Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Reticulocytes [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
TEC [NCBI] 0.00164234
HBB@ [NCBI] 0.000453605
LOC751602 [NCBI] 0.000395942
LOC751599 [NCBI] 0.000395942
LOC646839 [NCBI] 0.000395942
LOC751603 [NCBI] 0.000395942
CYB5P2 [NCBI] 0.000395942
LOC653758 [NCBI] 0.000395942
LOC644330 [NCBI] 0.000395942
LOC402643 [NCBI] 0.000395942
TPM3L2 [NCBI] 0.000296904
EIF1AP1 [NCBI] 0.000296904
DUX4C [NCBI] 0.000296904
EPO [NCBI] 0.000294056
MT1L [NCBI] 0.000255786
TFRC [NCBI] 4.98979e-05
TF [NCBI] 4.47154e-05
MS [NCBI] 3.97743e-05
EPB41L1 [NCBI] 3.66123e-05
EPB41L2 [NCBI] 3.58431e-05
EIF4G1 [NCBI] 3.0323e-05
ALOX15 [NCBI] 2.7969e-05
SLC4A1 [NCBI] 2.78762e-05
HBA1 [NCBI] 2.36651e-05
G6PD [NCBI] 2.26604e-05
HSP90AA1 [NCBI] 2.11498e-05
HBA2 [NCBI] 2.02099e-05
STIP1 [NCBI] 1.9407e-05
TCP1 [NCBI] 1.89497e-05
BCAM [NCBI] 1.81678e-05
EIF1AX [NCBI] 1.75149e-05
EPB41 [NCBI] 1.69544e-05
EIF4H [NCBI] 1.57697e-05
EIF4B [NCBI] 1.55929e-05
HBB [NCBI] 1.48704e-05
EPB42 [NCBI] 1.44628e-05
EIF5A [NCBI] 1.43648e-05
ALAS2 [NCBI] 1.39262e-05
RHD [NCBI] 1.37359e-05
OTC [NCBI] 1.33884e-05
SPTB [NCBI] 1.33075e-05
BAG1 [NCBI] 1.29571e-05
EIF2S1 [NCBI] 1.29331e-05
HIF1A [NCBI] 1.09494e-05
PRKRIR [NCBI] 1.09137e-05
GCNT2 [NCBI] 1.07023e-05
HRSP12 [NCBI] 1.07023e-05
ERAF [NCBI] 1.01765e-05
EIF4E [NCBI] 9.90411e-06
EIF4A1 [NCBI] 9.7611e-06
PPID [NCBI] 9.31516e-06
HBD [NCBI] 9.31516e-06
PIGA [NCBI] 9.1918e-06
ST13 [NCBI] 9.12484e-06
VHL [NCBI] 9.05205e-06
TERT [NCBI] 9.02672e-06
CD47 [NCBI] 8.83908e-06
FKBP5 [NCBI] 8.7915e-06
HBE1 [NCBI] 8.7915e-06
EIF2AK3 [NCBI] 8.64373e-06
PKLR [NCBI] 8.44087e-06
PTGES3 [NCBI] 8.25688e-06
HSPH1 [NCBI] 8.19916e-06
PSMC1 [NCBI] 8.19916e-06
GYPA [NCBI] 8.08855e-06
EEF2K [NCBI] 8.03548e-06
HK1 [NCBI] 7.9838e-06
HBM [NCBI] 7.95981e-06
RHCE [NCBI] 7.83642e-06
CDC37 [NCBI] 7.83642e-06
HBG2 [NCBI] 7.78964e-06
CFTR [NCBI] 7.74775e-06
ALOX12 [NCBI] 7.61288e-06
CSNK2A1 [NCBI] 7.52933e-06
ARNT [NCBI] 7.43161e-06
RAB11A [NCBI] 7.42096e-06
TPMT [NCBI] 7.41216e-06
HBG1 [NCBI] 7.37436e-06
