Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Arthritis, Rheumatoid [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
MS [NCBI] 0.00127895
IL1RN [NCBI] 0.00109778
TNF [NCBI] 0.000819343
HLA-DRB1 [NCBI] 0.000720521
PTGS2 [NCBI] 0.000618386
NEWENTRY [NCBI] 0.000421231
TNFSF11 [NCBI] 0.000413973
PTPN22 [NCBI] 0.000356609
TNFRSF11A [NCBI] 0.000349004
PADI4 [NCBI] 0.000345695
RA13 [NCBI] 0.000268709
RA4 [NCBI] 0.000268709
RA7 [NCBI] 0.000268709
RA23 [NCBI] 0.000268709
RA17 [NCBI] 0.000268709
RA18 [NCBI] 0.000268709
RA21 [NCBI] 0.000268709
RA28 [NCBI] 0.000268709
RA15 [NCBI] 0.000268709
RA2 [NCBI] 0.000268709
RA10 [NCBI] 0.000268709
RA27 [NCBI] 0.000268709
RA20 [NCBI] 0.000268709
RA29 [NCBI] 0.000268709
RA12 [NCBI] 0.000268709
RA5 [NCBI] 0.000268709
RA25 [NCBI] 0.000268709
RA22 [NCBI] 0.000268709
RA11 [NCBI] 0.000268709
RA14 [NCBI] 0.000268709
RA3 [NCBI] 0.000268709
RA8 [NCBI] 0.000268709
RA24 [NCBI] 0.000268709
RA16 [NCBI] 0.000268709
RA1 [NCBI] 0.000268709
RA26 [NCBI] 0.000268709
RA30 [NCBI] 0.000268709
RA19 [NCBI] 0.000268709
RA9 [NCBI] 0.000268709
RA31 [NCBI] 0.000268709
RA6 [NCBI] 0.000268709
TNFRSF11B [NCBI] 0.000263078
MATN1 [NCBI] 0.000255722
TRBV19 [NCBI] 0.000208058
COMP [NCBI] 0.000204172
CHI3L1 [NCBI] 0.000191386
SAA@ [NCBI] 0.000185224
IGHV1-69 [NCBI] 0.000170429
IGLV@ [NCBI] 0.000170429
IDDM8 [NCBI] 0.000170429
MIR146A [NCBI] 0.000159452
IDDM9 [NCBI] 0.000159452
MMP13 [NCBI] 0.000152809
HLA-DQB2 [NCBI] 0.000150723
PTGS1 [NCBI] 0.00014578
IRGM [NCBI] 0.00014348
CD68 [NCBI] 0.00013883
MIR155 [NCBI] 0.000137294
BIC [NCBI] 0.000131897
TNFSF13B [NCBI] 0.000124283
FCGR3A [NCBI] 0.000120963
TNFRSF1B [NCBI] 0.000101559
HT [NCBI] 9.24422e-05
SAA1 [NCBI] 8.89434e-05
FCRL3 [NCBI] 8.51532e-05
H19 [NCBI] 8.3752e-05
IL6 [NCBI] 8.30364e-05
SLC22A4 [NCBI] 7.92463e-05
CXCL12 [NCBI] 7.42845e-05
MMP3 [NCBI] 7.19001e-05
IL18R1 [NCBI] 6.9167e-05
IL18 [NCBI] 6.68943e-05
IL1B [NCBI] 6.52613e-05
TROVE2 [NCBI] 6.37737e-05
CIITA [NCBI] 5.6605e-05
OSM [NCBI] 5.65687e-05
SYVN1 [NCBI] 5.43229e-05
ATIC [NCBI] 5.43229e-05
IL17A [NCBI] 5.34922e-05
FCGR2A [NCBI] 5.2685e-05
CTLA4 [NCBI] 5.25812e-05
MMP1 [NCBI] 5.15878e-05
CXCR3 [NCBI] 5.01148e-05
STAT4 [NCBI] 4.95209e-05
TNFRSF1A [NCBI] 4.94488e-05
FCGR3B [NCBI] 4.87656e-05
HLA-DQB1 [NCBI] 4.69661e-05
ADAM17 [NCBI] 4.60728e-05
ZFP36 [NCBI] 4.54656e-05
CD86 [NCBI] 4.49114e-05
CTSL1 [NCBI] 4.1353e-05
CCL2 [NCBI] 4.08266e-05
FASLG [NCBI] 4.07503e-05
PLA2G2A [NCBI] 3.93357e-05
IL17RA [NCBI] 3.88448e-05
CXCL1 [NCBI] 3.86027e-05
CTSG [NCBI] 3.82209e-05
NFKBIL1 [NCBI] 3.7569e-05
BST1 [NCBI] 3.75569e-05
TLR4 [NCBI] 3.74962e-05
LIF [NCBI] 3.70305e-05
MBL2 [NCBI] 3.60752e-05
TNFRSF4 [NCBI] 3.5862e-05
FOXP3 [NCBI] 3.52839e-05
CCR1 [NCBI] 3.52672e-05
CX3CL1 [NCBI] 3.47612e-05
IL32 [NCBI] 3.36204e-05
CXCL13 [NCBI] 3.35053e-05
MIF [NCBI] 3.29992e-05
CXCL5 [NCBI] 3.29182e-05
NOS2 [NCBI] 3.28149e-05
IL4 [NCBI] 3.26849e-05
CCR6 [NCBI] 3.19717e-05
CCL20 [NCBI] 3.19717e-05
IRF5 [NCBI] 3.19464e-05
S100A12 [NCBI] 3.12291e-05
TLR2 [NCBI] 3.11045e-05
FPR2 [NCBI] 3.05545e-05
IL10 [NCBI] 3.04252e-05
TNFRSF13C [NCBI] 3.03383e-05
CFLAR [NCBI] 2.97262e-05
CCL18 [NCBI] 2.97135e-05
LTB [NCBI] 2.94987e-05
BAT2 [NCBI] 2.94489e-05
ACP5 [NCBI] 2.93487e-05
PTGES2 [NCBI] 2.89375e-05
CCL21 [NCBI] 2.84174e-05
TRAF1 [NCBI] 2.84122e-05
GZMB [NCBI] 2.74496e-05
TNFRSF25 [NCBI] 2.70689e-05
PDCD1 [NCBI] 2.68894e-05
CD52 [NCBI] 2.61011e-05
TAP2 [NCBI] 2.54863e-05
TYMS [NCBI] 2.52769e-05
PADI2 [NCBI] 2.50359e-05
PTGES [NCBI] 2.48933e-05
CXCL16 [NCBI] 2.47427e-05
FCGR2B [NCBI] 2.45566e-05
HAPLN1 [NCBI] 2.36769e-05
IL1A [NCBI] 2.34061e-05
CRH [NCBI] 2.29283e-05
GZMA [NCBI] 2.26278e-05
EGR1 [NCBI] 2.24556e-05
C5AR1 [NCBI] 2.24375e-05
CD163 [NCBI] 2.23139e-05
IL15 [NCBI] 2.19879e-05
HLA-DMB [NCBI] 2.18194e-05
EGFR [NCBI] 2.06253e-05
CX3CR1 [NCBI] 2.06046e-05
SLC19A1 [NCBI] 2.05553e-05
CCL5 [NCBI] 2.04664e-05
CLEC4A [NCBI] 2.03911e-05
LTA [NCBI] 1.99307e-05
IL8 [NCBI] 1.96572e-05
RUNX1 [NCBI] 1.93278e-05
ICAM3 [NCBI] 1.93183e-05
STAT1 [NCBI] 1.91684e-05
TNFSF4 [NCBI] 1.90328e-05
TNFSF14 [NCBI] 1.90328e-05
ANGPT1 [NCBI] 1.89868e-05
HLA-DQA1 [NCBI] 1.8932e-05
CCR2 [NCBI] 1.87918e-05
FSTL1 [NCBI] 1.87761e-05
RFC1 [NCBI] 1.87308e-05
PLAUR [NCBI] 1.87118e-05
SLC22A5 [NCBI] 1.84167e-05
CD97 [NCBI] 1.82875e-05
LTB4R2 [NCBI] 1.81303e-05
MMP19 [NCBI] 1.81303e-05
ADAM15 [NCBI] 1.78092e-05
IL4R [NCBI] 1.77231e-05
CXCR5 [NCBI] 1.76277e-05
FZD5 [NCBI] 1.75586e-05
SLC11A1 [NCBI] 1.74334e-05
