Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Adipose Tissue [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
AIR [NCBI] 0.00322449
LPL [NCBI] 0.00275159
LSL [NCBI] 0.000944306
UCP3 [NCBI] 0.000379915
BW2 [NCBI] 0.000351966
BW8 [NCBI] 0.000351966
BW9 [NCBI] 0.000351966
BW64 [NCBI] 0.000351966
BW66 [NCBI] 0.000351966
BW4 [NCBI] 0.000351966
NR3C1P [NCBI] 0.000351966
BW67 [NCBI] 0.000351966
BW60 [NCBI] 0.000351966
CAQ5 [NCBI] 0.000351966
BW3 [NCBI] 0.000351966
BW63 [NCBI] 0.000351966
BW59 [NCBI] 0.000351966
BW61 [NCBI] 0.000351966
BW7 [NCBI] 0.000351966
SLEP2 [NCBI] 0.000351966
BW5 [NCBI] 0.000351966
BW57 [NCBI] 0.000351966
CAQ14 [NCBI] 0.000351966
BW62 [NCBI] 0.000351966
BW10 [NCBI] 0.000351966
BW65 [NCBI] 0.000351966
BW58 [NCBI] 0.000351966
BW6 [NCBI] 0.000351966
OQTL [NCBI] 0.000351966
LEP [NCBI] 0.000312768
RETN [NCBI] 0.000297854
SLC2A4 [NCBI] 0.000295475
ADIPOQ [NCBI] 0.000257915
IGKC [NCBI] 0.000222368
SAA@ [NCBI] 0.000203347
DLEU2 [NCBI] 0.000189521
NA [NCBI] 0.000189521
NPY [NCBI] 0.000180337
SREBF1 [NCBI] 0.000158807
UCP1 [NCBI] 0.000153666
NEWENTRY [NCBI] 0.00015251
RETNLB [NCBI] 0.000130123
TNF [NCBI] 0.000117307
HSD11B1 [NCBI] 0.000105749
IRS1 [NCBI] 0.000102501
ADIPOR1 [NCBI] 9.1103e-05
PPARG [NCBI] 9.07279e-05
SHBG [NCBI] 8.97173e-05
ADIPOR2 [NCBI] 8.70334e-05
RBP4 [NCBI] 8.40864e-05
UCP2 [NCBI] 8.30161e-05
ADRB3 [NCBI] 8.24688e-05
LEPR [NCBI] 8.13397e-05
AGT [NCBI] 7.18648e-05
SCD [NCBI] 6.90009e-05
NR1H3 [NCBI] 6.55718e-05
INS [NCBI] 6.38715e-05
CETP [NCBI] 6.10917e-05
LIPE [NCBI] 5.77945e-05
FABP4 [NCBI] 5.6953e-05
FABP7 [NCBI] 5.32604e-05
LPIN1 [NCBI] 5.32593e-05
FTO [NCBI] 4.94733e-05
APOB [NCBI] 4.74888e-05
IL6 [NCBI] 4.7257e-05
PLIN [NCBI] 4.60683e-05
CYP19A1 [NCBI] 4.41084e-05
GHRL [NCBI] 4.27169e-05
GIP [NCBI] 4.02498e-05
THRSP [NCBI] 3.54833e-05
SERPINE1 [NCBI] 3.42886e-05
NAMPT [NCBI] 3.34759e-05
CD68 [NCBI] 3.14078e-05
POMC [NCBI] 3.09996e-05
SERPINA12 [NCBI] 3.09967e-05
PNPLA2 [NCBI] 2.82906e-05
ADRB2 [NCBI] 2.77357e-05
FABP2 [NCBI] 2.74002e-05
IRS2 [NCBI] 2.73786e-05
ADFP [NCBI] 2.58811e-05
CCL2 [NCBI] 2.57984e-05
SLC2A1 [NCBI] 2.41653e-05
MS [NCBI] 2.3244e-05
AQP7 [NCBI] 2.29671e-05
FOXC2 [NCBI] 2.16679e-05
PPARGC1A [NCBI] 2.09419e-05
FASN [NCBI] 2.08505e-05
ITLN1 [NCBI] 2.08144e-05
INSR [NCBI] 2.05832e-05
MSTN [NCBI] 2.05178e-05
ADA [NCBI] 2.05077e-05
CS [NCBI] 1.81645e-05
LPIN2 [NCBI] 1.79439e-05
DGAT1 [NCBI] 1.7774e-05
APLN [NCBI] 1.76153e-05
PRL [NCBI] 1.64603e-05
IGF1 [NCBI] 1.61821e-05
SLC27A4 [NCBI] 1.61639e-05
SLC27A1 [NCBI] 1.61639e-05
HDLBP [NCBI] 1.57503e-05
AKR1C3 [NCBI] 1.56813e-05
ABHD5 [NCBI] 1.53874e-05
CRP [NCBI] 1.53474e-05
CEBPA [NCBI] 1.4772e-05
C1QTNF1 [NCBI] 1.47037e-05
PYY [NCBI] 1.42054e-05
ANGPTL4 [NCBI] 1.34036e-05
CAPN10 [NCBI] 1.32647e-05
LMNA [NCBI] 1.29414e-05
CTSS [NCBI] 1.27539e-05
G6PD [NCBI] 1.25858e-05
GH1 [NCBI] 1.22078e-05
SREBF2 [NCBI] 1.20443e-05
PC [NCBI] 1.13598e-05
HSD11B2 [NCBI] 1.13598e-05
GHRH [NCBI] 1.11373e-05
CD36 [NCBI] 1.09251e-05
LPIN3 [NCBI] 1.06644e-05
STEAP4 [NCBI] 1.06644e-05
PRLR [NCBI] 1.0528e-05
PPYR1 [NCBI] 1.0344e-05
SOCS3 [NCBI] 1.00678e-05
GPR109A [NCBI] 9.59498e-06
ESR1 [NCBI] 9.53786e-06
PPARD [NCBI] 9.44085e-06
BMP2 [NCBI] 9.36205e-06
OSM [NCBI] 9.09842e-06
PDE3B [NCBI] 9.0459e-06
ADRA2B [NCBI] 9.0459e-06
PRKAA1 [NCBI] 8.84029e-06
MC3R [NCBI] 8.76037e-06
PTPRA [NCBI] 8.55338e-06
HP [NCBI] 8.53602e-06
PNPLA3 [NCBI] 8.39054e-06
CCDC80 [NCBI] 8.39054e-06
GHR [NCBI] 8.07618e-06
IL8 [NCBI] 8.00562e-06
LIF [NCBI] 7.87057e-06
SLC27A6 [NCBI] 7.81406e-06
ENPP1 [NCBI] 7.80778e-06
GHSR [NCBI] 7.71005e-06
ACLY [NCBI] 7.36904e-06
SAA1 [NCBI] 7.1953e-06
ENG [NCBI] 7.18122e-06
APOE [NCBI] 7.16374e-06
IGF2 [NCBI] 7.0221e-06
