Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Energy Metabolism [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
MS [NCBI] 0.000554358
UCP3 [NCBI] 0.000354835
NPY [NCBI] 0.00021957
LOC392301 [NCBI] 0.000152463
PTPRV [NCBI] 0.000117651
CS [NCBI] 9.67294e-05
RNR2 [NCBI] 9.52477e-05
LSL [NCBI] 9.52477e-05
GHRL [NCBI] 8.10001e-05
LPL [NCBI] 7.59868e-05
PPARGC1A [NCBI] 6.83317e-05
UCP1 [NCBI] 5.77835e-05
LEP [NCBI] 5.51357e-05
POMC [NCBI] 4.69701e-05
SLC2A4 [NCBI] 4.63347e-05
MC4R [NCBI] 3.59032e-05
DIO2 [NCBI] 2.70391e-05
CCK [NCBI] 2.55954e-05
SLC2A1 [NCBI] 2.17321e-05
UCP2 [NCBI] 2.10156e-05
MB [NCBI] 1.83837e-05
LEPR [NCBI] 1.82695e-05
STK11 [NCBI] 1.78133e-05
INS [NCBI] 1.7462e-05
HTT [NCBI] 1.69863e-05
ADIPOQ [NCBI] 1.62551e-05
PPARG [NCBI] 1.58429e-05
SIRT1 [NCBI] 1.5537e-05
PRKAA2 [NCBI] 1.50628e-05
SLC25A27 [NCBI] 1.47989e-05
NMU [NCBI] 1.40939e-05
ADRB3 [NCBI] 1.28245e-05
HIF1A [NCBI] 1.25746e-05
GPBAR1 [NCBI] 1.25726e-05
PYY [NCBI] 1.23743e-05
MFN2 [NCBI] 1.18845e-05
FTO [NCBI] 1.13819e-05
GAPDH [NCBI] 1.0472e-05
GALP [NCBI] 1.03135e-05
TFAM [NCBI] 1.02941e-05
STAT3 [NCBI] 1.02156e-05
SOD1 [NCBI] 1.0071e-05
OPA1 [NCBI] 1.00684e-05
RETN [NCBI] 9.82801e-06
UCN [NCBI] 9.78138e-06
KCNJ8 [NCBI] 9.68004e-06
FABP7 [NCBI] 9.66179e-06
SREBF1 [NCBI] 9.64696e-06
TNF [NCBI] 9.62778e-06
SLC25A14 [NCBI] 9.59493e-06
PLN [NCBI] 9.44289e-06
FXN [NCBI] 9.06761e-06
PRKAB1 [NCBI] 8.99955e-06
OXCT2 [NCBI] 8.94341e-06
IGF1 [NCBI] 8.48499e-06
MCHR1 [NCBI] 8.44804e-06
PRKAA1 [NCBI] 8.2977e-06
PC [NCBI] 8.06143e-06
KISS1 [NCBI] 7.60686e-06
ATP5H [NCBI] 7.59927e-06
ATP5S [NCBI] 7.59927e-06
IRS2 [NCBI] 7.5e-06
PRL [NCBI] 7.43006e-06
ATP5I [NCBI] 7.33705e-06
BDNF [NCBI] 7.26563e-06
ATP5L [NCBI] 7.22283e-06
MFN1 [NCBI] 7.01978e-06
ATP5J2 [NCBI] 7.01978e-06
ATP5C1 [NCBI] 6.84324e-06
ATP5J [NCBI] 6.76291e-06
PPARA [NCBI] 6.70683e-06
NRF1 [NCBI] 6.59241e-06
RETNLB [NCBI] 6.53267e-06
PPARD [NCBI] 6.19476e-06
TRH [NCBI] 6.04888e-06
ATP5B [NCBI] 5.79973e-06
DGAT1 [NCBI] 5.72527e-06
PPARGC1B [NCBI] 5.68953e-06
G6PD [NCBI] 5.59896e-06
NR1H3 [NCBI] 5.43722e-06
NMUR2 [NCBI] 5.37623e-06
SOCS3 [NCBI] 5.32071e-06
CNTF [NCBI] 5.28925e-06
GATM [NCBI] 5.19356e-06
LDHD [NCBI] 5.16938e-06
ADRB2 [NCBI] 5.01469e-06
MSTN [NCBI] 4.93968e-06
CAT [NCBI] 4.801e-06
APOE [NCBI] 4.79894e-06
ATP5G3 [NCBI] 4.74468e-06
MLXIP [NCBI] 4.74468e-06
C12orf5 [NCBI] 4.64864e-06
ATP5G2 [NCBI] 4.56184e-06
RHEB [NCBI] 4.48916e-06
SGIP1 [NCBI] 4.48266e-06
ATP5E [NCBI] 4.48266e-06
TSC1 [NCBI] 4.41906e-06
ATP5D [NCBI] 4.40986e-06
ATP5F1 [NCBI] 4.3425e-06
VGF [NCBI] 4.3425e-06
ATP5G1 [NCBI] 4.27981e-06
IGFBP3 [NCBI] 4.27198e-06
LDHC [NCBI] 4.2212e-06
ADIPOR1 [NCBI] 4.11535e-06
SLC2A3 [NCBI] 4.08319e-06
GPI [NCBI] 4.07265e-06
ADCY8 [NCBI] 4.06524e-06
NPW [NCBI] 4.06524e-06