BNIP3L [NCBI] 7.33727e-06
UBE2L3 [NCBI] 7.16167e-06
ETF1 [NCBI] 7.12836e-06
DHFR [NCBI] 6.95135e-06
EPAS1 [NCBI] 6.8805e-06
DARC [NCBI] 6.60924e-06
LOC653544 [NCBI] 6.57202e-06
LOC653548 [NCBI] 6.57202e-06
LOC653543 [NCBI] 6.57202e-06
LOC441056 [NCBI] 6.57202e-06
LOC653541 [NCBI] 6.57202e-06
PRB3 [NCBI] 6.57202e-06
LOC653545 [NCBI] 6.57202e-06
GUK2 [NCBI] 6.57202e-06
LOC728410 [NCBI] 6.57202e-06
DNAJB1 [NCBI] 6.48657e-06
CSNK2B [NCBI] 6.2412e-06
HSPA8 [NCBI] 6.19974e-06
PPP1R2 [NCBI] 6.19974e-06
ITGA4 [NCBI] 6.17934e-06
SIGLEC1 [NCBI] 5.8792e-06
EIF2AK2 [NCBI] 5.86191e-06
CSNK2A2 [NCBI] 5.81095e-06
NACA2 [NCBI] 5.70853e-06
PSG11 [NCBI] 5.70853e-06
HSBP1 [NCBI] 5.70853e-06
DUX1 [NCBI] 5.45588e-06
HSPA1A [NCBI] 5.35116e-06
PCYOX1 [NCBI] 5.25461e-06
LPCAT1 [NCBI] 5.25461e-06
AURKA [NCBI] 5.23611e-06
PGGT1B [NCBI] 5.15122e-06
TBP [NCBI] 5.10437e-06
ACTB [NCBI] 5.09283e-06
PFDN4 [NCBI] 5.08729e-06
TMCO1 [NCBI] 5.08729e-06
PFDN2 [NCBI] 5.08729e-06
IARS [NCBI] 5.08729e-06
SLC2A1 [NCBI] 4.97653e-06
STAT2 [NCBI] 4.949e-06
MOCS2 [NCBI] 4.94411e-06
DARS [NCBI] 4.94411e-06
DUX4 [NCBI] 4.94411e-06
PRB4 [NCBI] 4.94411e-06
DNAJA2 [NCBI] 4.94411e-06
AURKAIP1 [NCBI] 4.81897e-06
PRB2 [NCBI] 4.81897e-06
PRH2 [NCBI] 4.81897e-06
BLVRB [NCBI] 4.81897e-06
EIF4A2 [NCBI] 4.70783e-06
JTV1 [NCBI] 4.70783e-06
PDE9A [NCBI] 4.70783e-06
ACHE [NCBI] 4.67358e-06
NQO1 [NCBI] 4.67229e-06
VAMP1 [NCBI] 4.60788e-06
EIF3D [NCBI] 4.60788e-06
MARS [NCBI] 4.60788e-06
PFDN1 [NCBI] 4.60788e-06
EIF2S2 [NCBI] 4.51708e-06
SERPINA7 [NCBI] 4.51708e-06
TOMM34 [NCBI] 4.51708e-06
EPRS [NCBI] 4.51708e-06
RARS [NCBI] 4.51708e-06
PHAX [NCBI] 4.51708e-06
CCT4 [NCBI] 4.51708e-06
EIF5 [NCBI] 4.51708e-06
LARS [NCBI] 4.51708e-06
SUCLA2 [NCBI] 4.51708e-06
H1F0 [NCBI] 4.51708e-06
PRB1 [NCBI] 4.51708e-06
GLUD2 [NCBI] 4.51708e-06
UBE2H [NCBI] 4.51708e-06
CP [NCBI] 4.48881e-06
EIF3F [NCBI] 4.43389e-06
CCT7 [NCBI] 4.43389e-06
LRRFIP1 [NCBI] 4.43389e-06
QARS [NCBI] 4.43389e-06
P2RY13 [NCBI] 4.43389e-06
EIF2S3 [NCBI] 4.43389e-06
ACSL6 [NCBI] 4.43389e-06
SLC12A4 [NCBI] 4.43389e-06
