Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Estrogens [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
MS [NCBI] 0.000427273
TFF1 [NCBI] 0.00021489
ESR1 [NCBI] 0.000212661
C21orf129 [NCBI] 0.000147971
HSD17B7P2 [NCBI] 0.000141651
SPRR2C [NCBI] 0.000141651
RP11-49G10.8 [NCBI] 0.000141651
PRL [NCBI] 0.000137062
MIR17 [NCBI] 0.000118164
CYP19A1 [NCBI] 0.00011194
SHBG [NCBI] 7.49989e-05
ESR2 [NCBI] 6.31996e-05
COMT [NCBI] 5.53816e-05
AR [NCBI] 4.23447e-05
CYP1B1 [NCBI] 4.12794e-05
PGR [NCBI] 4.07942e-05
CYP17A1 [NCBI] 3.92504e-05
PTH [NCBI] 3.41473e-05
EGF [NCBI] 3.22506e-05
CYP1A1 [NCBI] 3.12773e-05
GPER [NCBI] 2.60703e-05
AHR [NCBI] 2.31951e-05
NOS3 [NCBI] 2.06033e-05
SULT1A1 [NCBI] 2.01097e-05
HSD17B1 [NCBI] 1.98755e-05
SULT1E1 [NCBI] 1.35721e-05
TRIM25 [NCBI] 1.32048e-05
TNFRSF11A [NCBI] 1.21071e-05
AFP [NCBI] 1.20423e-05
NCOA3 [NCBI] 1.17425e-05
TNFRSF11B [NCBI] 1.16208e-05
TNFSF11 [NCBI] 1.15167e-05
AKT1 [NCBI] 1.09493e-05
ACP5 [NCBI] 1.03968e-05
CYP1A2 [NCBI] 1.03967e-05
TRH [NCBI] 9.16329e-06
EGFR [NCBI] 8.9582e-06
NCOA2 [NCBI] 8.86342e-06
CYR61 [NCBI] 8.37898e-06
BDNF [NCBI] 8.29309e-06
NPY [NCBI] 8.2241e-06
PELP1 [NCBI] 7.88016e-06
SRD5A2 [NCBI] 7.59364e-06
BRCA1 [NCBI] 7.49935e-06
CYP2C8 [NCBI] 7.177e-06
WISP2 [NCBI] 6.70733e-06
TFF2 [NCBI] 6.60211e-06
CYP7B1 [NCBI] 6.54752e-06
NRIP1 [NCBI] 6.33894e-06
STS [NCBI] 6.24578e-06
PCNA [NCBI] 6.23424e-06
TH [NCBI] 6.05781e-06
CDKN1A [NCBI] 5.88946e-06
CYP3A4 [NCBI] 5.86041e-06
UGT1A1 [NCBI] 5.84131e-06
HSPB1 [NCBI] 5.82487e-06
SERPINB9 [NCBI] 5.79289e-06
APOD [NCBI] 5.77343e-06
XBP1 [NCBI] 5.73045e-06
CDK2 [NCBI] 5.66025e-06
TRPV5 [NCBI] 5.65153e-06
PHB2 [NCBI] 5.61308e-06
PSEN2 [NCBI] 5.54611e-06
STAR [NCBI] 5.40741e-06
NGF [NCBI] 5.40067e-06
AVP [NCBI] 5.3726e-06
POMC [NCBI] 5.36982e-06
APOE [NCBI] 5.25982e-06
MTA1 [NCBI] 5.14804e-06
OVGP1 [NCBI] 5.14414e-06
MYC [NCBI] 5.02156e-06
FOXA1 [NCBI] 4.96518e-06
MTA2 [NCBI] 4.92673e-06
HSD17B2 [NCBI] 4.87199e-06
VDR [NCBI] 4.79048e-06
SHOX [NCBI] 4.76501e-06
GREB1 [NCBI] 4.66771e-06
NR1I3 [NCBI] 4.59947e-06
TNF [NCBI] 4.50138e-06
PAEP [NCBI] 4.437e-06
OPRL1 [NCBI] 4.40896e-06
HSD17B4 [NCBI] 4.2912e-06
CYP2C9 [NCBI] 4.26686e-06
NQO1 [NCBI] 4.25933e-06
AKR1C3 [NCBI] 4.18848e-06
INSL3 [NCBI] 4.14649e-06
BNIP2 [NCBI] 4.08579e-06
NR5A2 [NCBI] 4.02081e-06
GABARAPL1 [NCBI] 3.95883e-06
BCAR3 [NCBI] 3.95883e-06
WFDC5 [NCBI] 3.9341e-06
MPO [NCBI] 3.87444e-06
PTGS2 [NCBI] 3.8274e-06
NR2F1 [NCBI] 3.78666e-06
NCOA1 [NCBI] 3.74919e-06
LEP [NCBI] 3.74162e-06
SRA1 [NCBI] 3.64058e-06
LTF [NCBI] 3.59542e-06
HOXB13 [NCBI] 3.58977e-06
DMRT1 [NCBI] 3.49696e-06
AREG [NCBI] 3.47571e-06
GSTP1 [NCBI] 3.46901e-06
IRS1 [NCBI] 3.45473e-06
KISS1 [NCBI] 3.43387e-06
CARM1 [NCBI] 3.37536e-06
JUN [NCBI] 3.35572e-06
RARA [NCBI] 3.34278e-06
PADI4 [NCBI] 3.33657e-06
ESRRA [NCBI] 3.3209e-06
NME2 [NCBI] 3.26995e-06
TSC2 [NCBI] 3.23633e-06
OXTR [NCBI] 3.20673e-06
CETP [NCBI] 3.13705e-06
CUZD1 [NCBI] 2.99777e-06
CYP11A1 [NCBI] 2.94968e-06
FAAH [NCBI] 2.94898e-06
TRIM16 [NCBI] 2.92599e-06
TERT [NCBI] 2.86709e-06
CCK [NCBI] 2.84213e-06
SHC1 [NCBI] 2.79021e-06
BCL2 [NCBI] 2.76765e-06
SOCS2 [NCBI] 2.74767e-06
PTEN [NCBI] 2.67986e-06
KISS1R [NCBI] 2.67483e-06
NCOR1 [NCBI] 2.67483e-06
CIZ1 [NCBI] 2.66584e-06
KAL1 [NCBI] 2.62979e-06
MTA3 [NCBI] 2.62621e-06
EBAG9 [NCBI] 2.55342e-06
ATF3 [NCBI] 2.54031e-06
GNRHR [NCBI] 2.52741e-06
CREBBP [NCBI] 2.43001e-06
GRN [NCBI] 2.40354e-06
E2F1 [NCBI] 2.39682e-06
