Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Ribosomes [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
SNORD84 [NCBI] 0.000419965
HULC [NCBI] 0.000419965
SNHG6 [NCBI] 0.000419965
SNORD117 [NCBI] 0.000419965
RPS9P1 [NCBI] 0.000348046
SNORD74 [NCBI] 0.000348046
SNORD75 [NCBI] 0.000348046
RPL3P1 [NCBI] 0.000348046
SNORD80 [NCBI] 0.000348046
SNORD77 [NCBI] 0.000348046
SNORD78 [NCBI] 0.000348046
SNORD76 [NCBI] 0.000348046
GAS5 [NCBI] 0.000348046
SNORD81 [NCBI] 0.000348046
RPL23AP3 [NCBI] 0.000348046
SNORD79 [NCBI] 0.000348046
SNORD87 [NCBI] 0.000320909
RP11-49G10.8 [NCBI] 0.000320909
SNORA63 [NCBI] 0.000290196
TRNL1 [NCBI] 0.000219817
H19 [NCBI] 0.000202459
RPS19 [NCBI] 0.000165747
RPL4 [NCBI] 0.000153756
EIF1AX [NCBI] 0.000132389
ETF1 [NCBI] 0.000101542
EIF4G1 [NCBI] 7.89945e-05
RPL9 [NCBI] 6.86911e-05
XPO1 [NCBI] 5.66918e-05
RPL7 [NCBI] 5.63129e-05
RPS18 [NCBI] 4.9563e-05
RPL5 [NCBI] 4.89684e-05
RPS21 [NCBI] 4.66561e-05
RRP9 [NCBI] 4.54677e-05
PCBP2 [NCBI] 4.52568e-05
RPL27 [NCBI] 4.51082e-05
EIF6 [NCBI] 4.44349e-05
EIF3J [NCBI] 3.78117e-05
FMR1 [NCBI] 3.73948e-05
EIF4EBP1 [NCBI] 3.55345e-05
PES1 [NCBI] 3.39107e-05
CSDE1 [NCBI] 3.08979e-05
RPL14 [NCBI] 3.02856e-05
EIF4G2 [NCBI] 2.92226e-05
EIF3B [NCBI] 2.84988e-05
RPS6 [NCBI] 2.81828e-05
EIF4B [NCBI] 2.74859e-05
DKC1 [NCBI] 2.54885e-05
RPL22 [NCBI] 2.50702e-05
RPS3 [NCBI] 2.47422e-05
XIAP [NCBI] 2.38516e-05
SSB [NCBI] 2.31101e-05
EIF5 [NCBI] 2.31079e-05
EIF2S1 [NCBI] 2.28634e-05
EIF5A [NCBI] 2.23879e-05
RPL35A [NCBI] 2.23702e-05
MRPS12 [NCBI] 2.20473e-05
PTBP1 [NCBI] 2.19836e-05
RPL6 [NCBI] 2.17487e-05
PCBP1 [NCBI] 2.15038e-05
NPM1 [NCBI] 2.13545e-05
RPS24 [NCBI] 2.07385e-05
RPS25 [NCBI] 2.07385e-05
RPL23 [NCBI] 2.05216e-05
RPL11 [NCBI] 2.05216e-05
RPS14 [NCBI] 2.05216e-05
EIF2A [NCBI] 2.05216e-05
RPLP0 [NCBI] 1.97558e-05
EMG1 [NCBI] 1.96935e-05
EIF3A [NCBI] 1.95854e-05
STAU1 [NCBI] 1.84348e-05
MRPL12 [NCBI] 1.82773e-05
MRPL23 [NCBI] 1.77649e-05
RPL26 [NCBI] 1.69486e-05
RPS15 [NCBI] 1.69486e-05
EIF5B [NCBI] 1.66118e-05
RPL28 [NCBI] 1.63093e-05
RPS5 [NCBI] 1.63093e-05
RRBP1 [NCBI] 1.63093e-05
MYC [NCBI] 1.57716e-05
HNRNPC [NCBI] 1.54303e-05
MRPL47 [NCBI] 1.53732e-05
EIF3C [NCBI] 1.53366e-05
RPS2 [NCBI] 1.51361e-05
RPS16 [NCBI] 1.51361e-05
RPL21 [NCBI] 1.44465e-05
RPL10 [NCBI] 1.41536e-05
DHFR [NCBI] 1.40711e-05
TP53 [NCBI] 1.40434e-05
EEF2 [NCBI] 1.40173e-05
FRAP1 [NCBI] 1.39366e-05
RPL7A [NCBI] 1.3887e-05
PTBP2 [NCBI] 1.3887e-05
MRPS2 [NCBI] 1.34616e-05
MRPL21 [NCBI] 1.34616e-05
MRPL52 [NCBI] 1.34616e-05
GNB2L1 [NCBI] 1.34165e-05