GDF3 [NCBI] 7.00665e-06
ASIP [NCBI] 7.00665e-06
ACE [NCBI] 6.98842e-06
IDH1 [NCBI] 6.84788e-06
AGPAT2 [NCBI] 6.84788e-06
RARRES2 [NCBI] 6.70108e-06
BCKDHA [NCBI] 6.70108e-06
ALMS1 [NCBI] 6.56457e-06
GPT [NCBI] 6.56457e-06
RAB28 [NCBI] 6.28712e-06
DUPD1 [NCBI] 6.28712e-06
C10orf116 [NCBI] 6.28712e-06
FIT1 [NCBI] 6.28712e-06
PTPN1 [NCBI] 6.12496e-06
ACACA [NCBI] 6.09811e-06
IL18 [NCBI] 6.0736e-06
GAPDH [NCBI] 6.01549e-06
RPGRIP1 [NCBI] 5.99718e-06
SELS [NCBI] 5.90127e-06
SIRT1 [NCBI] 5.86649e-06
PDK4 [NCBI] 5.80992e-06
SIM1 [NCBI] 5.80992e-06
SPARC [NCBI] 5.66954e-06
CEBPD [NCBI] 5.61038e-06
CPE [NCBI] 5.55251e-06
SOX6 [NCBI] 5.48269e-06
AZGP1 [NCBI] 5.48269e-06
GPR109B [NCBI] 5.48269e-06
PLTP [NCBI] 5.46801e-06
IDE [NCBI] 5.3594e-06
DLK1 [NCBI] 5.26954e-06
TNFRSF1B [NCBI] 5.25512e-06
OGT [NCBI] 5.2035e-06
PPARGC1B [NCBI] 5.2035e-06
SH2B1 [NCBI] 5.2035e-06
LGALS8 [NCBI] 5.01819e-06
SLC2A3 [NCBI] 4.96526e-06
APOA2 [NCBI] 4.90408e-06
ADIG [NCBI] 4.90086e-06
KBTBD2 [NCBI] 4.90086e-06
DUSP27 [NCBI] 4.90086e-06
C20orf142 [NCBI] 4.90086e-06
CASP3 [NCBI] 4.86696e-06
ADAM17 [NCBI] 4.86126e-06
STX4 [NCBI] 4.79652e-06
NPPA [NCBI] 4.78872e-06
GGT1 [NCBI] 4.74498e-06
IL1RN [NCBI] 4.71003e-06
ADORA1 [NCBI] 4.69483e-06
NR3C1 [NCBI] 4.46995e-06
INSIG1 [NCBI] 4.4626e-06
APOC3 [NCBI] 4.4626e-06
PGF [NCBI] 4.43506e-06
SP7 [NCBI] 4.41946e-06
GAL [NCBI] 4.41946e-06
M6PRBP1 [NCBI] 4.41946e-06
HGF [NCBI] 4.40813e-06
TMED9 [NCBI] 4.37879e-06
PAFAH2 [NCBI] 4.37879e-06
PADI6 [NCBI] 4.37879e-06
IL11 [NCBI] 4.37732e-06
GRB10 [NCBI] 4.37732e-06
NR1H2 [NCBI] 4.37732e-06
SOX9 [NCBI] 4.34398e-06
MTTP [NCBI] 4.33612e-06
COL2A1 [NCBI] 4.25328e-06
DIO2 [NCBI] 4.21913e-06
NR0B2 [NCBI] 4.21783e-06
PDE3A [NCBI] 4.21783e-06
GNB3 [NCBI] 4.18004e-06
APLNR [NCBI] 4.18004e-06
FOXO1 [NCBI] 4.12795e-06
CD163 [NCBI] 4.11947e-06
MOGAT1 [NCBI] 4.04042e-06
ACOT11 [NCBI] 4.04042e-06
LGALS12 [NCBI] 4.04042e-06
CFD [NCBI] 4.04042e-06
GPR81 [NCBI] 4.04042e-06
ARHGEF10L [NCBI] 4.04042e-06
SRFBP1 [NCBI] 4.04042e-06
FAAH [NCBI] 4.03945e-06
ALCAM [NCBI] 4.03632e-06
ADRA2A [NCBI] 4.00211e-06
ADRB1 [NCBI] 3.96854e-06
AGTR1 [NCBI] 3.94682e-06
ALOX5AP [NCBI] 3.91673e-06
ATXN1 [NCBI] 3.8723e-06
VAMP2 [NCBI] 3.80953e-06
STXBP4 [NCBI] 3.78929e-06
CGNL1 [NCBI] 3.78929e-06
THADA [NCBI] 3.78929e-06
LRP10 [NCBI] 3.78929e-06
FGF21 [NCBI] 3.78929e-06
LEPROT [NCBI] 3.78929e-06
ACHE [NCBI] 3.78422e-06
IGFBP3 [NCBI] 3.72997e-06
GNG3 [NCBI] 3.58955e-06
RPGRIP1L [NCBI] 3.58955e-06
MGLL [NCBI] 3.58955e-06
ADAP2 [NCBI] 3.58955e-06
SCD5 [NCBI] 3.58955e-06
LPCAT1 [NCBI] 3.58955e-06
CDC123 [NCBI] 3.58955e-06
GALR3 [NCBI] 3.58955e-06
FGF9 [NCBI] 3.5815e-06
CNR1 [NCBI] 3.52884e-06
PRKCI [NCBI] 3.51897e-06
PDLIM7 [NCBI] 3.47772e-06
ATP5G2 [NCBI] 3.42376e-06
ECM2 [NCBI] 3.42376e-06
C1QTNF5 [NCBI] 3.42376e-06
DUSP13 [NCBI] 3.42376e-06
ENPP2 [NCBI] 3.40377e-06
TCF7L2 [NCBI] 3.33286e-06
ADAM12 [NCBI] 3.33286e-06
NMB [NCBI] 3.28716e-06
GPAM [NCBI] 3.2821e-06
ENSA [NCBI] 3.2821e-06
ATP5F1 [NCBI] 3.2821e-06
ARL4A [NCBI] 3.2821e-06
CALCB [NCBI] 3.2821e-06
GPD1 [NCBI] 3.2821e-06
SYT5 [NCBI] 3.2821e-06
SLC25A10 [NCBI] 3.2821e-06
SIK2 [NCBI] 3.2821e-06
ATP10A [NCBI] 3.2821e-06
LZTS2 [NCBI] 3.2821e-06
USF2 [NCBI] 3.22084e-06
STAG1 [NCBI] 3.15849e-06
SLCO4A1 [NCBI] 3.15849e-06
AEBP1 [NCBI] 3.15849e-06
PRKAA2 [NCBI] 3.15701e-06
ZFP36 [NCBI] 3.15701e-06
ALG6 [NCBI] 3.04888e-06
RCC2 [NCBI] 3.04888e-06
TTF2 [NCBI] 3.04888e-06
VGF [NCBI] 3.04888e-06
NPFF [NCBI] 3.04888e-06
RXFP3 [NCBI] 3.04888e-06
UTF1 [NCBI] 3.04888e-06
PPP1R2 [NCBI] 2.99778e-06
PTX3 [NCBI] 2.9789e-06
INPPL1 [NCBI] 2.95459e-06
VAMP1 [NCBI] 2.95046e-06
PRELP [NCBI] 2.95046e-06
CIDEA [NCBI] 2.95046e-06
PLSCR3 [NCBI] 2.95046e-06
GDI2 [NCBI] 2.95046e-06