SP1 [NCBI] 2.35861e-06
RELA [NCBI] 2.34923e-06
GJB2 [NCBI] 2.33314e-06
IL1RN [NCBI] 2.29942e-06
RBM14 [NCBI] 2.27578e-06
PIP [NCBI] 2.27344e-06
RND3 [NCBI] 2.25642e-06
WNT4 [NCBI] 2.25524e-06
TADA3L [NCBI] 2.23773e-06
RNF4 [NCBI] 2.23773e-06
BAX [NCBI] 2.22935e-06
AHRR [NCBI] 2.21969e-06
YBX1 [NCBI] 2.21633e-06
CSK [NCBI] 2.21156e-06
ESRRB [NCBI] 2.20224e-06
CLU [NCBI] 2.18429e-06
PGRMC1 [NCBI] 2.16898e-06
EGLN2 [NCBI] 2.16898e-06
TF [NCBI] 2.14515e-06
PTPRG [NCBI] 2.1377e-06
CDK4 [NCBI] 2.11798e-06
LPL [NCBI] 2.10699e-06
CDKN1B [NCBI] 2.10673e-06
HDAC1 [NCBI] 2.10491e-06
IL6 [NCBI] 2.08953e-06
LIF [NCBI] 2.0577e-06
NOS1 [NCBI] 2.05715e-06
MYBBP1A [NCBI] 2.05363e-06
TPO [NCBI] 2.04515e-06
VIP [NCBI] 2.02261e-06
KLF10 [NCBI] 1.98116e-06
ERBB2 [NCBI] 1.96986e-06
PPP2R4 [NCBI] 1.95907e-06
BACE1 [NCBI] 1.94832e-06
TFAP2C [NCBI] 1.93787e-06
ATXN1 [NCBI] 1.92203e-06
PDZK1 [NCBI] 1.91749e-06
ABCG2 [NCBI] 1.90453e-06
MMP26 [NCBI] 1.88833e-06
HDLBP [NCBI] 1.88254e-06
GAL [NCBI] 1.87897e-06
RRAS [NCBI] 1.87897e-06
ESRRG [NCBI] 1.87897e-06
BCL2L1 [NCBI] 1.87025e-06
SOD2 [NCBI] 1.86624e-06
GJB1 [NCBI] 1.85176e-06
KLK11 [NCBI] 1.84309e-06
NME1 [NCBI] 1.83255e-06
IGF1 [NCBI] 1.83255e-06
EGR1 [NCBI] 1.82309e-06
IFNGR2 [NCBI] 1.77038e-06
IRS2 [NCBI] 1.7496e-06
EPHA2 [NCBI] 1.74105e-06
POLK [NCBI] 1.73398e-06
RBBP4 [NCBI] 1.73398e-06
MYB [NCBI] 1.7133e-06
HIF1A [NCBI] 1.70911e-06
DDX5 [NCBI] 1.69996e-06
ARNT [NCBI] 1.68799e-06
BIK [NCBI] 1.68695e-06
VEGFA [NCBI] 1.65865e-06
STUB1 [NCBI] 1.63216e-06
DMBT1 [NCBI] 1.63216e-06
PRMT1 [NCBI] 1.62642e-06
FASLG [NCBI] 1.62401e-06
ZEB1 [NCBI] 1.62074e-06
CRH [NCBI] 1.61574e-06
TNC [NCBI] 1.59323e-06
TGFA [NCBI] 1.57741e-06
BRCA2 [NCBI] 1.51106e-06
FGF7 [NCBI] 1.4996e-06
FAM102A [NCBI] 1.49882e-06
FSHR [NCBI] 1.49152e-06
BAD [NCBI] 1.48513e-06
NOTCH1 [NCBI] 1.43895e-06
MAPK14 [NCBI] 1.43598e-06
KIAA1324 [NCBI] 1.43132e-06
SLC25A36 [NCBI] 1.43132e-06
SPRR2F [NCBI] 1.43132e-06
SPRR2G [NCBI] 1.43132e-06
TFF3 [NCBI] 1.42568e-06
EZH2 [NCBI] 1.40304e-06
PTX3 [NCBI] 1.39936e-06
CTSD [NCBI] 1.39571e-06
SET [NCBI] 1.38491e-06
APOB [NCBI] 1.38276e-06
SLC37A1 [NCBI] 1.37755e-06
CHDH [NCBI] 1.37755e-06
RERG [NCBI] 1.37755e-06
BAGE3 [NCBI] 1.37755e-06
SFI1 [NCBI] 1.37755e-06
SRC [NCBI] 1.37086e-06
FGF8 [NCBI] 1.36742e-06
LPO [NCBI] 1.35384e-06
G6PD [NCBI] 1.35149e-06
HMGB1 [NCBI] 1.3439e-06
CCND1 [NCBI] 1.34046e-06
WDR7 [NCBI] 1.33286e-06
NOP16 [NCBI] 1.33286e-06
SPRR2E [NCBI] 1.33286e-06
GPR81 [NCBI] 1.33286e-06
CCNE1 [NCBI] 1.3183e-06
FOXA2 [NCBI] 1.31519e-06
MACROD1 [NCBI] 1.29461e-06
RXRA [NCBI] 1.29098e-06
GDF15 [NCBI] 1.29098e-06
CALM1 [NCBI] 1.29098e-06
GRP [NCBI] 1.28581e-06
SMAD3 [NCBI] 1.27515e-06
MAD2L1 [NCBI] 1.27072e-06
ERF [NCBI] 1.2679e-06
FOS [NCBI] 1.2679e-06
MUC1 [NCBI] 1.2635e-06
CNOT1 [NCBI] 1.26118e-06
PBXIP1 [NCBI] 1.26118e-06
COX7A2L [NCBI] 1.26118e-06
EPHX1 [NCBI] 1.25674e-06
CCL7 [NCBI] 1.25674e-06
AKR1C2 [NCBI] 1.24854e-06
GHRH [NCBI] 1.24047e-06
GH1 [NCBI] 1.23516e-06
HSD17B6 [NCBI] 1.23149e-06
WDR79 [NCBI] 1.23149e-06
NCAM2 [NCBI] 1.23149e-06
FOXO3 [NCBI] 1.22471e-06
CFTR [NCBI] 1.20094e-06
ASCC2 [NCBI] 1.18054e-06
BCAS3 [NCBI] 1.18054e-06
STYK1 [NCBI] 1.18054e-06
DSCAM [NCBI] 1.18054e-06
KLK9 [NCBI] 1.18054e-06
AURKA [NCBI] 1.17789e-06
NOS2 [NCBI] 1.16716e-06
TFAP4 [NCBI] 1.15832e-06
CRYZ [NCBI] 1.15832e-06
CELSR1 [NCBI] 1.15832e-06
SAFB2 [NCBI] 1.13783e-06
PADI3 [NCBI] 1.13783e-06
IL17RB [NCBI] 1.13783e-06
BCAR1 [NCBI] 1.12874e-06
