Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Genes, Overlapping [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
tcag7.1149 [NCBI] 0.000161136
tcag7.1239 [NCBI] 0.000161136
UBM2 [NCBI] 0.000161136
UVM1 [NCBI] 0.000161136
KPNA7 [NCBI] 0.000161136
tcag7.1263 [NCBI] 0.000161136
LOC645272 [NCBI] 0.000161136
CHKB-CPT1B [NCBI] 0.000161136
tcag7.1213 [NCBI] 0.000161136
tcag7.1293 [NCBI] 0.000161136
tcag7.1093 [NCBI] 0.000161136
tcag7.926 [NCBI] 0.000161136
tcag7.1023 [NCBI] 0.000161136
tcag7.893 [NCBI] 0.000161136
tcag7.1261 [NCBI] 0.000161136
tcag7.903 [NCBI] 0.000161136
tcag7.1317 [NCBI] 0.000161136
tcag7.1056 [NCBI] 0.000161136
tcag7.1275 [NCBI] 0.000161136
PP13004 [NCBI] 0.000161136
LOC402679 [NCBI] 0.000161136
tcag7.1244 [NCBI] 0.000161136
SNORD20 [NCBI] 0.000135859
tcag7.1217 [NCBI] 0.000135859
LOC93432 [NCBI] 0.000135859
HYALP1 [NCBI] 0.000135859
tcag7.1188 [NCBI] 0.000135859
tcag7.929 [NCBI] 0.000135859
XIC [NCBI] 0.000135859
TCP1P1 [NCBI] 0.000135859
tcag7.1110 [NCBI] 0.000135859
tcag7.875 [NCBI] 0.000135859
DKFZP586I1420 [NCBI] 0.000135859
LOC401431 [NCBI] 0.000135859
tcag7.565 [NCBI] 0.000135859
KIAA1466 [NCBI] 0.000135859
tcag7.1196 [NCBI] 0.000135859
PAPPAS [NCBI] 0.000135859
hCG_19809 [NCBI] 0.000135859
tcag7.979 [NCBI] 0.000135859
tcag7.1130 [NCBI] 0.000135859
tcag7.940 [NCBI] 0.000135859
ABCA17P [NCBI] 0.000135859
LOC404718 [NCBI] 0.000135859
tcag7.1015 [NCBI] 0.00012632
tcag7.907 [NCBI] 0.00012632
C7orf40 [NCBI] 0.00012632
tcag7.967 [NCBI] 0.00012632
hCG_2038586 [NCBI] 0.00012632
CAPN14 [NCBI] 0.00012632
FLJ34048 [NCBI] 0.00012632
hCG_1983332 [NCBI] 0.00012632
C7orf13 [NCBI] 0.000120127
CLK2P [NCBI] 0.000120127
GRID2IP [NCBI] 0.000115522
HOXA11AS [NCBI] 0.000115522
SEPT13 [NCBI] 0.000111853
GRIFIN [NCBI] 0.000111853
KIAA0087 [NCBI] 0.000108802
PMS2L1 [NCBI] 0.000108802
TNXA [NCBI] 0.00010619
GNRHR2 [NCBI] 0.00010619
TRGV9 [NCBI] 0.00010188
DLEU2 [NCBI] 9.83984e-05
UOX [NCBI] 9.18251e-05
SLC22A18 [NCBI] 6.69996e-06
TNXB [NCBI] 5.29503e-06
FRZB [NCBI] 5.14474e-06
tcag7.955 [NCBI] 4.82619e-06
PMS2L12 [NCBI] 4.82619e-06
LOC389490 [NCBI] 4.82619e-06
tcag7.350 [NCBI] 4.82619e-06
tcag7.873 [NCBI] 4.82619e-06
tcag7.23 [NCBI] 4.82619e-06
tcag7.1231 [NCBI] 4.82619e-06
RAB19 [NCBI] 4.19539e-06
C7orf61 [NCBI] 4.19539e-06
LOC401320 [NCBI] 4.19539e-06
C7orf51 [NCBI] 4.19539e-06