SUMO4 [NCBI] 1.73639e-05
TNFSF13 [NCBI] 1.72512e-05
CCL19 [NCBI] 1.71297e-05
IL6ST [NCBI] 1.71254e-05
HOXD9 [NCBI] 1.70458e-05
TNFSF18 [NCBI] 1.70458e-05
MTHFR [NCBI] 1.68251e-05
CCR4 [NCBI] 1.67209e-05
CCR5 [NCBI] 1.6517e-05
GPI [NCBI] 1.64385e-05
ADAMTS5 [NCBI] 1.63691e-05
TNFRSF14 [NCBI] 1.60108e-05
CD22 [NCBI] 1.59215e-05
PADI6 [NCBI] 1.57758e-05
MMP8 [NCBI] 1.51946e-05
MICA [NCBI] 1.51805e-05
IL1R1 [NCBI] 1.51269e-05
CAST [NCBI] 1.50634e-05
MIA [NCBI] 1.50349e-05
IKBKE [NCBI] 1.48995e-05
FCGR1A [NCBI] 1.48955e-05
NFKB1 [NCBI] 1.45368e-05
SERPINH1 [NCBI] 1.44499e-05
COL2A1 [NCBI] 1.4425e-05
TNFSF12 [NCBI] 1.42049e-05
HLA-DRB4 [NCBI] 1.40755e-05
CHUK [NCBI] 1.36945e-05
CP [NCBI] 1.36896e-05
IKBKB [NCBI] 1.36239e-05
VSIG4 [NCBI] 1.32898e-05
MAP2K7 [NCBI] 1.29687e-05
PRL [NCBI] 1.29146e-05
ENO1 [NCBI] 1.28072e-05
DARC [NCBI] 1.28072e-05
VCAM1 [NCBI] 1.27711e-05
ICA1 [NCBI] 1.27604e-05
TACR1 [NCBI] 1.25608e-05
TNFSF15 [NCBI] 1.25608e-05
SAA4 [NCBI] 1.25169e-05
HRH4 [NCBI] 1.20074e-05
LTB4R [NCBI] 1.20074e-05
CD83 [NCBI] 1.19512e-05
NAT2 [NCBI] 1.19442e-05
CASC3 [NCBI] 1.18903e-05
TNFRSF9 [NCBI] 1.16721e-05
TNFRSF17 [NCBI] 1.16711e-05
AGER [NCBI] 1.16012e-05
EPO [NCBI] 1.15904e-05
PRH1 [NCBI] 1.13633e-05
KIR2DS2 [NCBI] 1.13571e-05
IL23R [NCBI] 1.13372e-05
CFTR [NCBI] 1.12036e-05
DPP7 [NCBI] 1.10626e-05
MYD88 [NCBI] 1.10569e-05
FAIM [NCBI] 1.09087e-05
CCL23 [NCBI] 1.09087e-05
IRAK1 [NCBI] 1.07856e-05
TLR3 [NCBI] 1.07501e-05
SLC19A2 [NCBI] 1.07201e-05
XCL1 [NCBI] 1.0653e-05
TEK [NCBI] 1.0653e-05
AMPD1 [NCBI] 1.0653e-05
CCR3 [NCBI] 1.05762e-05
S100A4 [NCBI] 1.05532e-05
SEMA3C [NCBI] 1.0509e-05
MTR [NCBI] 1.05048e-05
SPN [NCBI] 1.02683e-05
HAS2 [NCBI] 1.01574e-05
TAC1 [NCBI] 1.00414e-05
VIP [NCBI] 1.00129e-05
BSG [NCBI] 9.99535e-06
ADA [NCBI] 9.94207e-06
CXCL9 [NCBI] 9.90685e-06
CCR7 [NCBI] 9.90581e-06
TYROBP [NCBI] 9.71004e-06
APOE [NCBI] 9.63236e-06
TNFRSF18 [NCBI] 9.60472e-06
TIMELESS [NCBI] 9.53803e-06
LECT2 [NCBI] 9.53803e-06
CAPS2 [NCBI] 9.52378e-06
FLJ21865 [NCBI] 9.52378e-06
DCTN5 [NCBI] 9.52378e-06
TRAFD1 [NCBI] 9.52378e-06
HELB [NCBI] 9.52378e-06
MYOM1 [NCBI] 9.52378e-06
SKIV2L2 [NCBI] 9.52378e-06
OLAH [NCBI] 9.52378e-06
LVRN [NCBI] 9.52378e-06
LY6G5C [NCBI] 9.52378e-06
OR6C4 [NCBI] 9.52378e-06
CSF1 [NCBI] 9.50178e-06
AIF1 [NCBI] 9.50178e-06
S100A9 [NCBI] 9.30267e-06
TNFRSF6B [NCBI] 9.30267e-06
IFI44 [NCBI] 9.26925e-06
CILP [NCBI] 9.26925e-06
RPL7 [NCBI] 9.26925e-06
BAT1 [NCBI] 9.26925e-06
MMP12 [NCBI] 9.24625e-06
IL21R [NCBI] 9.02099e-06
CDH11 [NCBI] 9.02099e-06
PRKCH [NCBI] 9.02099e-06
IBSP [NCBI] 8.81876e-06
CYP7B1 [NCBI] 8.79037e-06
C1QBP [NCBI] 8.75337e-06
CENPB [NCBI] 8.66807e-06
TNFAIP3 [NCBI] 8.66807e-06
TNFRSF13B [NCBI] 8.66807e-06
MUC1 [NCBI] 8.63945e-06
IL7 [NCBI] 8.58438e-06
FPGS [NCBI] 8.57513e-06
SAA2 [NCBI] 8.57513e-06
HLA-DMA [NCBI] 8.57513e-06
TNFSF10 [NCBI] 8.53586e-06
FAP [NCBI] 8.42162e-06
CARD8 [NCBI] 8.37338e-06
JAM3 [NCBI] 8.37338e-06
MPO [NCBI] 8.31857e-06
TAP1 [NCBI] 8.28882e-06
ITPA [NCBI] 8.18357e-06
DEFA3 [NCBI] 8.18357e-06
ANP32B [NCBI] 8.18357e-06
CD93 [NCBI] 8.11321e-06
LECT1 [NCBI] 8.00442e-06
VIPR2 [NCBI] 8.00442e-06
CTAGE1 [NCBI] 7.86352e-06
TIRAP [NCBI] 7.83481e-06
MMP2 [NCBI] 7.79864e-06
TLR9 [NCBI] 7.76888e-06
IL15RA [NCBI] 7.68828e-06
TNFRSF10B [NCBI] 7.67905e-06
KLRC2 [NCBI] 7.67383e-06
GGH [NCBI] 7.67383e-06
SNRPD1 [NCBI] 7.67383e-06
CD70 [NCBI] 7.62138e-06
VDR [NCBI] 7.52876e-06
C1QA [NCBI] 7.52066e-06
MAP3K8 [NCBI] 7.52066e-06
ADAMTS2 [NCBI] 7.4268e-06
RELB [NCBI] 7.4268e-06
NLRP3 [NCBI] 7.4068e-06
MMP10 [NCBI] 7.37461e-06
TCIRG1 [NCBI] 7.37461e-06
RPS19 [NCBI] 7.36388e-06
MAP2K4 [NCBI] 7.3019e-06
CD38 [NCBI] 7.28123e-06
MTRR [NCBI] 7.25044e-06
OLIG3 [NCBI] 7.14999e-06
IL17D [NCBI] 7.14999e-06
CHAD [NCBI] 7.14999e-06
ZNF511 [NCBI] 7.14999e-06
SHF [NCBI] 7.14999e-06
BAT4 [NCBI] 7.14999e-06
KLRC3 [NCBI] 7.14999e-06
LILRA5 [NCBI] 7.14999e-06
FNDC1 [NCBI] 7.14999e-06
C6orf47 [NCBI] 7.14999e-06
ZNF311 [NCBI] 7.14999e-06
ELTD1 [NCBI] 7.14999e-06
LAIR2 [NCBI] 7.14999e-06
GAB2 [NCBI] 7.1015e-06
NLRP1 [NCBI] 7.1015e-06
ASPN [NCBI] 7.1015e-06
RETN [NCBI] 7.06871e-06
HP [NCBI] 7.05683e-06
CD44 [NCBI] 6.98701e-06
TRB@ [NCBI] 6.97345e-06
MSN [NCBI] 6.89204e-06
MMP15 [NCBI] 6.85048e-06
IFIH1 [NCBI] 6.85048e-06
ITGAE [NCBI] 6.83668e-06
ITGA1 [NCBI] 6.73224e-06
PTX3 [NCBI] 6.72815e-06
TLR7 [NCBI] 6.72815e-06
HMGB1 [NCBI] 6.72815e-06
CCL17 [NCBI] 6.63623e-06
ICOS [NCBI] 6.61839e-06
CCL13 [NCBI] 6.61839e-06
TNFAIP6 [NCBI] 6.61839e-06
CASP3 [NCBI] 6.6133e-06