DAP3 [NCBI] 1.34161e-05
SBDS [NCBI] 1.32059e-05
MDM2 [NCBI] 1.31005e-05
MRPS15 [NCBI] 1.25979e-05
MRPL9 [NCBI] 1.25979e-05
MRPL16 [NCBI] 1.25979e-05
MRPS21 [NCBI] 1.25979e-05
NOC4L [NCBI] 1.25979e-05
RPL39 [NCBI] 1.25979e-05
MRPL55 [NCBI] 1.25979e-05
MRPL51 [NCBI] 1.25979e-05
PA2G4 [NCBI] 1.24883e-05
TCP1 [NCBI] 1.24883e-05
MRPL10 [NCBI] 1.20051e-05
NMD3 [NCBI] 1.20051e-05
MRPS18A [NCBI] 1.20051e-05
MRPL13 [NCBI] 1.20051e-05
NVL [NCBI] 1.20051e-05
MRPS11 [NCBI] 1.20051e-05
MRPS5 [NCBI] 1.20051e-05
PABPC1 [NCBI] 1.19109e-05
BAG1 [NCBI] 1.18769e-05
MRPS18B [NCBI] 1.15509e-05
C15orf15 [NCBI] 1.15509e-05
MRPS16 [NCBI] 1.15509e-05
MRPS6 [NCBI] 1.15509e-05
MRPL32 [NCBI] 1.15509e-05
RPS28 [NCBI] 1.15509e-05
MRPL20 [NCBI] 1.15509e-05
MRPL42 [NCBI] 1.15509e-05
OXA1L [NCBI] 1.15414e-05
SNRPA [NCBI] 1.13727e-05
MRPS7 [NCBI] 1.11821e-05
MRPS17 [NCBI] 1.11821e-05
MRPL22 [NCBI] 1.11821e-05
MRPS24 [NCBI] 1.11821e-05
PFDN4 [NCBI] 1.11821e-05
DNAJC2 [NCBI] 1.11821e-05
MRPL11 [NCBI] 1.11821e-05
CDC2L2 [NCBI] 1.09649e-05
WDR12 [NCBI] 1.08714e-05
UPF1 [NCBI] 1.0736e-05
RPS23 [NCBI] 1.06028e-05
RPL35 [NCBI] 1.06028e-05
EIF1 [NCBI] 1.06028e-05
EIF3G [NCBI] 1.06028e-05
HNRNPA1 [NCBI] 1.05648e-05
SRPR [NCBI] 1.03663e-05
RPL18A [NCBI] 1.03663e-05
DDX47 [NCBI] 1.01549e-05
KRR1 [NCBI] 1.01549e-05
EIF3D [NCBI] 1.01549e-05
RPL8 [NCBI] 1.01549e-05
PFDN1 [NCBI] 1.01549e-05
ELAVL1 [NCBI] 1.01043e-05
DDX56 [NCBI] 9.96395e-06
EIF2S2 [NCBI] 9.96395e-06
RPS10 [NCBI] 9.96395e-06
RPL12 [NCBI] 9.96395e-06
NOL5A [NCBI] 9.96395e-06
EIF2S3 [NCBI] 9.78972e-06
BOP1 [NCBI] 9.62954e-06
BYSL [NCBI] 9.62954e-06
RBM3 [NCBI] 9.48132e-06
RPL13A [NCBI] 9.48132e-06
RPS17 [NCBI] 9.34339e-06
RPS7 [NCBI] 9.21443e-06
RPLP1 [NCBI] 9.21443e-06
NKRF [NCBI] 9.21443e-06
RPS9 [NCBI] 9.21443e-06
RPLP2 [NCBI] 8.9792e-06
RPL3 [NCBI] 8.87128e-06
EIF3I [NCBI] 8.87128e-06
SECISBP2 [NCBI] 8.76893e-06
RPS26 [NCBI] 8.76893e-06
PPM1D [NCBI] 8.49022e-06
EIF3E [NCBI] 8.49022e-06
NARS [NCBI] 8.32407e-06
RPL29 [NCBI] 8.09839e-06
CDC2L1 [NCBI] 8.09839e-06
RPS27 [NCBI] 8.02855e-06
ELF4 [NCBI] 8.02855e-06
THOC4 [NCBI] 7.77154e-06
LUZP6 [NCBI] 7.68587e-06
MRPL54 [NCBI] 7.68587e-06
MRPS36 [NCBI] 7.68587e-06
MRPS34 [NCBI] 7.68587e-06
SLBP [NCBI] 7.6546e-06
UBTF [NCBI] 7.54421e-06
FXR1 [NCBI] 7.34044e-06
KCNA4 [NCBI] 6.55394e-06
APAF1 [NCBI] 6.31981e-06
MRPL46 [NCBI] 6.2982e-06
MRPL48 [NCBI] 6.2982e-06
MRPL53 [NCBI] 6.2982e-06
MRPL44 [NCBI] 6.2982e-06
METT11D1 [NCBI] 6.2982e-06
MRPS18C [NCBI] 6.2982e-06
NUDT16 [NCBI] 6.2982e-06
RPP14 [NCBI] 5.81035e-06
