Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Markov Chains [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
DEFB109P1 [NCBI] 0.000327418
C14orf26 [NCBI] 0.000162796
AOX2P [NCBI] 0.000137519
NCRNA00106 [NCBI] 0.000137519
OR7E37P [NCBI] 0.000137519
DEFB108P1 [NCBI] 0.000137519
DEFB108P2 [NCBI] 0.000137519
DEFB122 [NCBI] 0.000137519
DEFB108P4 [NCBI] 0.000137519
DEFB108P3 [NCBI] 0.000137519
SUMO1P3 [NCBI] 0.00012798
FAM7B1 [NCBI] 0.00012798
LOC285733 [NCBI] 0.00012798
ZDHHC8P [NCBI] 0.000117181
MS [NCBI] 0.000112123
TDH [NCBI] 0.000107849
IGHD [NCBI] 9.34814e-05
KCNQ1OT1 [NCBI] 7.46551e-05
GER [NCBI] 3.13198e-05
SCN5A [NCBI] 9.43328e-06
DEFB108B [NCBI] 8.75497e-06
DEFB131 [NCBI] 8.75497e-06
KCNH6 [NCBI] 8.69343e-06
DEFB129 [NCBI] 7.71831e-06
DEFB118 [NCBI] 7.45466e-06
DEFB106A [NCBI] 7.34698e-06
BDH1 [NCBI] 7.25074e-06
PTPRT [NCBI] 7.16375e-06
GALNT2 [NCBI] 6.76693e-06
GLRA2 [NCBI] 6.61891e-06
ERG [NCBI] 6.3141e-06
POU5F1 [NCBI] 4.3011e-06
LOC158830 [NCBI] 4.17833e-06
DEFB137 [NCBI] 4.17833e-06
SPNS3 [NCBI] 4.17833e-06
SLC25A42 [NCBI] 4.17833e-06
DEFB136 [NCBI] 4.17833e-06
SVOPL [NCBI] 4.17833e-06
DEFB113 [NCBI] 4.17833e-06
SVOP [NCBI] 4.17833e-06
DEFB117 [NCBI] 4.17833e-06
DEFB128 [NCBI] 4.17833e-06
DEFB112 [NCBI] 4.17833e-06
DEFB110 [NCBI] 4.17833e-06
DEFB114 [NCBI] 4.17833e-06
C3orf55 [NCBI] 4.17833e-06
DEFB130 [NCBI] 4.17833e-06
DEFB111 [NCBI] 4.17833e-06
SMTNL1 [NCBI] 4.17833e-06
DEFB124 [NCBI] 3.94025e-06
DHTKD1 [NCBI] 3.94025e-06
SLC25A41 [NCBI] 3.94025e-06
SLC22A24 [NCBI] 3.94025e-06
SLC25A35 [NCBI] 3.94025e-06
ARHGAP11B [NCBI] 3.94025e-06
SLC25A43 [NCBI] 3.94025e-06
OR2W3 [NCBI] 3.94025e-06
DEFB125 [NCBI] 3.94025e-06
DEFB115 [NCBI] 3.94025e-06
C1orf88 [NCBI] 3.94025e-06
DEFB116 [NCBI] 3.94025e-06
TRIM67 [NCBI] 3.94025e-06
SDR42E1 [NCBI] 3.94025e-06
SLC25A34 [NCBI] 3.94025e-06
DEFB121 [NCBI] 3.94025e-06
MURC [NCBI] 3.94025e-06
TOMM20L [NCBI] 3.94025e-06
TMEM41B [NCBI] 3.78564e-06
SYNPO2L [NCBI] 3.78564e-06
SLC25A33 [NCBI] 3.78564e-06
C6orf1 [NCBI] 3.78564e-06
DEFB123 [NCBI] 3.78564e-06
RDM1 [NCBI] 3.78564e-06
SLC25A45 [NCBI] 3.78564e-06
ZSCAN10 [NCBI] 3.78564e-06
FAM160A1 [NCBI] 3.78564e-06
FAM162B [NCBI] 3.78564e-06
NUDT17 [NCBI] 3.78564e-06
FHDC1 [NCBI] 3.78564e-06
SLC22A20 [NCBI] 3.78564e-06
