Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Double-Blind Method [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
RA [NCBI] 0.00505453
MDD [NCBI] 0.00308371
ATHS [NCBI] 0.00261695
migraine with or without aura, susceptibility to, 1 [NCBI] 0.00156993
RNASE3 [NCBI] 0.000861005
apnea, obstructive sleep [NCBI] 0.000712899
VRNI [NCBI] 0.000550983
PD [NCBI] 0.000480014
SLE [NCBI] 0.000417676
AD [NCBI] 0.000412146
CF [NCBI] 0.000365294
PRL [NCBI] 0.000356951
CCK [NCBI] 0.000307213
HBFQTL2 [NCBI] 0.000300489
restless legs syndrome, susceptibility to, 1 [NCBI] 0.000300489
COMT [NCBI] 0.000285199
SPS [NCBI] 0.000269291
PCOS1 [NCBI] 0.000238607
PTH [NCBI] 0.00023274
KLK3 [NCBI] 0.000148591
alopecia, androgenetic [NCBI] 0.000127482
SHBG [NCBI] 0.000125778
TFPI [NCBI] 0.000125088
thrombocytopenic purpura, autoimmune [NCBI] 0.000109922
MAFD6 [NCBI] 0.000109179
PWS [NCBI] 0.000106156
CJD [NCBI] 0.000106045
lymphoma, non-hodgkin, familial [NCBI] 0.000104528
EPO [NCBI] 9.03874e-05
TNF [NCBI] 8.85371e-05
APOB [NCBI] 8.71837e-05
diaminopentanuria [NCBI] 8.70414e-05
osteoporosis [NCBI] 8.55066e-05
CRC [NCBI] 8.43347e-05
NPPA [NCBI] 8.30613e-05
FTD [NCBI] 6.90472e-05
RP [NCBI] 6.70104e-05
GH1 [NCBI] 6.3213e-05
LPL [NCBI] 6.25018e-05
PYY [NCBI] 6.24753e-05
EGF [NCBI] 6.09575e-05
MG [NCBI] 5.62211e-05
CD [NCBI] 5.29723e-05
TH [NCBI] 4.83502e-05
IFNA2 [NCBI] 4.57012e-05
HD [NCBI] 4.55681e-05
temporal arteritis [NCBI] 4.55253e-05
NGFB [NCBI] 4.32867e-05
GFAP [NCBI] 4.19701e-05
BGLAP [NCBI] 3.72071e-05
FMF [NCBI] 3.645e-05
HGF [NCBI] 3.63705e-05
CEACAM5 [NCBI] 3.62156e-05
ITGA4 [NCBI] 3.60699e-05
EGFR [NCBI] 3.59675e-05
PLTP [NCBI] 3.45251e-05
homocysteinemia [NCBI] 3.42087e-05
thrombophilia [NCBI] 3.41882e-05
PAEP [NCBI] 3.32656e-05
LSFC [NCBI] 3.1095e-05
GTS [NCBI] 3.06259e-05
AR [NCBI] 3.05671e-05
HSD11B1 [NCBI] 2.68121e-05
PPARA [NCBI] 2.65075e-05
sc phocomelia syndrome [NCBI] 2.62354e-05
CPAF [NCBI] 2.62354e-05
PDP [NCBI] 2.62354e-05
pulmonary edema of mountaineers [NCBI] 2.42663e-05
ACE [NCBI] 2.40531e-05
ACPP [NCBI] 2.34408e-05
CALCA [NCBI] 2.26037e-05
MAOB [NCBI] 2.11614e-05
PG [NCBI] 1.91513e-05
sickle cell anemia [NCBI] 1.89795e-05
VIP [NCBI] 1.81977e-05
SLCO1B1 [NCBI] 1.8032e-05
PF4 [NCBI] 1.69468e-05
ADHD [NCBI] 1.69231e-05
DHFR [NCBI] 1.69159e-05
AUH [NCBI] 1.6858e-05
ESCO2 [NCBI] 1.58857e-05
GIP [NCBI] 1.51315e-05
ITGAL [NCBI] 1.43352e-05
GHRH [NCBI] 1.38892e-05
BDNF [NCBI] 1.38887e-05
CCL17 [NCBI] 1.33945e-05
NIDDM [NCBI] 1.31749e-05
CRH [NCBI] 1.31336e-05
CHH [NCBI] 1.27741e-05
MEN2A [NCBI] 1.2384e-05
PPY [NCBI] 1.21347e-05
APC [NCBI] 1.17782e-05
EBR1 [NCBI] 1.17275e-05
VEGF [NCBI] 1.13846e-05
APOC3 [NCBI] 1.12991e-05
APOE [NCBI] 1.1049e-05
ZFP36 [NCBI] 1.09171e-05
AFP [NCBI] 1.08509e-05
SST [NCBI] 1.05218e-05
PCNA [NCBI] 1.03977e-05
TYMS [NCBI] 1.02208e-05
INS [NCBI] 1.01557e-05
MBP [NCBI] 1.00994e-05