LOC285889 [NCBI] 4.19539e-06
LOC154907 [NCBI] 4.19539e-06
tcag7.1260 [NCBI] 4.19539e-06
LOC401335 [NCBI] 4.19539e-06
ZNF425 [NCBI] 4.19539e-06
LOC255374 [NCBI] 4.19539e-06
OR9A4 [NCBI] 4.19539e-06
TMEM195 [NCBI] 4.19539e-06
C7orf62 [NCBI] 4.19539e-06
tcag7.1017 [NCBI] 4.19539e-06
FAM71F2 [NCBI] 3.95731e-06
LOC136242 [NCBI] 3.95731e-06
UBN2 [NCBI] 3.95731e-06
THAP5 [NCBI] 3.95731e-06
tcag7.977 [NCBI] 3.95731e-06
hCG_1651160 [NCBI] 3.95731e-06
C7orf54 [NCBI] 3.95731e-06
LOC285941 [NCBI] 3.95731e-06
LOC285972 [NCBI] 3.95731e-06
FAM180A [NCBI] 3.95731e-06
OR2F2 [NCBI] 3.95731e-06
KIAA1324L [NCBI] 3.95731e-06
CAPN12 [NCBI] 3.95731e-06
CRYGN [NCBI] 3.95731e-06
PRR15 [NCBI] 3.95731e-06
STRA8 [NCBI] 3.95731e-06
KLHDC10 [NCBI] 3.95731e-06
tcag7.1177 [NCBI] 3.95731e-06
C7orf47 [NCBI] 3.95731e-06
OR6V1 [NCBI] 3.95731e-06
UNCX [NCBI] 3.95731e-06
C7orf33 [NCBI] 3.95731e-06
C7orf29 [NCBI] 3.80271e-06
C7orf34 [NCBI] 3.80271e-06
LRGUK [NCBI] 3.80271e-06
SAMD9L [NCBI] 3.80271e-06
TSGA13 [NCBI] 3.80271e-06
CCDC126 [NCBI] 3.80271e-06
KIAA0644 [NCBI] 3.80271e-06
OR2A12 [NCBI] 3.80271e-06
EEPD1 [NCBI] 3.80271e-06
hCG_1651889 [NCBI] 3.80271e-06
DKFZP434B0335 [NCBI] 3.80271e-06
CNPY1 [NCBI] 3.80271e-06
C7orf45 [NCBI] 3.80271e-06
ZNF789 [NCBI] 3.80271e-06
ZNRF2 [NCBI] 3.80271e-06
KLF14 [NCBI] 3.80271e-06
DPCR1 [NCBI] 3.80271e-06
TMEM60 [NCBI] 3.80271e-06
RSBN1L [NCBI] 3.80271e-06
PION [NCBI] 3.80271e-06
COL28A1 [NCBI] 3.80271e-06
C7orf49 [NCBI] 3.80271e-06
FLJ23834 [NCBI] 3.80271e-06
hCG_1745121 [NCBI] 3.80271e-06
C7orf30 [NCBI] 3.80271e-06
C7orf41 [NCBI] 3.80271e-06
ANKMY2 [NCBI] 3.80271e-06
COX4NB [NCBI] 3.68774e-06
TRYX3 [NCBI] 3.68774e-06
TMEM139 [NCBI] 3.68774e-06
AMZ1 [NCBI] 3.68774e-06
ZNF498 [NCBI] 3.68774e-06
ASTN2 [NCBI] 3.68774e-06
GPR146 [NCBI] 3.68774e-06
GPR141 [NCBI] 3.68774e-06
MOSPD3 [NCBI] 3.68774e-06
DUS4L [NCBI] 3.68774e-06
DGKI [NCBI] 3.68774e-06
C7orf23 [NCBI] 3.68774e-06
C7orf42 [NCBI] 3.68774e-06
PGAM4 [NCBI] 3.68774e-06
CNPY4 [NCBI] 3.68774e-06
AVL9 [NCBI] 3.68774e-06
GIMAP2 [NCBI] 3.68774e-06
SLC13A4 [NCBI] 3.68774e-06
TWISTNB [NCBI] 3.68774e-06
TMEM184A [NCBI] 3.68774e-06
CCDC132 [NCBI] 3.68774e-06
SLC25A40 [NCBI] 3.68774e-06
SLC37A3 [NCBI] 3.68774e-06
BUD31 [NCBI] 3.68774e-06
RNF148 [NCBI] 3.68774e-06
FLJ36031 [NCBI] 3.68774e-06
GNAT3 [NCBI] 3.68774e-06