SLC22A23 [NCBI] 3.78564e-06
ZMAT1 [NCBI] 3.78564e-06
HELB [NCBI] 3.78564e-06
SLC22A25 [NCBI] 3.78564e-06
ITPR1 [NCBI] 3.67855e-06
FAM21B [NCBI] 3.67068e-06
RNF19B [NCBI] 3.67068e-06
ZNF491 [NCBI] 3.67068e-06
ADAD1 [NCBI] 3.67068e-06
PQLC3 [NCBI] 3.67068e-06
CAPSL [NCBI] 3.67068e-06
CCDC101 [NCBI] 3.67068e-06
RSBN1 [NCBI] 3.67068e-06
SLC25A40 [NCBI] 3.67068e-06
SFTA2 [NCBI] 3.67068e-06
UEVLD [NCBI] 3.67068e-06
TBC1D3C [NCBI] 3.67068e-06
FLJ36031 [NCBI] 3.67068e-06
DUS4L [NCBI] 3.67068e-06
SLC25A46 [NCBI] 3.67068e-06
C7orf53 [NCBI] 3.67068e-06
LDLR [NCBI] 3.64713e-06
AARSD1 [NCBI] 3.57907e-06
C11orf73 [NCBI] 3.57907e-06
SLC25A44 [NCBI] 3.57907e-06
TCTA [NCBI] 3.57907e-06
ZNF606 [NCBI] 3.57907e-06
CILP2 [NCBI] 3.57907e-06
SLC25A38 [NCBI] 3.57907e-06
ANKRD22 [NCBI] 3.57907e-06
USP21 [NCBI] 3.57907e-06
KIAA1609 [NCBI] 3.57907e-06
TMEM181 [NCBI] 3.57907e-06
MYCT1 [NCBI] 3.57907e-06
CAPN8 [NCBI] 3.57907e-06
PLCL2 [NCBI] 3.50289e-06
DEFB106B [NCBI] 3.50289e-06
DEFB107B [NCBI] 3.50289e-06
ABCA9 [NCBI] 3.50289e-06
DHRS7 [NCBI] 3.50289e-06
TRIM46 [NCBI] 3.50289e-06
PTCD3 [NCBI] 3.50289e-06
IER5 [NCBI] 3.50289e-06
ZNF500 [NCBI] 3.50289e-06
PCDH24 [NCBI] 3.43767e-06
DEFB105A [NCBI] 3.43767e-06
DEFB119 [NCBI] 3.43767e-06
DEFB107A [NCBI] 3.43767e-06
HECTD3 [NCBI] 3.43767e-06
LHFPL1 [NCBI] 3.43767e-06
DEFB105B [NCBI] 3.43767e-06
DPPA4 [NCBI] 3.43767e-06
DEFB127 [NCBI] 3.43767e-06
DEFB104B [NCBI] 3.43767e-06
MRRF [NCBI] 3.43767e-06
INTS8 [NCBI] 3.43767e-06
FBXO9 [NCBI] 3.38066e-06
KNTC1 [NCBI] 3.38066e-06
ELOVL6 [NCBI] 3.38066e-06
GLCE [NCBI] 3.38066e-06
LAIR2 [NCBI] 3.38066e-06
SLC25A39 [NCBI] 3.38066e-06
F5 [NCBI] 3.35292e-06
SLC25A37 [NCBI] 3.33e-06
MYBPC2 [NCBI] 3.33e-06
FBRS [NCBI] 3.33e-06
KIAA0999 [NCBI] 3.33e-06
WDR33 [NCBI] 3.33e-06
PLEK2 [NCBI] 3.33e-06
MGST2 [NCBI] 3.33e-06
PHF20 [NCBI] 3.33e-06
HS1BP3 [NCBI] 3.33e-06
TRAM2 [NCBI] 3.33e-06
GPR34 [NCBI] 3.33e-06
PCDH20 [NCBI] 3.33e-06
ODAM [NCBI] 3.28444e-06
AMOTL2 [NCBI] 3.28444e-06
CLIC6 [NCBI] 3.28444e-06
PSTPIP2 [NCBI] 3.28444e-06
KBTBD10 [NCBI] 3.28444e-06
DEFB104A [NCBI] 3.24302e-06
FETUB [NCBI] 3.24302e-06
PITRM1 [NCBI] 3.24302e-06
ZFP36L2 [NCBI] 3.24302e-06
DHRS3 [NCBI] 3.24302e-06
PNPLA3 [NCBI] 3.24302e-06
ADARB2 [NCBI] 3.24302e-06
RFX2 [NCBI] 3.20507e-06
LGALS4 [NCBI] 3.20507e-06