RIBIN [NCBI] 5.77472e-06
MRP63 [NCBI] 5.77472e-06
AEN [NCBI] 5.77472e-06
MRPS33 [NCBI] 5.77472e-06
C14orf169 [NCBI] 5.77472e-06
MRPL34 [NCBI] 5.77472e-06
MRPS23 [NCBI] 5.77472e-06
MRPL4 [NCBI] 5.77472e-06
MRPS27 [NCBI] 5.77472e-06
MRPL45 [NCBI] 5.77472e-06
CDKN2A [NCBI] 5.60514e-06
WDR74 [NCBI] 5.43493e-06
MRPL43 [NCBI] 5.43493e-06
NACA2 [NCBI] 5.43493e-06
WIBG [NCBI] 5.43493e-06
RPL26L1 [NCBI] 5.43493e-06
MRPL36 [NCBI] 5.43493e-06
MRPL35 [NCBI] 5.43493e-06
MRPL50 [NCBI] 5.43493e-06
MRPS14 [NCBI] 5.43493e-06
NDST3 [NCBI] 5.43493e-06
RRP15 [NCBI] 5.43493e-06
ADAMTS6 [NCBI] 5.43493e-06
MRPL27 [NCBI] 5.43493e-06
SSR3 [NCBI] 5.43493e-06
MRPL49 [NCBI] 5.43493e-06
TINP1 [NCBI] 5.43493e-06
SETD4 [NCBI] 5.43493e-06
BXDC1 [NCBI] 5.43493e-06
MRRF [NCBI] 5.43493e-06
MRPS35 [NCBI] 5.43493e-06
MRPS26 [NCBI] 5.43493e-06
PDIA3 [NCBI] 5.36066e-06
BIRC2 [NCBI] 5.36066e-06
EIF4E [NCBI] 5.25893e-06
ATF4 [NCBI] 5.25893e-06
MRPS28 [NCBI] 5.18239e-06
ZCCHC17 [NCBI] 5.18239e-06
VCY [NCBI] 5.18239e-06
RANGRF [NCBI] 5.18239e-06
ISG20L2 [NCBI] 5.18239e-06
MRPS10 [NCBI] 5.18239e-06
RPL3L [NCBI] 5.18239e-06
MRPS25 [NCBI] 5.18239e-06
MRPS31 [NCBI] 5.18239e-06
SENP5 [NCBI] 5.18239e-06
NOP14 [NCBI] 5.18239e-06
MRPL33 [NCBI] 5.18239e-06
MRPS9 [NCBI] 5.18239e-06
BMS1 [NCBI] 5.18239e-06
MRPL18 [NCBI] 5.18239e-06
BXDC5 [NCBI] 5.18239e-06
TRNT1 [NCBI] 4.98123e-06
GRWD1 [NCBI] 4.98123e-06
MRPL1 [NCBI] 4.98123e-06
SDAD1 [NCBI] 4.98123e-06
GCN1L1 [NCBI] 4.98123e-06
ZNF7 [NCBI] 4.98123e-06
MRPL39 [NCBI] 4.98123e-06
PRMT3 [NCBI] 4.98123e-06
IMP4 [NCBI] 4.98123e-06
PLRG1 [NCBI] 4.98123e-06
LACTB [NCBI] 4.98123e-06
RPL17 [NCBI] 4.98123e-06
RPL24 [NCBI] 4.98123e-06
NOB1 [NCBI] 4.98123e-06
SPC25 [NCBI] 4.98123e-06
RPL34 [NCBI] 4.98123e-06
PRKDC [NCBI] 4.81465e-06
RBM28 [NCBI] 4.81402e-06
UTP18 [NCBI] 4.81402e-06
CBR3 [NCBI] 4.81402e-06
NOL8 [NCBI] 4.81402e-06
RRS1 [NCBI] 4.81402e-06
MRPL41 [NCBI] 4.81402e-06
PDCD11 [NCBI] 4.81402e-06
RPL27A [NCBI] 4.81402e-06
MRPS30 [NCBI] 4.81402e-06
DHX15 [NCBI] 4.81402e-06
RPL37 [NCBI] 4.81402e-06
RPL15 [NCBI] 4.81402e-06
RPS6KA6 [NCBI] 4.81402e-06
PFDN2 [NCBI] 4.81402e-06
RPL41 [NCBI] 4.81402e-06
UBL5 [NCBI] 4.67095e-06
RPL38 [NCBI] 4.67095e-06
STAU2 [NCBI] 4.67095e-06
NOL6 [NCBI] 4.67095e-06
RPL36 [NCBI] 4.67095e-06
GFM1 [NCBI] 4.67095e-06
RPL30 [NCBI] 4.67095e-06
INA [NCBI] 4.67095e-06
RPS15A [NCBI] 4.67095e-06
BTF3 [NCBI] 4.67095e-06
SSR4 [NCBI] 4.67095e-06
MRPL28 [NCBI] 4.67095e-06
LETM1 [NCBI] 4.67095e-06
MRPL19 [NCBI] 4.67095e-06
SRPRB [NCBI] 4.67095e-06
NUFIP1 [NCBI] 4.67095e-06
EIF4G3 [NCBI] 4.54592e-06
