Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Embryonic and Fetal Development [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
PRO2949 [NCBI] 0.000178277
MTX1P [NCBI] 0.000143458
PBX2P1 [NCBI] 0.000143458
PPP4R1L [NCBI] 0.000137263
NPY6R [NCBI] 0.000137263
EPR1 [NCBI] 9.65921e-05
T [NCBI] 7.22147e-05
EGF [NCBI] 6.982e-05
LIF [NCBI] 5.6191e-05
TH [NCBI] 4.58123e-05
GFAP [NCBI] 3.21585e-05
PAX6 [NCBI] 2.63325e-05
RELN [NCBI] 2.32117e-05
PAX1 [NCBI] 2.24987e-05
PITX1 [NCBI] 2.21451e-05
BMP4 [NCBI] 2.21288e-05
PAX3 [NCBI] 2.16168e-05
SHH [NCBI] 2.06505e-05
PAX2 [NCBI] 1.8428e-05
NGF [NCBI] 1.65763e-05
PTHLH [NCBI] 1.63153e-05
BDNF [NCBI] 1.56602e-05
PITX3 [NCBI] 1.52138e-05
NOG [NCBI] 1.50969e-05
MYOD1 [NCBI] 1.48925e-05
PTN [NCBI] 1.48047e-05
HGF [NCBI] 1.41535e-05
EED [NCBI] 1.3637e-05
VIP [NCBI] 1.33205e-05
CDH4 [NCBI] 1.32666e-05
CHAT [NCBI] 1.26016e-05
PCNA [NCBI] 1.25546e-05
IGF2 [NCBI] 1.23131e-05
NPY [NCBI] 1.21719e-05
AFP [NCBI] 1.21609e-05
NKX2-1 [NCBI] 1.18787e-05
ACHE [NCBI] 1.1601e-05
NKX2-5 [NCBI] 1.09918e-05
CNTN2 [NCBI] 1.02815e-05
GLI3 [NCBI] 1.02624e-05
DBN1 [NCBI] 1.0259e-05
NTN1 [NCBI] 1.02177e-05
JAG1 [NCBI] 9.85581e-06
EN2 [NCBI] 9.51427e-06
CTNNB1 [NCBI] 9.49208e-06
SCGB1A1 [NCBI] 9.21336e-06
DLX3 [NCBI] 9.01028e-06
DAG1 [NCBI] 8.57376e-06
HOXA4 [NCBI] 8.40697e-06
POU3F2 [NCBI] 8.38417e-06
TGFBR1 [NCBI] 8.35004e-06
WNT4 [NCBI] 8.24643e-06
CFC1 [NCBI] 8.11565e-06
ARNT [NCBI] 7.99563e-06
SOX9 [NCBI] 7.96855e-06
GATA4 [NCBI] 7.91554e-06
ISL1 [NCBI] 7.70258e-06
HOXB5 [NCBI] 7.54426e-06
NGFR [NCBI] 7.49687e-06
TJP1 [NCBI] 7.47854e-06
NODAL [NCBI] 7.46694e-06
PTH [NCBI] 7.41635e-06
WNT7A [NCBI] 7.4031e-06
ALDH1A2 [NCBI] 7.27393e-06
EPO [NCBI] 7.23029e-06
POU5F1 [NCBI] 7.22118e-06
PNMT [NCBI] 7.07872e-06
OMP [NCBI] 7.06013e-06
WNT5A [NCBI] 6.80534e-06
OTX2 [NCBI] 6.70077e-06
NID1 [NCBI] 6.68482e-06
CDH15 [NCBI] 6.47156e-06
FMR1 [NCBI] 6.41524e-06
FGFR3 [NCBI] 6.41264e-06
ERF [NCBI] 6.40781e-06
HAND1 [NCBI] 6.31714e-06
KIF3B [NCBI] 6.28527e-06
FGF4 [NCBI] 6.27417e-06
NR6A1 [NCBI] 6.26851e-06
PDGFA [NCBI] 6.18906e-06
SRY [NCBI] 6.13701e-06
MBP [NCBI] 5.95818e-06
FOXC2 [NCBI] 5.86291e-06
MSGN1 [NCBI] 5.83218e-06
AMH [NCBI] 5.80952e-06
BMP2 [NCBI] 5.77303e-06
OTX1 [NCBI] 5.77276e-06
GATA6 [NCBI] 5.77001e-06
NFE2L1 [NCBI] 5.67016e-06
FOLR1 [NCBI] 5.65627e-06
SPIN1 [NCBI] 5.62164e-06
FABP7 [NCBI] 5.55942e-06
FGF10 [NCBI] 5.48644e-06
BMP7 [NCBI] 5.44808e-06
PRL [NCBI] 5.43759e-06
NPHS1 [NCBI] 5.41993e-06
NEUROG2 [NCBI] 5.40225e-06
SIM2 [NCBI] 5.40225e-06
ERBB4 [NCBI] 5.3071e-06
EMILIN3 [NCBI] 5.17045e-06
FGF8 [NCBI] 5.10093e-06
PRLR [NCBI] 5.02836e-06
IHH [NCBI] 4.98756e-06
PAX8 [NCBI] 4.88082e-06
ROR2 [NCBI] 4.87365e-06
AHR [NCBI] 4.77281e-06
HOXA5 [NCBI] 4.7437e-06
NRTN [NCBI] 4.69507e-06
HESX1 [NCBI] 4.6714e-06
FGF7 [NCBI] 4.62062e-06
MYL7 [NCBI] 4.53352e-06
MMP21 [NCBI] 4.42612e-06
BHLHB8 [NCBI] 4.42612e-06
LHX9 [NCBI] 4.42612e-06
GLI2 [NCBI] 4.39685e-06
CNTF [NCBI] 4.39455e-06
LIFR [NCBI] 4.25821e-06
NKX3-2 [NCBI] 4.24345e-06
SHOX2 [NCBI] 4.24345e-06
FOXN1 [NCBI] 4.23542e-06
GATA3 [NCBI] 4.20612e-06
EGFR [NCBI] 4.17716e-06
RNF111 [NCBI] 4.16435e-06
HTT [NCBI] 4.15425e-06
DAB2 [NCBI] 4.15359e-06
BMP8B [NCBI] 4.09164e-06
NCAN [NCBI] 4.07655e-06
CDH7 [NCBI] 4.02436e-06
POU1F1 [NCBI] 4.01909e-06
SIX4 [NCBI] 3.96176e-06
TDGF1 [NCBI] 3.89514e-06
TEAD1 [NCBI] 3.89514e-06
MEF2C [NCBI] 3.88218e-06
HSF2 [NCBI] 3.86934e-06
LAMC1 [NCBI] 3.85663e-06
FZD6 [NCBI] 3.84829e-06
AXIN1 [NCBI] 3.81574e-06
SPRR2B [NCBI] 3.7965e-06
AMN [NCBI] 3.7965e-06
ARID4A [NCBI] 3.78678e-06
ADA [NCBI] 3.78169e-06
SPRR2D [NCBI] 3.74754e-06
NEFL [NCBI] 3.71999e-06
LMO2 [NCBI] 3.70174e-06
TEAD4 [NCBI] 3.7011e-06
ZFPM2 [NCBI] 3.7011e-06
EPHA7 [NCBI] 3.65695e-06
GSC [NCBI] 3.65695e-06
NID2 [NCBI] 3.65695e-06
HOXD11 [NCBI] 3.65695e-06
BCHE [NCBI] 3.6347e-06
LHX2 [NCBI] 3.61488e-06
NEUROG1 [NCBI] 3.57469e-06
CBX4 [NCBI] 3.57353e-06
RUNX1 [NCBI] 3.56365e-06
MATN1 [NCBI] 3.56356e-06
HEY1 [NCBI] 3.53622e-06
IGF1 [NCBI] 3.53536e-06
DCT [NCBI] 3.52912e-06
RLBP1 [NCBI] 3.44763e-06
STC1 [NCBI] 3.42931e-06
ASCL2 [NCBI] 3.39702e-06
PBX3 [NCBI] 3.39702e-06
KIF3A [NCBI] 3.39702e-06
BMP5 [NCBI] 3.39702e-06
IGF2BP3 [NCBI] 3.39702e-06
ALX4 [NCBI] 3.36536e-06
NNAT [NCBI] 3.36536e-06
LHX1 [NCBI] 3.36536e-06
DNMT3L [NCBI] 3.36536e-06
LOC114227 [NCBI] 3.35028e-06
C14orf57 [NCBI] 3.35028e-06
FZD2 [NCBI] 3.33478e-06
LMO4 [NCBI] 3.30522e-06
OVGP1 [NCBI] 3.30522e-06
PLXNA1 [NCBI] 3.30522e-06
LAMA1 [NCBI] 3.28337e-06
INVS [NCBI] 3.2766e-06
H2AFZ [NCBI] 3.2766e-06
HES1 [NCBI] 3.25926e-06
TBX5 [NCBI] 3.24888e-06
AVP [NCBI] 3.22768e-06
COL9A3 [NCBI] 3.22199e-06
SNRPN [NCBI] 3.20473e-06
DIO2 [NCBI] 3.20473e-06
ETS1 [NCBI] 3.20009e-06
MYT1 [NCBI] 3.19589e-06
FOXH1 [NCBI] 3.19589e-06
MYO7A [NCBI] 3.18206e-06
AR [NCBI] 3.18123e-06
GDNF [NCBI] 3.17648e-06
EN1 [NCBI] 3.14589e-06
SIX5 [NCBI] 3.14589e-06
ONECUT1 [NCBI] 3.14589e-06
NEUROG3 [NCBI] 3.14589e-06
PAFAH1B1 [NCBI] 3.14515e-06
GRP [NCBI] 3.10397e-06
GJB2 [NCBI] 3.10248e-06
NTF3 [NCBI] 3.09854e-06
SLIT2 [NCBI] 3.09854e-06
HES5 [NCBI] 3.09854e-06
PEG3 [NCBI] 3.07579e-06
IGF2BP2 [NCBI] 3.0536e-06
NR2C2 [NCBI] 3.03195e-06
POU3F1 [NCBI] 3.03195e-06
EDAR [NCBI] 3.01082e-06
LMO1 [NCBI] 3.01082e-06
ID4 [NCBI] 3.01082e-06
HDGF [NCBI] 3.01082e-06
MECP2 [NCBI] 2.96149e-06
NOTCH1 [NCBI] 2.95469e-06
CDH3 [NCBI] 2.9503e-06
ELL [NCBI] 2.9503e-06
CXCL12 [NCBI] 2.93481e-06
DLL1 [NCBI] 2.93102e-06
LEFTY1 [NCBI] 2.93102e-06
VCAN [NCBI] 2.91937e-06
HOXA11 [NCBI] 2.91214e-06
PITX2 [NCBI] 2.91214e-06
HAND2 [NCBI] 2.87556e-06
CAT [NCBI] 2.8729e-06
GREM1 [NCBI] 2.82339e-06
HOXB7 [NCBI] 2.79026e-06
FAT1 [NCBI] 2.79026e-06
RBL2 [NCBI] 2.75463e-06
FIGNL2 [NCBI] 2.71976e-06
HIF1A [NCBI] 2.713e-06
PCSK6 [NCBI] 2.71251e-06
ITGA1 [NCBI] 2.69775e-06
OSM [NCBI] 2.68792e-06
PDGFC [NCBI] 2.66897e-06
CBFB [NCBI] 2.65492e-06
NES [NCBI] 2.65492e-06
BMP3 [NCBI] 2.62749e-06
INCENP [NCBI] 2.62749e-06
MSX1 [NCBI] 2.62749e-06
MDK [NCBI] 2.6141e-06
ASL [NCBI] 2.6141e-06
HOXD13 [NCBI] 2.5879e-06
CDX1 [NCBI] 2.55003e-06
FGF9 [NCBI] 2.55003e-06
EPHB2 [NCBI] 2.50198e-06
ADAR [NCBI] 2.49678e-06
KPRP [NCBI] 2.48196e-06
FIGN [NCBI] 2.48196e-06
C15orf48 [NCBI] 2.48196e-06
NLRP5 [NCBI] 2.48196e-06
GJB1 [NCBI] 2.47865e-06
IL11RA [NCBI] 2.46761e-06
BAX [NCBI] 2.46458e-06
HOXA10 [NCBI] 2.45645e-06
