Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Repetitive Sequences, Nucleic Acid [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
RNU2-1 [NCBI] 0.000410399
TRBV7-1 [NCBI] 0.000293954
DUX4C [NCBI] 0.000293954
HBAP1 [NCBI] 0.000223817
IGKV1D-22 [NCBI] 0.000223182
IGKV3D-25 [NCBI] 0.000223182
P5.8 [NCBI] 0.000223182
IGKV2D-40 [NCBI] 0.000223182
TRBV4-3 [NCBI] 0.000223182
TRBV5-6 [NCBI] 0.000223182
TRBV5-3 [NCBI] 0.000223182
TRBV6-3 [NCBI] 0.000223182
ABCD1P4 [NCBI] 0.000223182
TRBV6-2 [NCBI] 0.000223182
TRBV4-2 [NCBI] 0.000223182
TRBV15 [NCBI] 0.000223182
IGKV2D-36 [NCBI] 0.000223182
IGKV1D-37 [NCBI] 0.000223182
CECR9 [NCBI] 0.000223182
hCG_20426 [NCBI] 0.000223182
IGKV2D-19 [NCBI] 0.000223182
IGKV2D-23 [NCBI] 0.000223182
IGKV2D-38 [NCBI] 0.000223182
TRBV17 [NCBI] 0.000223182
hCG_2033649 [NCBI] 0.000223182
TRBV4-1 [NCBI] 0.000223182
TRBV10-3 [NCBI] 0.000223182
TRBV13 [NCBI] 0.000223182
RNU3P3 [NCBI] 0.000223182
HERC2P6 [NCBI] 0.000223182
TRBV11-1 [NCBI] 0.000188402
SSAV1 [NCBI] 0.000188402
TRBV6-1 [NCBI] 0.000188402
TRBV7-3 [NCBI] 0.000188402
TRBV11-3 [NCBI] 0.000188402
PGK1P1 [NCBI] 0.000188402
TRBV5-4 [NCBI] 0.000188402
TRBV6-4 [NCBI] 0.000188402
IGKV1D-39 [NCBI] 0.000188402
TRBV6-9 [NCBI] 0.000188402
TRBV28 [NCBI] 0.000188402
TRBV19 [NCBI] 0.000172704
HCP5P10 [NCBI] 0.000172704
ACTBP8 [NCBI] 0.000172704
GTF2IP1 [NCBI] 0.000172704
TRBV7-2 [NCBI] 0.000172704
C4orf12 [NCBI] 0.000172704
TRBV3-1 [NCBI] 0.00016194
LOC440264 [NCBI] 0.000153701
TRBV16 [NCBI] 0.000153701
FSHMD1A [NCBI] 0.000153701
GUSBP1 [NCBI] 0.000147016
NCF1B [NCBI] 0.000147016
TNXA [NCBI] 0.000141388
WASH6P [NCBI] 0.000141388
LOC440258 [NCBI] 0.000136529
TRGV9 [NCBI] 0.000132253
RNR3 [NCBI] 0.000128436
RNR5 [NCBI] 0.000128436
RNR2 [NCBI] 0.000128436
RNR4 [NCBI] 0.00012499
FMR1 [NCBI] 0.000123443
OR4G3P [NCBI] 0.000111539
TRAV4 [NCBI] 0.000111539
hCG_1645016 [NCBI] 0.000111539
RNU3P2 [NCBI] 0.000111539
IGHD1-14 [NCBI] 0.000111539
TRAV31 [NCBI] 0.000111539
hCG_1783052 [NCBI] 0.000111539
FRA16A [NCBI] 0.000111539
hCG_2023776 [NCBI] 0.000111539
hCG_1992539 [NCBI] 0.000111539
H2BFXP [NCBI] 0.000111539
TRAJ37 [NCBI] 0.000111539
TRY3 [NCBI] 0.000111539
MLRG [NCBI] 0.000111539
RNU13P1 [NCBI] 0.000111539
TRAJ14 [NCBI] 0.000111539
hCG_1817208 [NCBI] 0.000111539
RP11-408E5.4 [NCBI] 0.000111539
TRAV33 [NCBI] 0.000111539
TRAJ21 [NCBI] 0.000111539
CTSLL2 [NCBI] 0.000111539
TRAJ30 [NCBI] 0.000111539
RP11-118H4.2 [NCBI] 0.000111539
IGHD3-10 [NCBI] 0.000111539
hCG_1783417 [NCBI] 0.000111539
RPS26P3 [NCBI] 0.000111539
TRAV32 [NCBI] 0.000111539
hCG_2024094 [NCBI] 0.000111539
IGKV3-34 [NCBI] 0.000111539
TRAV16 [NCBI] 0.000111539
HCP5P14 [NCBI] 0.000111539
hCG_1642425 [NCBI] 0.000111539
RPS26L1 [NCBI] 0.000111539
hCG_1644301 [NCBI] 0.000111539
TRBV7-5 [NCBI] 0.000111539
hCG_1786132 [NCBI] 0.000111539
TRAJ61 [NCBI] 0.000111539
TRBV6-8 [NCBI] 0.000111539
hCG_1820801 [NCBI] 0.000111539
hCG_1641617 [NCBI] 0.000111539
TRAJ18 [NCBI] 0.000111539
TRAJ7 [NCBI] 0.000111539
TRAV41 [NCBI] 0.000111539
hCG_2042779 [NCBI] 0.000111539
hCG_1818231 [NCBI] 0.000111539
RPL7AP7 [NCBI] 0.000111539
hCG_1813818 [NCBI] 0.000111539
RBMY1H [NCBI] 0.000111539
IGKV3-31 [NCBI] 0.000111539
TRBV5-8 [NCBI] 0.000111539
KIAA0484 [NCBI] 0.000111539
IGKV1-35 [NCBI] 0.000111539
KIAA0506 [NCBI] 0.000111539
TRBV6-6 [NCBI] 0.000111539
hCG_2040572 [NCBI] 0.000111539
OTSC1 [NCBI] 0.000111539
TRAV8-1 [NCBI] 0.000111539
TRAV25 [NCBI] 0.000111539
TRBV8-2 [NCBI] 0.000111539
TRAV38-2DV8 [NCBI] 0.000111539
SNORD3C [NCBI] 0.000111539
3.8-1.3 [NCBI] 0.000111539
CSF2RB2 [NCBI] 0.000111539
HCG4P3 [NCBI] 0.000111539
TRAJ57 [NCBI] 0.000111539
TRAV2 [NCBI] 0.000111539
TRAJ26 [NCBI] 0.000111539
PRD [NCBI] 0.000111539
TRAV37 [NCBI] 0.000111539
IGHD2-8 [NCBI] 0.000111539
HCG4P9 [NCBI] 0.000111539
RNU4P1 [NCBI] 0.000111539
TRAJ33 [NCBI] 0.000111539
hCG_1992287 [NCBI] 0.000111539
TRAV8-4 [NCBI] 0.000111539
TOP1P2 [NCBI] 0.000111539
RPS15P1 [NCBI] 0.000111539
TRIM26P [NCBI] 0.000111539
TRAJ46 [NCBI] 0.000111539
hCG_2040201 [NCBI] 0.000111539
hCG_15200 [NCBI] 0.000111539
YME1L2 [NCBI] 0.000111539
hCG_1989844 [NCBI] 0.000111539
LOC252841 [NCBI] 0.000111539
hCG_1642034 [NCBI] 0.000111539
TRBV29-1 [NCBI] 0.000111539
IGHV3-30-3 [NCBI] 0.000111539
LOC339258 [NCBI] 0.000111539
ZNF29 [NCBI] 0.000111539
LOC440817 [NCBI] 0.000111539
hCG_2041321 [NCBI] 0.000111539
TRNAA3 [NCBI] 0.000111539
RNU4P2 [NCBI] 0.000111539
IGHD3-3 [NCBI] 0.000111539
TRY7 [NCBI] 0.000111539
TRAV19 [NCBI] 0.000111539
PNMTP1 [NCBI] 0.000111539
IGKV1-22 [NCBI] 0.000111539
TRAV9-2 [NCBI] 0.000111539
RPSAP4 [NCBI] 0.000111539
TRAJ41 [NCBI] 0.000111539
TRAV34 [NCBI] 0.000111539
RPS15P3 [NCBI] 0.000111539
IGHD6-13 [NCBI] 0.000111539
LOC353194 [NCBI] 0.000111539
HCG4P7 [NCBI] 0.000111539
KIAA0492 [NCBI] 0.000111539
TRAJ11 [NCBI] 0.000111539
TRAJ45 [NCBI] 0.000111539
CTSLL3 [NCBI] 0.000111539
hCG_2015138 [NCBI] 0.000111539
TOP1P1 [NCBI] 0.000111539
TRAJ27 [NCBI] 0.000111539
HCG4P10 [NCBI] 0.000111539
TRBV10-2 [NCBI] 0.000111539
TRAJ47 [NCBI] 0.000111539
TRBV5-5 [NCBI] 0.000111539
RPL7P [NCBI] 0.000111539
MICG [NCBI] 0.000111539
TRBV11-2 [NCBI] 0.000111539
RPL23AP14 [NCBI] 0.000111539
TRAV28 [NCBI] 0.000111539
TRAJ38 [NCBI] 0.000111539
TRY5 [NCBI] 0.000111539
TRAJ55 [NCBI] 0.000111539
CECR8 [NCBI] 0.000111539
hCG_1660138 [NCBI] 0.000111539
hCG_23738 [NCBI] 0.000111539
WDR82P1 [NCBI] 0.000111539
hCG_1984265 [NCBI] 0.000111539
HCG2P8 [NCBI] 0.000111539
TRAJ8 [NCBI] 0.000111539
ZNF209 [NCBI] 0.000111539
hCG_2045614 [NCBI] 0.000111539
TRAV15 [NCBI] 0.000111539
HERC2P7 [NCBI] 0.000111539
TRAV12-2 [NCBI] 0.000111539
hCG_1981531 [NCBI] 0.000111539
TRAV1-2 [NCBI] 0.000111539
TRBV7-7 [NCBI] 0.000111539
hCG_2026038 [NCBI] 0.000111539
TRAV39 [NCBI] 0.000111539
3.8-1.4 [NCBI] 0.000111539
HCG4P11 [NCBI] 0.000111539
IGHD3-9 [NCBI] 0.000111539
HCGVIII-2 [NCBI] 0.000111539
TRAJ42 [NCBI] 0.000111539
hCG_2025063 [NCBI] 0.000111539
3.8-1.2 [NCBI] 0.000111539
TRAV22 [NCBI] 0.000111539
TRBV30 [NCBI] 0.000111539
LOC147150 [NCBI] 0.000111539
TRAJ56 [NCBI] 0.000111539
hCG_1644239 [NCBI] 0.000111539
TRAV7 [NCBI] 0.000111539
hCG_2003663 [NCBI] 0.000111539
RP11-430L17.1 [NCBI] 0.000111539
TRAV26-1 [NCBI] 0.000111539
TRAJ51 [NCBI] 0.000111539
MRX17 [NCBI] 0.000111539
TRNAA2 [NCBI] 0.000111539
RNY4P3 [NCBI] 0.000111539
TRAJ60 [NCBI] 0.000111539
IGKV1D-35 [NCBI] 0.000111539
TRAV23DV6 [NCBI] 0.000111539
TRAV8-7 [NCBI] 0.000111539
TRAJ54 [NCBI] 0.000111539
TRAV9-1 [NCBI] 0.000111539
TRAJ39 [NCBI] 0.000111539
RPS15P4 [NCBI] 0.000111539
TRAV8-5 [NCBI] 0.000111539
LOC347717 [NCBI] 0.000111539
LOC347716 [NCBI] 0.000111539
hCG_2045751 [NCBI] 0.000111539
LOC266619 [NCBI] 0.000111539
BTF3L4P [NCBI] 0.000111539
SNORD3B-2 [NCBI] 0.000111539
CECR3 [NCBI] 0.000111539
LSM12P [NCBI] 0.000111539
CALM2P3 [NCBI] 0.000111539
TRBV6-7 [NCBI] 0.000111539
IGKV1-32 [NCBI] 0.000111539
TRAV18 [NCBI] 0.000111539
MRX20 [NCBI] 0.000111539
hCG_1640785 [NCBI] 0.000111539
TRAV5 [NCBI] 0.000111539
WBP2P1 [NCBI] 0.000111539
HCG2P7 [NCBI] 0.000111539
TRAJ36 [NCBI] 0.000111539
HMG17L1 [NCBI] 0.000111539
HHLA1 [NCBI] 0.000111539
hCG_1795065 [NCBI] 0.000111539
TRAV11 [NCBI] 0.000111539
NOS2P3 [NCBI] 0.000111539
CD99L1 [NCBI] 0.000111539
RPS15P6 [NCBI] 0.000111539
hCG_1793610 [NCBI] 0.000111539
TRAJ35 [NCBI] 0.000111539
TRBV26 [NCBI] 0.000111539
TRAJ5 [NCBI] 0.000111539
HLA-Z [NCBI] 0.000111539
TRAV12-1 [NCBI] 0.000111539
LOC252840 [NCBI] 0.000111539
TRAV21 [NCBI] 0.000111539
RNU1P3 [NCBI] 0.000111539
hCG_27695 [NCBI] 0.000111539
IGHD2-15 [NCBI] 0.000111539
TRAJ28 [NCBI] 0.000111539
TRGP1 [NCBI] 0.000111539
IGKV3D-34 [NCBI] 0.000111539
HCG4P5 [NCBI] 0.000111539
TRAV29DV5 [NCBI] 0.000111539
TRY2P [NCBI] 0.000111539
TRAJ23 [NCBI] 0.000111539
CALM2P2 [NCBI] 0.000111539
TRAV26-2 [NCBI] 0.000111539
RNU13P3 [NCBI] 0.000111539
HTR1DP1 [NCBI] 0.000111539
TRAJ43 [NCBI] 0.000111539
hCG_1988300 [NCBI] 0.000111539
TRBV8-1 [NCBI] 0.000111539
TRAJ48 [NCBI] 0.000111539
hCG_2032978 [NCBI] 0.000111539
hCG_1790806 [NCBI] 0.000111539
TRBV3-2 [NCBI] 0.000111539
KCTD9P2 [NCBI] 0.000111539
IGKV2-36 [NCBI] 0.000111539
TRBV22-1 [NCBI] 0.000111539
RNU2P2 [NCBI] 0.000111539
MICF [NCBI] 0.000111539
hCG_1783494 [NCBI] 0.000111539
TRBV25-1 [NCBI] 0.000111539
TRAJ52 [NCBI] 0.000111539
TRAJ9 [NCBI] 0.000111539
hCG_1640171 [NCBI] 0.000111539
TRBVA [NCBI] 0.000111539
hCG_1795091 [NCBI] 0.000111539
hCG_1643176 [NCBI] 0.000111539
TRAV8-2 [NCBI] 0.000111539
TRAV13-1 [NCBI] 0.000111539
TRAV13-2 [NCBI] 0.000111539
RNU3P4 [NCBI] 0.000111539
TRAJ20 [NCBI] 0.000111539
IGHD5-12 [NCBI] 0.000111539
D1S111 [NCBI] 0.000111539
LOC147228 [NCBI] 0.000111539
TRBV10-1 [NCBI] 0.000111539
TRAJ59 [NCBI] 0.000111539
HCG2P6 [NCBI] 0.000111539
hCG_1789827 [NCBI] 0.000111539
TRAV30 [NCBI] 0.000111539
KIAA0509 [NCBI] 0.000111539
RNY4P2 [NCBI] 0.000111539
hCG_1982709 [NCBI] 0.000111539
IGKV2-23 [NCBI] 0.000111539
hCG_1818237 [NCBI] 0.000111539
SNORD3A [NCBI] 0.000111539
hCG_1646157 [NCBI] 0.000111539
TRBV1 [NCBI] 0.000111539
TRAV35 [NCBI] 0.000111539
ADTB1L1 [NCBI] 0.000111539
HCP5P13 [NCBI] 0.000111539
hCG_1815491 [NCBI] 0.000111539
3.8-1.5 [NCBI] 0.000111539
RNU1P4 [NCBI] 0.000111539
TRBVB [NCBI] 0.000111539
hCG_2015269 [NCBI] 0.000111539
ABCD1P3 [NCBI] 0.000111539
IGHD2-21 [NCBI] 0.000111539
TRBV7-6 [NCBI] 0.000111539
FAUP1 [NCBI] 0.000111539
TRAV10 [NCBI] 0.000111539
TRBV5-7 [NCBI] 0.000111539
hCG_1660379 [NCBI] 0.000111539
hCG_2045437 [NCBI] 0.000111539
RPL32L2 [NCBI] 0.000111539
C1orf143 [NCBI] 0.000111539
