Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Leukocytes [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
MS [NCBI] 0.00335442
LILRP2 [NCBI] 0.00056426
LILRP1 [NCBI] 0.00056426
IFNWP18 [NCBI] 0.00039032
SELPLG [NCBI] 0.000378761
MPO [NCBI] 0.000369114
RN5S1@ [NCBI] 0.000366986
IGAN [NCBI] 0.000321829
IGHA1 [NCBI] 0.000306397
NCF1C [NCBI] 0.000284467
FTX [NCBI] 0.000281916
NPM1P6 [NCBI] 0.000281916
HTL [NCBI] 0.000281916
PPIAP13 [NCBI] 0.000281916
NPM1P2 [NCBI] 0.000281916
NPM1P4 [NCBI] 0.000281916
HULC [NCBI] 0.000281916
PA2G4P [NCBI] 0.000281916
TELM [NCBI] 0.000281916
PPIAP16 [NCBI] 0.000281916
NPM1P7 [NCBI] 0.000281916
NPM1P5 [NCBI] 0.000281916
PA2G4P5 [NCBI] 0.000281916
PPIAP14 [NCBI] 0.000281916
NPM1P3 [NCBI] 0.000281916
PA2G4P3 [NCBI] 0.000281916
PPIAP12 [NCBI] 0.000281916
LOC134997 [NCBI] 0.000281916
PPIAP15 [NCBI] 0.000281916
PA2G4P4 [NCBI] 0.000281916
LEIF-M [NCBI] 0.000281916
PPIAP6 [NCBI] 0.000281916
PPIAP11 [NCBI] 0.000281916
NPM1P1 [NCBI] 0.000281916
PA2G4P6 [NCBI] 0.000281916
PA2G4P2 [NCBI] 0.000281916
PPIAP7 [NCBI] 0.000281916
TNF [NCBI] 0.000247117
CTSG [NCBI] 0.000240832
HBB@ [NCBI] 0.000225827
TAAR4P [NCBI] 0.000210208
UBBP4 [NCBI] 0.000210208
EPR1 [NCBI] 0.000199929
GVIN1 [NCBI] 0.000183283
IFNAP22 [NCBI] 0.000183283
IGHA2 [NCBI] 0.000165877
PLGLA [NCBI] 0.000165877
IGHV1-69 [NCBI] 0.000152992
MIR126 [NCBI] 0.000142771
RMRP [NCBI] 0.0001058
TRNL1 [NCBI] 8.53629e-05
HLA-DQB2 [NCBI] 8.27051e-05
ITGB2 [NCBI] 8.24374e-05
SPN [NCBI] 6.28314e-05
CD68 [NCBI] 6.15518e-05
SLPI [NCBI] 5.9166e-05
CX3CL1 [NCBI] 5.58669e-05
IL1RN [NCBI] 5.5823e-05
ICAM1 [NCBI] 5.1269e-05
MYH9 [NCBI] 4.94927e-05
ICAM3 [NCBI] 4.70379e-05
SELL [NCBI] 4.64246e-05
ITGAM [NCBI] 4.12442e-05
AOC3 [NCBI] 4.02238e-05
SELP [NCBI] 3.90924e-05
NOS2 [NCBI] 3.69527e-05
JAM3 [NCBI] 3.68394e-05
IL6 [NCBI] 3.54987e-05
VWF [NCBI] 3.48604e-05
CASP12 [NCBI] 3.47945e-05
CALCA [NCBI] 3.34169e-05
TLR4 [NCBI] 3.32541e-05
IFNA2 [NCBI] 3.2634e-05
SELE [NCBI] 3.25195e-05
CX3CR1 [NCBI] 3.22275e-05
LILRB1 [NCBI] 3.22275e-05
AGA [NCBI] 3.17014e-05
JAM2 [NCBI] 3.16503e-05
CCL2 [NCBI] 2.99391e-05
ITGAL [NCBI] 2.96155e-05
GSTM1 [NCBI] 2.58825e-05
G6PD [NCBI] 2.53669e-05
IL8 [NCBI] 2.52288e-05
VCAM1 [NCBI] 2.51717e-05
CXCL1 [NCBI] 2.4805e-05
CCR1 [NCBI] 2.46476e-05
IFNA13 [NCBI] 2.42625e-05
PTGS2 [NCBI] 2.41765e-05
CD97 [NCBI] 2.36334e-05
LILRA2 [NCBI] 2.34084e-05
FPR2 [NCBI] 2.21634e-05
ADA [NCBI] 2.19709e-05
IL10 [NCBI] 2.13157e-05
PLAUR [NCBI] 2.11802e-05
CCL5 [NCBI] 2.0904e-05
ALOX5AP [NCBI] 2.07107e-05
ITGAX [NCBI] 2.02562e-05
CCL11 [NCBI] 2.01553e-05
MMP9 [NCBI] 1.9942e-05
ITGAD [NCBI] 1.96831e-05
F3 [NCBI] 1.83589e-05
ADAM17 [NCBI] 1.79735e-05
CCL21 [NCBI] 1.78839e-05
LILRB3 [NCBI] 1.77478e-05
IL1B [NCBI] 1.77426e-05
BPI [NCBI] 1.76512e-05
LSP1 [NCBI] 1.67292e-05
CXCL12 [NCBI] 1.66178e-05
CYBB [NCBI] 1.61074e-05
NAT2 [NCBI] 1.6008e-05
CYSLTR1 [NCBI] 1.55096e-05
FMR1 [NCBI] 1.54509e-05
MYO9B [NCBI] 1.51921e-05
CD52 [NCBI] 1.50596e-05
IFNA1 [NCBI] 1.49516e-05
CD48 [NCBI] 1.49349e-05
GLB1 [NCBI] 1.47053e-05
CXCR3 [NCBI] 1.46679e-05
IFNA10 [NCBI] 1.45564e-05
HLA-DQB1 [NCBI] 1.4536e-05
LILRB2 [NCBI] 1.4422e-05
HMOX1 [NCBI] 1.40893e-05
LY9 [NCBI] 1.3989e-05
CCR3 [NCBI] 1.39679e-05
IFNA8 [NCBI] 1.39361e-05
ALOX15 [NCBI] 1.38198e-05
LTB4R [NCBI] 1.38198e-05
FASLG [NCBI] 1.38154e-05
PFKM [NCBI] 1.36582e-05
MADCAM1 [NCBI] 1.35625e-05
LBP [NCBI] 1.35348e-05
CXCL11 [NCBI] 1.30655e-05
DARC [NCBI] 1.2676e-05
CYSLTR2 [NCBI] 1.257e-05
CR1 [NCBI] 1.25507e-05
LILRA1 [NCBI] 1.24763e-05
HLA-DRB1 [NCBI] 1.23949e-05
FFAR2 [NCBI] 1.22766e-05
PTAFR [NCBI] 1.22171e-05
GP1BA [NCBI] 1.18619e-05
NOS3 [NCBI] 1.1807e-05
PECAM1 [NCBI] 1.17564e-05
XRCC3 [NCBI] 1.1611e-05
LILRB4 [NCBI] 1.14285e-05
PPOX [NCBI] 1.14285e-05
C3AR1 [NCBI] 1.14049e-05
AOAH [NCBI] 1.12226e-05
DUSP2 [NCBI] 1.10876e-05
F11R [NCBI] 1.1007e-05
CCR2 [NCBI] 1.08416e-05
ASAH1 [NCBI] 1.07748e-05
NAT1 [NCBI] 1.07733e-05
TGFB1 [NCBI] 1.0656e-05
LILRA5 [NCBI] 1.05662e-05
CD59 [NCBI] 1.0448e-05
CCBP2 [NCBI] 1.0283e-05
LTA4H [NCBI] 1.0283e-05
CEACAM8 [NCBI] 1.02171e-05
CYP2D6 [NCBI] 1.02171e-05
JAK2 [NCBI] 1.01799e-05
LGALS9 [NCBI] 1.01529e-05
RNASE3 [NCBI] 9.90628e-06
PTGS1 [NCBI] 9.86075e-06
HRH4 [NCBI] 9.84708e-06
IDUA [NCBI] 9.83664e-06
ICAM4 [NCBI] 9.83664e-06
AMICA1 [NCBI] 9.70393e-06
MOG [NCBI] 9.62802e-06
CD46 [NCBI] 9.60194e-06
CD37 [NCBI] 9.57299e-06
CCL19 [NCBI] 9.4022e-06
CAT [NCBI] 9.36273e-06
CCL7 [NCBI] 9.34048e-06
DMPK [NCBI] 9.33053e-06
ITGAE [NCBI] 9.18984e-06
IFNA14 [NCBI] 9.11265e-06
FCGR1B [NCBI] 9.11265e-06
MYO1F [NCBI] 9.11265e-06
PPP1R12C [NCBI] 9.11265e-06
ALOX5 [NCBI] 9.00901e-06
CCL8 [NCBI] 9.00901e-06
SIGLEC7 [NCBI] 9.00272e-06
CCL22 [NCBI] 8.95906e-06
C3 [NCBI] 8.91641e-06
CYBA [NCBI] 8.88225e-06
FCAR [NCBI] 8.80275e-06
TPP1 [NCBI] 8.78175e-06
CYP1A1 [NCBI] 8.73794e-06
IFNA21 [NCBI] 8.65999e-06
FER [NCBI] 8.65186e-06
CD151 [NCBI] 8.56776e-06
CTAGE1 [NCBI] 8.48057e-06
CXCL13 [NCBI] 8.44513e-06
TLR3 [NCBI] 8.43545e-06
MSN [NCBI] 8.41769e-06
XRCC1 [NCBI] 8.3265e-06
LILRA3 [NCBI] 8.29267e-06
LILRA4 [NCBI] 8.29267e-06
CD83 [NCBI] 8.28718e-06
HLA-G [NCBI] 8.2123e-06
GSTT1 [NCBI] 8.13703e-06
HBB [NCBI] 8.13703e-06
CD44 [NCBI] 8.12532e-06
CCR6 [NCBI] 8.11878e-06
TLR2 [NCBI] 8.10851e-06
SIGLEC10 [NCBI] 7.98343e-06
UGT1A6 [NCBI] 7.9701e-06
TYROBP [NCBI] 7.92206e-06
LGALS1 [NCBI] 7.81922e-06
PARVG [NCBI] 7.71638e-06
ITPA [NCBI] 7.71638e-06
TPK1 [NCBI] 7.71638e-06
IDS [NCBI] 7.63012e-06
PCBD1 [NCBI] 7.56677e-06
HEXA [NCBI] 7.56677e-06
PPBP [NCBI] 7.52736e-06
ACADL [NCBI] 7.48137e-06
ARAP3 [NCBI] 7.48137e-06
CCRL1 [NCBI] 7.48137e-06
WAS [NCBI] 7.44253e-06
SERPING1 [NCBI] 7.38481e-06
PI3 [NCBI] 7.32669e-06
GSR [NCBI] 7.26974e-06
CXCL9 [NCBI] 7.24501e-06
PAH [NCBI] 7.22901e-06
MYO5A [NCBI] 7.21393e-06
CD14 [NCBI] 7.14423e-06
CXCL10 [NCBI] 7.11575e-06
ATP1A1 [NCBI] 7.10553e-06
PGM3 [NCBI] 7.08207e-06
ND2 [NCBI] 7.08207e-06
GCA [NCBI] 7.08207e-06
ADRB3 [NCBI] 6.95044e-06
GNAI1 [NCBI] 6.90061e-06
IFNG [NCBI] 6.89822e-06
CXCL5 [NCBI] 6.82435e-06
ANXA1 [NCBI] 6.75627e-06
CCL26 [NCBI] 6.75627e-06
PROC [NCBI] 6.75627e-06
SIRPB1 [NCBI] 6.75067e-06
S100A8 [NCBI] 6.70978e-06
IL1F5 [NCBI] 6.60396e-06
PSTPIP1 [NCBI] 6.60396e-06
SYTL1 [NCBI] 6.60396e-06
IL8RA [NCBI] 6.48841e-06
ITGA2B [NCBI] 6.48518e-06
EMR2 [NCBI] 6.46755e-06
RHOH [NCBI] 6.46755e-06
F2 [NCBI] 6.4622e-06
SRY [NCBI] 6.37118e-06
CDH5 [NCBI] 6.36368e-06
MEP1B [NCBI] 6.34009e-06
MTHFR [NCBI] 6.32748e-06
CCR7 [NCBI] 6.28783e-06
TFPI [NCBI] 6.28169e-06
P2RX7 [NCBI] 6.2444e-06
MSBP1 [NCBI] 6.23796e-06
LENG1 [NCBI] 6.23796e-06
LOC389031 [NCBI] 6.23796e-06
LENG9 [NCBI] 6.23796e-06
CCL1 [NCBI] 6.16768e-06
CKLF [NCBI] 6.10788e-06
SERPIND1 [NCBI] 6.10788e-06
NAGA [NCBI] 6.09308e-06
DNASE2 [NCBI] 6.00147e-06
PFKL [NCBI] 5.90063e-06
HBD [NCBI] 5.90063e-06
DPP3 [NCBI] 5.90063e-06
SLAMF7 [NCBI] 5.90063e-06
PTPRC [NCBI] 5.85601e-06
CD177 [NCBI] 5.81372e-06
FCGR1A [NCBI] 5.81372e-06
LTK [NCBI] 5.80482e-06
UTS2 [NCBI] 5.80482e-06
CYP17A1 [NCBI] 5.78076e-06
HLA-DQA1 [NCBI] 5.78076e-06
PDLIM5 [NCBI] 5.71356e-06
CTNS [NCBI] 5.71356e-06
GRHPR [NCBI] 5.62645e-06
IL10RA [NCBI] 5.62645e-06
LAIR1 [NCBI] 5.62645e-06
LIPA [NCBI] 5.62645e-06
LTA [NCBI] 5.6218e-06
IL8RB [NCBI] 5.59112e-06
FCGR2A [NCBI] 5.59112e-06
CEACAM5 [NCBI] 5.54314e-06
ARNTL [NCBI] 5.54314e-06
C1QBP [NCBI] 5.47753e-06
GPI [NCBI] 5.47183e-06
B4GALT1 [NCBI] 5.46332e-06
CD53 [NCBI] 5.46332e-06
CCL15 [NCBI] 5.46332e-06
NARS [NCBI] 5.46332e-06
GSTP1 [NCBI] 5.46194e-06
APOE [NCBI] 5.44343e-06
ELA2 [NCBI] 5.41415e-06
CD93 [NCBI] 5.39358e-06
HBE1 [NCBI] 5.38671e-06
VNN2 [NCBI] 5.38671e-06
GATA1 [NCBI] 5.32211e-06
CD84 [NCBI] 5.31306e-06
MNDA [NCBI] 5.31306e-06
IFNA7 [NCBI] 5.31306e-06
PTPRE [NCBI] 5.31306e-06
IL12B [NCBI] 5.30246e-06
PF4 [NCBI] 5.28797e-06
F5 [NCBI] 5.27526e-06
AMBP [NCBI] 5.26369e-06
ITGB7 [NCBI] 5.24217e-06
GRN [NCBI] 5.22171e-06
CD38 [NCBI] 5.21752e-06
HLA-DOA [NCBI] 5.17384e-06
XPNPEP2 [NCBI] 5.16924e-06
LDLR [NCBI] 5.15425e-06
LCP1 [NCBI] 5.1079e-06
ICAM2 [NCBI] 5.1079e-06
SH3BP2 [NCBI] 5.1079e-06
DHFR [NCBI] 5.09721e-06
G6PC [NCBI] 5.04418e-06
GALT [NCBI] 5.04418e-06