C7orf53 [NCBI] 3.68774e-06
GATAD1 [NCBI] 3.68774e-06
SHH [NCBI] 3.61831e-06
SMAD2 [NCBI] 3.61352e-06
LRRC61 [NCBI] 3.59613e-06
C7orf36 [NCBI] 3.59613e-06
GIMAP1 [NCBI] 3.59613e-06
WDR60 [NCBI] 3.59613e-06
ACN9 [NCBI] 3.59613e-06
SNX8 [NCBI] 3.59613e-06
LMOD2 [NCBI] 3.59613e-06
ASB10 [NCBI] 3.59613e-06
C7orf38 [NCBI] 3.59613e-06
TMEM140 [NCBI] 3.59613e-06
UBE2D4 [NCBI] 3.59613e-06
TMUB1 [NCBI] 3.59613e-06
KCTD7 [NCBI] 3.59613e-06
FIGNL1 [NCBI] 3.59613e-06
CAPN8 [NCBI] 3.59613e-06
NDUFA4 [NCBI] 3.59613e-06
ADCK2 [NCBI] 3.59613e-06
PSMG3 [NCBI] 3.59613e-06
FAM133B [NCBI] 3.59613e-06
ABHD1 [NCBI] 3.59613e-06
ZNF398 [NCBI] 3.59613e-06
MEPCE [NCBI] 3.59613e-06
LHFPL3 [NCBI] 3.59613e-06
PTCD1 [NCBI] 3.59613e-06
EPDR1 [NCBI] 3.51995e-06
ASB4 [NCBI] 3.51995e-06
C7orf10 [NCBI] 3.51995e-06
SNX10 [NCBI] 3.51995e-06
CHCHD3 [NCBI] 3.51995e-06
TMEM176A [NCBI] 3.51995e-06
HECW1 [NCBI] 3.51995e-06
RNF133 [NCBI] 3.51995e-06
CCDC136 [NCBI] 3.51995e-06
MYO1G [NCBI] 3.51995e-06
FKBP9 [NCBI] 3.51995e-06
MKRN3 [NCBI] 3.51995e-06
TRIM4 [NCBI] 3.51995e-06
GIMAP7 [NCBI] 3.51995e-06
GIMAP6 [NCBI] 3.51995e-06
SLC13A1 [NCBI] 3.51995e-06
ASZ1 [NCBI] 3.51995e-06
RUNDC3B [NCBI] 3.51995e-06
TSPAN12 [NCBI] 3.51995e-06
TSPAN33 [NCBI] 3.51995e-06
FERD3L [NCBI] 3.51995e-06
ZNF282 [NCBI] 3.51995e-06
SLC22A18AS [NCBI] 3.51995e-06
ZNF394 [NCBI] 3.51995e-06
GIMAP8 [NCBI] 3.51995e-06
FAM20C [NCBI] 3.51995e-06
SEMA3D [NCBI] 3.51995e-06
UFSP1 [NCBI] 3.51995e-06
GALNTL5 [NCBI] 3.51995e-06
KIAA0415 [NCBI] 3.51995e-06
FSCN3 [NCBI] 3.51995e-06
CAPN13 [NCBI] 3.51995e-06
FKBP14 [NCBI] 3.51995e-06
TSGA14 [NCBI] 3.51995e-06
CAV1 [NCBI] 3.48066e-06
STK17A [NCBI] 3.45473e-06
GIGYF1 [NCBI] 3.45473e-06
NEUROD6 [NCBI] 3.45473e-06
ZSCAN21 [NCBI] 3.45473e-06
HOXA2 [NCBI] 3.45473e-06
PARP12 [NCBI] 3.45473e-06
BMPER [NCBI] 3.45473e-06
FBXO24 [NCBI] 3.45473e-06
SLC12A9 [NCBI] 3.45473e-06
CROT [NCBI] 3.45473e-06
GJC3 [NCBI] 3.45473e-06
GGCT [NCBI] 3.45473e-06
NPVF [NCBI] 3.45473e-06
AKR1D1 [NCBI] 3.45473e-06
EVX1 [NCBI] 3.45473e-06
ATXN7L1 [NCBI] 3.45473e-06
NDUFB2 [NCBI] 3.45473e-06
WBSCR17 [NCBI] 3.45473e-06
CREB3L2 [NCBI] 3.45473e-06
AGAP3 [NCBI] 3.45473e-06
ZNF212 [NCBI] 3.45473e-06
C7orf20 [NCBI] 3.39772e-06
CPA4 [NCBI] 3.39772e-06
GALNT11 [NCBI] 3.39772e-06
AGFG2 [NCBI] 3.39772e-06
BBS9 [NCBI] 3.39772e-06
TAS2R40 [NCBI] 3.39772e-06
GPR22 [NCBI] 3.39772e-06