SUB1P1 [NCBI] 0.000111539
HCG9P5 [NCBI] 0.000111539
hCG_2024596 [NCBI] 0.000111539
LOC339257 [NCBI] 0.000111539
hCG_26523 [NCBI] 0.000111539
hCG_1979841 [NCBI] 0.000111539
hCG_1642947 [NCBI] 0.000111539
FRA10B [NCBI] 0.000111539
TRAJ53 [NCBI] 0.000111539
TRAV3 [NCBI] 0.000111539
TRBV7-9 [NCBI] 0.000111539
NCRNA00117 [NCBI] 0.000111539
TRBV27 [NCBI] 0.000111539
TRAJ13 [NCBI] 0.000111539
SNORD3D [NCBI] 0.000111539
hCG_2003956 [NCBI] 0.000111539
TRAJ50 [NCBI] 0.000111539
TRAV27 [NCBI] 0.000111539
BW11 [NCBI] 0.000111539
SDC4P [NCBI] 0.000111539
TRAJ49 [NCBI] 0.000111539
hCG_2044975 [NCBI] 0.000111539
hCG_1776259 [NCBI] 0.000111539
IGKV1-37 [NCBI] 0.000111539
IGHD1-7 [NCBI] 0.000111539
LOC147226 [NCBI] 0.000111539
FRA18C [NCBI] 0.000111539
HCG4P4 [NCBI] 0.000111539
IGKV3D-31 [NCBI] 0.000111539
hCG_1790950 [NCBI] 0.000111539
hCG_1641229 [NCBI] 0.000111539
TRAV1-1 [NCBI] 0.000111539
RPS15P5 [NCBI] 0.000111539
TRAJ4 [NCBI] 0.000111539
hCG_17955 [NCBI] 0.000111539
TRAJ10 [NCBI] 0.000111539
RNRP1 [NCBI] 0.000111539
RPL21P4 [NCBI] 0.000111539
hCG_2028557 [NCBI] 0.000111539
hCG_1794003 [NCBI] 0.000111539
TRAJ19 [NCBI] 0.000111539
TRBV7-4 [NCBI] 0.000111539
IGKV2-38 [NCBI] 0.000111539
TRBV9 [NCBI] 0.000111539
IGKV1D-32 [NCBI] 0.000111539
hCG_1811337 [NCBI] 0.000111539
LOC284196 [NCBI] 0.000111539
RPS15P2 [NCBI] 0.000111539
UBTFL7 [NCBI] 0.000111539
KIAA0485 [NCBI] 0.000111539
LOC339244 [NCBI] 0.000111539
TRNAF1 [NCBI] 0.000111539
OR4G1P [NCBI] 0.000111539
TRBV23-1 [NCBI] 0.000111539
TRAV36DV7 [NCBI] 0.000111539
EEF1DP1 [NCBI] 0.000111539
LOC353196 [NCBI] 0.000111539
CTSLL1 [NCBI] 0.000111539
TRAJ32 [NCBI] 0.000111539
TRAJ16 [NCBI] 0.000111539
LRE4 [NCBI] 0.000111539
LOC339186 [NCBI] 0.000111539
TRAJ58 [NCBI] 0.000111539
SONP1 [NCBI] 0.000111539
ADTB1L2 [NCBI] 0.000111539
SNORD3B-1 [NCBI] 0.000111539
RNY4P1 [NCBI] 0.000111539
HCG4P8 [NCBI] 0.000111539
TRAV38-1 [NCBI] 0.000111539
ABCD1P2 [NCBI] 0.000111539
RP11-122C9.1 [NCBI] 0.000111539
HMG17L2 [NCBI] 0.000111539
MRX18 [NCBI] 0.000111539
IGHD4-11 [NCBI] 0.000111539
TRBV5-1 [NCBI] 0.000111539
COTL1P2 [NCBI] 0.000111539
IGHE [NCBI] 0.000111498
XIST [NCBI] 0.000107277
RNR1 [NCBI] 0.000100112
MIG7 [NCBI] 8.62999e-05
TRBJ2-1 [NCBI] 8.62999e-05
IGHD4-4 [NCBI] 8.62999e-05
TRAJ15 [NCBI] 8.62999e-05
MYL8P [NCBI] 8.62999e-05
LOC220594 [NCBI] 8.62999e-05
TRBJ2-5 [NCBI] 8.62999e-05
HK2P [NCBI] 8.62999e-05
DPY19L2P4 [NCBI] 8.62999e-05
TRAJ25 [NCBI] 8.62999e-05
IGKV1D-42 [NCBI] 8.62999e-05
NANOGP9 [NCBI] 8.62999e-05
PTPNS1L [NCBI] 8.62999e-05
NANOGP10 [NCBI] 8.62999e-05
CXorf31 [NCBI] 8.62999e-05
GNG5P2 [NCBI] 8.62999e-05
RPL39P3 [NCBI] 8.62999e-05
TRNAP3 [NCBI] 8.62999e-05
CEACAMP10 [NCBI] 8.62999e-05
TRAJ3 [NCBI] 8.62999e-05
TRBJ1-4 [NCBI] 8.62999e-05
IGHD@ [NCBI] 8.62999e-05
TEX28P1 [NCBI] 8.62999e-05
IGKV2-26 [NCBI] 8.62999e-05
TRBV5-2 [NCBI] 8.62999e-05
IGKV2D-26 [NCBI] 8.62999e-05
TRBD2 [NCBI] 8.62999e-05
NANOGP7 [NCBI] 8.62999e-05
IGKV2OR2-1 [NCBI] 8.62999e-05
TRAJ22 [NCBI] 8.62999e-05
TRBJ2-2P [NCBI] 8.62999e-05
SRGAP2P1 [NCBI] 8.62999e-05
IGHD6-6 [NCBI] 8.62999e-05
CEACAMP6 [NCBI] 8.62999e-05
IGKV1D-33 [NCBI] 8.62999e-05
HLA-W [NCBI] 8.62999e-05
hCG_2040224 [NCBI] 8.62999e-05
TRAV24 [NCBI] 8.62999e-05
TRAJ1 [NCBI] 8.62999e-05
RNU13P2 [NCBI] 8.62999e-05
TRAJ24 [NCBI] 8.62999e-05
IGKV2D-18 [NCBI] 8.62999e-05
TRBV12-1 [NCBI] 8.62999e-05
CTNNAP1 [NCBI] 8.62999e-05
HCP5P2 [NCBI] 8.62999e-05
hCG_1983896 [NCBI] 8.62999e-05
ADPRTL4 [NCBI] 8.62999e-05
RANP1 [NCBI] 8.62999e-05
RBMY2AP [NCBI] 8.62999e-05
TRBJ1-3 [NCBI] 8.62999e-05
P5-05 [NCBI] 8.62999e-05
hCG_1789710 [NCBI] 8.62999e-05
IGKV1D-43 [NCBI] 8.62999e-05
TRAJ6 [NCBI] 8.62999e-05
CKBP1 [NCBI] 8.62999e-05
EEF1B4 [NCBI] 8.62999e-05
HLA-V [NCBI] 8.62999e-05
hCG_1986447 [NCBI] 8.62999e-05
IGKV1D-16 [NCBI] 8.62999e-05
BCRL3 [NCBI] 8.62999e-05
RNU2P1 [NCBI] 8.62999e-05
IGKV2D-28 [NCBI] 8.62999e-05
P5-11 [NCBI] 8.62999e-05
TRBD1 [NCBI] 8.62999e-05
TRAJ34 [NCBI] 8.62999e-05
hCG_1806964 [NCBI] 8.62999e-05
hCG_38984 [NCBI] 8.62999e-05
FLJ23865 [NCBI] 8.62999e-05
CEACAMP9 [NCBI] 8.62999e-05
BCRL4 [NCBI] 8.62999e-05
LOC1720 [NCBI] 8.62999e-05
hCG_19809 [NCBI] 8.62999e-05
hCG_1980447 [NCBI] 8.62999e-05
TOP3B2 [NCBI] 8.62999e-05
IGHD5-5 [NCBI] 8.62999e-05
DNCM [NCBI] 8.62999e-05
IGKV6D-41 [NCBI] 8.62999e-05
TRAJ12 [NCBI] 8.62999e-05
KRT17P2 [NCBI] 8.62999e-05
RPL23AP5 [NCBI] 8.62999e-05
DHFRP1 [NCBI] 8.62999e-05
C18orf50 [NCBI] 8.62999e-05
TRBJ1-2 [NCBI] 8.62999e-05
hCG_2019139 [NCBI] 8.62999e-05
TRBV12-2 [NCBI] 8.62999e-05
hCG_1820661 [NCBI] 8.62999e-05
HCP5P12 [NCBI] 8.62999e-05
hCG_2008140 [NCBI] 8.62999e-05
NPM1P2 [NCBI] 8.62999e-05
IGHEP2 [NCBI] 8.62999e-05
HCP5P3 [NCBI] 8.62999e-05
TRBJ2-4 [NCBI] 8.62999e-05
TRAC [NCBI] 8.62999e-05
hCG_1994895 [NCBI] 8.62999e-05
OR10G1P [NCBI] 8.62999e-05
hCG_1990547 [NCBI] 8.62999e-05
BCRL2 [NCBI] 8.62999e-05
HLA-P [NCBI] 8.62999e-05
HCP5P15 [NCBI] 8.62999e-05
IGKV2D-29 [NCBI] 8.62999e-05
TRBV2 [NCBI] 8.62999e-05
RNU1P7 [NCBI] 8.62999e-05
hCG_2015435 [NCBI] 8.62999e-05
NANOGP4 [NCBI] 8.62999e-05
CEACAMP11 [NCBI] 8.62999e-05
TRBV14 [NCBI] 8.62999e-05
TRAV6 [NCBI] 8.62999e-05
hCG_1749005 [NCBI] 8.62999e-05
hCG_1644608 [NCBI] 8.62999e-05
LRE3 [NCBI] 8.62999e-05
CEACAMP8 [NCBI] 8.62999e-05
LOC339240 [NCBI] 8.62999e-05
ASSP10 [NCBI] 8.62999e-05
LOC728606 [NCBI] 8.62999e-05
TRNAT1 [NCBI] 8.62999e-05
ERPL2 [NCBI] 8.62999e-05
TRBJ1-6 [NCBI] 8.62999e-05
IGKV2D-14 [NCBI] 8.62999e-05
TRAJ31 [NCBI] 8.62999e-05
TRAJ40 [NCBI] 8.62999e-05
hCG_17241 [NCBI] 8.62999e-05
ACTBP2 [NCBI] 8.62999e-05
PHKA1P1 [NCBI] 8.62999e-05
TRBV18 [NCBI] 8.62999e-05
ABCD1P1 [NCBI] 8.62999e-05
MEG8 [NCBI] 8.62999e-05
HCG4P6 [NCBI] 8.62999e-05
TRAV17 [NCBI] 8.62999e-05
LOC727856 [NCBI] 8.62999e-05
hCG_1730474 [NCBI] 8.62999e-05
OR4E1P [NCBI] 8.62999e-05
DNM1P35 [NCBI] 8.62999e-05
SSX8 [NCBI] 8.62999e-05
TRAJ44 [NCBI] 8.62999e-05
LOC727820 [NCBI] 8.62999e-05
TRBJ2-6 [NCBI] 8.62999e-05
RBMY2BP [NCBI] 8.62999e-05
TRBV6-5 [NCBI] 8.62999e-05
IGKV2D-30 [NCBI] 8.62999e-05
IGKV1D-27 [NCBI] 8.62999e-05
HLA-U [NCBI] 8.62999e-05
DUX2 [NCBI] 8.62999e-05
P5-09 [NCBI] 8.62999e-05
hCG_2007354 [NCBI] 8.62999e-05
P5-04 [NCBI] 8.62999e-05
TRBJ2-3 [NCBI] 8.62999e-05
P5-07 [NCBI] 8.62999e-05
ACTBP7 [NCBI] 8.62999e-05
TRAV20 [NCBI] 8.62999e-05
hCG_2018279 [NCBI] 8.62999e-05
VWFP [NCBI] 8.62999e-05
RNU1P5 [NCBI] 8.62999e-05
IGKV3D-7 [NCBI] 8.62999e-05
hCG_1731871 [NCBI] 8.62999e-05
TRBJ1-5 [NCBI] 8.62999e-05
CEACAMP5 [NCBI] 8.62999e-05
TRBJ2-7 [NCBI] 8.62999e-05
IGKV2D-24 [NCBI] 8.62999e-05
MICD [NCBI] 8.62999e-05
TRBJ1-1 [NCBI] 8.62999e-05
TRAV8-3 [NCBI] 8.62999e-05
IGKV6D-21 [NCBI] 8.62999e-05
NUDT4P1 [NCBI] 8.62999e-05
TRAJ29 [NCBI] 8.62999e-05
NAP1L6 [NCBI] 8.62999e-05
CEACAMP7 [NCBI] 8.62999e-05
TRAJ2 [NCBI] 8.62999e-05
IGKV1-39 [NCBI] 8.62999e-05
IGHD2-2 [NCBI] 8.62999e-05
MEG3 [NCBI] 8.17431e-05
DMPK [NCBI] 7.73091e-05
ETF1P1 [NCBI] 7.67986e-05
UNQ6494 [NCBI] 7.67986e-05
TRBV24-1 [NCBI] 7.67986e-05
hCG_1811732 [NCBI] 7.67986e-05
STK19P [NCBI] 7.67986e-05
IGKV2D-10 [NCBI] 7.67986e-05
hCG_2030429 [NCBI] 7.67986e-05
TALDOP1 [NCBI] 7.67986e-05
IFNWP15 [NCBI] 7.67986e-05
LOC791094 [NCBI] 7.67986e-05
NCRNA00095 [NCBI] 7.67986e-05
FAM91A2 [NCBI] 7.67986e-05
IGKV1D-8 [NCBI] 7.67986e-05
DYT3 [NCBI] 7.67986e-05
LOC728377 [NCBI] 7.67986e-05
TTTY2 [NCBI] 7.67986e-05
ASSP8 [NCBI] 7.67986e-05
ERV1 [NCBI] 7.67986e-05
IGKV3D-20 [NCBI] 7.67986e-05
TRAJ17 [NCBI] 7.67986e-05
LOC100008588 [NCBI] 7.67986e-05
TRBV12-5 [NCBI] 7.67986e-05
TRBV7-8 [NCBI] 7.67986e-05
TRBJ2-2 [NCBI] 7.67986e-05
LOC791095 [NCBI] 7.67986e-05
LOC162632 [NCBI] 7.67986e-05
CEACAMP4 [NCBI] 7.67986e-05
hCG_1983332 [NCBI] 7.67986e-05
TRBV21-1 [NCBI] 7.67986e-05
IGKV3D-15 [NCBI] 7.67986e-05
ASSP9 [NCBI] 7.67986e-05
TRBV12-4 [NCBI] 7.67986e-05
IGKV1D-13 [NCBI] 7.67986e-05
TRBC2 [NCBI] 7.67986e-05
LOC791091 [NCBI] 7.67986e-05
LOC791092 [NCBI] 7.67986e-05
C21orf122 [NCBI] 7.67986e-05
CCDC144C [NCBI] 7.67986e-05
TEX28P2 [NCBI] 7.67986e-05
LOC643554 [NCBI] 7.67986e-05
hCG_2038586 [NCBI] 7.67986e-05
DHFRP2 [NCBI] 7.67986e-05
CEACAMP3 [NCBI] 7.67986e-05
HCP5P6 [NCBI] 7.67986e-05
LOC595101 [NCBI] 7.67986e-05
NBPF22P [NCBI] 7.67986e-05
TRNAK1 [NCBI] 7.67986e-05
SCZD10 [NCBI] 7.67986e-05
C21orf54 [NCBI] 7.67986e-05
LOC791093 [NCBI] 7.67986e-05
LOC100008589 [NCBI] 7.67986e-05
CATSPER2P1 [NCBI] 7.67986e-05
hCG_1993592 [NCBI] 7.67986e-05
LEIF-M [NCBI] 7.67986e-05
MICC [NCBI] 7.67986e-05
ERPL1 [NCBI] 7.67986e-05
hCG_2009921 [NCBI] 7.67986e-05
hCG_1732469 [NCBI] 7.67986e-05
IGKV1D-12 [NCBI] 7.67986e-05
RNF216L [NCBI] 7.67986e-05
HCG26 [NCBI] 7.67986e-05
NANOGP2 [NCBI] 7.67986e-05
IGKV2-40 [NCBI] 7.67986e-05
LOC791096 [NCBI] 7.67986e-05
PPP1R2P1 [NCBI] 7.67986e-05
AR [NCBI] 7.6144e-05
HBB@ [NCBI] 7.1976e-05
KIAA0125 [NCBI] 7.06426e-05
XCE [NCBI] 7.06426e-05
NANOGP1 [NCBI] 7.06426e-05
TDGF3 [NCBI] 7.06426e-05
NF1L6 [NCBI] 7.06426e-05
NF1L4 [NCBI] 7.06426e-05
DKFZp434K191 [NCBI] 7.06426e-05
FRA1H [NCBI] 7.06426e-05
TRNAN1 [NCBI] 7.06426e-05
TMEM191A [NCBI] 7.06426e-05
IGKV3D-11 [NCBI] 7.06426e-05
HLA-T [NCBI] 7.06426e-05
psiTPTE22 [NCBI] 7.06426e-05
C15orf49 [NCBI] 7.06426e-05
MOXD2 [NCBI] 7.06426e-05
IGKV1D-17 [NCBI] 7.06426e-05
C1orf97 [NCBI] 7.06426e-05
LOC100009676 [NCBI] 7.06426e-05
SERPINA2 [NCBI] 7.06426e-05
GLUDP2 [NCBI] 7.06426e-05
AZGP1P1 [NCBI] 7.06426e-05
TTTY1 [NCBI] 7.06426e-05
AZGP1P2 [NCBI] 7.06426e-05
ARMCX4 [NCBI] 7.06426e-05
INE1 [NCBI] 7.06426e-05
TRDV3 [NCBI] 7.06426e-05
NCF1C [NCBI] 6.80024e-05
