Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Interferons [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
MS [NCBI] 0.00278822
IFNAP22 [NCBI] 0.00028493
IFNWP18 [NCBI] 0.000228015
IRGM [NCBI] 0.000202414
IFN1@ [NCBI] 0.000170502
IFNWP9 [NCBI] 0.000166188
STAT1 [NCBI] 0.000134135
IFNWP19 [NCBI] 0.000131511
IFNR [NCBI] 0.000118442
IFNWP15 [NCBI] 0.000118442
GVIN1 [NCBI] 0.000118442
LEIF-M [NCBI] 0.000118442
MT1DP [NCBI] 9.86648e-05
MIR146A [NCBI] 9.09484e-05
IRF1 [NCBI] 8.69851e-05
TNF [NCBI] 8.02026e-05
IRF9 [NCBI] 5.83625e-05
IRF3 [NCBI] 5.75909e-05
IRF8 [NCBI] 5.55771e-05
STAT2 [NCBI] 5.27865e-05
WG [NCBI] 5.22569e-05
JAK1 [NCBI] 4.17586e-05
IRF2 [NCBI] 3.77365e-05
EIF2AK2 [NCBI] 3.64921e-05
IRF7 [NCBI] 3.60567e-05
ISG15 [NCBI] 3.09212e-05
TLR3 [NCBI] 2.74465e-05
PML [NCBI] 2.72242e-05
DDX58 [NCBI] 2.66528e-05
IFNB1 [NCBI] 2.66099e-05
ADAR [NCBI] 2.36157e-05
IFNA2 [NCBI] 2.16158e-05
OAS1 [NCBI] 2.03562e-05
ISG20 [NCBI] 1.95136e-05
IFNA1 [NCBI] 1.9217e-05
SP100 [NCBI] 1.75816e-05
STAT3 [NCBI] 1.73753e-05
IRF4 [NCBI] 1.71242e-05
IFNGR1 [NCBI] 1.69911e-05
IFNG [NCBI] 1.68991e-05
RNASEL [NCBI] 1.55854e-05
IFI16 [NCBI] 1.45418e-05
MTAP [NCBI] 1.2274e-05
MX1 [NCBI] 1.21263e-05
IRF5 [NCBI] 1.1955e-05
IFI27 [NCBI] 1.17559e-05
IFI35 [NCBI] 1.13722e-05
TBK1 [NCBI] 1.12353e-05
IL29 [NCBI] 1.11428e-05
IFNA13 [NCBI] 1.09773e-05
IFNA17 [NCBI] 1.09773e-05
TYK2 [NCBI] 1.08532e-05
IFIT1 [NCBI] 1.06617e-05
IFNAR1 [NCBI] 1.04085e-05
DNAJC3 [NCBI] 9.91434e-06
IFNA10 [NCBI] 9.42711e-06
IFIT3 [NCBI] 9.05337e-06
TRIM22 [NCBI] 8.59902e-06
TNFSF10 [NCBI] 8.52359e-06
IFNA16 [NCBI] 8.04173e-06
ABCE1 [NCBI] 7.99208e-06
IFNA7 [NCBI] 7.89801e-06
LIF [NCBI] 7.74292e-06
IFNA14 [NCBI] 7.35655e-06
OAS3 [NCBI] 7.35655e-06
SPI1 [NCBI] 7.16502e-06
SOCS1 [NCBI] 7.14711e-06
JAK2 [NCBI] 7.06109e-06
OASL [NCBI] 6.80436e-06
IFI6 [NCBI] 6.55035e-06
IL28A [NCBI] 6.34543e-06
IFNAR2 [NCBI] 6.34205e-06
APOBEC3G [NCBI] 6.13954e-06
MNDA [NCBI] 5.99175e-06