SIGLEC1 [NCBI] 5.04253e-06
RHOG [NCBI] 4.98255e-06
MZF1 [NCBI] 4.98255e-06
AZU1 [NCBI] 4.98255e-06
LGALS8 [NCBI] 4.92288e-06
GALNS [NCBI] 4.92288e-06
CXCR5 [NCBI] 4.89827e-06
PDHA1 [NCBI] 4.86505e-06
EBPL [NCBI] 4.85179e-06
GUK2 [NCBI] 4.85179e-06
SCARF2 [NCBI] 4.85179e-06
PYDC2 [NCBI] 4.85179e-06
C16orf7 [NCBI] 4.85179e-06
CD300LB [NCBI] 4.85179e-06
LYPLA2 [NCBI] 4.85179e-06
MYO7B [NCBI] 4.85179e-06
OLAH [NCBI] 4.85179e-06
GPR135 [NCBI] 4.85179e-06
PEPC [NCBI] 4.85179e-06
EZR [NCBI] 4.82908e-06
DSTN [NCBI] 4.80895e-06
SH2D1A [NCBI] 4.80643e-06
CD22 [NCBI] 4.72435e-06
GYPA [NCBI] 4.70159e-06
MGAT2 [NCBI] 4.65014e-06
ALDH5A1 [NCBI] 4.65014e-06
IL16 [NCBI] 4.65014e-06
TH [NCBI] 4.63268e-06
GNAO1 [NCBI] 4.60008e-06
IFNGR1 [NCBI] 4.56635e-06
TLR5 [NCBI] 4.54936e-06
ROCK1 [NCBI] 4.54936e-06
NP [NCBI] 4.50385e-06
HCST [NCBI] 4.50385e-06
HEXB [NCBI] 4.4124e-06
NCF1 [NCBI] 4.4124e-06
HBG2 [NCBI] 4.4124e-06
FGB [NCBI] 4.4124e-06
TIMP1 [NCBI] 4.39157e-06
FOLR1 [NCBI] 4.38822e-06
LILRA6 [NCBI] 4.32982e-06
C9orf61 [NCBI] 4.32982e-06
MYO5C [NCBI] 4.32982e-06
NLRP6 [NCBI] 4.32982e-06
OR1D5 [NCBI] 4.32982e-06
NDUFB4 [NCBI] 4.32982e-06
GDPD1 [NCBI] 4.32982e-06
PADI6 [NCBI] 4.32982e-06
SNX20 [NCBI] 4.32982e-06
OSBPL10 [NCBI] 4.32982e-06
ST8SIA6 [NCBI] 4.32982e-06
SELI [NCBI] 4.32982e-06
EMR3 [NCBI] 4.32982e-06
CCR10 [NCBI] 4.32529e-06
VAMP7 [NCBI] 4.32529e-06
CXCR4 [NCBI] 4.32297e-06
GZMB [NCBI] 4.28536e-06
ATP1A2 [NCBI] 4.28324e-06
CNR2 [NCBI] 4.28324e-06
HLA-DRB3 [NCBI] 4.28324e-06
PIGA [NCBI] 4.26133e-06
TNFRSF1A [NCBI] 4.24327e-06
ALOX12 [NCBI] 4.24213e-06
GLA [NCBI] 4.24213e-06
PTMA [NCBI] 4.20194e-06
CBS [NCBI] 4.16261e-06
ABCA1 [NCBI] 4.13767e-06
ARSA [NCBI] 4.12412e-06
CR2 [NCBI] 4.12412e-06
COL2A1 [NCBI] 4.12051e-06
FGG [NCBI] 4.08643e-06
PPT1 [NCBI] 4.08643e-06
CXCL2 [NCBI] 4.08643e-06
SLC37A4 [NCBI] 4.04951e-06
HBG1 [NCBI] 4.01333e-06
PURA [NCBI] 4.01333e-06
CRTAM [NCBI] 3.99154e-06
NLRP11 [NCBI] 3.99154e-06
MYO9A [NCBI] 3.99154e-06
OXSM [NCBI] 3.99154e-06
GPR175 [NCBI] 3.99154e-06
NLRP4 [NCBI] 3.99154e-06
RNF130 [NCBI] 3.99154e-06
FBXO43 [NCBI] 3.99154e-06
ME3 [NCBI] 3.99154e-06
DDHD1 [NCBI] 3.99154e-06
NPL [NCBI] 3.99154e-06
ABCB8 [NCBI] 3.99154e-06
MYO1E [NCBI] 3.99154e-06
ACRBP [NCBI] 3.99154e-06
IFNA6 [NCBI] 3.99154e-06
PIK3R6 [NCBI] 3.99154e-06
LOXL3 [NCBI] 3.99154e-06
TSEN34 [NCBI] 3.99154e-06
RETN [NCBI] 3.98746e-06
DOCK1 [NCBI] 3.97787e-06
ITGB3 [NCBI] 3.95158e-06
IL12RB2 [NCBI] 3.94309e-06
DEFA1 [NCBI] 3.94309e-06
FABP2 [NCBI] 3.94309e-06
TJP1 [NCBI] 3.94299e-06
CD40LG [NCBI] 3.93941e-06
PROM1 [NCBI] 3.93517e-06
IL21 [NCBI] 3.90898e-06
LCN2 [NCBI] 3.87682e-06
KIR2DL4 [NCBI] 3.84264e-06
AGTR1 [NCBI] 3.81585e-06
EPHX1 [NCBI] 3.81038e-06
STAT3 [NCBI] 3.79795e-06
PDE4B [NCBI] 3.77869e-06
DCK [NCBI] 3.75642e-06
KNG1 [NCBI] 3.74756e-06
CCL24 [NCBI] 3.74756e-06
SELM [NCBI] 3.74051e-06
FGFBP2 [NCBI] 3.74051e-06
SLC30A9 [NCBI] 3.74051e-06
IFNA17 [NCBI] 3.74051e-06
MBOAT7 [NCBI] 3.74051e-06
CNOT3 [NCBI] 3.74051e-06
IFNA5 [NCBI] 3.74051e-06
IFNA4 [NCBI] 3.74051e-06
KIAA1949 [NCBI] 3.74051e-06
PIP3-E [NCBI] 3.74051e-06
FLVCR2 [NCBI] 3.74051e-06
LILRB5 [NCBI] 3.74051e-06
ATP5S [NCBI] 3.74051e-06
SLC46A2 [NCBI] 3.74051e-06
FCGR1C [NCBI] 3.74051e-06
MCAT [NCBI] 3.74051e-06
LAIR2 [NCBI] 3.74051e-06
HYAL3 [NCBI] 3.74051e-06
LENG8 [NCBI] 3.74051e-06
GPR84 [NCBI] 3.74051e-06
ADM [NCBI] 3.72469e-06
LRRK2 [NCBI] 3.65732e-06
CXCL16 [NCBI] 3.65732e-06
PRKCB [NCBI] 3.63906e-06
CCL18 [NCBI] 3.62825e-06
POMC [NCBI] 3.61115e-06
HP [NCBI] 3.58674e-06
RETNLB [NCBI] 3.5715e-06
IL1A [NCBI] 3.55964e-06
DDR1 [NCBI] 3.5438e-06
INDO [NCBI] 3.5438e-06
MGLL [NCBI] 3.54086e-06
CPNE1 [NCBI] 3.54086e-06
NDUFA9 [NCBI] 3.54086e-06
ALDH4A1 [NCBI] 3.54086e-06
SLC2A6 [NCBI] 3.54086e-06
IDI1 [NCBI] 3.54086e-06
SCD5 [NCBI] 3.54086e-06
GDE1 [NCBI] 3.54086e-06
HS2ST1 [NCBI] 3.54086e-06
RIN3 [NCBI] 3.54086e-06
DAGLB [NCBI] 3.54086e-06
TAAR1 [NCBI] 3.54086e-06
NDUFA10 [NCBI] 3.54086e-06
OPN1SW [NCBI] 3.54086e-06
LPCAT1 [NCBI] 3.54086e-06
ACAD8 [NCBI] 3.54086e-06
RIN2 [NCBI] 3.54086e-06
PTPN6 [NCBI] 3.52254e-06
OGG1 [NCBI] 3.51653e-06
BCHE [NCBI] 3.49326e-06
CCL20 [NCBI] 3.48021e-06
SIRPA [NCBI] 3.43722e-06
CHRNA7 [NCBI] 3.43722e-06
PSAP [NCBI] 3.42876e-06
CCR5 [NCBI] 3.39518e-06
CEACAM1 [NCBI] 3.38629e-06
S100A9 [NCBI] 3.38629e-06
SYK [NCBI] 3.37846e-06
IFNW1 [NCBI] 3.37517e-06
EMCN [NCBI] 3.37517e-06
CBR3 [NCBI] 3.37517e-06
MS4A3 [NCBI] 3.37517e-06
SLC30A6 [NCBI] 3.37517e-06
APOL3 [NCBI] 3.37517e-06
NDUFB8 [NCBI] 3.37517e-06
SLC30A2 [NCBI] 3.37517e-06
ARAP1 [NCBI] 3.37517e-06
ABCB10 [NCBI] 3.37517e-06
PLS1 [NCBI] 3.37517e-06
MYO1B [NCBI] 3.37517e-06
SPACA3 [NCBI] 3.37517e-06
SARM1 [NCBI] 3.37517e-06
SP140 [NCBI] 3.37517e-06
GUCY1B3 [NCBI] 3.37517e-06
ARAP2 [NCBI] 3.37517e-06
HBQ1 [NCBI] 3.37517e-06
NUDT2 [NCBI] 3.37517e-06
HLA-F [NCBI] 3.36138e-06
MEFV [NCBI] 3.36138e-06
PENK [NCBI] 3.31262e-06
CYP1B1 [NCBI] 3.31262e-06
PARP1 [NCBI] 3.29654e-06
CD9 [NCBI] 3.28875e-06
CD55 [NCBI] 3.28875e-06
ADRBK2 [NCBI] 3.28875e-06
OAT [NCBI] 3.24199e-06
LOX [NCBI] 3.24199e-06
GYPE [NCBI] 3.2336e-06
OSBP2 [NCBI] 3.2336e-06
TFB2M [NCBI] 3.2336e-06
TCN1 [NCBI] 3.2336e-06
SECTM1 [NCBI] 3.2336e-06
OPA3 [NCBI] 3.2336e-06
GGPS1 [NCBI] 3.2336e-06
DDX11 [NCBI] 3.2336e-06
HK3 [NCBI] 3.2336e-06
SGEF [NCBI] 3.2336e-06
SLC39A3 [NCBI] 3.2336e-06
STK10 [NCBI] 3.2336e-06
NLRP7 [NCBI] 3.2336e-06
ATP6V1E2 [NCBI] 3.2336e-06
FCGR2B [NCBI] 3.21909e-06
PPT2 [NCBI] 3.21909e-06
CYP2E1 [NCBI] 3.19649e-06
CD99 [NCBI] 3.17655e-06
TNFSF13 [NCBI] 3.17418e-06
PER2 [NCBI] 3.15217e-06
EPO [NCBI] 3.12996e-06
ILK [NCBI] 3.12054e-06
P2RY11 [NCBI] 3.11008e-06
BCKDHB [NCBI] 3.11008e-06
DPP9 [NCBI] 3.11008e-06
MX2 [NCBI] 3.11008e-06
STAP1 [NCBI] 3.11008e-06
DNASE1L2 [NCBI] 3.11008e-06
ATPIF1 [NCBI] 3.11008e-06
EMR1 [NCBI] 3.11008e-06
ADAM28 [NCBI] 3.11008e-06
SLC39A2 [NCBI] 3.11008e-06
SEC14L1 [NCBI] 3.11008e-06
CTSW [NCBI] 3.11008e-06
PLGLB1 [NCBI] 3.11008e-06
OSBPL8 [NCBI] 3.11008e-06
HLA-B [NCBI] 3.1095e-06
CAMP [NCBI] 3.109e-06
GCNT1 [NCBI] 3.08782e-06
TIMP2 [NCBI] 3.08782e-06
TRAF3 [NCBI] 3.0669e-06
TFRC [NCBI] 3.058e-06
OPA1 [NCBI] 3.04624e-06
GZMA [NCBI] 3.0022e-06
FCRL2 [NCBI] 3.00057e-06
RAPH1 [NCBI] 3.00057e-06
IL22RA2 [NCBI] 3.00057e-06
PLGLB2 [NCBI] 3.00057e-06
RALY [NCBI] 3.00057e-06
ZFYVE1 [NCBI] 3.00057e-06
POLRMT [NCBI] 3.00057e-06
VPS45 [NCBI] 3.00057e-06
RNASE7 [NCBI] 3.00057e-06
SCARF1 [NCBI] 3.00057e-06
OSBPL5 [NCBI] 3.00057e-06
KIR3DL3 [NCBI] 3.00057e-06
IL3RA [NCBI] 2.96609e-06
PTH [NCBI] 2.95527e-06
PER1 [NCBI] 2.94665e-06
CD244 [NCBI] 2.94665e-06
TYR [NCBI] 2.92743e-06
ZFY [NCBI] 2.92743e-06
FCGR3A [NCBI] 2.92743e-06
LTBR [NCBI] 2.92743e-06
MYLIP [NCBI] 2.90224e-06
NLRP12 [NCBI] 2.90224e-06
B4GALT2 [NCBI] 2.90224e-06
SLC30A7 [NCBI] 2.90224e-06
HRH3 [NCBI] 2.90224e-06
LY86 [NCBI] 2.90224e-06
ERAP2 [NCBI] 2.90224e-06
ADH1A [NCBI] 2.90224e-06
PPP1R12B [NCBI] 2.90224e-06
SLC30A3 [NCBI] 2.90224e-06
UGT1A7 [NCBI] 2.90224e-06
BAP1 [NCBI] 2.90224e-06
CD300A [NCBI] 2.90224e-06
NDUFS2 [NCBI] 2.90224e-06
AGT [NCBI] 2.8901e-06
RYR1 [NCBI] 2.88965e-06
PTX3 [NCBI] 2.88965e-06
IFNB1 [NCBI] 2.87108e-06
IL6ST [NCBI] 2.85381e-06
MAPK14 [NCBI] 2.82694e-06
CTSA [NCBI] 2.81661e-06
SEMA7A [NCBI] 2.81306e-06
DPP8 [NCBI] 2.81306e-06
LGALS2 [NCBI] 2.81306e-06
NUP85 [NCBI] 2.81306e-06
PGLYRP1 [NCBI] 2.81306e-06
ST3GAL3 [NCBI] 2.81306e-06
FFAR3 [NCBI] 2.81306e-06
GFPT1 [NCBI] 2.81306e-06
SQLE [NCBI] 2.81306e-06
SLC30A5 [NCBI] 2.81306e-06
CHST1 [NCBI] 2.81306e-06
NDST2 [NCBI] 2.81306e-06
LARS [NCBI] 2.81306e-06
FCRL1 [NCBI] 2.81306e-06
SFTPA1 [NCBI] 2.81306e-06
IL1F6 [NCBI] 2.81306e-06
SURF1 [NCBI] 2.81306e-06
IL1F8 [NCBI] 2.81306e-06
CD300C [NCBI] 2.81306e-06
HMHA1 [NCBI] 2.81306e-06
SERPINA7 [NCBI] 2.81306e-06
MYO5B [NCBI] 2.81306e-06
IGSF2 [NCBI] 2.81306e-06
RHOBTB2 [NCBI] 2.81306e-06
INSR [NCBI] 2.74634e-06
SH2D1B [NCBI] 2.73149e-06
KEL [NCBI] 2.73149e-06
MGAT4A [NCBI] 2.73149e-06
LSS [NCBI] 2.73149e-06
SOCS5 [NCBI] 2.73149e-06
EPX [NCBI] 2.73149e-06
COTL1 [NCBI] 2.73149e-06
MMP25 [NCBI] 2.73149e-06
SLC30A1 [NCBI] 2.73149e-06
DUSP7 [NCBI] 2.73149e-06
GRAP [NCBI] 2.73149e-06
PTH2R [NCBI] 2.73149e-06