ANGPT1 [NCBI] 1.12662e-06
SMAD4 [NCBI] 1.1262e-06
FOSL1 [NCBI] 1.1224e-06
BAG1 [NCBI] 1.12031e-06
SLC6A13 [NCBI] 1.1188e-06
KLK12 [NCBI] 1.1188e-06
PMEPA1 [NCBI] 1.1188e-06
SLC39A7 [NCBI] 1.1188e-06
DNAJA2 [NCBI] 1.1188e-06
THOC5 [NCBI] 1.10106e-06
CDK10 [NCBI] 1.10106e-06
RND2 [NCBI] 1.10106e-06
CCAR1 [NCBI] 1.10106e-06
MAGEA11 [NCBI] 1.10106e-06
COASY [NCBI] 1.10106e-06
SLC2A8 [NCBI] 1.10106e-06
OCM2 [NCBI] 1.10106e-06
MIER1 [NCBI] 1.10106e-06
ID1 [NCBI] 1.08604e-06
HSD17B8 [NCBI] 1.08443e-06
KIF18A [NCBI] 1.08443e-06
RPL8 [NCBI] 1.08443e-06
GSTT1 [NCBI] 1.07219e-06
POLH [NCBI] 1.07072e-06
SPRR2B [NCBI] 1.06879e-06
MYOCD [NCBI] 1.06879e-06
SETD7 [NCBI] 1.06879e-06
AMH [NCBI] 1.05587e-06
WNT3 [NCBI] 1.05402e-06
E4F1 [NCBI] 1.05402e-06
SPRR2D [NCBI] 1.05402e-06
ATF7 [NCBI] 1.05402e-06
SNAP29 [NCBI] 1.05402e-06
IGSF1 [NCBI] 1.05402e-06
CCND2 [NCBI] 1.05223e-06
PIH [NCBI] 1.04862e-06
GPX1 [NCBI] 1.04503e-06
TBP [NCBI] 1.04147e-06
STRN [NCBI] 1.04003e-06
ISG20 [NCBI] 1.04003e-06
MTNR1B [NCBI] 1.02675e-06
SLC31A1 [NCBI] 1.02675e-06
GABRD [NCBI] 1.02675e-06
ZNF10 [NCBI] 1.02675e-06
CTNNB1 [NCBI] 1.0251e-06
SMARCA4 [NCBI] 1.01727e-06
SLCO1A2 [NCBI] 1.01411e-06
CCNG2 [NCBI] 1.01411e-06
EIF4EBP1 [NCBI] 1.00397e-06
CYP26A1 [NCBI] 1.00205e-06
EGR3 [NCBI] 1.00205e-06
RND1 [NCBI] 1.00205e-06
HGF [NCBI] 1.00016e-06
RETN [NCBI] 9.9908e-07
SPRR2A [NCBI] 9.90519e-07
GNRH2 [NCBI] 9.90519e-07
CITED1 [NCBI] 9.90519e-07
UGT1A3 [NCBI] 9.79472e-07
ITGB3BP [NCBI] 9.79472e-07
MGEA5 [NCBI] 9.79472e-07
ATP1B2 [NCBI] 9.79472e-07
HMGN1 [NCBI] 9.79472e-07
TRIM24 [NCBI] 9.68871e-07
MLL2 [NCBI] 9.68871e-07
STC2 [NCBI] 9.68871e-07
NFKB1 [NCBI] 9.62316e-07
UBE2L6 [NCBI] 9.58682e-07
HOXC6 [NCBI] 9.58682e-07
SPEN [NCBI] 9.58682e-07
UGT2B4 [NCBI] 9.58682e-07
SLC34A2 [NCBI] 9.58682e-07
ARID4A [NCBI] 9.57983e-07
FBP1 [NCBI] 9.48874e-07
SPRR3 [NCBI] 9.48874e-07
GSTM1 [NCBI] 9.40256e-07
SNURF [NCBI] 9.39421e-07
FOXP1 [NCBI] 9.39421e-07
PBX2 [NCBI] 9.39421e-07
SLC7A8 [NCBI] 9.39421e-07
SOX9 [NCBI] 9.31238e-07
UGT1A10 [NCBI] 9.30297e-07
RNF14 [NCBI] 9.30297e-07
PBX3 [NCBI] 9.30297e-07
GRIN3B [NCBI] 9.30297e-07
WNT10B [NCBI] 9.30297e-07
HDC [NCBI] 9.2844e-07
AKR1C1 [NCBI] 9.21481e-07
FOXI1 [NCBI] 9.21481e-07
CRABP2 [NCBI] 9.21481e-07
MMP11 [NCBI] 9.21481e-07
NAB2 [NCBI] 9.21481e-07
SIAH2 [NCBI] 9.21481e-07
PCK1 [NCBI] 9.12953e-07
IRS4 [NCBI] 9.04695e-07
H2AFZ [NCBI] 9.04695e-07
SULT1A3 [NCBI] 9.04695e-07
SULT1A2 [NCBI] 9.04695e-07
IGFBP3 [NCBI] 9.00042e-07
CCL2 [NCBI] 8.98409e-07
MYH10 [NCBI] 8.9669e-07
DDX17 [NCBI] 8.9669e-07
MTNR1A [NCBI] 8.9669e-07
DFNA5 [NCBI] 8.9669e-07
ENO2 [NCBI] 8.9669e-07
APOA1 [NCBI] 8.93531e-07
HLTF [NCBI] 8.88924e-07
RPS13 [NCBI] 8.88924e-07
ARHGDIA [NCBI] 8.88924e-07
CALB1 [NCBI] 8.81383e-07
SAT2 [NCBI] 8.80781e-07
AP1B1 [NCBI] 8.74054e-07
NFATC4 [NCBI] 8.74054e-07
TCF7L1 [NCBI] 8.68378e-07
SMARCC2 [NCBI] 8.66926e-07
WISP1 [NCBI] 8.66926e-07
SAFB [NCBI] 8.66926e-07
TGFB1 [NCBI] 8.61703e-07
SULT2A1 [NCBI] 8.59988e-07
FOXO1 [NCBI] 8.57497e-07
FOXJ1 [NCBI] 8.53231e-07
WNT3A [NCBI] 8.53231e-07
ITGB6 [NCBI] 8.53231e-07
UGT2B15 [NCBI] 8.53231e-07
F13B [NCBI] 8.53231e-07
GRIN2D [NCBI] 8.53231e-07
PAM [NCBI] 8.49211e-07
TSC22D3 [NCBI] 8.46646e-07
MBD3 [NCBI] 8.46646e-07
LHB [NCBI] 8.40224e-07
OXT [NCBI] 8.40224e-07
TBX21 [NCBI] 8.40224e-07
ROR1 [NCBI] 8.40224e-07
GHRHR [NCBI] 8.40224e-07
FKBP5 [NCBI] 8.40224e-07
NLRP1 [NCBI] 8.33957e-07
HSPB2 [NCBI] 8.33957e-07
OPRK1 [NCBI] 8.33957e-07