PPM2C [NCBI] 2.95046e-06
PLA2G16 [NCBI] 2.86118e-06
GFPT1 [NCBI] 2.86118e-06
TSPAN8 [NCBI] 2.86118e-06
CTF1 [NCBI] 2.86118e-06
NSF [NCBI] 2.80119e-06
KLF3 [NCBI] 2.77952e-06
KCNJ9 [NCBI] 2.77952e-06
PPP1R3C [NCBI] 2.77952e-06
GSTA4 [NCBI] 2.7043e-06
APPL1 [NCBI] 2.7043e-06
ANGPTL3 [NCBI] 2.7043e-06
GPC4 [NCBI] 2.7043e-06
GCGR [NCBI] 2.7043e-06
SLC25A14 [NCBI] 2.7043e-06
SPG20 [NCBI] 2.7043e-06
ZFP42 [NCBI] 2.7043e-06
FASLG [NCBI] 2.66844e-06
CSNK2A2 [NCBI] 2.64105e-06
BASP1 [NCBI] 2.63459e-06
RLN3 [NCBI] 2.63459e-06
ANGPTL2 [NCBI] 2.63459e-06
UCN3 [NCBI] 2.63459e-06
SLC28A3 [NCBI] 2.63459e-06
AGRP [NCBI] 2.63459e-06
RHOU [NCBI] 2.63459e-06
VEGFA [NCBI] 2.63142e-06
EIF4E [NCBI] 2.62588e-06
SIRT3 [NCBI] 2.56967e-06
FBLN2 [NCBI] 2.56967e-06
FCGBP [NCBI] 2.56967e-06
MED6 [NCBI] 2.56967e-06
SLC2A12 [NCBI] 2.56967e-06
PRKCB [NCBI] 2.54884e-06
WNT1 [NCBI] 2.53783e-06
BMP6 [NCBI] 2.52362e-06
SLC28A1 [NCBI] 2.50892e-06
DGAT2 [NCBI] 2.50892e-06
MED17 [NCBI] 2.50892e-06
ADAMTS9 [NCBI] 2.50892e-06
SOX17 [NCBI] 2.50892e-06
ME1 [NCBI] 2.50892e-06
BRD8 [NCBI] 2.50892e-06
H6PD [NCBI] 2.50892e-06
JAZF1 [NCBI] 2.50892e-06
RXRA [NCBI] 2.49559e-06
RPS6KA1 [NCBI] 2.49559e-06
AR [NCBI] 2.48568e-06
ID3 [NCBI] 2.48176e-06
PTH [NCBI] 2.47951e-06
GABARAPL2 [NCBI] 2.45187e-06
ZBTB7A [NCBI] 2.45187e-06
MPI [NCBI] 2.45187e-06
RAB18 [NCBI] 2.45187e-06
ACVR1C [NCBI] 2.45187e-06
TNFRSF12A [NCBI] 2.45187e-06
PEX11A [NCBI] 2.45187e-06
BCAT2 [NCBI] 2.45187e-06
THRAP3 [NCBI] 2.45187e-06
CORIN [NCBI] 2.45187e-06
VPS24 [NCBI] 2.45187e-06
SLC28A2 [NCBI] 2.45187e-06
KHK [NCBI] 2.39809e-06
PHB2 [NCBI] 2.39809e-06
UBR1 [NCBI] 2.39809e-06
MLANA [NCBI] 2.39809e-06
SLC2A10 [NCBI] 2.39809e-06
PRKAB2 [NCBI] 2.39809e-06
EIF4EBP2 [NCBI] 2.39809e-06
STC1 [NCBI] 2.38828e-06
E2F4 [NCBI] 2.38828e-06
CRH [NCBI] 2.38814e-06
GPR39 [NCBI] 2.34724e-06
PGD [NCBI] 2.34724e-06
SLC2A5 [NCBI] 2.34724e-06
CMKLR1 [NCBI] 2.34724e-06
ADAP1 [NCBI] 2.34724e-06
LRAT [NCBI] 2.34724e-06
MIF [NCBI] 2.32485e-06
IL15 [NCBI] 2.31247e-06
NNAT [NCBI] 2.29903e-06
NID2 [NCBI] 2.29903e-06
CRABP2 [NCBI] 2.29903e-06
ACADVL [NCBI] 2.29903e-06
KERA [NCBI] 2.29903e-06
SORBS1 [NCBI] 2.29903e-06
PPARA [NCBI] 2.28802e-06
UCN [NCBI] 2.26396e-06
PPP1R3A [NCBI] 2.25321e-06
MED13 [NCBI] 2.25321e-06
NAPA [NCBI] 2.25321e-06
ELOVL4 [NCBI] 2.25321e-06
PPY [NCBI] 2.25321e-06
VAMP3 [NCBI] 2.25321e-06
ATP6AP2 [NCBI] 2.25321e-06
BAX [NCBI] 2.251e-06
EGFR [NCBI] 2.21418e-06
SH2B2 [NCBI] 2.20956e-06
MED21 [NCBI] 2.20956e-06
TKT [NCBI] 2.20956e-06
THBS1 [NCBI] 2.17144e-06
AKR1C1 [NCBI] 2.16789e-06
DCD [NCBI] 2.16789e-06
UGT2B15 [NCBI] 2.16789e-06
RORA [NCBI] 2.16789e-06
TTR [NCBI] 2.16656e-06
GFRA1 [NCBI] 2.12804e-06
PTPRS [NCBI] 2.12804e-06
MTNR1A [NCBI] 2.12804e-06
MFI2 [NCBI] 2.12804e-06
LAMA4 [NCBI] 2.12804e-06
LOXL1 [NCBI] 2.12804e-06
IGFBP1 [NCBI] 2.12728e-06
ABCA1 [NCBI] 2.12728e-06
VWF [NCBI] 2.11722e-06
GATA2 [NCBI] 2.10568e-06
RENBP [NCBI] 2.08985e-06
SLCO2A1 [NCBI] 2.08985e-06
CCKAR [NCBI] 2.08985e-06
CKM [NCBI] 2.08985e-06
AKR1C2 [NCBI] 2.08441e-06
RRAD [NCBI] 2.05321e-06
SLCO2B1 [NCBI] 2.018e-06
PHYH [NCBI] 2.018e-06
BSCL2 [NCBI] 2.018e-06
ABCD2 [NCBI] 2.018e-06
RGS7 [NCBI] 2.018e-06
MTHFR [NCBI] 2.01233e-06
NOS3 [NCBI] 1.99789e-06
CNP [NCBI] 1.98411e-06
CRHR2 [NCBI] 1.98411e-06
SFRP4 [NCBI] 1.98411e-06
CYP7A1 [NCBI] 1.98411e-06
TRPS1 [NCBI] 1.98411e-06
SOX5 [NCBI] 1.98411e-06
EPO [NCBI] 1.95278e-06
MED14 [NCBI] 1.95145e-06
CAMK2D [NCBI] 1.95145e-06
SRD5A1 [NCBI] 1.95145e-06
PLA2G7 [NCBI] 1.95145e-06
CAV1 [NCBI] 1.93852e-06
ARHGAP5 [NCBI] 1.91995e-06
CYP2C18 [NCBI] 1.91995e-06
IGFBP7 [NCBI] 1.91995e-06
BCL11A [NCBI] 1.91995e-06
TBX3 [NCBI] 1.88952e-06
HSD17B2 [NCBI] 1.88952e-06
STS [NCBI] 1.88952e-06