DRD4 [NCBI] 6.73686e-05
HERC2P3 [NCBI] 6.60752e-05
CYP2B [NCBI] 6.60752e-05
PMS2L11 [NCBI] 6.60752e-05
AMYP1 [NCBI] 6.60752e-05
TRBV20-1 [NCBI] 6.60752e-05
MORN2 [NCBI] 6.60752e-05
SLC6A10P [NCBI] 6.60752e-05
NANOGP8 [NCBI] 6.60752e-05
SCZD6 [NCBI] 6.60752e-05
SERPINA13 [NCBI] 6.60752e-05
HCG8 [NCBI] 6.60752e-05
C14orf48 [NCBI] 6.60752e-05
BRCA1P1 [NCBI] 6.60752e-05
WASH4P [NCBI] 6.60752e-05
RPL23AP7 [NCBI] 6.60752e-05
WASH2P [NCBI] 6.24437e-05
EIF1AP1 [NCBI] 6.24437e-05
LOC791120 [NCBI] 6.24437e-05
PRNT [NCBI] 6.24437e-05
TSSK1A [NCBI] 6.24437e-05
WASH3P [NCBI] 6.24437e-05
TRY6 [NCBI] 6.24437e-05
MGC40069 [NCBI] 6.24437e-05
HTT [NCBI] 5.99775e-05
KIAA0087 [NCBI] 5.94305e-05
PPP1R2P9 [NCBI] 5.94305e-05
CYP2B7P1 [NCBI] 5.94305e-05
IFNWP18 [NCBI] 5.94305e-05
OR3A4 [NCBI] 5.94305e-05
TRNAP1 [NCBI] 5.94305e-05
HERC2P2 [NCBI] 5.94305e-05
MYH16 [NCBI] 5.68567e-05
EMR4P [NCBI] 5.68567e-05
ABCC13 [NCBI] 5.68567e-05
PABPCP2 [NCBI] 5.68567e-05
IGHG4 [NCBI] 5.68567e-05
TRBV12-3 [NCBI] 5.68567e-05
SCZD4 [NCBI] 5.68567e-05
ZRSR1 [NCBI] 5.46115e-05
TRBC1 [NCBI] 5.46115e-05
HBA@ [NCBI] 5.26213e-05
IGHG3 [NCBI] 4.92151e-05
CYP2A [NCBI] 4.51065e-05
IGHA2 [NCBI] 4.51065e-05
CSNK2A1P [NCBI] 4.28299e-05
IGHG2 [NCBI] 4.08233e-05
GLUDP5 [NCBI] 3.90313e-05
HLA-DQB2 [NCBI] 3.52516e-05
YBX1 [NCBI] 3.11965e-05
H19 [NCBI] 3.01005e-05
MS [NCBI] 2.60051e-05
CFTR [NCBI] 2.29156e-05
GTS [NCBI] 2.17092e-05
SRP14 [NCBI] 1.97913e-05
ATXN1 [NCBI] 1.90548e-05
TERC [NCBI] 1.85146e-05
FXN [NCBI] 1.73793e-05
APC [NCBI] 1.71706e-05
ATN1 [NCBI] 1.67485e-05
DHFR [NCBI] 1.67338e-05
CENPB [NCBI] 1.62593e-05
AIR [NCBI] 1.61306e-05
XRCC5 [NCBI] 1.60832e-05
MUC1 [NCBI] 1.47386e-05
ATXN3 [NCBI] 1.38753e-05
CSTB [NCBI] 1.34904e-05
ATXN10 [NCBI] 1.33391e-05
MUC2 [NCBI] 1.19889e-05
PKD1 [NCBI] 1.19789e-05
TNC [NCBI] 1.18165e-05
LDLR [NCBI] 1.17905e-05
DAZ1 [NCBI] 1.16682e-05
CR1 [NCBI] 1.13274e-05
EGF [NCBI] 1.10552e-05
IPP [NCBI] 1.08927e-05
MAPT [NCBI] 1.07379e-05
VWF [NCBI] 1.02771e-05
TERF1 [NCBI] 1.00012e-05
MAOA [NCBI] 9.73962e-06
CDRT1 [NCBI] 9.59405e-06
PMP22 [NCBI] 9.55392e-06
SLC6A3 [NCBI] 9.51388e-06
BCL3 [NCBI] 9.10107e-06
NR2F1 [NCBI] 9.06711e-06
TTN [NCBI] 8.99193e-06
MLL [NCBI] 8.90979e-06
CFDP1 [NCBI] 8.85093e-06
HCG9 [NCBI] 8.85093e-06
RPL36A [NCBI] 8.73314e-06
FABP2 [NCBI] 8.5808e-06
WFDC5 [NCBI] 8.3742e-06
DENND4B [NCBI] 8.26936e-06
YY1 [NCBI] 8.15939e-06
HBZ [NCBI] 8.15335e-06
BCR [NCBI] 8.13027e-06
SON [NCBI] 7.84997e-06
SPTA1 [NCBI] 7.84948e-06
TCEAL1 [NCBI] 7.71553e-06
TNXB [NCBI] 7.57675e-06
MUC5B [NCBI] 7.47351e-06
CACNG1 [NCBI] 7.39335e-06
HLA-F [NCBI] 7.35707e-06
CD55 [NCBI] 7.33395e-06
TERF2 [NCBI] 7.28844e-06
PRH1 [NCBI] 7.26027e-06
KAL1 [NCBI] 7.24384e-06
ALG13 [NCBI] 7.19525e-06
SRY [NCBI] 7.07166e-06
NEFM [NCBI] 7.06497e-06
POU2F1 [NCBI] 6.98515e-06
APRT [NCBI] 6.8384e-06
ETS1 [NCBI] 6.74007e-06
DMWD [NCBI] 6.73244e-06
CNBP [NCBI] 6.66675e-06
AFF2 [NCBI] 6.66675e-06
ELN [NCBI] 6.665e-06
NFKB2 [NCBI] 6.63135e-06
PRNP [NCBI] 6.60782e-06
IARS [NCBI] 6.60782e-06
PDYN [NCBI] 6.52799e-06
REN [NCBI] 6.455e-06
RPL14 [NCBI] 6.39926e-06
FABP7 [NCBI] 6.39795e-06
ATXN2 [NCBI] 6.39426e-06
CGGBP1 [NCBI] 6.38856e-06
TPR [NCBI] 6.36848e-06
RBMY1A1 [NCBI] 6.30848e-06
NR1H4 [NCBI] 6.25043e-06
PRH2 [NCBI] 6.19999e-06
SRPX [NCBI] 6.11473e-06
CRYGB [NCBI] 6.03455e-06
AMY2B [NCBI] 6.03455e-06
LPA [NCBI] 5.96125e-06
MATN1 [NCBI] 5.92769e-06
GLA [NCBI] 5.88994e-06
NEBL [NCBI] 5.8872e-06
CSH2 [NCBI] 5.8872e-06
CDY1 [NCBI] 5.8872e-06
IGH@ [NCBI] 5.8872e-06
CEL [NCBI] 5.84395e-06
HCFC1 [NCBI] 5.78076e-06
SLC6A4 [NCBI] 5.76013e-06
FRG1 [NCBI] 5.75436e-06
CFHR1 [NCBI] 5.75436e-06
ATP7A [NCBI] 5.68561e-06
HERC2 [NCBI] 5.63346e-06
VDR [NCBI] 5.58329e-06
DAZ3 [NCBI] 5.57684e-06
GH2 [NCBI] 5.52251e-06
CRYGC [NCBI] 5.52251e-06
NOS3 [NCBI] 5.46087e-06
ADSL [NCBI] 5.37156e-06
MIP [NCBI] 5.35667e-06
LPL [NCBI] 5.34785e-06
UBB [NCBI] 5.33504e-06
HK2 [NCBI] 5.32479e-06
DMD [NCBI] 5.311e-06
DCN [NCBI] 5.30138e-06
RCVRN [NCBI] 5.30138e-06
SYN1 [NCBI] 5.27959e-06
OTUD3 [NCBI] 5.27214e-06
RBMY1C [NCBI] 5.27214e-06
GATA1 [NCBI] 5.26741e-06
CFH [NCBI] 5.2663e-06
CACNA1A [NCBI] 5.25747e-06
HBA1 [NCBI] 5.17965e-06
RELB [NCBI] 5.17965e-06
THRB [NCBI] 5.17291e-06
F13B [NCBI] 5.15247e-06
NBR1 [NCBI] 5.15247e-06
CFP [NCBI] 5.11264e-06
PRM2 [NCBI] 5.06777e-06
SLC11A1 [NCBI] 5.05156e-06
CEACAM5 [NCBI] 5.03636e-06
RDBP [NCBI] 5.03636e-06
POLR3G [NCBI] 5.0029e-06
RBMY1J [NCBI] 5.0029e-06
HMGXB3 [NCBI] 5.0029e-06
TIGD2 [NCBI] 5.0029e-06
EPOR [NCBI] 4.99297e-06
GRIA2 [NCBI] 4.96419e-06
SLC2A2 [NCBI] 4.96419e-06
RRAD [NCBI] 4.92952e-06
MYH7 [NCBI] 4.8619e-06
OGT [NCBI] 4.79917e-06
SERPINA6 [NCBI] 4.79917e-06
CXorf40B [NCBI] 4.79665e-06
RBMY1B [NCBI] 4.79665e-06
RBMY1E [NCBI] 4.79665e-06
TTLL12 [NCBI] 4.79665e-06
KIAA0467 [NCBI] 4.79665e-06
RBMY1D [NCBI] 4.79665e-06
GOLGA6B [NCBI] 4.79665e-06
RAD51 [NCBI] 4.77676e-06
COL1A1 [NCBI] 4.77218e-06
GTF2I [NCBI] 4.73848e-06
CD46 [NCBI] 4.69331e-06
HNRNPD [NCBI] 4.65488e-06
RPS18 [NCBI] 4.65233e-06
CSNK2A1 [NCBI] 4.65021e-06
GCK [NCBI] 4.63208e-06
KCTD17 [NCBI] 4.62918e-06
SCML1 [NCBI] 4.62918e-06
GOLGA6 [NCBI] 4.62918e-06
PHLDB3 [NCBI] 4.62918e-06
CUX2 [NCBI] 4.62918e-06
H2AFB2 [NCBI] 4.62918e-06
THAP11 [NCBI] 4.62918e-06
ANKRD12 [NCBI] 4.62918e-06
JOSD1 [NCBI] 4.62918e-06
CSHL1 [NCBI] 4.62918e-06
SPTB [NCBI] 4.49514e-06
CNTN3 [NCBI] 4.48811e-06
RBMY1F [NCBI] 4.48811e-06
CXorf40A [NCBI] 4.48811e-06
TUBGCP5 [NCBI] 4.48811e-06
SPIN2A [NCBI] 4.48811e-06
CXorf36 [NCBI] 4.48811e-06
CCDC52 [NCBI] 4.48811e-06
STARD8 [NCBI] 4.48811e-06
ZNRF3 [NCBI] 4.48811e-06
HELZ [NCBI] 4.48811e-06
GP1BA [NCBI] 4.45991e-06
CSH1 [NCBI] 4.44663e-06
NCF1 [NCBI] 4.42302e-06
PURA [NCBI] 4.37703e-06
POLR3H [NCBI] 4.3662e-06
ZNF41 [NCBI] 4.3662e-06
ZNF45 [NCBI] 4.3662e-06
NAP1L3 [NCBI] 4.3662e-06
CFHR2 [NCBI] 4.3662e-06
EIF1AY [NCBI] 4.3662e-06
ZNF22 [NCBI] 4.3662e-06
SHOC2 [NCBI] 4.3662e-06
CDC27 [NCBI] 4.35462e-06
ARID4A [NCBI] 4.33319e-06
ANK1 [NCBI] 4.33258e-06
ADA [NCBI] 4.32727e-06
TTLL1 [NCBI] 4.25885e-06
NDUFA9 [NCBI] 4.25885e-06
FBXO28 [NCBI] 4.25885e-06
DUX4 [NCBI] 4.25885e-06
DNAJC6 [NCBI] 4.25885e-06
RBM33 [NCBI] 4.25885e-06
NUDT4 [NCBI] 4.25885e-06
C4A [NCBI] 4.18783e-06
APOB [NCBI] 4.1836e-06
EIF1AX [NCBI] 4.16839e-06
CDY2B [NCBI] 4.16296e-06
FAM127A [NCBI] 4.16296e-06
SRPX2 [NCBI] 4.16296e-06
ZNF7 [NCBI] 4.16296e-06
MAGEH1 [NCBI] 4.16296e-06
ASMT [NCBI] 4.16296e-06
PDE4DIP [NCBI] 4.16296e-06
H2AFB3 [NCBI] 4.16296e-06
CDC2L2 [NCBI] 4.13035e-06
NR1H3 [NCBI] 4.07672e-06
CEP170 [NCBI] 4.0763e-06
GTF3A [NCBI] 4.0763e-06
SSPO [NCBI] 4.0763e-06
RGL1 [NCBI] 4.0763e-06
POLR3K [NCBI] 4.0763e-06
GYPE [NCBI] 4.0763e-06
BCL2L13 [NCBI] 4.0763e-06
ARHGEF9 [NCBI] 4.0763e-06
GGT5 [NCBI] 4.0763e-06
TARP [NCBI] 4.0763e-06
TLX1 [NCBI] 4.05742e-06
CSF1R [NCBI] 4.0398e-06
BRCA1 [NCBI] 4.01875e-06
HNRNPA0 [NCBI] 3.99726e-06
TTC1 [NCBI] 3.99726e-06
CYTH4 [NCBI] 3.99726e-06
POLR1A [NCBI] 3.99726e-06
PHKB [NCBI] 3.99726e-06
ANXA5 [NCBI] 3.98832e-06
PAH [NCBI] 3.94129e-06
HNRNPA1 [NCBI] 3.9388e-06
CDY1B [NCBI] 3.92461e-06
PARVG [NCBI] 3.92461e-06
PRB4 [NCBI] 3.92461e-06
CLEC4M [NCBI] 3.90679e-06
PRM1 [NCBI] 3.90679e-06
NUP98 [NCBI] 3.8602e-06
PRB2 [NCBI] 3.85739e-06
DNAJC7 [NCBI] 3.85739e-06
PEX26 [NCBI] 3.85739e-06
PADI3 [NCBI] 3.85739e-06
MICAL3 [NCBI] 3.85739e-06
TNMD [NCBI] 3.85739e-06
MAGEC1 [NCBI] 3.85739e-06
ATRX [NCBI] 3.78607e-06
SRF [NCBI] 3.77293e-06
SFRS1 [NCBI] 3.77196e-06
HRG [NCBI] 3.74353e-06
SRP9 [NCBI] 3.73638e-06
USP10 [NCBI] 3.73638e-06
HERC1 [NCBI] 3.73638e-06
MTMR3 [NCBI] 3.73638e-06
DNMT3B [NCBI] 3.72966e-06
HBD [NCBI] 3.72966e-06
POMC [NCBI] 3.72559e-06
LTBR [NCBI] 3.70235e-06
CUX1 [NCBI] 3.70235e-06
GSN [NCBI] 3.68891e-06
GTF3C2 [NCBI] 3.68149e-06
PRB1 [NCBI] 3.68149e-06
RPL10A [NCBI] 3.68149e-06
SPN [NCBI] 3.66039e-06
TEAD1 [NCBI] 3.64939e-06
NRAS [NCBI] 3.63649e-06
BTRC [NCBI] 3.63649e-06
SSX1 [NCBI] 3.62976e-06
CYFIP1 [NCBI] 3.62976e-06
CDY2A [NCBI] 3.62976e-06
HNRNPH2 [NCBI] 3.62976e-06
PLA2G4A [NCBI] 3.59852e-06
L3MBTL [NCBI] 3.58086e-06
SLC25A5 [NCBI] 3.58086e-06
GTF3C1 [NCBI] 3.58086e-06
TBP [NCBI] 3.57992e-06
ABO [NCBI] 3.56164e-06
GABRA5 [NCBI] 3.53448e-06
SYMPK [NCBI] 3.53448e-06
TALDO1 [NCBI] 3.49039e-06
HGD [NCBI] 3.49039e-06
FBLN2 [NCBI] 3.49039e-06
HBG1 [NCBI] 3.46815e-06
BUB1 [NCBI] 3.45779e-06
ZFY [NCBI] 3.45693e-06
COX10 [NCBI] 3.44837e-06
EPRS [NCBI] 3.44837e-06
RBM10 [NCBI] 3.44837e-06
GART [NCBI] 3.44837e-06
IGFALS [NCBI] 3.44837e-06
RFXAP [NCBI] 3.44837e-06
OPN1LW [NCBI] 3.44837e-06
NCOA3 [NCBI] 3.4458e-06
HRAS [NCBI] 3.4227e-06
APOH [NCBI] 3.41299e-06
FBLN1 [NCBI] 3.41299e-06
NFKB1 [NCBI] 3.41268e-06
TNP2 [NCBI] 3.40824e-06
ODF1 [NCBI] 3.40824e-06
FAU [NCBI] 3.40824e-06
SERPING1 [NCBI] 3.39158e-06
RASSF2 [NCBI] 3.36983e-06
KIF4A [NCBI] 3.36983e-06
LMX1B [NCBI] 3.36983e-06
SPI1 [NCBI] 3.35492e-06
FLNA [NCBI] 3.3498e-06
RPGR [NCBI] 3.3498e-06
FLT3 [NCBI] 3.34811e-06
ARID1B [NCBI] 3.33301e-06
RCC1 [NCBI] 3.32941e-06
CHAF1A [NCBI] 3.31933e-06
SSTR3 [NCBI] 3.29764e-06
COL4A6 [NCBI] 3.29764e-06
DAZ4 [NCBI] 3.29764e-06
LOC642393 [NCBI] 3.26643e-06
LOC347715 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1646420 [NCBI] 3.26643e-06
LOC642929 [NCBI] 3.26643e-06
ATP5BL2 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1791193 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_24378 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_2015956 [NCBI] 3.26643e-06
C22orf24 [NCBI] 3.26643e-06
SSX10 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1644884 [NCBI] 3.26643e-06