KLK5 [NCBI] 8.33957e-07
GAMT [NCBI] 8.33957e-07
WNT7A [NCBI] 8.27839e-07
BMP1 [NCBI] 8.27839e-07
NR2C2 [NCBI] 8.27839e-07
HAX1 [NCBI] 8.21862e-07
WISP3 [NCBI] 8.21862e-07
SMARCC1 [NCBI] 8.21862e-07
RLN1 [NCBI] 8.1602e-07
HSD3B1 [NCBI] 8.1602e-07
GATA1 [NCBI] 8.12083e-07
CYB5R3 [NCBI] 8.10307e-07
CP [NCBI] 8.06717e-07
ID4 [NCBI] 8.04718e-07
NUPR1 [NCBI] 8.04718e-07
VWF [NCBI] 7.99945e-07
KTN1 [NCBI] 7.99248e-07
EPHB4 [NCBI] 7.93891e-07
PON3 [NCBI] 7.93891e-07
MEN1 [NCBI] 7.93062e-07
TDG [NCBI] 7.88644e-07
KLK10 [NCBI] 7.83502e-07
MC3R [NCBI] 7.83502e-07
CUL5 [NCBI] 7.83502e-07
BUB1B [NCBI] 7.83502e-07
CYP3A5 [NCBI] 7.81829e-07
MMP13 [NCBI] 7.79817e-07
SCGB1A1 [NCBI] 7.78815e-07
TAF10 [NCBI] 7.7846e-07
PRKCSH [NCBI] 7.7846e-07
RB1 [NCBI] 7.75821e-07
DLG5 [NCBI] 7.73516e-07
DYNLL1 [NCBI] 7.73516e-07
HSD3B2 [NCBI] 7.73516e-07
TTK [NCBI] 7.73516e-07
MYST3 [NCBI] 7.73516e-07
S1PR1 [NCBI] 7.68665e-07
ACVR1B [NCBI] 7.68665e-07
CALM2 [NCBI] 7.63905e-07
GALP [NCBI] 7.63905e-07
RBBP7 [NCBI] 7.59231e-07
DLC1 [NCBI] 7.59231e-07
SHMT1 [NCBI] 7.59231e-07
CAT [NCBI] 7.57344e-07
CIITA [NCBI] 7.55419e-07
HSPB8 [NCBI] 7.54641e-07
GADD45B [NCBI] 7.54641e-07
SYP [NCBI] 7.50132e-07
HIST4H4 [NCBI] 7.50132e-07
SLC9A3 [NCBI] 7.46959e-07
CALCR [NCBI] 7.45701e-07
HFE [NCBI] 7.44637e-07
NEFH [NCBI] 7.44176e-07
CSNK1E [NCBI] 7.41346e-07
SIRT2 [NCBI] 7.41346e-07
PTMA [NCBI] 7.41346e-07
TFAP2B [NCBI] 7.37064e-07
GALNS [NCBI] 7.37064e-07
GABARAP [NCBI] 7.32852e-07
PPP1R8 [NCBI] 7.32852e-07
ANP32A [NCBI] 7.32852e-07
CYP27B1 [NCBI] 7.2871e-07
CHD4 [NCBI] 7.2871e-07
MNAT1 [NCBI] 7.2871e-07
PREPL [NCBI] 7.26953e-07
EFNB2 [NCBI] 7.24633e-07
KLK8 [NCBI] 7.24633e-07
AOF2 [NCBI] 7.20621e-07
FOXL2 [NCBI] 7.20621e-07
SOD1 [NCBI] 7.19781e-07
HSP90AB1 [NCBI] 7.16671e-07
PEMT [NCBI] 7.16671e-07
TMPRSS2 [NCBI] 7.16671e-07
AXIN2 [NCBI] 7.16671e-07
MED1 [NCBI] 7.16671e-07
PRDM2 [NCBI] 7.12782e-07
ANPEP [NCBI] 7.08951e-07
NKX3-1 [NCBI] 7.05178e-07
HTRA1 [NCBI] 7.05178e-07
UROD [NCBI] 7.05178e-07
KLK7 [NCBI] 7.0146e-07
ALCAM [NCBI] 7.0146e-07
ITGA1 [NCBI] 7.0146e-07
CLDN7 [NCBI] 7.0146e-07
HSPA2 [NCBI] 7.0146e-07
DUSP2 [NCBI] 6.97795e-07
OCLN [NCBI] 6.97795e-07
HIST3H3 [NCBI] 6.97795e-07
SMAD2 [NCBI] 6.95282e-07
FOXO4 [NCBI] 6.94183e-07
PHB [NCBI] 6.90622e-07
CALM3 [NCBI] 6.90622e-07
BMP7 [NCBI] 6.90362e-07
CHGB [NCBI] 6.87111e-07
ERBB4 [NCBI] 6.86306e-07
LAMB3 [NCBI] 6.84694e-07
PRDX3 [NCBI] 6.83648e-07
NR4A1 [NCBI] 6.83648e-07
FGFR3 [NCBI] 6.82288e-07
IBSP [NCBI] 6.81489e-07
GP6 [NCBI] 6.80231e-07
NCR3 [NCBI] 6.80231e-07
NR2F2 [NCBI] 6.80231e-07
SLC26A2 [NCBI] 6.80231e-07
TRIM28 [NCBI] 6.80231e-07
MBD1 [NCBI] 6.80231e-07
CXCL12 [NCBI] 6.78095e-07
PTTG1 [NCBI] 6.76861e-07
SLC9A3R1 [NCBI] 6.76861e-07
GATM [NCBI] 6.76861e-07
MMP2 [NCBI] 6.76727e-07
HOXA10 [NCBI] 6.73535e-07
VLDLR [NCBI] 6.73535e-07
POU3F2 [NCBI] 6.73535e-07
SPHK1 [NCBI] 6.73535e-07
COL4A1 [NCBI] 6.70252e-07
INHBB [NCBI] 6.70252e-07
PPAP2A [NCBI] 6.67012e-07
UGT1A9 [NCBI] 6.67012e-07
SSTR2 [NCBI] 6.67012e-07
LBP [NCBI] 6.6276e-07
RPS6KA3 [NCBI] 6.60654e-07
ADAMTS1 [NCBI] 6.60654e-07
BMP4 [NCBI] 6.58963e-07
GNAI1 [NCBI] 6.57535e-07
CDH1 [NCBI] 6.567e-07
IGFBP2 [NCBI] 6.5141e-07
TXNRD1 [NCBI] 6.5141e-07
TYRO3 [NCBI] 6.48403e-07
SLC18A3 [NCBI] 6.45432e-07
PPYR1 [NCBI] 6.45432e-07
BTC [NCBI] 6.42496e-07
INDO [NCBI] 6.42496e-07
IL8RA [NCBI] 6.42496e-07
DOK1 [NCBI] 6.39594e-07
THRA [NCBI] 6.39594e-07
OSM [NCBI] 6.39038e-07
MVP [NCBI] 6.31085e-07