ELF3 [NCBI] 6.50862e-06
HAVCR2 [NCBI] 6.50862e-06
SPP1 [NCBI] 6.4695e-06
ACAN [NCBI] 6.40268e-06
BMP7 [NCBI] 6.35015e-06
COL4A1 [NCBI] 6.30032e-06
BAT5 [NCBI] 6.25819e-06
TNFSF12-TNFSF13 [NCBI] 6.25819e-06
ZP4 [NCBI] 6.25819e-06
SSFA2 [NCBI] 6.25819e-06
CCRL2 [NCBI] 6.25819e-06
EPC1 [NCBI] 6.25819e-06
NDUFAB1 [NCBI] 6.25819e-06
KIAA1109 [NCBI] 6.25819e-06
IFNK [NCBI] 6.25819e-06
SALL3 [NCBI] 6.25819e-06
MRPL17 [NCBI] 6.25819e-06
SIRPB1 [NCBI] 6.25819e-06
SNTB1 [NCBI] 6.25819e-06
PLA2G3 [NCBI] 6.25819e-06
EXOC5 [NCBI] 6.25819e-06
IL20RB [NCBI] 6.25819e-06
GULP1 [NCBI] 6.25819e-06
SIGLEC9 [NCBI] 6.25819e-06
IL2 [NCBI] 6.23951e-06
CST3 [NCBI] 6.22603e-06
NFATC1 [NCBI] 6.20132e-06
IL16 [NCBI] 6.20132e-06
VIPR1 [NCBI] 6.20132e-06
STAT6 [NCBI] 6.15274e-06
C5 [NCBI] 6.10547e-06
ELAVL1 [NCBI] 6.10547e-06
COL11A2 [NCBI] 6.08616e-06
HLA-DPB1 [NCBI] 6.08616e-06
IRF3 [NCBI] 5.99602e-06
ICAM1 [NCBI] 5.93501e-06
DEK [NCBI] 5.92254e-06
LILRB1 [NCBI] 5.92254e-06
FOLR1 [NCBI] 5.88878e-06
CD247 [NCBI] 5.83513e-06
RBPJ [NCBI] 5.83513e-06
NOD2 [NCBI] 5.8338e-06
RIPK1 [NCBI] 5.75023e-06
HSPB8 [NCBI] 5.75023e-06
SHMT1 [NCBI] 5.75023e-06
MCAM [NCBI] 5.6961e-06
C19orf10 [NCBI] 5.68142e-06
MUC3B [NCBI] 5.68142e-06
CPVL [NCBI] 5.68142e-06
BSN [NCBI] 5.68142e-06
GOLGB1 [NCBI] 5.68142e-06
ADAMTS7 [NCBI] 5.68142e-06
CDO1 [NCBI] 5.68142e-06
TRAT1 [NCBI] 5.68142e-06
DHX38 [NCBI] 5.68142e-06
ABCC12 [NCBI] 5.68142e-06
VTNR [NCBI] 5.68142e-06
EMR2 [NCBI] 5.68142e-06
CALCRL [NCBI] 5.68142e-06
STK17A [NCBI] 5.68142e-06
IL1F8 [NCBI] 5.68142e-06
MPP6 [NCBI] 5.68142e-06
CCRL1 [NCBI] 5.68142e-06
IL17RD [NCBI] 5.68142e-06
PRTN3 [NCBI] 5.66772e-06
CXCL10 [NCBI] 5.55126e-06
SOCS3 [NCBI] 5.55126e-06
MLH1 [NCBI] 5.52215e-06
P2RX7 [NCBI] 5.43328e-06
CD80 [NCBI] 5.43328e-06
KIR2DL2 [NCBI] 5.43328e-06
HLA-DRA [NCBI] 5.35917e-06
PREPL [NCBI] 5.34228e-06
LTBR [NCBI] 5.28691e-06
TGFB1 [NCBI] 5.25513e-06
LPAR3 [NCBI] 5.25425e-06
TACR2 [NCBI] 5.25425e-06
FCN2 [NCBI] 5.25425e-06
PADI3 [NCBI] 5.25425e-06
IL26 [NCBI] 5.25425e-06
FCRLA [NCBI] 5.25425e-06
PF4V1 [NCBI] 5.25425e-06
TRPC5 [NCBI] 5.25425e-06
GP2 [NCBI] 5.25425e-06
CLEC2D [NCBI] 5.25425e-06
OSCAR [NCBI] 5.25425e-06
MAP3K2 [NCBI] 5.25425e-06
GCA [NCBI] 5.25425e-06
ITIH2 [NCBI] 5.25425e-06
GDF10 [NCBI] 5.25425e-06
FADD [NCBI] 5.24101e-06
CD14 [NCBI] 5.21614e-06
STAT3 [NCBI] 5.20386e-06
BPI [NCBI] 5.16682e-06
PTEN [NCBI] 5.16486e-06
S100A8 [NCBI] 5.14765e-06
IL12B [NCBI] 5.12382e-06
TRPV1 [NCBI] 5.0538e-06
AFP [NCBI] 5.04249e-06
CXCR6 [NCBI] 5.01488e-06
F2RL1 [NCBI] 4.95077e-06
GTF2F2 [NCBI] 4.9152e-06
LAIR1 [NCBI] 4.9152e-06
MUC3A [NCBI] 4.9152e-06
PTPRT [NCBI] 4.9152e-06
ABCA7 [NCBI] 4.9152e-06
SH2B3 [NCBI] 4.9152e-06
XCR1 [NCBI] 4.9152e-06
PDCD2 [NCBI] 4.9152e-06
CLEC16A [NCBI] 4.9152e-06
NKX2-3 [NCBI] 4.9152e-06
TNXB [NCBI] 4.88809e-06
CTNNB1 [NCBI] 4.85422e-06
SH2D1A [NCBI] 4.85158e-06
MAP2K6 [NCBI] 4.82678e-06
CLEC3B [NCBI] 4.7668e-06
NAMPT [NCBI] 4.7668e-06
HAVCR1 [NCBI] 4.7668e-06
HLA-G [NCBI] 4.75462e-06
GDF5 [NCBI] 4.70808e-06
HLA-DRB3 [NCBI] 4.65059e-06
EFEMP2 [NCBI] 4.63438e-06
LILRA2 [NCBI] 4.63438e-06
FCGBP [NCBI] 4.63438e-06
TRPV3 [NCBI] 4.63438e-06
ITPR3 [NCBI] 4.63438e-06
DNTT [NCBI] 4.63438e-06
GSTM4 [NCBI] 4.63438e-06
CD53 [NCBI] 4.63438e-06
CIZ1 [NCBI] 4.63438e-06
SENP1 [NCBI] 4.63438e-06
C1R [NCBI] 4.63438e-06
ADAMTS3 [NCBI] 4.63438e-06
DDX17 [NCBI] 4.63438e-06
CSDE1 [NCBI] 4.63438e-06
TACR3 [NCBI] 4.63438e-06
VNN2 [NCBI] 4.63438e-06
PADI1 [NCBI] 4.63438e-06
EXOC4 [NCBI] 4.63438e-06
HSPA5 [NCBI] 4.59428e-06
COPS5 [NCBI] 4.5391e-06
RAG2 [NCBI] 4.53831e-06
CD47 [NCBI] 4.48502e-06
CD48 [NCBI] 4.48502e-06
ABCB1 [NCBI] 4.44717e-06
SYK [NCBI] 4.432e-06
FLG [NCBI] 4.432e-06
PSMB9 [NCBI] 4.42053e-06
DDR2 [NCBI] 4.39494e-06
EPHB1 [NCBI] 4.39494e-06
RPL35A [NCBI] 4.39494e-06
IL18BP [NCBI] 4.39494e-06
MAL [NCBI] 4.39494e-06
S1PR2 [NCBI] 4.39494e-06
KCNH7 [NCBI] 4.39494e-06
SELE [NCBI] 4.39171e-06
HCFC1 [NCBI] 4.37999e-06
AVP [NCBI] 4.28667e-06
IGAN [NCBI] 4.26368e-06
BAT3 [NCBI] 4.18644e-06
FOLR2 [NCBI] 4.18644e-06
PLSCR1 [NCBI] 4.18644e-06
KLF12 [NCBI] 4.18644e-06
IFITM1 [NCBI] 4.18644e-06
CUL1 [NCBI] 4.18644e-06
TRPC1 [NCBI] 4.18644e-06
LAMP3 [NCBI] 4.18644e-06
IL17RC [NCBI] 4.18644e-06
KIR2DS3 [NCBI] 4.18644e-06
LST1 [NCBI] 4.18644e-06
TIE1 [NCBI] 4.18644e-06
TNFAIP1 [NCBI] 4.18644e-06
RDX [NCBI] 4.18644e-06
IRF9 [NCBI] 4.18154e-06
KLRC1 [NCBI] 4.13416e-06
NR3C1 [NCBI] 4.11638e-06
MTNR1B [NCBI] 4.00197e-06
MAFB [NCBI] 4.00197e-06
EPHA1 [NCBI] 4.00197e-06