ACSL6 [NCBI] 2.73149e-06
PITPNA [NCBI] 2.73149e-06
IL1F10 [NCBI] 2.73149e-06
ACE [NCBI] 2.72791e-06
LIF [NCBI] 2.7194e-06
NSF [NCBI] 2.71288e-06
TNFRSF1B [NCBI] 2.66343e-06
BCR [NCBI] 2.6594e-06
P2RY4 [NCBI] 2.65636e-06
PLS3 [NCBI] 2.65636e-06
IL1F9 [NCBI] 2.65636e-06
GNAT2 [NCBI] 2.65636e-06
ITGA9 [NCBI] 2.65636e-06
SLC30A8 [NCBI] 2.65636e-06
MAT1A [NCBI] 2.65636e-06
CHST2 [NCBI] 2.65636e-06
TFB1M [NCBI] 2.65636e-06
NLRP2 [NCBI] 2.65636e-06
PTGR1 [NCBI] 2.65636e-06
ITIH2 [NCBI] 2.65636e-06
HSPD1 [NCBI] 2.64728e-06
IL3 [NCBI] 2.59979e-06
MGMT [NCBI] 2.59979e-06
ADRBK1 [NCBI] 2.59979e-06
GNB2L1 [NCBI] 2.59979e-06
GRP [NCBI] 2.59805e-06
FPR3 [NCBI] 2.58675e-06
ATP1A4 [NCBI] 2.58675e-06
XRN2 [NCBI] 2.58675e-06
BLMH [NCBI] 2.58675e-06
CAMLG [NCBI] 2.58675e-06
ATP12A [NCBI] 2.58675e-06
TRDMT1 [NCBI] 2.58675e-06
POP1 [NCBI] 2.58675e-06
NDUFV2 [NCBI] 2.58675e-06
FCRL4 [NCBI] 2.58675e-06
HGFAC [NCBI] 2.58675e-06
RAB5B [NCBI] 2.58675e-06
PROKR2 [NCBI] 2.58675e-06
SLC22A18 [NCBI] 2.58675e-06
BCKDHA [NCBI] 2.58675e-06
AVP [NCBI] 2.55167e-06
SLC2A9 [NCBI] 2.52192e-06
PROKR1 [NCBI] 2.52192e-06
ME2 [NCBI] 2.52192e-06
CD200 [NCBI] 2.52192e-06
MMP17 [NCBI] 2.52192e-06
HM13 [NCBI] 2.52192e-06
CD3EAP [NCBI] 2.52192e-06
ATF6B [NCBI] 2.52192e-06
LYVE1 [NCBI] 2.52192e-06
AP2S1 [NCBI] 2.52192e-06
LECT2 [NCBI] 2.52192e-06
ATXN10 [NCBI] 2.52192e-06
CCL25 [NCBI] 2.52192e-06
IL1F7 [NCBI] 2.52192e-06
SIGLEC9 [NCBI] 2.52192e-06
IRF2 [NCBI] 2.49426e-06
TGFBR2 [NCBI] 2.46538e-06
CCL4L2 [NCBI] 2.46127e-06
SLC28A1 [NCBI] 2.46127e-06
SIGLEC8 [NCBI] 2.46127e-06
NFE2L1 [NCBI] 2.46127e-06
GP5 [NCBI] 2.46127e-06
MOS [NCBI] 2.46127e-06
ADSL [NCBI] 2.46127e-06
RPS9 [NCBI] 2.46127e-06
GABRB1 [NCBI] 2.46127e-06
P2RY14 [NCBI] 2.46127e-06
ABCB9 [NCBI] 2.46127e-06
DGKA [NCBI] 2.46127e-06
CORO1A [NCBI] 2.46127e-06
DLD [NCBI] 2.46127e-06
CLEC4A [NCBI] 2.46127e-06
ATP1A3 [NCBI] 2.46127e-06
CAPZA1 [NCBI] 2.46127e-06
ATP1B2 [NCBI] 2.46127e-06
HMGB1 [NCBI] 2.43702e-06
MEP1A [NCBI] 2.40431e-06
GZMH [NCBI] 2.40431e-06
MPI [NCBI] 2.40431e-06
ACP2 [NCBI] 2.40431e-06
CD200R1 [NCBI] 2.40431e-06
GZMK [NCBI] 2.40431e-06
ATP6V1E1 [NCBI] 2.40431e-06
SLC30A4 [NCBI] 2.40431e-06
VNN1 [NCBI] 2.40431e-06
FADS1 [NCBI] 2.40431e-06
FUCA1 [NCBI] 2.40431e-06
CCL4L1 [NCBI] 2.40431e-06
OR1D2 [NCBI] 2.40431e-06
UGT1A4 [NCBI] 2.40431e-06
CLEC2B [NCBI] 2.40431e-06
UGT2B4 [NCBI] 2.40431e-06
MYH14 [NCBI] 2.40431e-06
DBT [NCBI] 2.40431e-06
SLC28A2 [NCBI] 2.40431e-06
SOD2 [NCBI] 2.38183e-06
ABCD1 [NCBI] 2.36834e-06
FGR [NCBI] 2.36834e-06
VEGFA [NCBI] 2.3601e-06
LHB [NCBI] 2.35063e-06
ORM1 [NCBI] 2.35063e-06
ASGR1 [NCBI] 2.35063e-06
PDE7A [NCBI] 2.35063e-06
ENO2 [NCBI] 2.35063e-06
LST1 [NCBI] 2.35063e-06
MYH11 [NCBI] 2.35063e-06
SERPINB6 [NCBI] 2.35063e-06
P2RY6 [NCBI] 2.35063e-06
XCR1 [NCBI] 2.35063e-06
PTPRR [NCBI] 2.35063e-06
IFI6 [NCBI] 2.35063e-06
SOAT2 [NCBI] 2.35063e-06
HYAL1 [NCBI] 2.35063e-06
DOCK2 [NCBI] 2.35063e-06
CYP3A4 [NCBI] 2.33848e-06
SERPINE1 [NCBI] 2.32277e-06
GFAP [NCBI] 2.3212e-06
DRD2 [NCBI] 2.31554e-06
ADAM8 [NCBI] 2.29988e-06
CTCFL [NCBI] 2.29988e-06
IL20 [NCBI] 2.29988e-06
GLO1 [NCBI] 2.29988e-06
PGD [NCBI] 2.29988e-06
EVL [NCBI] 2.29988e-06
NEWENTRY [NCBI] 2.29321e-06
REG3A [NCBI] 2.27712e-06
F8 [NCBI] 2.26453e-06
C2orf3 [NCBI] 2.25176e-06
ART1 [NCBI] 2.25176e-06
COX17 [NCBI] 2.25176e-06
ST7 [NCBI] 2.25176e-06
TRPV3 [NCBI] 2.25176e-06
IL33 [NCBI] 2.25176e-06
SLC19A3 [NCBI] 2.25176e-06
NMI [NCBI] 2.25176e-06
PTPN7 [NCBI] 2.25176e-06
PIP5K1C [NCBI] 2.25176e-06
CD180 [NCBI] 2.25176e-06
SNRPN [NCBI] 2.23966e-06
MIF [NCBI] 2.23966e-06
ATRN [NCBI] 2.20604e-06
NPPC [NCBI] 2.20604e-06
SULF1 [NCBI] 2.20604e-06
DUSP3 [NCBI] 2.20604e-06
IFI27 [NCBI] 2.20604e-06
CD58 [NCBI] 2.20604e-06
ACADM [NCBI] 2.20604e-06
ELOVL4 [NCBI] 2.20604e-06
PHKA2 [NCBI] 2.20604e-06
CXCL3 [NCBI] 2.20604e-06
CD7 [NCBI] 2.20604e-06
CFP [NCBI] 2.20604e-06
HLA-DQA2 [NCBI] 2.20604e-06
JAK3 [NCBI] 2.1724e-06
LTB4R2 [NCBI] 2.16248e-06
SIGLEC5 [NCBI] 2.16248e-06
MSMB [NCBI] 2.16248e-06
MYO1A [NCBI] 2.16248e-06
TKT [NCBI] 2.16248e-06
GNA15 [NCBI] 2.16248e-06
CCL16 [NCBI] 2.16248e-06
CHIT1 [NCBI] 2.16248e-06
CPT1A [NCBI] 2.16248e-06
EBNA1BP2 [NCBI] 2.16248e-06
KIR2DS1 [NCBI] 2.16248e-06
ACO2 [NCBI] 2.16248e-06
ARSB [NCBI] 2.16248e-06
PON3 [NCBI] 2.16248e-06
CBR1 [NCBI] 2.16248e-06
SLC39A1 [NCBI] 2.16248e-06
GNAS [NCBI] 2.12123e-06
TST [NCBI] 2.12091e-06
CD160 [NCBI] 2.12091e-06
ASCL2 [NCBI] 2.12091e-06
REG1B [NCBI] 2.12091e-06
CCL3L1 [NCBI] 2.12091e-06
LYZ [NCBI] 2.12091e-06
APOC2 [NCBI] 2.12091e-06
HSD3B1 [NCBI] 2.12091e-06
CTSC [NCBI] 2.12091e-06
RORA [NCBI] 2.12091e-06
TRPV2 [NCBI] 2.12091e-06
HMGN1 [NCBI] 2.12091e-06
TGM2 [NCBI] 2.1099e-06
DAZ1 [NCBI] 2.1099e-06
CTLA4 [NCBI] 2.1099e-06
INS [NCBI] 2.09832e-06
ALDH2 [NCBI] 2.08749e-06
IRAK3 [NCBI] 2.08115e-06
COL6A2 [NCBI] 2.08115e-06
PDCL [NCBI] 2.08115e-06
AMY1A [NCBI] 2.08115e-06
ARHGDIB [NCBI] 2.08115e-06
CXCL14 [NCBI] 2.08115e-06
NYX [NCBI] 2.08115e-06
CGN [NCBI] 2.08115e-06
PARVB [NCBI] 2.08115e-06
SUZ12 [NCBI] 2.08115e-06
TLR7 [NCBI] 2.07642e-06
SDC1 [NCBI] 2.06564e-06
TTR [NCBI] 2.05273e-06
GK [NCBI] 2.04306e-06
SLC38A3 [NCBI] 2.04306e-06
FUT3 [NCBI] 2.04306e-06
TNIP1 [NCBI] 2.04306e-06
CLOCK [NCBI] 2.04306e-06
GALC [NCBI] 2.04306e-06
SERPINC1 [NCBI] 2.04306e-06
MVK [NCBI] 2.04306e-06
TNFSF18 [NCBI] 2.04306e-06
DBF4 [NCBI] 2.04306e-06
PSMB8 [NCBI] 2.0223e-06
PON1 [NCBI] 2.0223e-06
BST2 [NCBI] 2.00651e-06
VTCN1 [NCBI] 2.00651e-06
DFFB [NCBI] 2.00651e-06
SRD5A2 [NCBI] 2.00651e-06
ALOX15B [NCBI] 2.00651e-06
FKBP5 [NCBI] 2.00651e-06
HLA-DOB [NCBI] 2.00651e-06
DPYD [NCBI] 2.00651e-06
MPDZ [NCBI] 2.00651e-06
FLT3LG [NCBI] 2.00651e-06
AMBN [NCBI] 2.00651e-06
IRF4 [NCBI] 2.00122e-06
TPO [NCBI] 1.9834e-06
INSL3 [NCBI] 1.98044e-06
PNPLA2 [NCBI] 1.97139e-06
APOA4 [NCBI] 1.97139e-06
SAT1 [NCBI] 1.97139e-06
CNOT8 [NCBI] 1.97139e-06
SLIT1 [NCBI] 1.97139e-06
PON2 [NCBI] 1.97139e-06
FUT7 [NCBI] 1.97139e-06
PRKAG2 [NCBI] 1.97139e-06
PROK1 [NCBI] 1.97139e-06
CES1 [NCBI] 1.97139e-06
EXO1 [NCBI] 1.93759e-06
PEPD [NCBI] 1.93759e-06
PER3 [NCBI] 1.93759e-06
TCIRG1 [NCBI] 1.93759e-06
IL21R [NCBI] 1.93759e-06
IL32 [NCBI] 1.93759e-06
PLXNA1 [NCBI] 1.93759e-06
HBA2 [NCBI] 1.93759e-06
CD47 [NCBI] 1.91989e-06
MYH10 [NCBI] 1.90503e-06
TUFM [NCBI] 1.90503e-06
KL [NCBI] 1.90503e-06
KLRG1 [NCBI] 1.90503e-06
PLA2G7 [NCBI] 1.90503e-06
TLR9 [NCBI] 1.90491e-06
CD209 [NCBI] 1.90491e-06
TLR8 [NCBI] 1.87362e-06
M6PR [NCBI] 1.87362e-06
PARVA [NCBI] 1.87362e-06
CAPN10 [NCBI] 1.87362e-06
TMEFF2 [NCBI] 1.87362e-06
NAGPA [NCBI] 1.87362e-06
PDE3B [NCBI] 1.87362e-06
PPARGC1B [NCBI] 1.87362e-06
PDCD1LG2 [NCBI] 1.87362e-06
PLG [NCBI] 1.87136e-06
HCK [NCBI] 1.85242e-06
PTPN11 [NCBI] 1.8455e-06
HLA-DPA1 [NCBI] 1.84329e-06
PPP2CB [NCBI] 1.84329e-06
TGFBR3 [NCBI] 1.84329e-06
PIK3C3 [NCBI] 1.84329e-06
APRT [NCBI] 1.81531e-06
IRF5 [NCBI] 1.81397e-06
BRD2 [NCBI] 1.81397e-06
PRAME [NCBI] 1.81397e-06
NEB [NCBI] 1.81397e-06
PKM2 [NCBI] 1.81397e-06
OLR1 [NCBI] 1.80619e-06
PIH [NCBI] 1.79713e-06
CDH1 [NCBI] 1.79088e-06
DNASE2B [NCBI] 1.78813e-06
BMP1 [NCBI] 1.78559e-06
CYP21A2 [NCBI] 1.78559e-06
BDKRB1 [NCBI] 1.78559e-06
RHD [NCBI] 1.78559e-06
PROK2 [NCBI] 1.78559e-06
RDX [NCBI] 1.78559e-06
PML [NCBI] 1.77937e-06
UMOD [NCBI] 1.769e-06
LYST [NCBI] 1.75811e-06
ENTPD1 [NCBI] 1.75811e-06
RLN1 [NCBI] 1.75811e-06
SORL1 [NCBI] 1.75811e-06
P2RY2 [NCBI] 1.75811e-06
CCK [NCBI] 1.75675e-06
UGT1A1 [NCBI] 1.74402e-06
IL18 [NCBI] 1.73537e-06
NOX5 [NCBI] 1.73147e-06
CD276 [NCBI] 1.73147e-06
P2RX1 [NCBI] 1.73147e-06
SERPINB2 [NCBI] 1.73147e-06
APOA2 [NCBI] 1.73147e-06
BAG3 [NCBI] 1.73147e-06
MYOT [NCBI] 1.73147e-06
CYP27A1 [NCBI] 1.71823e-06
PARK2 [NCBI] 1.71555e-06
AQP9 [NCBI] 1.70563e-06
HMGCR [NCBI] 1.70563e-06
DUOX1 [NCBI] 1.70563e-06
HAVCR2 [NCBI] 1.70563e-06
SLIT2 [NCBI] 1.70563e-06
SLC29A2 [NCBI] 1.70563e-06
GPX1 [NCBI] 1.68462e-06
IL2 [NCBI] 1.68067e-06
NSD1 [NCBI] 1.68054e-06
EDN3 [NCBI] 1.68054e-06
DUOX2 [NCBI] 1.68054e-06
SFTPB [NCBI] 1.68054e-06
GSK3A [NCBI] 1.68054e-06
RXFP1 [NCBI] 1.68054e-06
FCN1 [NCBI] 1.68054e-06
PPL [NCBI] 1.68054e-06
ITGB1 [NCBI] 1.67405e-06
KIT [NCBI] 1.65997e-06
CYP11B2 [NCBI] 1.65616e-06