SURF6 [NCBI] 4.54592e-06
RPL31 [NCBI] 4.54592e-06
EIF3K [NCBI] 4.54592e-06
RPL36A [NCBI] 4.54592e-06
HNRPDL [NCBI] 4.54592e-06
RCL1 [NCBI] 4.54592e-06
MRPS22 [NCBI] 4.54592e-06
SSR2 [NCBI] 4.4349e-06
ABCF1 [NCBI] 4.4349e-06
SRP9 [NCBI] 4.4349e-06
PPIE [NCBI] 4.4349e-06
H1FX [NCBI] 4.4349e-06
RPH3AL [NCBI] 4.4349e-06
RPL18 [NCBI] 4.4349e-06
POLRMT [NCBI] 4.4349e-06
VCX [NCBI] 4.4349e-06
SENP8 [NCBI] 4.4349e-06
RPS11 [NCBI] 4.4349e-06
SSR1 [NCBI] 4.33506e-06
COX4I1 [NCBI] 4.33506e-06
RPS29 [NCBI] 4.33506e-06
SEMA6A [NCBI] 4.33506e-06
WDR36 [NCBI] 4.33506e-06
RPN1 [NCBI] 4.33506e-06
XPOT [NCBI] 4.33506e-06
RPS20 [NCBI] 4.33506e-06
RPL32 [NCBI] 4.33506e-06
MINA [NCBI] 4.33506e-06
RRP1 [NCBI] 4.33506e-06
CEBPZ [NCBI] 4.33506e-06
DCLRE1A [NCBI] 4.24437e-06
RPL23A [NCBI] 4.24437e-06
SKIV2L2 [NCBI] 4.24437e-06
RPL10A [NCBI] 4.24437e-06
SKIV2L [NCBI] 4.24437e-06
RPS8 [NCBI] 4.24437e-06
DYNC1I1 [NCBI] 4.24437e-06
SAA4 [NCBI] 4.24437e-06
SFRS1 [NCBI] 4.17462e-06
EIF3F [NCBI] 4.16129e-06
RPL13 [NCBI] 4.16129e-06
SRP14 [NCBI] 4.16129e-06
MYH1 [NCBI] 4.16129e-06
UTP20 [NCBI] 4.16129e-06
EIF3H [NCBI] 4.16129e-06
ACSL6 [NCBI] 4.16129e-06
RPN2 [NCBI] 4.16129e-06
DDX21 [NCBI] 4.08465e-06
PFDN5 [NCBI] 4.08465e-06
SYT2 [NCBI] 4.08465e-06
GAR1 [NCBI] 4.08465e-06
PDF [NCBI] 4.08465e-06
RPS12 [NCBI] 4.08465e-06
RBM4 [NCBI] 4.01353e-06
SENP3 [NCBI] 4.01353e-06
EIF2B3 [NCBI] 4.01353e-06
IFIT1 [NCBI] 4.01353e-06
EIF4A3 [NCBI] 4.01353e-06
IFIT2 [NCBI] 4.01353e-06
FAU [NCBI] 3.94719e-06
IREB2 [NCBI] 3.94719e-06
SLC38A2 [NCBI] 3.94719e-06
HDLBP [NCBI] 3.93353e-06
MAP3K12 [NCBI] 3.88503e-06
EIF4A1 [NCBI] 3.88503e-06
ANAPC5 [NCBI] 3.88503e-06
GSPT1 [NCBI] 3.88503e-06
PUM1 [NCBI] 3.88503e-06
MCRS1 [NCBI] 3.88503e-06
EIF4H [NCBI] 3.82656e-06
TRIM27 [NCBI] 3.82656e-06
SEC61A1 [NCBI] 3.82656e-06
EIF2B2 [NCBI] 3.82656e-06
TUBB4 [NCBI] 3.82656e-06
RPS4X [NCBI] 3.77137e-06
HAGH [NCBI] 3.77137e-06
VEGFA [NCBI] 3.73345e-06
GNL3 [NCBI] 3.71911e-06
DLAT [NCBI] 3.71911e-06
RPL19 [NCBI] 3.71911e-06
NACA [NCBI] 3.71911e-06
RPS6KB2 [NCBI] 3.71911e-06
IGF2 [NCBI] 3.68568e-06
LEMD3 [NCBI] 3.66948e-06
SEC61B [NCBI] 3.66948e-06
MTR [NCBI] 3.66948e-06
IGJ [NCBI] 3.66948e-06
ABCE1 [NCBI] 3.66948e-06
PRKCB [NCBI] 3.66579e-06
UBA52 [NCBI] 3.62225e-06
RPS27A [NCBI] 3.62225e-06
PPY [NCBI] 3.62225e-06
XPO5 [NCBI] 3.62225e-06
DDX3X [NCBI] 3.57718e-06
ILF2 [NCBI] 3.57718e-06
CBR1 [NCBI] 3.57718e-06
NCBP2 [NCBI] 3.57718e-06
PPP2R2B [NCBI] 3.5341e-06
HNRNPM [NCBI] 3.5341e-06
FXR2 [NCBI] 3.5341e-06
TRAP1 [NCBI] 3.49283e-06
DDX17 [NCBI] 3.49283e-06