TRG@ [NCBI] 4.00197e-06
SSRP1 [NCBI] 4.00197e-06
BMF [NCBI] 4.00197e-06
HMHA1 [NCBI] 4.00197e-06
TRAF5 [NCBI] 4.00197e-06
CENPJ [NCBI] 4.00197e-06
SNRPD3 [NCBI] 4.00197e-06
GCET2 [NCBI] 4.00197e-06
NOTCH4 [NCBI] 3.99695e-06
RETNLB [NCBI] 3.99695e-06
VEGFA [NCBI] 3.98621e-06
IFNGR1 [NCBI] 3.97644e-06
NOTCH1 [NCBI] 3.94867e-06
G3BP1 [NCBI] 3.83667e-06
FOXJ1 [NCBI] 3.83667e-06
ORM1 [NCBI] 3.83667e-06
MMP28 [NCBI] 3.83667e-06
BTLA [NCBI] 3.83667e-06
FCN3 [NCBI] 3.83667e-06
CCL15 [NCBI] 3.83667e-06
TAC3 [NCBI] 3.83667e-06
CCL4 [NCBI] 3.82464e-06
TYK2 [NCBI] 3.78331e-06
LGALS2 [NCBI] 3.68707e-06
TPSAB1 [NCBI] 3.68707e-06
HAS1 [NCBI] 3.68707e-06
S1PR1 [NCBI] 3.68707e-06
LILRB2 [NCBI] 3.68707e-06
TOPORS [NCBI] 3.68707e-06
PRKRA [NCBI] 3.68707e-06
BDNF [NCBI] 3.6817e-06
A2M [NCBI] 3.62446e-06
IL2RG [NCBI] 3.58628e-06
POU2F1 [NCBI] 3.58628e-06
MAPK14 [NCBI] 3.58231e-06
CSF2RA [NCBI] 3.55051e-06
C1QC [NCBI] 3.55051e-06
IL33 [NCBI] 3.55051e-06
TRD@ [NCBI] 3.55051e-06
LTBP2 [NCBI] 3.55051e-06
FPR1 [NCBI] 3.55051e-06
QKI [NCBI] 3.55051e-06
FLT3LG [NCBI] 3.55051e-06
TIMP4 [NCBI] 3.55051e-06
MAP3K7IP2 [NCBI] 3.55051e-06
TNFRSF10A [NCBI] 3.52491e-06
IL23A [NCBI] 3.51163e-06
FAS [NCBI] 3.47345e-06
CXCL11 [NCBI] 3.43918e-06
IRAK3 [NCBI] 3.42501e-06
KPNA1 [NCBI] 3.42501e-06
SPTAN1 [NCBI] 3.42501e-06
CD69 [NCBI] 3.42501e-06
RNASE2 [NCBI] 3.42501e-06
PIK3CD [NCBI] 3.42501e-06
TNIP1 [NCBI] 3.42501e-06
LPAR1 [NCBI] 3.42501e-06
NCF4 [NCBI] 3.42501e-06
GBP1 [NCBI] 3.42501e-06
CD5 [NCBI] 3.42501e-06
MTNR1A [NCBI] 3.42501e-06
PRG4 [NCBI] 3.42501e-06
C1QB [NCBI] 3.42501e-06
TPMT [NCBI] 3.40375e-06
PSMF1 [NCBI] 3.30896e-06
COL4A6 [NCBI] 3.30896e-06
WNT10B [NCBI] 3.30896e-06
TPT1 [NCBI] 3.30896e-06
KLRD1 [NCBI] 3.30048e-06
WNT5A [NCBI] 3.30048e-06
SOD1 [NCBI] 3.26255e-06
NOX5 [NCBI] 3.20111e-06
FGF13 [NCBI] 3.20111e-06
IFI27 [NCBI] 3.20111e-06
PTPN2 [NCBI] 3.20111e-06
ABCC11 [NCBI] 3.20111e-06
PROM1 [NCBI] 3.10567e-06
ADORA3 [NCBI] 3.10043e-06
IL20 [NCBI] 3.10043e-06
SDC3 [NCBI] 3.10043e-06
HNRNPA2B1 [NCBI] 3.10043e-06
BMP5 [NCBI] 3.10043e-06
JAG2 [NCBI] 3.10043e-06
DPP4 [NCBI] 3.09004e-06
CCL3 [NCBI] 3.04525e-06
TLR8 [NCBI] 3.00607e-06
KIR2DS4 [NCBI] 3.00607e-06
MYO9B [NCBI] 3.00607e-06
MAP3K1 [NCBI] 3.00607e-06
HTRA2 [NCBI] 3.00607e-06
DEFB103A [NCBI] 3.00607e-06
SELS [NCBI] 2.91734e-06
CD19 [NCBI] 2.91734e-06
COL4A2 [NCBI] 2.91734e-06
STATH [NCBI] 2.91734e-06
C4BPA [NCBI] 2.83363e-06
IFI16 [NCBI] 2.83363e-06
KCNA3 [NCBI] 2.83363e-06
MAP3K7 [NCBI] 2.83363e-06
SPRY2 [NCBI] 2.83363e-06
ADAMTS4 [NCBI] 2.83363e-06
THBS1 [NCBI] 2.7884e-06
ADAM8 [NCBI] 2.75445e-06
PLA2G5 [NCBI] 2.75445e-06
KIR3DL2 [NCBI] 2.75445e-06
GRK5 [NCBI] 2.75445e-06
PDCD5 [NCBI] 2.75445e-06
ITCH [NCBI] 2.75445e-06
FCN1 [NCBI] 2.75445e-06
P53AIP1 [NCBI] 2.75445e-06
TIMP2 [NCBI] 2.68313e-06
CDA [NCBI] 2.67936e-06
GUSB [NCBI] 2.67936e-06
MMP20 [NCBI] 2.67936e-06
CHRM3 [NCBI] 2.67936e-06
CSNK2B [NCBI] 2.67936e-06
CXCL6 [NCBI] 2.67936e-06
KIR3DS1 [NCBI] 2.67936e-06
SIRPA [NCBI] 2.67936e-06
PLCB1 [NCBI] 2.67936e-06
HLA-C [NCBI] 2.65529e-06
BTK [NCBI] 2.62608e-06
CALCA [NCBI] 2.62089e-06
AR [NCBI] 2.61004e-06
CD276 [NCBI] 2.608e-06
TRPV4 [NCBI] 2.608e-06
VTN [NCBI] 2.608e-06
HAS3 [NCBI] 2.608e-06
PDGFD [NCBI] 2.608e-06
NID1 [NCBI] 2.58277e-06
LAT [NCBI] 2.54003e-06
NCF1 [NCBI] 2.54003e-06
TPI1 [NCBI] 2.54003e-06
KIR2DS1 [NCBI] 2.54003e-06
BTNL2 [NCBI] 2.54003e-06
HNRNPD [NCBI] 2.54003e-06
PRDX3 [NCBI] 2.54003e-06
MMP16 [NCBI] 2.54003e-06
DUSP1 [NCBI] 2.53431e-06
APOM [NCBI] 2.47517e-06
DEFA1 [NCBI] 2.47517e-06
SEMA3A [NCBI] 2.47517e-06
IL10RA [NCBI] 2.47517e-06
GSTT2 [NCBI] 2.47517e-06
LGALS8 [NCBI] 2.47517e-06
PALB2 [NCBI] 2.47517e-06
CD63 [NCBI] 2.47517e-06
PLA2G4A [NCBI] 2.47517e-06
PTHLH [NCBI] 2.4451e-06
BBC3 [NCBI] 2.41787e-06
BMX [NCBI] 2.41318e-06
NEDD9 [NCBI] 2.41318e-06
SPA17 [NCBI] 2.41318e-06
PDCD1LG2 [NCBI] 2.41318e-06
TRPA1 [NCBI] 2.41318e-06
F3 [NCBI] 2.37308e-06
CREBBP [NCBI] 2.36782e-06
EIF4G1 [NCBI] 2.35383e-06
DNAJB1 [NCBI] 2.35383e-06
IL19 [NCBI] 2.35383e-06
EPHB4 [NCBI] 2.35383e-06
WISP2 [NCBI] 2.35383e-06
TBK1 [NCBI] 2.35383e-06
MMP14 [NCBI] 2.35105e-06
IRF4 [NCBI] 2.35105e-06
MAPK8 [NCBI] 2.32926e-06
MMP9 [NCBI] 2.32171e-06
NCR3 [NCBI] 2.29693e-06
KIR2DL1 [NCBI] 2.29693e-06
FGF5 [NCBI] 2.29693e-06
COL9A2 [NCBI] 2.29693e-06
IL21 [NCBI] 2.29693e-06
ATP1A1 [NCBI] 2.29693e-06
GADD45B [NCBI] 2.29693e-06
SPHK1 [NCBI] 2.29693e-06
GATA3 [NCBI] 2.28638e-06
CDKN1A [NCBI] 2.28285e-06
CCL22 [NCBI] 2.26528e-06
DUSP2 [NCBI] 2.2423e-06