BPGM [NCBI] 4.43389e-06
EIF2AK1 [NCBI] 4.43389e-06
EIF3H [NCBI] 4.43389e-06
PIGK [NCBI] 4.35714e-06
PFDN5 [NCBI] 4.35714e-06
KARS [NCBI] 4.35714e-06
CCT2 [NCBI] 4.35714e-06
ACSL1 [NCBI] 4.35714e-06
STRBP [NCBI] 4.28591e-06
FTMT [NCBI] 4.28591e-06
PPM1A [NCBI] 4.21946e-06
MPP1 [NCBI] 4.21946e-06
CRYM [NCBI] 4.21946e-06
CASP8 [NCBI] 4.21862e-06
OAZ1 [NCBI] 4.15719e-06
RAB1B [NCBI] 4.15719e-06
HSPBP1 [NCBI] 4.15719e-06
SNRPC [NCBI] 4.15719e-06
RPS7 [NCBI] 4.15719e-06
KRT2 [NCBI] 4.15719e-06
TBX2 [NCBI] 4.15719e-06
SOS2 [NCBI] 4.15719e-06
ATP1B2 [NCBI] 4.15719e-06
SELENBP1 [NCBI] 4.09861e-06
EIF2B4 [NCBI] 4.09861e-06
CASP3 [NCBI] 4.06878e-06
NR3C1 [NCBI] 4.01518e-06
RHCG [NCBI] 3.99093e-06
PXMP2 [NCBI] 3.99093e-06
HPCA [NCBI] 3.99093e-06
LTA4H [NCBI] 3.99093e-06
C2orf3 [NCBI] 3.94119e-06
GNB5 [NCBI] 3.94119e-06
HIVEP2 [NCBI] 3.89385e-06
IMPDH2 [NCBI] 3.89385e-06
STRAP [NCBI] 3.89385e-06
SAT2 [NCBI] 3.86751e-06
PGP [NCBI] 3.84867e-06
GYPC [NCBI] 3.84867e-06
ICAM4 [NCBI] 3.84867e-06
PTS [NCBI] 3.84867e-06
SEPN1 [NCBI] 3.84867e-06
NCBP2 [NCBI] 3.84867e-06
EGLN2 [NCBI] 3.80547e-06
RAP2B [NCBI] 3.80547e-06
EEF2 [NCBI] 3.80547e-06
EEF1D [NCBI] 3.76409e-06
EPB49 [NCBI] 3.76409e-06
IPO7 [NCBI] 3.76409e-06
UBE2D3 [NCBI] 3.76409e-06
ADCY6 [NCBI] 3.76409e-06
CYB5R3 [NCBI] 3.76409e-06
TCF7L1 [NCBI] 3.73661e-06
RENBP [NCBI] 3.72438e-06
EIF3A [NCBI] 3.72438e-06
PSMD5 [NCBI] 3.72438e-06
PRH1 [NCBI] 3.72438e-06
HOXB2 [NCBI] 3.72438e-06
MVK [NCBI] 3.72438e-06
PFKM [NCBI] 3.68621e-06
PICALM [NCBI] 3.68621e-06
NCBP1 [NCBI] 3.68621e-06
COPS6 [NCBI] 3.68621e-06
ALOX15B [NCBI] 3.68621e-06
SAT1 [NCBI] 3.64947e-06
RGS7 [NCBI] 3.64947e-06
ALPP [NCBI] 3.64947e-06
PTGES2 [NCBI] 3.61987e-06
TSN [NCBI] 3.61405e-06
DAP3 [NCBI] 3.61405e-06
EIF6 [NCBI] 3.61405e-06
CYB5A [NCBI] 3.54684e-06
CSDE1 [NCBI] 3.54684e-06
IMPDH1 [NCBI] 3.54684e-06
RAD23B [NCBI] 3.51489e-06
CLNS1A [NCBI] 3.51489e-06
RNASEH1 [NCBI] 3.51489e-06
PTGDS [NCBI] 3.48394e-06
METAP2 [NCBI] 3.45395e-06
PSMD2 [NCBI] 3.45395e-06
RPL7 [NCBI] 3.45395e-06
ZFPM1 [NCBI] 3.45395e-06
EGLN3 [NCBI] 3.45395e-06