GLCCI1 [NCBI] 3.39772e-06
LRCH4 [NCBI] 3.39772e-06
MRPS33 [NCBI] 3.39772e-06
TSC22D4 [NCBI] 3.39772e-06
HIBADH [NCBI] 3.39772e-06
BZW2 [NCBI] 3.39772e-06
ZKSCAN5 [NCBI] 3.39772e-06
HIG2 [NCBI] 3.39772e-06
AGR3 [NCBI] 3.39772e-06
KCNRG [NCBI] 3.39772e-06
CTTNBP2 [NCBI] 3.39772e-06
NCAPG2 [NCBI] 3.39772e-06
IMMP2L [NCBI] 3.39772e-06
C7orf11 [NCBI] 3.39772e-06
OR2F1 [NCBI] 3.39772e-06
UBE3C [NCBI] 3.39772e-06
BAIAP2L1 [NCBI] 3.39772e-06
DAGLB [NCBI] 3.39772e-06
AUTS2 [NCBI] 3.34707e-06
CALN1 [NCBI] 3.34707e-06
ZKSCAN1 [NCBI] 3.34707e-06
GAL3ST4 [NCBI] 3.34707e-06
BHLHB8 [NCBI] 3.34707e-06
RBM33 [NCBI] 3.34707e-06
ZNF3 [NCBI] 3.34707e-06
RAPGEF5 [NCBI] 3.34707e-06
MRPL32 [NCBI] 3.34707e-06
ARL4A [NCBI] 3.34707e-06
NXPH1 [NCBI] 3.34707e-06
TAS2R60 [NCBI] 3.34707e-06
PLXNA4 [NCBI] 3.34707e-06
PILRA [NCBI] 3.34707e-06
OPN3 [NCBI] 3.34707e-06
ZMIZ2 [NCBI] 3.34707e-06
ENOSF1 [NCBI] 3.34707e-06
NPTX2 [NCBI] 3.34707e-06
CHST12 [NCBI] 3.34707e-06
MRPS24 [NCBI] 3.34707e-06
FAM62B [NCBI] 3.34707e-06
TMEM106B [NCBI] 3.34707e-06
HOXA6 [NCBI] 3.34707e-06
C7orf43 [NCBI] 3.34707e-06
SEMA3E [NCBI] 3.34707e-06
ZNF277 [NCBI] 3.34707e-06
VHL [NCBI] 3.31005e-06
DGKB [NCBI] 3.3015e-06
NUDCD3 [NCBI] 3.3015e-06
POP7 [NCBI] 3.3015e-06
C1GALT1 [NCBI] 3.3015e-06
SLC35B4 [NCBI] 3.3015e-06
CLEC5A [NCBI] 3.3015e-06
FAM126A [NCBI] 3.3015e-06
TMED4 [NCBI] 3.3015e-06
ZDHHC4 [NCBI] 3.3015e-06
LMTK2 [NCBI] 3.3015e-06
AP4M1 [NCBI] 3.3015e-06
ZNF655 [NCBI] 3.26009e-06
CDRT1 [NCBI] 3.26009e-06
ITGB8 [NCBI] 3.26009e-06
KDELR2 [NCBI] 3.26009e-06
LSM5 [NCBI] 3.26009e-06
MATN4 [NCBI] 3.26009e-06
PREB [NCBI] 3.26009e-06
ARPC1A [NCBI] 3.26009e-06
PPP1R9A [NCBI] 3.26009e-06
RP9 [NCBI] 3.26009e-06
PNPLA8 [NCBI] 3.26009e-06
GPC2 [NCBI] 3.26009e-06
OPN1SW [NCBI] 3.26009e-06
FAM46A [NCBI] 3.26009e-06
TMEM130 [NCBI] 3.26009e-06
AEBP1 [NCBI] 3.26009e-06
SAMD9 [NCBI] 3.26009e-06
GIMAP4 [NCBI] 3.26009e-06
TNPO3 [NCBI] 3.22213e-06
ACTL6B [NCBI] 3.22213e-06
AGK [NCBI] 3.22213e-06
GCC1 [NCBI] 3.22213e-06
GIMAP5 [NCBI] 3.22213e-06
NUPL2 [NCBI] 3.22213e-06
BET1 [NCBI] 3.22213e-06
PFTK1 [NCBI] 3.22213e-06
TSPAN13 [NCBI] 3.22213e-06
ABCF2 [NCBI] 3.22213e-06
CDCA7L [NCBI] 3.22213e-06
CAPZA2 [NCBI] 3.22213e-06
ZC3HAV1 [NCBI] 3.22213e-06
GNG11 [NCBI] 3.22213e-06
MPP6 [NCBI] 3.22213e-06
SYNPO2 [NCBI] 3.22213e-06
TBRG4 [NCBI] 3.22213e-06