IBD1 [NCBI] 9.92797e-06
FUT2 [NCBI] 9.65572e-06
PTGS2 [NCBI] 9.47657e-06
PI3 [NCBI] 9.12261e-06
IL1RN [NCBI] 8.87604e-06
GNRH1 [NCBI] 8.80898e-06
lung cancer [NCBI] 8.6624e-06
ACHE [NCBI] 8.51633e-06
F3 [NCBI] 8.45926e-06
CLOCK [NCBI] 8.20312e-06
PIAS1 [NCBI] 8.20312e-06
PSORS1 [NCBI] 8.15597e-06
MPO [NCBI] 8.12647e-06
RNASE2 [NCBI] 7.95583e-06
IGFALS [NCBI] 7.16708e-06
CSTB [NCBI] 7.08951e-06
LSA [NCBI] 6.78943e-06
GAPDH [NCBI] 6.721e-06
ADORA3 [NCBI] 6.62009e-06
RBS [NCBI] 6.38315e-06
ABO [NCBI] 5.93458e-06
ADRB2 [NCBI] 5.93458e-06
POMC [NCBI] 5.74423e-06
TTR [NCBI] 5.61441e-06
protoporphyria, erythropoietic [NCBI] 5.57088e-06
IL6 [NCBI] 5.46507e-06
MMP3 [NCBI] 5.45646e-06
IL2RA [NCBI] 5.13152e-06
ABP1 [NCBI] 5.02534e-06
fabry disease [NCBI] 4.95994e-06
amyloidosis vi [NCBI] 4.94632e-06
ALAD [NCBI] 4.83139e-06
lactase persistence [NCBI] 4.35504e-06
DRD2 [NCBI] 4.05304e-06
MMP9 [NCBI] 3.82735e-06
LCN2 [NCBI] 3.61584e-06
AVP [NCBI] 3.47929e-06
LIPC [NCBI] 3.41722e-06
GPT [NCBI] 3.35367e-06
GDNF [NCBI] 3.34483e-06
HPS [NCBI] 3.33651e-06
IGER [NCBI] 3.31833e-06
protein c deficiency, congenital thrombotic disease due to [NCBI] 3.2914e-06
CAT [NCBI] 3.2778e-06
CCL2 [NCBI] 3.23035e-06
HAE [NCBI] 3.09134e-06
G6PD [NCBI] 2.89501e-06
LI1 [NCBI] 2.87599e-06
hla-d histocompatibility type [NCBI] 2.8606e-06
APOA1 [NCBI] 2.78248e-06
hypercholesterolemia, autosomal dominant [NCBI] 2.76873e-06
spermatogenic failure, nonobstructive, y-linked [NCBI] 2.67174e-06
MTR [NCBI] 2.58261e-06
PGR [NCBI] 2.56744e-06
TLR4 [NCBI] 2.45853e-06
ALB [NCBI] 2.43235e-06
AKR1B1 [NCBI] 2.23514e-06
DMD [NCBI] 2.07187e-06
KSS [NCBI] 2.04985e-06
SERPINA6 [NCBI] 2.00973e-06
homocystinuria [NCBI] 1.98541e-06
MS [NCBI] 1.96572e-06
NPY [NCBI] 1.87337e-06
HHT [NCBI] 1.80047e-06
ADM [NCBI] 1.72326e-06
CPB2 [NCBI] 1.57554e-06
PC [NCBI] 1.45598e-06
MAOA [NCBI] 1.39905e-06
VDR [NCBI] 1.3253e-06
TLR9 [NCBI] 1.23892e-06
XDH [NCBI] 1.19447e-06
CFH [NCBI] 1.1889e-06
CNTF [NCBI] 1.18752e-06
SPINK1 [NCBI] 1.09356e-06
PCD [NCBI] 1.02534e-06
SLPI [NCBI] 9.00278e-07
DDC [NCBI] 8.41867e-07
LCAT [NCBI] 7.77692e-07
RHO [NCBI] 7.68311e-07
SLC6A3 [NCBI] 7.59766e-07
STAT1 [NCBI] 6.50722e-07
AGER [NCBI] 6.50722e-07
TNFRSF11B [NCBI] 5.66516e-07
LEP [NCBI] 4.91886e-07
ACP5 [NCBI] 4.03492e-07
GJA1 [NCBI] 3.92281e-07
SLC6A4 [NCBI] 2.99804e-07
CVID [NCBI] 2.82785e-07
CMT1A [NCBI] 2.30229e-07
CP [NCBI] 2.28773e-07
MAS [NCBI] 1.02147e-07
PNMT [NCBI] 7.08854e-08
COMP [NCBI] 6.82681e-08
MAP2 [NCBI] 6.757e-08
MB [NCBI] 5.81327e-08
TG [NCBI] 5.08072e-08
CFTR [NCBI] 3.7713e-08
GHR [NCBI] 3.35558e-08
IAPP [NCBI] 3.12183e-08
breast cancer [NCBI] 2.86319e-08
wilson disease [NCBI] 2.62795e-08
phenylketonuria [NCBI] 1.78238e-08
CYP1A1 [NCBI] 1.41476e-08
BRCA1 [NCBI] 6.84568e-09
CGD [NCBI] 6.62789e-09
FGF7 [NCBI] 4.43917e-09
MJD [NCBI] 2.16769e-09
Database Center for Life Science