HSD17B1 [NCBI] 1.88952e-06
PLUNC [NCBI] 1.8601e-06
SAA2 [NCBI] 1.8601e-06
PALLD [NCBI] 1.83163e-06
CYP21A2 [NCBI] 1.83163e-06
NEU3 [NCBI] 1.83163e-06
FGF19 [NCBI] 1.83163e-06
GPX3 [NCBI] 1.83163e-06
SORL1 [NCBI] 1.80406e-06
EPS8 [NCBI] 1.80406e-06
ITGAM [NCBI] 1.79859e-06
BHMT [NCBI] 1.77732e-06
THY1 [NCBI] 1.77732e-06
MYOT [NCBI] 1.77732e-06
ESD [NCBI] 1.77301e-06
AQP9 [NCBI] 1.75139e-06
RNASEN [NCBI] 1.75139e-06
APOA5 [NCBI] 1.75139e-06
SLC29A2 [NCBI] 1.75139e-06
CCR2 [NCBI] 1.74044e-06
MED12 [NCBI] 1.7262e-06
AHSG [NCBI] 1.7262e-06
HAMP [NCBI] 1.7262e-06
NKX2-1 [NCBI] 1.72023e-06
CDH13 [NCBI] 1.70172e-06
CAMK2B [NCBI] 1.70172e-06
OCA2 [NCBI] 1.70172e-06
STMN2 [NCBI] 1.70172e-06
IHH [NCBI] 1.70172e-06
USF1 [NCBI] 1.68323e-06
ALDH3A2 [NCBI] 1.67793e-06
EIF4G2 [NCBI] 1.67793e-06
ANTXR1 [NCBI] 1.67793e-06
TP53 [NCBI] 1.67758e-06
IL1B [NCBI] 1.6563e-06
NQO1 [NCBI] 1.64437e-06
TFAP2B [NCBI] 1.63222e-06
PLAG1 [NCBI] 1.63222e-06
ATP2C1 [NCBI] 1.63222e-06
HOXA5 [NCBI] 1.63222e-06
KDR [NCBI] 1.6141e-06
FABP5 [NCBI] 1.61026e-06
IL6ST [NCBI] 1.60418e-06
SLC6A2 [NCBI] 1.59923e-06
CNTF [NCBI] 1.5941e-06
WFDC5 [NCBI] 1.59186e-06
RUNX2 [NCBI] 1.59186e-06
TG [NCBI] 1.59063e-06
HEXB [NCBI] 1.58885e-06
FBXO32 [NCBI] 1.58885e-06
ACP1 [NCBI] 1.58885e-06
SNCG [NCBI] 1.58885e-06
VIPR2 [NCBI] 1.58885e-06
TLR1 [NCBI] 1.5476e-06
HTR2C [NCBI] 1.5476e-06
LIPG [NCBI] 1.52771e-06
ATP1A2 [NCBI] 1.52771e-06
GC [NCBI] 1.50828e-06
PTGER3 [NCBI] 1.4893e-06
MSI1 [NCBI] 1.4893e-06
IGF1R [NCBI] 1.47945e-06
NCOA6 [NCBI] 1.47074e-06
ATF2 [NCBI] 1.45947e-06
EIF4EBP1 [NCBI] 1.45947e-06
DUSP6 [NCBI] 1.41746e-06
CRHR1 [NCBI] 1.41746e-06
GRLF1 [NCBI] 1.41746e-06
BDNF [NCBI] 1.41437e-06
MEF2D [NCBI] 1.40045e-06
CHRM3 [NCBI] 1.38378e-06
TRPC3 [NCBI] 1.38378e-06
ADCYAP1R1 [NCBI] 1.38378e-06
CCK [NCBI] 1.37887e-06
ABCC8 [NCBI] 1.35145e-06
COMT [NCBI] 1.34045e-06
VLDLR [NCBI] 1.33576e-06
AGTR2 [NCBI] 1.33576e-06
CALCA [NCBI] 1.33414e-06
CTSK [NCBI] 1.32038e-06
MED1 [NCBI] 1.30528e-06
HEBP1 [NCBI] 1.30528e-06
TNFSF12 [NCBI] 1.30528e-06
IBSP [NCBI] 1.29841e-06
STAT5A [NCBI] 1.29327e-06
E2F3 [NCBI] 1.29047e-06
EDNRA [NCBI] 1.29047e-06
AKT1 [NCBI] 1.28897e-06
CSNK2A1 [NCBI] 1.28755e-06
FAS [NCBI] 1.27973e-06
AHR [NCBI] 1.27938e-06
CEACAM8 [NCBI] 1.27594e-06
PTGER2 [NCBI] 1.27594e-06
ABCG2 [NCBI] 1.26498e-06
KLF2 [NCBI] 1.26167e-06
CLTC [NCBI] 1.26167e-06
BDKRB2 [NCBI] 1.26167e-06
NMU [NCBI] 1.24765e-06
SPAST [NCBI] 1.24765e-06
EDNRB [NCBI] 1.23389e-06
POSTN [NCBI] 1.23389e-06
PRKAB1 [NCBI] 1.22036e-06
FUT8 [NCBI] 1.20707e-06
FABP3 [NCBI] 1.194e-06
KCNJ8 [NCBI] 1.16349e-06
ERN1 [NCBI] 1.1561e-06
NOV [NCBI] 1.14387e-06
TNXB [NCBI] 1.14387e-06
GFAP [NCBI] 1.14194e-06
CASP9 [NCBI] 1.13504e-06
EGF [NCBI] 1.12237e-06
POLG [NCBI] 1.10835e-06
NR5A2 [NCBI] 1.10835e-06
SFRP1 [NCBI] 1.10835e-06
IL11RA [NCBI] 1.10835e-06
MDM2 [NCBI] 1.0992e-06
CEL [NCBI] 1.08559e-06
OXCT2 [NCBI] 1.08559e-06
MAS1 [NCBI] 1.07446e-06
PDGFA [NCBI] 1.06829e-06
HAS2 [NCBI] 1.0635e-06
CAPN3 [NCBI] 1.0635e-06
CD9 [NCBI] 1.0635e-06
SSTR4 [NCBI] 1.05271e-06
NOTCH2 [NCBI] 1.05271e-06
SLC29A1 [NCBI] 1.05271e-06
NES [NCBI] 1.04207e-06
CUX1 [NCBI] 1.02126e-06
CYP2E1 [NCBI] 1.02126e-06
NAIP [NCBI] 1.01107e-06
HBEGF [NCBI] 1.01107e-06
ALOX5 [NCBI] 1.01107e-06
MEF2A [NCBI] 1.01107e-06
PLA2G6 [NCBI] 1.01107e-06
SAT2 [NCBI] 1.00754e-06
TFE3 [NCBI] 1.00103e-06
C3 [NCBI] 9.91129e-07
AQP3 [NCBI] 9.91129e-07
ABCG1 [NCBI] 9.81365e-07
MC4R [NCBI] 9.71735e-07
CYP17A1 [NCBI] 9.71735e-07
PGR [NCBI] 9.64705e-07
TPP1 [NCBI] 9.62236e-07
GSTA5 [NCBI] 9.34494e-07
SULT1A1 [NCBI] 9.34494e-07
TGFB1 [NCBI] 9.24318e-07
IL6R [NCBI] 9.16602e-07
NGF [NCBI] 9.10346e-07
RPS6KB1 [NCBI] 9.07829e-07
ADM [NCBI] 8.80621e-07