TP53BP1 [NCBI] 5.70438e-06
IFIH1 [NCBI] 5.49337e-06
IL2 [NCBI] 5.44128e-06
TLR9 [NCBI] 5.33144e-06
IFNA5 [NCBI] 5.32952e-06
IFNA8 [NCBI] 5.23944e-06
IFNW1 [NCBI] 5.01787e-06
RSAD2 [NCBI] 4.84466e-06
IFITM3 [NCBI] 4.74707e-06
CXCL10 [NCBI] 4.72666e-06
IFIT2 [NCBI] 4.70241e-06
IFI44 [NCBI] 4.61994e-06
IFITM1 [NCBI] 4.61994e-06
TANK [NCBI] 4.38414e-06
WARS [NCBI] 4.17939e-06
TLR7 [NCBI] 4.12595e-06
GBP1 [NCBI] 4.03518e-06
STAT4 [NCBI] 4.03215e-06
VISA [NCBI] 3.91307e-06
RARRES3 [NCBI] 3.89706e-06
IFNE [NCBI] 3.52184e-06
CREBBP [NCBI] 3.48673e-06
IKBKE [NCBI] 3.47408e-06
AIM2 [NCBI] 3.36689e-06
IFNA21 [NCBI] 3.36689e-06
MYD88 [NCBI] 3.28646e-06
NFKB1 [NCBI] 3.26978e-06
IFITM2 [NCBI] 3.24707e-06
JAK3 [NCBI] 3.22867e-06
SOCS3 [NCBI] 3.22623e-06
STAT6 [NCBI] 3.22137e-06
EGF [NCBI] 3.17055e-06
DHX58 [NCBI] 3.10645e-06
OAS2 [NCBI] 3.06677e-06
CXCL11 [NCBI] 3.025e-06
TAP2 [NCBI] 3.00945e-06
TRAF6 [NCBI] 3.00929e-06
SP110 [NCBI] 2.93229e-06
CDKN1A [NCBI] 2.90467e-06
UNC93B1 [NCBI] 2.90337e-06
USP18 [NCBI] 2.84986e-06
CCR5 [NCBI] 2.70181e-06
NMI [NCBI] 2.69615e-06
APOBEC3B [NCBI] 2.67741e-06
IFRD1 [NCBI] 2.65931e-06
TICAM1 [NCBI] 2.6418e-06
RAI1 [NCBI] 2.60842e-06
PSMB8 [NCBI] 2.60187e-06
TAP1 [NCBI] 2.60068e-06
NDUFA13 [NCBI] 2.56199e-06
PLSCR1 [NCBI] 2.51928e-06
TLR8 [NCBI] 2.50578e-06
CHUK [NCBI] 2.46189e-06
IKBKB [NCBI] 2.4505e-06
IL10RA [NCBI] 2.40856e-06
CASP9 [NCBI] 2.40377e-06
TGFB1 [NCBI] 2.40111e-06
PRKRA [NCBI] 2.39757e-06
UBA1 [NCBI] 2.39757e-06
ARID4A [NCBI] 2.37841e-06
TLR4 [NCBI] 2.35374e-06
MAPK8 [NCBI] 2.34883e-06
TP53 [NCBI] 2.33865e-06
FASLG [NCBI] 2.32381e-06
CCL5 [NCBI] 2.27465e-06
IFNGR2 [NCBI] 2.20765e-06
IRF6 [NCBI] 2.19266e-06
IRAK4 [NCBI] 2.18533e-06
IL10 [NCBI] 2.15027e-06
PIAS1 [NCBI] 2.1501e-06
LGALS3BP [NCBI] 2.11072e-06
TXNRD1 [NCBI] 2.10443e-06
INDO [NCBI] 2.08601e-06
HFE [NCBI] 2.06047e-06
FADD [NCBI] 2.05643e-06
CXCR3 [NCBI] 2.02814e-06
HLA-DRB1 [NCBI] 2.01457e-06
TRIM5 [NCBI] 1.98226e-06
IL6ST [NCBI] 1.96239e-06