CKAP4 [NCBI] 2.45039e-06
ADCYAP1 [NCBI] 2.43804e-06
CYP3A7 [NCBI] 2.43456e-06
EIF2C2 [NCBI] 2.40272e-06
NR5A1 [NCBI] 2.37202e-06
EGR2 [NCBI] 2.35214e-06
GHR [NCBI] 2.33987e-06
TBX15 [NCBI] 2.32763e-06
CBLN3 [NCBI] 2.32763e-06
FJX1 [NCBI] 2.32763e-06
SP6 [NCBI] 2.32763e-06
KCTD9 [NCBI] 2.32763e-06
MPZL2 [NCBI] 2.32763e-06
ZFP57 [NCBI] 2.32763e-06
DNAJC9 [NCBI] 2.32763e-06
EMID2 [NCBI] 2.32763e-06
GSC2 [NCBI] 2.32763e-06
ACP1 [NCBI] 2.32317e-06
SMAD5 [NCBI] 2.31372e-06
ASCL1 [NCBI] 2.29514e-06
CP [NCBI] 2.28107e-06
CTNNA1 [NCBI] 2.27037e-06
CS [NCBI] 2.26682e-06
KAL1 [NCBI] 2.23311e-06
FRZB [NCBI] 2.21618e-06
NPM2 [NCBI] 2.21295e-06
NAP1L2 [NCBI] 2.21295e-06
EMID1 [NCBI] 2.21295e-06
TCF15 [NCBI] 2.21295e-06
MGA [NCBI] 2.21295e-06
NR2F1 [NCBI] 2.19141e-06
CTGF [NCBI] 2.17286e-06
CFTR [NCBI] 2.1587e-06
CAPN3 [NCBI] 2.15167e-06
MYOM2 [NCBI] 2.15167e-06
VEGFA [NCBI] 2.14009e-06
MEF2A [NCBI] 2.13628e-06
FMN2 [NCBI] 2.12161e-06
SSU72 [NCBI] 2.12161e-06
TMEM184C [NCBI] 2.12161e-06
H1FOO [NCBI] 2.12161e-06
ZNF503 [NCBI] 2.12161e-06
LIX1 [NCBI] 2.12161e-06
GLIS1 [NCBI] 2.12161e-06
COMMD6 [NCBI] 2.12161e-06
TBX10 [NCBI] 2.12161e-06
ECSIT [NCBI] 2.12161e-06
KLF1 [NCBI] 2.10631e-06
ZFY [NCBI] 2.10631e-06
MADCAM1 [NCBI] 2.10631e-06
GLI1 [NCBI] 2.08452e-06
FBLN1 [NCBI] 2.07738e-06
PIH [NCBI] 2.0688e-06
MAP2K7 [NCBI] 2.06328e-06
TF [NCBI] 2.05455e-06
SEMA6D [NCBI] 2.04571e-06
UBE3B [NCBI] 2.04571e-06
CDH22 [NCBI] 2.04571e-06
AQR [NCBI] 2.04571e-06
COBL [NCBI] 2.04571e-06
VAX2 [NCBI] 2.04571e-06
FAM89B [NCBI] 2.04571e-06
PHACTR4 [NCBI] 2.04571e-06
C10orf4 [NCBI] 2.04571e-06
NARG1L [NCBI] 2.04571e-06
TRIM35 [NCBI] 2.04571e-06
ICT1 [NCBI] 2.04571e-06
EYA3 [NCBI] 2.04571e-06
MYT1L [NCBI] 2.04571e-06
FBXO15 [NCBI] 2.04571e-06
CSHL1 [NCBI] 2.04571e-06
GPI [NCBI] 2.04256e-06
PLK1 [NCBI] 2.03358e-06
MEN1 [NCBI] 1.98549e-06
CD59 [NCBI] 1.98332e-06
SLC33A1 [NCBI] 1.98077e-06
MYO9A [NCBI] 1.98077e-06
ALX3 [NCBI] 1.98077e-06
DEFA6 [NCBI] 1.98077e-06
HS2ST1 [NCBI] 1.98077e-06
IRX5 [NCBI] 1.98077e-06
ZNF323 [NCBI] 1.98077e-06
MMEL1 [NCBI] 1.98077e-06
PLS1 [NCBI] 1.98077e-06
NOBOX [NCBI] 1.98077e-06
EVX1 [NCBI] 1.98077e-06
HELZ [NCBI] 1.98077e-06
ZNF131 [NCBI] 1.98077e-06
ID3 [NCBI] 1.97699e-06
MTF1 [NCBI] 1.97699e-06
PTGS1 [NCBI] 1.94741e-06
ID2 [NCBI] 1.94604e-06
ENG [NCBI] 1.94471e-06
CYR61 [NCBI] 1.92801e-06
CDK5 [NCBI] 1.92618e-06
ESAM [NCBI] 1.92403e-06
ANKRD11 [NCBI] 1.92403e-06
TEAD2 [NCBI] 1.92403e-06
TTC3 [NCBI] 1.92403e-06
NAV3 [NCBI] 1.92403e-06
IL17B [NCBI] 1.92403e-06
OSR2 [NCBI] 1.92403e-06
GSDMB [NCBI] 1.92403e-06
EMILIN2 [NCBI] 1.92403e-06
SALL2 [NCBI] 1.92403e-06
INTS3 [NCBI] 1.92403e-06
BMP10 [NCBI] 1.92403e-06
ULK2 [NCBI] 1.92403e-06
BMP2K [NCBI] 1.92403e-06
LAPTM5 [NCBI] 1.92403e-06
KREMEN1 [NCBI] 1.92403e-06
BAD [NCBI] 1.92356e-06
SNAI2 [NCBI] 1.91313e-06
WNT1 [NCBI] 1.87617e-06
SIK1 [NCBI] 1.87366e-06
ZFP91 [NCBI] 1.87366e-06
SDAD1 [NCBI] 1.87366e-06
C10orf58 [NCBI] 1.87366e-06
CPZ [NCBI] 1.87366e-06
SMARCAD1 [NCBI] 1.87366e-06
UBR2 [NCBI] 1.87366e-06
EOMES [NCBI] 1.87366e-06
OPN3 [NCBI] 1.87366e-06
FGF3 [NCBI] 1.86508e-06
SRF [NCBI] 1.85502e-06
LEF1 [NCBI] 1.84872e-06
GDI1 [NCBI] 1.83268e-06
PKD1 [NCBI] 1.83068e-06
MUPCDH [NCBI] 1.82837e-06
ZNF274 [NCBI] 1.82837e-06
PIM3 [NCBI] 1.82837e-06
TBX4 [NCBI] 1.82837e-06
SYAP1 [NCBI] 1.82837e-06
DOPEY2 [NCBI] 1.82837e-06
FOXJ2 [NCBI] 1.82837e-06
PCTK2 [NCBI] 1.82837e-06
TAGLN2 [NCBI] 1.82837e-06
MARCKS [NCBI] 1.81871e-06
PBX1 [NCBI] 1.81694e-06
CSTB [NCBI] 1.81177e-06
MYOG [NCBI] 1.81177e-06
POU2F2 [NCBI] 1.80662e-06
HP [NCBI] 1.80453e-06
HEMGN [NCBI] 1.78723e-06
TMEM27 [NCBI] 1.78723e-06
DMWD [NCBI] 1.78723e-06
MATN4 [NCBI] 1.78723e-06
INA [NCBI] 1.78723e-06
IRX1 [NCBI] 1.78723e-06
PTTG1IP [NCBI] 1.78723e-06
PTPRT [NCBI] 1.78723e-06
RNF139 [NCBI] 1.78723e-06
CRTAP [NCBI] 1.78723e-06
BARX2 [NCBI] 1.78723e-06
PREB [NCBI] 1.78723e-06
HEYL [NCBI] 1.78723e-06
NAV1 [NCBI] 1.78723e-06
DSCAM [NCBI] 1.78723e-06
IBSP [NCBI] 1.77669e-06
WNT11 [NCBI] 1.74956e-06
FZD8 [NCBI] 1.74956e-06
ZNF74 [NCBI] 1.74956e-06
BRF2 [NCBI] 1.74956e-06
GDI2 [NCBI] 1.74956e-06
SLC6A11 [NCBI] 1.74956e-06
UFM1 [NCBI] 1.74956e-06
TECTB [NCBI] 1.74956e-06
COL19A1 [NCBI] 1.74956e-06
PAFAH1B2 [NCBI] 1.74956e-06
LRRC32 [NCBI] 1.74956e-06
TESC [NCBI] 1.74956e-06
EDARADD [NCBI] 1.74956e-06
CCNF [NCBI] 1.74956e-06
ZC3HAV1 [NCBI] 1.74956e-06
TAL2 [NCBI] 1.74956e-06
MST1R [NCBI] 1.74254e-06
VIM [NCBI] 1.74254e-06
G6PD [NCBI] 1.72169e-06
HOXD12 [NCBI] 1.71481e-06
SMCP [NCBI] 1.71481e-06
MAGT1 [NCBI] 1.71481e-06
NUMBL [NCBI] 1.71481e-06
KIF13A [NCBI] 1.71481e-06
ULK1 [NCBI] 1.71481e-06
RORB [NCBI] 1.71481e-06
ROBO3 [NCBI] 1.71481e-06
EDA2R [NCBI] 1.71481e-06
PLCZ1 [NCBI] 1.71481e-06
MID2 [NCBI] 1.71481e-06
SIX2 [NCBI] 1.71481e-06
AKTIP [NCBI] 1.71481e-06
LMO3 [NCBI] 1.71481e-06
NELL2 [NCBI] 1.71481e-06
TFEC [NCBI] 1.71481e-06
DPF2 [NCBI] 1.71481e-06
NKX2-3 [NCBI] 1.71481e-06
GDF10 [NCBI] 1.71481e-06
PYY [NCBI] 1.70582e-06
KRT20 [NCBI] 1.69649e-06
CTSL1 [NCBI] 1.68812e-06
SOSTDC1 [NCBI] 1.68257e-06
COX4I1 [NCBI] 1.68257e-06
DNAH9 [NCBI] 1.68257e-06
RGR [NCBI] 1.68257e-06
PATZ1 [NCBI] 1.68257e-06
INSL3 [NCBI] 1.66146e-06
ST8SIA2 [NCBI] 1.6525e-06
COL13A1 [NCBI] 1.6525e-06
BLOC1S2 [NCBI] 1.6525e-06
PIK3R3 [NCBI] 1.6525e-06
ATF7IP [NCBI] 1.6525e-06
CDON [NCBI] 1.6525e-06
MYOM1 [NCBI] 1.6525e-06
STX16 [NCBI] 1.6525e-06
HOXC5 [NCBI] 1.6525e-06
DYNC1I2 [NCBI] 1.6525e-06
RIPK4 [NCBI] 1.6525e-06
FUT9 [NCBI] 1.6525e-06
DYNC1I1 [NCBI] 1.6525e-06
RBL1 [NCBI] 1.6445e-06
SMAD1 [NCBI] 1.64032e-06
PSPN [NCBI] 1.62433e-06
ITM2A [NCBI] 1.62433e-06
CFDP1 [NCBI] 1.62433e-06
NAV2 [NCBI] 1.62433e-06
HOXD4 [NCBI] 1.62433e-06
DEFA5 [NCBI] 1.62433e-06
LEFTY2 [NCBI] 1.62433e-06
HOXC11 [NCBI] 1.62433e-06
SNIP1 [NCBI] 1.62433e-06
SPI1 [NCBI] 1.61357e-06
PITPNM1 [NCBI] 1.59784e-06
DHH [NCBI] 1.59784e-06
MTX1 [NCBI] 1.59784e-06
TWIST2 [NCBI] 1.59784e-06
EFNA4 [NCBI] 1.59784e-06
ST3GAL1 [NCBI] 1.59784e-06
FOXN3 [NCBI] 1.59784e-06
CXXC1 [NCBI] 1.59784e-06
SLMAP [NCBI] 1.59784e-06
EPS15L1 [NCBI] 1.59784e-06
LMX1A [NCBI] 1.59784e-06
RPL10A [NCBI] 1.59784e-06
DIO3 [NCBI] 1.59784e-06
POU4F3 [NCBI] 1.59784e-06
SMAD3 [NCBI] 1.59605e-06
DIDO1 [NCBI] 1.57283e-06
CACNB3 [NCBI] 1.57283e-06
EFNA3 [NCBI] 1.57283e-06
ST3GAL3 [NCBI] 1.57283e-06
SPRY4 [NCBI] 1.57283e-06
PIGT [NCBI] 1.57283e-06
EFNA2 [NCBI] 1.57283e-06