CFTR [NCBI] 3.99519e-06
VIP [NCBI] 3.93404e-06
ATP6V1E1 [NCBI] 3.89205e-06
GPR39 [NCBI] 3.8535e-06
ATP5A1 [NCBI] 3.81653e-06
PINK1 [NCBI] 3.79027e-06
CKM [NCBI] 3.71395e-06
SIM1 [NCBI] 3.71395e-06
AK1 [NCBI] 3.65155e-06
ATRN [NCBI] 3.6219e-06
TSC2 [NCBI] 3.53729e-06
DUPD1 [NCBI] 3.50986e-06
SREBF2 [NCBI] 3.49617e-06
IL6 [NCBI] 3.46759e-06
AGRP [NCBI] 3.46205e-06
MPO [NCBI] 3.3391e-06
ACHE [NCBI] 3.26355e-06
PRKAG2 [NCBI] 3.22737e-06
SLC25A4 [NCBI] 3.19062e-06
CPT2 [NCBI] 3.19062e-06
HSD17B10 [NCBI] 3.1382e-06
AMPD1 [NCBI] 3.12139e-06
GHSR [NCBI] 3.07279e-06
NGF [NCBI] 3.00698e-06
DNM1L [NCBI] 2.99727e-06
FH [NCBI] 2.99727e-06
NCOA6 [NCBI] 2.95488e-06
DUSP27 [NCBI] 2.87925e-06
CRH [NCBI] 2.85757e-06
XYLB [NCBI] 2.85086e-06
HYOU1 [NCBI] 2.82667e-06
NOS3 [NCBI] 2.80988e-06
FABP3 [NCBI] 2.75785e-06
CHAT [NCBI] 2.64456e-06
ENHO [NCBI] 2.64136e-06
ENO1 [NCBI] 2.63455e-06
ADIPOR2 [NCBI] 2.61559e-06
SDHB [NCBI] 2.60627e-06
SNCA [NCBI] 2.57859e-06
FOXO1 [NCBI] 2.57845e-06
KISS1R [NCBI] 2.56993e-06
TFE3 [NCBI] 2.52654e-06
LIF [NCBI] 2.46228e-06
RPS6KB1 [NCBI] 2.46134e-06
KPNB1 [NCBI] 2.40806e-06
HTN3 [NCBI] 2.40806e-06
PANK2 [NCBI] 2.37903e-06
SLC19A2 [NCBI] 2.37193e-06
FABP2 [NCBI] 2.34407e-06
PTH [NCBI] 2.31719e-06
PARP1 [NCBI] 2.29173e-06
SFXN5 [NCBI] 2.28076e-06
WDTC1 [NCBI] 2.28076e-06
CLK4 [NCBI] 2.28076e-06
C9orf95 [NCBI] 2.28076e-06
STK11IP [NCBI] 2.28076e-06
XPO1 [NCBI] 2.21059e-06
NME5 [NCBI] 2.20477e-06
KIAA0409 [NCBI] 2.20477e-06
AGXT2L1 [NCBI] 2.15438e-06
TIMM22 [NCBI] 2.13975e-06
DRAM [NCBI] 2.13975e-06
ALB [NCBI] 2.13032e-06
GRM5 [NCBI] 2.11492e-06
ITGB1BP3 [NCBI] 2.08292e-06
SNPH [NCBI] 2.08292e-06
ANKRD23 [NCBI] 2.03246e-06
COQ2 [NCBI] 2.03246e-06
BRS3 [NCBI] 2.03246e-06
DUSP13 [NCBI] 2.03246e-06
APOA5 [NCBI] 2.0133e-06
SLC6A3 [NCBI] 1.99474e-06
ACOT7 [NCBI] 1.98709e-06
NPBWR2 [NCBI] 1.98709e-06
ATP6V1E2 [NCBI] 1.98709e-06
RPGRIP1L [NCBI] 1.94587e-06
PNPLA3 [NCBI] 1.94587e-06
NPB [NCBI] 1.94587e-06
ATP6V1G3 [NCBI] 1.94587e-06
BSG [NCBI] 1.91706e-06
ADCY4 [NCBI] 1.90811e-06
UBL5 [NCBI] 1.90811e-06
ACOT2 [NCBI] 1.90811e-06
ATP6V1D [NCBI] 1.90811e-06
FGF21 [NCBI] 1.90811e-06
NPBWR1 [NCBI] 1.87327e-06
ATP6V1G1 [NCBI] 1.87327e-06
ATP6V1G2 [NCBI] 1.87327e-06
ATP6V0B [NCBI] 1.87327e-06
ATP6V1F [NCBI] 1.87327e-06
SLC22A16 [NCBI] 1.87327e-06
ATP6V0E1 [NCBI] 1.87327e-06
PARL [NCBI] 1.87327e-06
TXNL1 [NCBI] 1.87327e-06
ATP6V1A [NCBI] 1.84095e-06
NPY5R [NCBI] 1.84095e-06
NDUFS1 [NCBI] 1.84095e-06
NUP50 [NCBI] 1.84095e-06
ATP6V0D1 [NCBI] 1.84095e-06
AMPD3 [NCBI] 1.81079e-06
PPRC1 [NCBI] 1.81079e-06
CIDEA [NCBI] 1.81079e-06
TFB2M [NCBI] 1.81079e-06
CHKA [NCBI] 1.81079e-06
NDUFA1 [NCBI] 1.81079e-06
ATP6V1C1 [NCBI] 1.81079e-06
CPEB1 [NCBI] 1.78254e-06
ATP6V0A1 [NCBI] 1.78254e-06
DGKD [NCBI] 1.78254e-06
ATP6V1B2 [NCBI] 1.78254e-06