FAM108A6 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1814486 [NCBI] 3.26643e-06
SLC38A8 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1645220 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_39912 [NCBI] 3.26643e-06
BCRL5 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1820717 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_21078 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1781062 [NCBI] 3.26643e-06
SERPINA11 [NCBI] 3.26643e-06
MCART6 [NCBI] 3.26643e-06
FAM48B2 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1654703 [NCBI] 3.26643e-06
LOC143678 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1814936 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_2040054 [NCBI] 3.26643e-06
NCRNA00168 [NCBI] 3.26643e-06
LOC100133542 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_2045830 [NCBI] 3.26643e-06
FAM108A5 [NCBI] 3.26643e-06
LOC644717 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_25371 [NCBI] 3.26643e-06
LOC387787 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_2031213 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1642535 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_2044152 [NCBI] 3.26643e-06
GLRA4 [NCBI] 3.26643e-06
C11orf18 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1771830 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1644355 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_2045843 [NCBI] 3.26643e-06
FAM48B1 [NCBI] 3.26643e-06
LOC284048 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1642987 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_2045048 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_2033311 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1657980 [NCBI] 3.26643e-06
CXorf64 [NCBI] 3.26643e-06
UBE2NL [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1793136 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1655019 [NCBI] 3.26643e-06
FTHL19 [NCBI] 3.26643e-06
ARL5C [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1642624 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1820764 [NCBI] 3.26643e-06
C12orf71 [NCBI] 3.26643e-06
PABPC4L [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1776980 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_2025798 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1645727 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1812962 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_2001000 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1984468 [NCBI] 3.26643e-06
LOC100130764 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_18290 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_2036596 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1659830 [NCBI] 3.26643e-06
C1orf70 [NCBI] 3.26643e-06
HVBS4 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_2004593 [NCBI] 3.26643e-06
LOC727722 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1646471 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_22804 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1641703 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1793639 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1776047 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1813624 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1644323 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1741344 [NCBI] 3.26643e-06
LOC727765 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_25653 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1787519 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1995786 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1795560 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_18385 [NCBI] 3.26643e-06
TTC24 [NCBI] 3.26643e-06
DUX3 [NCBI] 3.26643e-06
C11orf91 [NCBI] 3.26643e-06
CTD-2267G17.3 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1742852 [NCBI] 3.26643e-06
NTT [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1815504 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_1790474 [NCBI] 3.26643e-06
hCG_2013212 [NCBI] 3.26643e-06
BCRL6 [NCBI] 3.26643e-06
PAGE2B [NCBI] 3.26643e-06
MYH6 [NCBI] 3.26363e-06
TEF [NCBI] 3.26363e-06
AFP [NCBI] 3.25449e-06
FEN1 [NCBI] 3.25096e-06
SET [NCBI] 3.25096e-06
OPHN1 [NCBI] 3.23086e-06
WRN [NCBI] 3.21884e-06
SYTL4 [NCBI] 3.19926e-06
CSTF2 [NCBI] 3.19926e-06
DAZ2 [NCBI] 3.19926e-06
UBA52 [NCBI] 3.16874e-06
GIT2 [NCBI] 3.16874e-06
SF3A1 [NCBI] 3.16874e-06
CACNG2 [NCBI] 3.16874e-06
BTK [NCBI] 3.1669e-06
BRCA2 [NCBI] 3.1485e-06
AVPR1A [NCBI] 3.13924e-06
AMY1A [NCBI] 3.13924e-06
MAZ [NCBI] 3.13924e-06
RRP9 [NCBI] 3.13924e-06
BAT2 [NCBI] 3.11068e-06
SEPT6 [NCBI] 3.08302e-06
DDX17 [NCBI] 3.08302e-06
FBN1 [NCBI] 3.05734e-06
TRO [NCBI] 3.05619e-06
DLD [NCBI] 3.05619e-06
CYP21A2 [NCBI] 3.04112e-06
CHIT1 [NCBI] 3.03015e-06
UBC [NCBI] 3.03015e-06
ATP5B [NCBI] 3.00485e-06
ST13 [NCBI] 3.00485e-06
JUP [NCBI] 3.00149e-06
PPP5C [NCBI] 2.98026e-06
NEB [NCBI] 2.98026e-06
SART3 [NCBI] 2.98026e-06
COL10A1 [NCBI] 2.98026e-06
RAD21 [NCBI] 2.98026e-06
HLA-DOB [NCBI] 2.98026e-06
PSMD5 [NCBI] 2.98026e-06
GATA2 [NCBI] 2.9783e-06
RXRA [NCBI] 2.97066e-06
CAD [NCBI] 2.97066e-06
PPP2R1A [NCBI] 2.95633e-06
MAGED1 [NCBI] 2.93303e-06
EFEMP1 [NCBI] 2.91033e-06
PEG3 [NCBI] 2.91033e-06
PAFAH1B1 [NCBI] 2.90396e-06
PPP2R2B [NCBI] 2.8882e-06
MLH1 [NCBI] 2.87444e-06
SP1 [NCBI] 2.86997e-06
GH1 [NCBI] 2.86839e-06
NR2C2 [NCBI] 2.86662e-06
THBS1 [NCBI] 2.84753e-06
LMO1 [NCBI] 2.84555e-06
WAS [NCBI] 2.83942e-06
CHEK1 [NCBI] 2.82772e-06
U2AF2 [NCBI] 2.82702e-06
SMC1A [NCBI] 2.82497e-06
SPTBN1 [NCBI] 2.80486e-06
ARHGEF7 [NCBI] 2.80486e-06
CFI [NCBI] 2.80486e-06
HIRA [NCBI] 2.80486e-06
AMELX [NCBI] 2.80486e-06
IVL [NCBI] 2.7852e-06
TIMM8A [NCBI] 2.7852e-06
BAT1 [NCBI] 2.76597e-06
DST [NCBI] 2.76597e-06
CACNA1F [NCBI] 2.76597e-06
ALAS2 [NCBI] 2.74716e-06
TRA@ [NCBI] 2.74716e-06
UBTF [NCBI] 2.72874e-06
NFIC [NCBI] 2.72874e-06
CACNA1S [NCBI] 2.72874e-06
DAP [NCBI] 2.7107e-06
SLC25A4 [NCBI] 2.7107e-06
DNASE2B [NCBI] 2.71063e-06
PMS2 [NCBI] 2.71063e-06
SREBF1 [NCBI] 2.69526e-06
STIP1 [NCBI] 2.69302e-06
RXRB [NCBI] 2.69302e-06
PDHA1 [NCBI] 2.69302e-06
MSH3 [NCBI] 2.6862e-06
VCAN [NCBI] 2.68016e-06
GTF2F2 [NCBI] 2.68016e-06
NPHP1 [NCBI] 2.67569e-06
USP9Y [NCBI] 2.6587e-06
RB1 [NCBI] 2.65457e-06
IL17RA [NCBI] 2.64204e-06
IL9R [NCBI] 2.64204e-06
PPARA [NCBI] 2.63875e-06
LOC158830 [NCBI] 2.63598e-06
PNMA6B [NCBI] 2.63598e-06
hCG_2042718 [NCBI] 2.63598e-06
MYO1H [NCBI] 2.63598e-06
TMEM191B [NCBI] 2.63598e-06
hCG_16001 [NCBI] 2.63598e-06
FAM155A [NCBI] 2.63598e-06
LOC100131320 [NCBI] 2.63598e-06
C6orf224 [NCBI] 2.63598e-06
F8A2 [NCBI] 2.63598e-06
ZNF696 [NCBI] 2.63598e-06
LOC553158 [NCBI] 2.63598e-06
hCG_1653094 [NCBI] 2.63598e-06
LRRC53 [NCBI] 2.63598e-06
C4orf45 [NCBI] 2.63598e-06
OTOL1 [NCBI] 2.63598e-06
ATP5BL1 [NCBI] 2.63598e-06
LEUTX [NCBI] 2.63598e-06
SH2D7 [NCBI] 2.63598e-06
C6orf184 [NCBI] 2.63598e-06
ZNF791 [NCBI] 2.63598e-06
C17orf100 [NCBI] 2.63598e-06
C8orf38 [NCBI] 2.63598e-06
MAGEB17 [NCBI] 2.63598e-06
LOC347475 [NCBI] 2.63598e-06
C6orf138 [NCBI] 2.63598e-06
MAGED4 [NCBI] 2.63598e-06
TCEAL5 [NCBI] 2.63598e-06
BPIL2 [NCBI] 2.63598e-06
hCG_1647286 [NCBI] 2.63598e-06
GAGE12H [NCBI] 2.63598e-06
FAM150B [NCBI] 2.63598e-06
TMEM194B [NCBI] 2.63598e-06
C20orf187 [NCBI] 2.63598e-06
MAGEB16 [NCBI] 2.63598e-06
FAM183A [NCBI] 2.63598e-06
H2BFM [NCBI] 2.63598e-06
FER1L5 [NCBI] 2.63598e-06
FLJ42177 [NCBI] 2.63598e-06
KIAA0495 [NCBI] 2.63598e-06
PAGE3 [NCBI] 2.63598e-06
DNHD2 [NCBI] 2.63598e-06
SLC5A10 [NCBI] 2.63598e-06
hCG_2020170 [NCBI] 2.63598e-06
SFTA3 [NCBI] 2.63598e-06
ZNF674 [NCBI] 2.63598e-06
CECR6 [NCBI] 2.63598e-06
hCG_1795283 [NCBI] 2.63598e-06
hCG_1757335 [NCBI] 2.63598e-06
hCG_1786283 [NCBI] 2.63598e-06
ZFP3 [NCBI] 2.63598e-06
XKRX [NCBI] 2.63598e-06
hCG_1999814 [NCBI] 2.63598e-06
ZXDB [NCBI] 2.63598e-06
ZSCAN5B [NCBI] 2.63598e-06
GSTT2 [NCBI] 2.62568e-06
TSPO [NCBI] 2.62568e-06
HAPLN1 [NCBI] 2.61002e-06
ECE1 [NCBI] 2.60963e-06
COL17A1 [NCBI] 2.60963e-06
RELN [NCBI] 2.60522e-06
CDKN1C [NCBI] 2.60435e-06
SNCA [NCBI] 2.59611e-06
FBLN5 [NCBI] 2.59387e-06
MYF5 [NCBI] 2.57839e-06
APOC2 [NCBI] 2.57839e-06
RPS6 [NCBI] 2.57839e-06
SPTAN1 [NCBI] 2.54822e-06
AFF1 [NCBI] 2.54822e-06
SATB1 [NCBI] 2.54822e-06
ACTN2 [NCBI] 2.54822e-06
PRND [NCBI] 2.53353e-06
DSG2 [NCBI] 2.53353e-06
LYZ [NCBI] 2.51908e-06
RP2 [NCBI] 2.51908e-06
NR4A2 [NCBI] 2.49087e-06
PSMB8 [NCBI] 2.48086e-06
FKTN [NCBI] 2.47711e-06
NUP214 [NCBI] 2.47711e-06
NCOA6 [NCBI] 2.47711e-06
NSD1 [NCBI] 2.46356e-06
PLA2G7 [NCBI] 2.46356e-06
MSX1 [NCBI] 2.46356e-06
XBP1 [NCBI] 2.45022e-06
ASL [NCBI] 2.45022e-06
CR2 [NCBI] 2.43709e-06
HBE1 [NCBI] 2.43709e-06
MYBPC3 [NCBI] 2.43709e-06
CLEC3B [NCBI] 2.42415e-06
USF1 [NCBI] 2.42114e-06
CYP11A1 [NCBI] 2.39883e-06
RNASEL [NCBI] 2.39883e-06
TSPY1 [NCBI] 2.39883e-06
MAP3K8 [NCBI] 2.39883e-06
LTBP1 [NCBI] 2.39883e-06
RAB41 [NCBI] 2.39823e-06
PATE3 [NCBI] 2.39823e-06
C17orf99 [NCBI] 2.39823e-06
SSX7 [NCBI] 2.39823e-06
ZC3H3 [NCBI] 2.39823e-06
MAP3K15 [NCBI] 2.39823e-06
KIAA2022 [NCBI] 2.39823e-06
NBPF20 [NCBI] 2.39823e-06
C1orf59 [NCBI] 2.39823e-06
ZNF713 [NCBI] 2.39823e-06
DUX5 [NCBI] 2.39823e-06
TIFAB [NCBI] 2.39823e-06
hCG_1651160 [NCBI] 2.39823e-06
KIAA1210 [NCBI] 2.39823e-06
F8A3 [NCBI] 2.39823e-06
LOC653544 [NCBI] 2.39823e-06
POTEH [NCBI] 2.39823e-06
MAGEC3 [NCBI] 2.39823e-06
ZNF14 [NCBI] 2.39823e-06
CCDC124 [NCBI] 2.39823e-06
FAM9A [NCBI] 2.39823e-06
LOC653548 [NCBI] 2.39823e-06
C1orf226 [NCBI] 2.39823e-06