STARD3NL [NCBI] 3.22213e-06
ABCB5 [NCBI] 3.22213e-06
FOXL1 [NCBI] 3.22213e-06
AASS [NCBI] 3.18711e-06
RABGGTA [NCBI] 3.18711e-06
CPSF4 [NCBI] 3.18711e-06
AKTIP [NCBI] 3.18711e-06
ATP6V1F [NCBI] 3.18711e-06
PURB [NCBI] 3.18711e-06
TBX20 [NCBI] 3.18711e-06
TFEC [NCBI] 3.18711e-06
CHKB [NCBI] 3.18711e-06
CYTH3 [NCBI] 3.18711e-06
CPA1 [NCBI] 3.15459e-06
SOSTDC1 [NCBI] 3.15459e-06
COX4I1 [NCBI] 3.15459e-06
TAS2R3 [NCBI] 3.15459e-06
SEMA3C [NCBI] 3.15459e-06
TPST1 [NCBI] 3.15459e-06
TRIM13 [NCBI] 3.15459e-06
SYPL1 [NCBI] 3.15459e-06
TAS2R5 [NCBI] 3.12424e-06
JTV1 [NCBI] 3.12424e-06
KLHL1 [NCBI] 3.12424e-06
CPVL [NCBI] 3.12424e-06
MINK1 [NCBI] 3.12424e-06
GNGT1 [NCBI] 3.12424e-06
DYNC1I1 [NCBI] 3.12424e-06
MKLN1 [NCBI] 3.12424e-06
HIST1H3C [NCBI] 3.12424e-06
TPK1 [NCBI] 3.12424e-06
MARS [NCBI] 3.12424e-06
ATP5J2 [NCBI] 3.12424e-06
MOCS2 [NCBI] 3.0958e-06
DDX56 [NCBI] 3.0958e-06
EGR4 [NCBI] 3.0958e-06
ATF6B [NCBI] 3.0958e-06
PCLO [NCBI] 3.0958e-06
RARRES2 [NCBI] 3.0958e-06
FASTK [NCBI] 3.0958e-06
ARS2 [NCBI] 3.0958e-06
LSM8 [NCBI] 3.0958e-06
UBE2H [NCBI] 3.0958e-06
SMARCD3 [NCBI] 3.06903e-06
EIF2AK1 [NCBI] 3.06903e-06
OSBPL3 [NCBI] 3.06903e-06
BPGM [NCBI] 3.06903e-06
USP11 [NCBI] 3.06903e-06
ARPC1B [NCBI] 3.04374e-06
GSTK1 [NCBI] 3.04374e-06
HIST1H2BB [NCBI] 3.04374e-06
SSBP1 [NCBI] 3.04374e-06
CYP51A1 [NCBI] 3.04374e-06
SKAP2 [NCBI] 3.04374e-06
STEAP1 [NCBI] 3.04374e-06
KLRC3 [NCBI] 3.0198e-06
ARF5 [NCBI] 3.0198e-06
ATP6V0A4 [NCBI] 3.0198e-06
GARS [NCBI] 2.99705e-06
POLD2 [NCBI] 2.99705e-06
CHML [NCBI] 2.99705e-06
DNAJB9 [NCBI] 2.99705e-06
LRRC4 [NCBI] 2.99705e-06
COPG2 [NCBI] 2.99705e-06
YKT6 [NCBI] 2.99705e-06
EIF4H [NCBI] 2.97538e-06
ADCY1 [NCBI] 2.97538e-06
HTR5A [NCBI] 2.97538e-06
CLDN12 [NCBI] 2.97538e-06
SPAM1 [NCBI] 2.97538e-06
COX10 [NCBI] 2.9547e-06
EIF3B [NCBI] 2.9547e-06
RABGGTB [NCBI] 2.9547e-06
PDIA4 [NCBI] 2.93492e-06
MTERF [NCBI] 2.93492e-06
ST7 [NCBI] 2.93492e-06
RGS19 [NCBI] 2.93492e-06
GPR37 [NCBI] 2.93492e-06
RPA3 [NCBI] 2.91597e-06
MEOX2 [NCBI] 2.91597e-06
DNAJB6 [NCBI] 2.91597e-06
PACRG [NCBI] 2.91597e-06
TRIM24 [NCBI] 2.89777e-06
HOXA3 [NCBI] 2.89777e-06
SHFM1 [NCBI] 2.89777e-06
MAFK [NCBI] 2.89777e-06
AGR2 [NCBI] 2.89777e-06
CHN2 [NCBI] 2.89777e-06
TRIP6 [NCBI] 2.88028e-06
CPT1B [NCBI] 2.88028e-06
CCM2 [NCBI] 2.88028e-06
NUB1 [NCBI] 2.88028e-06
EEF1G [NCBI] 2.88028e-06