COASY [NCBI] 1.78254e-06
ACACB [NCBI] 1.75596e-06
ATP6V0C [NCBI] 1.75596e-06
SLC25A3 [NCBI] 1.75596e-06
SLC24A5 [NCBI] 1.75596e-06
HMOX1 [NCBI] 1.75376e-06
DGAT2 [NCBI] 1.73087e-06
ADCY7 [NCBI] 1.73087e-06
ADCY2 [NCBI] 1.73087e-06
GPR116 [NCBI] 1.73087e-06
SFXN1 [NCBI] 1.73087e-06
ADCY9 [NCBI] 1.73087e-06
CLK2 [NCBI] 1.73087e-06
VHL [NCBI] 1.71046e-06
ACOT8 [NCBI] 1.70711e-06
SPG11 [NCBI] 1.70711e-06
LRPPRC [NCBI] 1.70711e-06
ATP6V0A4 [NCBI] 1.70711e-06
SLC25A20 [NCBI] 1.70711e-06
SNUPN [NCBI] 1.70711e-06
NDUFS7 [NCBI] 1.70711e-06
SLC16A7 [NCBI] 1.70711e-06
RXFP3 [NCBI] 1.70711e-06
ADCY5 [NCBI] 1.70711e-06
SH3GL3 [NCBI] 1.68455e-06
RLN3 [NCBI] 1.68455e-06
OPA3 [NCBI] 1.68455e-06
ATP2B3 [NCBI] 1.68455e-06
NPHS1 [NCBI] 1.67252e-06
JAK2 [NCBI] 1.66864e-06
ADCY1 [NCBI] 1.66308e-06
CLK1 [NCBI] 1.66308e-06
GCGR [NCBI] 1.66308e-06
SLC2A5 [NCBI] 1.6426e-06
DGKZ [NCBI] 1.6426e-06
EIF4B [NCBI] 1.62301e-06
SLC19A3 [NCBI] 1.62301e-06
NPY1R [NCBI] 1.62301e-06
GFPT1 [NCBI] 1.62301e-06
SDHA [NCBI] 1.62301e-06
ATP6AP1 [NCBI] 1.62301e-06
MAN2A2 [NCBI] 1.62301e-06
CKMT1B [NCBI] 1.62301e-06
NFE2L2 [NCBI] 1.61642e-06
SIRT3 [NCBI] 1.60425e-06
PMCH [NCBI] 1.60425e-06
CPB1 [NCBI] 1.60425e-06
EIF4EBP1 [NCBI] 1.60229e-06
GABARAPL2 [NCBI] 1.58624e-06
PRKAG3 [NCBI] 1.58624e-06
PRLHR [NCBI] 1.58624e-06
CCL28 [NCBI] 1.58624e-06
NR1I3 [NCBI] 1.5802e-06
ADCYAP1 [NCBI] 1.57749e-06
MLX [NCBI] 1.57749e-06
ADCY3 [NCBI] 1.56894e-06
SH3GLB1 [NCBI] 1.56894e-06
ACADVL [NCBI] 1.55229e-06
HCRTR2 [NCBI] 1.55229e-06
GLTP [NCBI] 1.55229e-06
MEST [NCBI] 1.53624e-06
AQP7 [NCBI] 1.53624e-06
NPY2R [NCBI] 1.53624e-06
CARTPT [NCBI] 1.53624e-06
KHK [NCBI] 1.52075e-06
DDIT4 [NCBI] 1.52075e-06
HCRT [NCBI] 1.52075e-06
EGF [NCBI] 1.50831e-06
CKB [NCBI] 1.50578e-06
ATP6V1B1 [NCBI] 1.50578e-06
SLC23A1 [NCBI] 1.50578e-06
SAT2 [NCBI] 1.49758e-06
ADCY6 [NCBI] 1.4913e-06
PRKAB2 [NCBI] 1.4913e-06
LPIN1 [NCBI] 1.4913e-06
PPY [NCBI] 1.47728e-06
CNP [NCBI] 1.4637e-06
ARHGDIA [NCBI] 1.4637e-06
SLC6A8 [NCBI] 1.45051e-06
KCNJ5 [NCBI] 1.45051e-06
EGLN2 [NCBI] 1.45051e-06
TKT [NCBI] 1.45051e-06
ATP2B2 [NCBI] 1.45051e-06
ICAM2 [NCBI] 1.41318e-06
RPGRIP1 [NCBI] 1.41318e-06
SDHC [NCBI] 1.40141e-06
PKM2 [NCBI] 1.40141e-06
IGFBP6 [NCBI] 1.40141e-06
PLIN [NCBI] 1.40141e-06
MYBBP1A [NCBI] 1.40141e-06
JMJD6 [NCBI] 1.38994e-06
PGF [NCBI] 1.38389e-06
RRAD [NCBI] 1.37877e-06
FGF19 [NCBI] 1.37877e-06
TCIRG1 [NCBI] 1.37877e-06
HSPB2 [NCBI] 1.36787e-06
PDE3B [NCBI] 1.36787e-06
SLC16A4 [NCBI] 1.36787e-06
AHCY [NCBI] 1.36787e-06
CLCN5 [NCBI] 1.36787e-06
SCO2 [NCBI] 1.35724e-06
FAF1 [NCBI] 1.35724e-06
NR3C1 [NCBI] 1.35692e-06
ANGPTL4 [NCBI] 1.34686e-06
NUDT1 [NCBI] 1.34686e-06
ATP2B1 [NCBI] 1.33672e-06
IRS1 [NCBI] 1.32992e-06
PRKAG1 [NCBI] 1.32681e-06
RPL5 [NCBI] 1.32681e-06
EGLN3 [NCBI] 1.32681e-06