CXCL12 [NCBI] 1.95845e-06
DDB1 [NCBI] 1.93945e-06
AIRE [NCBI] 1.91274e-06
OSM [NCBI] 1.87524e-06
SIGLEC1 [NCBI] 1.86308e-06
TRIM6-TRIM34 [NCBI] 1.81009e-06
IL6 [NCBI] 1.80034e-06
CRK [NCBI] 1.78955e-06
SERPING1 [NCBI] 1.78274e-06
IL12A [NCBI] 1.7343e-06
IFI27L2 [NCBI] 1.71922e-06
MT4 [NCBI] 1.71922e-06
IFIT5 [NCBI] 1.71922e-06
IL12B [NCBI] 1.71315e-06
TRAF2 [NCBI] 1.70434e-06
DAXX [NCBI] 1.70434e-06
VHL [NCBI] 1.68591e-06
IFI27L1 [NCBI] 1.65166e-06
TOR1A [NCBI] 1.61378e-06
HLA-B [NCBI] 1.61065e-06
TNFRSF11A [NCBI] 1.60485e-06
TMEM173 [NCBI] 1.59784e-06
FTSJD2 [NCBI] 1.59784e-06
TRIM34 [NCBI] 1.59784e-06
TOR3A [NCBI] 1.59784e-06
CD4 [NCBI] 1.56868e-06
SP140 [NCBI] 1.55308e-06
MT1B [NCBI] 1.55308e-06
MT1M [NCBI] 1.55308e-06
SPP1 [NCBI] 1.54312e-06
PCNA [NCBI] 1.54271e-06
MAP2K4 [NCBI] 1.53677e-06
IFNA6 [NCBI] 1.51477e-06
YY2 [NCBI] 1.51477e-06
GBP3 [NCBI] 1.51477e-06
IL28RA [NCBI] 1.51477e-06
TNFSF11 [NCBI] 1.49854e-06
TRIM6 [NCBI] 1.48128e-06
TRAFD1 [NCBI] 1.48128e-06
PPM1F [NCBI] 1.48128e-06
CXCL9 [NCBI] 1.48102e-06
STAT5A [NCBI] 1.4517e-06
METTL1 [NCBI] 1.45154e-06
LILRA4 [NCBI] 1.45154e-06
CD38 [NCBI] 1.44321e-06
CALCOCO2 [NCBI] 1.42479e-06
IFNA4 [NCBI] 1.42479e-06
ABL1 [NCBI] 1.40576e-06
GBP2 [NCBI] 1.40047e-06
MX2 [NCBI] 1.40047e-06
IL28B [NCBI] 1.40047e-06
HOOK3 [NCBI] 1.40047e-06
MED8 [NCBI] 1.40047e-06
UBA7 [NCBI] 1.40047e-06
DDX43 [NCBI] 1.40047e-06
SAMHD1 [NCBI] 1.40047e-06
ETV6 [NCBI] 1.36067e-06
UBE2E2 [NCBI] 1.35764e-06
SCGB2A1 [NCBI] 1.35764e-06
SP3 [NCBI] 1.35622e-06
HGF [NCBI] 1.33962e-06
BATF [NCBI] 1.33856e-06
APOBEC3A [NCBI] 1.33856e-06
TOR1B [NCBI] 1.33856e-06
MAP3K14 [NCBI] 1.33317e-06
MORF4 [NCBI] 1.32076e-06
MT1H [NCBI] 1.32076e-06
CPEB1 [NCBI] 1.30407e-06
DAPK3 [NCBI] 1.28837e-06
MT1X [NCBI] 1.27354e-06
MT1E [NCBI] 1.27354e-06
MT1G [NCBI] 1.27354e-06
MED17 [NCBI] 1.2595e-06
LY6E [NCBI] 1.2595e-06
EIF2S3 [NCBI] 1.24616e-06
MT1F [NCBI] 1.24616e-06
TNFRSF10A [NCBI] 1.23501e-06
TARBP2 [NCBI] 1.23346e-06