FSCN2 [NCBI] 3.20507e-06
HNRNPA0 [NCBI] 3.20507e-06
MMAB [NCBI] 3.20507e-06
CMAS [NCBI] 3.20507e-06
TTL [NCBI] 3.20507e-06
EIF1 [NCBI] 3.20507e-06
KIF13A [NCBI] 3.17005e-06
C21orf33 [NCBI] 3.17005e-06
CPSF4 [NCBI] 3.17005e-06
RAB3GAP2 [NCBI] 3.17005e-06
GIGYF2 [NCBI] 3.17005e-06
SPATA2 [NCBI] 3.17005e-06
B3GALT4 [NCBI] 3.17005e-06
HSN2 [NCBI] 3.17005e-06
BLVRB [NCBI] 3.17005e-06
PNMA2 [NCBI] 3.17005e-06
CNGA1 [NCBI] 3.13753e-06
SMPD4 [NCBI] 3.13753e-06
RBBP5 [NCBI] 3.13753e-06
BBS5 [NCBI] 3.10718e-06
CCNB1IP1 [NCBI] 3.10718e-06
BANP [NCBI] 3.10718e-06
PSRC1 [NCBI] 3.10718e-06
UQCRC1 [NCBI] 3.10718e-06
NAV2 [NCBI] 3.07874e-06
CCNE2 [NCBI] 3.07874e-06
EIF3G [NCBI] 3.07874e-06
JMJD7-PLA2G4B [NCBI] 3.07874e-06
APOB [NCBI] 3.05447e-06
PSG5 [NCBI] 3.05197e-06
HSD17B3 [NCBI] 3.05197e-06
TIMM13 [NCBI] 3.05197e-06
HSD17B7 [NCBI] 3.05197e-06
SEC63 [NCBI] 3.05197e-06
FOXN3 [NCBI] 3.05197e-06
CNOT7 [NCBI] 3.02669e-06
HELLS [NCBI] 3.02669e-06
MYBPC1 [NCBI] 3.02669e-06
HSPA13 [NCBI] 3.02669e-06
SPG20 [NCBI] 3.00274e-06
GDF11 [NCBI] 3.00274e-06
CFL2 [NCBI] 3.00274e-06
CELSR2 [NCBI] 3.00274e-06
DHX38 [NCBI] 3.00274e-06
EGR3 [NCBI] 2.97999e-06
COPS8 [NCBI] 2.97999e-06
IFIT2 [NCBI] 2.97999e-06
EPRS [NCBI] 2.93765e-06
DDR2 [NCBI] 2.93765e-06
TRIB1 [NCBI] 2.93765e-06
MLXIPL [NCBI] 2.93765e-06
IMMT [NCBI] 2.93765e-06
TRAT1 [NCBI] 2.91787e-06
AES [NCBI] 2.91787e-06
PKNOX1 [NCBI] 2.91787e-06
PTPN3 [NCBI] 2.89891e-06
NT5C3 [NCBI] 2.88072e-06
SGCD [NCBI] 2.88072e-06
CRADD [NCBI] 2.88072e-06
ANGPTL3 [NCBI] 2.88072e-06
CCDC6 [NCBI] 2.86323e-06
PBRM1 [NCBI] 2.86323e-06
SMARCD1 [NCBI] 2.86323e-06
TMBIM6 [NCBI] 2.84638e-06
HOMER1 [NCBI] 2.84638e-06
RAB18 [NCBI] 2.84638e-06
LUM [NCBI] 2.83014e-06
CACNB2 [NCBI] 2.83014e-06
SIGLEC5 [NCBI] 2.83014e-06
HIVEP2 [NCBI] 2.81446e-06
DEFB126 [NCBI] 2.7993e-06
RBMX [NCBI] 2.78463e-06
SORBS2 [NCBI] 2.78463e-06
A1BG [NCBI] 2.77042e-06
HPR [NCBI] 2.75664e-06
PTPRG [NCBI] 2.74326e-06
HINT1 [NCBI] 2.74326e-06
UHRF1 [NCBI] 2.73027e-06
AMFR [NCBI] 2.71764e-06
SORT1 [NCBI] 2.70536e-06
JARID1A [NCBI] 2.69339e-06
CHRNE [NCBI] 2.68173e-06
RRAD [NCBI] 2.67037e-06
HSD17B2 [NCBI] 2.67037e-06
HPGD [NCBI] 2.67037e-06
MVK [NCBI] 2.65928e-06
TOMM20 [NCBI] 2.65928e-06
HLF [NCBI] 2.64846e-06
CARD11 [NCBI] 2.64846e-06
ECT2 [NCBI] 2.63789e-06