PA2G4 [NCBI] 1.65616e-06
GABBR1 [NCBI] 1.65616e-06
C5 [NCBI] 1.65616e-06
FTH1 [NCBI] 1.65616e-06
SPA17 [NCBI] 1.65616e-06
TJP2 [NCBI] 1.65616e-06
CACNA1F [NCBI] 1.65616e-06
NT5E [NCBI] 1.65616e-06
MCOLN1 [NCBI] 1.65616e-06
IKBKAP [NCBI] 1.65616e-06
PXN [NCBI] 1.63362e-06
RAC2 [NCBI] 1.63246e-06
UGT1A9 [NCBI] 1.63246e-06
PIK3CD [NCBI] 1.63246e-06
TMSB4X [NCBI] 1.63246e-06
GNE [NCBI] 1.63246e-06
PRPF8 [NCBI] 1.63246e-06
ADORA1 [NCBI] 1.63246e-06
ANGPT1 [NCBI] 1.61989e-06
PCNA [NCBI] 1.61674e-06
SOD1 [NCBI] 1.61652e-06
MAPK1 [NCBI] 1.61289e-06
KTN1 [NCBI] 1.60939e-06
BSG [NCBI] 1.60421e-06
FXN [NCBI] 1.59644e-06
BDNF [NCBI] 1.58828e-06
SLC16A4 [NCBI] 1.58694e-06
HTRA1 [NCBI] 1.58694e-06
IFI16 [NCBI] 1.58694e-06
MT2A [NCBI] 1.58694e-06
AANAT [NCBI] 1.58694e-06
HEXIM1 [NCBI] 1.58694e-06
ROCK2 [NCBI] 1.58694e-06
UCHL1 [NCBI] 1.56507e-06
IL1R1 [NCBI] 1.56507e-06
F9 [NCBI] 1.56507e-06
ATP2B1 [NCBI] 1.56507e-06
KLK1 [NCBI] 1.56507e-06
NR4A2 [NCBI] 1.56507e-06
CUL3 [NCBI] 1.56507e-06
FABP5 [NCBI] 1.56507e-06
TRA@ [NCBI] 1.56507e-06
WIPF1 [NCBI] 1.56507e-06
CD74 [NCBI] 1.56507e-06
SFRS3 [NCBI] 1.56507e-06
HRH1 [NCBI] 1.56507e-06
H2AFX [NCBI] 1.55109e-06
HLA-DRB5 [NCBI] 1.54376e-06
TLN1 [NCBI] 1.54376e-06
AKAP13 [NCBI] 1.54376e-06
STK4 [NCBI] 1.54376e-06
AKR1B1 [NCBI] 1.54376e-06
GHR [NCBI] 1.54333e-06
CDC42 [NCBI] 1.54333e-06
BCL2A1 [NCBI] 1.52298e-06
APOC3 [NCBI] 1.52298e-06
FGA [NCBI] 1.5027e-06
TLR1 [NCBI] 1.5027e-06
PSMB10 [NCBI] 1.5027e-06
IRAK4 [NCBI] 1.5027e-06
PLAGL1 [NCBI] 1.5027e-06
PTPN2 [NCBI] 1.5027e-06
SLC12A3 [NCBI] 1.5027e-06
LIPG [NCBI] 1.4829e-06
CBFB [NCBI] 1.4829e-06
IFNGR2 [NCBI] 1.4829e-06
CSTA [NCBI] 1.4829e-06
HSPA1B [NCBI] 1.4829e-06
TRH [NCBI] 1.47405e-06
NAMPT [NCBI] 1.46357e-06
BST1 [NCBI] 1.46357e-06
CMA1 [NCBI] 1.46357e-06
HLA-DMA [NCBI] 1.46357e-06
SFTPD [NCBI] 1.46357e-06
USP9Y [NCBI] 1.46357e-06
GC [NCBI] 1.46357e-06
NCF2 [NCBI] 1.44468e-06
KRT1 [NCBI] 1.44468e-06
HBA1 [NCBI] 1.44468e-06
GLG1 [NCBI] 1.44468e-06
FTL [NCBI] 1.44468e-06
PTEN [NCBI] 1.44142e-06
HLA-DMB [NCBI] 1.42622e-06
ATP7B [NCBI] 1.42622e-06
PTPRJ [NCBI] 1.42622e-06
PPP1R12A [NCBI] 1.42622e-06
SCARB2 [NCBI] 1.42622e-06
CLDN1 [NCBI] 1.42622e-06
CXCL6 [NCBI] 1.42622e-06
COL4A4 [NCBI] 1.42622e-06
HLA-DRB4 [NCBI] 1.42622e-06
PRKCH [NCBI] 1.42622e-06
EGFR [NCBI] 1.41954e-06
CP [NCBI] 1.41639e-06
PTPRF [NCBI] 1.40816e-06
NR3C2 [NCBI] 1.40816e-06
RAP1GAP [NCBI] 1.40816e-06
NLRP3 [NCBI] 1.40816e-06
HAVCR1 [NCBI] 1.40816e-06
MMP8 [NCBI] 1.3905e-06
HLA-DPB1 [NCBI] 1.3905e-06
EFNB2 [NCBI] 1.3905e-06
TPMT [NCBI] 1.37322e-06
KLK7 [NCBI] 1.37322e-06
RELB [NCBI] 1.35762e-06
DRD3 [NCBI] 1.3563e-06
SERPINB9 [NCBI] 1.3563e-06
SF1 [NCBI] 1.3563e-06
PEMT [NCBI] 1.3563e-06
PLCB2 [NCBI] 1.3563e-06
RAB5A [NCBI] 1.3563e-06
DRD4 [NCBI] 1.35126e-06
TNFRSF17 [NCBI] 1.33973e-06
WNK1 [NCBI] 1.33973e-06
CHRM3 [NCBI] 1.33973e-06
FPR1 [NCBI] 1.33973e-06
MAGEA3 [NCBI] 1.33241e-06
PRNP [NCBI] 1.33241e-06
VCAN [NCBI] 1.33241e-06
POU5F1 [NCBI] 1.33241e-06
AVPR2 [NCBI] 1.3235e-06
ALCAM [NCBI] 1.3235e-06
GBA [NCBI] 1.3235e-06
TNFAIP6 [NCBI] 1.3235e-06
ACTN2 [NCBI] 1.3235e-06
HMGA2 [NCBI] 1.30759e-06
SFTPC [NCBI] 1.30759e-06
HCLS1 [NCBI] 1.30759e-06
TSLP [NCBI] 1.30759e-06
ELF3 [NCBI] 1.30759e-06
ABCC6 [NCBI] 1.30759e-06
KLRD1 [NCBI] 1.30165e-06
ETV5 [NCBI] 1.292e-06
AGTR2 [NCBI] 1.292e-06
COL18A1 [NCBI] 1.292e-06
CSF2RB [NCBI] 1.292e-06
RAG1 [NCBI] 1.2714e-06
CADM1 [NCBI] 1.26171e-06
CD2 [NCBI] 1.26171e-06
CD63 [NCBI] 1.26171e-06
PTPN12 [NCBI] 1.26171e-06
CASP9 [NCBI] 1.25427e-06
MEN1 [NCBI] 1.25412e-06
UGT2B7 [NCBI] 1.24699e-06
A2M [NCBI] 1.24699e-06
ADORA2A [NCBI] 1.24699e-06
DAZL [NCBI] 1.24699e-06
TRAF1 [NCBI] 1.24699e-06
MDM4 [NCBI] 1.24699e-06
CEACAM6 [NCBI] 1.24699e-06
VTN [NCBI] 1.24699e-06
EDNRA [NCBI] 1.24699e-06
COMT [NCBI] 1.24216e-06
HDAC5 [NCBI] 1.23255e-06
GRAP2 [NCBI] 1.23255e-06
SH3KBP1 [NCBI] 1.23255e-06
PTGER2 [NCBI] 1.23255e-06
HLA-A [NCBI] 1.23108e-06
CHM [NCBI] 1.21837e-06
RAP1A [NCBI] 1.21837e-06
IL1RL1 [NCBI] 1.20445e-06
SPAST [NCBI] 1.20445e-06
PDE4A [NCBI] 1.20445e-06
PSEN1 [NCBI] 1.20295e-06
S100A12 [NCBI] 1.19078e-06
GSN [NCBI] 1.19078e-06
LCP2 [NCBI] 1.19078e-06
EDNRB [NCBI] 1.19078e-06
ACTN4 [NCBI] 1.19078e-06
CCL13 [NCBI] 1.17735e-06
FUT8 [NCBI] 1.16415e-06
PLCB1 [NCBI] 1.16415e-06
TEP1 [NCBI] 1.16415e-06
ACTN1 [NCBI] 1.15118e-06
TSC1 [NCBI] 1.15118e-06
LTB [NCBI] 1.15118e-06
NOD2 [NCBI] 1.14878e-06
CLDN5 [NCBI] 1.13843e-06
LCK [NCBI] 1.13827e-06
NGF [NCBI] 1.13094e-06
MAP2K2 [NCBI] 1.12786e-06
ABCB11 [NCBI] 1.12589e-06
IFNAR2 [NCBI] 1.12589e-06
CXCR6 [NCBI] 1.12589e-06
NFKBIB [NCBI] 1.11756e-06
BIK [NCBI] 1.11356e-06
PROCR [NCBI] 1.11356e-06
YES1 [NCBI] 1.11356e-06
HIF1A [NCBI] 1.11182e-06
C5AR1 [NCBI] 1.10143e-06
NCOA4 [NCBI] 1.10143e-06
TNXB [NCBI] 1.10143e-06
DKC1 [NCBI] 1.10143e-06
EEF1A1 [NCBI] 1.10143e-06
FYN [NCBI] 1.0991e-06
CNR1 [NCBI] 1.0895e-06
TNFRSF13B [NCBI] 1.0895e-06
BACE1 [NCBI] 1.0879e-06
FASN [NCBI] 1.0662e-06
HNRNPK [NCBI] 1.0662e-06
UTS2R [NCBI] 1.0662e-06
REN [NCBI] 1.05482e-06
TRPV4 [NCBI] 1.05482e-06
B2M [NCBI] 1.05482e-06
HDC [NCBI] 1.05296e-06
CTNND1 [NCBI] 1.04816e-06
VCL [NCBI] 1.04362e-06
TAP2 [NCBI] 1.03862e-06
PGF [NCBI] 1.03389e-06
MYH7 [NCBI] 1.03259e-06
HLA-DRA [NCBI] 1.03259e-06
TROVE2 [NCBI] 1.02917e-06
CLC [NCBI] 1.02173e-06
PPARD [NCBI] 1.02173e-06
GAA [NCBI] 1.02173e-06
HLA-E [NCBI] 1.02173e-06
MPZ [NCBI] 1.01103e-06
CCR8 [NCBI] 1.01103e-06
BLM [NCBI] 1.01103e-06
SLC29A1 [NCBI] 1.01103e-06
PDE4D [NCBI] 1.00048e-06
LIPC [NCBI] 1.00048e-06
VAV1 [NCBI] 9.9226e-07
ENO1 [NCBI] 9.90095e-07
CD72 [NCBI] 9.90095e-07
OPRM1 [NCBI] 9.90095e-07
LPO [NCBI] 9.79857e-07
KCNQ2 [NCBI] 9.79857e-07
TNFRSF18 [NCBI] 9.79857e-07
FHIT [NCBI] 9.74315e-07
GNAQ [NCBI] 9.50015e-07
AQP3 [NCBI] 9.50015e-07
ELN [NCBI] 9.50015e-07
FRZB [NCBI] 9.50015e-07
APC [NCBI] 9.44484e-07
CD80 [NCBI] 9.40346e-07
PPIA [NCBI] 9.40346e-07
HS3ST5 [NCBI] 9.3081e-07
CSF1 [NCBI] 9.3081e-07
GRIN2A [NCBI] 9.3081e-07
SP3 [NCBI] 9.2664e-07
MAP3K14 [NCBI] 9.22423e-07
ZFP36 [NCBI] 9.21406e-07
KLRK1 [NCBI] 9.14047e-07
NCR1 [NCBI] 9.12129e-07
L1CAM [NCBI] 9.12129e-07
DCT [NCBI] 9.09887e-07
RAPGEF3 [NCBI] 9.02977e-07
XCL1 [NCBI] 9.02977e-07
IL17A [NCBI] 9.02977e-07
HPSE [NCBI] 9.02977e-07
LCAT [NCBI] 9.02977e-07
TRPM2 [NCBI] 9.02977e-07
MAP3K7 [NCBI] 9.02977e-07
PRKAA1 [NCBI] 8.93948e-07
GSTA5 [NCBI] 8.93948e-07
PPIB [NCBI] 8.93948e-07
TERF2 [NCBI] 8.93948e-07
RHOA [NCBI] 8.89368e-07
SDC2 [NCBI] 8.85038e-07
RPS19 [NCBI] 8.85038e-07
DPP7 [NCBI] 8.76245e-07
IL6R [NCBI] 8.76245e-07
KLK3 [NCBI] 8.76245e-07
KPNA1 [NCBI] 8.67567e-07
CETP [NCBI] 8.65343e-07
IRF7 [NCBI] 8.59001e-07
IRAK1 [NCBI] 8.59001e-07
LAMC1 [NCBI] 8.59001e-07
CFH [NCBI] 8.59001e-07
RASA1 [NCBI] 8.59001e-07
TFAM [NCBI] 8.50545e-07
EGR1 [NCBI] 8.46103e-07
CASP1 [NCBI] 8.42196e-07
PPP2CA [NCBI] 8.42196e-07
ITGA4 [NCBI] 8.42196e-07
LGALS3 [NCBI] 8.42196e-07
APLP1 [NCBI] 8.42196e-07
CEBPD [NCBI] 8.42196e-07
MSRA [NCBI] 8.42196e-07
MTF1 [NCBI] 8.42196e-07
IFNAR1 [NCBI] 8.42196e-07
HNF1B [NCBI] 8.34287e-07
ADIPOR1 [NCBI] 8.33953e-07
CBL [NCBI] 8.26693e-07
TTPA [NCBI] 8.25813e-07
NOX1 [NCBI] 8.25813e-07
ITGA3 [NCBI] 8.25813e-07
TSHR [NCBI] 8.17774e-07
NFATC1 [NCBI] 8.01991e-07
RUNX3 [NCBI] 7.94244e-07
PADI4 [NCBI] 7.94244e-07
TNFRSF10C [NCBI] 7.79028e-07
FCGR3B [NCBI] 7.79028e-07
MMP12 [NCBI] 7.71556e-07
CLU [NCBI] 7.68256e-07
ACHE [NCBI] 7.65872e-07
PC [NCBI] 7.64172e-07
CCND1 [NCBI] 7.61231e-07
PLEK [NCBI] 7.61231e-07
CD247 [NCBI] 7.56875e-07
ITGA2 [NCBI] 7.42534e-07
PSEN2 [NCBI] 7.40512e-07
MYO6 [NCBI] 7.35487e-07
BCL2L11 [NCBI] 7.28521e-07
GHRH [NCBI] 7.28521e-07
IL5 [NCBI] 7.28521e-07
MAN1C1 [NCBI] 7.21634e-07
STAT6 [NCBI] 7.16996e-07
EIF2AK2 [NCBI] 7.14825e-07
FBLN1 [NCBI] 7.14825e-07
IL12A [NCBI] 7.14825e-07
EGF [NCBI] 7.13455e-07
F2RL1 [NCBI] 7.01434e-07
PFN1 [NCBI] 7.01434e-07
TSC2 [NCBI] 6.9485e-07
FLNA [NCBI] 6.88339e-07
TFPI2 [NCBI] 6.81899e-07
LEPR [NCBI] 6.81899e-07
IKBKE [NCBI] 6.77221e-07
PRL [NCBI] 6.76321e-07
SNAP23 [NCBI] 6.75529e-07
SFN [NCBI] 6.75529e-07
CSF2 [NCBI] 6.75529e-07
GDF15 [NCBI] 6.69228e-07
CDK2 [NCBI] 6.66948e-07
SDC4 [NCBI] 6.62994e-07
