Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Otoacoustic Emissions, Spontaneous [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
DFN8 [NCBI] 0.000198622
AUNX1 [NCBI] 0.000173343
DFNB15 [NCBI] 0.000173343
GJB2 [NCBI] 3.2807e-05
OTOF [NCBI] 1.15729e-05
OTOS [NCBI] 4.16502e-06
GJD2 [NCBI] 3.73731e-06
TECTB [NCBI] 3.69935e-06
TECTA [NCBI] 3.26454e-06
OGN [NCBI] 3.17581e-06
KCNQ4 [NCBI] 3.08244e-06
SLC26A5 [NCBI] 3.08244e-06
ACHE [NCBI] 3.00455e-06
S100B [NCBI] 2.79875e-06
GJB6 [NCBI] 2.69181e-06
MYH9 [NCBI] 2.60204e-06
VASP [NCBI] 2.45808e-06
PMP22 [NCBI] 2.07897e-06
MAPT [NCBI] 1.89996e-06
MBP [NCBI] 1.35266e-06
EPO [NCBI] 1.21674e-06
CASP3 [NCBI] 9.39845e-07
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
auditory neuropathy, x-linked, 1, with peripheral sensory neuropathy [NCBI] 0.00153405
charcot-marie-tooth disease and deafness [NCBI] 0.000117796
MG [NCBI] 0.000111428
DFNB9 [NCBI] 0.000106843
TECTB [NCBI] 9.70028e-05
GJB2 [NCBI] 8.43727e-05
TECTA [NCBI] 8.19832e-05
KSS [NCBI] 5.70019e-05
WBS [NCBI] 5.05013e-05
OTOF [NCBI] 3.6032e-05
XDH [NCBI] 3.54282e-05
RP [NCBI] 2.52665e-05
VASP [NCBI] 2.23575e-05
PMP22 [NCBI] 2.08304e-05
ACHE [NCBI] 1.71879e-05
MBP [NCBI] 7.24109e-06
CF [NCBI] 6.65958e-06
EPO [NCBI] 5.5338e-06
RA [NCBI] 4.58993e-06
SLE [NCBI] 1.44871e-06
Database Center for Life Science