HSD3B1 [NCBI] 2.63789e-06
ACTN3 [NCBI] 2.62756e-06
MLH1 [NCBI] 2.62677e-06
TGM3 [NCBI] 2.61745e-06
PIK3CD [NCBI] 2.60757e-06
GCKR [NCBI] 2.60757e-06
CACNA1F [NCBI] 2.5979e-06
DST [NCBI] 2.5979e-06
SPTLC2 [NCBI] 2.58843e-06
CUL5 [NCBI] 2.58843e-06
DLX5 [NCBI] 2.56116e-06
ESRRG [NCBI] 2.55242e-06
KCND3 [NCBI] 2.54384e-06
HSD3B2 [NCBI] 2.54384e-06
HSD17B10 [NCBI] 2.54384e-06
RNASEN [NCBI] 2.53543e-06
KCNB1 [NCBI] 2.52717e-06
ASAH1 [NCBI] 2.51108e-06
SATB1 [NCBI] 2.48797e-06
MCM5 [NCBI] 2.46599e-06
CBFB [NCBI] 2.45889e-06
HSD17B4 [NCBI] 2.45889e-06
DMP1 [NCBI] 2.44501e-06
LRP6 [NCBI] 2.44501e-06
HSD17B1 [NCBI] 2.43155e-06
KCND2 [NCBI] 2.43155e-06
KCNA4 [NCBI] 2.42497e-06
LTB4R [NCBI] 2.41848e-06
DICER1 [NCBI] 2.41848e-06
LIPG [NCBI] 2.41208e-06
SH3KBP1 [NCBI] 2.41208e-06
SLC26A2 [NCBI] 2.40578e-06
CDC7 [NCBI] 2.40578e-06
APOBEC3F [NCBI] 2.39955e-06
F12 [NCBI] 2.39342e-06
GPC3 [NCBI] 2.38736e-06
SPHK1 [NCBI] 2.38139e-06
FTO [NCBI] 2.36392e-06
GLRA1 [NCBI] 2.36392e-06
WWOX [NCBI] 2.35824e-06
CD34 [NCBI] 2.35263e-06
SCN1A [NCBI] 2.34163e-06
NCAN [NCBI] 2.30508e-06
GTF2B [NCBI] 2.28544e-06
CHRNA7 [NCBI] 2.27594e-06
OCA2 [NCBI] 2.26662e-06
CD55 [NCBI] 2.26204e-06
NANOG [NCBI] 2.24856e-06
SDC2 [NCBI] 2.24856e-06
APOA4 [NCBI] 2.24415e-06
RECQL [NCBI] 2.19832e-06
MEF2A [NCBI] 2.19437e-06
PTPN13 [NCBI] 2.19046e-06
HSD11B1 [NCBI] 2.17515e-06
PCSK9 [NCBI] 2.14599e-06
KCNE1 [NCBI] 2.14248e-06
HSD11B2 [NCBI] 2.11201e-06
ATP7B [NCBI] 2.10875e-06
REG1A [NCBI] 2.09278e-06
LIPC [NCBI] 2.05952e-06
SOX2 [NCBI] 2.04237e-06
TYR [NCBI] 2.03679e-06
DPEP1 [NCBI] 2.02855e-06
TNF [NCBI] 2.02685e-06
MYOG [NCBI] 2.02584e-06
SMARCA2 [NCBI] 2.00729e-06
MC1R [NCBI] 2.00213e-06
APOC3 [NCBI] 1.98205e-06
FGB [NCBI] 1.97474e-06
APOA5 [NCBI] 1.97234e-06
SMN2 [NCBI] 1.91384e-06
SPP1 [NCBI] 1.91384e-06
PTGS2 [NCBI] 1.84921e-06
CFTR [NCBI] 1.81571e-06
PLD1 [NCBI] 1.81062e-06
APOBEC3G [NCBI] 1.80562e-06
VKORC1 [NCBI] 1.80067e-06
SMARCA4 [NCBI] 1.76901e-06
PTH [NCBI] 1.74391e-06
MLX [NCBI] 1.74376e-06
DIABLO [NCBI] 1.73376e-06
KLRK1 [NCBI] 1.71712e-06
HNF4A [NCBI] 1.71171e-06
ETV6 [NCBI] 1.70371e-06
CBX4 [NCBI] 1.69846e-06
MBL2 [NCBI] 1.69327e-06
APOA1 [NCBI] 1.6907e-06
DBH [NCBI] 1.68686e-06
EP300 [NCBI] 1.67432e-06
KCNQ1 [NCBI] 1.63868e-06
PREPL [NCBI] 1.59314e-06
