Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Li-Fraumeni Syndrome [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
LFS3 [NCBI] 0.000499621
TP53 [NCBI] 0.000261549
CHEK2 [NCBI] 0.000120461
CDKN1A [NCBI] 4.19847e-05
MDM2 [NCBI] 1.92777e-05
BRCA2 [NCBI] 1.48834e-05
CDKN1C [NCBI] 1.27555e-05
CKAP4 [NCBI] 1.12618e-05
PTEN [NCBI] 1.06618e-05
DPH1 [NCBI] 1.04162e-05
TP63 [NCBI] 9.81823e-06
CHEK1 [NCBI] 9.2602e-06
CDK4 [NCBI] 8.41889e-06
CDK2 [NCBI] 8.31898e-06
ERCC3 [NCBI] 8.06451e-06
CAD [NCBI] 7.96527e-06
IRF7 [NCBI] 7.87149e-06
IRF5 [NCBI] 7.36261e-06
CCNB1 [NCBI] 7.2324e-06
THBS1 [NCBI] 6.15595e-06
SIRT1 [NCBI] 6.0909e-06
ERCC6 [NCBI] 6.0593e-06
DUSP1 [NCBI] 5.99782e-06
MAP2K2 [NCBI] 5.88123e-06
BCL10 [NCBI] 5.72027e-06
EPCAM [NCBI] 5.65752e-06
MLH1 [NCBI] 5.64351e-06
STK11 [NCBI] 4.90714e-06
BAX [NCBI] 4.62973e-06
AR [NCBI] 4.53441e-06
IGFBP3 [NCBI] 4.50613e-06
MAP2K1 [NCBI] 4.38795e-06
H2AFX [NCBI] 3.91706e-06
ERCC2 [NCBI] 3.90436e-06
CDKN2B [NCBI] 3.68441e-06
CCND1 [NCBI] 3.65896e-06
ATM [NCBI] 3.53758e-06
CDKN2A [NCBI] 3.16068e-06
EGFR [NCBI] 2.75802e-06
ADA [NCBI] 2.70174e-06
BRCA1 [NCBI] 2.49538e-06
MSH2 [NCBI] 2.06867e-06
BIRC5 [NCBI] 2.0176e-06
PCNA [NCBI] 9.86248e-07
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
LFS1 [NCBI] 0.00223922
li-fraumeni syndrome 3 [NCBI] 0.00159179
TP53 [NCBI] 0.00112658
CHEK2 [NCBI] 0.000275136
LFS2 [NCBI] 0.000266456
MDM2 [NCBI] 0.000105015
ADCC [NCBI] 8.63791e-05
HSAN2 [NCBI] 7.03584e-05
VHL [NCBI] 3.85224e-05
APC [NCBI] 3.25553e-05
DNMT1 [NCBI] 2.68515e-05
CDKN2A [NCBI] 2.63206e-05
AT [NCBI] 2.41388e-05
BRCA1 [NCBI] 2.06408e-05
AR [NCBI] 1.52143e-05
ADA [NCBI] 8.31167e-06
EGFR [NCBI] 6.33217e-06
PCNA [NCBI] 9.0011e-07
Database Center for Life Science