GCNT2 [NCBI] 1.57283e-06
EPHA5 [NCBI] 1.57283e-06
CALB2 [NCBI] 1.57283e-06
PTPRO [NCBI] 1.57283e-06
CITED1 [NCBI] 1.57283e-06
IGJ [NCBI] 1.57283e-06
SLC2A12 [NCBI] 1.57283e-06
RERE [NCBI] 1.57283e-06
BAG1 [NCBI] 1.56097e-06
NEFM [NCBI] 1.55346e-06
NEUROD2 [NCBI] 1.54916e-06
GDF11 [NCBI] 1.54916e-06
UVRAG [NCBI] 1.54916e-06
CELSR2 [NCBI] 1.54916e-06
DRAP1 [NCBI] 1.54916e-06
LSM4 [NCBI] 1.54916e-06
AMHR2 [NCBI] 1.54916e-06
PLAC1 [NCBI] 1.54916e-06
MDFI [NCBI] 1.54916e-06
NELL1 [NCBI] 1.54916e-06
DGCR14 [NCBI] 1.54916e-06
MAFF [NCBI] 1.54916e-06
SYNGAP1 [NCBI] 1.54916e-06
HNRNPH3 [NCBI] 1.54916e-06
SLIT3 [NCBI] 1.54916e-06
KDR [NCBI] 1.54233e-06
TAL1 [NCBI] 1.53865e-06
PTPN6 [NCBI] 1.53065e-06
SH3GL3 [NCBI] 1.52669e-06
TBX2 [NCBI] 1.52669e-06
SLC12A5 [NCBI] 1.52669e-06
GDF6 [NCBI] 1.52669e-06
PXMP2 [NCBI] 1.52669e-06
SLC1A6 [NCBI] 1.52669e-06
TNFRSF19 [NCBI] 1.52669e-06
EPHA1 [NCBI] 1.52669e-06
EYA2 [NCBI] 1.52669e-06
CSH2 [NCBI] 1.52669e-06
CA8 [NCBI] 1.52669e-06
FUT6 [NCBI] 1.5053e-06
FANCL [NCBI] 1.5053e-06
MEF2B [NCBI] 1.5053e-06
DDX4 [NCBI] 1.5053e-06
ARVCF [NCBI] 1.5053e-06
NDE1 [NCBI] 1.5053e-06
BPTF [NCBI] 1.5053e-06
FOXF1 [NCBI] 1.5053e-06
MCL1 [NCBI] 1.49508e-06
FGF17 [NCBI] 1.4849e-06
ERV3 [NCBI] 1.4849e-06
HOXB1 [NCBI] 1.4849e-06
EFNA5 [NCBI] 1.4849e-06
DCLK1 [NCBI] 1.4849e-06
TIE1 [NCBI] 1.4849e-06
RAB13 [NCBI] 1.4849e-06
DLL3 [NCBI] 1.4849e-06
WNT7B [NCBI] 1.4849e-06
CYP4B1 [NCBI] 1.4654e-06
TNP2 [NCBI] 1.4654e-06
ATP6AP1 [NCBI] 1.4654e-06
POU3F4 [NCBI] 1.4654e-06
SLC2A1 [NCBI] 1.46411e-06
GFRA3 [NCBI] 1.44672e-06
FRAT1 [NCBI] 1.44672e-06
FZD5 [NCBI] 1.44672e-06
SH3GL1 [NCBI] 1.44672e-06
ABI2 [NCBI] 1.44672e-06
CYP2C8 [NCBI] 1.43573e-06
HOXA3 [NCBI] 1.4288e-06
GPC1 [NCBI] 1.4288e-06
WHSC2 [NCBI] 1.4288e-06
ICA1 [NCBI] 1.4288e-06
FBN2 [NCBI] 1.4288e-06
CGN [NCBI] 1.4288e-06
DACH1 [NCBI] 1.4288e-06
VBP1 [NCBI] 1.4288e-06
XRCC5 [NCBI] 1.41455e-06
AQP2 [NCBI] 1.41357e-06
CENPH [NCBI] 1.41159e-06
NUB1 [NCBI] 1.41159e-06
PBRM1 [NCBI] 1.41159e-06
DRG1 [NCBI] 1.41159e-06
EHD1 [NCBI] 1.41159e-06
PKMYT1 [NCBI] 1.41159e-06
CA3 [NCBI] 1.41159e-06
LASP1 [NCBI] 1.41159e-06
MLLT1 [NCBI] 1.41159e-06
HEY2 [NCBI] 1.41159e-06
TCF21 [NCBI] 1.41159e-06
GPNMB [NCBI] 1.41159e-06
GH2 [NCBI] 1.41159e-06
BACH2 [NCBI] 1.41159e-06
VSX1 [NCBI] 1.41159e-06
CCND2 [NCBI] 1.41046e-06
FGFR2 [NCBI] 1.40736e-06
YY1 [NCBI] 1.40119e-06
SMAD4 [NCBI] 1.39698e-06
HDC [NCBI] 1.39508e-06
ZIC2 [NCBI] 1.39502e-06
SYNJ1 [NCBI] 1.39502e-06
MYH6 [NCBI] 1.39502e-06
SGCB [NCBI] 1.39502e-06
UBE2B [NCBI] 1.39502e-06
TEF [NCBI] 1.39502e-06
MAOA [NCBI] 1.386e-06
MAPK8IP2 [NCBI] 1.37905e-06
SLC12A6 [NCBI] 1.37905e-06
KRT2 [NCBI] 1.37905e-06
ABTB1 [NCBI] 1.37905e-06
SIM1 [NCBI] 1.37905e-06
MYH11 [NCBI] 1.37905e-06
COL15A1 [NCBI] 1.37905e-06
HAP1 [NCBI] 1.37905e-06
STAT3 [NCBI] 1.37815e-06
TGFB2 [NCBI] 1.37703e-06
TFF2 [NCBI] 1.3711e-06
EPOR [NCBI] 1.36816e-06
MITF [NCBI] 1.36523e-06
GATA5 [NCBI] 1.36365e-06
HIVEP2 [NCBI] 1.36365e-06
PBX2 [NCBI] 1.36365e-06
SLIT1 [NCBI] 1.34877e-06
FLNB [NCBI] 1.34877e-06
PIM2 [NCBI] 1.34877e-06
SPRR3 [NCBI] 1.34877e-06
TFEB [NCBI] 1.34877e-06
ZIC3 [NCBI] 1.34877e-06
HOXC6 [NCBI] 1.34877e-06
MYH10 [NCBI] 1.33438e-06
PPM1D [NCBI] 1.33438e-06
MSH4 [NCBI] 1.33438e-06
REG1B [NCBI] 1.33438e-06
IRS4 [NCBI] 1.33438e-06
CST6 [NCBI] 1.33438e-06
CDK3 [NCBI] 1.33438e-06
HHIP [NCBI] 1.33438e-06
PGK2 [NCBI] 1.33438e-06
LPL [NCBI] 1.32835e-06
COX17 [NCBI] 1.32044e-06
PROP1 [NCBI] 1.32044e-06
TBC1D4 [NCBI] 1.32044e-06
TGFBI [NCBI] 1.3143e-06
EHMT2 [NCBI] 1.30694e-06
LGALS7 [NCBI] 1.30694e-06
GTF2E2 [NCBI] 1.30694e-06
EPHA4 [NCBI] 1.30694e-06
VHL [NCBI] 1.29922e-06
CUGBP2 [NCBI] 1.29384e-06
TKT [NCBI] 1.29384e-06
HOXA1 [NCBI] 1.29384e-06
GNG2 [NCBI] 1.29384e-06
TRIM25 [NCBI] 1.28113e-06
EPHB1 [NCBI] 1.28113e-06
AIPL1 [NCBI] 1.28113e-06
ITGB6 [NCBI] 1.28113e-06
TBX3 [NCBI] 1.28113e-06
GJA5 [NCBI] 1.28113e-06
GFRA1 [NCBI] 1.28113e-06
TK1 [NCBI] 1.28113e-06
POU4F2 [NCBI] 1.28113e-06
QKI [NCBI] 1.28113e-06
EFNA1 [NCBI] 1.28113e-06
SEL1L [NCBI] 1.28113e-06
TMOD1 [NCBI] 1.26878e-06
PCGF2 [NCBI] 1.26878e-06
POMC [NCBI] 1.26001e-06
CTBP2 [NCBI] 1.25677e-06
MAPK8IP3 [NCBI] 1.25677e-06
CITED2 [NCBI] 1.25677e-06
ENDOG [NCBI] 1.25677e-06
PPP2CB [NCBI] 1.25677e-06
JAG2 [NCBI] 1.25677e-06
PAEP [NCBI] 1.24891e-06
STIL [NCBI] 1.24508e-06
IGFBP6 [NCBI] 1.24508e-06
WWP1 [NCBI] 1.24508e-06
RAD51L1 [NCBI] 1.24508e-06
EEF1D [NCBI] 1.24508e-06
MTA2 [NCBI] 1.2337e-06
COL9A2 [NCBI] 1.2337e-06
SMARCA5 [NCBI] 1.2337e-06
DNAJA3 [NCBI] 1.2337e-06
LHB [NCBI] 1.22261e-06
HOXD3 [NCBI] 1.22261e-06
EFEMP1 [NCBI] 1.22261e-06
ZFPM1 [NCBI] 1.22261e-06
DNMT3A [NCBI] 1.22261e-06
GNA11 [NCBI] 1.2118e-06
NUMB [NCBI] 1.2118e-06
AHCY [NCBI] 1.2118e-06
ACPP [NCBI] 1.2118e-06
MAP3K11 [NCBI] 1.2118e-06
SERPINF1 [NCBI] 1.20755e-06
TNFRSF11B [NCBI] 1.20673e-06
ATN1 [NCBI] 1.20125e-06
DVL1 [NCBI] 1.20125e-06
EPS8 [NCBI] 1.20125e-06
TMEFF2 [NCBI] 1.20125e-06
HLF [NCBI] 1.20125e-06
MAP2 [NCBI] 1.20049e-06
HSD3B1 [NCBI] 1.19096e-06
MAPK8IP1 [NCBI] 1.19096e-06
ELK4 [NCBI] 1.19096e-06
STAR [NCBI] 1.18888e-06
DBH [NCBI] 1.182e-06
OGT [NCBI] 1.18091e-06
CDC45L [NCBI] 1.18091e-06
CASQ2 [NCBI] 1.18091e-06
FHL1 [NCBI] 1.18091e-06
MAP1A [NCBI] 1.18091e-06
SLC25A13 [NCBI] 1.17108e-06
HIRA [NCBI] 1.17108e-06
BRD4 [NCBI] 1.17108e-06
SPTBN1 [NCBI] 1.17108e-06
HDAC9 [NCBI] 1.17108e-06
EXT1 [NCBI] 1.17108e-06
PLA2G5 [NCBI] 1.16148e-06
PRDX6 [NCBI] 1.16148e-06
GAP43 [NCBI] 1.16148e-06
IGF2BP1 [NCBI] 1.16148e-06
DCX [NCBI] 1.16148e-06
HCFC1 [NCBI] 1.15293e-06
DSC2 [NCBI] 1.15208e-06
CASK [NCBI] 1.15208e-06
TCF7 [NCBI] 1.14289e-06
TFAP2C [NCBI] 1.13389e-06
HOXC8 [NCBI] 1.13389e-06
ALDH5A1 [NCBI] 1.13389e-06
GNA13 [NCBI] 1.13389e-06
TRAF5 [NCBI] 1.13389e-06
SLBP [NCBI] 1.13389e-06
PAM [NCBI] 1.13348e-06
RAP2A [NCBI] 1.12508e-06
DHX9 [NCBI] 1.12508e-06
CDK5R1 [NCBI] 1.12508e-06
MCPH1 [NCBI] 1.12508e-06
AKAP12 [NCBI] 1.12508e-06
SDCBP [NCBI] 1.12508e-06
BRIP1 [NCBI] 1.12508e-06
APAF1 [NCBI] 1.125e-06
IL1RN [NCBI] 1.12197e-06
BCAM [NCBI] 1.11645e-06
TAF4 [NCBI] 1.11645e-06
AFF2 [NCBI] 1.11645e-06
SPIB [NCBI] 1.11645e-06
DLX5 [NCBI] 1.11645e-06
MAPK10 [NCBI] 1.11645e-06
ATP2B4 [NCBI] 1.10799e-06
GAS1 [NCBI] 1.10799e-06
TLE1 [NCBI] 1.10799e-06
BCL2A1 [NCBI] 1.10799e-06
ESRRG [NCBI] 1.10799e-06
FGF2 [NCBI] 1.10221e-06
MMP13 [NCBI] 1.10017e-06
EDN3 [NCBI] 1.09969e-06