ANGPTL4 [NCBI] 2.2423e-06
EFNB1 [NCBI] 2.2423e-06
SERPINA4 [NCBI] 2.2423e-06
TXNRD1 [NCBI] 2.2423e-06
CD274 [NCBI] 2.22375e-06
GRP [NCBI] 2.20251e-06
MAP2K3 [NCBI] 2.18979e-06
CALR [NCBI] 2.18979e-06
CLEC4C [NCBI] 2.18979e-06
CD72 [NCBI] 2.18979e-06
CD9 [NCBI] 2.18979e-06
HRG [NCBI] 2.18979e-06
CCL3L1 [NCBI] 2.13926e-06
PI3 [NCBI] 2.13926e-06
TRAF6 [NCBI] 2.13926e-06
CAPN1 [NCBI] 2.13926e-06
CENPE [NCBI] 2.13926e-06
PFN1 [NCBI] 2.13926e-06
SMAD5 [NCBI] 2.13926e-06
KDR [NCBI] 2.12366e-06
CD40 [NCBI] 2.10426e-06
TRAF2 [NCBI] 2.09057e-06
KL [NCBI] 2.09057e-06
ALCAM [NCBI] 2.09057e-06
KIF11 [NCBI] 2.09057e-06
ADORA2A [NCBI] 2.09057e-06
CEACAM8 [NCBI] 2.09057e-06
MICB [NCBI] 2.09057e-06
LPL [NCBI] 2.08562e-06
TF [NCBI] 2.04793e-06
CDKAL1 [NCBI] 2.04361e-06
NOX4 [NCBI] 2.04361e-06
JAK2 [NCBI] 2.03097e-06
TIA1 [NCBI] 2.02858e-06
ALOX5AP [NCBI] 2.01013e-06
LGALS9 [NCBI] 1.99828e-06
WISP3 [NCBI] 1.99828e-06
TLR6 [NCBI] 1.99828e-06
HSD3B2 [NCBI] 1.99828e-06
MSH3 [NCBI] 1.95587e-06
CCL8 [NCBI] 1.95448e-06
MCL1 [NCBI] 1.92676e-06
IRAK4 [NCBI] 1.91212e-06
CTSK [NCBI] 1.91212e-06
CD244 [NCBI] 1.91212e-06
MMP7 [NCBI] 1.90319e-06
HTR2A [NCBI] 1.90319e-06
TSLP [NCBI] 1.87113e-06
TRPM8 [NCBI] 1.87113e-06
IFNG [NCBI] 1.83775e-06
ITGA4 [NCBI] 1.83143e-06
GSR [NCBI] 1.83143e-06
SFRP2 [NCBI] 1.83143e-06
IL2RB [NCBI] 1.83143e-06
NUMA1 [NCBI] 1.79295e-06
NRP1 [NCBI] 1.79295e-06
MTHFD1 [NCBI] 1.79295e-06
MXD1 [NCBI] 1.79295e-06
NR4A2 [NCBI] 1.79295e-06
HMOX1 [NCBI] 1.77751e-06
ABCA1 [NCBI] 1.76993e-06
AMBP [NCBI] 1.75917e-06
CSF1R [NCBI] 1.75563e-06
DDR1 [NCBI] 1.75563e-06
SOCS2 [NCBI] 1.75563e-06
HSF1 [NCBI] 1.75563e-06
IGF1 [NCBI] 1.74384e-06
PTN [NCBI] 1.73817e-06
ENG [NCBI] 1.7355e-06
SIGLEC1 [NCBI] 1.71941e-06
IFNB1 [NCBI] 1.71941e-06
NOX1 [NCBI] 1.71941e-06
KIR2DL3 [NCBI] 1.71941e-06
PARP1 [NCBI] 1.71651e-06
LYST [NCBI] 1.68423e-06
TNFSF9 [NCBI] 1.68423e-06
SP100 [NCBI] 1.68423e-06
CCL1 [NCBI] 1.68423e-06
CAMP [NCBI] 1.68423e-06
CSTA [NCBI] 1.68423e-06
CD82 [NCBI] 1.67638e-06
IL12RB2 [NCBI] 1.65006e-06
HLA-DRB5 [NCBI] 1.65006e-06
DNASE2B [NCBI] 1.65006e-06
ANXA1 [NCBI] 1.61683e-06
PDGFC [NCBI] 1.61683e-06
PRKCZ [NCBI] 1.61683e-06
SFTPD [NCBI] 1.61683e-06
HDAC2 [NCBI] 1.61683e-06
MXI1 [NCBI] 1.61683e-06
SLC25A13 [NCBI] 1.58452e-06
IL3 [NCBI] 1.58452e-06
PTPN1 [NCBI] 1.58452e-06
WEE1 [NCBI] 1.58452e-06
MDK [NCBI] 1.58452e-06
CLU [NCBI] 1.57435e-06
EPHA2 [NCBI] 1.55307e-06
GAB1 [NCBI] 1.55307e-06
DDX58 [NCBI] 1.55307e-06
SUMO1 [NCBI] 1.55307e-06
HIF1A [NCBI] 1.5373e-06
IL8RA [NCBI] 1.52245e-06
RYR2 [NCBI] 1.52245e-06
CD3E [NCBI] 1.52245e-06
ADRB2 [NCBI] 1.51665e-06
HRAS [NCBI] 1.49554e-06
DAXX [NCBI] 1.49262e-06
CCL26 [NCBI] 1.46356e-06
MST1 [NCBI] 1.46356e-06
EZR [NCBI] 1.46356e-06
SOCS1 [NCBI] 1.4374e-06
MUC5AC [NCBI] 1.43523e-06
HEXB [NCBI] 1.40759e-06
MEFV [NCBI] 1.39781e-06
HTRA1 [NCBI] 1.38063e-06
CD79B [NCBI] 1.38063e-06
CD28 [NCBI] 1.38063e-06
PYCARD [NCBI] 1.38063e-06
PDGFRB [NCBI] 1.35432e-06
PRF1 [NCBI] 1.35432e-06
AQP1 [NCBI] 1.35432e-06
FLT4 [NCBI] 1.35432e-06
ID3 [NCBI] 1.35432e-06
ACP1 [NCBI] 1.35432e-06
LCN2 [NCBI] 1.34893e-06
RECK [NCBI] 1.32864e-06
NCAM1 [NCBI] 1.32864e-06
BAX [NCBI] 1.31537e-06
CASP7 [NCBI] 1.31261e-06
UCN [NCBI] 1.30355e-06
SMAD1 [NCBI] 1.27904e-06
CD59 [NCBI] 1.27904e-06
TEP1 [NCBI] 1.27904e-06
BACE1 [NCBI] 1.27843e-06
PTH1R [NCBI] 1.25509e-06
CR1 [NCBI] 1.25509e-06
IL8RB [NCBI] 1.25509e-06
IL1RL1 [NCBI] 1.25509e-06
CLC [NCBI] 1.23167e-06
IL3RA [NCBI] 1.23167e-06
HAMP [NCBI] 1.23167e-06
NOTCH2 [NCBI] 1.23167e-06
C3AR1 [NCBI] 1.23167e-06
ENPP2 [NCBI] 1.23167e-06
BCL6 [NCBI] 1.23136e-06
KLRK1 [NCBI] 1.23136e-06
EPAS1 [NCBI] 1.20878e-06
HPRT1 [NCBI] 1.20878e-06
ABCC1 [NCBI] 1.20878e-06
CSF2 [NCBI] 1.20878e-06
ACE [NCBI] 1.19927e-06
IL12RB1 [NCBI] 1.18638e-06
FOS [NCBI] 1.18638e-06
NFKBIA [NCBI] 1.18638e-06
CDK2 [NCBI] 1.1515e-06
XIAP [NCBI] 1.14533e-06
ADAM10 [NCBI] 1.14304e-06
AOC3 [NCBI] 1.14304e-06
LGALS3BP [NCBI] 1.14304e-06
SCNN1B [NCBI] 1.12205e-06
PF4 [NCBI] 1.11565e-06
CRP [NCBI] 1.10832e-06
FTO [NCBI] 1.08139e-06
TNFRSF8 [NCBI] 1.08139e-06
TYMP [NCBI] 1.08139e-06
PRKCI [NCBI] 1.06169e-06
BMP6 [NCBI] 1.06169e-06
CASP10 [NCBI] 1.06169e-06
VWF [NCBI] 1.05689e-06
APOB [NCBI] 1.0483e-06
ITGB2 [NCBI] 1.04238e-06
TNFRSF10C [NCBI] 1.04238e-06
ETS1 [NCBI] 1.0236e-06
MOG [NCBI] 1.01581e-06
NME1 [NCBI] 1.00772e-06
ERF [NCBI] 1.00492e-06
JAK3 [NCBI] 9.85956e-07
C3 [NCBI] 9.68931e-07
SHBG [NCBI] 9.55601e-07
HSPD1 [NCBI] 9.51459e-07
SFRP1 [NCBI] 9.51459e-07