SLC22A5 [NCBI] 6.62994e-07
SLC2A3 [NCBI] 6.62994e-07
CYP1A2 [NCBI] 6.62994e-07
MSH3 [NCBI] 6.56828e-07
PLAT [NCBI] 6.44691e-07
PAWR [NCBI] 6.44691e-07
MYO7A [NCBI] 6.38718e-07
ENG [NCBI] 6.32482e-07
MMP7 [NCBI] 6.2696e-07
BCL10 [NCBI] 6.2696e-07
LRP1 [NCBI] 6.2696e-07
MMP2 [NCBI] 6.26589e-07
FABP7 [NCBI] 6.23661e-07
IL15RA [NCBI] 6.21172e-07
ACTR3 [NCBI] 6.21172e-07
MAP2K3 [NCBI] 6.15444e-07
NPPA [NCBI] 6.15444e-07
GAB1 [NCBI] 6.15444e-07
HTR1B [NCBI] 6.15444e-07
F2R [NCBI] 6.15444e-07
HSP90B1 [NCBI] 6.09774e-07
REG1A [NCBI] 6.09774e-07
CALM1 [NCBI] 5.98609e-07
ATXN3 [NCBI] 5.98609e-07
CCL4 [NCBI] 5.9311e-07
F2RL3 [NCBI] 5.9311e-07
ITK [NCBI] 5.9311e-07
ADAM10 [NCBI] 5.87668e-07
UCP2 [NCBI] 5.87668e-07
MSLN [NCBI] 5.87668e-07
BRCA2 [NCBI] 5.82279e-07
BAD [NCBI] 5.78398e-07
CD82 [NCBI] 5.76945e-07
CRK [NCBI] 5.76945e-07
ADAMTS13 [NCBI] 5.71663e-07
NPM1 [NCBI] 5.61256e-07
BMI1 [NCBI] 5.56129e-07
SNAI2 [NCBI] 5.51564e-07
CHUK [NCBI] 5.51531e-07
CCL3 [NCBI] 5.51052e-07
CTNNB1 [NCBI] 5.50114e-07
ACTA1 [NCBI] 5.46024e-07
PPARA [NCBI] 5.46024e-07
TNFRSF9 [NCBI] 5.46024e-07
SFRS2 [NCBI] 5.41045e-07
TNFRSF11A [NCBI] 5.36493e-07
IKBKB [NCBI] 5.30935e-07
APOA1 [NCBI] 5.21601e-07
PTK2B [NCBI] 5.21601e-07
HLA-C [NCBI] 5.21601e-07
HSPA1A [NCBI] 5.21601e-07
SLC6A6 [NCBI] 5.21601e-07
NOS1 [NCBI] 5.18257e-07
S100A4 [NCBI] 5.16855e-07
TRAF2 [NCBI] 5.12154e-07
TSG101 [NCBI] 5.07497e-07
PTK2 [NCBI] 5.04604e-07
TOP2B [NCBI] 5.02884e-07
MMP3 [NCBI] 4.98314e-07
CEBPB [NCBI] 4.98314e-07
MAP2K6 [NCBI] 4.98314e-07
PRKAR1A [NCBI] 4.93786e-07
MYOG [NCBI] 4.93786e-07
BAX [NCBI] 4.92423e-07
IL13 [NCBI] 4.893e-07
TNFRSF4 [NCBI] 4.84856e-07
AKT2 [NCBI] 4.84856e-07
IGFBP1 [NCBI] 4.80453e-07
NFKBIA [NCBI] 4.80453e-07
FGF4 [NCBI] 4.7609e-07
GATA2 [NCBI] 4.71767e-07
CTGF [NCBI] 4.64207e-07
PAX2 [NCBI] 4.63238e-07
IRF1 [NCBI] 4.58864e-07
PAFAH1B1 [NCBI] 4.54863e-07
STAT4 [NCBI] 4.54863e-07
CRP [NCBI] 4.54863e-07
PDCD1 [NCBI] 4.54863e-07
PGGT1B [NCBI] 4.50732e-07
WNT4 [NCBI] 4.46637e-07
CD163 [NCBI] 4.4258e-07
ADAR [NCBI] 4.38558e-07
NFKB1 [NCBI] 4.36458e-07
VIP [NCBI] 4.33518e-07
ERCC1 [NCBI] 4.30622e-07
SREBF2 [NCBI] 4.30622e-07
TNFSF10 [NCBI] 4.30232e-07
ZAP70 [NCBI] 4.30232e-07
AHR [NCBI] 4.25392e-07
ERCC2 [NCBI] 4.15165e-07
FGFR2 [NCBI] 4.07637e-07
BCL2 [NCBI] 4.07127e-07
CASP6 [NCBI] 4.00239e-07
PIK3CA [NCBI] 3.92969e-07
MMP14 [NCBI] 3.85823e-07
PPARGC1A [NCBI] 3.78799e-07
PLCG1 [NCBI] 3.75331e-07
MYCN [NCBI] 3.75331e-07
PSMB9 [NCBI] 3.65104e-07
TNFSF11 [NCBI] 3.64574e-07
TAL1 [NCBI] 3.61752e-07
IRF9 [NCBI] 3.61752e-07
PLAU [NCBI] 3.51865e-07
XIAP [NCBI] 3.50809e-07
EDN1 [NCBI] 3.39064e-07
CCL17 [NCBI] 3.26681e-07
POU1F1 [NCBI] 3.23649e-07
SPI1 [NCBI] 3.18962e-07
PAX5 [NCBI] 3.17659e-07
SHC1 [NCBI] 3.15562e-07
LIFR [NCBI] 3.14701e-07
CD40 [NCBI] 3.11767e-07
TRPV1 [NCBI] 3.08858e-07
TAP1 [NCBI] 3.08841e-07
TP53 [NCBI] 3.0772e-07
PDE5A [NCBI] 3.05971e-07
SFRS1 [NCBI] 3.03109e-07
SMAD7 [NCBI] 3.00269e-07
PAX3 [NCBI] 2.97453e-07
ACP5 [NCBI] 2.95347e-07
NQO1 [NCBI] 2.94659e-07
COMP [NCBI] 2.86413e-07
GATA3 [NCBI] 2.78364e-07
CTSL1 [NCBI] 2.77528e-07
CD86 [NCBI] 2.69466e-07
KCNQ1 [NCBI] 2.62839e-07
FOLH1 [NCBI] 2.57828e-07
VDR [NCBI] 2.57117e-07
PRKCD [NCBI] 2.52948e-07
RASSF1 [NCBI] 2.45645e-07
MMP1 [NCBI] 2.38564e-07
HDLBP [NCBI] 2.3165e-07
CDKN1A [NCBI] 2.27806e-07
CHAT [NCBI] 2.18449e-07
MBP [NCBI] 2.18449e-07
CKAP4 [NCBI] 2.09756e-07
TF [NCBI] 2.0215e-07
TNFSF13B [NCBI] 1.93443e-07
PIK3R1 [NCBI] 1.89524e-07
NR1H3 [NCBI] 1.88874e-07
IRS2 [NCBI] 1.87587e-07
CFTR [NCBI] 1.86615e-07
NGFR [NCBI] 1.85665e-07
SMARCA4 [NCBI] 1.81867e-07
INPPL1 [NCBI] 1.81867e-07
ADIPOQ [NCBI] 1.79991e-07
SLC2A1 [NCBI] 1.77327e-07
FOXP3 [NCBI] 1.71812e-07
CASP8 [NCBI] 1.69037e-07
ESR2 [NCBI] 1.69037e-07
ALK [NCBI] 1.69037e-07
IGF2 [NCBI] 1.655e-07
ETV6 [NCBI] 1.655e-07
GSK3B [NCBI] 1.63752e-07
DEFB4 [NCBI] 1.60298e-07
MECP2 [NCBI] 1.58592e-07
ARNT [NCBI] 1.56898e-07
CDC2 [NCBI] 1.47017e-07
KRT20 [NCBI] 1.45416e-07
PRKCA [NCBI] 1.32693e-07
GRB2 [NCBI] 1.26773e-07
IAPP [NCBI] 1.25723e-07
LYN [NCBI] 1.25628e-07
CYP2C19 [NCBI] 1.24292e-07
INPP5D [NCBI] 1.22872e-07
NR3C1 [NCBI] 1.21464e-07
CDKN2B [NCBI] 1.20067e-07
MDM2 [NCBI] 1.15945e-07
NEFL [NCBI] 1.13252e-07
AFP [NCBI] 1.11604e-07
LEP [NCBI] 1.09294e-07
MYOD1 [NCBI] 1.01667e-07
LPL [NCBI] 1.00596e-07
NTN1 [NCBI] 9.55962e-08
AREG [NCBI] 9.55962e-08
STAT1 [NCBI] 9.39947e-08
ADCYAP1 [NCBI] 9.09195e-08
SAT2 [NCBI] 9.09195e-08
TG [NCBI] 8.82106e-08
CD4 [NCBI] 8.47147e-08
CRH [NCBI] 8.41958e-08
MYD88 [NCBI] 8.41958e-08
PGR [NCBI] 7.9902e-08
SGK1 [NCBI] 7.78104e-08
MAP2K1 [NCBI] 7.45192e-08
SLC6A4 [NCBI] 7.03853e-08
ESR1 [NCBI] 6.63204e-08
CS [NCBI] 6.5079e-08
GAPDH [NCBI] 6.12357e-08
E2F1 [NCBI] 6.06807e-08
FLT3 [NCBI] 5.96879e-08
HFE [NCBI] 5.8818e-08
CDK4 [NCBI] 5.86691e-08
PMP22 [NCBI] 5.71024e-08
NID1 [NCBI] 5.62566e-08
SCGB1A1 [NCBI] 5.37664e-08
MATN1 [NCBI] 5.13465e-08
SERPINF1 [NCBI] 5.13465e-08
SOCS3 [NCBI] 5.05552e-08
ETS1 [NCBI] 4.97715e-08
MPL [NCBI] 4.97715e-08
HNF1A [NCBI] 4.74659e-08
TNFRSF10A [NCBI] 4.67123e-08
HRAS [NCBI] 4.62791e-08
FGFR3 [NCBI] 4.59661e-08
MSH2 [NCBI] 4.37717e-08
MUC1 [NCBI] 4.23451e-08
CREBBP [NCBI] 4.20923e-08
MMP13 [NCBI] 4.16426e-08
BCL2L1 [NCBI] 4.02287e-08
CYP2C9 [NCBI] 3.95778e-08
CAV1 [NCBI] 3.78876e-08
IRS1 [NCBI] 3.58861e-08
HTT [NCBI] 3.38694e-08
BRCA1 [NCBI] 3.01829e-08
ATM [NCBI] 2.42299e-08
TGFBR1 [NCBI] 2.29876e-08
RELA [NCBI] 2.17725e-08
SREBF1 [NCBI] 2.08318e-08
MYC [NCBI] 1.97701e-08
HSPB1 [NCBI] 1.7725e-08
JAG1 [NCBI] 1.7725e-08
MAPK3 [NCBI] 1.68895e-08
CST3 [NCBI] 1.64803e-08
RAC1 [NCBI] 1.64803e-08
NPY [NCBI] 1.63202e-08
SLC2A4 [NCBI] 1.61302e-08
PDGFA [NCBI] 1.51947e-08
EPB41L1 [NCBI] 1.3773e-08
MCL1 [NCBI] 1.25394e-08
HGF [NCBI] 1.23074e-08
TNFRSF10B [NCBI] 1.13342e-08
ABCB1 [NCBI] 1.06855e-08
BIRC5 [NCBI] 1.00587e-08
OSM [NCBI] 9.60967e-09
CASP3 [NCBI] 8.15306e-09
AR [NCBI] 7.09633e-09
XRCC5 [NCBI] 6.82444e-09
AKT1 [NCBI] 6.72323e-09
VHL [NCBI] 5.54548e-09
APP [NCBI] 5.21448e-09
EPB41L2 [NCBI] 4.89706e-09
TERT [NCBI] 4.89706e-09
MLL [NCBI] 3.18407e-09
ITPR1 [NCBI] 2.7267e-09
FAS [NCBI] 1.85751e-09
TOP2A [NCBI] 1.76376e-09
APOB [NCBI] 1.4229e-09
IBSP [NCBI] 1.32298e-09
SRC [NCBI] 7.60032e-10
PRKDC [NCBI] 3.49211e-10
RUNX1 [NCBI] 1.10532e-10
OPRL1 [NCBI] 4.97385e-13
CFLAR [NCBI] 4.97385e-13
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
undritz anomaly [NCBI] 0.00316751
reticular dysgenesia [NCBI] 0.00168723
MPO [NCBI] 0.00139782
CHS [NCBI] 0.00139661
LAD [NCBI] 0.00126388
telomere length, mean leukocyte [NCBI] 0.00123583
valinemia [NCBI] 0.000905644
gangliosidosis, gm2, type iii, or juvenile type [NCBI] 0.000789241
LGMD1D [NCBI] 0.000789241
NCR [NCBI] 0.000789241
metachromatic leukodystrophy [NCBI] 0.000704385
FTNS [NCBI] 0.000668694
methylmalonic aciduria and homocystinuria, cbld type [NCBI] 0.000658288
MHA [NCBI] 0.0006338
gonadal dysgenesis, xy type [NCBI] 0.000614097
TSD [NCBI] 0.000578679
CLN4B [NCBI] 0.000577513
immune defect due to absence of thymus [NCBI] 0.000577513
spondyloenchondrodysplasia [NCBI] 0.000577513
CDAN3 [NCBI] 0.000546335
fabry disease [NCBI] 0.000538167
SBS [NCBI] 0.00052183
deafness, congenital, and onychodystrophy, recessive form [NCBI] 0.0005192
carnitine deficiency, myopathic [NCBI] 0.0005192
TAPVR1 [NCBI] 0.0005192
PHA [NCBI] 0.00049529
myeloperoxidase deficiency [NCBI] 0.000483108
TNF [NCBI] 0.000480592
diabetes mellitus, insulin-dependent, 2 [NCBI] 0.00045427
CTNS [NCBI] 0.000443513
CDS [NCBI] 0.00043855
scott syndrome [NCBI] 0.000420242
gm1-gangliosidosis, type iii [NCBI] 0.000403857
hyperimmunoglobulin e recurrent infection syndrome, autosomal dominant [NCBI] 0.000393812
glycogen storage disease ii [NCBI] 0.000375428
mucopolysaccharidosis type vii [NCBI] 0.000367067
AD [NCBI] 0.000366072
sandhoff disease [NCBI] 0.00036575
hyperglycerolemia [NCBI] 0.000337384
granulomatous disease, chronic, autosomal recessive, cytochrome b-positive, type i [NCBI] 0.000337384
myeloproliferative syndrome, transient [NCBI] 0.000333372
gaucher disease, type iii [NCBI] 0.000315717
ITGB2 [NCBI] 0.000309699
niemann-pick disease, type b [NCBI] 0.000307165