RING1 [NCBI] 1.32681e-06
FABP5 [NCBI] 1.32681e-06
PRDX5 [NCBI] 1.31712e-06
PDK1 [NCBI] 1.31712e-06
NME2 [NCBI] 1.30764e-06
HK1 [NCBI] 1.29837e-06
ND1 [NCBI] 1.29837e-06
UBA1 [NCBI] 1.29837e-06
ALDH5A1 [NCBI] 1.28928e-06
GCLC [NCBI] 1.28928e-06
FABP4 [NCBI] 1.28038e-06
BRIP1 [NCBI] 1.28038e-06
PRNP [NCBI] 1.27586e-06
ASPA [NCBI] 1.27167e-06
MC3R [NCBI] 1.27167e-06
PDHA1 [NCBI] 1.27167e-06
SLC25A11 [NCBI] 1.27167e-06
HSPB1 [NCBI] 1.26678e-06
TRIM63 [NCBI] 1.26312e-06
ATP2B4 [NCBI] 1.26312e-06
MAP4K2 [NCBI] 1.26312e-06
OPRD1 [NCBI] 1.26312e-06
SDC3 [NCBI] 1.25473e-06
CTSC [NCBI] 1.24651e-06
SLC13A2 [NCBI] 1.24651e-06
LBP [NCBI] 1.22809e-06
MT2A [NCBI] 1.22274e-06
SIRT2 [NCBI] 1.22274e-06
CAMK1 [NCBI] 1.22274e-06
RPS6 [NCBI] 1.2151e-06
NR1D1 [NCBI] 1.2002e-06
SH3GL2 [NCBI] 1.19295e-06
KAT2A [NCBI] 1.19295e-06
KLRC2 [NCBI] 1.18581e-06
EPM2A [NCBI] 1.18581e-06
ALCAM [NCBI] 1.18581e-06
ITPR1 [NCBI] 1.17208e-06
NR4A3 [NCBI] 1.17189e-06
KLF2 [NCBI] 1.17189e-06
OXA1L [NCBI] 1.17189e-06
CDH15 [NCBI] 1.14532e-06
PRDM2 [NCBI] 1.14532e-06
PGK1 [NCBI] 1.13893e-06
CLDN5 [NCBI] 1.13893e-06
SLC18A3 [NCBI] 1.13263e-06
EIF1AX [NCBI] 1.13263e-06
UBE2D1 [NCBI] 1.13263e-06
PRDX3 [NCBI] 1.12031e-06
SUV39H1 [NCBI] 1.11428e-06
STOM [NCBI] 1.10833e-06
ABCG8 [NCBI] 1.09098e-06
IGFBP5 [NCBI] 1.08535e-06
ABCG5 [NCBI] 1.07979e-06
PPYR1 [NCBI] 1.07431e-06
PPP1R15A [NCBI] 1.07431e-06
LAMP2 [NCBI] 1.06354e-06
MXI1 [NCBI] 1.06354e-06
TXNRD1 [NCBI] 1.06354e-06
CSRP3 [NCBI] 1.05827e-06
CALCA [NCBI] 1.03565e-06
GRID2 [NCBI] 1.03282e-06
ELAVL1 [NCBI] 1.02306e-06
TXNIP [NCBI] 1.01826e-06
PARK2 [NCBI] 1.00631e-06
SOCS2 [NCBI] 1.00419e-06
SDHD [NCBI] 1.00419e-06
NR1I2 [NCBI] 9.99603e-07
NMB [NCBI] 9.95066e-07
TFF3 [NCBI] 9.90579e-07
RANBP1 [NCBI] 9.81746e-07
FASN [NCBI] 9.81746e-07
CUX1 [NCBI] 9.81746e-07
SP100 [NCBI] 9.64624e-07
MEF2C [NCBI] 9.60452e-07
KEAP1 [NCBI] 9.52232e-07
RCAN1 [NCBI] 9.52232e-07
ZFP36 [NCBI] 9.32372e-07
EPS15 [NCBI] 9.28512e-07
CAPN3 [NCBI] 9.24689e-07
MYOM2 [NCBI] 9.24689e-07
PLP1 [NCBI] 9.24689e-07
PTX3 [NCBI] 9.209e-07
GSTA1 [NCBI] 9.209e-07
CNR1 [NCBI] 9.17147e-07
FANCA [NCBI] 9.06088e-07
IL6R [NCBI] 9.02468e-07
PML [NCBI] 9.01462e-07
HSD11B1 [NCBI] 8.98879e-07
TTR [NCBI] 8.94055e-07
PER2 [NCBI] 8.88299e-07
IL3 [NCBI] 8.84833e-07
EIF4G1 [NCBI] 8.84833e-07
SLC12A1 [NCBI] 8.84833e-07
RBP4 [NCBI] 8.71256e-07
ATP2A2 [NCBI] 8.67932e-07
DISC1 [NCBI] 8.67932e-07
TAP1 [NCBI] 8.58259e-07
SHBG [NCBI] 8.56274e-07
GHRH [NCBI] 8.54903e-07
IFNAR1 [NCBI] 8.54903e-07
RAN [NCBI] 8.48543e-07
SCD [NCBI] 8.48543e-07
NFKB2 [NCBI] 8.48543e-07
GSTA5 [NCBI] 8.42282e-07
DNASE1 [NCBI] 8.33071e-07
TH [NCBI] 7.99926e-07
ANXA2 [NCBI] 7.95447e-07
SLC5A1 [NCBI] 7.92695e-07
LIPC [NCBI] 7.89963e-07
HNRNPD [NCBI] 7.89963e-07
CD28 [NCBI] 7.87249e-07