GPNMB [NCBI] 2.88028e-06
LMBR1 [NCBI] 2.88028e-06
EPHB6 [NCBI] 2.88028e-06
KLRC4 [NCBI] 2.88028e-06
TRAF3IP2 [NCBI] 2.88028e-06
ACADVL [NCBI] 2.86343e-06
ORC5L [NCBI] 2.86343e-06
FGL2 [NCBI] 2.86343e-06
TES [NCBI] 2.86343e-06
MEST [NCBI] 2.84719e-06
FXR2 [NCBI] 2.84719e-06
IGF2BP3 [NCBI] 2.84719e-06
TAS2R38 [NCBI] 2.84719e-06
JAZF1 [NCBI] 2.84719e-06
RAMP3 [NCBI] 2.83151e-06
CNTNAP2 [NCBI] 2.83151e-06
TAX1BP1 [NCBI] 2.83151e-06
IFRD1 [NCBI] 2.81635e-06
CALU [NCBI] 2.81635e-06
ABP1 [NCBI] 2.78747e-06
DBNL [NCBI] 2.78747e-06
PDK4 [NCBI] 2.76031e-06
NEUROG2 [NCBI] 2.76031e-06
DLD [NCBI] 2.76031e-06
HOXA1 [NCBI] 2.76031e-06
MAGI2 [NCBI] 2.76031e-06
FOXH1 [NCBI] 2.74732e-06
RPS3A [NCBI] 2.74732e-06
COPS6 [NCBI] 2.74732e-06
SMURF1 [NCBI] 2.74732e-06
PPP1R3A [NCBI] 2.73469e-06
TRRAP [NCBI] 2.73469e-06
AMPH [NCBI] 2.73469e-06
RTN1 [NCBI] 2.73469e-06
GRM3 [NCBI] 2.73469e-06
ASNS [NCBI] 2.72241e-06
EXOC4 [NCBI] 2.72241e-06
FLII [NCBI] 2.71044e-06
FZD1 [NCBI] 2.71044e-06
CRHR2 [NCBI] 2.71044e-06
HUS1 [NCBI] 2.71044e-06
HOXA7 [NCBI] 2.71044e-06
CHRNE [NCBI] 2.69878e-06
HIST1H3B [NCBI] 2.69878e-06
NPSR1 [NCBI] 2.69878e-06
AZGP1 [NCBI] 2.69878e-06
GHRHR [NCBI] 2.68742e-06
GUSB [NCBI] 2.67633e-06
ELMO1 [NCBI] 2.67633e-06
ABCB4 [NCBI] 2.66551e-06
CARD11 [NCBI] 2.66551e-06
NUDT1 [NCBI] 2.65493e-06
VIPR2 [NCBI] 2.65493e-06
ERVWE1 [NCBI] 2.6446e-06
EPHB4 [NCBI] 2.6446e-06
RPL21 [NCBI] 2.6446e-06
CBX3 [NCBI] 2.6446e-06
IMPDH1 [NCBI] 2.61495e-06
CAV2 [NCBI] 2.61495e-06
PON3 [NCBI] 2.61495e-06
PSMA2 [NCBI] 2.61495e-06
HOXA11 [NCBI] 2.60548e-06
CAMK2B [NCBI] 2.60548e-06
PRKAG2 [NCBI] 2.60548e-06
AKAP9 [NCBI] 2.5962e-06
GNA12 [NCBI] 2.5962e-06
ETV1 [NCBI] 2.58711e-06
INSIG1 [NCBI] 2.58711e-06
TCP1 [NCBI] 2.58711e-06
WNT2 [NCBI] 2.58711e-06
PEX1 [NCBI] 2.5782e-06
DLX5 [NCBI] 2.5782e-06
NPC1L1 [NCBI] 2.5782e-06
PYCR1 [NCBI] 2.56946e-06
RBM8A [NCBI] 2.56089e-06
TAF6 [NCBI] 2.55247e-06
HOXA5 [NCBI] 2.54421e-06
PSMC2 [NCBI] 2.53609e-06
PAX4 [NCBI] 2.53609e-06
ABCA3 [NCBI] 2.52812e-06
GPER [NCBI] 2.52812e-06
CALCR [NCBI] 2.52812e-06
ADCYAP1R1 [NCBI] 2.52029e-06
ACCN3 [NCBI] 2.51259e-06
SEMA3A [NCBI] 2.51259e-06
TRPV6 [NCBI] 2.50501e-06
KLRC2 [NCBI] 2.49024e-06
LYZ [NCBI] 2.49024e-06
TRPV5 [NCBI] 2.48302e-06
CHRM2 [NCBI] 2.46894e-06
CUL1 [NCBI] 2.46894e-06
IRF5 [NCBI] 2.46205e-06
TAC1 [NCBI] 2.45527e-06