HLA-DQA1 [NCBI] 1.22584e-06
IL1A [NCBI] 1.22358e-06
CKLF [NCBI] 1.20975e-06
EIF2S2 [NCBI] 1.18798e-06
TRAT1 [NCBI] 1.17773e-06
CD180 [NCBI] 1.16787e-06
SEMA4D [NCBI] 1.15836e-06
NUB1 [NCBI] 1.15836e-06
CLU [NCBI] 1.15805e-06
EGFR [NCBI] 1.1321e-06
VIP [NCBI] 1.12902e-06
IL10RB [NCBI] 1.1234e-06
BST2 [NCBI] 1.1234e-06
MED23 [NCBI] 1.10751e-06
DDX6 [NCBI] 1.10751e-06
MED14 [NCBI] 1.09991e-06
PRRX1 [NCBI] 1.09991e-06
MT1A [NCBI] 1.09252e-06
MAPKAPK3 [NCBI] 1.07834e-06
MT3 [NCBI] 1.07834e-06
BCR [NCBI] 1.07796e-06
TRIM25 [NCBI] 1.07152e-06
SAT1 [NCBI] 1.07152e-06
GBF1 [NCBI] 1.07152e-06
PRKCD [NCBI] 1.06717e-06
XAF1 [NCBI] 1.06488e-06
GHRHR [NCBI] 1.0584e-06
CD276 [NCBI] 1.0459e-06
IL4 [NCBI] 1.04007e-06
LYST [NCBI] 1.03986e-06
KPNA5 [NCBI] 1.03396e-06
CLDN4 [NCBI] 1.02819e-06
CCR2 [NCBI] 1.01885e-06
DST [NCBI] 1.01701e-06
UBTF [NCBI] 1.0116e-06
SCRIB [NCBI] 1.0116e-06
PSMF1 [NCBI] 1.00629e-06
C2 [NCBI] 1.00629e-06
FAS [NCBI] 1.00353e-06
PIAS4 [NCBI] 9.76527e-07
JUNB [NCBI] 9.76527e-07
TOPBP1 [NCBI] 9.67311e-07
CAMK1 [NCBI] 9.67311e-07
ILF3 [NCBI] 9.62821e-07
JUND [NCBI] 9.62821e-07
NCF1 [NCBI] 9.62821e-07
MT2A [NCBI] 9.58407e-07
PTMA [NCBI] 9.58407e-07
GZMB [NCBI] 9.56441e-07
TNFRSF17 [NCBI] 9.45595e-07
CYP27B1 [NCBI] 9.45595e-07
PRND [NCBI] 9.3739e-07
TCF4 [NCBI] 9.33381e-07
EIF2S1 [NCBI] 9.33381e-07
TLR1 [NCBI] 9.33381e-07
RANGAP1 [NCBI] 9.29433e-07
KPNA3 [NCBI] 9.21712e-07
DICER1 [NCBI] 9.14213e-07
NOS2 [NCBI] 9.11907e-07
AGFG1 [NCBI] 9.06923e-07
APOBEC3F [NCBI] 9.06923e-07
MBD1 [NCBI] 8.96356e-07
HOXA10 [NCBI] 8.89542e-07
IL12RB2 [NCBI] 8.86201e-07
HIPK2 [NCBI] 8.86201e-07
HLA-DQB1 [NCBI] 8.77253e-07
TLR6 [NCBI] 8.76427e-07
CCNH [NCBI] 8.73249e-07
HNRNPA1 [NCBI] 8.7011e-07
TYMP [NCBI] 8.67007e-07
TGFB3 [NCBI] 8.67007e-07
CRKL [NCBI] 8.60912e-07
EIF2C2 [NCBI] 8.5203e-07
CD72 [NCBI] 8.49135e-07
VCL [NCBI] 8.49135e-07
PRMT1 [NCBI] 8.46272e-07
TXNIP [NCBI] 8.46272e-07
OPTN [NCBI] 8.43441e-07
RARB [NCBI] 8.3787e-07
IL12RB1 [NCBI] 8.3787e-07