BIRC5 [NCBI] 6.30963e-07
JAK2 [NCBI] 6.28957e-07
P2RX7 [NCBI] 6.28312e-07
NOV [NCBI] 6.28312e-07
PON2 [NCBI] 6.2557e-07
RHEB [NCBI] 6.22858e-07
SLC2A4 [NCBI] 6.20041e-07
NCOR2 [NCBI] 6.17521e-07
NR1I2 [NCBI] 6.17521e-07
SFRP1 [NCBI] 6.12297e-07
TFPI [NCBI] 6.09861e-07
PDLIM7 [NCBI] 6.07181e-07
ADIPOR2 [NCBI] 6.07181e-07
FASN [NCBI] 6.04662e-07
HDAC6 [NCBI] 6.04662e-07
PIN1 [NCBI] 6.04662e-07
HPRT1 [NCBI] 6.02168e-07
CCL8 [NCBI] 6.02168e-07
ADRA2A [NCBI] 5.997e-07
KIF11 [NCBI] 5.9244e-07
FRZB [NCBI] 5.90067e-07
RCAN1 [NCBI] 5.87716e-07
CEBPD [NCBI] 5.87716e-07
F5 [NCBI] 5.86437e-07
ENO1 [NCBI] 5.83082e-07
SERPINE1 [NCBI] 5.78927e-07
AKR1C4 [NCBI] 5.78534e-07
DDX58 [NCBI] 5.78534e-07
ABCB11 [NCBI] 5.74069e-07
HS3ST5 [NCBI] 5.71866e-07
PTPN13 [NCBI] 5.69684e-07
KCNMA1 [NCBI] 5.67521e-07
APP [NCBI] 5.66122e-07
PML [NCBI] 5.6076e-07
GZMB [NCBI] 5.60169e-07
PPARG [NCBI] 5.54306e-07
NR1H3 [NCBI] 5.49105e-07
MKI67 [NCBI] 5.46887e-07
HDAC4 [NCBI] 5.46887e-07
IL6R [NCBI] 5.44917e-07
SLCO1B1 [NCBI] 5.42963e-07
HDAC3 [NCBI] 5.41025e-07
ADIPOR1 [NCBI] 5.41025e-07
IL1R1 [NCBI] 5.39102e-07
NSF [NCBI] 5.39102e-07
ZBTB16 [NCBI] 5.37195e-07
TFAP2A [NCBI] 5.37195e-07
FBLN1 [NCBI] 5.35302e-07
HSD11B1 [NCBI] 5.33425e-07
SLC2A1 [NCBI] 5.32813e-07
ACHE [NCBI] 5.32217e-07
EZR [NCBI] 5.29713e-07
SCD [NCBI] 5.27878e-07
BARD1 [NCBI] 5.26058e-07
KCNA5 [NCBI] 5.26058e-07
ATF4 [NCBI] 5.24251e-07
RPS6KA1 [NCBI] 5.24251e-07
ESPL1 [NCBI] 5.24251e-07
TFR2 [NCBI] 5.24251e-07
MAP2K1 [NCBI] 5.22506e-07
HRAS [NCBI] 5.22164e-07
HOXA9 [NCBI] 5.20678e-07
SLC2A3 [NCBI] 5.18911e-07
SKP2 [NCBI] 5.17157e-07
BMP6 [NCBI] 5.17157e-07
CCNB1 [NCBI] 5.10268e-07
RBPJ [NCBI] 5.03574e-07
HDAC2 [NCBI] 5.01929e-07
CCNA2 [NCBI] 5.01929e-07
HSF1 [NCBI] 5.00296e-07
SERPING1 [NCBI] 4.97063e-07
HNRNPD [NCBI] 4.95463e-07
F13A1 [NCBI] 4.93874e-07
MUC4 [NCBI] 4.92296e-07
HSD11B2 [NCBI] 4.92296e-07
PRLR [NCBI] 4.90728e-07
E2F4 [NCBI] 4.8917e-07
EVI1 [NCBI] 4.87623e-07
AQP4 [NCBI] 4.87623e-07
PTK2B [NCBI] 4.87623e-07
SFN [NCBI] 4.84559e-07
LEF1 [NCBI] 4.84559e-07
UCN [NCBI] 4.83041e-07
KLK3 [NCBI] 4.83041e-07
ANXA2 [NCBI] 4.81534e-07
NF1 [NCBI] 4.81534e-07
ETS2 [NCBI] 4.80036e-07
PBX1 [NCBI] 4.80036e-07
PRKCA [NCBI] 4.76292e-07
CEBPB [NCBI] 4.75599e-07
CD24 [NCBI] 4.75599e-07
SOX2 [NCBI] 4.74139e-07
PIK3CG [NCBI] 4.72687e-07
GATA2 [NCBI] 4.72687e-07
GP1BA [NCBI] 4.69812e-07
MAP2K6 [NCBI] 4.69812e-07
CAD [NCBI] 4.68387e-07
FCGR3B [NCBI] 4.65564e-07
CTGF [NCBI] 4.62866e-07
SMARCA2 [NCBI] 4.62774e-07
MAP3K5 [NCBI] 4.60018e-07
STAT3 [NCBI] 4.53885e-07
PAX2 [NCBI] 4.53269e-07
CD47 [NCBI] 4.51942e-07
CD274 [NCBI] 4.50623e-07
TFPI2 [NCBI] 4.50623e-07
PITX1 [NCBI] 4.48008e-07
PRKCZ [NCBI] 4.46711e-07
AKT2 [NCBI] 4.46711e-07
CYP2C19 [NCBI] 4.45579e-07
RAG1 [NCBI] 4.44715e-07
MMP7 [NCBI] 4.4414e-07
FGF4 [NCBI] 4.4414e-07
POLR2A [NCBI] 4.37835e-07
OGG1 [NCBI] 4.35362e-07
IL1B [NCBI] 4.34094e-07
GFAP [NCBI] 4.30393e-07
INHBA [NCBI] 4.29293e-07
B2M [NCBI] 4.29293e-07
ITGAM [NCBI] 4.23382e-07
RBL1 [NCBI] 4.23382e-07
EPO [NCBI] 4.21905e-07
CHI3L1 [NCBI] 4.16488e-07
MIF [NCBI] 4.16488e-07
PPARA [NCBI] 4.05449e-07
AIFM1 [NCBI] 3.93908e-07
SYK [NCBI] 3.92888e-07
DUSP1 [NCBI] 3.89856e-07
PLN [NCBI] 3.88763e-07
RUNX2 [NCBI] 3.86866e-07
LCAT [NCBI] 3.83916e-07
CDC25A [NCBI] 3.79086e-07
CDC42 [NCBI] 3.78133e-07
RBL2 [NCBI] 3.77184e-07
GATA3 [NCBI] 3.74361e-07
CYP27A1 [NCBI] 3.67915e-07
PPARGC1A [NCBI] 3.67915e-07
PTHLH [NCBI] 3.65866e-07