CYP2D6 [NCBI] 1.59005e-06
HP [NCBI] 1.51575e-06
ALB [NCBI] 1.47682e-06
SMAD2 [NCBI] 1.47445e-06
GJB1 [NCBI] 1.40659e-06
NAT2 [NCBI] 1.3887e-06
F2 [NCBI] 1.37464e-06
TTR [NCBI] 1.36531e-06
ABCB1 [NCBI] 1.28511e-06
ARID4A [NCBI] 1.23806e-06
ADA [NCBI] 1.23714e-06
CETP [NCBI] 1.22448e-06
CYP2C9 [NCBI] 1.20788e-06
PLN [NCBI] 1.1833e-06
SLC6A4 [NCBI] 1.03385e-06
IL6 [NCBI] 1.02595e-06
AFP [NCBI] 9.42144e-07
LPL [NCBI] 8.94101e-07
ACHE [NCBI] 7.15493e-07
PCNA [NCBI] 7.11501e-07
APOE [NCBI] 7.0089e-07
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
aneurysm, intracranial berry, 1 [NCBI] 0.000720912
autism [NCBI] 0.000494364
MAFD1 [NCBI] 0.000442033
CRC [NCBI] 0.000290329
RA [NCBI] 0.000178596
VRNI [NCBI] 0.000146487
HAE III [NCBI] 0.000109296
SCN5A [NCBI] 5.62069e-05
TRIM67 [NCBI] 5.34319e-05
SVOPL [NCBI] 5.34319e-05
SLC25A43 [NCBI] 5.34319e-05
SLC25A45 [NCBI] 5.34319e-05
C6ORF85 [NCBI] 5.34319e-05
SLC22A20 [NCBI] 5.34319e-05
SLC25A34 [NCBI] 5.34319e-05
SLC25A46 [NCBI] 5.34319e-05
SLC25A39 [NCBI] 5.34319e-05
solute carrier family 22, member 24 [NCBI] 5.34319e-05
SLC25A40 [NCBI] 5.34319e-05
SLC25A42 [NCBI] 5.34319e-05
SLC25A41 [NCBI] 5.34319e-05
SPNS3 [NCBI] 5.34319e-05
SLC25A44 [NCBI] 5.34319e-05
SLC25A38 [NCBI] 5.34319e-05
SLC25A35 [NCBI] 5.34319e-05
SLC25A37 [NCBI] 4.5185e-05
TRIM46 [NCBI] 4.5185e-05
PTPN14 [NCBI] 4.5185e-05
SLC25A33 [NCBI] 4.5185e-05
SVOP [NCBI] 4.5185e-05
SCZD [NCBI] 4.28276e-05
PTPRT [NCBI] 4.20727e-05
PTPN3 [NCBI] 4.00519e-05
SLC25A32 [NCBI] 3.85494e-05
PTPN13 [NCBI] 3.63567e-05
PTPRG [NCBI] 3.55046e-05
thrombocytopenic purpura, autoimmune [NCBI] 3.49481e-05
PTPRF [NCBI] 3.4098e-05
IL6R [NCBI] 3.01375e-05
AMY1A [NCBI] 2.95281e-05
F12 [NCBI] 2.89756e-05
OR1D2 [NCBI] 2.89756e-05
CHRNE [NCBI] 2.75735e-05
GPC3 [NCBI] 2.69802e-05
SLE [NCBI] 2.41929e-05
factor v deficiency [NCBI] 2.12184e-05
KCNH2 [NCBI] 1.54639e-05
CD [NCBI] 1.27808e-05
FA [NCBI] 1.24564e-05
CEACAM5 [NCBI] 1.07391e-05
TTR [NCBI] 8.58166e-06
KLK3 [NCBI] 8.28161e-06
GNRH1 [NCBI] 8.02593e-06
APOB [NCBI] 7.65511e-06
SPP1 [NCBI] 7.64344e-06
ADA [NCBI] 7.15143e-06
PTH [NCBI] 6.34198e-06
TNF [NCBI] 6.13234e-06
AFP [NCBI] 3.20642e-06
MDD [NCBI] 2.6834e-06
ACHE [NCBI] 1.48966e-06
PCNA [NCBI] 1.43992e-06
AD [NCBI] 1.05874e-08
Database Center for Life Science