TFDP1 [NCBI] 8.24444e-07
PDLIM7 [NCBI] 8.21841e-07
KPNA1 [NCBI] 8.19263e-07
XCL1 [NCBI] 8.19263e-07
BIRC3 [NCBI] 8.19263e-07
CXADR [NCBI] 8.16711e-07
CCL8 [NCBI] 8.16711e-07
PMAIP1 [NCBI] 8.11682e-07
TNFRSF13C [NCBI] 8.09203e-07
DDB2 [NCBI] 8.04317e-07
TRAF3 [NCBI] 7.92491e-07
RPS6KB1 [NCBI] 7.9019e-07
AFP [NCBI] 7.88681e-07
CR1 [NCBI] 7.87909e-07
HLA-DRB5 [NCBI] 7.87909e-07
IL7 [NCBI] 7.85648e-07
TFAM [NCBI] 7.81185e-07
BLM [NCBI] 7.74633e-07
TYROBP [NCBI] 7.74633e-07
IRS1 [NCBI] 7.74084e-07
ATF3 [NCBI] 7.72485e-07
DNMT1 [NCBI] 7.70356e-07
FGF10 [NCBI] 7.70356e-07
PPIB [NCBI] 7.68244e-07
KPNB1 [NCBI] 7.68244e-07
HLA-DRB3 [NCBI] 7.66149e-07
MAP2K7 [NCBI] 7.66149e-07
SCGB2A2 [NCBI] 7.59966e-07
KPNA2 [NCBI] 7.55925e-07
NEDD8 [NCBI] 7.51947e-07
TNFAIP3 [NCBI] 7.51947e-07
LILRB1 [NCBI] 7.4803e-07
CTSB [NCBI] 7.40371e-07
TLR2 [NCBI] 7.40257e-07
TFR2 [NCBI] 7.36627e-07
PDGFRA [NCBI] 7.32936e-07
NFKB2 [NCBI] 7.32936e-07
SKP2 [NCBI] 7.29299e-07
HSP90B1 [NCBI] 7.23938e-07
PTGS2 [NCBI] 7.21704e-07
IL15RA [NCBI] 7.15247e-07
CD59 [NCBI] 7.13544e-07
CASP3 [NCBI] 7.04364e-07
IL15 [NCBI] 7.03559e-07
EPCAM [NCBI] 7.01932e-07
TLR5 [NCBI] 6.9871e-07
ETS2 [NCBI] 6.9083e-07
CEBPB [NCBI] 6.86218e-07
IKBKG [NCBI] 6.75772e-07
UBE3A [NCBI] 6.69993e-07
ERF [NCBI] 6.67152e-07
XDH [NCBI] 6.64343e-07
NPM1 [NCBI] 6.61565e-07
CCL7 [NCBI] 6.61565e-07
DHFR [NCBI] 6.40163e-07
PTPN22 [NCBI] 6.34121e-07
EIF5A [NCBI] 6.29219e-07
CHI3L1 [NCBI] 6.24413e-07
MIF [NCBI] 6.24413e-07
HCK [NCBI] 6.23225e-07
GTF2F2 [NCBI] 6.22044e-07
PRKCQ [NCBI] 6.16219e-07
ISL1 [NCBI] 6.13926e-07
PVR [NCBI] 6.12788e-07
SMARCB1 [NCBI] 6.11655e-07
SMN2 [NCBI] 6.11655e-07
SUMO1 [NCBI] 6.08287e-07
MSTN [NCBI] 5.92104e-07
C1QBP [NCBI] 5.8088e-07
GZMA [NCBI] 5.72064e-07
CD93 [NCBI] 5.71104e-07
STAT5B [NCBI] 5.64487e-07
YY1 [NCBI] 5.63556e-07
RELB [NCBI] 5.62629e-07
CCRK [NCBI] 5.43079e-07
UBE2I [NCBI] 5.39688e-07
PSMB9 [NCBI] 5.39688e-07
CD14 [NCBI] 5.36344e-07
EIF4EBP1 [NCBI] 5.3469e-07
