Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 RNA, Ribosomal [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
RNR1 [NCBI] 0.00323383
RNR1 [NCBI] 0.00155234
RNR3 [NCBI] 0.000857892
RNR5 [NCBI] 0.000857892
RNR2 [NCBI] 0.000857892
RNR4 [NCBI] 0.000839419
SNORA27 [NCBI] 0.000521686
SNORA8 [NCBI] 0.000521686
SNORA48 [NCBI] 0.000521686
SNORA7A [NCBI] 0.000521686
SNORA52 [NCBI] 0.000521686
SNORA3 [NCBI] 0.000521686
SNORA19 [NCBI] 0.000521686
SNORA41 [NCBI] 0.000521686
SNORA13 [NCBI] 0.000521686
TRNS1 [NCBI] 0.000516129
SNORA21 [NCBI] 0.000465392
SNORA69 [NCBI] 0.00043748
RN5S1@ [NCBI] 0.000389292
SNORD61 [NCBI] 0.000347339
SNORD55 [NCBI] 0.000347339
SNORA23 [NCBI] 0.000347339
SNORA36A [NCBI] 0.000347339
SNORA78 [NCBI] 0.000347339
SNORA5B [NCBI] 0.000347339
SNORA42 [NCBI] 0.000347339
SNORA46 [NCBI] 0.000347339
SNORA22 [NCBI] 0.000347339
SNORA77 [NCBI] 0.000347339
SNORA2B [NCBI] 0.000347339
SNORA20 [NCBI] 0.000347339
SNORA76 [NCBI] 0.000347339
SNORA40 [NCBI] 0.000347339
SNORD46 [NCBI] 0.000347339
SNORA49 [NCBI] 0.000347339
SNORA47 [NCBI] 0.000347339
SNORA9 [NCBI] 0.000347339
SNORA14B [NCBI] 0.000347339
SNORA51 [NCBI] 0.000347339
SNORA25 [NCBI] 0.000347339
SNORA59A [NCBI] 0.000347339
SNORA18 [NCBI] 0.000347339
SNORA61 [NCBI] 0.000347339
SNORA6 [NCBI] 0.000347339
SNORA71C [NCBI] 0.000347339
SNORA29 [NCBI] 0.000347339
SNORA50 [NCBI] 0.000347339
SNORA53 [NCBI] 0.000347339
SNORA54 [NCBI] 0.000347339
SNORA1 [NCBI] 0.000347339
SNORA15 [NCBI] 0.000347339
SNORA38 [NCBI] 0.000347339
SNORA37 [NCBI] 0.000347339
SNORA39 [NCBI] 0.000347339
SNORA30 [NCBI] 0.000347339
SNORA59B [NCBI] 0.000347339
SNORA35 [NCBI] 0.000347339
SNORA55 [NCBI] 0.000347339
SNORA66 [NCBI] 0.000347339
SNORD68 [NCBI] 0.000347339
SNORA16A [NCBI] 0.000347339
SNORA10 [NCBI] 0.000347339
SNORA28 [NCBI] 0.000347339
SNORA2A [NCBI] 0.000347339
SNORA31 [NCBI] 0.000347339
SNORA34 [NCBI] 0.000347339
SNORA4 [NCBI] 0.000347339
SNORA56 [NCBI] 0.000347339
SNORA32 [NCBI] 0.000347339
SNORA80 [NCBI] 0.000347339
SNORA24 [NCBI] 0.000347339
SNORA79 [NCBI] 0.000347339
SNORA14A [NCBI] 0.000347339
SNORA71D [NCBI] 0.000347339
SNORA58 [NCBI] 0.000347339
SNORA5A [NCBI] 0.000347339
SNORA36B [NCBI] 0.000347339
SNORA7B [NCBI] 0.000347339
SNORD43 [NCBI] 0.000347339
SNORA44 [NCBI] 0.000347339
SNORA26 [NCBI] 0.000347339
SNORA17 [NCBI] 0.000347339
SNORA60 [NCBI] 0.000299552
SNORA75 [NCBI] 0.000299552
SNORA74B [NCBI] 0.000299552
SNORA65 [NCBI] 0.000299552
SNORA64 [NCBI] 0.000299552
SNORA5C [NCBI] 0.000299552
SNORA33 [NCBI] 0.000299552
SNORA81 [NCBI] 0.000299552
SNORA57 [NCBI] 0.000299552
SNORA43 [NCBI] 0.000299552
SNORD13 [NCBI] 0.000277967
SNORA67 [NCBI] 0.000277967
SNORA63 [NCBI] 0.000251813
SNORD38B [NCBI] 0.000173446
SNORD91B [NCBI] 0.000173446
SNORD84 [NCBI] 0.000173446
SNORD69 [NCBI] 0.000173446
SNORD111 [NCBI] 0.000173446
SNORD110 [NCBI] 0.000173446
RNU13P1 [NCBI] 0.000173446
SNORD92 [NCBI] 0.000173446
SNORD32B [NCBI] 0.000173446
SNORD66 [NCBI] 0.000173446
SNORD88A [NCBI] 0.000173446