LINGO3 [NCBI] 2.39823e-06
KIF26B [NCBI] 2.39823e-06
SPIN4 [NCBI] 2.39823e-06
LOC653545 [NCBI] 2.39823e-06
DPY19L1 [NCBI] 2.39823e-06
TEX13B [NCBI] 2.39823e-06
PNMA5 [NCBI] 2.39823e-06
C15orf57 [NCBI] 2.39823e-06
ALDRL2 [NCBI] 2.39823e-06
FAM122C [NCBI] 2.39823e-06
FRMPD3 [NCBI] 2.39823e-06
CCDC144A [NCBI] 2.39823e-06
TRIM66 [NCBI] 2.39823e-06
hCG_17324 [NCBI] 2.39823e-06
GAGE12J [NCBI] 2.39823e-06
hCG_1776018 [NCBI] 2.39823e-06
TSR2 [NCBI] 2.39823e-06
APOL5 [NCBI] 2.39823e-06
hCG_2024410 [NCBI] 2.39823e-06
ASCL3 [NCBI] 2.39823e-06
LOC728410 [NCBI] 2.39823e-06
C1orf86 [NCBI] 2.39823e-06
HDDC2 [NCBI] 2.39823e-06
BTN2A3 [NCBI] 2.39823e-06
SLC35E2 [NCBI] 2.39823e-06
ZNF30 [NCBI] 2.39823e-06
WDR17 [NCBI] 2.39823e-06
KIF21B [NCBI] 2.39823e-06
ZNF121 [NCBI] 2.39823e-06
MSGN1 [NCBI] 2.39823e-06
PRDM13 [NCBI] 2.39823e-06
FAM104B [NCBI] 2.39823e-06
OOEP [NCBI] 2.39823e-06
LOC441056 [NCBI] 2.39823e-06
C4orf21 [NCBI] 2.39823e-06
UNCX [NCBI] 2.39823e-06
CCDC144B [NCBI] 2.39823e-06
SATL1 [NCBI] 2.39823e-06
LOC653541 [NCBI] 2.39823e-06
CLEC2L [NCBI] 2.39823e-06
TCEAL6 [NCBI] 2.39823e-06
TTC39A [NCBI] 2.39823e-06
RNASEK [NCBI] 2.39823e-06
OR4F17 [NCBI] 2.39823e-06
H2AFB1 [NCBI] 2.39823e-06
LOC653543 [NCBI] 2.39823e-06
C12orf44 [NCBI] 2.39823e-06
SPACA5B [NCBI] 2.39823e-06
RP1-199H16.1 [NCBI] 2.39823e-06
OR10G2 [NCBI] 2.39823e-06
CSAG3 [NCBI] 2.39823e-06
APOA2 [NCBI] 2.38645e-06
MUC5AC [NCBI] 2.38645e-06
GYPA [NCBI] 2.38645e-06
VLDLR [NCBI] 2.37425e-06
PAX7 [NCBI] 2.36221e-06
TCF12 [NCBI] 2.36221e-06
F12 [NCBI] 2.36221e-06
PSMC3 [NCBI] 2.35034e-06
NR0B1 [NCBI] 2.35034e-06
ANXA1 [NCBI] 2.33863e-06
NOP2 [NCBI] 2.31569e-06
BGN [NCBI] 2.31569e-06
AKR1B1 [NCBI] 2.31569e-06
PSMB9 [NCBI] 2.28383e-06
LTB [NCBI] 2.28238e-06
POLR2L [NCBI] 2.28238e-06
POLR2K [NCBI] 2.28238e-06
LAMP2 [NCBI] 2.27156e-06
KLC1 [NCBI] 2.27156e-06
C4B [NCBI] 2.27156e-06
POLR2F [NCBI] 2.26088e-06
CCNH [NCBI] 2.26088e-06
IFNG [NCBI] 2.25577e-06
NAGA [NCBI] 2.25032e-06
CTNND1 [NCBI] 2.24558e-06
FAM47A [NCBI] 2.24396e-06
ATXN3L [NCBI] 2.24396e-06
TDRD6 [NCBI] 2.24396e-06
hCG_2045899 [NCBI] 2.24396e-06
OR10G3 [NCBI] 2.24396e-06
C12orf57 [NCBI] 2.24396e-06
C4orf36 [NCBI] 2.24396e-06
FAM9B [NCBI] 2.24396e-06
ACBD5 [NCBI] 2.24396e-06
PRAMEF2 [NCBI] 2.24396e-06
CBX6 [NCBI] 2.24396e-06
DUSP21 [NCBI] 2.24396e-06
GSTT2B [NCBI] 2.24396e-06
TMEM164 [NCBI] 2.24396e-06
ZNF80 [NCBI] 2.24396e-06
PABPC5 [NCBI] 2.24396e-06
ACRC [NCBI] 2.24396e-06
ZNF417 [NCBI] 2.24396e-06
C9orf102 [NCBI] 2.24396e-06
SPIN2B [NCBI] 2.24396e-06
C2orf65 [NCBI] 2.24396e-06
TCTE1 [NCBI] 2.24396e-06
DMRTC1 [NCBI] 2.24396e-06
ZNF737 [NCBI] 2.24396e-06
ZNF90 [NCBI] 2.24396e-06
SMCR8 [NCBI] 2.24396e-06
FAM47B [NCBI] 2.24396e-06
TMEM114 [NCBI] 2.24396e-06
RPTN [NCBI] 2.24396e-06
OR4E2 [NCBI] 2.24396e-06
SLC23A3 [NCBI] 2.24396e-06
SSX6 [NCBI] 2.24396e-06
FRAG1 [NCBI] 2.24396e-06
ZCCHC5 [NCBI] 2.24396e-06
ECHDC3 [NCBI] 2.24396e-06
TBC1D25 [NCBI] 2.24396e-06
KLHL34 [NCBI] 2.24396e-06
SSX9 [NCBI] 2.24396e-06
IFI27L2 [NCBI] 2.24396e-06
ONECUT3 [NCBI] 2.24396e-06
ZNF562 [NCBI] 2.24396e-06
PAGE5 [NCBI] 2.24396e-06
hCG_1651889 [NCBI] 2.24396e-06
LGALS9B [NCBI] 2.24396e-06
ZNF561 [NCBI] 2.24396e-06
MLEC [NCBI] 2.24396e-06
RBM47 [NCBI] 2.24396e-06
ZNF280C [NCBI] 2.24396e-06
DENND1B [NCBI] 2.24396e-06
CCDC121 [NCBI] 2.24396e-06
DGAT2L3 [NCBI] 2.24396e-06
KIAA0226 [NCBI] 2.24396e-06
MOSPD1 [NCBI] 2.24396e-06
VGLL1 [NCBI] 2.24396e-06
ZNF708 [NCBI] 2.24396e-06
CXorf48 [NCBI] 2.24396e-06
FAM156B [NCBI] 2.24396e-06
PRPS1L1 [NCBI] 2.24396e-06
CXorf41 [NCBI] 2.24396e-06
OC90 [NCBI] 2.24396e-06
CCDC51 [NCBI] 2.24396e-06
SPRYD4 [NCBI] 2.24396e-06
TUBB4Q [NCBI] 2.24396e-06
CDC42SE1 [NCBI] 2.24396e-06
MGC12966 [NCBI] 2.24396e-06
GPR174 [NCBI] 2.24396e-06
EVX2 [NCBI] 2.24396e-06
ARHGAP25 [NCBI] 2.24396e-06
FAM127C [NCBI] 2.24396e-06
ZNF177 [NCBI] 2.24396e-06
GAGE13 [NCBI] 2.24396e-06
WEE2 [NCBI] 2.24396e-06
hCG_1745121 [NCBI] 2.24396e-06
DDX12 [NCBI] 2.24396e-06
HEATR5A [NCBI] 2.24396e-06
SBNO2 [NCBI] 2.24396e-06
FAM46D [NCBI] 2.24396e-06
TCEAL8 [NCBI] 2.24396e-06
DPY19L2 [NCBI] 2.24396e-06
XAGE5 [NCBI] 2.24396e-06
XKRY [NCBI] 2.24396e-06
BEX4 [NCBI] 2.24396e-06
ATHL1 [NCBI] 2.24396e-06
FAM111B [NCBI] 2.24396e-06
DDTL [NCBI] 2.24396e-06
KIAA1731 [NCBI] 2.24396e-06
RIBC1 [NCBI] 2.24396e-06
RGAG4 [NCBI] 2.24396e-06
CXorf59 [NCBI] 2.24396e-06
ZNF28 [NCBI] 2.24396e-06
FAM9C [NCBI] 2.24396e-06
BEND2 [NCBI] 2.24396e-06
EFR3A [NCBI] 2.24396e-06
FSD1L [NCBI] 2.24396e-06
BEX5 [NCBI] 2.24396e-06
SPCS2 [NCBI] 2.24396e-06
PRY2 [NCBI] 2.24396e-06
CXorf58 [NCBI] 2.24396e-06
VWA3A [NCBI] 2.24396e-06
DNAH10 [NCBI] 2.24396e-06
C17orf46 [NCBI] 2.24396e-06
XKRY2 [NCBI] 2.24396e-06
CCDC111 [NCBI] 2.24396e-06
DGAT2L6 [NCBI] 2.24396e-06
LOC653188 [NCBI] 2.24396e-06
POLR2H [NCBI] 2.2399e-06
SLC6A2 [NCBI] 2.22898e-06
IDS [NCBI] 2.21943e-06
TAT [NCBI] 2.21668e-06
ADCYAP1 [NCBI] 2.20451e-06
MOG [NCBI] 2.20337e-06
NRF1 [NCBI] 2.18961e-06
RARB [NCBI] 2.18961e-06
THRA [NCBI] 2.18961e-06
NCL [NCBI] 2.18961e-06
LTA [NCBI] 2.16875e-06
IGF1 [NCBI] 2.16235e-06
PLA2G6 [NCBI] 2.16081e-06
KNG1 [NCBI] 2.16081e-06
BDKRB2 [NCBI] 2.15143e-06
GTF2B [NCBI] 2.15143e-06
MAOB [NCBI] 2.14214e-06
L1CAM [NCBI] 2.13296e-06
DDX26B [NCBI] 2.12933e-06
FDXACB1 [NCBI] 2.12933e-06
ELFN2 [NCBI] 2.12933e-06
LYRM2 [NCBI] 2.12933e-06
KLHL21 [NCBI] 2.12933e-06
KLHL13 [NCBI] 2.12933e-06
ANKRD54 [NCBI] 2.12933e-06
FAM82B [NCBI] 2.12933e-06
MAGEB4 [NCBI] 2.12933e-06
POLR3A [NCBI] 2.12933e-06
ZNF235 [NCBI] 2.12933e-06
ASPHD2 [NCBI] 2.12933e-06
TMEM51 [NCBI] 2.12933e-06
FAM70A [NCBI] 2.12933e-06
TIAM2 [NCBI] 2.12933e-06
NUBPL [NCBI] 2.12933e-06
CCDC99 [NCBI] 2.12933e-06
MS4A15 [NCBI] 2.12933e-06
FAM53B [NCBI] 2.12933e-06
ZBED4 [NCBI] 2.12933e-06
C19orf34 [NCBI] 2.12933e-06
TMEM187 [NCBI] 2.12933e-06
TRYX3 [NCBI] 2.12933e-06
SLC16A8 [NCBI] 2.12933e-06
RAB40AL [NCBI] 2.12933e-06
ASB12 [NCBI] 2.12933e-06
GGT2 [NCBI] 2.12933e-06
ZNF551 [NCBI] 2.12933e-06
TTLL3 [NCBI] 2.12933e-06
PUS10 [NCBI] 2.12933e-06
MAGEE2 [NCBI] 2.12933e-06
ZNF280A [NCBI] 2.12933e-06
DNAH17 [NCBI] 2.12933e-06
C1orf68 [NCBI] 2.12933e-06
OR4F4 [NCBI] 2.12933e-06
PPWD1 [NCBI] 2.12933e-06
ADAT2 [NCBI] 2.12933e-06
DIS3L [NCBI] 2.12933e-06
C14orf172 [NCBI] 2.12933e-06
RAB9B [NCBI] 2.12933e-06
PRM3 [NCBI] 2.12933e-06
ZNF208 [NCBI] 2.12933e-06
RP3-402G11.5 [NCBI] 2.12933e-06
NRIP3 [NCBI] 2.12933e-06
COX4NB [NCBI] 2.12933e-06
UNC119B [NCBI] 2.12933e-06
C11orf41 [NCBI] 2.12933e-06
UGT2A3 [NCBI] 2.12933e-06
ZNF645 [NCBI] 2.12933e-06
LPPR4 [NCBI] 2.12933e-06
FUNDC1 [NCBI] 2.12933e-06
CXorf57 [NCBI] 2.12933e-06
TET3 [NCBI] 2.12933e-06
PHF21B [NCBI] 2.12933e-06
ACTRT2 [NCBI] 2.12933e-06
HARBI1 [NCBI] 2.12933e-06
ARMCX6 [NCBI] 2.12933e-06
LRCH2 [NCBI] 2.12933e-06
C6orf35 [NCBI] 2.12933e-06
SLFN5 [NCBI] 2.12933e-06
ZSCAN20 [NCBI] 2.12933e-06
KIAA0494 [NCBI] 2.12933e-06
FAM109B [NCBI] 2.12933e-06
BTF3L4 [NCBI] 2.12933e-06
LY6H [NCBI] 2.12933e-06
RP13-102H20.1 [NCBI] 2.12933e-06
ZSWIM3 [NCBI] 2.12933e-06
ARMCX5 [NCBI] 2.12933e-06
RBM41 [NCBI] 2.12933e-06
HHIPL2 [NCBI] 2.12933e-06
ZDHHC22 [NCBI] 2.12933e-06
ZSWIM6 [NCBI] 2.12933e-06
SRrp35 [NCBI] 2.12933e-06
ARL6IP6 [NCBI] 2.12933e-06
KIAA0141 [NCBI] 2.12933e-06
CXorf39 [NCBI] 2.12933e-06
USP17 [NCBI] 2.12933e-06
KIAA1614 [NCBI] 2.12933e-06
CXorf22 [NCBI] 2.12933e-06
FBXO46 [NCBI] 2.12933e-06
ZNF594 [NCBI] 2.12933e-06
SH3PXD2B [NCBI] 2.12933e-06
IGSF3 [NCBI] 2.12933e-06
URB2 [NCBI] 2.12933e-06
FAM104A [NCBI] 2.12933e-06
C1orf58 [NCBI] 2.12933e-06
CACNG6 [NCBI] 2.12933e-06
CYHR1 [NCBI] 2.12933e-06
ZC3H12B [NCBI] 2.12933e-06
TTLL4 [NCBI] 2.12933e-06
GAGE2A [NCBI] 2.12933e-06
ZBTB46 [NCBI] 2.12933e-06
BAIAP2L2 [NCBI] 2.12933e-06
MUM1L1 [NCBI] 2.12933e-06
hCG_1776007 [NCBI] 2.12933e-06
DEPDC5 [NCBI] 2.12933e-06
C16orf13 [NCBI] 2.12933e-06
SCRT1 [NCBI] 2.12933e-06
KCTD2 [NCBI] 2.12933e-06
TMEM41A [NCBI] 2.12933e-06
BHLHB4 [NCBI] 2.12933e-06
PRRG1 [NCBI] 2.12933e-06
MBP [NCBI] 2.11946e-06
MTPN [NCBI] 2.11489e-06
RAG2 [NCBI] 2.09672e-06
ARSA [NCBI] 2.08849e-06
KRT10 [NCBI] 2.08849e-06
LHCGR [NCBI] 2.08849e-06
FER [NCBI] 2.06289e-06
SP3 [NCBI] 2.05701e-06
PML [NCBI] 2.0505e-06
RCAN1 [NCBI] 2.04625e-06
KEAP1 [NCBI] 2.04625e-06
CCDC117 [NCBI] 2.03806e-06
ZNF157 [NCBI] 2.03806e-06
TCEAL7 [NCBI] 2.03806e-06
BPY2C [NCBI] 2.03806e-06
LGALS9C [NCBI] 2.03806e-06
SEC14L3 [NCBI] 2.03806e-06
WDR45L [NCBI] 2.03806e-06
P2RY10 [NCBI] 2.03806e-06
ULK4 [NCBI] 2.03806e-06
OR3A2 [NCBI] 2.03806e-06
CTRB2 [NCBI] 2.03806e-06
C15orf27 [NCBI] 2.03806e-06
KIAA0146 [NCBI] 2.03806e-06
IFT81 [NCBI] 2.03806e-06
C19orf53 [NCBI] 2.03806e-06
EFCAB1 [NCBI] 2.03806e-06
PRY [NCBI] 2.03806e-06
PRR4 [NCBI] 2.03806e-06
SLC31A2 [NCBI] 2.03806e-06
LRRC37A [NCBI] 2.03806e-06
TCEAL2 [NCBI] 2.03806e-06
RBMX2 [NCBI] 2.03806e-06
JAGN1 [NCBI] 2.03806e-06
ZDHHC15 [NCBI] 2.03806e-06
GGTLC2 [NCBI] 2.03806e-06
CDX4 [NCBI] 2.03806e-06
ZCCHC7 [NCBI] 2.03806e-06
TCEAL3 [NCBI] 2.03806e-06
CCDC33 [NCBI] 2.03806e-06
RAP2C [NCBI] 2.03806e-06
TGIF2LX [NCBI] 2.03806e-06
C22orf31 [NCBI] 2.03806e-06
MSRB3 [NCBI] 2.03806e-06
FOXN2 [NCBI] 2.03806e-06
C13orf27 [NCBI] 2.03806e-06
TTC28 [NCBI] 2.03806e-06
MIPEP [NCBI] 2.03806e-06
BPY2B [NCBI] 2.03806e-06
NUP62CL [NCBI] 2.03806e-06
ZNF98 [NCBI] 2.03806e-06
C1orf116 [NCBI] 2.03806e-06
MAGEB3 [NCBI] 2.03806e-06
PPP4R4 [NCBI] 2.03806e-06
VCY1B [NCBI] 2.03806e-06
MCART1 [NCBI] 2.03806e-06
ZBTB12 [NCBI] 2.03806e-06
TCTA [NCBI] 2.03806e-06
ZNF658 [NCBI] 2.03806e-06
STK33 [NCBI] 2.03806e-06
POLR3B [NCBI] 2.03806e-06