SSTR5 [NCBI] 7.87249e-07
CASP3 [NCBI] 7.8639e-07
GCK [NCBI] 7.84554e-07
TLR7 [NCBI] 7.73955e-07
ADRB1 [NCBI] 7.68761e-07
FOXA2 [NCBI] 7.68761e-07
TNFRSF11B [NCBI] 7.63521e-07
NOS2 [NCBI] 7.63274e-07
ABCD1 [NCBI] 7.61098e-07
DPEP1 [NCBI] 7.61098e-07
ABCB1 [NCBI] 7.5928e-07
OPRM1 [NCBI] 7.41369e-07
KLRC1 [NCBI] 7.41369e-07
WNT4 [NCBI] 7.38973e-07
MYO7A [NCBI] 7.3659e-07
SLC22A5 [NCBI] 7.22599e-07
TNFSF11 [NCBI] 7.1847e-07
AKT2 [NCBI] 7.11316e-07
PRKCZ [NCBI] 7.04703e-07
SLC15A1 [NCBI] 6.91812e-07
MMP14 [NCBI] 6.85528e-07
ITGAM [NCBI] 6.83456e-07
ICAM3 [NCBI] 6.81395e-07
ADA [NCBI] 6.81102e-07
OLR1 [NCBI] 6.79346e-07
ITGB2 [NCBI] 6.71258e-07
CETP [NCBI] 6.60814e-07
SST [NCBI] 6.53676e-07
MSRA [NCBI] 6.53676e-07
KLRD1 [NCBI] 6.29665e-07
IGFBP1 [NCBI] 6.20832e-07
RAB7A [NCBI] 6.15633e-07
FGF23 [NCBI] 6.13916e-07
ATXN3 [NCBI] 6.13916e-07
CTSL1 [NCBI] 5.95867e-07
DPP4 [NCBI] 5.9231e-07
CA9 [NCBI] 5.89098e-07
ESR1 [NCBI] 5.79736e-07
RELB [NCBI] 5.78078e-07
ATXN1 [NCBI] 5.76531e-07
MGMT [NCBI] 5.62905e-07
STAT5B [NCBI] 5.58478e-07
GPX1 [NCBI] 5.54105e-07
MAOA [NCBI] 5.5266e-07
FRAP1 [NCBI] 5.41308e-07
GNAS [NCBI] 5.39914e-07
STAT5A [NCBI] 5.35768e-07
INPPL1 [NCBI] 5.17052e-07
SLC6A2 [NCBI] 5.11887e-07
PRKACA [NCBI] 4.99311e-07
PDE5A [NCBI] 4.96852e-07
PRKCE [NCBI] 4.82462e-07
INPP5D [NCBI] 4.698e-07
DDIT3 [NCBI] 4.59793e-07
WRN [NCBI] 4.56525e-07
DBH [NCBI] 4.55443e-07
GFAP [NCBI] 4.51244e-07
PLG [NCBI] 4.46914e-07
INSR [NCBI] 4.42734e-07
SGK1 [NCBI] 4.38608e-07
APAF1 [NCBI] 4.28522e-07
SRY [NCBI] 4.23598e-07
GIP [NCBI] 4.20681e-07
CASP7 [NCBI] 4.18751e-07
FGF2 [NCBI] 4.1779e-07
NQO1 [NCBI] 4.07418e-07
MUC1 [NCBI] 4.04649e-07
DRD2 [NCBI] 3.98284e-07
TPO [NCBI] 3.92933e-07
CTLA4 [NCBI] 3.92933e-07
CLU [NCBI] 3.86808e-07
RELA [NCBI] 3.8508e-07
ICAM1 [NCBI] 3.8508e-07
AGTR1 [NCBI] 3.7743e-07
CCR7 [NCBI] 3.76592e-07
SLC5A5 [NCBI] 3.74092e-07
WAS [NCBI] 3.72438e-07
NEFH [NCBI] 3.69156e-07
PROM1 [NCBI] 3.67529e-07
ABCC2 [NCBI] 3.65911e-07
BAK1 [NCBI] 3.60318e-07
BAD [NCBI] 3.50211e-07
NOS1 [NCBI] 3.46418e-07
SLC11A1 [NCBI] 3.38248e-07
MAPK14 [NCBI] 3.27479e-07
BMP7 [NCBI] 3.27479e-07
MARCKS [NCBI] 3.19843e-07
CDKN1B [NCBI] 3.14421e-07
LDLR [NCBI] 3.09765e-07
PSEN2 [NCBI] 3.0845e-07
NME1 [NCBI] 2.8644e-07
PCNA [NCBI] 2.8501e-07
CDH1 [NCBI] 2.7524e-07
BCL2 [NCBI] 2.74664e-07
XIAP [NCBI] 2.65628e-07
PRKCD [NCBI] 2.62324e-07
MAPT [NCBI] 2.36933e-07
MCL1 [NCBI] 2.29213e-07
GZMB [NCBI] 2.26854e-07
DRD4 [NCBI] 2.17213e-07
SERPINE1 [NCBI] 2.15424e-07
APP [NCBI] 2.08847e-07
XRCC5 [NCBI] 2.07556e-07
FOLR1 [NCBI] 1.99558e-07
IFNGR1 [NCBI] 1.79541e-07
TNFRSF11A [NCBI] 1.76213e-07
IKBKE [NCBI] 1.75847e-07
PTPN11 [NCBI] 1.58743e-07
CDKN1A [NCBI] 1.56419e-07
FMR1 [NCBI] 1.56099e-07
TF [NCBI] 1.54467e-07
CHUK [NCBI] 1.52529e-07
IKBKB [NCBI] 1.48718e-07