SF3A1 [NCBI] 3.49283e-06
RPS3A [NCBI] 3.49283e-06
SYNCRIP [NCBI] 3.45323e-06
RPS13 [NCBI] 3.45323e-06
TUBB3 [NCBI] 3.45323e-06
RBMX [NCBI] 3.45323e-06
SNRPD2 [NCBI] 3.45323e-06
MCTS1 [NCBI] 3.41517e-06
MBNL1 [NCBI] 3.41517e-06
DDX6 [NCBI] 3.41517e-06
NUP88 [NCBI] 3.37854e-06
CDC5L [NCBI] 3.34323e-06
PABPN1 [NCBI] 3.30916e-06
CNBP [NCBI] 3.27624e-06
SNRPD3 [NCBI] 3.27624e-06
MYBBP1A [NCBI] 3.27624e-06
RNASEH1 [NCBI] 3.2444e-06
PSMD7 [NCBI] 3.21357e-06
SERPINH1 [NCBI] 3.21357e-06
RNASEL [NCBI] 3.18368e-06
METAP2 [NCBI] 3.18368e-06
TCOF1 [NCBI] 3.18368e-06
RPS6KA2 [NCBI] 3.15469e-06
DQX1 [NCBI] 3.15469e-06
PSMC1 [NCBI] 3.12654e-06
FGF2 [NCBI] 3.10701e-06
SNRPD1 [NCBI] 3.09919e-06
IGF2BP1 [NCBI] 3.09919e-06
UPF2 [NCBI] 3.09919e-06
G3BP1 [NCBI] 3.07259e-06
ACAT1 [NCBI] 3.07259e-06
SOD1 [NCBI] 3.05854e-06
CFTR [NCBI] 3.05709e-06
FTH1 [NCBI] 3.0467e-06
RPSA [NCBI] 2.99691e-06
DAPK1 [NCBI] 2.99691e-06
HNRNPU [NCBI] 2.99691e-06
ATP2C1 [NCBI] 2.97295e-06
TUBA1A [NCBI] 2.94957e-06
NMT1 [NCBI] 2.92675e-06
AKAP9 [NCBI] 2.92675e-06
YBX1 [NCBI] 2.91784e-06
RBM8A [NCBI] 2.90445e-06
FGF5 [NCBI] 2.90445e-06
MKNK1 [NCBI] 2.90445e-06
CUGBP1 [NCBI] 2.90445e-06
M6PRBP1 [NCBI] 2.88267e-06
SLC5A5 [NCBI] 2.87375e-06
CDC27 [NCBI] 2.84052e-06
CHD4 [NCBI] 2.84052e-06
RANGAP1 [NCBI] 2.84052e-06
SNRPB [NCBI] 2.82012e-06
ANG [NCBI] 2.82012e-06
HOXB4 [NCBI] 2.80015e-06
JUND [NCBI] 2.78058e-06
SKIL [NCBI] 2.76141e-06
RTN4R [NCBI] 2.74262e-06
DEFA1 [NCBI] 2.68837e-06
ETV4 [NCBI] 2.65385e-06
IQGAP1 [NCBI] 2.65385e-06
UBE2L3 [NCBI] 2.62054e-06
MDM4 [NCBI] 2.60431e-06
ELF1 [NCBI] 2.58836e-06
PSIP1 [NCBI] 2.57267e-06
NUP214 [NCBI] 2.55724e-06
DDX5 [NCBI] 2.55724e-06
PPP1R15A [NCBI] 2.54206e-06
PRKAB1 [NCBI] 2.52712e-06
TUBB2A [NCBI] 2.52712e-06
RHEB [NCBI] 2.51241e-06
NOP2 [NCBI] 2.51241e-06
PIAS1 [NCBI] 2.49793e-06
TSC1 [NCBI] 2.49793e-06
LTB [NCBI] 2.49793e-06
HOXA13 [NCBI] 2.48367e-06
NXF1 [NCBI] 2.48367e-06
MTPN [NCBI] 2.46962e-06
RPS6KA3 [NCBI] 2.44214e-06
EEF1A1 [NCBI] 2.44214e-06
PANK2 [NCBI] 2.36424e-06
NEDD8 [NCBI] 2.33965e-06
RANBP1 [NCBI] 2.33965e-06
NOTCH2 [NCBI] 2.33965e-06
SMAD5 [NCBI] 2.3276e-06
LPO [NCBI] 2.30396e-06
TNFSF14 [NCBI] 2.26958e-06
TEK [NCBI] 2.2584e-06
HS3ST5 [NCBI] 2.24736e-06
BIRC3 [NCBI] 2.24736e-06
NCL [NCBI] 2.23644e-06
NOD1 [NCBI] 2.19404e-06
STIM1 [NCBI] 2.19404e-06
CSNK2B [NCBI] 2.17354e-06
RPS6KB1 [NCBI] 2.17354e-06
RANBP2 [NCBI] 2.17354e-06
LTBR [NCBI] 2.16347e-06
TYR [NCBI] 2.16347e-06
RASA1 [NCBI] 2.16347e-06
HSPA8 [NCBI] 2.1535e-06
MCM2 [NCBI] 2.14364e-06
GATA6 [NCBI] 2.14364e-06