neuraminidase deficiency [NCBI] 0.000295932
CGD [NCBI] 0.000295365
mannosidosis, beta a, lysosomal [NCBI] 0.000276237
CMM [NCBI] 0.000274339
GPS [NCBI] 0.000274339
hurler syndrome [NCBI] 0.000272736
gm1-gangliosidosis, type ii [NCBI] 0.00026568
hemophagocytic lymphohistiocytosis, familial, 1 [NCBI] 0.000260555
maple syrup urine disease [NCBI] 0.000256297
EGF [NCBI] 0.000239367
cystinosis, adult nonnephropathic [NCBI] 0.000233229
fructose-1,6-bisphosphatase deficiency [NCBI] 0.000233229
mucopolysaccharidosis type iiia [NCBI] 0.00023175
CF [NCBI] 0.000229198
MAFD6 [NCBI] 0.000224921
krabbe disease [NCBI] 0.000211368
morquio syndrome b [NCBI] 0.000207119
G6PD [NCBI] 0.000182722
MAFD1 [NCBI] 0.000179095
HLA-A [NCBI] 0.000172666
F3 [NCBI] 0.000170812
lazy leukocyte syndrome [NCBI] 0.000166932
acyl-coa dehydrogenase, long-chain, deficiency of [NCBI] 0.000166932
TH [NCBI] 0.000164533
gaucher disease, type i [NCBI] 0.000163514
NGFB [NCBI] 0.000160226
glycogen storage disease iii [NCBI] 0.000159033
glycogen storage disease vii [NCBI] 0.000158616
mucolipidosis ii [NCBI] 0.000154008
methylmalonic aciduria due to methylmalonyl-coa mutase deficiency [NCBI] 0.000153315
mucolipidosis iiia [NCBI] 0.000143055
PTH [NCBI] 0.000140047
phosphorylase kinase deficiency of liver and muscle, autosomal recessive [NCBI] 0.00013804
IFNA1 [NCBI] 0.000136917
hyperprolinemia, type ii [NCBI] 0.000127971
schindler disease, type i [NCBI] 0.000127971
mucopolysaccharidosis type vi [NCBI] 0.000126079
MG [NCBI] 0.00012382
infantile sialic acid storage disorder [NCBI] 0.000122402
immunoerythromyeloid hypoplasia [NCBI] 0.000122343
hemopoietic proliferation [NCBI] 0.000122343
chondrodysplasia calcificans metaphysealis [NCBI] 0.000122343
blood group--en [NCBI] 0.000122343
phosphatase, acid, of tissues [NCBI] 0.000122343
lymphoblastic transformation, inhibition of [NCBI] 0.000122343
CDG2D [NCBI] 0.000122343
RHE [NCBI] 0.000122343
angiokeratoma corporis diffusum with arteriovenous fistulas [NCBI] 0.000122343
SAPX [NCBI] 0.000122343
insulin receptors, familial increase in [NCBI] 0.000122343
myelolymphatic insufficiency [NCBI] 0.000122343
GFAP [NCBI] 0.000121164
glutathione synthetase deficiency of erythrocytes, hemolytic anemia due to [NCBI] 0.000119544
mucolipidosis iv [NCBI] 0.000115588
aryl hydrocarbon hydroxylase inducibility [NCBI] 0.000112311
hexokinase deficiency hemolytic anemia [NCBI] 0.000112311
ICAM3 [NCBI] 0.000107415
sea-blue histiocyte disease [NCBI] 0.000105985
aspartylglucosaminuria [NCBI] 0.000103541
CCK [NCBI] 0.000102298
hypophosphatasia, adult type [NCBI] 0.000100372
galactose epimerase deficiency [NCBI] 0.000100372
epstein syndrome [NCBI] 0.000100372
MSD [NCBI] 9.85128e-05
glycogen storage disease ixa [NCBI] 9.83169e-05
ACHE [NCBI] 9.61581e-05
methemoglobinemia due to deficiency of methemoglobin reductase [NCBI] 9.59408e-05
succinic semialdehyde dehydrogenase deficiency [NCBI] 9.5334e-05
BDNF [NCBI] 9.45519e-05
AVP [NCBI] 9.34507e-05
SLPI [NCBI] 9.23532e-05
neuraminidase deficiency with beta-galactosidase deficiency [NCBI] 9.15784e-05
MYH9 [NCBI] 9.15498e-05
HRH4 [NCBI] 9.12655e-05
CDG2C [NCBI] 9.07703e-05
RP [NCBI] 8.80893e-05
VRNI [NCBI] 8.75214e-05
mannosidosis, alpha b, lysosomal [NCBI] 8.70894e-05
glutathione synthetase deficiency [NCBI] 8.66042e-05
FA [NCBI] 8.61831e-05
FTD [NCBI] 8.61831e-05
CLN3 [NCBI] 8.50382e-05
PWS [NCBI] 8.49154e-05
hyaluronidase deficiency [NCBI] 8.34459e-05
sarcosinemia [NCBI] 8.34459e-05
amish infantile epilepsy syndrome [NCBI] 8.34459e-05
dermographism, familial [NCBI] 8.34459e-05
leukocyte nuclear appendages, hereditary prevalence of [NCBI] 8.34459e-05
IN [NCBI] 8.34459e-05
GUK2 [NCBI] 8.34459e-05
NPY [NCBI] 8.33509e-05
JAM2 [NCBI] 8.32804e-05
FUCA2 [NCBI] 8.32804e-05
HEXA [NCBI] 8.32452e-05
alpha-methylacetoacetic aciduria [NCBI] 8.27765e-05
EGFR [NCBI] 8.14678e-05
HEXB [NCBI] 8.05204e-05
VIP [NCBI] 7.90572e-05
WAS [NCBI] 7.8971e-05
MYO9B [NCBI] 7.76136e-05
HPA-2 [NCBI] 7.76136e-05
GLUD1 [NCBI] 7.70831e-05
FMF [NCBI] 7.4257e-05
niemann-pick disease, type a [NCBI] 7.28971e-05
wolman disease [NCBI] 6.96383e-05
ichthyosis, leukocyte vacuoles, alopecia, and sclerosing cholangitis [NCBI] 6.90007e-05
thrombocytosis, benign familial microcytic [NCBI] 6.90007e-05
3-@methylcrotonyl-coa carboxylase 2 deficiency [NCBI] 6.90007e-05
pyogenic sterile arthritis, pyoderma gangrenosum, and acne [NCBI] 6.90007e-05
LAG5 [NCBI] 6.64589e-05
severe combined immunodeficiency, autosomal recessive, t cell-negative, b cell-negative, nk cell-negative, due to adenosine deaminase deficiency [NCBI] 6.63116e-05
CHAT [NCBI] 6.54244e-05
mucopolysaccharidosis type iva [NCBI] 6.39415e-05
IDUA [NCBI] 6.08841e-05
IFNB1 [NCBI] 6.06915e-05
PEPD [NCBI] 6.06915e-05
GRTH [NCBI] 5.97532e-05
myocardial infarction, susceptibility to, 2 [NCBI] 5.97532e-05
hyperoxaluria, primary, type ii [NCBI] 5.97532e-05
complement component 5 deficiency [NCBI] 5.97532e-05
dna, satellite, alpha type [NCBI] 5.97532e-05
aplastic anemia [NCBI] 5.97532e-05
leigh syndrome, x-linked [NCBI] 5.97532e-05
fucosidosis [NCBI] 5.9692e-05
glycogen storage disease iv [NCBI] 5.80297e-05
LSP1 [NCBI] 5.79026e-05
LILRA3 [NCBI] 5.79026e-05
SIGLEC10 [NCBI] 5.79026e-05
immunoglobulin-like transcript 11 [NCBI] 5.79026e-05
HCK [NCBI] 5.79026e-05
TLR4 [NCBI] 5.7645e-05
AOAH [NCBI] 5.73398e-05
GPI [NCBI] 5.70015e-05
GLB1 [NCBI] 5.69055e-05
PRL [NCBI] 5.57185e-05
PD [NCBI] 5.47761e-05
apnea, obstructive sleep [NCBI] 5.42301e-05
CJD [NCBI] 5.41938e-05
SELE [NCBI] 5.39587e-05
indifference to pain, congenital, autosomal recessive [NCBI] 5.29742e-05
asthma, nasal polyps, and aspirin intolerance [NCBI] 5.29742e-05
gamma-glutamylcysteine synthetase deficiency, hemolytic anemia due to [NCBI] 5.29742e-05
spondyloperipheral dysplasia [NCBI] 5.29742e-05
HDL1 [NCBI] 5.29742e-05
porphyria, acute intermittent [NCBI] 5.22168e-05
IFNG [NCBI] 5.21028e-05
LILRB3 [NCBI] 5.17373e-05
NPPA [NCBI] 5.12372e-05
MBP [NCBI] 5.08183e-05
PGM3 [NCBI] 4.97586e-05
NF2 [NCBI] 4.87743e-05
complement factor i deficiency [NCBI] 4.76491e-05
granulomatous disease, chronic, autosomal recessive, cytochrome b-negative [NCBI] 4.76491e-05
fragile site 2q11 [NCBI] 4.76491e-05
SPG6 [NCBI] 4.76491e-05
gout, hprt-related [NCBI] 4.76491e-05
lactic acidosis, fatal infantile [NCBI] 4.76491e-05
LILRB2 [NCBI] 4.75206e-05
JAM3 [NCBI] 4.75206e-05
PGK1 [NCBI] 4.74573e-05
RNASE3 [NCBI] 4.61926e-05
pyruvate decarboxylase deficiency [NCBI] 4.56222e-05
HGF [NCBI] 4.47437e-05
ALOX12 [NCBI] 4.43009e-05
HBB [NCBI] 4.41746e-05
meningioma, familial [NCBI] 4.41429e-05
hemophilia a [NCBI] 4.35519e-05
methylmalonic aciduria, cbla type [NCBI] 4.32847e-05
pseudoxanthoma elasticum, forme fruste [NCBI] 4.32847e-05
LGMD1A [NCBI] 4.32847e-05
immunodeficiency-centromeric instability-facial anomalies syndrome [NCBI] 4.27227e-05
ARSB [NCBI] 4.24533e-05
GUSB [NCBI] 4.21418e-05
HPRT1 [NCBI] 4.18086e-05
IRDN [NCBI] 4.1695e-05
PTAFR [NCBI] 4.1695e-05
phosphoglycerate kinase 1 deficiency [NCBI] 3.96031e-05
hermaphroditism, true [NCBI] 3.96031e-05
TRS [NCBI] 3.96031e-05
ITPA [NCBI] 3.95068e-05
ACP2 [NCBI] 3.95068e-05
TNFRSF18 [NCBI] 3.95068e-05
ADA [NCBI] 3.90802e-05
MTND4 [NCBI] 3.85311e-05
CRH [NCBI] 3.80538e-05
PEPC [NCBI] 3.7622e-05
PTK2 [NCBI] 3.72246e-05
TPI1 [NCBI] 3.65171e-05
SCN3 [NCBI] 3.64321e-05
adrenal hyperplasia, congenital, due to 17-alpha-hydroxylase deficiency [NCBI] 3.64321e-05
pheochromocytoma [NCBI] 3.64321e-05
homocysteinemia [NCBI] 3.64321e-05
thyroid hormonogenesis, genetic defect in, 2a [NCBI] 3.64321e-05
CMT2A2 [NCBI] 3.64321e-05
LILRB5 [NCBI] 3.57997e-05
NLRP6 [NCBI] 3.57997e-05
x123 gene [NCBI] 3.57997e-05
TFB2M [NCBI] 3.57997e-05
MYO1B [NCBI] 3.57997e-05
C17ORF38 [NCBI] 3.57997e-05
AMICA1 [NCBI] 3.57997e-05
killer-specific secretory protein, 37-kd [NCBI] 3.57997e-05
hemoglobin--alpha locus 3 [NCBI] 3.57997e-05
LEUT [NCBI] 3.57997e-05
EMR3 [NCBI] 3.57997e-05
NARS [NCBI] 3.57997e-05
SECTM1 [NCBI] 3.57997e-05
neutrophil-specific antigen: nd1 [NCBI] 3.57997e-05
thrombocytosis, familial x-linked [NCBI] 3.57997e-05
KIAA1949 [NCBI] 3.57997e-05