NFKB1 [NCBI] 1.31733e-07
CYP2C19 [NCBI] 1.28656e-07
RAG1 [NCBI] 1.2429e-07
IL1B [NCBI] 1.1746e-07
CYP2C9 [NCBI] 1.0661e-07
BACE1 [NCBI] 1.05901e-07
TGFB1 [NCBI] 9.42548e-08
PTGS2 [NCBI] 9.15418e-08
AR [NCBI] 6.77392e-08
AKT1 [NCBI] 6.74282e-08
BAX [NCBI] 6.46707e-08
EPO [NCBI] 6.3868e-08
DHFR [NCBI] 4.15216e-08
TP53 [NCBI] 3.93183e-08
FASLG [NCBI] 2.93225e-08
SLC6A4 [NCBI] 2.86354e-08
VDR [NCBI] 2.26537e-08
IL1RN [NCBI] 2.13122e-08
PTEN [NCBI] 1.83516e-08
AVP [NCBI] 1.77735e-08
VEGFA [NCBI] 6.4983e-09
CASP9 [NCBI] 5.77075e-09
BCL2L1 [NCBI] 3.82334e-09
HGF [NCBI] 4.11777e-10
MBP [NCBI] 2.98398e-11
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
NPY [NCBI] 0.00123361
CMD1K [NCBI] 0.00105768
CMD1H [NCBI] 0.00105768
CMD1F [NCBI] 0.000957753
CF [NCBI] 0.000920108
ARVD3 [NCBI] 0.000892923
arrhythmogenic right ventricular dysplasia, familial, 6 [NCBI] 0.000892923
FPLD1 [NCBI] 0.000892923
ARVD5 [NCBI] 0.000892923
ARVD4 [NCBI] 0.000892923
CMD1B [NCBI] 0.000844761
EOCA [NCBI] 0.000806417
myopathy with deficiency of succinate dehydrogenase and aconitase [NCBI] 0.000806417
PWS [NCBI] 0.000449617
UCP1 [NCBI] 0.000413364
PMCH [NCBI] 0.000393541
LPL [NCBI] 0.000393369
UCP3 [NCBI] 0.000378
apnea, obstructive sleep [NCBI] 0.000346317
MAFD6 [NCBI] 0.000299704
obesity [NCBI] 0.000291963
POMC [NCBI] 0.000261073
LEP [NCBI] 0.000220976
SLE [NCBI] 0.000212415
AD [NCBI] 0.000202497
mitochondrial complex i deficiency [NCBI] 0.000164053
GHRL [NCBI] 0.000160083
KSS [NCBI] 0.000146228
UCP2 [NCBI] 0.000138458
glutaric acidemia i [NCBI] 0.000127615
mitochondrial phosphate carrier deficiency [NCBI] 0.000122462
PPARGC1A [NCBI] 0.00011966
MB [NCBI] 0.000117661
NMU [NCBI] 0.000107155
PPARA [NCBI] 9.32225e-05
CMD1J [NCBI] 8.42936e-05
MC4R [NCBI] 8.31806e-05
INS [NCBI] 8.15069e-05
CRH [NCBI] 7.97775e-05
RA [NCBI] 7.80887e-05
carnitine palmitoyltransferase ii deficiency, infantile [NCBI] 7.75301e-05
CMD1G [NCBI] 7.75301e-05
GALP [NCBI] 7.56198e-05
VEGF [NCBI] 7.37723e-05
LEPR [NCBI] 7.25211e-05
CMD1D [NCBI] 7.25122e-05
glycogen storage disease 0, muscle [NCBI] 7.25122e-05
SGIP1 [NCBI] 6.85702e-05
ARVD2 [NCBI] 6.85224e-05
naxos disease [NCBI] 6.85224e-05
CMD1E [NCBI] 6.85224e-05
UCN [NCBI] 6.56318e-05
cardiomyopathy, dilated, with woolly hair and keratoderma [NCBI] 6.5212e-05
carnitine palmitoyltransferase i deficiency [NCBI] 6.23844e-05
FRAP1 [NCBI] 6.12268e-05
hyperlipidemia, combined, 1 [NCBI] 5.99178e-05
CCK [NCBI] 5.96355e-05
EGF [NCBI] 5.70038e-05
mitochondrial dna depletion syndrome, myopathic form [NCBI] 5.39893e-05
carnitine palmitoyltransferase ii deficiency, late-onset [NCBI] 5.39893e-05
CMD3B [NCBI] 5.23621e-05
PC [NCBI] 5.16675e-05
PARK6 [NCBI] 4.81834e-05
FTD [NCBI] 4.78908e-05
longevity [NCBI] 4.69748e-05
VGF [NCBI] 4.59238e-05