FGF1 [NCBI] 2.12424e-06
RAB6A [NCBI] 2.09589e-06
ARF1 [NCBI] 2.09589e-06
PDGFB [NCBI] 2.08663e-06
PAK2 [NCBI] 2.07747e-06
CHAF1A [NCBI] 2.06839e-06
ATF6 [NCBI] 2.05052e-06
LBR [NCBI] 1.99892e-06
EIF2AK2 [NCBI] 1.9906e-06
IL3 [NCBI] 1.9906e-06
NAT1 [NCBI] 1.98236e-06
GADD45A [NCBI] 1.9661e-06
CD70 [NCBI] 1.95012e-06
TFPI2 [NCBI] 1.95012e-06
MAPK1 [NCBI] 1.94426e-06
CSF2 [NCBI] 1.94224e-06
IRF2 [NCBI] 1.93443e-06
HNRNPD [NCBI] 1.9114e-06
NFKB2 [NCBI] 1.9114e-06
CDKN1A [NCBI] 1.85173e-06
HIF1A [NCBI] 1.8339e-06
LEF1 [NCBI] 1.80446e-06
AGXT2L1 [NCBI] 1.79777e-06
SFRS2 [NCBI] 1.77152e-06
TOP2B [NCBI] 1.72128e-06
PGGT1B [NCBI] 1.651e-06
CDKN1C [NCBI] 1.60184e-06
GJA1 [NCBI] 1.58088e-06
AGTR1 [NCBI] 1.58088e-06
PVR [NCBI] 1.52578e-06
SLPI [NCBI] 1.43409e-06
CDC42 [NCBI] 1.41268e-06
NCK1 [NCBI] 1.40847e-06
ADA [NCBI] 1.40836e-06
CP [NCBI] 1.33999e-06
IGF1R [NCBI] 1.33231e-06
YY1 [NCBI] 1.3247e-06
PLD1 [NCBI] 1.31341e-06
EPOR [NCBI] 1.30598e-06
PTEN [NCBI] 1.29082e-06
IRF3 [NCBI] 1.25583e-06
CSNK2A1 [NCBI] 1.22188e-06
RAB11A [NCBI] 1.18937e-06
CBX4 [NCBI] 1.18619e-06
CDC2 [NCBI] 1.17361e-06
NR3C1 [NCBI] 1.12238e-06
SOX9 [NCBI] 1.09102e-06
PREPL [NCBI] 1.07173e-06
NTN1 [NCBI] 1.06631e-06
SAT2 [NCBI] 1.05559e-06
SP3 [NCBI] 1.04766e-06
MAPK8 [NCBI] 1.03204e-06
PTH [NCBI] 1.00621e-06
CS [NCBI] 9.91995e-07
CCND1 [NCBI] 9.42664e-07
AKT1 [NCBI] 8.94263e-07
BAK1 [NCBI] 8.88202e-07
ERBB2 [NCBI] 8.84028e-07
ENG [NCBI] 8.5752e-07
CYBB [NCBI] 8.51551e-07
CDKN1B [NCBI] 8.49573e-07
TNF [NCBI] 8.46506e-07
PARK2 [NCBI] 8.37831e-07
MAPK3 [NCBI] 8.32037e-07
CST3 [NCBI] 8.30118e-07
RAC1 [NCBI] 8.30118e-07
CNN1 [NCBI] 8.18718e-07
TFRC [NCBI] 8.0937e-07
MARCKS [NCBI] 7.78574e-07
BID [NCBI] 7.6286e-07
NGF [NCBI] 7.5371e-07
MAPK14 [NCBI] 7.50906e-07
GJB2 [NCBI] 7.3258e-07
TOP2A [NCBI] 7.29306e-07
TNFSF10 [NCBI] 7.0517e-07
BCL2 [NCBI] 6.9751e-07
RUNX1 [NCBI] 6.94422e-07
CFLAR [NCBI] 6.82228e-07
MAPT [NCBI] 6.73246e-07
COMT [NCBI] 6.60029e-07
APOB [NCBI] 6.42866e-07
FAS [NCBI] 6.37259e-07
SHC1 [NCBI] 6.26208e-07
PRKCD [NCBI] 5.74058e-07
PDGFA [NCBI] 5.5694e-07
TF [NCBI] 5.28849e-07
EGR1 [NCBI] 5.04401e-07
HTT [NCBI] 5.00083e-07
CAV1 [NCBI] 4.90506e-07
CREBBP [NCBI] 4.81114e-07
FOLR1 [NCBI] 4.73936e-07
EGFR [NCBI] 4.61765e-07
CD4 [NCBI] 4.0597e-07
SNCA [NCBI] 3.86311e-07
TNFRSF11A [NCBI] 3.74785e-07
GRB2 [NCBI] 3.57312e-07
PRKCA [NCBI] 3.51145e-07
PTGS1 [NCBI] 3.43573e-07
CTGF [NCBI] 3.42824e-07
PRL [NCBI] 3.0017e-07
TNFSF11 [NCBI] 2.9713e-07
CTSL1 [NCBI] 2.55043e-07
CD38 [NCBI] 2.32691e-07
TH [NCBI] 2.13986e-07