HIF1AN [NCBI] 3.45395e-06
GCLC [NCBI] 3.45395e-06
DQX1 [NCBI] 3.42485e-06
YBX1 [NCBI] 3.42112e-06
APOA2 [NCBI] 3.39659e-06
IGF2BP1 [NCBI] 3.36912e-06
PSMC2 [NCBI] 3.34241e-06
GNMT [NCBI] 3.34241e-06
ITGB1 [NCBI] 3.34059e-06
PSMA7 [NCBI] 3.31641e-06
PIAS2 [NCBI] 3.31641e-06
MS4A2 [NCBI] 3.31641e-06
MGAT2 [NCBI] 3.31641e-06
PPP1R1B [NCBI] 3.29108e-06
GNAO1 [NCBI] 3.29108e-06
SCRIB [NCBI] 3.29108e-06
EIF4G2 [NCBI] 3.29108e-06
SPTBN1 [NCBI] 3.29108e-06
AP2A1 [NCBI] 3.24233e-06
MT2A [NCBI] 3.24233e-06
IL1B [NCBI] 3.23467e-06
RAD23A [NCBI] 3.21884e-06
MS4A1 [NCBI] 3.21884e-06
RAP2A [NCBI] 3.1959e-06
NMT1 [NCBI] 3.1959e-06
NR1D1 [NCBI] 3.1959e-06
CAMK1 [NCBI] 3.1735e-06
TTK [NCBI] 3.1516e-06
ATP1A2 [NCBI] 3.13018e-06
EGLN1 [NCBI] 3.10922e-06
PCBD1 [NCBI] 3.10922e-06
PSMD4 [NCBI] 3.08872e-06
UNG [NCBI] 3.08872e-06
SRC [NCBI] 3.08537e-06
AR [NCBI] 3.06251e-06
ANK1 [NCBI] 3.04896e-06
DNAJA1 [NCBI] 3.02967e-06
GP6 [NCBI] 3.01077e-06
STAT1 [NCBI] 2.9916e-06
SATB1 [NCBI] 2.95618e-06
ATP1A1 [NCBI] 2.95618e-06
SNRPA [NCBI] 2.95618e-06
SFTPC [NCBI] 2.93866e-06
APOB [NCBI] 2.91743e-06
TYMP [NCBI] 2.85551e-06
KCNA4 [NCBI] 2.85551e-06
REL [NCBI] 2.83971e-06
TEP1 [NCBI] 2.77901e-06
GCK [NCBI] 2.77901e-06
GTF2B [NCBI] 2.77901e-06
DDR1 [NCBI] 2.75004e-06
PRKCD [NCBI] 2.74967e-06
TPM3 [NCBI] 2.72193e-06
EEF1A1 [NCBI] 2.70818e-06
STOM [NCBI] 2.69462e-06
HNRNPK [NCBI] 2.66808e-06
KAL1 [NCBI] 2.65508e-06
PSME1 [NCBI] 2.62961e-06
PENK [NCBI] 2.62961e-06
NAGA [NCBI] 2.61712e-06
NF2 [NCBI] 2.61712e-06
TFDP1 [NCBI] 2.6048e-06
CANX [NCBI] 2.6048e-06
CR1 [NCBI] 2.59264e-06
HSPA4 [NCBI] 2.55706e-06
MAPK9 [NCBI] 2.54549e-06
COPS5 [NCBI] 2.52277e-06
UBB [NCBI] 2.48969e-06
LCAT [NCBI] 2.47892e-06
CALR [NCBI] 2.44732e-06
VDAC1 [NCBI] 2.42684e-06
CAT [NCBI] 2.41968e-06
PPP2CA [NCBI] 2.40679e-06
CLN3 [NCBI] 2.39692e-06
PIM1 [NCBI] 2.3775e-06
KLF1 [NCBI] 2.34911e-06
PAK2 [NCBI] 2.33983e-06
IDE [NCBI] 2.32156e-06
RAN [NCBI] 2.27738e-06
PDIA3 [NCBI] 2.26879e-06
BIRC2 [NCBI] 2.26879e-06
HDAC3 [NCBI] 2.26028e-06
SELE [NCBI] 2.25185e-06
TP53BP1 [NCBI] 2.25185e-06