CASP9 [NCBI] 9.40239e-07
IL6R [NCBI] 9.34322e-07
RNASE3 [NCBI] 9.17512e-07
CDKN2C [NCBI] 9.01019e-07
ERBB3 [NCBI] 9.01019e-07
PIK3CG [NCBI] 9.01019e-07
CTGF [NCBI] 8.8856e-07
CCL7 [NCBI] 8.53367e-07
TLR5 [NCBI] 8.53367e-07
RAGE [NCBI] 8.53367e-07
IRS1 [NCBI] 8.3819e-07
ADIPOR2 [NCBI] 8.38065e-07
MBP [NCBI] 8.35517e-07
BCL2L1 [NCBI] 8.25073e-07
PROCR [NCBI] 8.23042e-07
MAX [NCBI] 8.23042e-07
ID2 [NCBI] 8.23042e-07
FGFR4 [NCBI] 8.23042e-07
JAK1 [NCBI] 8.14731e-07
ZAP70 [NCBI] 8.06861e-07
ANGPT2 [NCBI] 7.93803e-07
LGALS3 [NCBI] 7.93803e-07
ETS2 [NCBI] 7.79575e-07
SERPINA3 [NCBI] 7.79575e-07
PAWR [NCBI] 7.79575e-07
HPSE [NCBI] 7.65599e-07
ATF2 [NCBI] 7.65599e-07
FOXO1 [NCBI] 7.60915e-07
PTH [NCBI] 7.52206e-07
CD177 [NCBI] 7.38381e-07
TH [NCBI] 7.29493e-07
NPY [NCBI] 7.22816e-07
CHEK2 [NCBI] 7.21431e-07
AGT [NCBI] 7.21431e-07
GJB6 [NCBI] 7.12103e-07
MSH2 [NCBI] 7.03666e-07
HEXA [NCBI] 6.99303e-07
NOD1 [NCBI] 6.86722e-07
IGF2 [NCBI] 6.75257e-07
PRSS2 [NCBI] 6.50247e-07
PTPRC [NCBI] 6.38496e-07
ERBB2 [NCBI] 6.27457e-07
CYBB [NCBI] 6.2246e-07
CXCR4 [NCBI] 6.09769e-07
ADIPOR1 [NCBI] 6.04406e-07
NKX2-5 [NCBI] 5.93416e-07
TTR [NCBI] 5.88876e-07
SELP [NCBI] 5.82607e-07
DKK1 [NCBI] 5.82607e-07
PLAT [NCBI] 5.71976e-07
EBAG9 [NCBI] 5.71976e-07
COL4A5 [NCBI] 5.71976e-07
HSD11B2 [NCBI] 5.71976e-07
FN1 [NCBI] 5.71976e-07
EDA [NCBI] 5.51229e-07
GSTM1 [NCBI] 5.42457e-07
CSTB [NCBI] 5.21352e-07
PSMB8 [NCBI] 5.21352e-07
CYR61 [NCBI] 5.21352e-07
AKT2 [NCBI] 5.11711e-07
HLA-B [NCBI] 5.10112e-07
SERPING1 [NCBI] 5.02225e-07
MYC [NCBI] 4.97388e-07
TFPI2 [NCBI] 4.9289e-07
NFKBIB [NCBI] 4.9289e-07
PROC [NCBI] 4.83704e-07
TIMP3 [NCBI] 4.74664e-07
B2M [NCBI] 4.74664e-07
RUNX3 [NCBI] 4.65767e-07
EGF [NCBI] 4.63539e-07
ITGAV [NCBI] 4.48392e-07
RPL22 [NCBI] 4.48392e-07
ESD [NCBI] 4.48392e-07
YBX1 [NCBI] 4.48392e-07
F13A1 [NCBI] 4.39909e-07
MSTN [NCBI] 4.3156e-07
FGFR1 [NCBI] 3.9945e-07
CREB1 [NCBI] 3.9945e-07
DHFR [NCBI] 3.95673e-07
APRT [NCBI] 3.91734e-07
MAP3K14 [NCBI] 3.84138e-07
MST1R [NCBI] 3.69299e-07
VEGFC [NCBI] 3.62052e-07
PML [NCBI] 3.59205e-07
VIM [NCBI] 3.47894e-07
UMOD [NCBI] 3.38608e-07
KRAS [NCBI] 3.35698e-07
IL2RA [NCBI] 3.34172e-07
OLR1 [NCBI] 3.34172e-07
EPB41L1 [NCBI] 3.2747e-07
CYP1A2 [NCBI] 3.2747e-07
CDKN2B [NCBI] 3.27022e-07
GDF15 [NCBI] 3.20873e-07
CYP11B2 [NCBI] 3.07983e-07
FGB [NCBI] 3.01688e-07
PAEP [NCBI] 2.8939e-07
LCAT [NCBI] 2.8939e-07
CYP3A4 [NCBI] 2.65827e-07
MSH6 [NCBI] 2.64888e-07
TP53 [NCBI] 2.58372e-07
CCL11 [NCBI] 2.52543e-07
DCC [NCBI] 2.49266e-07
SST [NCBI] 2.49266e-07
NPPB [NCBI] 2.49266e-07
CD1D [NCBI] 2.49266e-07
PTPN11 [NCBI] 2.47726e-07
AKT1 [NCBI] 2.47486e-07
LEP [NCBI] 2.44689e-07
EPB41L2 [NCBI] 2.43887e-07
SOX9 [NCBI] 2.38593e-07
CD40LG [NCBI] 2.33382e-07
FYN [NCBI] 2.33382e-07
SERPINE1 [NCBI] 2.29348e-07
CYP1A1 [NCBI] 2.29249e-07
TFPI [NCBI] 2.21665e-07
IL24 [NCBI] 2.18239e-07
CHGA [NCBI] 2.15596e-07
RAC1 [NCBI] 2.1335e-07
ID1 [NCBI] 2.0854e-07
CDK6 [NCBI] 2.0854e-07
PPARG [NCBI] 2.07706e-07
ALB [NCBI] 2.04332e-07
PCNA [NCBI] 2.03161e-07
TIMP1 [NCBI] 1.94565e-07
VCAN [NCBI] 1.94565e-07
BIRC5 [NCBI] 1.90664e-07
ENPP1 [NCBI] 1.6048e-07
MUC2 [NCBI] 1.59974e-07
SLC9A3 [NCBI] 1.56528e-07
HLA-A [NCBI] 1.54517e-07
PLAU [NCBI] 1.48822e-07
PLG [NCBI] 1.45066e-07
ADRB3 [NCBI] 1.45066e-07
INS [NCBI] 1.44679e-07
RELA [NCBI] 1.41373e-07
PRKCB [NCBI] 1.40418e-07
ITGB1 [NCBI] 1.37743e-07
PTPN6 [NCBI] 1.27221e-07
OPRL1 [NCBI] 1.20506e-07
RAG1 [NCBI] 1.15591e-07
ABCG2 [NCBI] 1.13944e-07
XRCC1 [NCBI] 1.13944e-07
TERT [NCBI] 1.11998e-07
IGF1R [NCBI] 1.10871e-07
BCL2 [NCBI] 9.95673e-08
PLK1 [NCBI] 9.881e-08
NGF [NCBI] 9.19495e-08
IL13 [NCBI] 8.76121e-08
SLC5A5 [NCBI] 8.44486e-08
SAT2 [NCBI] 7.97572e-08
GSTP1 [NCBI] 7.91009e-08
CNTF [NCBI] 7.26903e-08
ABCC2 [NCBI] 6.99804e-08
TFF2 [NCBI] 6.99804e-08
SDC1 [NCBI] 6.47423e-08
CDKN2A [NCBI] 6.44586e-08
PTPRN [NCBI] 6.31518e-08
FGFR2 [NCBI] 6.31518e-08
SRY [NCBI] 5.67404e-08
APOA1 [NCBI] 5.26916e-08
PGF [NCBI] 4.86412e-08
LRRK2 [NCBI] 4.69475e-08
EDN1 [NCBI] 4.51188e-08
HGF [NCBI] 3.92019e-08
HDAC1 [NCBI] 3.82231e-08
CD209 [NCBI] 3.66018e-08
NOS3 [NCBI] 3.55905e-08
SERPINA1 [NCBI] 3.50208e-08
CYP17A1 [NCBI] 3.19782e-08
PDGFA [NCBI] 3.1078e-08
AREG [NCBI] 3.05157e-08
NR1H3 [NCBI] 2.77671e-08
GHRL [NCBI] 2.50499e-08
SOD2 [NCBI] 2.01815e-08
TFRC [NCBI] 2.01815e-08
ADIPOQ [NCBI] 1.94069e-08
CYP2C9 [NCBI] 1.88484e-08
ITGB3 [NCBI] 1.70795e-08
CAT [NCBI] 1.67333e-08
MAP2K1 [NCBI] 1.62249e-08
COL1A1 [NCBI] 1.39518e-08
GRB2 [NCBI] 1.39518e-08