MAGEA3 [NCBI] 5.32229e-07
NFKBIB [NCBI] 5.30603e-07
CREB1 [NCBI] 5.29794e-07
HRAS [NCBI] 5.27322e-07
NAT1 [NCBI] 5.26584e-07
CA9 [NCBI] 5.25789e-07
PRKACA [NCBI] 5.24996e-07
IL18 [NCBI] 5.22632e-07
CDK7 [NCBI] 5.07448e-07
TGFB2 [NCBI] 5.07448e-07
KLRK1 [NCBI] 4.98782e-07
APAF1 [NCBI] 4.77122e-07
TCF7L1 [NCBI] 4.66382e-07
IL1RN [NCBI] 4.61751e-07
NR3C1 [NCBI] 4.60891e-07
KRT7 [NCBI] 4.54352e-07
SP1 [NCBI] 4.46857e-07
RELA [NCBI] 4.44599e-07
CD209 [NCBI] 4.37956e-07
PLK1 [NCBI] 4.37412e-07
MDM2 [NCBI] 4.36326e-07
CYBB [NCBI] 4.32565e-07
PXN [NCBI] 4.32565e-07
FGF7 [NCBI] 4.30972e-07
MEN1 [NCBI] 4.28342e-07
RB1 [NCBI] 4.19623e-07
SLC11A1 [NCBI] 4.13665e-07
YBX1 [NCBI] 4.12687e-07
MAPK14 [NCBI] 4.10261e-07
CIITA [NCBI] 4.09298e-07
TNFRSF10B [NCBI] 4.08818e-07
XPO1 [NCBI] 3.97144e-07
MBP [NCBI] 3.85183e-07
CCND1 [NCBI] 3.79244e-07
TERT [NCBI] 3.76743e-07
BMP7 [NCBI] 3.76329e-07
CFLAR [NCBI] 3.72232e-07
ADAM17 [NCBI] 3.6861e-07
XIAP [NCBI] 3.62317e-07
LBP [NCBI] 3.62317e-07
TROVE2 [NCBI] 3.33717e-07
AKT1 [NCBI] 3.29614e-07
MMP9 [NCBI] 3.28372e-07
MPO [NCBI] 3.15287e-07
SMAD4 [NCBI] 3.10084e-07
NGF [NCBI] 3.01632e-07
E2F1 [NCBI] 2.89473e-07
CNTF [NCBI] 2.88389e-07
IL8 [NCBI] 2.88389e-07
PRL [NCBI] 2.8752e-07
CTGF [NCBI] 2.60262e-07
EPO [NCBI] 2.57827e-07
TJP1 [NCBI] 2.47629e-07
IL1B [NCBI] 2.45462e-07
TNFRSF11B [NCBI] 2.42895e-07
CCL2 [NCBI] 2.37455e-07
PTK2 [NCBI] 1.92821e-07
CETP [NCBI] 1.8844e-07
CFTR [NCBI] 1.84531e-07
PLAUR [NCBI] 1.54884e-07
CD68 [NCBI] 1.51949e-07
CDK2 [NCBI] 1.50743e-07
BCL2L1 [NCBI] 1.09548e-07
BAX [NCBI] 4.38553e-08
AR [NCBI] 3.75904e-08
AVP [NCBI] 3.04501e-08
GFAP [NCBI] 2.75089e-08
APOE [NCBI] 2.69336e-08
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
panencephalitis, subacute sclerosing [NCBI] 0.000785501
TNF [NCBI] 0.000573746
IFNA1 [NCBI] 0.000526337
IFNG [NCBI] 0.000459492
IFNB1 [NCBI] 0.000411823
IFNAR1 [NCBI] 0.000375018
SLE [NCBI] 0.000316873
hepatitis c virus, susceptibility to [NCBI] 0.000249361