ACHE [NCBI] 1.49711e-07
PLAUR [NCBI] 1.45432e-07
CDK2 [NCBI] 9.81146e-08
AFP [NCBI] 8.30124e-08
GFAP [NCBI] 4.9436e-08
CASP3 [NCBI] 4.84678e-08
BDNF [NCBI] 4.6106e-08
FASLG [NCBI] 4.24304e-08
BCL2L1 [NCBI] 1.66216e-08
NOS2 [NCBI] 9.54797e-09
AR [NCBI] 6.34569e-09
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
DBA [NCBI] 0.000695795
PABPC1 [NCBI] 0.000327244
SLE [NCBI] 0.000303709
ichthyosis vulgaris [NCBI] 0.00027571
DKC [NCBI] 0.000223943
diamond-blackfan anemia 3 [NCBI] 0.000211181
ETF1 [NCBI] 0.00020263
SDS [NCBI] 0.000185044
DKC1 [NCBI] 0.000173048
FMR1 [NCBI] 0.000167114
RPS6 [NCBI] 0.000166242
EEF2 [NCBI] 0.000164236
ectodermal dysplasia, hypohidrotic, with hypothyroidism and ciliary dyskinesia [NCBI] 0.000157111
FRAP1 [NCBI] 0.00015482
ichthyosis, bullous type [NCBI] 0.000134669
cardiomyopathy, infantile histiocytoid [NCBI] 0.000134669
ZRF1 [NCBI] 0.000131981
EIF4B [NCBI] 0.000123953
EIF6 [NCBI] 0.000113776
hepatitis c virus, susceptibility to [NCBI] 9.89991e-05
EIF3J [NCBI] 9.87475e-05
GRWD1 [NCBI] 9.87475e-05
EMG1 [NCBI] 9.87475e-05
SRP54 [NCBI] 9.87475e-05
UBTF [NCBI] 9.07855e-05
RPS19 [NCBI] 8.62837e-05
MRPL13 [NCBI] 7.87953e-05
BOP1 [NCBI] 7.4536e-05
CHH [NCBI] 7.19977e-05
EIF5 [NCBI] 7.12738e-05
EIF4G2 [NCBI] 7.12738e-05
CES [NCBI] 6.80358e-05
DHFR [NCBI] 6.39046e-05
RPS14 [NCBI] 5.98854e-05
RPS3 [NCBI] 5.86365e-05
CMH [NCBI] 5.78709e-05
EIF4G1 [NCBI] 5.54391e-05
RA [NCBI] 5.48881e-05
krabbe disease [NCBI] 5.2301e-05
breast cancer- and salivary gland-expressed gene [NCBI] 4.93567e-05
SURF6 [NCBI] 4.93567e-05
SNORA62 [NCBI] 4.93567e-05
NMD3 [NCBI] 4.93567e-05
RRP15 [NCBI] 4.93567e-05
myeloproliferative disease-associated antigen, 6-kd [NCBI] 4.93567e-05
CBR3 [NCBI] 4.93567e-05
DDX56 [NCBI] 4.93567e-05
RCL1 [NCBI] 4.93567e-05
eukaryotic translation initiation factor 2a [NCBI] 4.93567e-05
SLBP [NCBI] 4.93367e-05
ATF4 [NCBI] 4.81502e-05
TNF [NCBI] 4.40133e-05
EIF4E [NCBI] 4.11433e-05
SRP14 [NCBI] 3.93806e-05
RPN1 [NCBI] 3.93806e-05
SRP19 [NCBI] 3.93806e-05
RPL23A [NCBI] 3.93806e-05
GAS5 [NCBI] 3.93806e-05
SRP9 [NCBI] 3.93806e-05
NOLA2 [NCBI] 3.93806e-05
TRN [NCBI] 3.93806e-05
TSR1 [NCBI] 3.93806e-05
NOLA1 [NCBI] 3.93806e-05
HSPA14 [NCBI] 3.93806e-05
selenoprotein translation factor selb [NCBI] 3.93806e-05
RPS15 [NCBI] 3.93806e-05
EIF5B [NCBI] 3.93806e-05
MRPL12 [NCBI] 3.93806e-05
RPL39 [NCBI] 3.93806e-05
GCN1L1 [NCBI] 3.93806e-05
BMS1 [NCBI] 3.93806e-05
NOL14 [NCBI] 3.93806e-05
MTTL1 [NCBI] 3.86359e-05
TRG1 [NCBI] 3.56199e-05
NOLA3 [NCBI] 3.56199e-05
UBL5 [NCBI] 3.56199e-05