ATF2 [NCBI] 3.64316e-07
IL10 [NCBI] 3.61144e-07
STAT5B [NCBI] 3.59901e-07
SST [NCBI] 3.5816e-07
VCAN [NCBI] 3.57295e-07
FN1 [NCBI] 3.57295e-07
XPA [NCBI] 3.55575e-07
SERPINB5 [NCBI] 3.52176e-07
POU1F1 [NCBI] 3.51335e-07
FRAP1 [NCBI] 3.44724e-07
CASP3 [NCBI] 3.4342e-07
STAT5A [NCBI] 3.43103e-07
CCRK [NCBI] 3.39898e-07
RAB11A [NCBI] 3.39898e-07
IGF1R [NCBI] 3.36742e-07
SCP2 [NCBI] 3.35181e-07
PIK3R1 [NCBI] 3.33633e-07
VKORC1 [NCBI] 3.33633e-07
BUB1 [NCBI] 3.30569e-07
MAGEA3 [NCBI] 3.2981e-07
COL1A1 [NCBI] 3.25315e-07
SCARB1 [NCBI] 3.19471e-07
SLC6A2 [NCBI] 3.08944e-07
CDK7 [NCBI] 3.06903e-07
CTNND1 [NCBI] 3.06903e-07
PAK1 [NCBI] 3.04883e-07
FGF23 [NCBI] 3.03547e-07
CBX4 [NCBI] 3.0156e-07
SP3 [NCBI] 3.00246e-07
MTHFR [NCBI] 2.92895e-07
MAP3K14 [NCBI] 2.90038e-07
PTN [NCBI] 2.83916e-07
XRCC1 [NCBI] 2.82117e-07
FLT1 [NCBI] 2.79743e-07
CD44 [NCBI] 2.79154e-07
CCL5 [NCBI] 2.77399e-07
ERCC1 [NCBI] 2.76817e-07
SGK1 [NCBI] 2.76237e-07
PLG [NCBI] 2.73363e-07
BMP2 [NCBI] 2.72213e-07
POU2F1 [NCBI] 2.71659e-07
NR3C1 [NCBI] 2.64447e-07
MAP2 [NCBI] 2.60674e-07
FGF2 [NCBI] 2.60141e-07
KRT7 [NCBI] 2.58552e-07
IGF2 [NCBI] 2.56976e-07
JAK3 [NCBI] 2.54379e-07
SOCS3 [NCBI] 2.53864e-07
CYP2D6 [NCBI] 2.49795e-07
MDM2 [NCBI] 2.424e-07
SLC6A4 [NCBI] 2.421e-07
ERG [NCBI] 2.40956e-07
CRP [NCBI] 2.39524e-07
CYBB [NCBI] 2.39049e-07
ADM [NCBI] 2.39049e-07
BAK1 [NCBI] 2.36694e-07
DBH [NCBI] 2.36226e-07
MATN1 [NCBI] 2.3576e-07
CD83 [NCBI] 2.3576e-07
ICAM1 [NCBI] 2.35295e-07
RAC1 [NCBI] 2.33907e-07
SNAI2 [NCBI] 2.24486e-07
CHGA [NCBI] 2.23615e-07
TFRC [NCBI] 2.23181e-07
SRF [NCBI] 2.20599e-07
TP53 [NCBI] 2.19126e-07
PARP1 [NCBI] 2.18055e-07
JAG1 [NCBI] 2.17635e-07
SREBF1 [NCBI] 2.15134e-07
CNN1 [NCBI] 2.11451e-07
CXCR4 [NCBI] 2.05095e-07
PROM1 [NCBI] 1.99348e-07
IRF1 [NCBI] 1.97849e-07
FABP7 [NCBI] 1.9416e-07
IL6ST [NCBI] 1.90554e-07
SHH [NCBI] 1.88781e-07
HNF1A [NCBI] 1.85984e-07
ADAM17 [NCBI] 1.83236e-07
PRKCD [NCBI] 1.77552e-07
PF4 [NCBI] 1.76244e-07
NOG [NCBI] 1.73982e-07
UCP3 [NCBI] 1.67699e-07
FLT3 [NCBI] 1.66169e-07
PTPN6 [NCBI] 1.64053e-07
GRM5 [NCBI] 1.62262e-07
PDGFA [NCBI] 1.58457e-07
CCR2 [NCBI] 1.58457e-07
IFNG [NCBI] 1.57881e-07
AGT [NCBI] 1.5588e-07
TROVE2 [NCBI] 1.53908e-07
FAS [NCBI] 1.52515e-07
NAT2 [NCBI] 1.52239e-07
PON1 [NCBI] 1.51962e-07
F2 [NCBI] 1.50316e-07
MAPT [NCBI] 1.49771e-07
PARK2 [NCBI] 1.495e-07
CCR5 [NCBI] 1.49229e-07
CAV1 [NCBI] 1.43138e-07
CHAT [NCBI] 1.43082e-07
ALB [NCBI] 1.41593e-07
MAPK1 [NCBI] 1.3534e-07
TAP1 [NCBI] 1.30779e-07
TTR [NCBI] 1.22558e-07
PTPN11 [NCBI] 1.14231e-07
IFNGR1 [NCBI] 1.07226e-07
CHUK [NCBI] 1.06645e-07
FOXP3 [NCBI] 1.06452e-07
FMR1 [NCBI] 1.05875e-07
PRKCB [NCBI] 1.02847e-07
GAPDH [NCBI] 9.49292e-08
APC [NCBI] 9.23603e-08
TJP1 [NCBI] 8.64478e-08
CD38 [NCBI] 6.78756e-08
ACE [NCBI] 5.6879e-08
CTSL1 [NCBI] 4.83236e-08
ADA [NCBI] 4.51365e-08
MSH2 [NCBI] 4.42954e-08
TG [NCBI] 3.72371e-08
DHFR [NCBI] 3.41475e-08
STAT1 [NCBI] 2.77803e-08
CD68 [NCBI] 2.53309e-08
MLH1 [NCBI] 2.24507e-08
TNFSF10 [NCBI] 1.16133e-08
CASP9 [NCBI] 1.05458e-08
MBP [NCBI] 6.92524e-11
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
gonadal dysgenesis, xx type, with deafness [NCBI] 0.00296772
coffin-siris syndrome [NCBI] 0.00188466
PRL [NCBI] 0.000819012
SHBG [NCBI] 0.000623617
AIS [NCBI] 0.000350278
PGR [NCBI] 0.000265828
CYP19A1 [NCBI] 0.000227901
COMT [NCBI] 0.000205393
LAM [NCBI] 0.000197047
eunuchoidism, familial hypogonadotropic [NCBI] 0.000188978
AR [NCBI] 0.00017406