SDC3 [NCBI] 1.09969e-06
PGM1 [NCBI] 1.09969e-06
REST [NCBI] 1.09969e-06
SNAI1 [NCBI] 1.09969e-06
BCL2L2 [NCBI] 1.09969e-06
PGF [NCBI] 1.09814e-06
POU2F1 [NCBI] 1.09209e-06
SALL1 [NCBI] 1.09155e-06
MPG [NCBI] 1.09155e-06
IL11 [NCBI] 1.09155e-06
CBL [NCBI] 1.08409e-06
CD2AP [NCBI] 1.08356e-06
MERTK [NCBI] 1.08356e-06
PIAS4 [NCBI] 1.08356e-06
RBBP7 [NCBI] 1.08356e-06
CGB [NCBI] 1.08356e-06
ABI1 [NCBI] 1.08356e-06
CD38 [NCBI] 1.07796e-06
MEF2D [NCBI] 1.07573e-06
CDH6 [NCBI] 1.07573e-06
CSH1 [NCBI] 1.06803e-06
LDB1 [NCBI] 1.06803e-06
PLK3 [NCBI] 1.06803e-06
ASAH1 [NCBI] 1.06803e-06
COL4A4 [NCBI] 1.06803e-06
MAP3K3 [NCBI] 1.06803e-06
SFTPA2 [NCBI] 1.06048e-06
MYF5 [NCBI] 1.06048e-06
FTH1 [NCBI] 1.06048e-06
ADCYAP1R1 [NCBI] 1.06048e-06
EFNB2 [NCBI] 1.06048e-06
ACP5 [NCBI] 1.05476e-06
SKP1 [NCBI] 1.05305e-06
EFNB1 [NCBI] 1.05305e-06
BST1 [NCBI] 1.05305e-06
HOXB4 [NCBI] 1.04576e-06
SATB1 [NCBI] 1.04576e-06
PDCD4 [NCBI] 1.03859e-06
SOX3 [NCBI] 1.03859e-06
SH3GL2 [NCBI] 1.03859e-06
IKBKAP [NCBI] 1.03859e-06
DSG2 [NCBI] 1.03859e-06
CXCR3 [NCBI] 1.03614e-06
HIF1AN [NCBI] 1.03153e-06
EPM2A [NCBI] 1.03153e-06
FLT4 [NCBI] 1.03153e-06
TFAP2B [NCBI] 1.03153e-06
OCLN [NCBI] 1.0246e-06
MED1 [NCBI] 1.0246e-06
RTN4 [NCBI] 1.0246e-06
EPHA2 [NCBI] 1.01778e-06
HSD17B4 [NCBI] 1.01778e-06
PAX9 [NCBI] 1.01778e-06
KLF2 [NCBI] 1.01778e-06
FKTN [NCBI] 1.01107e-06
RAB5A [NCBI] 1.01107e-06
FLI1 [NCBI] 1.00446e-06
MFN2 [NCBI] 1.00446e-06
PAPPA [NCBI] 9.97958e-07
SF1 [NCBI] 9.97958e-07
XBP1 [NCBI] 9.97958e-07
GATA1 [NCBI] 9.96556e-07
COL4A3 [NCBI] 9.91555e-07
CLEC3B [NCBI] 9.85248e-07
CLDN5 [NCBI] 9.85248e-07
ANG [NCBI] 9.85248e-07
MMP8 [NCBI] 9.85248e-07
SCG5 [NCBI] 9.85248e-07
SPRY2 [NCBI] 9.85248e-07
EYA1 [NCBI] 9.85248e-07
TFRC [NCBI] 9.81012e-07
PXN [NCBI] 9.79307e-07
CUL4A [NCBI] 9.79036e-07
DICER1 [NCBI] 9.79036e-07
TSPY1 [NCBI] 9.72916e-07
MAP3K8 [NCBI] 9.72916e-07
CYP11A1 [NCBI] 9.72916e-07
CDC2L2 [NCBI] 9.66885e-07
RYR2 [NCBI] 9.66885e-07
PHB [NCBI] 9.66885e-07
ADFP [NCBI] 9.66885e-07
LAMB3 [NCBI] 9.62494e-07
INHA [NCBI] 9.6094e-07
CGA [NCBI] 9.6094e-07
NR2F2 [NCBI] 9.55079e-07
PAX7 [NCBI] 9.55079e-07
PLN [NCBI] 9.51355e-07
NOS1 [NCBI] 9.49345e-07
PTTG1 [NCBI] 9.49301e-07
MAF [NCBI] 9.49301e-07
RBBP4 [NCBI] 9.49301e-07
IRS1 [NCBI] 9.44648e-07
GTF2F1 [NCBI] 9.43602e-07
TLX1 [NCBI] 9.43602e-07
POLR2D [NCBI] 9.37981e-07
CSF1R [NCBI] 9.37981e-07
TRH [NCBI] 9.37528e-07
FAP [NCBI] 9.32436e-07
GTF2H1 [NCBI] 9.32436e-07
DDX5 [NCBI] 9.26965e-07
FUT8 [NCBI] 9.21566e-07
PCBD1 [NCBI] 9.21566e-07
CTBP1 [NCBI] 9.21566e-07
TRAF1 [NCBI] 9.21566e-07
HOXA13 [NCBI] 9.21566e-07
SLC18A2 [NCBI] 9.16237e-07
HHEX [NCBI] 9.16237e-07
NDP [NCBI] 9.16237e-07
E2F2 [NCBI] 9.16237e-07
PSMD4 [NCBI] 9.16237e-07
CTCF [NCBI] 9.16237e-07
AIF1 [NCBI] 9.16237e-07
HNRNPC [NCBI] 9.10976e-07
CSRP3 [NCBI] 9.05782e-07
SLC6A1 [NCBI] 9.05782e-07
POLR2G [NCBI] 9.00654e-07
VCL [NCBI] 9.00654e-07
FOXC1 [NCBI] 9.00654e-07
HNF1B [NCBI] 8.96243e-07
AQP3 [NCBI] 8.95589e-07
COL7A1 [NCBI] 8.95589e-07
MAS1 [NCBI] 8.90587e-07
APLP2 [NCBI] 8.90587e-07
BACH1 [NCBI] 8.85645e-07
ZYX [NCBI] 8.85645e-07
POLR2C [NCBI] 8.85645e-07
NR5A2 [NCBI] 8.80763e-07
NOV [NCBI] 8.75939e-07
KCNJ1 [NCBI] 8.75939e-07
BCL2L1 [NCBI] 8.73718e-07
SKI [NCBI] 8.71172e-07
CASP2 [NCBI] 8.71172e-07
IGF2R [NCBI] 8.71172e-07
KRIT1 [NCBI] 8.6646e-07
GNAQ [NCBI] 8.61802e-07
DNAJC5 [NCBI] 8.61802e-07
ZEB1 [NCBI] 8.61802e-07
FOXP2 [NCBI] 8.57198e-07
ATRX [NCBI] 8.57198e-07
APBB1 [NCBI] 8.57198e-07
GJB3 [NCBI] 8.52646e-07
SPARC [NCBI] 8.52646e-07
LAMC2 [NCBI] 8.48145e-07
PPT2 [NCBI] 8.43694e-07
NMB [NCBI] 8.43694e-07
DNMT3B [NCBI] 8.39291e-07
EDNRB [NCBI] 8.39291e-07
LIG3 [NCBI] 8.34937e-07
FASN [NCBI] 8.30629e-07
NCAM1 [NCBI] 8.30629e-07
CD55 [NCBI] 8.30629e-07
CSF1 [NCBI] 8.30629e-07
MAPK9 [NCBI] 8.26368e-07
HDAC6 [NCBI] 8.26368e-07
TFPI [NCBI] 8.25399e-07
GCNT1 [NCBI] 8.22151e-07
BMPR1A [NCBI] 8.22151e-07
NME1 [NCBI] 8.18738e-07
RS1 [NCBI] 8.17979e-07
AGTR2 [NCBI] 8.17979e-07
ALB [NCBI] 8.17415e-07
HPRT1 [NCBI] 8.13849e-07
SLC5A3 [NCBI] 8.13849e-07
PTPRZ1 [NCBI] 8.13849e-07
SMAD2 [NCBI] 8.13461e-07
PTH1R [NCBI] 8.05718e-07
TFE3 [NCBI] 8.05718e-07
TP63 [NCBI] 8.0563e-07
GDF5 [NCBI] 8.01714e-07
INS [NCBI] 8.00465e-07
PRKCG [NCBI] 7.9775e-07
PLA2G4A [NCBI] 7.9775e-07
DCN [NCBI] 7.93825e-07
CEBPD [NCBI] 7.93825e-07
LRP8 [NCBI] 7.93825e-07
NEUROD1 [NCBI] 7.93825e-07
BCL2 [NCBI] 7.92798e-07
TRAF3 [NCBI] 7.89939e-07
BMP15 [NCBI] 7.89939e-07
HS3ST5 [NCBI] 7.86091e-07
SI [NCBI] 7.86091e-07
EDA [NCBI] 7.82281e-07
S100A6 [NCBI] 7.82281e-07
TTN [NCBI] 7.82281e-07
FOXA1 [NCBI] 7.78507e-07
PPARD [NCBI] 7.78507e-07
SRD5A2 [NCBI] 7.74768e-07
SOX10 [NCBI] 7.74768e-07
PLP1 [NCBI] 7.74768e-07
APLP1 [NCBI] 7.71066e-07
SIX3 [NCBI] 7.71066e-07
CNR1 [NCBI] 7.67397e-07
AQP4 [NCBI] 7.60163e-07
FANCA [NCBI] 7.56595e-07
CUBN [NCBI] 7.5306e-07
IL6R [NCBI] 7.5306e-07
DSG1 [NCBI] 7.5306e-07
AIRE [NCBI] 7.49557e-07
HSD11B1 [NCBI] 7.49557e-07
HSPA8 [NCBI] 7.42644e-07
NEDD8 [NCBI] 7.39233e-07
KHDRBS1 [NCBI] 7.35852e-07
LGALS1 [NCBI] 7.35852e-07
SLC2A4 [NCBI] 7.34768e-07
HDAC4 [NCBI] 7.32501e-07
DNMT1 [NCBI] 7.32501e-07
PDGFB [NCBI] 7.29178e-07
CDH2 [NCBI] 7.25884e-07
GDF9 [NCBI] 7.25884e-07
SLC2A3 [NCBI] 7.25884e-07
FLNA [NCBI] 7.19379e-07
FGF1 [NCBI] 7.19379e-07
ZBTB16 [NCBI] 7.16168e-07
PIM1 [NCBI] 7.16168e-07
KCNK2 [NCBI] 7.16168e-07
RCC1 [NCBI] 7.12983e-07
LIMK1 [NCBI] 7.12983e-07
BMP6 [NCBI] 7.09824e-07
SFTPA1B [NCBI] 7.09824e-07
ELN [NCBI] 7.06692e-07
GHRH [NCBI] 7.06692e-07
IFNAR1 [NCBI] 7.06692e-07
ATF4 [NCBI] 7.00503e-07
NFKB2 [NCBI] 7.00503e-07
SHOX [NCBI] 7.00503e-07
PDGFRA [NCBI] 7.00503e-07
IL15RA [NCBI] 6.97446e-07
MST1 [NCBI] 6.97446e-07
FANCC [NCBI] 6.94413e-07
BRCA2 [NCBI] 6.9153e-07
MYH7 [NCBI] 6.91404e-07
F10 [NCBI] 6.91404e-07
HSD11B2 [NCBI] 6.91404e-07
SET [NCBI] 6.88419e-07
MSLN [NCBI] 6.82519e-07
HGS [NCBI] 6.82519e-07
TIA1 [NCBI] 6.82519e-07
SLC6A6 [NCBI] 6.79604e-07
TTPA [NCBI] 6.7671e-07
REG1A [NCBI] 6.73839e-07
HOXA9 [NCBI] 6.7099e-07
IL15 [NCBI] 6.68162e-07
KRT7 [NCBI] 6.65355e-07
MUSK [NCBI] 6.62569e-07
DMRT1 [NCBI] 6.62569e-07
CCNA2 [NCBI] 6.57059e-07
REG3A [NCBI] 6.54334e-07
SLC5A1 [NCBI] 6.46278e-07
APP [NCBI] 6.45445e-07
HNRNPD [NCBI] 6.43631e-07
PML [NCBI] 6.43484e-07
GCK [NCBI] 6.38393e-07
FAH [NCBI] 6.38393e-07
MLL [NCBI] 6.37642e-07
TTR [NCBI] 6.36675e-07