CLN3 [NCBI] 8.73836e-07
LRP8 [NCBI] 8.65601e-07
FGF1 [NCBI] 8.65601e-07
TTPA [NCBI] 8.65601e-07
PTPRZ1 [NCBI] 8.65601e-07
NID1 [NCBI] 8.65445e-07
TSHR [NCBI] 8.57467e-07
IL7 [NCBI] 8.57467e-07
EIF4G1 [NCBI] 8.57467e-07
FGFR4 [NCBI] 8.57467e-07
VIP [NCBI] 8.5577e-07
NANOG [NCBI] 8.49432e-07
MATN1 [NCBI] 8.43156e-07
NODAL [NCBI] 8.33653e-07
PADI4 [NCBI] 8.33653e-07
DBI [NCBI] 8.25904e-07
FGF2 [NCBI] 8.25006e-07
FGF10 [NCBI] 8.18248e-07
SKP2 [NCBI] 7.8128e-07
PTEN [NCBI] 7.74469e-07
IL3 [NCBI] 7.53192e-07
SELE [NCBI] 7.53192e-07
FBLN1 [NCBI] 7.53192e-07
GNAI2 [NCBI] 7.39612e-07
BRCA1 [NCBI] 7.36431e-07
NOS2 [NCBI] 7.3189e-07
CD59 [NCBI] 6.94343e-07
PAX8 [NCBI] 6.94343e-07
UMOD [NCBI] 6.92468e-07
LBP [NCBI] 6.7139e-07
ITGA5 [NCBI] 6.64001e-07
MBP [NCBI] 6.59889e-07
CYR61 [NCBI] 6.40826e-07
TLR4 [NCBI] 6.40176e-07
ATXN3 [NCBI] 6.35177e-07
CNN1 [NCBI] 6.33757e-07
DKK1 [NCBI] 6.24046e-07
SNAI2 [NCBI] 6.08803e-07
RARA [NCBI] 6.02434e-07
JAK2 [NCBI] 5.99794e-07
ADAMTS2 [NCBI] 5.91939e-07
CCL3 [NCBI] 5.86767e-07
CHI3L1 [NCBI] 5.86767e-07
NOS1 [NCBI] 5.74264e-07
DMD [NCBI] 5.51908e-07
SSTR5 [NCBI] 5.47112e-07
TNFRSF1A [NCBI] 5.4236e-07
RUNX1T1 [NCBI] 5.37652e-07
CEBPB [NCBI] 5.32988e-07
KRT14 [NCBI] 5.32988e-07
MYOG [NCBI] 5.28365e-07
LAMA1 [NCBI] 5.19246e-07
AKT2 [NCBI] 5.19246e-07
HRAS [NCBI] 5.17301e-07
PTPRN [NCBI] 5.1029e-07
NFKB1 [NCBI] 5.04431e-07
CASR [NCBI] 5.01494e-07
LAMB3 [NCBI] 4.98537e-07
CXCL12 [NCBI] 4.85865e-07
RBL1 [NCBI] 4.71906e-07
HIF1A [NCBI] 4.65824e-07
CD40LG [NCBI] 4.6378e-07
SPP1 [NCBI] 4.6378e-07
BMP7 [NCBI] 4.62808e-07
TH [NCBI] 4.57093e-07
LCN2 [NCBI] 4.47944e-07
AVP [NCBI] 4.45628e-07
FOXO3 [NCBI] 4.44069e-07
PLAUR [NCBI] 4.32966e-07
SNAP25 [NCBI] 4.2518e-07
PIK3CA [NCBI] 4.2518e-07
OLR1 [NCBI] 4.17845e-07
SCN5A [NCBI] 4.14223e-07
APOD [NCBI] 3.73015e-07
RBL2 [NCBI] 3.73015e-07
GPX1 [NCBI] 3.69759e-07
STAT3 [NCBI] 3.61028e-07
KIT [NCBI] 3.6015e-07
BCHE [NCBI] 3.53871e-07
ISL1 [NCBI] 3.47692e-07
TRPV1 [NCBI] 3.38606e-07
BMP4 [NCBI] 3.37897e-07
PRKCQ [NCBI] 3.35625e-07
PTGER1 [NCBI] 3.32668e-07
CYP3A4 [NCBI] 3.26863e-07
SST [NCBI] 3.26822e-07
VDR [NCBI] 3.12392e-07
MAP2K4 [NCBI] 2.96259e-07
CD99 [NCBI] 2.80656e-07
HNF4A [NCBI] 2.68192e-07
TLR2 [NCBI] 2.65528e-07
STAT5B [NCBI] 2.56194e-07
CD38 [NCBI] 2.46869e-07
CCL5 [NCBI] 2.31351e-07
NR1I3 [NCBI] 2.24927e-07
CXCL10 [NCBI] 2.24927e-07
MITF [NCBI] 2.18646e-07
PIK3R1 [NCBI] 2.14537e-07
CTSL1 [NCBI] 2.12571e-07
SCARB1 [NCBI] 2.10489e-07
PTPN11 [NCBI] 2.09809e-07
TNFSF10 [NCBI] 2.07649e-07
BUB1 [NCBI] 2.06501e-07
DMPK [NCBI] 2.0453e-07
ESR2 [NCBI] 1.93008e-07
ARNT [NCBI] 1.80206e-07
TAT [NCBI] 1.58148e-07
DAG1 [NCBI] 1.51784e-07
E2F1 [NCBI] 1.50291e-07
IAPP [NCBI] 1.47136e-07
CYP2C19 [NCBI] 1.45611e-07
SRY [NCBI] 1.44096e-07
PTGS2 [NCBI] 1.43429e-07
NEFL [NCBI] 1.33813e-07
MYOD1 [NCBI] 1.21376e-07
DDIT3 [NCBI] 1.18728e-07
AREG [NCBI] 1.14831e-07
MYD88 [NCBI] 1.02484e-07
DBH [NCBI] 1.00129e-07
GRB2 [NCBI] 9.95866e-08
JAK3 [NCBI] 8.67634e-08
IKBKB [NCBI] 8.31273e-08
CDK4 [NCBI] 8.24642e-08
CHUK [NCBI] 8.11241e-08
HNF1B [NCBI] 8.0553e-08
CBL [NCBI] 7.85501e-08
AFP [NCBI] 7.82506e-08
SCGB1A1 [NCBI] 6.9023e-08
CTNNB1 [NCBI] 6.75502e-08
ETS1 [NCBI] 6.45544e-08
PTGES2 [NCBI] 6.28204e-08
PLEK [NCBI] 6.19646e-08
PTGS1 [NCBI] 6.06801e-08
CTGF [NCBI] 6.01312e-08
TPO [NCBI] 5.94419e-08
IKBKE [NCBI] 4.83308e-08
MAPK1 [NCBI] 4.50114e-08
CCR5 [NCBI] 4.49552e-08
CTSG [NCBI] 3.65005e-08
ATM [NCBI] 3.52237e-08
YBX1 [NCBI] 3.34469e-08
TFF1 [NCBI] 3.28668e-08
CDKN1B [NCBI] 3.11626e-08
FGF7 [NCBI] 2.89733e-08
CREBBP [NCBI] 2.7981e-08
SLC5A5 [NCBI] 2.79138e-08
MAPK3 [NCBI] 2.63677e-08
CST3 [NCBI] 2.58638e-08
GDNF [NCBI] 2.53655e-08
ITGB1 [NCBI] 2.39044e-08
NOTCH1 [NCBI] 2.39044e-08