RIN2 [NCBI] 3.57997e-05
SLC2A6 [NCBI] 3.57997e-05
SLC2A9 [NCBI] 3.57997e-05
LILRA1 [NCBI] 3.57997e-05
CLEC2B [NCBI] 3.57997e-05
mucopolysaccharidosis type ii [NCBI] 3.46648e-05
SPN [NCBI] 3.44945e-05
LYZ [NCBI] 3.44945e-05
LTK [NCBI] 3.44945e-05
KIR3DL1 [NCBI] 3.44945e-05
SCIDX1 [NCBI] 3.41663e-05
SCA10 [NCBI] 3.36574e-05
periodic fever, familial, autosomal dominant [NCBI] 3.36574e-05
hematopoietic stem cell kinetics, control of [NCBI] 3.36574e-05
diabetes-deafness syndrome, maternally transmitted [NCBI] 3.36574e-05
CX3CL1 [NCBI] 3.31676e-05
CFI [NCBI] 3.31676e-05
IDH1 [NCBI] 3.19612e-05
ME2 [NCBI] 3.19612e-05
NAGA [NCBI] 3.19612e-05
PGD [NCBI] 3.19612e-05
AS [NCBI] 3.16293e-05
AFP [NCBI] 3.15419e-05
wagr syndrome [NCBI] 3.11993e-05
ichthyosis vulgaris [NCBI] 3.11993e-05
CYBA [NCBI] 3.08559e-05
AR [NCBI] 3.06794e-05
ichthyosis, x-linked [NCBI] 3.05325e-05
SELP [NCBI] 2.98366e-05
CYP2D6 [NCBI] 2.98366e-05
3-@hydroxy-3-methylglutaryl-coa lyase deficiency [NCBI] 2.98366e-05
LPL [NCBI] 2.96609e-05
dystrophia myotonica 1 [NCBI] 2.92539e-05
metachromatic leukodystrophy due to saposin b deficiency [NCBI] 2.89999e-05
aging [NCBI] 2.89999e-05
DMC [NCBI] 2.89999e-05
CMT2A1 [NCBI] 2.89999e-05
hyperornithinemia-hyperammonemia-homocitrullinuria syndrome [NCBI] 2.89999e-05
polycythemia vera [NCBI] 2.89999e-05
hurler-scheie syndrome [NCBI] 2.89999e-05
GSR [NCBI] 2.88489e-05
CFTR [NCBI] 2.81619e-05
PCCB [NCBI] 2.80106e-05
DEFA1 [NCBI] 2.71864e-05
FRA16A [NCBI] 2.7016e-05
propionic acidemia [NCBI] 2.7016e-05
NM [NCBI] 2.7016e-05
biotinidase deficiency [NCBI] 2.7016e-05
mucopolysaccharidosis type iiic [NCBI] 2.7016e-05
alpers diffuse degeneration of cerebral gray matter with hepatic cirrhosis [NCBI] 2.7016e-05
COL2A1 [NCBI] 2.65264e-05
amyloidosis vi [NCBI] 2.63954e-05
von willebrand disease [NCBI] 2.61687e-05
PLEK [NCBI] 2.58661e-05
KIR2DS5 [NCBI] 2.58661e-05
TPK1 [NCBI] 2.58661e-05
S5 [NCBI] 2.58661e-05
NPL [NCBI] 2.58661e-05
ARHGAP4 [NCBI] 2.58661e-05
SIGLEC9 [NCBI] 2.58661e-05
TCF9 [NCBI] 2.58661e-05
LENG5 [NCBI] 2.58661e-05
EPHB6 [NCBI] 2.58661e-05
LENG4 [NCBI] 2.58661e-05
IL4I1 [NCBI] 2.58661e-05
CD300C [NCBI] 2.58661e-05
MYO7B [NCBI] 2.58661e-05
r binder protein [NCBI] 2.58661e-05
LTB4DH [NCBI] 2.58661e-05
VPS45A [NCBI] 2.58661e-05
STK10 [NCBI] 2.58661e-05
KIR2DS1 [NCBI] 2.58661e-05
ADAM8 [NCBI] 2.58661e-05
PLS3 [NCBI] 2.58661e-05
SEC14L1 [NCBI] 2.58661e-05
CENTD3 [NCBI] 2.58661e-05
LOXL3 [NCBI] 2.58661e-05
AP2S1 [NCBI] 2.58661e-05
SP140 [NCBI] 2.58661e-05
ALOX15B [NCBI] 2.58661e-05
LDHA [NCBI] 2.56829e-05
CRC [NCBI] 2.54212e-05
mucopolysaccharidosis type iiib [NCBI] 2.52143e-05
acyl-coa dehydrogenase, medium-chain, deficiency of [NCBI] 2.52143e-05
PI3 [NCBI] 2.49935e-05
SHH [NCBI] 2.48893e-05
LCN2 [NCBI] 2.38618e-05
FCAS [NCBI] 2.35687e-05
SCN1 [NCBI] 2.35687e-05
NAT1 [NCBI] 2.31292e-05
ETS1 [NCBI] 2.31292e-05
HK1 [NCBI] 2.31292e-05
CYP17A1 [NCBI] 2.31292e-05
GLA [NCBI] 2.25659e-05
thrombocytopenic purpura, autoimmune [NCBI] 2.21881e-05
SYTL1 [NCBI] 2.21479e-05
SLC46A2 [NCBI] 2.21479e-05
KIR2DS4 [NCBI] 2.21479e-05
PA2G4 [NCBI] 2.21479e-05
MZF1 [NCBI] 2.21479e-05
ALOX15 [NCBI] 2.21479e-05
MYO1F [NCBI] 2.21479e-05
HCLS1 [NCBI] 2.21479e-05
leukocyte-derived arginine aminopeptidase [NCBI] 2.21479e-05
MANBA [NCBI] 2.21479e-05
IL1F5 [NCBI] 2.21479e-05
NIPA1 [NCBI] 2.21479e-05
EPR1 [NCBI] 2.21479e-05
GRAP2 [NCBI] 2.21479e-05
KIR3DL3 [NCBI] 2.21479e-05
CCRL1 [NCBI] 2.21479e-05
PON3 [NCBI] 2.21479e-05
DNASE1L2 [NCBI] 2.21479e-05
ITGB8 [NCBI] 2.21479e-05
PTPN7 [NCBI] 2.21479e-05
MEP1B [NCBI] 2.21479e-05
LGALS9 [NCBI] 2.21479e-05
HYAL3 [NCBI] 2.21479e-05
NLRP12 [NCBI] 2.21479e-05
LARS [NCBI] 2.21479e-05
SGD [NCBI] 2.20584e-05
CYBB [NCBI] 2.10188e-05
TERC [NCBI] 2.10188e-05
CVID [NCBI] 2.08992e-05
CCL2 [NCBI] 2.08025e-05
pfeiffer syndrome [NCBI] 2.06663e-05
acyl-coa dehydrogenase, very long-chain, deficiency of [NCBI] 2.06663e-05
CYSLTR2 [NCBI] 1.97509e-05
ALDH4A1 [NCBI] 1.97509e-05
FCN1 [NCBI] 1.97509e-05
DOCK2 [NCBI] 1.97509e-05
CCL15 [NCBI] 1.97509e-05
RPS9 [NCBI] 1.97509e-05
CXCL16 [NCBI] 1.97509e-05
HYAL1 [NCBI] 1.97509e-05
PDCD1LG2 [NCBI] 1.97509e-05
ATXN10 [NCBI] 1.97509e-05
DGKA [NCBI] 1.97509e-05
GABRB1 [NCBI] 1.97509e-05
APCS [NCBI] 1.96509e-05
homocystinuria due to deficiency of n(5,10)-methylenetetrahydrofolate reductase activity [NCBI] 1.93786e-05
glutaric acidemia i [NCBI] 1.93786e-05
GALT [NCBI] 1.88211e-05
IL8 [NCBI] 1.88211e-05
GAA [NCBI] 1.88211e-05
GDXY [NCBI] 1.84278e-05
CES [NCBI] 1.82967e-05
CLN1 [NCBI] 1.81837e-05
SPG4 [NCBI] 1.81837e-05
CS [NCBI] 1.79814e-05
KIR2DL3 [NCBI] 1.79814e-05
MYO10 [NCBI] 1.79814e-05
LILRA2 [NCBI] 1.79814e-05
PLA2G1B [NCBI] 1.79814e-05
SLC35C1 [NCBI] 1.79814e-05
MSMB [NCBI] 1.79814e-05
LILRB4 [NCBI] 1.79814e-05
HK3 [NCBI] 1.79814e-05
PRKAR1B [NCBI] 1.79814e-05
ATP1A4 [NCBI] 1.79814e-05
ASGR1 [NCBI] 1.79814e-05
MMP25 [NCBI] 1.79814e-05
BLVRA [NCBI] 1.79814e-05
LGALS2 [NCBI] 1.79814e-05
DDX11 [NCBI] 1.79814e-05
TJP2 [NCBI] 1.79814e-05
MCCC2 [NCBI] 1.79814e-05
KIR3DL2 [NCBI] 1.79814e-05
HCF2 [NCBI] 1.79814e-05
FUT7 [NCBI] 1.79814e-05
IFNGR2 [NCBI] 1.79814e-05
COTL1 [NCBI] 1.79814e-05
HMGN1 [NCBI] 1.79814e-05
PIK3CD [NCBI] 1.79814e-05
TG [NCBI] 1.76368e-05
INS [NCBI] 1.74828e-05
SCA1 [NCBI] 1.71669e-05
HAE [NCBI] 1.70718e-05
atypical mycobacteriosis, familial [NCBI] 1.70718e-05
carnitine palmitoyltransferase ii deficiency, late-onset [NCBI] 1.70718e-05
PDHA1 [NCBI] 1.69798e-05
TNFRSF11B [NCBI] 1.68719e-05
ornithine aminotransferase deficiency [NCBI] 1.66457e-05
DPYS [NCBI] 1.65814e-05
MDH2 [NCBI] 1.65814e-05
complement component 6 deficiency [NCBI] 1.65814e-05
ITGAM [NCBI] 1.65814e-05
FER [NCBI] 1.65814e-05
KTN1 [NCBI] 1.65814e-05
P2RY6 [NCBI] 1.65814e-05
ribonucleic acid, ribosomal, 5s [NCBI] 1.65814e-05
GRHPR [NCBI] 1.65814e-05
minor histocompatibility antigen ha-1 [NCBI] 1.65814e-05
CYSLTR1 [NCBI] 1.65814e-05
ADSS [NCBI] 1.65814e-05
GZMK [NCBI] 1.65814e-05
FCAR [NCBI] 1.65814e-05
P2RX1 [NCBI] 1.65814e-05
NPPB [NCBI] 1.65814e-05
SELPLG [NCBI] 1.65814e-05
PCNA [NCBI] 1.63129e-05
hypophosphatasia, infantile [NCBI] 1.60345e-05
thrombocythemia, essential [NCBI] 1.60345e-05
TLR5 [NCBI] 1.60069e-05
BL [NCBI] 1.5963e-05
ADCYAP1 [NCBI] 1.59133e-05
GH1 [NCBI] 1.57013e-05
SCARF1 [NCBI] 1.54256e-05
PI6 [NCBI] 1.54256e-05
CTNS [NCBI] 1.54256e-05
CTCFL [NCBI] 1.54256e-05
IL21 [NCBI] 1.54256e-05
ATP2B1 [NCBI] 1.54256e-05
LCP2 [NCBI] 1.54256e-05
MMRN1 [NCBI] 1.54256e-05
glycogen storage disease vi [NCBI] 1.54256e-05
PHKB [NCBI] 1.54256e-05
KIR2DL4 [NCBI] 1.54256e-05
PBEF1 [NCBI] 1.54256e-05
GLUD2 [NCBI] 1.54256e-05
PSTPIP1 [NCBI] 1.54256e-05
PON2 [NCBI] 1.54256e-05
GNAT2 [NCBI] 1.54256e-05
PPL [NCBI] 1.54256e-05
LILRB1 [NCBI] 1.54256e-05
MAS [NCBI] 1.50864e-05
FRDA [NCBI] 1.50864e-05
CML [NCBI] 1.50648e-05
alzheimer disease 3 [NCBI] 1.50648e-05
APOA2 [NCBI] 1.44434e-05
RGN [NCBI] 1.44434e-05
LECT2 [NCBI] 1.44434e-05
CYP27A1 [NCBI] 1.44434e-05
IL21R [NCBI] 1.44434e-05
methemoglobinemia due to deficiency of cytochrome b5 [NCBI] 1.44434e-05
COL4A6 [NCBI] 1.44434e-05
PGAM1 [NCBI] 1.44434e-05
CD38 [NCBI] 1.44434e-05
PITPN [NCBI] 1.44434e-05
PECAM1 [NCBI] 1.44434e-05
IGHV [NCBI] 1.44434e-05
CD74 [NCBI] 1.44434e-05
KEL [NCBI] 1.44434e-05
RNASE2 [NCBI] 1.44124e-05
MMP9 [NCBI] 1.4294e-05
CNC1 [NCBI] 1.41564e-05
CCL21 [NCBI] 1.37811e-05
CD47 [NCBI] 1.37811e-05
CCR6 [NCBI] 1.35909e-05
CLEC7A [NCBI] 1.35909e-05
SLC5A6 [NCBI] 1.35909e-05
CCR7 [NCBI] 1.35909e-05
CAPN10 [NCBI] 1.35909e-05
ITGA5 [NCBI] 1.35909e-05
LTA4H [NCBI] 1.35909e-05
DNASE2 [NCBI] 1.35909e-05
ATP1A1 [NCBI] 1.35909e-05
C1NH [NCBI] 1.35909e-05
MTTI [NCBI] 1.35909e-05
ITGA4 [NCBI] 1.35909e-05
LTB4R [NCBI] 1.35909e-05
PDXK [NCBI] 1.35909e-05
CXCL11 [NCBI] 1.35909e-05
TSHR [NCBI] 1.35341e-05
KLK3 [NCBI] 1.34911e-05
TLR9 [NCBI] 1.33488e-05
MADD [NCBI] 1.33041e-05
lymphoma, non-hodgkin, familial [NCBI] 1.29212e-05
TNFSF18 [NCBI] 1.28392e-05
LAMC1 [NCBI] 1.28392e-05
MCOLN1 [NCBI] 1.28392e-05
F2 [NCBI] 1.28392e-05
SFTPC [NCBI] 1.28392e-05
COL4A4 [NCBI] 1.28392e-05
NLRP3 [NCBI] 1.28392e-05
PDCD1LG1 [NCBI] 1.28392e-05
APRT [NCBI] 1.27146e-05