E2F4 [NCBI] 6.33229e-07
SOX2 [NCBI] 6.28136e-07
FBN1 [NCBI] 6.28136e-07
DAZ1 [NCBI] 6.25616e-07
XRCC4 [NCBI] 6.25616e-07
EVI1 [NCBI] 6.25616e-07
FOXA2 [NCBI] 6.23113e-07
ETS2 [NCBI] 6.18158e-07
TAGLN [NCBI] 6.18158e-07
PHOX2B [NCBI] 6.15706e-07
SLC6A4 [NCBI] 6.14759e-07
AKR1C2 [NCBI] 6.1327e-07
DKK1 [NCBI] 6.1085e-07
CDX2 [NCBI] 6.08446e-07
GATA2 [NCBI] 6.03686e-07
DAXX [NCBI] 5.9435e-07
TEC [NCBI] 5.92053e-07
CDK2 [NCBI] 5.89994e-07
TRAF2 [NCBI] 5.8525e-07
IFNGR1 [NCBI] 5.78161e-07
KLF4 [NCBI] 5.76376e-07
ADH1B [NCBI] 5.76376e-07
PIGA [NCBI] 5.76376e-07
ACTB [NCBI] 5.76376e-07
APOD [NCBI] 5.74192e-07
NF1 [NCBI] 5.74192e-07
TOP2B [NCBI] 5.72021e-07
GH1 [NCBI] 5.69863e-07
TCF3 [NCBI] 5.67719e-07
TSC2 [NCBI] 5.59269e-07
U2AF2 [NCBI] 5.57187e-07
HSPA1A [NCBI] 5.51017e-07
NPPA [NCBI] 5.46963e-07
TSG101 [NCBI] 5.46963e-07
WT1 [NCBI] 5.46963e-07
ITGA2 [NCBI] 5.44953e-07
ADRB3 [NCBI] 5.40969e-07
HTR1B [NCBI] 5.35077e-07
PTPN11 [NCBI] 5.29562e-07
BMPR2 [NCBI] 5.29284e-07
CX3CL1 [NCBI] 5.23588e-07
MAX [NCBI] 5.19842e-07
F3 [NCBI] 5.17984e-07
TYRP1 [NCBI] 5.14299e-07
PVR [NCBI] 5.10653e-07
PAX5 [NCBI] 5.08845e-07
CDKN1C [NCBI] 4.89571e-07
TNF [NCBI] 4.88469e-07
FOSL1 [NCBI] 4.86183e-07
MGP [NCBI] 4.82829e-07
HRAS [NCBI] 4.77412e-07
PSAP [NCBI] 4.76222e-07
AIFM1 [NCBI] 4.74591e-07
RUNX2 [NCBI] 4.66555e-07
LEPR [NCBI] 4.64971e-07
DMD [NCBI] 4.63395e-07
APRT [NCBI] 4.60265e-07
MAP2K4 [NCBI] 4.58712e-07
DPP4 [NCBI] 4.54095e-07
WFDC5 [NCBI] 4.49545e-07
RAG1 [NCBI] 4.47021e-07
ELK1 [NCBI] 4.46546e-07
RELB [NCBI] 4.40632e-07
ATXN1 [NCBI] 4.39171e-07
HLA-G [NCBI] 4.33392e-07
GPX1 [NCBI] 4.18027e-07
CYP17A1 [NCBI] 4.16667e-07
IGF1R [NCBI] 4.04691e-07
TBP [NCBI] 4.03388e-07
MET [NCBI] 4.008e-07
SCARB1 [NCBI] 4.008e-07
NFKBIB [NCBI] 3.96959e-07
CYP19A1 [NCBI] 3.90664e-07
NFE2L2 [NCBI] 3.88183e-07
INPPL1 [NCBI] 3.83281e-07
PIK3R1 [NCBI] 3.82068e-07
EIF4EBP1 [NCBI] 3.82068e-07
CHGA [NCBI] 3.79656e-07
SLC6A2 [NCBI] 3.78458e-07
CYP2E1 [NCBI] 3.72539e-07
MLX [NCBI] 3.71369e-07
GHRL [NCBI] 3.71369e-07
MSN [NCBI] 3.70204e-07
IAPP [NCBI] 3.66736e-07
CRH [NCBI] 3.62177e-07
MYOC [NCBI] 3.58803e-07
AREG [NCBI] 3.56576e-07
RAG2 [NCBI] 3.40407e-07
ETV6 [NCBI] 3.39361e-07
SAT2 [NCBI] 3.37282e-07
FXN [NCBI] 3.35218e-07
MAPK8 [NCBI] 3.31135e-07
SP3 [NCBI] 3.29116e-07
PLG [NCBI] 3.1827e-07
INSR [NCBI] 3.14432e-07
ADM [NCBI] 3.0507e-07
DMPK [NCBI] 3.01416e-07
CCR3 [NCBI] 2.96029e-07
FOXO1 [NCBI] 2.86436e-07
TCF7L1 [NCBI] 2.83881e-07
MUC1 [NCBI] 2.79679e-07
PTK2 [NCBI] 2.79559e-07
HBB [NCBI] 2.77191e-07
TPO [NCBI] 2.69074e-07
EPB41L1 [NCBI] 2.69074e-07
MPL [NCBI] 2.68276e-07
JAK3 [NCBI] 2.6669e-07
ERG [NCBI] 2.61216e-07
CNN1 [NCBI] 2.56621e-07
AGTR1 [NCBI] 2.55109e-07
PREPL [NCBI] 2.55109e-07
TNFRSF10A [NCBI] 2.54356e-07
PMP22 [NCBI] 2.5137e-07
HSPB1 [NCBI] 2.42632e-07
EPB41L2 [NCBI] 2.40498e-07
BIRC5 [NCBI] 2.38491e-07
PAH [NCBI] 2.38384e-07
RAC1 [NCBI] 2.37684e-07
CYP3A5 [NCBI] 2.36289e-07
MMP2 [NCBI] 2.17628e-07
TROVE2 [NCBI] 2.1699e-07
RB1 [NCBI] 2.15087e-07
KCNH6 [NCBI] 2.15087e-07
MAPK14 [NCBI] 2.10713e-07
PF4 [NCBI] 2.08865e-07
CXCR4 [NCBI] 2.08865e-07
ITPR1 [NCBI] 2.05821e-07
CDKN1B [NCBI] 1.99278e-07
ADAM17 [NCBI] 1.9811e-07
XPO1 [NCBI] 1.93506e-07
LEP [NCBI] 1.90121e-07
TERT [NCBI] 1.8845e-07
RAD51 [NCBI] 1.87344e-07
IL6ST [NCBI] 1.84062e-07
HDAC1 [NCBI] 1.82981e-07
OPRL1 [NCBI] 1.79772e-07
CD46 [NCBI] 1.77662e-07
HNF1A [NCBI] 1.69955e-07
PTGS2 [NCBI] 1.68071e-07
APOE [NCBI] 1.67983e-07
TP53 [NCBI] 1.61753e-07
VWF [NCBI] 1.58316e-07
MMP9 [NCBI] 1.53151e-07
SLC6A3 [NCBI] 1.43802e-07
PRKDC [NCBI] 1.37019e-07
MOG [NCBI] 1.34548e-07
CYP3A4 [NCBI] 1.2538e-07
FAS [NCBI] 1.23514e-07
CTSG [NCBI] 1.18291e-07
AGT [NCBI] 1.1647e-07
SHBG [NCBI] 9.54228e-08
PPARG [NCBI] 9.51152e-08
TNFRSF11A [NCBI] 8.48271e-08
CREBBP [NCBI] 8.23261e-08
CDKN1A [NCBI] 7.80208e-08
PRKCB [NCBI] 7.23751e-08
CD68 [NCBI] 6.84653e-08
PRKCA [NCBI] 6.35709e-08
SNCA [NCBI] 6.33444e-08
CST3 [NCBI] 6.19974e-08
TG [NCBI] 6.17749e-08
TNFSF11 [NCBI] 5.57738e-08
NFKB1 [NCBI] 5.21409e-08
CYP2C9 [NCBI] 3.53078e-08
GSTP1 [NCBI] 3.10907e-08
APC [NCBI] 2.25015e-08
CASP3 [NCBI] 1.08044e-08
SOD1 [NCBI] 8.86741e-09
CASP9 [NCBI] 8.49298e-09
CCK [NCBI] 2.09023e-09
PTEN [NCBI] 6.42436e-10
VDR [NCBI] 7.19698e-11
FASLG [NCBI] 7.35654e-12
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
pena-shokeir syndrome, type i [NCBI] 0.00246825
CGF1 [NCBI] 0.00147063
diabetes mellitus, insulin-dependent, 2 [NCBI] 0.00101106
intelligence quantitative trait locus 1 [NCBI] 0.000918893
macular edema, cystoid [NCBI] 0.000668444
dysgnathia complex [NCBI] 0.000668444
SHFM2 [NCBI] 0.00063679
BMND3 [NCBI] 0.00063679
SHFM3 [NCBI] 0.000451348
holoprosencephaly [NCBI] 0.00036223
SHH [NCBI] 0.000340077
urogenital adysplasia, hereditary [NCBI] 0.000322887
SHFM1 [NCBI] 0.000313166
DGS [NCBI] 0.000295584
HFM [NCBI] 0.000242027
TNF [NCBI] 0.000145288
receptor tyrosine kinase nsk2 [NCBI] 0.00013519
ectrodactyly-cleft palate syndrome [NCBI] 0.00013519
steinfeld syndrome [NCBI] 0.00013519
CDPX2 [NCBI] 0.000117792
XIST [NCBI] 0.00011425
ectrodactyly and ectodermal dysplasia without cleft lip/palate [NCBI] 0.000107439
ALGS2 [NCBI] 0.000107439
AMC [NCBI] 0.000103493
CPI [NCBI] 0.00010101
fetal akinesia syndrome, x-linked [NCBI] 9.69797e-05
limb defects, distal transverse, with mental retardation and spasticity [NCBI] 9.69797e-05
GDNF [NCBI] 9.51671e-05
hair whorl [NCBI] 9.01954e-05
heterotaxy, visceral, 2, autosomal [NCBI] 9.01954e-05
nevo syndrome [NCBI] 9.01954e-05
metaphyseal chondrodysplasia, jansen type [NCBI] 8.51566e-05
desmosterolosis [NCBI] 8.51566e-05
IHH [NCBI] 8.17069e-05
SHFM4 [NCBI] 8.11459e-05
TH [NCBI] 8.07884e-05
cardiomyopathy, dilated, with woolly hair and keratoderma [NCBI] 7.78145e-05
twinning, monozygotic [NCBI] 7.78145e-05
TD2 [NCBI] 7.78145e-05
LADD [NCBI] 7.4966e-05
SLIT1 [NCBI] 7.26479e-05
BOCD [NCBI] 7.24785e-05
KLK3 [NCBI] 7.19119e-05
gaucher disease, perinatal lethal [NCBI] 7.02712e-05
ankyloblepharon-ectodermal defects-cleft lip/palate [NCBI] 7.02712e-05
Ii [NCBI] 6.82878e-05
BDB1 [NCBI] 6.82878e-05
RHS [NCBI] 6.64873e-05
adult syndrome [NCBI] 6.48392e-05
septooptic dysplasia [NCBI] 6.48392e-05
disorganization, mouse, homolog of [NCBI] 6.33199e-05
hypoascorbemia [NCBI] 6.33199e-05
CCK [NCBI] 6.31784e-05
CFTD [NCBI] 6.19111e-05
LMS [NCBI] 6.19111e-05