STAT1 [NCBI] 0.000178066
MTAP [NCBI] 0.000161368
herpes simplex encephalitis, unc93b-deficient [NCBI] 0.000150302
interferon antiviral depressor [NCBI] 0.000150302
CHH [NCBI] 0.000110092
KRT7 [NCBI] 0.000105056
PRKR [NCBI] 0.000100208
IFIT4 [NCBI] 9.37292e-05
IFNA17 [NCBI] 9.37292e-05
IFIT1 [NCBI] 8.7762e-05
sarcoidosis [NCBI] 7.65008e-05
OAS1 [NCBI] 7.13108e-05
IFNA14 [NCBI] 7.04969e-05
FAM14A [NCBI] 7.04969e-05
STAT2 [NCBI] 6.82349e-05
CHS [NCBI] 6.62192e-05
MNDA [NCBI] 6.56611e-05
ADAR [NCBI] 6.56611e-05
RNASEL [NCBI] 6.45161e-05
AVSD [NCBI] 6.1584e-05
XLP1 [NCBI] 6.1584e-05
IFI16 [NCBI] 6.02788e-05
IL2 [NCBI] 5.76206e-05
TLR3 [NCBI] 5.71096e-05
GBP1 [NCBI] 5.24995e-05
G1P2 [NCBI] 5.24995e-05
IRF3 [NCBI] 5.21552e-05
lymphoma, non-hodgkin, familial [NCBI] 5.07438e-05
IFI6 [NCBI] 5.00756e-05
VEGF [NCBI] 4.69046e-05
IRGM [NCBI] 4.64512e-05
IRF2 [NCBI] 4.50198e-05
CXCL9 [NCBI] 4.37599e-05
virus-induced signaling adaptor [NCBI] 4.06913e-05
CVID [NCBI] 4.03995e-05
DDX58 [NCBI] 3.98397e-05
IRF7 [NCBI] 3.83192e-05
hla-d histocompatibility type [NCBI] 3.797e-05
JMML [NCBI] 3.55397e-05
IFNA7 [NCBI] 3.52413e-05
IFNA10 [NCBI] 3.52413e-05
IFNA6 [NCBI] 3.52413e-05
IFNA4 [NCBI] 3.52413e-05
FAM14B [NCBI] 3.52413e-05
IFNA8 [NCBI] 3.52413e-05
IFNA21 [NCBI] 3.52413e-05
TRIM34 [NCBI] 3.52413e-05
IFNA13 [NCBI] 3.52413e-05
TOR3A [NCBI] 3.52413e-05
IFNA5 [NCBI] 3.52413e-05
IFNA16 [NCBI] 3.52413e-05
BCGF [NCBI] 3.52032e-05
PLSCR1 [NCBI] 3.4265e-05
IRF1 [NCBI] 3.4265e-05
PIAS1 [NCBI] 3.29173e-05
CF [NCBI] 3.11553e-05
TLR7 [NCBI] 3.10007e-05
APS1 [NCBI] 2.92531e-05
JAK1 [NCBI] 2.88058e-05
CALCOCO2 [NCBI] 2.78252e-05
nedd8 ultimate buster 1 [NCBI] 2.78252e-05
IL28RA [NCBI] 2.78252e-05
NOS2B [NCBI] 2.78252e-05
NOS2C [NCBI] 2.78252e-05
SP140 [NCBI] 2.78252e-05
OAS3 [NCBI] 2.50307e-05
RNS4I [NCBI] 2.50307e-05
UNC93B1 [NCBI] 2.50307e-05
ISG20 [NCBI] 2.50307e-05
IFIT2 [NCBI] 2.50307e-05
PRKRA [NCBI] 2.50307e-05
DNAJC3 [NCBI] 2.50307e-05