PODXL [NCBI] 2.2435e-06
PBX1 [NCBI] 2.22701e-06
CENPE [NCBI] 2.21888e-06
FAH [NCBI] 2.21082e-06
CCNE1 [NCBI] 2.19491e-06
SLC9A1 [NCBI] 2.18705e-06
CD59 [NCBI] 2.17926e-06
CENPB [NCBI] 2.17154e-06
CUBN [NCBI] 2.16388e-06
AQP4 [NCBI] 2.12653e-06
HDAC2 [NCBI] 2.11201e-06
PAH [NCBI] 2.11201e-06
AHR [NCBI] 2.09994e-06
E2F4 [NCBI] 2.09065e-06
UCP2 [NCBI] 2.09065e-06
HSF1 [NCBI] 2.08364e-06
GDI1 [NCBI] 2.07668e-06
AGXT2L1 [NCBI] 2.05613e-06
BACE1 [NCBI] 2.04483e-06
GNAS [NCBI] 1.99081e-06
PTPRN [NCBI] 1.94178e-06
VCAM1 [NCBI] 1.92993e-06
AKR1C2 [NCBI] 1.92406e-06
CRP [NCBI] 1.91244e-06
ADA [NCBI] 1.84698e-06
CCRK [NCBI] 1.75435e-06
IL1A [NCBI] 1.74476e-06
FN1 [NCBI] 1.72589e-06
POU1F1 [NCBI] 1.72124e-06
VIM [NCBI] 1.71201e-06
BSG [NCBI] 1.69834e-06
SMAD7 [NCBI] 1.68489e-06
DUSP1 [NCBI] 1.67603e-06
GHR [NCBI] 1.66292e-06
KDR [NCBI] 1.6586e-06
UBE2I [NCBI] 1.64151e-06
MIP [NCBI] 1.63309e-06
CDK7 [NCBI] 1.63309e-06
IL1RN [NCBI] 1.61093e-06
RPA1 [NCBI] 1.58427e-06
HDLBP [NCBI] 1.57249e-06
YY1 [NCBI] 1.57249e-06
ATF2 [NCBI] 1.5686e-06
EPOR [NCBI] 1.55322e-06
CALCA [NCBI] 1.49437e-06
SLC11A1 [NCBI] 1.4461e-06
T [NCBI] 1.40369e-06
TROVE2 [NCBI] 1.35138e-06
MDM2 [NCBI] 1.35138e-06
LEP [NCBI] 1.33663e-06
ICAM1 [NCBI] 1.3308e-06
MAP3K14 [NCBI] 1.28292e-06
CD44 [NCBI] 1.28292e-06
MAPK8 [NCBI] 1.26937e-06
PGR [NCBI] 1.26669e-06
JUN [NCBI] 1.23522e-06
HNF1B [NCBI] 1.22501e-06
CASP7 [NCBI] 1.22247e-06
NID1 [NCBI] 1.20251e-06
PLK1 [NCBI] 1.18787e-06
HNF1A [NCBI] 1.17588e-06
GATA1 [NCBI] 1.15477e-06
BAK1 [NCBI] 1.11863e-06
FABP7 [NCBI] 1.07998e-06
CYBB [NCBI] 1.07998e-06
CDKN1B [NCBI] 1.07789e-06
PARK2 [NCBI] 1.06548e-06
CHEK2 [NCBI] 1.04926e-06
BID [NCBI] 9.85948e-07
GJB2 [NCBI] 9.53665e-07
CASP9 [NCBI] 9.48074e-07
BCL2L1 [NCBI] 9.4267e-07
BCR [NCBI] 9.27864e-07
HDAC1 [NCBI] 9.1449e-07
XPO1 [NCBI] 9.079e-07
COMT [NCBI] 8.75884e-07
UCP3 [NCBI] 8.34971e-07
MCL1 [NCBI] 7.76057e-07
TGFBR1 [NCBI] 7.34604e-07
GJB1 [NCBI] 7.29614e-07
TP53 [NCBI] 6.85494e-07
MBP [NCBI] 6.82654e-07
IL2 [NCBI] 6.56071e-07
LYN [NCBI] 6.49527e-07
E2F1 [NCBI] 6.40918e-07