ichthyosis congenita, harlequin fetus type [NCBI] 6.19111e-05
MCPH1 [NCBI] 6.19111e-05
heterotopia, periventricular, x-linked dominant [NCBI] 6.19111e-05
EMILIN3 [NCBI] 6.173e-05
pitt syndrome [NCBI] 6.05978e-05
EEC3 [NCBI] 5.93682e-05
CEACAM5 [NCBI] 5.9296e-05
TBX2 [NCBI] 5.87191e-05
NEUROG2 [NCBI] 5.87191e-05
SLOS [NCBI] 5.81909e-05
APOE [NCBI] 5.79283e-05
ZFPM2 [NCBI] 5.64915e-05
autonomic control, congenital failure of [NCBI] 5.60907e-05
RIEG1 [NCBI] 5.51119e-05
LFNG [NCBI] 5.42563e-05
RTD [NCBI] 5.41809e-05
ALDH1A2 [NCBI] 5.34531e-05
SLIT2 [NCBI] 5.27542e-05
basic helix-loop-helix protein mist1 [NCBI] 5.04026e-05
HEY1 [NCBI] 5.04026e-05
BOR1 [NCBI] 4.93894e-05
EGF [NCBI] 4.87837e-05
INVS [NCBI] 4.70971e-05
POU5F1 [NCBI] 4.70971e-05
BMP4 [NCBI] 4.70305e-05
FGF8 [NCBI] 4.55755e-05
PTN [NCBI] 4.5459e-05
SIX4 [NCBI] 4.53013e-05
TCF15 [NCBI] 4.53013e-05
TBX6 [NCBI] 4.53013e-05
ROR2 [NCBI] 4.48502e-05
FA [NCBI] 4.45534e-05
MEB [NCBI] 4.44603e-05
ATS [NCBI] 4.39271e-05
BAPX1 [NCBI] 4.18097e-05
adrenoleukodystrophy, autosomal neonatal form [NCBI] 4.14719e-05
ABL [NCBI] 4.05756e-05
BWS [NCBI] 3.98521e-05
GSCL [NCBI] 3.91418e-05
CFC1 [NCBI] 3.91418e-05
BRRS [NCBI] 3.89067e-05
PWS [NCBI] 3.83893e-05
HHF2 [NCBI] 3.81272e-05
CCM [NCBI] 3.81272e-05
AN2 [NCBI] 3.81272e-05
FGF4 [NCBI] 3.73656e-05
IGF1 [NCBI] 3.71671e-05
MTM1 [NCBI] 3.70185e-05
RCC1 [NCBI] 3.70185e-05
ED1 [NCBI] 3.70185e-05
IGF2BP2 [NCBI] 3.6981e-05
LHX4 [NCBI] 3.6981e-05
SNAI1 [NCBI] 3.6981e-05
CASP2 [NCBI] 3.6981e-05
EPHB3 [NCBI] 3.6981e-05
GSC [NCBI] 3.68069e-05
GFAP [NCBI] 3.64432e-05
E2F4 [NCBI] 3.51652e-05
NEUROG1 [NCBI] 3.51652e-05
INHBB [NCBI] 3.51652e-05
SLC31A1 [NCBI] 3.51652e-05
TD1 [NCBI] 3.40591e-05
SIM2 [NCBI] 3.36e-05
NEUROG3 [NCBI] 3.36e-05
ACVR2 [NCBI] 3.36e-05
velocardiofacial syndrome [NCBI] 3.34648e-05
WNT7A [NCBI] 3.22253e-05
KIF3A [NCBI] 3.22253e-05
NODAL [NCBI] 3.10002e-05
HESX1 [NCBI] 3.10002e-05
AMN [NCBI] 3.10002e-05
NPM2 [NCBI] 3.08628e-05
CDH22 [NCBI] 3.08628e-05
DYNC1I1 [NCBI] 3.08628e-05
MMP21 [NCBI] 3.08628e-05
EMID1 [NCBI] 3.08628e-05
PLAC1 [NCBI] 3.08628e-05
EVX1 [NCBI] 3.08628e-05
TBX15 [NCBI] 3.08628e-05
normal mucosa of esophagus-specific gene 1 [NCBI] 3.08628e-05
NLRP5 [NCBI] 3.08628e-05
ZNF323 [NCBI] 3.08628e-05
PAX9 [NCBI] 2.9896e-05
severe combined immunodeficiency, autosomal recessive, t cell-negative, b cell-negative, nk cell-negative, due to adenosine deaminase deficiency [NCBI] 2.95673e-05
H19 [NCBI] 2.91991e-05
PITX1 [NCBI] 2.88913e-05
NGFR [NCBI] 2.8091e-05
CDK5R1 [NCBI] 2.79701e-05
TNFSF6 [NCBI] 2.78843e-05
VDR [NCBI] 2.74761e-05
JUP [NCBI] 2.712e-05
WHS [NCBI] 2.66071e-05
CD [NCBI] 2.66071e-05
CDLS1 [NCBI] 2.66071e-05
NTF3 [NCBI] 2.63311e-05
SCA1 [NCBI] 2.62254e-05
PRLR [NCBI] 2.61343e-05
PTHLH [NCBI] 2.57002e-05
PPARBP [NCBI] 2.55954e-05
DLL1 [NCBI] 2.49064e-05
DLL3 [NCBI] 2.49064e-05
EN1 [NCBI] 2.49064e-05
KIT [NCBI] 2.44749e-05
GDI1 [NCBI] 2.42588e-05
PAPPA [NCBI] 2.42588e-05
FGF9 [NCBI] 2.36482e-05
FLT4 [NCBI] 2.36482e-05
ID2 [NCBI] 2.36482e-05
IGF2 [NCBI] 2.36349e-05
ACH [NCBI] 2.34663e-05
KLF1 [NCBI] 2.28419e-05
BMP8 [NCBI] 2.26485e-05
FMN2 [NCBI] 2.26485e-05
GLIS1 [NCBI] 2.26485e-05
HHIP [NCBI] 2.26485e-05
arkadia, mouse, homolog of [NCBI] 2.26485e-05
ASCL2 [NCBI] 2.26485e-05
TEAD2 [NCBI] 2.26485e-05
LAPTM5 [NCBI] 2.26485e-05
FZD5 [NCBI] 2.26485e-05
DNAJC9 [NCBI] 2.26485e-05
EMID2 [NCBI] 2.26485e-05
FZD6 [NCBI] 2.26485e-05
ZNF1 [NCBI] 2.26485e-05
ULK1 [NCBI] 2.26485e-05
MPZL2 [NCBI] 2.26485e-05
SALL2 [NCBI] 2.26485e-05
ZNF29 [NCBI] 2.26485e-05
HELZ [NCBI] 2.26485e-05
KREMEN1 [NCBI] 2.26485e-05
HOXC13 [NCBI] 2.26485e-05
MMRN2 [NCBI] 2.26485e-05
OPN3 [NCBI] 2.26485e-05
SP6 [NCBI] 2.26485e-05
BARHL2 [NCBI] 2.26485e-05
NEDD1 [NCBI] 2.26485e-05
MATN4 [NCBI] 2.26485e-05
BBS [NCBI] 2.25475e-05
TBX5 [NCBI] 2.25229e-05
GATA4 [NCBI] 2.20022e-05
BCNS [NCBI] 2.16819e-05
NRTN [NCBI] 2.15062e-05
MSX1 [NCBI] 2.10328e-05
PNMT [NCBI] 2.10055e-05
NKX2E [NCBI] 2.05801e-05
PRL [NCBI] 2.05748e-05
AVP [NCBI] 2.05074e-05
F2R [NCBI] 2.02705e-05
TNC [NCBI] 2.02169e-05
DAG1 [NCBI] 2.01465e-05
OMP [NCBI] 2.00758e-05
EYA1 [NCBI] 1.97305e-05
CREB1 [NCBI] 1.97305e-05
drg11, rat, homolog of [NCBI] 1.95688e-05
SMARCA1 [NCBI] 1.95688e-05
SYNGAP1 [NCBI] 1.95688e-05
ECSIT [NCBI] 1.95688e-05
PBX3 [NCBI] 1.95688e-05
CLDN5 [NCBI] 1.95688e-05
PTPRT [NCBI] 1.95688e-05
TEAD4 [NCBI] 1.95688e-05
INA [NCBI] 1.95688e-05
HOXC6 [NCBI] 1.95688e-05
MYO9A [NCBI] 1.95688e-05
ATOH7 [NCBI] 1.95688e-05
EMILIN2 [NCBI] 1.95688e-05
IGF2BP3 [NCBI] 1.95688e-05
GCNT1 [NCBI] 1.95688e-05
ANKRD3 [NCBI] 1.95688e-05
TMEM27 [NCBI] 1.95688e-05
BMP10 [NCBI] 1.95688e-05
ST3GAL3 [NCBI] 1.95688e-05
FOXH1 [NCBI] 1.95688e-05
FZD2 [NCBI] 1.95688e-05
TESC [NCBI] 1.95688e-05
DDX4 [NCBI] 1.95688e-05
REQ [NCBI] 1.95688e-05
CELSR1 [NCBI] 1.95688e-05
TULP3 [NCBI] 1.95688e-05
ESRRB [NCBI] 1.95688e-05
MDFI [NCBI] 1.95688e-05
EYA3 [NCBI] 1.95688e-05
midline 2 [NCBI] 1.95688e-05
BUB3 [NCBI] 1.95688e-05
ULK2 [NCBI] 1.95688e-05
KIF3B [NCBI] 1.95688e-05
TNFRSF19 [NCBI] 1.95688e-05
PLCZ1 [NCBI] 1.95688e-05
IDH3G [NCBI] 1.95688e-05
BARX2 [NCBI] 1.95688e-05
UBR2 [NCBI] 1.95688e-05
EPHA7 [NCBI] 1.95688e-05
NOBOX [NCBI] 1.95688e-05
FOXA3 [NCBI] 1.95688e-05
MFAP2 [NCBI] 1.95688e-05
PITX2 [NCBI] 1.89464e-05
IGF2R [NCBI] 1.89464e-05
TG [NCBI] 1.88558e-05
CHUK [NCBI] 1.85762e-05
ARNT [NCBI] 1.84812e-05
GNRH1 [NCBI] 1.83125e-05
STC1 [NCBI] 1.82967e-05
EGFR [NCBI] 1.7728e-05
LASP1 [NCBI] 1.75805e-05
FIGN [NCBI] 1.75805e-05
ELAVL2 [NCBI] 1.75805e-05
PBX2 [NCBI] 1.75805e-05
SOX1 [NCBI] 1.75805e-05
NEUROD2 [NCBI] 1.75805e-05
SOSTDC1 [NCBI] 1.75805e-05
HIVEP2 [NCBI] 1.75805e-05
CYP46A1 [NCBI] 1.75805e-05
FUT9 [NCBI] 1.75805e-05
GDI2 [NCBI] 1.75805e-05
SPIN [NCBI] 1.75805e-05
NAP1L2 [NCBI] 1.75805e-05
CSH2 [NCBI] 1.75805e-05
ADNP [NCBI] 1.75805e-05
VEGFC [NCBI] 1.75805e-05
MAP3K3 [NCBI] 1.75805e-05
HOXD4 [NCBI] 1.75805e-05
GNG2 [NCBI] 1.75805e-05
NPY6R [NCBI] 1.75805e-05
TAGLN2 [NCBI] 1.75805e-05
CASP4 [NCBI] 1.75805e-05
MUS81 [NCBI] 1.75805e-05
ZNF12 [NCBI] 1.75805e-05
CDX1 [NCBI] 1.75805e-05
OSR2 [NCBI] 1.75805e-05
HOXA2 [NCBI] 1.75805e-05
ISL2 [NCBI] 1.75805e-05
DEFA6 [NCBI] 1.75805e-05
CYP26A1 [NCBI] 1.75805e-05
ZNF278 [NCBI] 1.75805e-05
SLIT3 [NCBI] 1.75805e-05
BARX1 [NCBI] 1.75805e-05
FASN [NCBI] 1.75416e-05
LEP [NCBI] 1.72633e-05
PJS [NCBI] 1.70582e-05