NP [NCBI] 1.2604e-05
SGBS1 [NCBI] 1.25032e-05
gm1-gangliosidosis, type i [NCBI] 1.25032e-05
SUZ12 [NCBI] 1.21679e-05
ATRN [NCBI] 1.21679e-05
COL6A2 [NCBI] 1.21679e-05
SELL [NCBI] 1.21679e-05
CD151 [NCBI] 1.21679e-05
ACO2 [NCBI] 1.21679e-05
CX3CR1 [NCBI] 1.21679e-05
B4GALT1 [NCBI] 1.21679e-05
farber lipogranulomatosis [NCBI] 1.21679e-05
diphosphoglycerate mutase deficiency of erythrocyte [NCBI] 1.21679e-05
KIR2DL1 [NCBI] 1.21679e-05
TF [NCBI] 1.19102e-05
central core disease of muscle [NCBI] 1.17496e-05
ALOX5AP [NCBI] 1.15624e-05
BCL2L11 [NCBI] 1.15624e-05
CPT1A [NCBI] 1.15624e-05
MPI [NCBI] 1.15624e-05
CD14 [NCBI] 1.15624e-05
INDO [NCBI] 1.15624e-05
ALOX5 [NCBI] 1.15624e-05
ADSL [NCBI] 1.15624e-05
PTS [NCBI] 1.15624e-05
MEFV [NCBI] 1.15624e-05
RUNX3 [NCBI] 1.15624e-05
ODC1 [NCBI] 1.15624e-05
HDAC5 [NCBI] 1.15624e-05
RPS14 [NCBI] 1.15624e-05
LBR [NCBI] 1.15559e-05
TYR [NCBI] 1.13597e-05
DPYD [NCBI] 1.10117e-05
AGTR2 [NCBI] 1.10117e-05
MNDA [NCBI] 1.10117e-05
FABP2 [NCBI] 1.10117e-05
ACO1 [NCBI] 1.10117e-05
CBP [NCBI] 1.10117e-05
adrenal hyperplasia, congenital, due to 21-hydroxylase deficiency [NCBI] 1.07955e-05
phenylketonuria [NCBI] 1.07955e-05
TFPI [NCBI] 1.05212e-05
SAA1 [NCBI] 1.05073e-05
AQP9 [NCBI] 1.05073e-05
PIK3CG [NCBI] 1.05073e-05
SLC12A3 [NCBI] 1.05073e-05
SRA2 [NCBI] 1.05073e-05
MDD [NCBI] 1.02313e-05
PFKM [NCBI] 1.00425e-05
CR1 [NCBI] 1.00425e-05
G6PT1 [NCBI] 1.00425e-05
TLR1 [NCBI] 1.00425e-05
CLDN1 [NCBI] 1.00425e-05
PFKL [NCBI] 1.00425e-05
RHD [NCBI] 1.00425e-05
CYP1A1 [NCBI] 9.78902e-06
PLAT [NCBI] 9.61218e-06
IRF7 [NCBI] 9.61218e-06
CCL19 [NCBI] 9.61218e-06
GALK1 [NCBI] 9.61218e-06
TNXB [NCBI] 9.61218e-06
DDR1 [NCBI] 9.61218e-06
APOC2 [NCBI] 9.61218e-06
HMOX1 [NCBI] 9.61218e-06
MJD [NCBI] 9.58907e-06
CD1D [NCBI] 9.21189e-06
GSTM1 [NCBI] 9.21189e-06
XCL1 [NCBI] 9.21189e-06
TLR2 [NCBI] 9.18634e-06
panencephalitis, subacute sclerosing [NCBI] 9.16573e-06
MCP [NCBI] 8.86532e-06
CCND1 [NCBI] 8.84801e-06
OPA1 [NCBI] 8.83813e-06
HBA2 [NCBI] 8.83813e-06
MIF [NCBI] 8.83813e-06
AHC [NCBI] 8.57615e-06
APOB [NCBI] 8.56366e-06
NEB [NCBI] 8.48794e-06
MAN2B1 [NCBI] 8.48794e-06
CCR2 [NCBI] 8.48794e-06
MTCO2 [NCBI] 8.48794e-06
F2RL1 [NCBI] 8.48794e-06
SN [NCBI] 8.48794e-06
udp-n-acetylglucosamine 2-epimerase/n-acetylmannosamine kinase [NCBI] 8.48794e-06
CASP8 [NCBI] 8.48794e-06
isoniazid inactivation [NCBI] 8.48794e-06
IL3 [NCBI] 8.42586e-06
XK [NCBI] 8.15884e-06
CXCL13 [NCBI] 8.15884e-06
LCP1 [NCBI] 8.15884e-06
SLC25A20 [NCBI] 8.15884e-06
glioma of brain, familial [NCBI] 8.04205e-06
RB1 [NCBI] 7.87222e-06
CSF1 [NCBI] 7.84872e-06
RHCE [NCBI] 7.84872e-06
C3 [NCBI] 7.84872e-06
FMR1 [NCBI] 7.70314e-06
LDLR [NCBI] 7.61985e-06
VDR [NCBI] 7.57228e-06
EDN3 [NCBI] 7.55577e-06
transcobalamin ii deficiency [NCBI] 7.55577e-06
CCL25 [NCBI] 7.55577e-06
BMD [NCBI] 7.53654e-06
LRRK2 [NCBI] 7.27842e-06
MAP3K7 [NCBI] 7.27842e-06
GALC [NCBI] 7.27842e-06
ITGB1 [NCBI] 7.27842e-06
antithrombin iii deficiency [NCBI] 7.27842e-06
GZMA [NCBI] 7.27842e-06
LDHB [NCBI] 7.27842e-06
THRA [NCBI] 7.27842e-06
ADRB2 [NCBI] 7.27842e-06
CMH [NCBI] 7.19709e-06
PXE [NCBI] 7.1447e-06
DCK [NCBI] 7.13694e-06
CCL22 [NCBI] 7.05348e-06
ABCC6 [NCBI] 7.01532e-06
MFN2 [NCBI] 7.01532e-06
TBG [NCBI] 7.01532e-06
CDA [NCBI] 7.01532e-06
MUC1 [NCBI] 6.8945e-06
PRKAR1A [NCBI] 6.76527e-06
MTTK [NCBI] 6.76527e-06
GAPDH [NCBI] 6.66999e-06
SPP1 [NCBI] 6.62232e-06
NSF [NCBI] 6.61357e-06
XLP1 [NCBI] 6.60449e-06
FGA [NCBI] 6.52724e-06
CD59 [NCBI] 6.52724e-06
HGFAC [NCBI] 6.52724e-06
GK [NCBI] 6.52724e-06
GZMB [NCBI] 6.52724e-06
POU1F1 [NCBI] 6.52724e-06
IGHG1 [NCBI] 6.52724e-06
ELA2 [NCBI] 6.52724e-06
EPO [NCBI] 6.464e-06
HP [NCBI] 6.46341e-06
CD44 [NCBI] 6.3003e-06
glycogen storage disease i [NCBI] 6.3003e-06
FY [NCBI] 6.3003e-06
galactosemia [NCBI] 6.17493e-06
coproporphyria [NCBI] 6.08362e-06
TSC1 [NCBI] 6.08362e-06
JAK2 [NCBI] 5.9783e-06
VEGF [NCBI] 5.91285e-06
IL12B [NCBI] 5.87648e-06
CD40LG [NCBI] 5.87648e-06
CDSP [NCBI] 5.76787e-06
MFS [NCBI] 5.75919e-06
BCHE [NCBI] 5.71522e-06
anemia, sideroblastic, x-linked [NCBI] 5.67821e-06
DMD [NCBI] 5.59306e-06
REN [NCBI] 5.48823e-06
FOLH1 [NCBI] 5.48823e-06
MAG [NCBI] 5.4715e-06
CDH1 [NCBI] 5.30599e-06
CTSC [NCBI] 5.30599e-06
GC [NCBI] 5.30599e-06
ALAD [NCBI] 5.30599e-06
GPX1 [NCBI] 5.30599e-06
PPARA [NCBI] 5.23907e-06
PGM1 [NCBI] 5.13102e-06
ABCA1 [NCBI] 5.13102e-06
PPT1 [NCBI] 5.13102e-06
CCR5 [NCBI] 5.13102e-06
ABCC1 [NCBI] 5.12029e-06
PLAUR [NCBI] 5.02292e-06
SNRPN [NCBI] 4.96287e-06
GRN [NCBI] 4.96287e-06
AHR [NCBI] 4.89266e-06
ILK [NCBI] 4.86855e-06
MBL2 [NCBI] 4.86122e-06
ARSA [NCBI] 4.80114e-06
SLAMF1 [NCBI] 4.80114e-06
fragile x mental retardation syndrome [NCBI] 4.76272e-06
temporal arteritis [NCBI] 4.6978e-06
CMT1B [NCBI] 4.67001e-06
FXN [NCBI] 4.64546e-06
RTT [NCBI] 4.6317e-06
ABCB1 [NCBI] 4.5517e-06
NF2 [NCBI] 4.49551e-06
CXCR4 [NCBI] 4.49551e-06
OSM [NCBI] 4.43564e-06
TNFSF11 [NCBI] 4.40356e-06
HRAS [NCBI] 4.07698e-06
hypogonadotropic hypogonadism [NCBI] 4.03069e-06
GJA1 [NCBI] 3.89476e-06
MYH7 [NCBI] 3.82148e-06
hypertension, essential [NCBI] 3.73615e-06
PROCR [NCBI] 3.58274e-06
AGER [NCBI] 3.47705e-06
THRB [NCBI] 3.46917e-06
ornithine transcarbamylase deficiency, hyperammonemia due to [NCBI] 3.4573e-06
BWS [NCBI] 3.44264e-06
GHRH [NCBI] 3.37319e-06
NFKB1 [NCBI] 3.35924e-06
PARK2 [NCBI] 3.35924e-06
INSL3 [NCBI] 3.25279e-06
COL1A2 [NCBI] 3.25279e-06
VHL [NCBI] 3.04974e-06
RLBP1 [NCBI] 3.04974e-06
DFFB [NCBI] 3.04974e-06
TNFSF6 [NCBI] 3.01075e-06
MTTL1 [NCBI] 2.95288e-06
DCT [NCBI] 2.95288e-06
AIS [NCBI] 2.911e-06
GCCR [NCBI] 2.85896e-06
RCC1 [NCBI] 2.70806e-06
ED1 [NCBI] 2.70806e-06
hypercholesterolemia, autosomal dominant [NCBI] 2.70806e-06
MMP2 [NCBI] 2.67948e-06
APOE [NCBI] 2.62579e-06
GNAS [NCBI] 2.59371e-06
PMCH [NCBI] 2.57913e-06
APP [NCBI] 2.57141e-06
HPS [NCBI] 2.52807e-06
REG3A [NCBI] 2.51046e-06
JAK3 [NCBI] 2.51046e-06
BLM [NCBI] 2.48533e-06
HEMB [NCBI] 2.42963e-06
TTR [NCBI] 2.37064e-06
SDC2 [NCBI] 2.32021e-06
KSS [NCBI] 2.28436e-06
CD [NCBI] 2.27517e-06
SOD2 [NCBI] 2.11533e-06
ALB [NCBI] 2.06981e-06
ABCD1 [NCBI] 2.05901e-06
LOX [NCBI] 1.99107e-06
PARP1 [NCBI] 1.92503e-06
HBA1 [NCBI] 1.92503e-06
TNFSF10 [NCBI] 1.89991e-06
SDS [NCBI] 1.89054e-06
LNS [NCBI] 1.89054e-06
KRT20 [NCBI] 1.86084e-06
CAT [NCBI] 1.85214e-06
ACPP [NCBI] 1.82852e-06
TLR3 [NCBI] 1.79843e-06
MPZ [NCBI] 1.79843e-06
TP53 [NCBI] 1.78384e-06
KITLG [NCBI] 1.74796e-06
LBP [NCBI] 1.73776e-06
CHH [NCBI] 1.71513e-06
MS [NCBI] 1.71513e-06
SOCS3 [NCBI] 1.67876e-06
PENK [NCBI] 1.67876e-06
IAPP [NCBI] 1.64251e-06
DRPLA [NCBI] 1.63942e-06
PDCD8 [NCBI] 1.59703e-06
SLS [NCBI] 1.55042e-06
AHO [NCBI] 1.55042e-06
TYMS [NCBI] 1.53622e-06
DHFR [NCBI] 1.49359e-06
COMT [NCBI] 1.45135e-06
ZS [NCBI] 1.40986e-06
THPO [NCBI] 1.40729e-06
TPO [NCBI] 1.3169e-06
CLU [NCBI] 1.30886e-06
STAT6 [NCBI] 1.30886e-06
MVP [NCBI] 1.26166e-06
ACP5 [NCBI] 1.23966e-06
ZFP36 [NCBI] 1.21576e-06
TNFRSF1A [NCBI] 1.21576e-06
LPO [NCBI] 1.04448e-06
SRY [NCBI] 1.04448e-06
osteogenesis imperfecta, type i [NCBI] 9.90756e-07
wilson disease [NCBI] 9.90756e-07
IL2 [NCBI] 9.76611e-07
apc gene [NCBI] 9.65805e-07
BCR [NCBI] 7.97368e-07
HMBS [NCBI] 7.54997e-07
CP [NCBI] 6.20628e-07
SOD1 [NCBI] 5.85021e-07
ACE [NCBI] 5.23212e-07
COMP [NCBI] 5.23212e-07
RA [NCBI] 4.36391e-07
FGFR2 [NCBI] 4.31014e-07
PEDF [NCBI] 4.21689e-07
PTEN [NCBI] 4.09129e-07
PF4 [NCBI] 4.08336e-07
PC [NCBI] 3.67486e-07
CTGF [NCBI] 3.61924e-07
POMC [NCBI] 3.41996e-07
leber optic atrophy [NCBI] 3.33308e-07
APC [NCBI] 3.01969e-07
PLG [NCBI] 2.92324e-07
LCAT [NCBI] 2.68894e-07
CEACAM5 [NCBI] 2.57659e-07
GHR [NCBI] 2.35217e-07
NF1 [NCBI] 1.93323e-07
STAT3 [NCBI] 1.79748e-07
LS [NCBI] 1.76025e-07
HD [NCBI] 1.35105e-07
SLE [NCBI] 1.24941e-07
ADM [NCBI] 1.18327e-07
XDH [NCBI] 1.13861e-07
GRP [NCBI] 1.1241e-07
hla-d histocompatibility type [NCBI] 9.1332e-08
ALD [NCBI] 9.04938e-08
menkes disease [NCBI] 6.67253e-08
RASA1 [NCBI] 5.91768e-08
NGFR [NCBI] 4.61938e-08
DBA [NCBI] 1.03363e-08
DMD [NCBI] 9.16049e-09
STAT1 [NCBI] 6.73549e-09
DNMT1 [NCBI] 1.72578e-09
HDC [NCBI] 5.04986e-12
Database Center for Life Science