GAPDH [NCBI] 6.39851e-07
IKBKE [NCBI] 6.2929e-07
PRL [NCBI] 5.73144e-07
CHUK [NCBI] 5.68918e-07
ARID4A [NCBI] 5.67982e-07
IKBKB [NCBI] 5.58719e-07
POMC [NCBI] 5.46917e-07
PRKCA [NCBI] 5.34502e-07
PCNA [NCBI] 4.31074e-07
EGF [NCBI] 4.28258e-07
TJP1 [NCBI] 4.04758e-07
TNF [NCBI] 3.44846e-07
BIRC5 [NCBI] 3.23789e-07
HRAS [NCBI] 2.50458e-07
CDK2 [NCBI] 2.2347e-07
AFP [NCBI] 2.02132e-07
CD68 [NCBI] 1.8514e-07
TNFSF10 [NCBI] 1.28946e-07
STAT3 [NCBI] 8.12149e-08
VWF [NCBI] 7.56146e-08
NOS2 [NCBI] 7.54324e-08
TRH [NCBI] 6.48504e-08
CDKN1A [NCBI] 6.35023e-08
TH [NCBI] 5.57103e-08
VEGFA [NCBI] 1.68544e-08
HGF [NCBI] 1.53453e-08
BAX [NCBI] 4.67865e-09
AVP [NCBI] 2.56551e-09
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
HBFQTL2 [NCBI] 0.00286849
red cell phospholipid defect with hemolysis [NCBI] 0.00206418
EPO [NCBI] 0.00124503
reticular dysgenesia [NCBI] 0.000927015
CDAN3 [NCBI] 0.000812961
HBB [NCBI] 0.000666524
stomatocytosis i [NCBI] 0.000613355
CDAN2 [NCBI] 0.000613355
sickle cell anemia [NCBI] 0.000365275
anemia, microcytic [NCBI] 0.00031274
adenosine deaminase, elevated, hemolytic anemia due to [NCBI] 0.000273091
cyclic hematopoiesis [NCBI] 0.000266407
hemosiderosis, pulmonary, with deficiency of gamma-a globulin [NCBI] 0.000203637
TF [NCBI] 0.000180536
GUK2 [NCBI] 0.000164381
HS [NCBI] 0.000151036
ovalocytosis, hereditary hemolytic [NCBI] 0.000149577
spherocytosis, autosomal recessive [NCBI] 0.000139971
myocardial infarction, susceptibility to, 2 [NCBI] 0.000139971
HBA1 [NCBI] 0.000135813
Ii [NCBI] 0.000132833
EPB41 [NCBI] 0.000122622
phosphoglycerate kinase 1 deficiency [NCBI] 0.000118386
glutathione synthetase deficiency of erythrocytes, hemolytic anemia due to [NCBI] 0.000118386
hexokinase deficiency hemolytic anemia [NCBI] 0.000114856
SCN3 [NCBI] 0.000114856
elliptocytosis, rhesus-unlinked type [NCBI] 0.000111723
porphyria, congenital erythropoietic [NCBI] 0.000108906
bartter syndrome, type 3 [NCBI] 9.98404e-05
G6PD [NCBI] 9.21366e-05
DKC [NCBI] 8.40748e-05
SLC4A1 [NCBI] 8.19673e-05
EPB42 [NCBI] 8.19327e-05
HBA2 [NCBI] 8.05896e-05