DFSP [NCBI] 1.69579e-05
GDF5 [NCBI] 1.66059e-05
CXCR4 [NCBI] 1.66059e-05
NR6A1 [NCBI] 1.63131e-05
INHBA [NCBI] 1.63131e-05
DYNC1I2 [NCBI] 1.61106e-05
MTHFD2 [NCBI] 1.61106e-05
ENDOG [NCBI] 1.61106e-05
CXXC1 [NCBI] 1.61106e-05
BEX1 [NCBI] 1.61106e-05
TOP3B [NCBI] 1.61106e-05
GDF6 [NCBI] 1.61106e-05
COL13A1 [NCBI] 1.61106e-05
MYOG [NCBI] 1.61106e-05
CFDP1 [NCBI] 1.61106e-05
MTX1 [NCBI] 1.61106e-05
EOMES [NCBI] 1.61106e-05
ZC3HAV1 [NCBI] 1.61106e-05
DRG1 [NCBI] 1.61106e-05
SP4 [NCBI] 1.61106e-05
EHMT2 [NCBI] 1.61106e-05
SHOX2 [NCBI] 1.61106e-05
DRAP1 [NCBI] 1.61106e-05
MSH4 [NCBI] 1.61106e-05
PPP2R1A [NCBI] 1.61106e-05
SNIP1 [NCBI] 1.61106e-05
homeobox protein, pepp subfamily, 2 [NCBI] 1.61106e-05
ST3GAL1 [NCBI] 1.61106e-05
SNF1LK [NCBI] 1.61106e-05
MSC [NCBI] 1.61106e-05
ROBO3 [NCBI] 1.61106e-05
FOXD3 [NCBI] 1.61106e-05
POU3F2 [NCBI] 1.61106e-05
PIAS4 [NCBI] 1.61106e-05
CAPNS1 [NCBI] 1.61106e-05
LEFTY1 [NCBI] 1.61106e-05
ESX1L [NCBI] 1.61106e-05
HOXB7 [NCBI] 1.61106e-05
DPAGT1 [NCBI] 1.61106e-05
FANCA [NCBI] 1.60289e-05
HDGF [NCBI] 1.57531e-05
STK11 [NCBI] 1.52245e-05
SHBG [NCBI] 1.51772e-05
ARNT2 [NCBI] 1.49459e-05
FZD8 [NCBI] 1.49459e-05
ovary-, testis-, and epididymis-expressed gene [NCBI] 1.49459e-05
TWIST2 [NCBI] 1.49459e-05
IGF2BP1 [NCBI] 1.49459e-05
MATK [NCBI] 1.49459e-05
SPTBN1 [NCBI] 1.49459e-05
GCM1 [NCBI] 1.49459e-05
VSX1 [NCBI] 1.49459e-05
GNA13 [NCBI] 1.49459e-05
SLC23A1 [NCBI] 1.49459e-05
MESP2 [NCBI] 1.49459e-05
MAFK [NCBI] 1.49459e-05
HOXD12 [NCBI] 1.49459e-05
EHD1 [NCBI] 1.49459e-05
MTF1 [NCBI] 1.49459e-05
CRTAP [NCBI] 1.49459e-05
SLC12A5 [NCBI] 1.49459e-05
TOP2B [NCBI] 1.49459e-05
CPZ [NCBI] 1.49459e-05
CNTN2 [NCBI] 1.49459e-05
HOXD11 [NCBI] 1.49459e-05
LHX9 [NCBI] 1.49459e-05
LDB2 [NCBI] 1.49459e-05
CACNB3 [NCBI] 1.49459e-05
DIDO1 [NCBI] 1.49459e-05
GDF1 [NCBI] 1.49459e-05
ST3GAL4 [NCBI] 1.49459e-05
CST6 [NCBI] 1.49459e-05
THBS3 [NCBI] 1.49459e-05
ST6GAL1 [NCBI] 1.49459e-05
POU4F3 [NCBI] 1.49459e-05
CSHL1 [NCBI] 1.49459e-05
VBP1 [NCBI] 1.49459e-05
GCN5L2 [NCBI] 1.49459e-05
ZFPM1 [NCBI] 1.49459e-05
PHF9 [NCBI] 1.49459e-05
PLUNC [NCBI] 1.49459e-05
NPPC [NCBI] 1.3983e-05
FBXO15 [NCBI] 1.3983e-05
WHSC2 [NCBI] 1.3983e-05
HAND1 [NCBI] 1.3983e-05
WNT11 [NCBI] 1.3983e-05
MAFG [NCBI] 1.3983e-05
lady bird late, drosophila, homolog of, 1 [NCBI] 1.3983e-05
SIL [NCBI] 1.3983e-05
HOXB4 [NCBI] 1.3983e-05
GNA11 [NCBI] 1.3983e-05
MSLN [NCBI] 1.3983e-05
CDK3 [NCBI] 1.3983e-05
E2F3 [NCBI] 1.3983e-05
MFN1 [NCBI] 1.3983e-05
MMRN1 [NCBI] 1.3983e-05
RYK [NCBI] 1.3983e-05
RAD23B [NCBI] 1.3983e-05
DLX2 [NCBI] 1.3983e-05
QKI [NCBI] 1.3983e-05
NFATC4 [NCBI] 1.3983e-05
FALZ [NCBI] 1.3983e-05
XRCC4 [NCBI] 1.3983e-05
ARIX [NCBI] 1.3983e-05
UNC5C [NCBI] 1.3983e-05
SMCP [NCBI] 1.3983e-05
NPR3 [NCBI] 1.3983e-05
CTBP2 [NCBI] 1.3983e-05
ROBO2 [NCBI] 1.3983e-05
HOXD10 [NCBI] 1.3983e-05
MEOX1 [NCBI] 1.3983e-05
LHX1 [NCBI] 1.3983e-05
NEGF2 [NCBI] 1.3983e-05
ITM2A [NCBI] 1.3983e-05
NFKB2 [NCBI] 1.3983e-05
MAPK14 [NCBI] 1.37989e-05
TNFSF11 [NCBI] 1.36342e-05
ERBB2 [NCBI] 1.35816e-05
CF [NCBI] 1.32394e-05
EDG5 [NCBI] 1.31635e-05
MEOX2 [NCBI] 1.31635e-05
ADCYAP1R1 [NCBI] 1.31635e-05
TLX3 [NCBI] 1.31635e-05
PBX1 [NCBI] 1.31635e-05
NEDD4 [NCBI] 1.31635e-05
TBX4 [NCBI] 1.31635e-05
ROBO1 [NCBI] 1.31635e-05
SMARCA5 [NCBI] 1.31635e-05
GATA6 [NCBI] 1.31635e-05
MAPK8IP3 [NCBI] 1.31635e-05
OGT [NCBI] 1.31635e-05
ADRA2A [NCBI] 1.31635e-05
HAND2 [NCBI] 1.31635e-05
POU3F1 [NCBI] 1.31635e-05
NFE2L1 [NCBI] 1.31635e-05
ATOH1 [NCBI] 1.31635e-05
ACVR2B [NCBI] 1.31635e-05
factor vii deficiency [NCBI] 1.29601e-05
LPL [NCBI] 1.29015e-05
HEY2 [NCBI] 1.24512e-05
FUT4 [NCBI] 1.24512e-05
MAS1 [NCBI] 1.24512e-05
ST8SIA2 [NCBI] 1.24512e-05
LLGL1 [NCBI] 1.24512e-05
TOP3A [NCBI] 1.24512e-05
NOTCH2 [NCBI] 1.24512e-05
CD9 [NCBI] 1.24512e-05
FBLN1 [NCBI] 1.24512e-05
FOXA1 [NCBI] 1.24512e-05
NUMBL [NCBI] 1.24512e-05
LMO4 [NCBI] 1.24512e-05
PPM1D [NCBI] 1.24512e-05
NEDD8 [NCBI] 1.24512e-05
DYNC1H1 [NCBI] 1.24512e-05
BCAT1 [NCBI] 1.24512e-05
FADD [NCBI] 1.24512e-05
FHL1 [NCBI] 1.24512e-05
MST1R [NCBI] 1.24512e-05
TFAP2C [NCBI] 1.24512e-05
TDGF1 [NCBI] 1.24512e-05
RPS6KB1 [NCBI] 1.24512e-05
RFNG [NCBI] 1.24512e-05
ICMT [NCBI] 1.24512e-05
MFS [NCBI] 1.20689e-05
FOXN1 [NCBI] 1.18221e-05
DSCAM [NCBI] 1.18221e-05
EFNA5 [NCBI] 1.18221e-05
AKT2 [NCBI] 1.18221e-05
ZIC2 [NCBI] 1.18221e-05
LEFTY2 [NCBI] 1.18221e-05
EYA2 [NCBI] 1.18221e-05
MGAT1 [NCBI] 1.18221e-05
HIRA [NCBI] 1.18221e-05
ACVR1 [NCBI] 1.18221e-05
JUNB [NCBI] 1.18221e-05
EDAR [NCBI] 1.18221e-05
GCNT2 [NCBI] 1.18221e-05
TNFRSF11B [NCBI] 1.16527e-05
ST8SIA4 [NCBI] 1.12595e-05
FOXF1 [NCBI] 1.12595e-05
HOXA10 [NCBI] 1.12595e-05
DAB2 [NCBI] 1.12595e-05
LMNB1 [NCBI] 1.12595e-05
PRMT1 [NCBI] 1.12595e-05
CSPG2 [NCBI] 1.12595e-05
RORC [NCBI] 1.12595e-05
PDPK1 [NCBI] 1.12595e-05
LRP6 [NCBI] 1.12595e-05
T [NCBI] 1.12595e-05
HOXA1 [NCBI] 1.12595e-05
PAX7 [NCBI] 1.12595e-05
NPPB [NCBI] 1.12595e-05
MYT1 [NCBI] 1.12595e-05
ASL [NCBI] 1.11623e-05
WT1 [NCBI] 1.10021e-05
SOST [NCBI] 1.07512e-05
TFAP2A [NCBI] 1.07512e-05
NFATC3 [NCBI] 1.07512e-05
PITX3 [NCBI] 1.07512e-05
NUMB [NCBI] 1.07512e-05
RAD50 [NCBI] 1.07512e-05
ZNF148 [NCBI] 1.07512e-05
TBX3 [NCBI] 1.07512e-05
MCPH1 [NCBI] 1.07512e-05
CCNA2 [NCBI] 1.07512e-05
TFAP2B [NCBI] 1.07512e-05
BCAR1 [NCBI] 1.07512e-05
SPARC [NCBI] 1.03913e-05
PTH [NCBI] 1.03265e-05
ENAH [NCBI] 1.02882e-05
SEMA3F [NCBI] 1.02882e-05
MID1 [NCBI] 1.02882e-05
GDF11 [NCBI] 1.02882e-05
EMX2 [NCBI] 1.02882e-05
EZH2 [NCBI] 1.02882e-05
KRT8 [NCBI] 1.02882e-05
GNAQ [NCBI] 1.02882e-05
NCOA6 [NCBI] 1.02882e-05
CTBP1 [NCBI] 1.02882e-05
SOX3 [NCBI] 1.02882e-05
ERBB4 [NCBI] 1.02882e-05
TNP2 [NCBI] 1.02882e-05
XBP1 [NCBI] 1.02882e-05
NOTCH1 [NCBI] 1.02457e-05
HGF [NCBI] 1.00697e-05
NR5A1 [NCBI] 9.96226e-06
TCF4 [NCBI] 9.86337e-06
FLI1 [NCBI] 9.86337e-06
MEST [NCBI] 9.86337e-06
SKI [NCBI] 9.86337e-06
TCL1A [NCBI] 9.86337e-06
AHCY [NCBI] 9.47136e-06
FOLR1 [NCBI] 9.47136e-06
DSG2 [NCBI] 9.47136e-06
AGTR2 [NCBI] 9.47136e-06
NDN [NCBI] 9.47136e-06
MAP1A [NCBI] 9.47136e-06
GRB10 [NCBI] 9.47136e-06
ADAR [NCBI] 9.47136e-06
DNAH11 [NCBI] 9.47136e-06
3-@hydroxy-3-methylglutaryl-coa lyase deficiency [NCBI] 9.47136e-06
LMO2 [NCBI] 9.47136e-06
EFNB1 [NCBI] 9.47136e-06
SCN2A [NCBI] 9.47136e-06
SALL1 [NCBI] 9.47136e-06
FGF2 [NCBI] 9.41241e-06
EPAS1 [NCBI] 9.10776e-06