PAPPA [NCBI] 2.45527e-06
ASL [NCBI] 2.45527e-06
CYCS [NCBI] 2.44859e-06
PTPN12 [NCBI] 2.44859e-06
KCND2 [NCBI] 2.44859e-06
PRKAR2B [NCBI] 2.44201e-06
CUL2 [NCBI] 2.44201e-06
RALA [NCBI] 2.42912e-06
NAMPT [NCBI] 2.41659e-06
HIPK2 [NCBI] 2.3867e-06
AKR1B1 [NCBI] 2.3867e-06
HOXA13 [NCBI] 2.37527e-06
PCBD1 [NCBI] 2.37527e-06
CTCF [NCBI] 2.36967e-06
PRSS2 [NCBI] 2.36413e-06
CYP3A7 [NCBI] 2.36413e-06
CCL1 [NCBI] 2.34263e-06
MAS1 [NCBI] 2.34263e-06
ZYX [NCBI] 2.33741e-06
PODXL [NCBI] 2.33741e-06
PIP [NCBI] 2.32715e-06
EGR2 [NCBI] 2.3221e-06
NRF1 [NCBI] 2.3221e-06
NCL [NCBI] 2.3221e-06
KRIT1 [NCBI] 2.31711e-06
FOXP2 [NCBI] 2.3073e-06
RHEB [NCBI] 2.30247e-06
SMO [NCBI] 2.30247e-06
FOXC2 [NCBI] 2.29769e-06
MTPN [NCBI] 2.28365e-06
RANBP1 [NCBI] 2.27906e-06
PTPRZ1 [NCBI] 2.26117e-06
RPL4 [NCBI] 2.25681e-06
BEST1 [NCBI] 2.25681e-06
EN2 [NCBI] 2.23147e-06
IKZF1 [NCBI] 2.23147e-06
MCM7 [NCBI] 2.22738e-06
TNFRSF14 [NCBI] 2.20748e-06
EZH2 [NCBI] 2.17372e-06
AQP1 [NCBI] 2.15254e-06
TFAP2A [NCBI] 2.15254e-06
PITX3 [NCBI] 2.1491e-06
KLRB1 [NCBI] 2.1491e-06
PRSS1 [NCBI] 2.1423e-06
NOD1 [NCBI] 2.10978e-06
CD36 [NCBI] 2.10666e-06
DDC [NCBI] 2.0974e-06
DLG4 [NCBI] 2.08239e-06
GCK [NCBI] 2.07073e-06
TGM1 [NCBI] 2.03745e-06
PIK3CG [NCBI] 2.03214e-06
TFPI2 [NCBI] 2.0295e-06
KLRC1 [NCBI] 2.02428e-06
TWIST1 [NCBI] 1.99904e-06
PITX1 [NCBI] 1.99415e-06
INHBA [NCBI] 1.99173e-06
KCNH2 [NCBI] 1.95243e-06
ATP7A [NCBI] 1.94802e-06
DNASE2B [NCBI] 1.93934e-06
KLRD1 [NCBI] 1.9022e-06
IGFBP1 [NCBI] 1.89241e-06
NKX2-5 [NCBI] 1.89048e-06
SMAD7 [NCBI] 1.88663e-06
RBL2 [NCBI] 1.87159e-06
CFTR [NCBI] 1.84828e-06
CDK6 [NCBI] 1.80468e-06
GNAS [NCBI] 1.8015e-06
MET [NCBI] 1.79678e-06
MLX [NCBI] 1.76069e-06
IGFBP3 [NCBI] 1.73815e-06
KLRK1 [NCBI] 1.73404e-06
PTN [NCBI] 1.718e-06
DDIT3 [NCBI] 1.7089e-06
SP3 [NCBI] 1.70761e-06
HCFC1 [NCBI] 1.68754e-06
ERCC1 [NCBI] 1.68265e-06
DMPK [NCBI] 1.67186e-06
POU2F1 [NCBI] 1.6533e-06
RAC1 [NCBI] 1.58593e-06
CYP3A5 [NCBI] 1.58398e-06
CDK5 [NCBI] 1.57722e-06
RELN [NCBI] 1.54046e-06
XPO1 [NCBI] 1.52232e-06
LEP [NCBI] 1.51727e-06
OPRL1 [NCBI] 1.50165e-06
SMAD3 [NCBI] 1.45492e-06
PARK2 [NCBI] 1.447e-06
PON1 [NCBI] 1.42269e-06
SMAD4 [NCBI] 1.37899e-06
EGR1 [NCBI] 1.37899e-06
BRAF [NCBI] 1.36514e-06
SHBG [NCBI] 1.35984e-06
MAP2K1 [NCBI] 1.32713e-06
ABCB1 [NCBI] 1.3018e-06
AHR [NCBI] 1.24067e-06