ACP5 [NCBI] 1.42607e-08
TF [NCBI] 1.34155e-08
TGFBR1 [NCBI] 1.31398e-08
CXCR4 [NCBI] 5.96654e-09
NOG [NCBI] 5.72322e-09
NEFH [NCBI] 4.33678e-09
PTPN6 [NCBI] 4.15249e-09
SHH [NCBI] 3.97237e-09
SRC [NCBI] 3.79652e-09
CCL11 [NCBI] 2.18731e-09
APP [NCBI] 1.33525e-09
SMAD2 [NCBI] 1.05148e-09
MAPT [NCBI] 6.5516e-10
IL10 [NCBI] 4.63074e-10
SHC1 [NCBI] 3.38825e-10
JAK1 [NCBI] 2.92415e-10
SPI1 [NCBI] 2.49372e-10
PROM1 [NCBI] 1.15006e-10
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
LPL [NCBI] 0.0136123
OB10P [NCBI] 0.00209999
FPLD1 [NCBI] 0.00209999
leptin, serum levels of [NCBI] 0.00190715
abdominal obesity-metabolic syndrome [NCBI] 0.00159196
mammographic density [NCBI] 0.00125894
circulating adiponectin quantitative trait locus on chromosome 5 [NCBI] 0.00125894
circulating adiponectin quantitative trait locus on chromosome 14 [NCBI] 0.00125894
chylomicronemia, familial, due to circulating inhibitor of lipoprotein lipase [NCBI] 0.00125894
LEP [NCBI] 0.000895575
palatopharyngeal incompetence [NCBI] 0.000872402
PPARA [NCBI] 0.000852232
obesity [NCBI] 0.000811781
obesity quantitative trait locus on chromosome 20 [NCBI] 0.000756746
PWS [NCBI] 0.000748742
acromial dimples [NCBI] 0.000700868
progeroid syndrome, neonatal [NCBI] 0.000656501
FPLD2 [NCBI] 0.0006548
apnea, obstructive sleep [NCBI] 0.000622929
UCP1 [NCBI] 0.000619147
skin creases, multiple benign ring-shaped, of limbs [NCBI] 0.000588389
ATHS [NCBI] 0.00051524
abdominal body fat distribution [NCBI] 0.000508463
PPARG [NCBI] 0.000469341
NLS [NCBI] 0.000431851
SLC2A4 [NCBI] 0.00039833
hyperlipoproteinemia, type i [NCBI] 0.000390843
triglyceride storage disease, type ii [NCBI] 0.000338755
FPLD3 [NCBI] 0.000338755
lipomatosis, multiple [NCBI] 0.000336376
NPY [NCBI] 0.00033462
CGL2 [NCBI] 0.000285003
PLOSL [NCBI] 0.000279744
CGL1 [NCBI] 0.000260343
UCP2 [NCBI] 0.0002585
SCD [NCBI] 0.000256597
SHBG [NCBI] 0.00024624
body mass index [NCBI] 0.000243628
LEPR [NCBI] 0.000242613
FDH [NCBI] 0.000237029
ADIPOQ [NCBI] 0.000228007
NGFB [NCBI] 0.000218092
EGF [NCBI] 0.00021656
lipomatosis, familial benign cervical [NCBI] 0.000211724
PNPLA2 [NCBI] 0.000200602
PLIN [NCBI] 0.000188763
ADRP [NCBI] 0.000187545
ACHE [NCBI] 0.000186007
progeroid facial appearance with hand anomalies [NCBI] 0.000169268
triglyceride storage disease, type i [NCBI] 0.000169268
ARVD1 [NCBI] 0.000165365
FABP4 [NCBI] 0.000141688
GFAP [NCBI] 0.000139154
breast cancer [NCBI] 0.000132567
SLE [NCBI] 0.000131992
SPG20 [NCBI] 0.000130063
congenital disorder of glycosylation, type i/iix [NCBI] 0.000130063
hexokinase of spermatozoa [NCBI] 0.000130063
plantar lipomatosis, unusual facies, and developmental delay [NCBI] 0.000130063
barraquer-simons syndrome [NCBI] 0.000130063
ANGPTL4 [NCBI] 0.00012727
RBP4 [NCBI] 0.00012727
EGFR [NCBI] 0.000126246
APOB [NCBI] 0.000125892
AVP [NCBI] 0.000124823
BDNF [NCBI] 0.000123729
VIP [NCBI] 0.000123382
GIP [NCBI] 0.000123303
BRRS [NCBI] 0.000120811
ABL [NCBI] 0.000119329
NIDDM [NCBI] 0.000117889
INSR [NCBI] 0.000115645
CDG1B [NCBI] 0.000115309
acrogeria, gottron type [NCBI] 0.000115309
EPO [NCBI] 0.000113953
UCP3 [NCBI] 0.000112511
CEBPA [NCBI] 0.000106564
MADB [NCBI] 0.000105754
AEXS [NCBI] 0.000105754
CYP19A1 [NCBI] 9.14958e-05
GHRL [NCBI] 8.96966e-05
CEACAM5 [NCBI] 8.8735e-05
INS [NCBI] 8.8274e-05
lipin 1 [NCBI] 8.68848e-05
VEGF [NCBI] 8.66968e-05
MBP [NCBI] 8.50446e-05
osseous heteroplasia, progressive [NCBI] 8.43721e-05
AEBP1 [NCBI] 8.28546e-05
GBD1 [NCBI] 8.08932e-05
TH [NCBI] 8.04716e-05
AQP7 [NCBI] 7.54008e-05
STGD3 [NCBI] 7.50444e-05
XFS [NCBI] 7.50444e-05
POMC [NCBI] 7.48942e-05
ACACA [NCBI] 7.33115e-05
sitosterolemia [NCBI] 7.2537e-05
lipin 3 [NCBI] 6.86775e-05