SERF1A [NCBI] 2.03806e-06
C14orf153 [NCBI] 2.03806e-06
XAGE2 [NCBI] 2.03806e-06
IFI27L1 [NCBI] 2.03806e-06
COQ5 [NCBI] 2.03806e-06
TEX28 [NCBI] 2.03806e-06
CYLC1 [NCBI] 2.03806e-06
ALG5 [NCBI] 2.03806e-06
ZNF286A [NCBI] 2.03806e-06
SERHL2 [NCBI] 2.03806e-06
POU3F3 [NCBI] 2.03806e-06
ZNF673 [NCBI] 2.03806e-06
TRABD [NCBI] 2.03806e-06
RIMBP3 [NCBI] 2.03806e-06
CLMN [NCBI] 2.03806e-06
TMCC2 [NCBI] 2.03806e-06
SPIN3 [NCBI] 2.03806e-06
XAGE3 [NCBI] 2.03806e-06
C9orf61 [NCBI] 2.03806e-06
GCAT [NCBI] 2.03806e-06
RABL4 [NCBI] 2.03806e-06
HS6ST1 [NCBI] 2.03806e-06
C3orf19 [NCBI] 2.03806e-06
DUX1 [NCBI] 2.03806e-06
AGXT2 [NCBI] 2.03806e-06
DVL1L1 [NCBI] 2.03806e-06
VGLL4 [NCBI] 2.03806e-06
CALR3 [NCBI] 2.03806e-06
TIGD1 [NCBI] 2.03806e-06
WBP5 [NCBI] 2.03806e-06
CLDN23 [NCBI] 2.03806e-06
GLI4 [NCBI] 2.03806e-06
MRTO4 [NCBI] 2.03806e-06
MOV10L1 [NCBI] 2.03806e-06
DNAH7 [NCBI] 2.03806e-06
CECR2 [NCBI] 2.03806e-06
RPS19BP1 [NCBI] 2.03806e-06
LONRF3 [NCBI] 2.03806e-06
AQP6 [NCBI] 2.03806e-06
SEC14L4 [NCBI] 2.03806e-06
ATXN1L [NCBI] 2.03806e-06
CLCC1 [NCBI] 2.03806e-06
CHIC1 [NCBI] 2.03806e-06
ZNF280B [NCBI] 2.03806e-06
MRGPRF [NCBI] 2.03806e-06
TIMM17B [NCBI] 2.03806e-06
DNAJB7 [NCBI] 2.03806e-06
SEC61A2 [NCBI] 2.03806e-06
CECR5 [NCBI] 2.03806e-06
ZNF419 [NCBI] 2.03806e-06
C22orf15 [NCBI] 2.03806e-06
RFPL3 [NCBI] 2.03806e-06
PRICKLE3 [NCBI] 2.03806e-06
FAM118A [NCBI] 2.03806e-06
C4orf19 [NCBI] 2.03806e-06
SLC25A44 [NCBI] 2.03806e-06
KCTD1 [NCBI] 2.03806e-06
PTCHD2 [NCBI] 2.03806e-06
CXorf1 [NCBI] 2.03806e-06
ZNF12 [NCBI] 2.03806e-06
SNRNP27 [NCBI] 2.03806e-06
BTN3A2 [NCBI] 2.03806e-06
RNF113A [NCBI] 2.03806e-06
ODF3B [NCBI] 2.03806e-06
CHERP [NCBI] 2.03806e-06
MORC4 [NCBI] 2.03806e-06
C21orf62 [NCBI] 2.03806e-06
RP11-345P4.4 [NCBI] 2.03806e-06
HBG2 [NCBI] 2.02993e-06
LRP8 [NCBI] 2.02993e-06
NOX1 [NCBI] 2.01393e-06
MYC [NCBI] 2.00736e-06
ZFP36 [NCBI] 2.00604e-06
CD209 [NCBI] 1.99825e-06
HLA-A [NCBI] 1.99679e-06
TMEM35 [NCBI] 1.96221e-06
REM2 [NCBI] 1.96221e-06
ZCCHC11 [NCBI] 1.96221e-06
IFNE [NCBI] 1.96221e-06
CACNG5 [NCBI] 1.96221e-06
SCML2 [NCBI] 1.96221e-06
NUP188 [NCBI] 1.96221e-06
LYZL1 [NCBI] 1.96221e-06
PRPF38B [NCBI] 1.96221e-06
GAGE12I [NCBI] 1.96221e-06
ADAMTS7 [NCBI] 1.96221e-06
ZNF711 [NCBI] 1.96221e-06
BMS1 [NCBI] 1.96221e-06
DUSP11 [NCBI] 1.96221e-06
C20orf194 [NCBI] 1.96221e-06
CACNG7 [NCBI] 1.96221e-06
FYCO1 [NCBI] 1.96221e-06
XPNPEP3 [NCBI] 1.96221e-06
SPAG7 [NCBI] 1.96221e-06
TRIM69 [NCBI] 1.96221e-06
SSX2B [NCBI] 1.96221e-06
TMEM204 [NCBI] 1.96221e-06
PLCH2 [NCBI] 1.96221e-06
RNF6 [NCBI] 1.96221e-06
BCAS4 [NCBI] 1.96221e-06
B3GNT5 [NCBI] 1.96221e-06
TCHH [NCBI] 1.96221e-06
DHX34 [NCBI] 1.96221e-06
WDFY4 [NCBI] 1.96221e-06
BAGE2 [NCBI] 1.96221e-06
RFPL2 [NCBI] 1.96221e-06
C10orf57 [NCBI] 1.96221e-06
KLHL6 [NCBI] 1.96221e-06
TBL3 [NCBI] 1.96221e-06
TMEM176B [NCBI] 1.96221e-06
SCUBE2 [NCBI] 1.96221e-06
ZNF17 [NCBI] 1.96221e-06
PALM2-AKAP2 [NCBI] 1.96221e-06
GDPD2 [NCBI] 1.96221e-06
LAMC3 [NCBI] 1.96221e-06
ZNF449 [NCBI] 1.96221e-06
ZNF26 [NCBI] 1.96221e-06
GAGE8 [NCBI] 1.96221e-06
DIRC2 [NCBI] 1.96221e-06
KLHL10 [NCBI] 1.96221e-06
FAM3A [NCBI] 1.96221e-06
GAGE2E [NCBI] 1.96221e-06
ISOC2 [NCBI] 1.96221e-06
NXT2 [NCBI] 1.96221e-06
MPPED1 [NCBI] 1.96221e-06
RPRD1B [NCBI] 1.96221e-06
CRNKL1 [NCBI] 1.96221e-06
COL21A1 [NCBI] 1.96221e-06
SLC39A14 [NCBI] 1.96221e-06
CCDC14 [NCBI] 1.96221e-06
RAB36 [NCBI] 1.96221e-06
SUSD2 [NCBI] 1.96221e-06
RGL4 [NCBI] 1.96221e-06
LOC100132288 [NCBI] 1.96221e-06
LAGE3 [NCBI] 1.96221e-06
C17orf49 [NCBI] 1.96221e-06
KRTAP5-9 [NCBI] 1.96221e-06
LUZP1 [NCBI] 1.96221e-06
MYH7B [NCBI] 1.96221e-06
SLC25A32 [NCBI] 1.96221e-06
ZNF282 [NCBI] 1.96221e-06
SMC1B [NCBI] 1.96221e-06
PLSCR4 [NCBI] 1.96221e-06
BTN2A1 [NCBI] 1.96221e-06
TPCN2 [NCBI] 1.96221e-06
TTC23 [NCBI] 1.96221e-06
GALR3 [NCBI] 1.96221e-06
C5orf20 [NCBI] 1.96221e-06
SHROOM2 [NCBI] 1.96221e-06
METTL2A [NCBI] 1.96221e-06
MPPE1 [NCBI] 1.96221e-06
ECE2 [NCBI] 1.96221e-06
SLC25A18 [NCBI] 1.96221e-06
MED19 [NCBI] 1.96221e-06
C9orf5 [NCBI] 1.96221e-06
ATP11C [NCBI] 1.96221e-06
OR13H1 [NCBI] 1.96221e-06
RABL2B [NCBI] 1.96221e-06
SERHL [NCBI] 1.96221e-06
CCDC134 [NCBI] 1.96221e-06
ROMO1 [NCBI] 1.96221e-06
ISLR [NCBI] 1.96221e-06
CPAMD8 [NCBI] 1.96221e-06
HS6ST2 [NCBI] 1.96221e-06
ARMCX2 [NCBI] 1.96221e-06
FAM127B [NCBI] 1.96221e-06
HCCA2 [NCBI] 1.96221e-06
GSG1 [NCBI] 1.96221e-06
TMEM9B [NCBI] 1.96221e-06
FBXO10 [NCBI] 1.96221e-06
PSG8 [NCBI] 1.96221e-06
SSX3 [NCBI] 1.96221e-06
APOOL [NCBI] 1.96221e-06
TAP1 [NCBI] 1.96145e-06
APAF1 [NCBI] 1.95855e-06
FSHR [NCBI] 1.95281e-06
FANCA [NCBI] 1.95281e-06
HMOX1 [NCBI] 1.94717e-06
DRD5 [NCBI] 1.94548e-06
LMO2 [NCBI] 1.94548e-06
DBI [NCBI] 1.93821e-06
NFE2 [NCBI] 1.92386e-06
CTNNB1 [NCBI] 1.9146e-06
SERPINC1 [NCBI] 1.90976e-06
PNLIPRP2 [NCBI] 1.89733e-06
WDHD1 [NCBI] 1.89733e-06
KDELR3 [NCBI] 1.89733e-06
ARMCX1 [NCBI] 1.89733e-06
ZNF25 [NCBI] 1.89733e-06
PIK3R4 [NCBI] 1.89733e-06
VCY [NCBI] 1.89733e-06
USP46 [NCBI] 1.89733e-06
RUFY3 [NCBI] 1.89733e-06
TBC1D22A [NCBI] 1.89733e-06
PRR5 [NCBI] 1.89733e-06
METTL2B [NCBI] 1.89733e-06
BTN3A1 [NCBI] 1.89733e-06
NAIF1 [NCBI] 1.89733e-06
TUBGCP6 [NCBI] 1.89733e-06
RUFY1 [NCBI] 1.89733e-06
MYH15 [NCBI] 1.89733e-06
INPP5J [NCBI] 1.89733e-06
ZNF32 [NCBI] 1.89733e-06
FBXL13 [NCBI] 1.89733e-06
TNRC18 [NCBI] 1.89733e-06
LGALS7B [NCBI] 1.89733e-06
ZNF20 [NCBI] 1.89733e-06
WASH1 [NCBI] 1.89733e-06
CBX7 [NCBI] 1.89733e-06
ALDH3B2 [NCBI] 1.89733e-06
ATXN7L1 [NCBI] 1.89733e-06
INF2 [NCBI] 1.89733e-06
KIAA0776 [NCBI] 1.89733e-06
C11orf16 [NCBI] 1.89733e-06
ARHGAP15 [NCBI] 1.89733e-06
S100A16 [NCBI] 1.89733e-06
MUC8 [NCBI] 1.89733e-06
TMEM63A [NCBI] 1.89733e-06
PPP1R1A [NCBI] 1.89733e-06
HISPPD2A [NCBI] 1.89733e-06
NUDT10 [NCBI] 1.89733e-06
TMSL8 [NCBI] 1.89733e-06
NOBOX [NCBI] 1.89733e-06
ZNF18 [NCBI] 1.89733e-06
RRP15 [NCBI] 1.89733e-06
HIST1H4J [NCBI] 1.89733e-06
C11orf58 [NCBI] 1.89733e-06
FAM19A5 [NCBI] 1.89733e-06
CWC15 [NCBI] 1.89733e-06
CPN2 [NCBI] 1.89733e-06
RNF144A [NCBI] 1.89733e-06
TMPRSS4 [NCBI] 1.89733e-06
HSCB [NCBI] 1.89733e-06
TRMT2A [NCBI] 1.89733e-06
P2RY8 [NCBI] 1.89733e-06
BTN2A2 [NCBI] 1.89733e-06
TRIM14 [NCBI] 1.89733e-06
TAF9B [NCBI] 1.89733e-06
LOC652968 [NCBI] 1.89733e-06
APEX2 [NCBI] 1.89733e-06
WBSCR17 [NCBI] 1.89733e-06
MCAT [NCBI] 1.89733e-06
KTELC1 [NCBI] 1.89733e-06
ZNF37A [NCBI] 1.89733e-06
PFAS [NCBI] 1.89733e-06
EFHC2 [NCBI] 1.89733e-06
ITGA10 [NCBI] 1.89733e-06
ZFAND3 [NCBI] 1.89733e-06
FAM20B [NCBI] 1.89733e-06
CCBL2 [NCBI] 1.89733e-06
FAM175B [NCBI] 1.89733e-06
RHBDF2 [NCBI] 1.89733e-06
GUCY2F [NCBI] 1.89733e-06
HS2ST1 [NCBI] 1.89733e-06
SLC47A2 [NCBI] 1.89733e-06
C19orf25 [NCBI] 1.89733e-06
SLITRK2 [NCBI] 1.89733e-06
PKDREJ [NCBI] 1.89733e-06
RBMS2 [NCBI] 1.89733e-06
RABGAP1L [NCBI] 1.89733e-06
GLYAT [NCBI] 1.89733e-06
RRP7A [NCBI] 1.89733e-06
ZNF16 [NCBI] 1.89733e-06
NIPA2 [NCBI] 1.89733e-06
INPP4B [NCBI] 1.89733e-06
NPTXR [NCBI] 1.89733e-06
ACTRT1 [NCBI] 1.89733e-06
KIAA0195 [NCBI] 1.89733e-06
ZNF182 [NCBI] 1.89733e-06
NOL12 [NCBI] 1.89733e-06
ZXDA [NCBI] 1.89733e-06
EHHADH [NCBI] 1.89733e-06
SRRD [NCBI] 1.89733e-06
SAPS2 [NCBI] 1.89733e-06
RIBC2 [NCBI] 1.89733e-06
UTP14A [NCBI] 1.89733e-06
SDF2L1 [NCBI] 1.89733e-06
SRGAP2 [NCBI] 1.89733e-06
AMMECR1 [NCBI] 1.89733e-06
TMEM184B [NCBI] 1.89733e-06
ZSCAN2 [NCBI] 1.89733e-06
CTPS2 [NCBI] 1.89733e-06
DUSP9 [NCBI] 1.89733e-06
ZNF35 [NCBI] 1.89733e-06
CCT6B [NCBI] 1.89733e-06
ZBTB48 [NCBI] 1.89733e-06
SAC3D1 [NCBI] 1.89733e-06
GINS1 [NCBI] 1.89733e-06
ATAD2 [NCBI] 1.89733e-06
PDGFB [NCBI] 1.89589e-06
IGF2 [NCBI] 1.88926e-06
PAK2 [NCBI] 1.88904e-06
NR3C1 [NCBI] 1.87711e-06
DISC1 [NCBI] 1.87552e-06
HBB [NCBI] 1.87109e-06
F8 [NCBI] 1.86212e-06
DRD2 [NCBI] 1.85914e-06
MUC4 [NCBI] 1.85563e-06
NAIP [NCBI] 1.84911e-06
PRSS1 [NCBI] 1.84264e-06
XRCC6 [NCBI] 1.84264e-06
ATG4A [NCBI] 1.84065e-06
MUC3B [NCBI] 1.84065e-06
SAMSN1 [NCBI] 1.84065e-06
POLR3E [NCBI] 1.84065e-06
MORC2 [NCBI] 1.84065e-06
MRS2 [NCBI] 1.84065e-06
PHC3 [NCBI] 1.84065e-06
FAM3C [NCBI] 1.84065e-06
TEAD2 [NCBI] 1.84065e-06
TEX264 [NCBI] 1.84065e-06
PCNX [NCBI] 1.84065e-06
SLC9A7 [NCBI] 1.84065e-06
GTF3C4 [NCBI] 1.84065e-06
WDR3 [NCBI] 1.84065e-06
ASB13 [NCBI] 1.84065e-06
LAPTM4A [NCBI] 1.84065e-06
VPS33A [NCBI] 1.84065e-06
RPS6KA6 [NCBI] 1.84065e-06
PCID2 [NCBI] 1.84065e-06
BTN3A3 [NCBI] 1.84065e-06
NDUFB11 [NCBI] 1.84065e-06
USP51 [NCBI] 1.84065e-06
GSDMB [NCBI] 1.84065e-06
CYTSB [NCBI] 1.84065e-06
RPA4 [NCBI] 1.84065e-06
SPANXB2 [NCBI] 1.84065e-06
ZNF33B [NCBI] 1.84065e-06
TCF19 [NCBI] 1.84065e-06
EPPK1 [NCBI] 1.84065e-06
DBR1 [NCBI] 1.84065e-06
MPST [NCBI] 1.84065e-06
FAIM3 [NCBI] 1.84065e-06
TNFAIP8 [NCBI] 1.84065e-06
U2AF1L4 [NCBI] 1.84065e-06
ATP8A1 [NCBI] 1.84065e-06
CHST7 [NCBI] 1.84065e-06
MRPL20 [NCBI] 1.84065e-06
RRAGB [NCBI] 1.84065e-06
VPS13D [NCBI] 1.84065e-06
LIME1 [NCBI] 1.84065e-06
IQSEC2 [NCBI] 1.84065e-06
LOC26010 [NCBI] 1.84065e-06
PDCD11 [NCBI] 1.84065e-06
TMSB4Y [NCBI] 1.84065e-06
PLD3 [NCBI] 1.84065e-06
KREMEN1 [NCBI] 1.84065e-06
SSX5 [NCBI] 1.84065e-06
ZNF23 [NCBI] 1.84065e-06
KCTD15 [NCBI] 1.84065e-06
KIAA0196 [NCBI] 1.84065e-06
NUPL1 [NCBI] 1.84065e-06
TRMT12 [NCBI] 1.84065e-06
RHBDD3 [NCBI] 1.84065e-06
PHF5A [NCBI] 1.84065e-06
ANKRD11 [NCBI] 1.84065e-06
CCDC70 [NCBI] 1.84065e-06
ARL6IP1 [NCBI] 1.84065e-06
APOL3 [NCBI] 1.84065e-06
RNF122 [NCBI] 1.84065e-06
VAT1 [NCBI] 1.84065e-06
CA5B [NCBI] 1.84065e-06
DSTYK [NCBI] 1.84065e-06
ZBTB40 [NCBI] 1.84065e-06
CES3 [NCBI] 1.84065e-06
ZNF33A [NCBI] 1.84065e-06
MRPS17 [NCBI] 1.84065e-06