CNP [NCBI] 9.10776e-06
FOXA2 [NCBI] 9.10776e-06
TNFRSF25 [NCBI] 9.10776e-06
EFNB2 [NCBI] 9.10776e-06
MADHIP [NCBI] 9.10776e-06
PGK2 [NCBI] 9.10776e-06
HOXA7 [NCBI] 9.10776e-06
HSF1 [NCBI] 9.10776e-06
TP73 [NCBI] 9.10776e-06
PLK1 [NCBI] 9.09223e-06
PGF [NCBI] 8.76899e-06
LEF1 [NCBI] 8.76899e-06
MAPK9 [NCBI] 8.76899e-06
LHX3 [NCBI] 8.76899e-06
EIF2C2 [NCBI] 8.76899e-06
BAK1 [NCBI] 8.76899e-06
CUL1 [NCBI] 8.76899e-06
FST [NCBI] 8.76899e-06
UGB [NCBI] 8.68474e-06
NR5A2 [NCBI] 8.45214e-06
CSH1 [NCBI] 8.45214e-06
MEF2A [NCBI] 8.45214e-06
ITGAV [NCBI] 8.45214e-06
PEG3 [NCBI] 8.45214e-06
HLF [NCBI] 8.15476e-06
TGFBR1 [NCBI] 8.15476e-06
AMH [NCBI] 8.08408e-06
AQP1 [NCBI] 7.90759e-06
LMX1B [NCBI] 7.8748e-06
HADHA [NCBI] 7.8748e-06
TKT [NCBI] 7.8748e-06
EP300 [NCBI] 7.8748e-06
VHL [NCBI] 7.80332e-06
SMAD2 [NCBI] 7.61052e-06
FTH1 [NCBI] 7.61052e-06
HAP1 [NCBI] 7.61052e-06
DHCR7 [NCBI] 7.61052e-06
PPARD [NCBI] 7.61052e-06
CHAT [NCBI] 7.4619e-06
SSTR2 [NCBI] 7.36043e-06
EPHB2 [NCBI] 7.36043e-06
NTN1 [NCBI] 7.36043e-06
ITGB1 [NCBI] 7.36043e-06
SLC2A1 [NCBI] 7.36043e-06
DICER1 [NCBI] 7.36043e-06
TNXB [NCBI] 7.36043e-06
MYH6 [NCBI] 7.36043e-06
SPP1 [NCBI] 7.22123e-06
CASP3 [NCBI] 7.12322e-06
DBH [NCBI] 7.12322e-06
FOXC2 [NCBI] 7.12322e-06
HOXD13 [NCBI] 7.12322e-06
PLOD1 [NCBI] 7.12322e-06
JUN [NCBI] 7.12322e-06
CYCS [NCBI] 7.12322e-06
AR [NCBI] 7.12207e-06
AS [NCBI] 7.01854e-06
GATA3 [NCBI] 6.89779e-06
ALD [NCBI] 6.75145e-06
MAPK8 [NCBI] 6.68314e-06
HNF1B [NCBI] 6.68314e-06
EMD [NCBI] 6.68314e-06
MFN2 [NCBI] 6.68314e-06
BIRC5 [NCBI] 6.68314e-06
SOD2 [NCBI] 6.46605e-06
HBB [NCBI] 6.42272e-06
BCHE [NCBI] 6.35445e-06
BDNF [NCBI] 6.31361e-06
MTND2 [NCBI] 6.28285e-06
PAX2 [NCBI] 6.28285e-06
SP7 [NCBI] 6.28285e-06
BMP15 [NCBI] 6.28285e-06
VIM [NCBI] 6.16506e-06
MUC1 [NCBI] 6.14304e-06
GJA5 [NCBI] 6.09577e-06
IVD [NCBI] 5.91656e-06
contractural arachnodactyly, congenital [NCBI] 5.91656e-06
PROP1 [NCBI] 5.91656e-06
F3 [NCBI] 5.86722e-06
IKBKB [NCBI] 5.74469e-06
CD2AP [NCBI] 5.74469e-06
IPF1 [NCBI] 5.74469e-06
NOG [NCBI] 5.74469e-06
HMGA2 [NCBI] 5.74469e-06
TTN [NCBI] 5.57965e-06
ETV6 [NCBI] 5.57965e-06
DHH [NCBI] 5.57965e-06
TP73L [NCBI] 5.57965e-06
ALB [NCBI] 5.57538e-06
MAOA [NCBI] 5.48622e-06
NR1H4 [NCBI] 5.42102e-06
ACVRL1 [NCBI] 5.42102e-06
SLBP [NCBI] 5.42102e-06
EDN3 [NCBI] 5.42102e-06
ATXN1 [NCBI] 5.42102e-06
FMR1 [NCBI] 5.29508e-06
GLI3 [NCBI] 5.26839e-06
DCN [NCBI] 5.26839e-06
SMAD4 [NCBI] 5.26839e-06
PAM [NCBI] 5.14198e-06
HGS [NCBI] 5.12139e-06
CFLAR [NCBI] 5.12139e-06
TERC [NCBI] 5.12139e-06
ESR1 [NCBI] 5.07571e-06
CYP1A1 [NCBI] 5.06427e-06
PAFAH1B1 [NCBI] 4.9797e-06
SOX10 [NCBI] 4.9797e-06
NBS1 [NCBI] 4.84301e-06
IKBKG [NCBI] 4.84301e-06
CTGF [NCBI] 4.80216e-06
CRH [NCBI] 4.78581e-06
INCENP [NCBI] 4.71105e-06
TYRP1 [NCBI] 4.71105e-06
PTK2 [NCBI] 4.67701e-06
CTCF [NCBI] 4.58355e-06
FGF10 [NCBI] 4.58355e-06
MYO7A [NCBI] 4.58355e-06
G6PD [NCBI] 4.57591e-06
FOXO1A [NCBI] 4.46029e-06
BAX [NCBI] 4.46029e-06
TTR [NCBI] 4.43781e-06
CAT [NCBI] 4.42905e-06
CFTR [NCBI] 4.3592e-06
FANCC [NCBI] 4.34104e-06
SDC2 [NCBI] 4.25802e-06
BRCA2 [NCBI] 4.11927e-06
SNRPN [NCBI] 4.1138e-06
EDN1 [NCBI] 4.1138e-06
MST1 [NCBI] 4.00546e-06
LIFR [NCBI] 4.00546e-06
PF4 [NCBI] 3.95339e-06
KDR [NCBI] 3.90758e-06
TBP [NCBI] 3.75521e-06
SOX9 [NCBI] 3.6996e-06
ENG [NCBI] 3.6996e-06
SERPINA6 [NCBI] 3.69897e-06
KAL1 [NCBI] 3.60357e-06
RUNX1 [NCBI] 3.60357e-06
RELN [NCBI] 3.5103e-06
DCT [NCBI] 3.41966e-06
ADAM17 [NCBI] 3.33155e-06
ABCB1 [NCBI] 3.32872e-06
SLE [NCBI] 3.30738e-06
AKT1 [NCBI] 3.24588e-06
MLL [NCBI] 3.24588e-06
GHR [NCBI] 3.23084e-06
GAL [NCBI] 3.04843e-06
FLNA [NCBI] 2.92564e-06
ADCYAP1 [NCBI] 2.88821e-06
INSL3 [NCBI] 2.77785e-06
MYH7 [NCBI] 2.77785e-06
FGFR2 [NCBI] 2.74667e-06
NFKB1 [NCBI] 2.70679e-06
PSEN2 [NCBI] 2.63753e-06
PSEN1 [NCBI] 2.63348e-06
SLC2A2 [NCBI] 2.57001e-06
AFP [NCBI] 2.50739e-06
CDH1 [NCBI] 2.43996e-06
ENPEP [NCBI] 2.43996e-06
AQP4 [NCBI] 2.37731e-06
VIP [NCBI] 2.31655e-06
DNMT1 [NCBI] 2.28257e-06
DNTT [NCBI] 2.19834e-06
ELN [NCBI] 2.14152e-06
TGFB1 [NCBI] 2.08604e-06
CNTF [NCBI] 2.02369e-06
STAT3 [NCBI] 1.97264e-06
CP [NCBI] 1.95315e-06
AHR [NCBI] 1.93802e-06
EPO [NCBI] 1.9305e-06
APOD [NCBI] 1.92729e-06
REG3A [NCBI] 1.92729e-06
TPO [NCBI] 1.90466e-06
PAX3 [NCBI] 1.87682e-06
TFPI [NCBI] 1.85992e-06
TSC2 [NCBI] 1.77933e-06
PAX6 [NCBI] 1.64128e-06
LCAT [NCBI] 1.52847e-06
BMP2 [NCBI] 1.5124e-06
INS [NCBI] 1.48135e-06
SLC11A2 [NCBI] 1.47135e-06
GJA1 [NCBI] 1.43533e-06
MBP [NCBI] 1.40395e-06
MTR [NCBI] 1.39199e-06
factor v deficiency [NCBI] 1.35364e-06
POMC [NCBI] 1.30358e-06
ASS [NCBI] 1.24361e-06
NMB [NCBI] 1.17426e-06
PPARA [NCBI] 1.11723e-06
GPI [NCBI] 1.07987e-06
NPY [NCBI] 1.06678e-06
NPPA [NCBI] 1.0575e-06
mucopolysaccharidosis type ii [NCBI] 1.04456e-06
GCK [NCBI] 9.54642e-07
PLG [NCBI] 9.44469e-07
FGF1 [NCBI] 9.25994e-07
homocystinuria [NCBI] 9.25994e-07
BRCA1 [NCBI] 8.92203e-07
NR1I2 [NCBI] 8.76103e-07
RP [NCBI] 8.65881e-07
AIRE [NCBI] 7.92083e-07
PAEP [NCBI] 7.92083e-07
GHRH [NCBI] 7.54946e-07
KRT20 [NCBI] 7.18766e-07
SOD1 [NCBI] 6.75977e-07
GNAS [NCBI] 6.72631e-07
ADM [NCBI] 6.5231e-07
CDK2 [NCBI] 6.40593e-07
IAPP [NCBI] 6.40593e-07
CPB2 [NCBI] 6.28595e-07
SI [NCBI] 6.0734e-07
CALCRL [NCBI] 5.66311e-07
NRG1 [NCBI] 5.66311e-07
MAPK1 [NCBI] 5.27196e-07
MG [NCBI] 5.27192e-07
ACHE [NCBI] 5.01619e-07
CDK5 [NCBI] 4.9116e-07
FGFR3 [NCBI] 4.9116e-07
RBP1 [NCBI] 4.8993e-07
ACPP [NCBI] 4.54012e-07
HDC [NCBI] 4.02542e-07
APRT [NCBI] 3.94194e-07
PDCD8 [NCBI] 3.92202e-07
PKD1 [NCBI] 3.58124e-07
GJB1 [NCBI] 3.58124e-07
NGFB [NCBI] 3.5675e-07
RB1 [NCBI] 2.93458e-07
HD [NCBI] 2.89203e-07
MAP2 [NCBI] 2.63706e-07
phenylketonuria [NCBI] 2.05198e-07
SRF [NCBI] 1.93194e-07
PCNA [NCBI] 1.80357e-07
HP [NCBI] 1.4768e-07
TF [NCBI] 1.17388e-07
ACP5 [NCBI] 1.11831e-07
ADA [NCBI] 1.02043e-07
FGF7 [NCBI] 9.34722e-08
MECP2 [NCBI] 6.98636e-08
SLC6A3 [NCBI] 5.41137e-08
PTEN [NCBI] 4.91598e-08
PMP22 [NCBI] 4.57162e-08
STAR [NCBI] 4.43769e-08
EPOR [NCBI] 4.19752e-08
GRP [NCBI] 4.19752e-08
PEDF [NCBI] 3.49389e-08
MAG [NCBI] 3.26471e-08
TERT [NCBI] 2.87277e-08
SLC6A4 [NCBI] 2.34458e-08
OXT [NCBI] 2.00203e-08
PMCH [NCBI] 1.73661e-08
VEGF [NCBI] 1.55803e-08
GJB2 [NCBI] 1.51549e-08
PYY [NCBI] 1.35545e-08
OSM [NCBI] 4.66029e-09
KITLG [NCBI] 2.34526e-09
SLC18A3 [NCBI] 8.6879e-11
Database Center for Life Science