glucose transport defect, blood-brain barrier [NCBI] 4.58399e-05
acyl-coa dehydrogenase, very long-chain, deficiency of [NCBI] 4.47705e-05
MFN1 [NCBI] 4.37483e-05
cocaine- and amphetamine-regulated transcript [NCBI] 4.1918e-05
long-chain 3-hydroxyacyl-coa dehydrogenase deficiency [NCBI] 4.1892e-05
MADA [NCBI] 4.10253e-05
gaucher disease, type iii [NCBI] 3.94075e-05
GAPDH [NCBI] 3.64948e-05
NR1D1 [NCBI] 3.55711e-05
PYY [NCBI] 3.53938e-05
CEACAM5 [NCBI] 3.49544e-05
FCHL [NCBI] 3.46821e-05
nicotinamide riboside kinase 1 [NCBI] 3.42812e-05
MYH7 [NCBI] 3.39526e-05
CRC [NCBI] 3.29472e-05
leber optic atrophy [NCBI] 3.29232e-05
OPA1 [NCBI] 3.24641e-05
PNPLA2 [NCBI] 3.22168e-05
ANGPTL4 [NCBI] 3.15133e-05
PRLH [NCBI] 3.11819e-05
BTHS [NCBI] 3.09716e-05
STAT3 [NCBI] 3.03603e-05
PHB [NCBI] 2.96337e-05
CPT2 [NCBI] 2.90714e-05
LDHA [NCBI] 2.75376e-05
EPO [NCBI] 2.72563e-05
PCNA [NCBI] 2.6077e-05
TIMM22 [NCBI] 2.60523e-05
tp53-induced glycolysis and apoptosis regulator [NCBI] 2.60523e-05
ITPR2 [NCBI] 2.60523e-05
GPBAR1 [NCBI] 2.60523e-05
ANKRD23 [NCBI] 2.60523e-05
TNNT2 [NCBI] 2.57773e-05
HGF [NCBI] 2.57139e-05
GPI [NCBI] 2.49712e-05
SLS [NCBI] 2.47175e-05
IRS2 [NCBI] 2.46218e-05
MBP [NCBI] 2.39736e-05
AVP [NCBI] 2.39406e-05
PD [NCBI] 2.30278e-05
ITGB1BP3 [NCBI] 2.2958e-05
ADPN [NCBI] 2.2958e-05
SLC13A2 [NCBI] 2.2958e-05
NIDDM [NCBI] 2.28909e-05
ACADS [NCBI] 2.23294e-05
PPARG [NCBI] 2.15895e-05
ESR1 [NCBI] 2.14582e-05
HIF1A [NCBI] 2.12131e-05
SLC25A3 [NCBI] 2.09552e-05
NT5E [NCBI] 2.09552e-05
ITPR3 [NCBI] 2.09552e-05
ANGPTL6 [NCBI] 2.09552e-05
TRIB3 [NCBI] 2.09552e-05
GFAP [NCBI] 2.00359e-05
AR [NCBI] 1.99479e-05
SLC27A5 [NCBI] 1.94706e-05
ESRRA [NCBI] 1.94706e-05
PDE3B [NCBI] 1.94706e-05
SH3GLB1 [NCBI] 1.94706e-05
LS [NCBI] 1.84706e-05
SLC16A7 [NCBI] 1.82914e-05
NDUFS1 [NCBI] 1.82914e-05
PRKAR2B [NCBI] 1.82914e-05
PRKAA1 [NCBI] 1.82914e-05
PRKAB1 [NCBI] 1.82914e-05
RFWD2 [NCBI] 1.82914e-05
SRG1 [NCBI] 1.82914e-05
TH [NCBI] 1.73733e-05
FTO [NCBI] 1.73139e-05
PRKAG1 [NCBI] 1.73139e-05
PPARGC1B [NCBI] 1.73139e-05
CYP19A1 [NCBI] 1.6612e-05
OGT [NCBI] 1.64798e-05
SH2B1 [NCBI] 1.64798e-05
ADORA1 [NCBI] 1.64798e-05
CD36 [NCBI] 1.6123e-05
FFI [NCBI] 1.58034e-05
PRLHR [NCBI] 1.57529e-05
TFAP2C [NCBI] 1.57529e-05
PRKAA2 [NCBI] 1.4532e-05
F3 [NCBI] 1.41179e-05
DIO2 [NCBI] 1.40092e-05
FBXO32 [NCBI] 1.40092e-05
DGAT1 [NCBI] 1.40092e-05
CKM [NCBI] 1.40092e-05
XBP1 [NCBI] 1.35315e-05
NRF1 [NCBI] 1.35315e-05
PPY [NCBI] 1.35315e-05
SGCD [NCBI] 1.35315e-05
TPM1 [NCBI] 1.30922e-05
ATG5 [NCBI] 1.30922e-05
AQP7 [NCBI] 1.30922e-05
LBP [NCBI] 1.28174e-05
AGXT [NCBI] 1.26856e-05
MT1A [NCBI] 1.26856e-05
LDHC [NCBI] 1.23074e-05
SLC1A3 [NCBI] 1.23074e-05
ATRN [NCBI] 1.23074e-05
BBS [NCBI] 1.22461e-05
TXNIP [NCBI] 1.1954e-05
PLIN [NCBI] 1.1954e-05
GPR24 [NCBI] 1.1954e-05