EFCAB6 [NCBI] 1.84065e-06
SEC23B [NCBI] 1.84065e-06
ZNF79 [NCBI] 1.84065e-06
NDUFB10 [NCBI] 1.84065e-06
ABCB10 [NCBI] 1.84065e-06
LAS1L [NCBI] 1.84065e-06
HVCN1 [NCBI] 1.84065e-06
ELOVL6 [NCBI] 1.84065e-06
APOL2 [NCBI] 1.84065e-06
TRIP12 [NCBI] 1.84065e-06
HMGXB4 [NCBI] 1.84065e-06
POLR3C [NCBI] 1.84065e-06
PSPC1 [NCBI] 1.84065e-06
OCM [NCBI] 1.84065e-06
THTPA [NCBI] 1.84065e-06
CACNG4 [NCBI] 1.84065e-06
PBXIP1 [NCBI] 1.84065e-06
RPRD2 [NCBI] 1.84065e-06
TRIM15 [NCBI] 1.84065e-06
MYBPH [NCBI] 1.84065e-06
NMNAT2 [NCBI] 1.84065e-06
FAM176A [NCBI] 1.84065e-06
CROCC [NCBI] 1.84065e-06
WDR46 [NCBI] 1.84065e-06
CTF8 [NCBI] 1.84065e-06
OR3A1 [NCBI] 1.84065e-06
YTHDF3 [NCBI] 1.84065e-06
CSAG2 [NCBI] 1.84065e-06
KLHL4 [NCBI] 1.84065e-06
MAK16 [NCBI] 1.84065e-06
VCX3A [NCBI] 1.84065e-06
C20orf132 [NCBI] 1.84065e-06
CAPN6 [NCBI] 1.84065e-06
CRLS1 [NCBI] 1.84065e-06
ELTD1 [NCBI] 1.84065e-06
BRWD3 [NCBI] 1.84065e-06
GAGE7 [NCBI] 1.84065e-06
RBM11 [NCBI] 1.84065e-06
KNTC1 [NCBI] 1.84065e-06
RHOXF1 [NCBI] 1.84065e-06
SULT1A4 [NCBI] 1.84065e-06
ZNF19 [NCBI] 1.84065e-06
SEMA4C [NCBI] 1.84065e-06
C5orf15 [NCBI] 1.84065e-06
ATF4 [NCBI] 1.83622e-06
KCNA5 [NCBI] 1.83622e-06
MSH6 [NCBI] 1.83273e-06
RPA1 [NCBI] 1.83273e-06
HSD11B2 [NCBI] 1.81726e-06
RPS19 [NCBI] 1.81726e-06
RELA [NCBI] 1.81547e-06
MSH2 [NCBI] 1.81241e-06
ESPL1 [NCBI] 1.80486e-06
RPP14 [NCBI] 1.80486e-06
ITGA5 [NCBI] 1.79873e-06
HBA2 [NCBI] 1.79873e-06
TNFRSF9 [NCBI] 1.79265e-06
RAB33A [NCBI] 1.79034e-06
ATP4A [NCBI] 1.79034e-06
MYOZ3 [NCBI] 1.79034e-06
SLC5A4 [NCBI] 1.79034e-06
FAM122B [NCBI] 1.79034e-06
SPG21 [NCBI] 1.79034e-06
GPR119 [NCBI] 1.79034e-06
WDR68 [NCBI] 1.79034e-06
POLR3D [NCBI] 1.79034e-06
PRB3 [NCBI] 1.79034e-06
ZC4H2 [NCBI] 1.79034e-06
CACNG3 [NCBI] 1.79034e-06
SEZ6L [NCBI] 1.79034e-06
TRAM2 [NCBI] 1.79034e-06
C11orf17 [NCBI] 1.79034e-06
SUCLG1 [NCBI] 1.79034e-06
AMY1C [NCBI] 1.79034e-06
PJA2 [NCBI] 1.79034e-06
MRPL22 [NCBI] 1.79034e-06
CHAD [NCBI] 1.79034e-06
hCG_20857 [NCBI] 1.79034e-06
ZC3H11A [NCBI] 1.79034e-06
ITFG3 [NCBI] 1.79034e-06
MYH3 [NCBI] 1.79034e-06
SSX4B [NCBI] 1.79034e-06
KLHL20 [NCBI] 1.79034e-06
MUC17 [NCBI] 1.79034e-06
SCARF1 [NCBI] 1.79034e-06
BPY2 [NCBI] 1.79034e-06
FAM156A [NCBI] 1.79034e-06
ZNF295 [NCBI] 1.79034e-06
RAB40A [NCBI] 1.79034e-06
RGSL1 [NCBI] 1.79034e-06
EEF1E1 [NCBI] 1.79034e-06
HSD17B12 [NCBI] 1.79034e-06
ANKRD30A [NCBI] 1.79034e-06
EYS [NCBI] 1.79034e-06
ATG9A [NCBI] 1.79034e-06
TCEAL4 [NCBI] 1.79034e-06
C6orf66 [NCBI] 1.79034e-06
RASAL2 [NCBI] 1.79034e-06
BRS3 [NCBI] 1.79034e-06
DIP2A [NCBI] 1.79034e-06
PMPCA [NCBI] 1.79034e-06
TSPAN6 [NCBI] 1.79034e-06
ZBTB22 [NCBI] 1.79034e-06
KIAA0174 [NCBI] 1.79034e-06
PCDH20 [NCBI] 1.79034e-06
FCGR2C [NCBI] 1.79034e-06
OSTbeta [NCBI] 1.79034e-06
PWP2 [NCBI] 1.79034e-06
OTUB2 [NCBI] 1.79034e-06
ZNF44 [NCBI] 1.79034e-06
ARHGAP8 [NCBI] 1.79034e-06
YIPF6 [NCBI] 1.79034e-06
KIAA0182 [NCBI] 1.79034e-06
DOC2B [NCBI] 1.79034e-06
EIF3M [NCBI] 1.79034e-06
SH3BP1 [NCBI] 1.79034e-06
G0S2 [NCBI] 1.79034e-06
CGB2 [NCBI] 1.79034e-06
ZNF3 [NCBI] 1.79034e-06
RAPGEF5 [NCBI] 1.79034e-06
DERL3 [NCBI] 1.79034e-06
PFDN6 [NCBI] 1.79034e-06
NCAPG [NCBI] 1.79034e-06
C20orf43 [NCBI] 1.79034e-06
SLFN11 [NCBI] 1.79034e-06
EHBP1 [NCBI] 1.79034e-06
CNN2 [NCBI] 1.79034e-06
ADAMTS12 [NCBI] 1.79034e-06
UCRC [NCBI] 1.79034e-06
BRD1 [NCBI] 1.79034e-06
COG4 [NCBI] 1.79034e-06
GARNL1 [NCBI] 1.79034e-06
COL16A1 [NCBI] 1.79034e-06
ZNF71 [NCBI] 1.79034e-06
C22orf28 [NCBI] 1.79034e-06
PLEKHA3 [NCBI] 1.79034e-06
SERPINA9 [NCBI] 1.79034e-06
ZKSCAN1 [NCBI] 1.79034e-06
TNRC6B [NCBI] 1.79034e-06
SCUBE1 [NCBI] 1.79034e-06
C22orf9 [NCBI] 1.79034e-06
ZNF224 [NCBI] 1.79034e-06
SEPT1 [NCBI] 1.79034e-06
NMUR1 [NCBI] 1.79034e-06
PFKFB1 [NCBI] 1.79034e-06
KCTD13 [NCBI] 1.79034e-06
PCK2 [NCBI] 1.79034e-06
NXF2 [NCBI] 1.79034e-06
GTF3C3 [NCBI] 1.79034e-06
SERTAD2 [NCBI] 1.79034e-06
SCRN1 [NCBI] 1.79034e-06
CATSPER2 [NCBI] 1.79034e-06
LSAMP [NCBI] 1.79034e-06
SYNJ2BP [NCBI] 1.79034e-06
TSSK2 [NCBI] 1.79034e-06
CD36 [NCBI] 1.77466e-06
NEFH [NCBI] 1.76256e-06
EGFR [NCBI] 1.7608e-06
ITGB1 [NCBI] 1.75175e-06
ATP13A3 [NCBI] 1.7451e-06
HMGB3 [NCBI] 1.7451e-06
ADM2 [NCBI] 1.7451e-06
BEX2 [NCBI] 1.7451e-06
SRP68 [NCBI] 1.7451e-06
CDV3 [NCBI] 1.7451e-06
ACAP2 [NCBI] 1.7451e-06
DNAJC14 [NCBI] 1.7451e-06
YIPF4 [NCBI] 1.7451e-06
LRBA [NCBI] 1.7451e-06
PIP4K2B [NCBI] 1.7451e-06
PIGH [NCBI] 1.7451e-06
DNAL4 [NCBI] 1.7451e-06
MRPS18B [NCBI] 1.7451e-06
KMO [NCBI] 1.7451e-06
OSTalpha [NCBI] 1.7451e-06
UBE4A [NCBI] 1.7451e-06
NCAPD3 [NCBI] 1.7451e-06
APOL6 [NCBI] 1.7451e-06
UNKL [NCBI] 1.7451e-06
NUDCD3 [NCBI] 1.7451e-06
PWP1 [NCBI] 1.7451e-06
FAM50A [NCBI] 1.7451e-06
S100G [NCBI] 1.7451e-06
HSPA14 [NCBI] 1.7451e-06
SMS [NCBI] 1.7451e-06
KATNA1 [NCBI] 1.7451e-06
CECR1 [NCBI] 1.7451e-06
SMCR7L [NCBI] 1.7451e-06
C14orf4 [NCBI] 1.7451e-06
PDHA2 [NCBI] 1.7451e-06
TMEM189-UBE2V1 [NCBI] 1.7451e-06
MUPCDH [NCBI] 1.7451e-06
RAB39B [NCBI] 1.7451e-06
COX7B [NCBI] 1.7451e-06
CLIC6 [NCBI] 1.7451e-06
CTR9 [NCBI] 1.7451e-06
POLR3F [NCBI] 1.7451e-06
TBX4 [NCBI] 1.7451e-06
DYNLT3 [NCBI] 1.7451e-06
SURF2 [NCBI] 1.7451e-06
ALG12 [NCBI] 1.7451e-06
PHF16 [NCBI] 1.7451e-06
PIK3IP1 [NCBI] 1.7451e-06
DDOST [NCBI] 1.7451e-06
ZDHHC9 [NCBI] 1.7451e-06
PRKY [NCBI] 1.7451e-06
CBLL1 [NCBI] 1.7451e-06
PITPNB [NCBI] 1.7451e-06
TMEM47 [NCBI] 1.7451e-06
MAPK15 [NCBI] 1.7451e-06
ERLIN1 [NCBI] 1.7451e-06
PSTPIP2 [NCBI] 1.7451e-06
STRC [NCBI] 1.7451e-06
UBR4 [NCBI] 1.7451e-06
KCNK17 [NCBI] 1.7451e-06
SERPINA12 [NCBI] 1.7451e-06
PHTF2 [NCBI] 1.7451e-06
MICALL1 [NCBI] 1.7451e-06
GPRASP2 [NCBI] 1.7451e-06
HSBP1 [NCBI] 1.7451e-06
PPIL2 [NCBI] 1.7451e-06
PLA2G3 [NCBI] 1.7451e-06
CFHR3 [NCBI] 1.7451e-06
RAVER1 [NCBI] 1.7451e-06
UNC5B [NCBI] 1.7451e-06
MORC3 [NCBI] 1.7451e-06
PMP2 [NCBI] 1.7451e-06
USP48 [NCBI] 1.7451e-06
CDH12 [NCBI] 1.7451e-06
AMY1B [NCBI] 1.7451e-06
GTPBP1 [NCBI] 1.7451e-06
F9 [NCBI] 1.73984e-06
DSP [NCBI] 1.73984e-06
KLK3 [NCBI] 1.73418e-06
XPNPEP2 [NCBI] 1.72298e-06
TG [NCBI] 1.71878e-06
SSTR5 [NCBI] 1.71193e-06
ABR [NCBI] 1.70403e-06
KATNB1 [NCBI] 1.70403e-06
IFNA10 [NCBI] 1.70403e-06
KLC3 [NCBI] 1.70403e-06
POLDIP3 [NCBI] 1.70403e-06
SLC25A17 [NCBI] 1.70403e-06
SYT13 [NCBI] 1.70403e-06
MRPS7 [NCBI] 1.70403e-06
OSBP2 [NCBI] 1.70403e-06
MED30 [NCBI] 1.70403e-06
WNK3 [NCBI] 1.70403e-06
SAMM50 [NCBI] 1.70403e-06
SYNGR1 [NCBI] 1.70403e-06
ZC3H7B [NCBI] 1.70403e-06
ASCC2 [NCBI] 1.70403e-06
TOB2 [NCBI] 1.70403e-06
CENPM [NCBI] 1.70403e-06
GINS3 [NCBI] 1.70403e-06
FILIP1L [NCBI] 1.70403e-06
RRP1B [NCBI] 1.70403e-06
PMPCB [NCBI] 1.70403e-06
PCDH19 [NCBI] 1.70403e-06
GTF3C5 [NCBI] 1.70403e-06
MTP18 [NCBI] 1.70403e-06
TROAP [NCBI] 1.70403e-06
SCGB2A1 [NCBI] 1.70403e-06
TMLHE [NCBI] 1.70403e-06
ST5 [NCBI] 1.70403e-06
UTP20 [NCBI] 1.70403e-06
TXNL4B [NCBI] 1.70403e-06
PNPLA3 [NCBI] 1.70403e-06
OTUD7B [NCBI] 1.70403e-06
LDOC1 [NCBI] 1.70403e-06
RAB11B [NCBI] 1.70403e-06
PDZD11 [NCBI] 1.70403e-06
PAGE4 [NCBI] 1.70403e-06
SUPT6H [NCBI] 1.70403e-06
UBXN4 [NCBI] 1.70403e-06
KIAA0652 [NCBI] 1.70403e-06
GAL3ST2 [NCBI] 1.70403e-06
MUC20 [NCBI] 1.70403e-06
TRMU [NCBI] 1.70403e-06
UBAP2L [NCBI] 1.70403e-06
PPP1R12B [NCBI] 1.70403e-06
SLC7A6 [NCBI] 1.70403e-06
PILRB [NCBI] 1.70403e-06
GNG7 [NCBI] 1.70403e-06
ARMCX3 [NCBI] 1.70403e-06
PCDH17 [NCBI] 1.70403e-06
REEP5 [NCBI] 1.70403e-06
POF1B [NCBI] 1.70403e-06
NDUFA6 [NCBI] 1.70403e-06
CFHR4 [NCBI] 1.70403e-06
AGXT2L1 [NCBI] 1.69028e-06
FGA [NCBI] 1.68496e-06
EVI1 [NCBI] 1.67967e-06
STARD13 [NCBI] 1.66641e-06
PDXP [NCBI] 1.66641e-06
PANX2 [NCBI] 1.66641e-06
UBL5 [NCBI] 1.66641e-06
APOBEC3D [NCBI] 1.66641e-06
GNB1L [NCBI] 1.66641e-06
PPEF1 [NCBI] 1.66641e-06
SNX15 [NCBI] 1.66641e-06
PHF8 [NCBI] 1.66641e-06
WNT16 [NCBI] 1.66641e-06
GNAL [NCBI] 1.66641e-06
LRRC8D [NCBI] 1.66641e-06
LRRC8A [NCBI] 1.66641e-06
RNF128 [NCBI] 1.66641e-06
DGCR2 [NCBI] 1.66641e-06
TBC1D10A [NCBI] 1.66641e-06
ASRGL1 [NCBI] 1.66641e-06
KIF14 [NCBI] 1.66641e-06
MLLT11 [NCBI] 1.66641e-06
CGB1 [NCBI] 1.66641e-06
LRRC32 [NCBI] 1.66641e-06
DDX11 [NCBI] 1.66641e-06
PRUNE2 [NCBI] 1.66641e-06
MBNL3 [NCBI] 1.66641e-06
CARD10 [NCBI] 1.66641e-06
GPR50 [NCBI] 1.66641e-06
SSR2 [NCBI] 1.66641e-06
AURKAIP1 [NCBI] 1.66641e-06
SGPL1 [NCBI] 1.66641e-06
USP24 [NCBI] 1.66641e-06
ZNF74 [NCBI] 1.66641e-06
XG [NCBI] 1.66641e-06
NHLH2 [NCBI] 1.66641e-06
CMAS [NCBI] 1.66641e-06
POGZ [NCBI] 1.66641e-06
NRK [NCBI] 1.66641e-06
USP20 [NCBI] 1.66641e-06
MUC3A [NCBI] 1.66641e-06
PCDH10 [NCBI] 1.66641e-06
GUCY1A3 [NCBI] 1.66641e-06
A4GALT [NCBI] 1.66641e-06
DOC2A [NCBI] 1.66641e-06
SH3BGRL [NCBI] 1.66641e-06
BRCC3 [NCBI] 1.66641e-06
RNGTT [NCBI] 1.66641e-06
CCL3L3 [NCBI] 1.66641e-06
OR51E2 [NCBI] 1.66641e-06
ZNF91 [NCBI] 1.66641e-06
VPRBP [NCBI] 1.66641e-06
MYO18B [NCBI] 1.66641e-06
CELSR1 [NCBI] 1.66641e-06
TOMM40 [NCBI] 1.66641e-06
FAM120A [NCBI] 1.66641e-06
SMC4 [NCBI] 1.66641e-06
TTC4 [NCBI] 1.66641e-06
PRCP [NCBI] 1.66641e-06
ETS2 [NCBI] 1.66401e-06
CNTN2 [NCBI] 1.65886e-06
ABCD1 [NCBI] 1.65886e-06
MYOG [NCBI] 1.65374e-06
TAF1 [NCBI] 1.64865e-06
POU2F2 [NCBI] 1.64865e-06
COL1A2 [NCBI] 1.6436e-06
MB [NCBI] 1.63953e-06
NOTCH1 [NCBI] 1.63471e-06
RHBDF1 [NCBI] 1.63172e-06
BEX1 [NCBI] 1.63172e-06
RBBP6 [NCBI] 1.63172e-06
NCAPD2 [NCBI] 1.63172e-06
ISCU [NCBI] 1.63172e-06
ODZ1 [NCBI] 1.63172e-06
NEIL3 [NCBI] 1.63172e-06
HIC2 [NCBI] 1.63172e-06
KLF8 [NCBI] 1.63172e-06
SPON1 [NCBI] 1.63172e-06
SSX4 [NCBI] 1.63172e-06
BTN1A1 [NCBI] 1.63172e-06
L3MBTL2 [NCBI] 1.63172e-06
IFI35 [NCBI] 1.63172e-06