glycogen storage disease vii [NCBI] 7.82142e-05
osteogenesis imperfecta, type iia [NCBI] 7.73499e-05
EGF [NCBI] 7.60702e-05
PABPC1 [NCBI] 7.59017e-05
pyruvate kinase deficiency of red cells [NCBI] 7.41457e-05
perchloric acid-soluble protein, 14.5-kd [NCBI] 7.25816e-05
VEGF [NCBI] 6.90038e-05
methemoglobinemia due to deficiency of methemoglobin reductase [NCBI] 6.30722e-05
VHL [NCBI] 5.90282e-05
DBA [NCBI] 5.54634e-05
RHD [NCBI] 5.02584e-05
GPI [NCBI] 4.77214e-05
thrombocytopenic purpura, autoimmune [NCBI] 4.65624e-05
HSBP1 [NCBI] 4.62518e-05
CCT2 [NCBI] 4.62518e-05
CCT7 [NCBI] 4.62518e-05
EIF3D [NCBI] 4.62518e-05
RNUXA [NCBI] 4.62518e-05
hemoglobin mu [NCBI] 4.62518e-05
HIF1AN [NCBI] 4.62518e-05
PCYOX1 [NCBI] 4.62518e-05
EIF3F [NCBI] 4.62518e-05
SPTB [NCBI] 4.51847e-05
HK1 [NCBI] 4.32052e-05
OTC [NCBI] 3.99347e-05
PKLR [NCBI] 3.99347e-05
TNF [NCBI] 3.75794e-05
ANG [NCBI] 3.72952e-05
WBSCR1 [NCBI] 3.62798e-05
unr-interacting protein [NCBI] 3.62798e-05
SNRPC [NCBI] 3.62798e-05
TPMT [NCBI] 3.47502e-05
BLVRB [NCBI] 3.25232e-05
STIP1 [NCBI] 3.25232e-05
CLNS1A [NCBI] 3.25232e-05
EIF3H [NCBI] 3.25232e-05
MOCS2 [NCBI] 3.00878e-05
EIF2B3 [NCBI] 3.00878e-05
FTMT [NCBI] 3.00878e-05
CCT4 [NCBI] 3.00878e-05
scribble, drosophila, homolog of [NCBI] 3.00878e-05
EIF1AX [NCBI] 3.00878e-05
CVID [NCBI] 2.88825e-05
MS4A1 [NCBI] 2.82798e-05
EEF2K [NCBI] 2.82798e-05
PRB3 [NCBI] 2.82798e-05
GCNT2 [NCBI] 2.82798e-05
EIF2B4 [NCBI] 2.82798e-05
mas20p, s. cerevisiae, homolog of [NCBI] 2.82798e-05
EIF4B [NCBI] 2.82798e-05
LRRFIP1 [NCBI] 2.82798e-05
TCP1 [NCBI] 2.82798e-05
MPP1 [NCBI] 2.68414e-05
KRT2A [NCBI] 2.68414e-05
EIF5 [NCBI] 2.68414e-05
EPB49 [NCBI] 2.68414e-05
CRYM [NCBI] 2.68414e-05
GPX3 [NCBI] 2.68414e-05
COPS5 [NCBI] 2.56472e-05
PCBD1 [NCBI] 2.56472e-05
EIF6 [NCBI] 2.56472e-05
VAMP1 [NCBI] 2.56472e-05
TTK [NCBI] 2.56472e-05
GLUD2 [NCBI] 2.56472e-05
TH [NCBI] 2.51712e-05
methemoglobinemia due to deficiency of cytochrome b5 [NCBI] 2.46265e-05
PRH1 [NCBI] 2.37357e-05
ADD1 [NCBI] 2.29455e-05
RNR1 [NCBI] 2.29455e-05
IVD [NCBI] 2.22358e-05