EDMD2 [NCBI] 6.61818e-05
bethlem myopathy [NCBI] 6.61818e-05
CDS [NCBI] 6.43635e-05
GACI [NCBI] 6.43635e-05
refsum disease [NCBI] 6.10677e-05
growth hormone insensitivity syndrome [NCBI] 6.10677e-05
IRS1 [NCBI] 5.88545e-05
LIPC [NCBI] 5.8159e-05
MADA [NCBI] 5.81448e-05
TGD [NCBI] 5.81448e-05
JBS [NCBI] 5.81448e-05
CTSS [NCBI] 5.70951e-05
pyruvate carboxylase deficiency [NCBI] 5.55217e-05
ADPN [NCBI] 5.49869e-05
GPR109B [NCBI] 5.49869e-05
PTH [NCBI] 5.46288e-05
CNC1 [NCBI] 5.43053e-05
RETN [NCBI] 5.30612e-05
NPPA [NCBI] 5.11702e-05
CD36 [NCBI] 5.11549e-05
CDG1A [NCBI] 4.99562e-05
RSMD1 [NCBI] 4.99562e-05
PTK2 [NCBI] 4.92508e-05
ADIPOR2 [NCBI] 4.88329e-05
MSTN [NCBI] 4.81215e-05
HSD11B1 [NCBI] 4.683e-05
SREBF1 [NCBI] 4.55366e-05
PMCH [NCBI] 4.5183e-05
CFD [NCBI] 4.46276e-05
CCK [NCBI] 4.43526e-05
AFP [NCBI] 4.40785e-05
PTPN1 [NCBI] 4.31814e-05
SH2B1 [NCBI] 4.14192e-05
KLK3 [NCBI] 4.08256e-05
HMGA2 [NCBI] 4.01126e-05
PRLR [NCBI] 3.89426e-05
LPIN2 [NCBI] 3.88246e-05
FASN [NCBI] 3.83107e-05
ACACB [NCBI] 3.66478e-05
CAPN10 [NCBI] 3.47743e-05
AKT2 [NCBI] 3.47743e-05
SIRT1 [NCBI] 3.44453e-05
CD [NCBI] 3.44126e-05
DGAT2 [NCBI] 3.43366e-05
GNG3 [NCBI] 3.43366e-05
SYT5 [NCBI] 3.43366e-05
PDK4 [NCBI] 3.43366e-05
ACOT11 [NCBI] 3.43366e-05
urb, mouse, homolog of [NCBI] 3.43366e-05
CLS [NCBI] 3.39063e-05
PC [NCBI] 3.36782e-05
LMNA [NCBI] 3.10024e-05
ADIPOR1 [NCBI] 3.03539e-05
MC4R [NCBI] 2.95872e-05
FABP2 [NCBI] 2.91589e-05
MC3R [NCBI] 2.80649e-05
PHB [NCBI] 2.61231e-05
FOXC2 [NCBI] 2.52536e-05
GDNF [NCBI] 2.47142e-05
VEPH1 [NCBI] 2.44144e-05
SLC2A12 [NCBI] 2.44144e-05
IRTF1 [NCBI] 2.44144e-05
UQCRC2 [NCBI] 2.44144e-05
ECM2 [NCBI] 2.44144e-05
CGNL1 [NCBI] 2.44144e-05
ADIG [NCBI] 2.44144e-05
SRFBP1 [NCBI] 2.44144e-05
MOGAT1 [NCBI] 2.44144e-05
EIF4EBP2 [NCBI] 2.44144e-05
STEAP4 [NCBI] 2.44144e-05
CF [NCBI] 2.41522e-05
PPARD [NCBI] 2.3678e-05
CEBPB [NCBI] 2.3678e-05
TNFRSF11B [NCBI] 2.34518e-05
CRH [NCBI] 2.30178e-05
ARNTL [NCBI] 2.29599e-05
ADCYAP1 [NCBI] 2.222e-05
SHH [NCBI] 2.17059e-05
PAI1 [NCBI] 2.164e-05
F3 [NCBI] 2.11609e-05
GPR39 [NCBI] 2.07076e-05
HIVEP2 [NCBI] 2.07076e-05
PLSCR3 [NCBI] 2.07076e-05
TMOD3 [NCBI] 2.07076e-05
AGPAT2 [NCBI] 2.07076e-05
PPYR1 [NCBI] 2.07076e-05
ARID5B [NCBI] 2.07076e-05
VPS24 [NCBI] 2.07076e-05
TCF7L2 [NCBI] 2.04516e-05
ADA [NCBI] 2.00839e-05
SP7 [NCBI] 1.98997e-05
TNF [NCBI] 1.984e-05
MODY [NCBI] 1.97614e-05
IGFALS [NCBI] 1.95589e-05
AR [NCBI] 1.95397e-05
XDH [NCBI] 1.93823e-05
PYY [NCBI] 1.89708e-05
CES1 [NCBI] 1.83866e-05
EIF4EBP1 [NCBI] 1.83219e-05
ABCG8 [NCBI] 1.83219e-05
PIP5K2B [NCBI] 1.83219e-05
SNF1LK2 [NCBI] 1.83219e-05
GPAM [NCBI] 1.83219e-05
ATP5C1 [NCBI] 1.83219e-05
TRIB3 [NCBI] 1.83219e-05
ADRB3 [NCBI] 1.83219e-05
MGLL [NCBI] 1.83219e-05
UBR1 [NCBI] 1.83219e-05
ACP5 [NCBI] 1.76871e-05
TF [NCBI] 1.70452e-05
SLC2A10 [NCBI] 1.65637e-05
PRKCQ [NCBI] 1.65637e-05
ADAM12 [NCBI] 1.65637e-05
EIF2AK4 [NCBI] 1.65637e-05
ESRRA [NCBI] 1.65637e-05
LIPE [NCBI] 1.65637e-05
SPG20 [NCBI] 1.65637e-05
DHCR24 [NCBI] 1.65637e-05
NPY5R [NCBI] 1.65637e-05
SIM1 [NCBI] 1.65637e-05
PDE3B [NCBI] 1.65637e-05
FTO [NCBI] 1.5175e-05
PCK1 [NCBI] 1.5175e-05
ARL4 [NCBI] 1.5175e-05
ANGPTL3 [NCBI] 1.5175e-05
AGRP [NCBI] 1.5175e-05
PHKG2 [NCBI] 1.5175e-05
PRKAR2B [NCBI] 1.5175e-05
SGNE1 [NCBI] 1.5175e-05
ME1 [NCBI] 1.5175e-05
RFWD2 [NCBI] 1.5175e-05
HGF [NCBI] 1.47955e-05
FGF10 [NCBI] 1.4461e-05
CPB2 [NCBI] 1.4461e-05
IDE [NCBI] 1.42002e-05
PBEF1 [NCBI] 1.40306e-05
LOXL1 [NCBI] 1.40306e-05
ATP10A [NCBI] 1.40306e-05
THRSP [NCBI] 1.40306e-05
PLTP [NCBI] 1.40103e-05
CPE [NCBI] 1.34578e-05
VDR [NCBI] 1.33637e-05
EIF4E [NCBI] 1.32278e-05
srebp cleavage-activating protein [NCBI] 1.30597e-05
SLC2A5 [NCBI] 1.30597e-05