SULT4A1 [NCBI] 1.63172e-06
NAAA [NCBI] 1.63172e-06
P2RX6 [NCBI] 1.63172e-06
PJA1 [NCBI] 1.63172e-06
TOM1L2 [NCBI] 1.63172e-06
CSDC2 [NCBI] 1.63172e-06
LMO3 [NCBI] 1.63172e-06
ATP6V1F [NCBI] 1.63172e-06
PURB [NCBI] 1.63172e-06
CNKSR2 [NCBI] 1.63172e-06
SYT11 [NCBI] 1.63172e-06
MPDU1 [NCBI] 1.63172e-06
RBP3 [NCBI] 1.63172e-06
P2RY4 [NCBI] 1.63172e-06
TPBG [NCBI] 1.63172e-06
WDR44 [NCBI] 1.63172e-06
NIF3L1 [NCBI] 1.63172e-06
SPOCK2 [NCBI] 1.63172e-06
COX5B [NCBI] 1.63172e-06
RALY [NCBI] 1.63172e-06
YIPF5 [NCBI] 1.63172e-06
TDO2 [NCBI] 1.63172e-06
FTSJ1 [NCBI] 1.63172e-06
USP26 [NCBI] 1.63172e-06
CTAG1A [NCBI] 1.63172e-06
SFTPA1 [NCBI] 1.63172e-06
SNX27 [NCBI] 1.63172e-06
RAB3GAP1 [NCBI] 1.63172e-06
ITGA8 [NCBI] 1.63172e-06
MAGEB1 [NCBI] 1.63172e-06
ATP4B [NCBI] 1.63172e-06
DDX39 [NCBI] 1.63172e-06
LBH [NCBI] 1.63172e-06
NUDT11 [NCBI] 1.63172e-06
MID2 [NCBI] 1.63172e-06
RASD2 [NCBI] 1.63172e-06
OMG [NCBI] 1.63172e-06
NPDC1 [NCBI] 1.63172e-06
CHRDL1 [NCBI] 1.63172e-06
DBNDD2 [NCBI] 1.63172e-06
SEPT3 [NCBI] 1.63172e-06
ZNF43 [NCBI] 1.63172e-06
ERLIN2 [NCBI] 1.63172e-06
SNRPN [NCBI] 1.6237e-06
SMARCA2 [NCBI] 1.6188e-06
C3 [NCBI] 1.6188e-06
DAXX [NCBI] 1.61393e-06
RAG1 [NCBI] 1.60046e-06
CNGA1 [NCBI] 1.59954e-06
SLC6A14 [NCBI] 1.59954e-06
KRR1 [NCBI] 1.59954e-06
ABLIM3 [NCBI] 1.59954e-06
DLGAP2 [NCBI] 1.59954e-06
VSIG4 [NCBI] 1.59954e-06
INPP1 [NCBI] 1.59954e-06
SNRK [NCBI] 1.59954e-06
ADAMTSL4 [NCBI] 1.59954e-06
MTA3 [NCBI] 1.59954e-06
CLTB [NCBI] 1.59954e-06
SBF1 [NCBI] 1.59954e-06
SEC24C [NCBI] 1.59954e-06
GNPDA1 [NCBI] 1.59954e-06
ASB2 [NCBI] 1.59954e-06
FAM123B [NCBI] 1.59954e-06
NUP50 [NCBI] 1.59954e-06
RPS15 [NCBI] 1.59954e-06
PISD [NCBI] 1.59954e-06
DNASE1L1 [NCBI] 1.59954e-06
DAZAP2 [NCBI] 1.59954e-06
NKTR [NCBI] 1.59954e-06
KANK1 [NCBI] 1.59954e-06
PASK [NCBI] 1.59954e-06
CHMP1A [NCBI] 1.59954e-06
CP110 [NCBI] 1.59954e-06
HPS4 [NCBI] 1.59954e-06
CSTF3 [NCBI] 1.59954e-06
ZNF384 [NCBI] 1.59954e-06
SDPR [NCBI] 1.59954e-06
SAFB2 [NCBI] 1.59954e-06
RGL2 [NCBI] 1.59954e-06
COG8 [NCBI] 1.59954e-06
FANCB [NCBI] 1.59954e-06
BATF [NCBI] 1.59954e-06
CRYBA4 [NCBI] 1.59954e-06
SLC4A1AP [NCBI] 1.59954e-06
CHD5 [NCBI] 1.59954e-06
UTX [NCBI] 1.59954e-06
DDT [NCBI] 1.59954e-06
PATZ1 [NCBI] 1.59954e-06
ERF [NCBI] 1.59475e-06
ITGB3 [NCBI] 1.58993e-06
IRF4 [NCBI] 1.58067e-06
CBS [NCBI] 1.57603e-06
NF1 [NCBI] 1.57141e-06
CD99 [NCBI] 1.57141e-06
MAGED2 [NCBI] 1.56953e-06
RND2 [NCBI] 1.56953e-06
GRIPAP1 [NCBI] 1.56953e-06
HDAC10 [NCBI] 1.56953e-06
P2RY5 [NCBI] 1.56953e-06
CACNB1 [NCBI] 1.56953e-06
STRN3 [NCBI] 1.56953e-06
BCL2L14 [NCBI] 1.56953e-06
ACAP1 [NCBI] 1.56953e-06
LYPD3 [NCBI] 1.56953e-06
RREB1 [NCBI] 1.56953e-06
MFNG [NCBI] 1.56953e-06
CSMD1 [NCBI] 1.56953e-06
BICD1 [NCBI] 1.56953e-06
PALM [NCBI] 1.56953e-06
ZNF24 [NCBI] 1.56953e-06
BOP1 [NCBI] 1.56953e-06
BBS5 [NCBI] 1.56953e-06
GNG12 [NCBI] 1.56953e-06
MORF4 [NCBI] 1.56953e-06
ADAM11 [NCBI] 1.56953e-06
CHMP6 [NCBI] 1.56953e-06
DYNC1I2 [NCBI] 1.56953e-06
DYNC1I1 [NCBI] 1.56953e-06
LLGL1 [NCBI] 1.56953e-06
NLRP7 [NCBI] 1.56953e-06
SLC39A2 [NCBI] 1.56953e-06
GAGE2C [NCBI] 1.56953e-06
TPST2 [NCBI] 1.56953e-06
SPANXA1 [NCBI] 1.56953e-06
SPRY3 [NCBI] 1.56953e-06
APOBEC3A [NCBI] 1.56953e-06
CENPI [NCBI] 1.56953e-06
POFUT1 [NCBI] 1.56953e-06
BRD3 [NCBI] 1.56953e-06
FMNL1 [NCBI] 1.56953e-06
CA6 [NCBI] 1.56953e-06
IMP3 [NCBI] 1.56953e-06
DUSP22 [NCBI] 1.56953e-06
RIMS2 [NCBI] 1.56953e-06
EIF3D [NCBI] 1.56953e-06
IGSF2 [NCBI] 1.56953e-06
IBSP [NCBI] 1.55591e-06
APOA5 [NCBI] 1.55323e-06
PRKCZ [NCBI] 1.54429e-06
TCF20 [NCBI] 1.54142e-06
FAM107A [NCBI] 1.54142e-06
PKP3 [NCBI] 1.54142e-06
OSTF1 [NCBI] 1.54142e-06
PHF6 [NCBI] 1.54142e-06
STAG2 [NCBI] 1.54142e-06
RRBP1 [NCBI] 1.54142e-06
MYOZ2 [NCBI] 1.54142e-06
CHL1 [NCBI] 1.54142e-06
SKIV2L2 [NCBI] 1.54142e-06
PRELP [NCBI] 1.54142e-06
ATF6B [NCBI] 1.54142e-06
F8A1 [NCBI] 1.54142e-06
CHD8 [NCBI] 1.54142e-06
LDHC [NCBI] 1.54142e-06
PLXNB2 [NCBI] 1.54142e-06
HSD17B8 [NCBI] 1.54142e-06
ITM2A [NCBI] 1.54142e-06
CLCN6 [NCBI] 1.54142e-06
SERPINB8 [NCBI] 1.54142e-06
CUL7 [NCBI] 1.54142e-06
MAP6 [NCBI] 1.54142e-06
CEP350 [NCBI] 1.54142e-06
PLP2 [NCBI] 1.54142e-06
PADI2 [NCBI] 1.54142e-06
UTY [NCBI] 1.54142e-06
SCYL1 [NCBI] 1.54142e-06
AP3M1 [NCBI] 1.54142e-06
AKAP4 [NCBI] 1.54142e-06
STK19 [NCBI] 1.54142e-06
DGKD [NCBI] 1.54142e-06
SHCBP1 [NCBI] 1.54142e-06
SP2 [NCBI] 1.54142e-06
CRYBB3 [NCBI] 1.54142e-06
DTX2 [NCBI] 1.54142e-06
VASP [NCBI] 1.53986e-06
TERT [NCBI] 1.53602e-06
ERCC5 [NCBI] 1.53546e-06
MIF [NCBI] 1.53108e-06
HSPA1A [NCBI] 1.52239e-06
POLR2A [NCBI] 1.51808e-06
EPHX1 [NCBI] 1.51808e-06
ZFP161 [NCBI] 1.51498e-06
RPP38 [NCBI] 1.51498e-06
RBM3 [NCBI] 1.51498e-06
FOXN3 [NCBI] 1.51498e-06
FFAR3 [NCBI] 1.51498e-06
GAS7 [NCBI] 1.51498e-06
CCT8 [NCBI] 1.51498e-06
TNR [NCBI] 1.51498e-06
DDX19B [NCBI] 1.51498e-06
EVPL [NCBI] 1.51498e-06
PHLDA1 [NCBI] 1.51498e-06
CSTF1 [NCBI] 1.51498e-06
PGM2 [NCBI] 1.51498e-06
COL12A1 [NCBI] 1.51498e-06
LPAR4 [NCBI] 1.51498e-06
CIP29 [NCBI] 1.51498e-06
LMX1A [NCBI] 1.51498e-06
PACSIN2 [NCBI] 1.51498e-06
ZDHHC8 [NCBI] 1.51498e-06
RPL24 [NCBI] 1.51498e-06
COG7 [NCBI] 1.51498e-06
RPN2 [NCBI] 1.51498e-06
USP11 [NCBI] 1.51498e-06
MIOX [NCBI] 1.51498e-06
PMM1 [NCBI] 1.51498e-06
PFKFB2 [NCBI] 1.51498e-06
ELAVL3 [NCBI] 1.51498e-06
ARHGAP4 [NCBI] 1.51498e-06
GPC4 [NCBI] 1.51498e-06
DPAGT1 [NCBI] 1.51498e-06
PNOC [NCBI] 1.51498e-06
GPRASP1 [NCBI] 1.51498e-06
AFM [NCBI] 1.51498e-06
CDC42EP1 [NCBI] 1.51498e-06
TBX22 [NCBI] 1.51498e-06
SNX17 [NCBI] 1.51498e-06
GTSE1 [NCBI] 1.51498e-06
RBM9 [NCBI] 1.51498e-06
RMI1 [NCBI] 1.51498e-06
DLGAP1 [NCBI] 1.51498e-06
AMELY [NCBI] 1.51498e-06
MBTPS2 [NCBI] 1.51498e-06
CLTA [NCBI] 1.51498e-06
PLAGL2 [NCBI] 1.51498e-06
SREBF2 [NCBI] 1.5138e-06
OLR1 [NCBI] 1.49272e-06
DDX24 [NCBI] 1.49004e-06
CLIC2 [NCBI] 1.49004e-06
SLC25A14 [NCBI] 1.49004e-06
PLXNA2 [NCBI] 1.49004e-06
LARS [NCBI] 1.49004e-06
SUMF2 [NCBI] 1.49004e-06
NUP160 [NCBI] 1.49004e-06
SIRPB1 [NCBI] 1.49004e-06
SNTB1 [NCBI] 1.49004e-06
H1F0 [NCBI] 1.49004e-06
CNOT7 [NCBI] 1.49004e-06
TAAR6 [NCBI] 1.49004e-06
RP6-213H19.1 [NCBI] 1.49004e-06
RERE [NCBI] 1.49004e-06
RPL23A [NCBI] 1.49004e-06
CACNB3 [NCBI] 1.49004e-06
CTDSP1 [NCBI] 1.49004e-06
CPS1 [NCBI] 1.49004e-06
TMPRSS6 [NCBI] 1.49004e-06
ADCY9 [NCBI] 1.49004e-06
HELLS [NCBI] 1.49004e-06
BET1L [NCBI] 1.49004e-06
COTL1 [NCBI] 1.49004e-06
CTNNA3 [NCBI] 1.49004e-06
SKIV2L [NCBI] 1.49004e-06
SNAP29 [NCBI] 1.49004e-06
DAD1 [NCBI] 1.49004e-06
IGJ [NCBI] 1.49004e-06
GLUD2 [NCBI] 1.49004e-06
FHIT [NCBI] 1.48691e-06
NCAPH [NCBI] 1.46642e-06
SLC17A2 [NCBI] 1.46642e-06
DHCR24 [NCBI] 1.46642e-06
ABLIM1 [NCBI] 1.46642e-06
THBS4 [NCBI] 1.46642e-06
PVALB [NCBI] 1.46642e-06
NUBP1 [NCBI] 1.46642e-06
KLRC3 [NCBI] 1.46642e-06
MAFF [NCBI] 1.46642e-06
HIGD1A [NCBI] 1.46642e-06
ELA1 [NCBI] 1.46642e-06
SCN3B [NCBI] 1.46642e-06
SPG11 [NCBI] 1.46642e-06
FBXO7 [NCBI] 1.46642e-06
RPL28 [NCBI] 1.46642e-06
RPS7 [NCBI] 1.46642e-06
SEMA5A [NCBI] 1.46642e-06
TKTL1 [NCBI] 1.46642e-06
FRMD7 [NCBI] 1.46642e-06
TSPAN7 [NCBI] 1.46642e-06
ATP12A [NCBI] 1.46642e-06
MELK [NCBI] 1.46642e-06
SUGT1 [NCBI] 1.46642e-06
AKAP10 [NCBI] 1.46642e-06
TFIP11 [NCBI] 1.46642e-06
TUBA8 [NCBI] 1.46642e-06
NIPA1 [NCBI] 1.46642e-06
ATF7 [NCBI] 1.46642e-06
SLC22A18 [NCBI] 1.46642e-06
KCNE4 [NCBI] 1.46642e-06
FGFR3 [NCBI] 1.4622e-06
ITGAV [NCBI] 1.46015e-06
GSTP1 [NCBI] 1.45652e-06
MAX [NCBI] 1.45618e-06
ISL1 [NCBI] 1.44437e-06
TEAD4 [NCBI] 1.44401e-06
ANXA11 [NCBI] 1.44401e-06
GPSM2 [NCBI] 1.44401e-06
ENOX2 [NCBI] 1.44401e-06
SH3GL3 [NCBI] 1.44401e-06
BAGE [NCBI] 1.44401e-06
NGFRAP1 [NCBI] 1.44401e-06
WWP2 [NCBI] 1.44401e-06
MLL3 [NCBI] 1.44401e-06
PEX7 [NCBI] 1.44401e-06
MORF4L2 [NCBI] 1.44401e-06
GRIK1 [NCBI] 1.44401e-06
PCDH11X [NCBI] 1.44401e-06
PDE6A [NCBI] 1.44401e-06
GLS [NCBI] 1.44401e-06
GAPDHS [NCBI] 1.44401e-06
SNTB2 [NCBI] 1.44401e-06
ARR3 [NCBI] 1.44401e-06
TMC1 [NCBI] 1.44401e-06
TUBB4 [NCBI] 1.44401e-06
CD6 [NCBI] 1.44401e-06
GLRA2 [NCBI] 1.44401e-06
PEX10 [NCBI] 1.44401e-06
CIRBP [NCBI] 1.44401e-06
USP9X [NCBI] 1.44401e-06
GARS [NCBI] 1.44401e-06
IFI6 [NCBI] 1.44401e-06
CORO1A [NCBI] 1.44401e-06
CKMT1A [NCBI] 1.44401e-06
FADS2 [NCBI] 1.44401e-06
PARP4 [NCBI] 1.44401e-06
NMNAT1 [NCBI] 1.44401e-06
PAIP1 [NCBI] 1.44401e-06
ZNF10 [NCBI] 1.44401e-06
SST [NCBI] 1.44047e-06
BDP1 [NCBI] 1.42268e-06
ACAT2 [NCBI] 1.42268e-06
CACNA1D [NCBI] 1.42268e-06
CDC42BPA [NCBI] 1.42268e-06
CBY1 [NCBI] 1.42268e-06
TRIOBP [NCBI] 1.42268e-06
NNT [NCBI] 1.42268e-06
NHS [NCBI] 1.42268e-06
TBPL1 [NCBI] 1.42268e-06
KLC2 [NCBI] 1.42268e-06
ABCB7 [NCBI] 1.42268e-06
SEMG2 [NCBI] 1.42268e-06
PLA2G4C [NCBI] 1.42268e-06
PHKG1 [NCBI] 1.42268e-06
POP1 [NCBI] 1.42268e-06
GSC [NCBI] 1.42268e-06
XAGE1D [NCBI] 1.42268e-06
SYN3 [NCBI] 1.42268e-06
UBQLN2 [NCBI] 1.42268e-06
UNC84B [NCBI] 1.42268e-06
EPO [NCBI] 1.41923e-06
NOTCH3 [NCBI] 1.40628e-06
LIMA1 [NCBI] 1.40234e-06
UXT [NCBI] 1.40234e-06
ERV3 [NCBI] 1.40234e-06
ING4 [NCBI] 1.40234e-06
MAFB [NCBI] 1.40234e-06
HOXD8 [NCBI] 1.40234e-06
PEX12 [NCBI] 1.40234e-06
CLINT1 [NCBI] 1.40234e-06
IGBP1 [NCBI] 1.40234e-06
NHP2L1 [NCBI] 1.40234e-06
SLC17A5 [NCBI] 1.40234e-06
LRG1 [NCBI] 1.40234e-06
BCLAF1 [NCBI] 1.40234e-06
SRXN1 [NCBI] 1.40234e-06
AP3M2 [NCBI] 1.40234e-06
SSX2 [NCBI] 1.40234e-06
RPS2 [NCBI] 1.40234e-06
BCL9 [NCBI] 1.40234e-06
USP8 [NCBI] 1.40234e-06
ANAPC1 [NCBI] 1.40234e-06
CD180 [NCBI] 1.40234e-06
F7 [NCBI] 1.39521e-06
FOSL1 [NCBI] 1.3843e-06
LGALS2 [NCBI] 1.3829e-06
MED24 [NCBI] 1.3829e-06
CHRNA2 [NCBI] 1.3829e-06
EIF4B