SRP68 [NCBI] 3.56199e-05
SEMA6A [NCBI] 3.56199e-05
RPL23 [NCBI] 3.56199e-05
MYT2 [NCBI] 3.56199e-05
mitochondrial ribosomal protein s16: mrps16 [NCBI] 3.56199e-05
EIF3K [NCBI] 3.56199e-05
TRNP3 [NCBI] 3.56199e-05
NACA [NCBI] 3.56199e-05
RPS2 [NCBI] 3.31804e-05
EIF2B3 [NCBI] 3.31804e-05
SRP72 [NCBI] 3.31804e-05
SRPR [NCBI] 3.31804e-05
RPS24 [NCBI] 3.31804e-05
RBM4 [NCBI] 3.31804e-05
COPB [NCBI] 3.31804e-05
EIF1AX [NCBI] 3.31804e-05
RPL22 [NCBI] 3.13683e-05
RBM3 [NCBI] 3.13683e-05
CHD4 [NCBI] 3.13683e-05
TROVE2 [NCBI] 3.13683e-05
SBDS [NCBI] 3.13683e-05
MCRS1 [NCBI] 2.99258e-05
OAZ1 [NCBI] 2.99258e-05
RPL4 [NCBI] 2.99258e-05
CDC2L2 [NCBI] 2.99258e-05
RPL3 [NCBI] 2.99258e-05
RPS25 [NCBI] 2.87275e-05
GNB2L1 [NCBI] 2.87275e-05
FXR2 [NCBI] 2.87275e-05
SECISBP2 [NCBI] 2.87275e-05
BTF3 [NCBI] 2.87275e-05
RPL5 [NCBI] 2.77027e-05
MIRNLET7A1 [NCBI] 2.77027e-05
CDC2L1 [NCBI] 2.68078e-05
PCBP2 [NCBI] 2.68078e-05
HSPA8 [NCBI] 2.68078e-05
FGF5 [NCBI] 2.68078e-05
EPHA4 [NCBI] 2.60135e-05
FXR1 [NCBI] 2.60135e-05
RNR1 [NCBI] 2.60135e-05
NGFB [NCBI] 2.52332e-05
UBB [NCBI] 2.46517e-05
NCL [NCBI] 2.40585e-05
MTND4L [NCBI] 2.40585e-05
CBR1 [NCBI] 2.35115e-05
MTND2 [NCBI] 2.25314e-05
MTCO3 [NCBI] 2.16723e-05
MTND3 [NCBI] 2.12796e-05
TRIM27 [NCBI] 2.0908e-05
MTND5 [NCBI] 2.0908e-05
MTND6 [NCBI] 2.05553e-05
DDOST [NCBI] 1.99e-05
MTCO1 [NCBI] 1.99e-05
CDK9 [NCBI] 1.95943e-05
PRKDC [NCBI] 1.93018e-05
ATF6 [NCBI] 1.93018e-05
MTTK [NCBI] 1.93018e-05
MTR [NCBI] 1.82429e-05
RTN4R [NCBI] 1.82429e-05
MTND4 [NCBI] 1.80021e-05
RP [NCBI] 1.76888e-05
MTCYB [NCBI] 1.73273e-05
MTND1 [NCBI] 1.65217e-05
CFTR [NCBI] 1.63328e-05
PRL [NCBI] 1.44857e-05
phenylketonuria [NCBI] 1.28455e-05
GPT [NCBI] 1.24291e-05
MAPK3 [NCBI] 1.23292e-05
TH [NCBI] 1.22724e-05
ZFP36 [NCBI] 1.15833e-05
HD [NCBI] 1.14842e-05
LPO [NCBI] 1.12418e-05
OPRM1 [NCBI] 1.09187e-05
ichthyosis, x-linked [NCBI] 1.06873e-05
ACHE [NCBI] 1.02447e-05
NPM1 [NCBI] 9.58647e-06
MAPK1 [NCBI] 9.58647e-06
SLPI [NCBI] 8.0598e-06
EPOR [NCBI] 6.4729e-06
BDNF [NCBI] 6.45309e-06
SOD1 [NCBI] 5.25093e-06
CP [NCBI] 5.1977e-06
INS [NCBI] 4.89144e-06
CDK2 [NCBI] 4.72253e-06
RASA1 [NCBI] 4.02946e-06
LRP1 [NCBI] 3.76166e-06
AR [NCBI] 3.06328e-06
GFAP [NCBI] 3.05951e-06
ADA [NCBI] 2.51535e-06
ABCC1 [NCBI] 2.16392e-06
MAG [NCBI] 2.04649e-06
APOB [NCBI] 1.26079e-06
KLK3 [NCBI] 9.95896e-07
TF [NCBI] 7.27653e-07
AFP [NCBI] 5.47199e-07
TNFSF6 [NCBI] 4.43448e-07
PTK2 [NCBI] 2.03702e-07
VEGF [NCBI] 7.01735e-08
EGFR [NCBI] 6.68309e-10
PTH [NCBI] 1.29828e-10
Database Center for Life Science