BMP2 [NCBI] 1.34268e-08
PTK2 [NCBI] 1.28717e-08
BMP4 [NCBI] 1.21512e-08
CYP2C19 [NCBI] 1.15239e-08
MET [NCBI] 1.04845e-08
GSTT1 [NCBI] 7.51252e-09
CD46 [NCBI] 6.99416e-09
SELPLG [NCBI] 6.88857e-09
CD4 [NCBI] 5.3796e-09
ADM [NCBI] 3.61036e-09
PON1 [NCBI] 3.10879e-09
KIT [NCBI] 2.37898e-09
SERPINB5 [NCBI] 2.02727e-09
FLT1 [NCBI] 1.48359e-09
MDM2 [NCBI] 1.48359e-09
IRF1 [NCBI] 9.07739e-10
HFE [NCBI] 5.2816e-10
RB1 [NCBI] 5.17143e-10
BAK1 [NCBI] 4.31693e-10
PSEN1 [NCBI] 1.8545e-10
TGFBI [NCBI] 1.37655e-10
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
RA [NCBI] 0.509664
CF [NCBI] 0.0168726
SLE [NCBI] 0.00458178
MG [NCBI] 0.00283822
TNF [NCBI] 0.00254423
thrombocytopenic purpura, autoimmune [NCBI] 0.00250668
lymphoma, non-hodgkin, familial [NCBI] 0.00175775
CELIAC6 [NCBI] 0.00170998
CD [NCBI] 0.00140784
FA [NCBI] 0.00140587
IGES [NCBI] 0.00136007
MDD [NCBI] 0.00122217
FMF [NCBI] 0.0012072
IGAD1 [NCBI] 0.00109496
COMP [NCBI] 0.000977812
MAFD4 [NCBI] 0.000847142
joint laxity, familial [NCBI] 0.000847142
temporal arteritis [NCBI] 0.000815171
CHDS8 [NCBI] 0.000765046
CVID [NCBI] 0.000746148
IDDM [NCBI] 0.00055011
IBD5 [NCBI] 0.000539786
TNFRSF11B [NCBI] 0.000528558
renal failure, progressive, with hypertension [NCBI] 0.000525644
PXE [NCBI] 0.000519455
alopecia areata 1 [NCBI] 0.000479378
scleroderma, familial progressive [NCBI] 0.000415307
GPI [NCBI] 0.000336022
IL6 [NCBI] 0.000244525
OSM [NCBI] 0.000235589
ACP5 [NCBI] 0.000223639
TNFSF11 [NCBI] 0.000200898
EGFR [NCBI] 0.000178999
ZFP36 [NCBI] 0.000173649
CEACAM5 [NCBI] 0.000170341
PTPN22 [NCBI] 0.000156344
PSORS1 [NCBI] 0.000152963
IBD1 [NCBI] 0.000141053
TNFSF13B [NCBI] 0.000137061
OCP [NCBI] 0.000136308
TNFSF13 [NCBI] 0.00012804
HLA-DRB1 [NCBI] 0.000125433
AFP [NCBI] 9.14179e-05
AGER [NCBI] 8.73594e-05
CCL2 [NCBI] 8.72696e-05
IL17A [NCBI] 8.67786e-05
SAA1 [NCBI] 8.11699e-05
BST1 [NCBI] 7.2781e-05
CDH11 [NCBI] 7.2781e-05
FSTL1 [NCBI] 6.69558e-05
TNFRSF25 [NCBI] 6.2507e-05
VEGF [NCBI] 5.93442e-05
IL4 [NCBI] 5.86127e-05
IL10 [NCBI] 5.50177e-05
CP [NCBI] 5.49554e-05
IL18 [NCBI] 5.41631e-05
ALCAM [NCBI] 5.32739e-05
FPRL1 [NCBI] 5.09857e-05
BGLAP [NCBI] 5.03305e-05
KIR2DS2 [NCBI] 5.01015e-05
BAT2 [NCBI] 5.01015e-05
TRAT1 [NCBI] 5.01015e-05
LST1 [NCBI] 5.01015e-05
MAP3K2 [NCBI] 5.01015e-05
PLA2G3 [NCBI] 5.01015e-05
BAT1 [NCBI] 5.01015e-05
SYVN1 [NCBI] 5.01015e-05
TNFRSF13B [NCBI] 4.89476e-05
CLL [NCBI] 4.74507e-05
FCAS [NCBI] 4.74507e-05
APCS [NCBI] 4.60961e-05
AR [NCBI] 4.59583e-05
ADAM17 [NCBI] 4.54415e-05
BDNF [NCBI] 4.40374e-05
CCL18 [NCBI] 4.39112e-05
FLT1 [NCBI] 4.39112e-05
AVP [NCBI] 4.37346e-05
PTH [NCBI] 4.25774e-05
PLA2G2A [NCBI] 4.24996e-05
STAT4 [NCBI] 4.24996e-05
EGF [NCBI] 4.23101e-05
CFTR [NCBI] 4.20152e-05
CFB [NCBI] 3.88274e-05
MBL2 [NCBI] 3.68854e-05
PADI2 [NCBI] 3.63853e-05
PADI3 [NCBI] 3.63853e-05
TACR3 [NCBI] 3.63853e-05
PADI4 [NCBI] 3.63853e-05
IL7 [NCBI] 3.63853e-05
SH2B3 [NCBI] 3.63853e-05
NCR3 [NCBI] 3.63853e-05
TACR2 [NCBI] 3.63853e-05
NFKBIL1 [NCBI] 3.63853e-05
LTB4R2 [NCBI] 3.63853e-05
CHAD [NCBI] 3.63853e-05
GP5 [NCBI] 3.63853e-05
CUL1 [NCBI] 3.63853e-05
PTPN2 [NCBI] 3.63853e-05
PADI1 [NCBI] 3.63853e-05
BMP6 [NCBI] 3.63853e-05
CCAL2 [NCBI] 3.49374e-05
mycobacterium tuberculosis, susceptibility to [NCBI] 3.49374e-05
IFNG [NCBI] 3.31992e-05
pulmonary fibrosis, idiopathic [NCBI] 3.29108e-05
FCGRT [NCBI] 3.12484e-05
CLEC16A [NCBI] 3.12484e-05
ATG16L1 [NCBI] 3.12484e-05
CD38 [NCBI] 3.12484e-05
CD6 [NCBI] 3.12484e-05
IL32 [NCBI] 3.12484e-05
FCRL3 [NCBI] 3.12484e-05
PDCD2 [NCBI] 3.12484e-05
AMBP [NCBI] 3.12484e-05
SEMA3C [NCBI] 3.12484e-05
MAP3K14 [NCBI] 3.12484e-05
GOLGB1 [NCBI] 3.12484e-05
coracoclavicular joint, anomalous [NCBI] 3.10376e-05
rheumatoid factor igm idiotypes [NCBI] 3.10376e-05
vasculitis, lymphocytic, nodular [NCBI] 3.10376e-05
LPL [NCBI] 3.05656e-05
PPIA [NCBI] 2.89752e-05
TNFRSF10C [NCBI] 2.79351e-05
TNFRSF9 [NCBI] 2.79351e-05
TRAF1 [NCBI] 2.79351e-05
TROVE2 [NCBI] 2.79351e-05
PTGES [NCBI] 2.79351e-05
CHI3L1 [NCBI] 2.79351e-05
complement component c1r deficiency [NCBI] 2.79351e-05
IL2RB [NCBI] 2.79351e-05
SOCS3 [NCBI] 2.77777e-05
periodic fever, familial, autosomal dominant [NCBI] 2.6431e-05
IGF2BP2 [NCBI] 2.54878e-05
IRGM [NCBI] 2.54878e-05
HAS1 [NCBI] 2.54878e-05
PLA2G4A [NCBI] 2.54878e-05
CDKAL1 [NCBI] 2.54878e-05
DKK1 [NCBI] 2.54878e-05
BPI [NCBI] 2.54878e-05
HP [NCBI] 2.54359e-05
MBP [NCBI] 2.49851e-05
HMGB1 [NCBI] 2.46459e-05
NPY [NCBI] 2.4152e-05
ADA [NCBI] 2.40013e-05