CEBPA [NCBI] 1.1954e-05
CNTF [NCBI] 1.16716e-05
SCD [NCBI] 1.1583e-05
GNAS [NCBI] 1.13938e-05
ADSL [NCBI] 1.13106e-05
CBL [NCBI] 1.13106e-05
NCOA1 [NCBI] 1.13106e-05
ACADVL [NCBI] 1.13106e-05
NGFB [NCBI] 1.1288e-05
DHFR [NCBI] 1.11722e-05
ACTC1 [NCBI] 1.10161e-05
TKT [NCBI] 1.10161e-05
ADRB3 [NCBI] 1.10161e-05
ACACA [NCBI] 1.10161e-05
PPARD [NCBI] 1.07372e-05
PTH [NCBI] 1.05926e-05
EIG [NCBI] 1.02714e-05
AMPD1 [NCBI] 1.02207e-05
GHSR [NCBI] 1.02207e-05
ARNTL [NCBI] 1.02207e-05
DLD [NCBI] 9.98069e-06
MFN2 [NCBI] 9.75145e-06
SLC25A20 [NCBI] 9.75145e-06
PDCD8 [NCBI] 9.60476e-06
ALCAM [NCBI] 9.53214e-06
CLOCK [NCBI] 9.53214e-06
SOD1 [NCBI] 9.41946e-06
KCNA1 [NCBI] 9.32198e-06
MTND2 [NCBI] 9.32198e-06
TS [NCBI] 9.32179e-06
OPA1 [NCBI] 9.12031e-06
PTPN1 [NCBI] 9.12031e-06
KL [NCBI] 8.92652e-06
NPPA [NCBI] 8.91544e-06
SLC25A4 [NCBI] 8.74005e-06
NCOA2 [NCBI] 8.56043e-06
DISC1 [NCBI] 8.56043e-06
IL18 [NCBI] 8.21998e-06
PTPN11 [NCBI] 8.21998e-06
AK1 [NCBI] 8.21998e-06
CBD [NCBI] 7.75084e-06
NTRK2 [NCBI] 7.46219e-06
ASPA [NCBI] 7.32434e-06
ACADM [NCBI] 7.23231e-06
GAMT [NCBI] 7.06048e-06
SLC16A1 [NCBI] 6.81115e-06
ADIPOQ [NCBI] 6.57501e-06
MTATP6 [NCBI] 6.24303e-06
CREBBP [NCBI] 6.13781e-06
HCRT [NCBI] 5.93484e-06
G6PD [NCBI] 5.77732e-06
CFTR [NCBI] 5.57458e-06
FXN [NCBI] 5.55624e-06
C3 [NCBI] 5.29362e-06
SLC2A2 [NCBI] 5.12765e-06
MDD [NCBI] 4.90652e-06
NOS3 [NCBI] 4.89118e-06
MTND4 [NCBI] 4.89118e-06
GAL [NCBI] 4.84776e-06
SPTA1 [NCBI] 4.74124e-06
BIRC1 [NCBI] 4.59702e-06
HD [NCBI] 4.56778e-06
SOCS3 [NCBI] 4.52695e-06
CJD [NCBI] 4.3179e-06
MODY [NCBI] 4.31787e-06
TNF [NCBI] 4.29934e-06
TSC2 [NCBI] 4.13268e-06
IL3 [NCBI] 4.01042e-06
STAT6 [NCBI] 3.50897e-06
TNFRSF11B [NCBI] 3.48388e-06
XDH [NCBI] 3.33637e-06
NMB [NCBI] 3.30872e-06
LCT [NCBI] 3.30872e-06
RTT [NCBI] 3.19086e-06
ACHE [NCBI] 2.96715e-06
LMNA [NCBI] 2.6582e-06
SLC6A3 [NCBI] 2.6294e-06
PTHLH [NCBI] 2.48905e-06
WAS [NCBI] 2.26754e-06
ADCYAP1 [NCBI] 2.13632e-06
CAT [NCBI] 1.74627e-06
PNPLA6 [NCBI] 1.65491e-06
INSR [NCBI] 1.6052e-06
ACP5 [NCBI] 1.49996e-06
ADA [NCBI] 1.40395e-06
SOD2 [NCBI] 1.36941e-06
lymphoma, non-hodgkin, familial [NCBI] 1.36232e-06
MECP2 [NCBI] 1.27023e-06
ABCB1 [NCBI] 1.27023e-06
SLC2A4 [NCBI] 1.11594e-06
SHBG [NCBI] 9.70479e-07
APOE [NCBI] 9.11915e-07
SLC18A3 [NCBI] 8.35507e-07
ACE [NCBI] 5.54197e-07
SST [NCBI] 5.52617e-07
BDNF [NCBI] 3.5277e-07
JAK2 [NCBI] 3.26562e-07
phenylketonuria [NCBI] 2.81405e-07
PLG [NCBI] 2.53575e-07
TTR [NCBI] 2.03022e-07
panencephalitis, subacute sclerosing [NCBI] 1.84088e-07
VIP [NCBI] 1.71642e-07
GHRH [NCBI] 1.55746e-07
ALB [NCBI] 1.34609e-07
CHAT [NCBI] 1.2262e-07
MPO [NCBI] 8.16162e-08
GIP [NCBI] 8.08485e-08
TPO [NCBI] 5.28991e-08
PRL [NCBI] 4.12784e-08
LCAT [NCBI] 1.27127e-08
Database Center for Life Science