IFNW1 [NCBI] 2.50307e-05
EV [NCBI] 2.44222e-05
TLR8 [NCBI] 2.32185e-05
PSME2 [NCBI] 2.32185e-05
USP18 [NCBI] 2.32185e-05
OAS2 [NCBI] 2.18729e-05
IFRD1 [NCBI] 2.0802e-05
IFNA2 [NCBI] 2.0802e-05
PSME1 [NCBI] 2.0802e-05
SP110 [NCBI] 1.99128e-05
TRAF3 [NCBI] 1.91526e-05
IL12RB2 [NCBI] 1.91526e-05
IFNAR2 [NCBI] 1.91526e-05
SOD1 [NCBI] 1.85649e-05
ILF3 [NCBI] 1.84889e-05
MAF [NCBI] 1.84889e-05
IRAK4 [NCBI] 1.79001e-05
ICSBP1 [NCBI] 1.79001e-05
CXCL10 [NCBI] 1.73711e-05
AVP [NCBI] 1.65657e-05
IRF5 [NCBI] 1.64517e-05
KLK3 [NCBI] 1.61907e-05
TLR9 [NCBI] 1.6186e-05
EIF2C2 [NCBI] 1.49941e-05
PRL [NCBI] 1.48286e-05
NGFB [NCBI] 1.39846e-05
HLA-DQB1 [NCBI] 1.33773e-05
CRH [NCBI] 1.32386e-05
TRAF6 [NCBI] 1.29361e-05
IL12A [NCBI] 1.27293e-05
DNMT1 [NCBI] 1.26632e-05
GFAP [NCBI] 1.25571e-05
HLA-DRB1 [NCBI] 1.25307e-05
IFNGR1 [NCBI] 1.19786e-05
NOS2A [NCBI] 1.16421e-05
STAT4 [NCBI] 1.14822e-05
IL12B [NCBI] 1.10316e-05
OPTN [NCBI] 1.06194e-05
IL5 [NCBI] 1.04895e-05
TFR2 [NCBI] 1.00026e-05
TLR4 [NCBI] 8.82496e-06
AR [NCBI] 7.95717e-06
SOCS3 [NCBI] 7.75653e-06
APOE [NCBI] 6.86906e-06
TYMS [NCBI] 6.84752e-06
ZFP36 [NCBI] 6.5866e-06
STAT6 [NCBI] 6.48042e-06
EPO [NCBI] 6.07225e-06
AIRE [NCBI] 5.98744e-06
IL4 [NCBI] 5.54883e-06
ASS [NCBI] 5.46675e-06
CEACAM5 [NCBI] 5.15954e-06
XDH [NCBI] 5.1306e-06
STAT5A [NCBI] 4.06665e-06
MPO [NCBI] 3.80922e-06
JAK2 [NCBI] 2.57443e-06
EGF [NCBI] 2.50279e-06
MBP [NCBI] 2.14763e-06
MBL2 [NCBI] 1.09258e-06
MG [NCBI] 1.00192e-06
GJA1 [NCBI] 9.95224e-07
STAT3 [NCBI] 9.0465e-07
EGFR [NCBI] 8.56379e-07
OSM [NCBI] 7.65562e-07
APC [NCBI] 7.6436e-07
SPP1 [NCBI] 6.05743e-07
AFP [NCBI] 5.72893e-07
ABCC1 [NCBI] 4.43199e-07
thrombocytopenic purpura, autoimmune [NCBI] 3.96968e-07
VIP [NCBI] 3.82904e-07
HGF [NCBI] 3.13435e-07
F3 [NCBI] 2.83992e-07
FGF7 [NCBI] 2.59714e-07
RA [NCBI] 1.79039e-07
PCNA [NCBI] 2.42271e-08
MDD [NCBI] 5.4433e-09
FRAP1 [NCBI] 5.35904e-09
CJD [NCBI] 4.76714e-09
DHFR [NCBI] 2.79593e-11
Database Center for Life Science