SLC11A1 [NCBI] 2.3728e-05
XBP1 [NCBI] 2.35508e-05
ERBB3 [NCBI] 2.35508e-05
PCNA [NCBI] 2.34765e-05
TH [NCBI] 2.25781e-05
CAST [NCBI] 2.19507e-05
ICOS [NCBI] 2.19507e-05
PDCD5 [NCBI] 2.19507e-05
IL23R [NCBI] 2.19507e-05
SLC22A4 [NCBI] 2.19507e-05
ZAP70 [NCBI] 2.05903e-05
CBP2 [NCBI] 2.05903e-05
CES1 [NCBI] 2.05903e-05
IL15 [NCBI] 2.05903e-05
SN [NCBI] 1.9409e-05
MHC2TA [NCBI] 1.9409e-05
C5R1 [NCBI] 1.9409e-05
CDO [NCBI] 1.9409e-05
HLA-C [NCBI] 1.9409e-05
CILP [NCBI] 1.9409e-05
IRF5 [NCBI] 1.9409e-05
FCGR3A [NCBI] 1.9409e-05
VDR [NCBI] 1.85329e-05
PRG4 [NCBI] 1.83667e-05
CR1 [NCBI] 1.83667e-05
TNFRSF14 [NCBI] 1.74355e-05
CXCL13 [NCBI] 1.74355e-05
BSG [NCBI] 1.73426e-05
LGALS3 [NCBI] 1.65951e-05
LAT [NCBI] 1.65951e-05
ALOX5AP [NCBI] 1.65951e-05
PDCD1 [NCBI] 1.65951e-05
CCR2 [NCBI] 1.65951e-05
TNXB [NCBI] 1.65951e-05
SHBG [NCBI] 1.6378e-05
EPO [NCBI] 1.63322e-05
STAT1 [NCBI] 1.59932e-05
CD44 [NCBI] 1.58303e-05
PIK3CG [NCBI] 1.58303e-05
S100A8 [NCBI] 1.58303e-05
SLAMF1 [NCBI] 1.58303e-05
BAI1 [NCBI] 1.58303e-05
SPP1 [NCBI] 1.57445e-05
VIP [NCBI] 1.55928e-05
felty syndrome [NCBI] 1.52807e-05
TNFSF10 [NCBI] 1.52806e-05
C5 [NCBI] 1.51294e-05
HLA-DQA1 [NCBI] 1.51294e-05
HDAC2 [NCBI] 1.51294e-05
RNASE3 [NCBI] 1.51016e-05
NR4A2 [NCBI] 1.44833e-05
CDA [NCBI] 1.44833e-05
TTR [NCBI] 1.43998e-05
CFLAR [NCBI] 1.38846e-05
JAK1 [NCBI] 1.38846e-05
APOB [NCBI] 1.36411e-05
TYMS [NCBI] 1.36229e-05
SDC2 [NCBI] 1.36194e-05
MMP1 [NCBI] 1.33274e-05
IL1RN [NCBI] 1.28069e-05
FOS [NCBI] 1.28069e-05
TACR1 [NCBI] 1.28069e-05
factor xii deficiency [NCBI] 1.23775e-05
IL1A [NCBI] 1.23188e-05
CXCL12 [NCBI] 1.23188e-05
C4B [NCBI] 1.23188e-05
IL2RA [NCBI] 1.23188e-05
TNFRSF6B [NCBI] 1.18599e-05
HGFAC [NCBI] 1.18599e-05
TNFRSF10A [NCBI] 1.18599e-05
CHGA [NCBI] 1.18599e-05
ADORA3 [NCBI] 1.18599e-05
IL2RG [NCBI] 1.14272e-05
hepatitis b vaccine, response to [NCBI] 1.11498e-05
puerto rican infant hypotonia syndrome [NCBI] 1.11498e-05
SFRP1 [NCBI] 1.10182e-05
PRL [NCBI] 1.08991e-05
TBP [NCBI] 1.06308e-05
CDKN1A [NCBI] 1.06308e-05
PLAUR [NCBI] 9.93076e-06
BMP2 [NCBI] 9.91318e-06
IGHG1 [NCBI] 9.91318e-06
CAT [NCBI] 9.64444e-06
IL8 [NCBI] 9.57998e-06
ENPP2 [NCBI] 9.26209e-06
NGFB [NCBI] 9.19683e-06
muckle-wells syndrome [NCBI] 9.17478e-06
PTK2 [NCBI] 9.10367e-06
complement component 2 deficiency [NCBI] 8.95837e-06
MICA [NCBI] 8.95837e-06
MPO [NCBI] 8.94573e-06
IL2 [NCBI] 8.84959e-06
IL3 [NCBI] 8.38949e-06
KDR [NCBI] 8.29187e-06
TFPI2 [NCBI] 8.12261e-06
MMP3 [NCBI] 8.12261e-06
LTA [NCBI] 8.12261e-06
NFKB1 [NCBI] 7.86643e-06
HRG [NCBI] 7.86643e-06
GSR [NCBI] 7.38353e-06
AQP1 [NCBI] 7.15566e-06
hla-d histocompatibility type [NCBI] 7.1344e-06
TFPI [NCBI] 6.4353e-06
CRH [NCBI] 6.36307e-06
TP53 [NCBI] 6.26243e-06
PPAC [NCBI] 6.20763e-06
RUNX1 [NCBI] 6.1329e-06
NOD2 [NCBI] 6.1329e-06
DCC [NCBI] 5.9489e-06
A2M [NCBI] 5.5988e-06
ANG [NCBI] 5.5988e-06
SH2D1A [NCBI] 5.5988e-06
ALB [NCBI] 5.38224e-06
TCF7L2 [NCBI] 5.27075e-06
mucopolysaccharidoses, unclassified types [NCBI] 5.25246e-06
epstein-barr virus, susceptibility to chronic infection by [NCBI] 5.25246e-06
ehlers-danlos-like syndrome due to tenascin-x deficiency [NCBI] 5.25246e-06
CALCRL [NCBI] 5.11437e-06
apnea, obstructive sleep [NCBI] 4.99786e-06
CLU [NCBI] 4.81583e-06
TPMT [NCBI] 4.81583e-06
MMP9 [NCBI] 4.81583e-06
SPDA1 [NCBI] 4.75744e-06
HGF [NCBI] 4.75224e-06
TLR4 [NCBI] 4.70883e-06
FOXP3 [NCBI] 4.67326e-06
STAT6 [NCBI] 4.67326e-06
TLR9 [NCBI] 4.40065e-06
CCR5 [NCBI] 4.14364e-06
TF [NCBI] 4.13944e-06
CCL22 [NCBI] 3.90107e-06
CNTF [NCBI] 3.88608e-06
glycogen storage disease i [NCBI] 3.45519e-06
UCN [NCBI] 3.35125e-06
MAP3K5 [NCBI] 3.35125e-06
PTN [NCBI] 3.1517e-06
winchester syndrome [NCBI] 2.88772e-06
F3 [NCBI] 2.10064e-06
COL2A1 [NCBI] 1.95042e-06
VIM [NCBI] 1.82299e-06
PI [NCBI] 1.79078e-06
IGFALS [NCBI] 1.76172e-06
MCP [NCBI] 1.70202e-06
GRP [NCBI] 1.58718e-06
PF4 [NCBI] 1.03748e-06
PG [NCBI] 1.012e-06
TNFSF6 [NCBI] 9.857e-07
JAK2 [NCBI] 9.71923e-07
XDH [NCBI] 8.71722e-07
osteolysis, hereditary multicentric [NCBI] 8.17972e-07
GHRH [NCBI] 7.67869e-07
PTHLH [NCBI] 7.61869e-07
PON1 [NCBI] 7.53626e-07
CDK2 [NCBI] 6.57784e-07
SOD2 [NCBI] 5.96556e-07
INS [NCBI] 4.92356e-07
SST [NCBI] 2.93078e-07
rheumatoid arthritis, systemic juvenile [NCBI] 2.70658e-07
PPARA [NCBI] 1.93085e-07
IFNA1 [NCBI] 1.52488e-07
HOA [NCBI] 1.3883e-07
ADCYAP1 [NCBI] 1.06104e-07
DHFR [NCBI] 8.56546e-08
APRT [NCBI] 7.72988e-08
hemophilia a [NCBI] 1.8618e-08
ADM [NCBI] 4.37101e-09
Database Center for Life Science