CRLF1 [NCBI] 1.30597e-05
GPD2 [NCBI] 1.30597e-05
E2F4 [NCBI] 1.30597e-05
PTGER3 [NCBI] 1.30597e-05
GIPR [NCBI] 1.30597e-05
SREBF2 [NCBI] 1.30597e-05
OSM [NCBI] 1.29767e-05
GCKR [NCBI] 1.22186e-05
NNAT [NCBI] 1.22186e-05
TFAP2C [NCBI] 1.22186e-05
MBTPS1 [NCBI] 1.22186e-05
HTR2C [NCBI] 1.22186e-05
CDH13 [NCBI] 1.22186e-05
SLC2A3 [NCBI] 1.14782e-05
MG [NCBI] 1.10975e-05
PXE [NCBI] 1.09006e-05
INSIG1 [NCBI] 1.08183e-05
MBTPS2 [NCBI] 1.08183e-05
MMP14 [NCBI] 1.08183e-05
TREM2 [NCBI] 1.08183e-05
MT1A [NCBI] 1.08183e-05
ASIP [NCBI] 1.08183e-05
NR1D1 [NCBI] 1.08183e-05
MEST [NCBI] 1.08183e-05
GATA2 [NCBI] 1.08183e-05
GNAS [NCBI] 1.02667e-05
XBP1 [NCBI] 1.02241e-05
GNPAT [NCBI] 1.02241e-05
ALOX5 [NCBI] 1.02241e-05
HP [NCBI] 1.01312e-05
IL1RN [NCBI] 9.68471e-06
SORBS1 [NCBI] 9.68471e-06
IDH1 [NCBI] 9.68471e-06
GRB10 [NCBI] 9.68471e-06
DBH [NCBI] 9.68471e-06
SLC27A1 [NCBI] 9.68471e-06
GHR [NCBI] 9.63565e-06
GCG [NCBI] 9.19164e-06
SLC2A1 [NCBI] 8.73825e-06
TKT [NCBI] 8.73825e-06
ESR1 [NCBI] 8.56031e-06
PPARBP [NCBI] 8.31923e-06
NCOA1 [NCBI] 7.93028e-06
MAPK8IP1 [NCBI] 7.56786e-06
CBL [NCBI] 7.56786e-06
G6PD [NCBI] 7.55159e-06
P4HB [NCBI] 7.22902e-06
KL [NCBI] 7.22902e-06
PRL [NCBI] 7.12027e-06
ALCAM [NCBI] 6.91126e-06
fructose intolerance, hereditary [NCBI] 6.91126e-06
GHSR [NCBI] 6.61248e-06
GATA3 [NCBI] 6.61248e-06
C3 [NCBI] 6.61248e-06
SPP1 [NCBI] 6.59752e-06
MAPK8 [NCBI] 6.33086e-06
CYP1A1 [NCBI] 6.23173e-06
DLK1 [NCBI] 6.06485e-06
FSTL3 [NCBI] 6.06485e-06
IL1B [NCBI] 6.06485e-06
MTCO1 [NCBI] 6.06485e-06
ALDH3A2 [NCBI] 6.06485e-06
ADRB2 [NCBI] 6.06485e-06
AGT [NCBI] 6.06485e-06
HK1 [NCBI] 5.81309e-06
CTSK [NCBI] 5.81309e-06
GHRH [NCBI] 5.65538e-06
FMF [NCBI] 5.6538e-06
FOXO3A [NCBI] 5.3477e-06
E2F1 [NCBI] 5.3477e-06
PPARGC1A [NCBI] 5.3477e-06
FAAH [NCBI] 5.19899e-06
ACOX1 [NCBI] 5.1321e-06
H6PD [NCBI] 4.73097e-06
AHR [NCBI] 4.68145e-06
POLG [NCBI] 4.54404e-06
TPO [NCBI] 4.41934e-06
RPS6KA3 [NCBI] 4.36539e-06
FOXO1A [NCBI] 4.1945e-06
IL8 [NCBI] 4.03087e-06
MTCYB [NCBI] 4.03087e-06
temporal arteritis [NCBI] 4.01518e-06
CDO [NCBI] 3.87406e-06
VLDLR [NCBI] 3.72367e-06
LRP1 [NCBI] 3.61689e-06
ABCC8 [NCBI] 3.61363e-06
LCAT [NCBI] 3.60706e-06
IGF1 [NCBI] 3.57934e-06
CNTF [NCBI] 3.53628e-06
COMT [NCBI] 3.46251e-06
TG [NCBI] 3.22457e-06
IAPP [NCBI] 3.1638e-06
RASA1 [NCBI] 3.12965e-06
ENPP2 [NCBI] 3.05622e-06
lymphoma, non-hodgkin, familial [NCBI] 3.02443e-06
CREBBP [NCBI] 2.93762e-06
GH1 [NCBI] 2.82341e-06
LIF [NCBI] 2.82341e-06
RIPK1 [NCBI] 2.71339e-06
AKT1 [NCBI] 2.71339e-06
NOS3 [NCBI] 2.40654e-06
BIRC1 [NCBI] 2.31143e-06
MDD [NCBI] 2.17809e-06
STAT5A [NCBI] 2.02464e-06
GCCR [NCBI] 1.96297e-06
FSHR [NCBI] 1.88321e-06
TGFB1 [NCBI] 1.52321e-06
SLC2A2 [NCBI] 1.52321e-06
TS [NCBI] 1.4741e-06
PGR [NCBI] 1.41257e-06
NR5A1 [NCBI] 1.39562e-06
GAL [NCBI] 1.29433e-06
TLR4 [NCBI] 1.2809e-06
NMU [NCBI] 1.21985e-06
LCN2 [NCBI] 1.21985e-06
PEDF [NCBI] 1.20504e-06
GAPDH [NCBI] 1.17766e-06
SLC18A3 [NCBI] 1.15495e-06
RA [NCBI] 1.13448e-06
NR0B2 [NCBI] 1.06124e-06
LBP [NCBI] 1.01191e-06
BCHE [NCBI] 9.85627e-07
SOCS3 [NCBI] 9.64258e-07
GPT [NCBI] 9.64258e-07
HBB [NCBI] 9.62225e-07
ABP1 [NCBI] 9.39026e-07
SPARC [NCBI] 8.73792e-07
FRAP1 [NCBI] 8.30108e-07
CCL2 [NCBI] 7.10948e-07
SERPINA6 [NCBI] 6.9143e-07
NMB [NCBI] 6.03355e-07
ACADM [NCBI] 5.70064e-07
APOE [NCBI] 5.38135e-07
IL3 [NCBI] 5.38005e-07
TP53 [NCBI] 5.21293e-07
CRC [NCBI] 2.34717e-07
FGF2 [NCBI] 2.07099e-07
NSF [NCBI] 1.85901e-07
CDK4 [NCBI] 1.37221e-07
IL6 [NCBI] 5.01555e-08
DBI [NCBI] 4.36425e-08
ADM [NCBI] 3.93585e-08
TTR [NCBI] 3.75422e-08
CASR [NCBI] 3.16119e-08
UCN [NCBI] 1.75589e-08
RBP1 [NCBI] 7.3444e-09
KDR [NCBI] 4.8898e-09
BMP4 [NCBI] 3.55236e-11
Database Center for Life Science