IL6 [NCBI] 1.04234e-06
LIF [NCBI] 1.02803e-06
CYP3A4 [NCBI] 9.8707e-07
MBP [NCBI] 8.91544e-07
HGF [NCBI] 8.68477e-07
ACHE [NCBI] 7.31169e-07
PCNA [NCBI] 7.27164e-07
NPY [NCBI] 6.57688e-07
EGF [NCBI] 2.8817e-07
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
melanoma, uveal, susceptibility to, 1 [NCBI] 0.00163415
GINGF3 [NCBI] 0.00163415
melanoma, uveal, susceptibility to, 2 [NCBI] 0.00136896
antisense igf2r [NCBI] 0.000148925
melanoma, uveal [NCBI] 0.000100855
VMD [NCBI] 9.88789e-05
SLC22A18AS [NCBI] 9.28888e-05
SLC22A18 [NCBI] 7.44848e-05
TNXB [NCBI] 6.43938e-05
BWS [NCBI] 6.18356e-05
dipla1, antisense [NCBI] 5.2046e-05
RNU20 [NCBI] 5.2046e-05
CAPN12 [NCBI] 5.2046e-05
NOC4 [NCBI] 5.2046e-05
ZNF127AS [NCBI] 5.2046e-05
SEMA3D [NCBI] 4.37993e-05
USP11 [NCBI] 4.37993e-05
CAPN13 [NCBI] 4.37993e-05
DLEU2 [NCBI] 4.37993e-05
CDRT1 [NCBI] 4.37993e-05
PARP10 [NCBI] 4.37993e-05
CAPN14 [NCBI] 4.37993e-05
phosphoglycerate mutase family 3 [NCBI] 4.37993e-05
dnase2-like acid dnase [NCBI] 4.06872e-05
HIST1H2BB [NCBI] 4.06872e-05
KCNRG [NCBI] 4.06872e-05
thymidylate synthase, antisense [NCBI] 4.06872e-05
MKRN3 [NCBI] 4.06872e-05
KLRC3 [NCBI] 4.06872e-05
ZNF21 [NCBI] 4.06872e-05
MLL2 [NCBI] 4.06872e-05
MINK1 [NCBI] 3.86665e-05
KLRC4 [NCBI] 3.86665e-05
PACRG [NCBI] 3.71642e-05
KLRC2 [NCBI] 3.71642e-05
KLRD1 [NCBI] 3.71642e-05
TRIM13 [NCBI] 3.71642e-05
ERVWE1 [NCBI] 3.71642e-05
TRAF3IP2 [NCBI] 3.71642e-05
RABGGTB [NCBI] 3.59672e-05
COX4I1 [NCBI] 3.59672e-05
SYN2 [NCBI] 3.59672e-05
RABGGTA [NCBI] 3.49719e-05
MIRN15A [NCBI] 3.49719e-05
MOCS2 [NCBI] 3.41201e-05
NEUROG1 [NCBI] 3.41201e-05
DNASE2 [NCBI] 3.41201e-05
KLRC1 [NCBI] 3.41201e-05
MIRN16-1 [NCBI] 3.33754e-05
HIST1H3C [NCBI] 3.33754e-05
NEUROG2 [NCBI] 3.33754e-05
MAS1 [NCBI] 3.33754e-05
PLEC1 [NCBI] 3.21189e-05
NCL [NCBI] 3.06256e-05
BEST1 [NCBI] 2.94341e-05
PAPPA [NCBI] 2.87551e-05
FOXC2 [NCBI] 2.7594e-05
TGM1 [NCBI] 2.68521e-05
CHRNE [NCBI] 2.61931e-05
TIMP3 [NCBI] 2.61931e-05
KLRK1 [NCBI] 2.57914e-05
CTCF [NCBI] 2.45686e-05
STK11 [NCBI] 2.39693e-05
ASL [NCBI] 2.16477e-05
PARK2 [NCBI] 2.02869e-05
IHH [NCBI] 1.50719e-05
SHBG [NCBI] 6.31877e-06
SHH [NCBI] 6.09953e-06
TYMS [NCBI] 5.80746e-06
CFTR [NCBI] 2.93383e-06
MBP [NCBI] 2.36266e-06
RA [NCBI] 1.0404e-06
EGF [NCBI] 8.87615e-07
PCNA [NCBI] 7.64611e-07
Database Center for Life Science