SLE [NCBI] 0.000153785
ESR1 [NCBI] 0.000146911
GNRH1 [NCBI] 0.000145976
TFF1 [NCBI] 0.000141638
MAS [NCBI] 0.000126436
body length, mouse, human homolog [NCBI] 0.000110457
nondisjunction [NCBI] 0.000110457
gynecomastia, familial [NCBI] 0.000110457
AD [NCBI] 0.000101713
pseudohermaphroditism, incomplete male, type i [NCBI] 9.85781e-05
AHR [NCBI] 9.83158e-05
BGLAP [NCBI] 8.93412e-05
PTH [NCBI] 8.5792e-05
HAE III [NCBI] 8.51662e-05
tobacco addiction, susceptibility to [NCBI] 8.06224e-05
AEXS [NCBI] 7.68513e-05
CF [NCBI] 7.53454e-05
corticosteroid-binding globulin deficiency [NCBI] 7.0818e-05
PRLH [NCBI] 6.68865e-05
ICP [NCBI] 6.40577e-05
CEACAM5 [NCBI] 6.18194e-05
17-@beta hydroxysteroid dehydrogenase iii deficiency [NCBI] 5.74311e-05
diabetes insipidus, neurohypophyseal type [NCBI] 5.4754e-05
PJS [NCBI] 5.40848e-05
NCOA3 [NCBI] 5.32916e-05
adrenal hyperplasia, congenital, due to 17-alpha-hydroxylase deficiency [NCBI] 5.23768e-05
acromegaly [NCBI] 5.12816e-05
GPR30 [NCBI] 5.10493e-05
osteoporosis [NCBI] 5.02408e-05
TNF [NCBI] 4.95654e-05
ACP5 [NCBI] 4.92213e-05
EBAG9 [NCBI] 4.87497e-05
PD [NCBI] 4.8635e-05
ESR2 [NCBI] 4.70195e-05
AHC [NCBI] 4.65307e-05
TRIM25 [NCBI] 4.63206e-05
ichthyosis, x-linked [NCBI] 4.61494e-05
HHT [NCBI] 3.94375e-05
PHB2 [NCBI] 3.85896e-05
MBP [NCBI] 3.80043e-05
ACHE [NCBI] 3.62149e-05
breast cancer [NCBI] 3.51637e-05
ARMD1 [NCBI] 3.37779e-05
STAR [NCBI] 2.96124e-05
FAM102A [NCBI] 2.94742e-05
kiaa1324 [NCBI] 2.94742e-05
porphyria, acute intermittent [NCBI] 2.90828e-05
EPO [NCBI] 2.87557e-05
GRA [NCBI] 2.87413e-05
GFAP [NCBI] 2.86596e-05
PZP [NCBI] 2.83855e-05
ATP5O [NCBI] 2.76957e-05
alopecia, androgenetic [NCBI] 2.71261e-05
SERPINA6 [NCBI] 2.58125e-05
LTF [NCBI] 2.56788e-05
EGF [NCBI] 2.4426e-05
hypogonadotropic hypogonadism [NCBI] 2.32758e-05
COX7A2L [NCBI] 2.20725e-05
TRIM16 [NCBI] 2.20725e-05
KLK9 [NCBI] 2.20725e-05
OVGP1 [NCBI] 2.20725e-05
CHAT [NCBI] 2.15509e-05
AFP [NCBI] 2.13396e-05
GDXY [NCBI] 2.05706e-05
NCOA2 [NCBI] 1.98751e-05
MTA3 [NCBI] 1.92924e-05
NPPA [NCBI] 1.89059e-05
CLU [NCBI] 1.86836e-05
ACPP [NCBI] 1.76866e-05
NKX3A [NCBI] 1.74946e-05
GRIN2D [NCBI] 1.74946e-05
HSD17B8 [NCBI] 1.74946e-05
RPL8 [NCBI] 1.74946e-05
proline-, glutamic acid-, and leucine-rich protein 1 [NCBI] 1.74946e-05
GABARAPL1 [NCBI] 1.74946e-05
CIZ1 [NCBI] 1.74946e-05
KLK12 [NCBI] 1.74946e-05
PWS [NCBI] 1.74887e-05
DHFR [NCBI] 1.6747e-05
KLF9 [NCBI] 1.61634e-05
STE [NCBI] 1.61634e-05
ESRRG [NCBI] 1.61634e-05
TG [NCBI] 1.5929e-05
MDD [NCBI] 1.57682e-05
POMC [NCBI] 1.57421e-05
TNFSF11 [NCBI] 1.56385e-05
TNFRSF11B [NCBI] 1.56079e-05
PI9 [NCBI] 1.5107e-05
HSD17B2 [NCBI] 1.5107e-05
P2RY14 [NCBI] 1.5107e-05
ADA [NCBI] 1.45608e-05
PTK2 [NCBI] 1.37059e-05
FKBP1B [NCBI] 1.34864e-05
IGFBP5 [NCBI] 1.34864e-05
DFNA5 [NCBI] 1.34864e-05
SLC6A4 [NCBI] 1.29808e-05
FOXA1 [NCBI] 1.28371e-05
FGF7 [NCBI] 1.28304e-05
KRT7 [NCBI] 1.22627e-05
SLC2A8 [NCBI] 1.22627e-05
OXTR [NCBI] 1.22627e-05
MYOCD [NCBI] 1.22627e-05
KISS1 [NCBI] 1.22627e-05
SFN [NCBI] 1.22627e-05
BMP6 [NCBI] 1.17482e-05
TERT [NCBI] 1.14466e-05
GATA2 [NCBI] 1.12825e-05
MG [NCBI] 1.10546e-05
RAPGEF3 [NCBI] 1.08576e-05
F13B [NCBI] 1.04671e-05
CALCR [NCBI] 1.04671e-05
ABCG2 [NCBI] 1.01899e-05
TFF2 [NCBI] 1.01061e-05
HGF [NCBI] 1.0104e-05
CAT [NCBI] 9.88707e-06
PIK3R1 [NCBI] 9.45758e-06
PPARBP [NCBI] 9.45758e-06
TNFSF6 [NCBI] 9.17556e-06
IL7 [NCBI] 9.16423e-06
MC3R [NCBI] 9.16423e-06
PIP [NCBI] 9.16423e-06
NCOA1 [NCBI] 8.88841e-06