XG [NCBI] 2.22358e-05
EIF2AK3 [NCBI] 2.22358e-05
diphosphoglycerate mutase deficiency of erythrocyte [NCBI] 2.22358e-05
DAP3 [NCBI] 2.22358e-05
CPS1 [NCBI] 2.15919e-05
GSK3A [NCBI] 2.15919e-05
ALOX5AP [NCBI] 2.15919e-05
PFKM [NCBI] 1.99568e-05
CFTR [NCBI] 1.97133e-05
TERT [NCBI] 1.96009e-05
EIF4G1 [NCBI] 1.9488e-05
UBE3A [NCBI] 1.9488e-05
HEPH [NCBI] 1.9488e-05
MAPK9 [NCBI] 1.9488e-05
Ge [NCBI] 1.9488e-05
TPM3 [NCBI] 1.90493e-05
AVP [NCBI] 1.79825e-05
PGP [NCBI] 1.72011e-05
transcobalamin ii deficiency [NCBI] 1.72011e-05
IL1B [NCBI] 1.68853e-05
ERCC2 [NCBI] 1.65838e-05
TBG [NCBI] 1.65838e-05
HP [NCBI] 1.5535e-05
AK1 [NCBI] 1.52529e-05
ENG [NCBI] 1.50162e-05
anemia, sideroblastic, x-linked [NCBI] 1.50162e-05
APOA1 [NCBI] 1.50162e-05
MDM2 [NCBI] 1.47878e-05
protoporphyria, erythropoietic [NCBI] 1.45671e-05
GNMT [NCBI] 1.43537e-05
TPI1 [NCBI] 1.43537e-05
TIMP1 [NCBI] 1.3947e-05
INHBA [NCBI] 1.35645e-05
CP [NCBI] 1.34704e-05
DHFR [NCBI] 1.34156e-05
TPT1 [NCBI] 1.32037e-05
EIF4E [NCBI] 1.26984e-05
PGK1 [NCBI] 1.20825e-05
VHL [NCBI] 1.16577e-05
TFRC [NCBI] 1.15224e-05
TBP [NCBI] 1.0537e-05
HNF1A [NCBI] 1.0537e-05
PRL [NCBI] 1.02347e-05
AQP4 [NCBI] 1.00995e-05
HGF [NCBI] 9.85918e-06
PENK [NCBI] 9.59504e-06
ARNT [NCBI] 9.49924e-06
ACADM [NCBI] 8.70312e-06
SLC11A2 [NCBI] 8.62128e-06
IDE [NCBI] 7.93533e-06
UCP2 [NCBI] 6.95914e-06
VIM [NCBI] 6.84201e-06
KDR [NCBI] 5.89786e-06
PCNA [NCBI] 5.51391e-06
IL6 [NCBI] 5.44526e-06
SOD2 [NCBI] 4.92157e-06
PLK1 [NCBI] 4.91845e-06
FMR1 [NCBI] 4.28362e-06
KLK3 [NCBI] 4.18975e-06
TP53 [NCBI] 4.12388e-06
KITLG [NCBI] 4.09272e-06
EPOR [NCBI] 4.06181e-06
TYMS [NCBI] 3.93006e-06
PMP22 [NCBI] 3.85229e-06
BCR [NCBI] 3.16695e-06
AFP [NCBI] 3.04247e-06
MBP [NCBI] 2.64623e-06
AHR [NCBI] 1.22829e-06
SLE [NCBI] 7.83312e-07
MAG [NCBI] 5.80603e-07
RA [NCBI] 5.78515e-07
AR [NCBI] 3.51401e-07
ADA [NCBI] 3.33357e-07
PPARA [NCBI] 2.89384e-07
POMC [NCBI] 1.77924e-07
APOB [NCBI] 1.69181e-07
CAT [NCBI] 1.18532e-07
ACHE [NCBI] 5.12668e-08
GAPDH [NCBI] 1.81055e-08
IL2 [NCBI] 1.56201e-08
Database Center for Life Science