DMBT1 [NCBI] 8.88841e-06
F3 [NCBI] 8.86793e-06
RA [NCBI] 8.70365e-06
BL [NCBI] 8.46946e-06
VIP [NCBI] 8.45169e-06
BMP1 [NCBI] 8.38224e-06
TSC22D3 [NCBI] 8.38224e-06
ANXA1 [NCBI] 8.14898e-06
SYP [NCBI] 8.14898e-06
LRP2 [NCBI] 8.14898e-06
CRH [NCBI] 8.11736e-06
MFS [NCBI] 8.01291e-06
GHRHR [NCBI] 7.92732e-06
FAAH [NCBI] 7.76189e-06
CARM1 [NCBI] 7.5149e-06
GAPDH [NCBI] 7.43275e-06
NGFB [NCBI] 7.204e-06
SLC17A6 [NCBI] 7.13829e-06
ALCAM [NCBI] 6.96175e-06
HDAC4 [NCBI] 6.96175e-06
SFRP1 [NCBI] 6.96175e-06
KLK7 [NCBI] 6.62943e-06
AREG [NCBI] 6.47273e-06
PAM [NCBI] 6.35045e-06
TTR [NCBI] 6.1613e-06
CCK [NCBI] 5.71696e-06
HDAC3 [NCBI] 5.51907e-06
NR6A1 [NCBI] 5.39996e-06
BDNF [NCBI] 5.34899e-06
LPO [NCBI] 5.25423e-06
STAT5A [NCBI] 5.10761e-06
LIFR [NCBI] 5.06363e-06
ADCYAP1 [NCBI] 5.0307e-06
coproporphyria [NCBI] 4.95795e-06
GRN [NCBI] 4.95795e-06
TFR2 [NCBI] 4.85524e-06
TPO [NCBI] 4.82534e-06
PEMT [NCBI] 4.75536e-06
LEP [NCBI] 4.73633e-06
factor vii deficiency [NCBI] 4.65818e-06
VLDLR [NCBI] 4.38175e-06
SCP2 [NCBI] 4.29429e-06
CD47 [NCBI] 4.12584e-06
CTSL [NCBI] 3.81261e-06
GALP [NCBI] 3.81261e-06
LHCGR [NCBI] 3.73881e-06
CFTR [NCBI] 3.71772e-06
TFRC [NCBI] 3.66669e-06
PSAP [NCBI] 3.66669e-06
SPP1 [NCBI] 3.61462e-06
ALB [NCBI] 3.56926e-06
APP [NCBI] 3.56102e-06
F13A1 [NCBI] 3.52726e-06
GNRHR [NCBI] 3.52726e-06
GJB2 [NCBI] 3.52692e-06
ATF3 [NCBI] 3.39389e-06
porphyria cutanea tarda [NCBI] 3.32935e-06
SOD2 [NCBI] 3.32686e-06
SLC18A3 [NCBI] 3.23273e-06
TSC2 [NCBI] 3.14379e-06
BTC [NCBI] 3.08448e-06
AQP4 [NCBI] 3.08448e-06
ENPEP [NCBI] 3.02639e-06
TS [NCBI] 3.02443e-06
MMP2 [NCBI] 2.91369e-06
CYP1A1 [NCBI] 2.90703e-06
PF4 [NCBI] 2.72815e-06
TGFB1 [NCBI] 2.65084e-06
VEGF [NCBI] 2.63226e-06
APOD [NCBI] 2.60128e-06
NR0B2 [NCBI] 2.55265e-06
B2M [NCBI] 2.41217e-06
FGF8 [NCBI] 2.36706e-06
SLC6A3 [NCBI] 2.26611e-06
ARNT [NCBI] 2.07341e-06
UGB [NCBI] 1.99606e-06
STC1 [NCBI] 1.95839e-06
LPL [NCBI] 1.95058e-06
ACE [NCBI] 1.77089e-06
CRC [NCBI] 1.69525e-06
AVP [NCBI] 1.60838e-06
PAEP [NCBI] 1.49386e-06
PRLR [NCBI] 1.4647e-06
LCAT [NCBI] 1.40331e-06
ABCC1 [NCBI] 1.38254e-06
ABCB11 [NCBI] 1.38006e-06
NSF [NCBI] 1.35277e-06
BRCA2 [NCBI] 1.32592e-06
HDAC1 [NCBI] 1.22286e-06
G6PD [NCBI] 1.08786e-06
GJB1 [NCBI] 1.08038e-06
BMP4 [NCBI] 1.08038e-06
AMH [NCBI] 1.06367e-06
NPM1 [NCBI] 1.03591e-06
PPARA [NCBI] 1.02481e-06
TF [NCBI] 9.17614e-07
GHRH [NCBI] 8.95599e-07
FGFR1 [NCBI] 8.15666e-07
von willebrand disease [NCBI] 7.62182e-07
UCN [NCBI] 6.78737e-07
TFPI [NCBI] 6.74096e-07
MAP3K5 [NCBI] 6.62866e-07
HDC [NCBI] 5.99726e-07
KLK3 [NCBI] 5.62974e-07
PTEN [NCBI] 5.45099e-07
APOE [NCBI] 5.14727e-07
PMCH [NCBI] 5.13146e-07
RBP1 [NCBI] 5.04929e-07
SLPI [NCBI] 4.54539e-07
GJA1 [NCBI] 4.23695e-07
MPO [NCBI] 3.60165e-07
EGFR [NCBI] 2.58407e-07
ADM [NCBI] 2.37725e-07
CDK4 [NCBI] 1.89908e-07
NR1I2 [NCBI] 1.67179e-07
FMF [NCBI] 1.66238e-07
IHH [NCBI] 1.56702e-07
BRCA1 [NCBI] 1.5051e-07
CP [NCBI] 1.40776e-07
MAP2 [NCBI] 1.35911e-07
adrenal hyperplasia, congenital, due to 21-hydroxylase deficiency [NCBI] 1.06108e-07
PCNA [NCBI] 8.76229e-08
SOD1 [NCBI] 7.20436e-08
NPY [NCBI] 4.66267e-08
CDK2 [NCBI] 3.81323e-08
TH [NCBI] 3.09404e-08
lymphoma, non-hodgkin, familial [NCBI] 2.55038e-08
JAK2 [NCBI] 2.21059e-08
GRP [NCBI] 2.00468e-08
APOB [NCBI] 1.79726e-08
VDR [NCBI] 1.07138e-08
PLG [NCBI] 6.64586e-09
SST [NCBI] 4.21462e-09
FRAP1 [NCBI] 3.86547e-09
GAL [NCBI] 1.51196e-09
Database Center for Life Science