SNORD85 [NCBI] 0.000173446
SNORD49A [NCBI] 0.000173446
SNORD72 [NCBI] 0.000173446
SNORD60 [NCBI] 0.000173446
SNORD88B [NCBI] 0.000173446
SNORD47 [NCBI] 0.000173446
SNORD53 [NCBI] 0.000173446
SNORD54 [NCBI] 0.000173446
SNORD71 [NCBI] 0.000173446
SNORD17 [NCBI] 0.000173446
SNORD5 [NCBI] 0.000173446
SNORD23 [NCBI] 0.000173446
SNORD58A [NCBI] 0.000173446
RNU13P3 [NCBI] 0.000173446
SNORD59A [NCBI] 0.000173446
SNORD88C [NCBI] 0.000173446
SNORD49B [NCBI] 0.000173446
SNORD52 [NCBI] 0.000173446
SNORD59B [NCBI] 0.000173446
SNORD58B [NCBI] 0.000173446
SNORD89 [NCBI] 0.000173446
SNORD70 [NCBI] 0.000173446
SNORD19 [NCBI] 0.000173446
SNORD45A [NCBI] 0.000173446
SCARNA3 [NCBI] 0.000173446
SNORD65 [NCBI] 0.000173446
SNORD93 [NCBI] 0.000173446
SNORD38A [NCBI] 0.000173446
SNORD37 [NCBI] 0.000173446
SNORD12 [NCBI] 0.000173446
SNORD45C [NCBI] 0.000173446
SNORD83B [NCBI] 0.000173446
SNORD44 [NCBI] 0.000173446
SNORD83A [NCBI] 0.000173446
SNORD51 [NCBI] 0.000173446
SNORD48 [NCBI] 0.000173446
SNORD6 [NCBI] 0.000173446
SNORD99 [NCBI] 0.000173446
SNORD117 [NCBI] 0.000173446
SNORD67 [NCBI] 0.000173446
SNORD57 [NCBI] 0.000173446
SNORD90 [NCBI] 0.000173446
SNORD41 [NCBI] 0.000173446
SNORD98 [NCBI] 0.000173446
SNORD100 [NCBI] 0.000173446
RNU86 [NCBI] 0.000173446
SNORD56 [NCBI] 0.000173446
SNORD45B [NCBI] 0.000173446
SNORD91A [NCBI] 0.000173446
SNORD11 [NCBI] 0.000173446
SNORA45 [NCBI] 0.000138761
LOC100008587 [NCBI] 0.000138761
RNU13P2 [NCBI] 0.000138761
SNORD33 [NCBI] 0.000138761
SPG16 [NCBI] 0.000138761
SNORD42A [NCBI] 0.000138761
SNORA71A [NCBI] 0.000138761
MRPS18CP2 [NCBI] 0.000138761
SNORD35A [NCBI] 0.000138761
SNORA16B [NCBI] 0.000138761
SNORD36B [NCBI] 0.000138761
SNORA71B [NCBI] 0.000138761
SNORD32A [NCBI] 0.000138761
SNORD36A [NCBI] 0.000138761
DFNM2 [NCBI] 0.000138761
SNORA11 [NCBI] 0.000138761
SNORD34 [NCBI] 0.000138761
SNORA12 [NCBI] 0.000138761
SNORD36C [NCBI] 0.000138761
SNORA70 [NCBI] 0.000125684
SNORD82 [NCBI] 0.000125684
SNORA62 [NCBI] 0.000125684
LOC100008588 [NCBI] 0.000125684
LOC100008589 [NCBI] 0.000125684
SNORD16 [NCBI] 0.000125684
SNORD87 [NCBI] 0.000125684
SNORD18C [NCBI] 0.000125684
SNORA72 [NCBI] 0.000125684
SNORD50A [NCBI] 0.000125684
SNORD18A [NCBI] 0.000125684
NCRNA00095 [NCBI] 0.000125684
SNORD18B [NCBI] 0.000125684
TERC [NCBI] 0.000120194
SNORD24 [NCBI] 0.000117201
TRNAP1 [NCBI] 0.000101714
BCYRN1 [NCBI] 0.000101714
TRNK [NCBI] 9.81489e-05
RNR2 [NCBI] 9.50354e-05
RMRP [NCBI] 7.71629e-05
TRNL1 [NCBI] 5.33983e-05
UBTF [NCBI] 2.60311e-05
DKC1 [NCBI] 1.7022e-05
TAF1C [NCBI] 1.6066e-05
RRP9 [NCBI] 1.54884e-05
RRN3 [NCBI] 1.49095e-05
RPS18 [NCBI] 1.4748e-05
TAF1A [NCBI] 1.45515e-05
GJB2 [NCBI] 1.41099e-05
CYTB [NCBI] 1.25935e-05
RPS19 [NCBI] 1.24108e-05
NPM1 [NCBI] 1.01302e-05
POLR1B [NCBI] 9.93546e-06
TAF1B [NCBI] 9.86065e-06
TFB1M [NCBI] 9.78983e-06
XRCC5 [NCBI] 8.91342e-06
TRMU [NCBI] 8.31038e-06
POLR1A [NCBI] 8.20712e-06
BOP1 [NCBI] 7.80304e-06
RIBIN [NCBI] 7.76424e-06
PES1 [NCBI] 7.36768e-06
RPS21 [NCBI] 6.64785e-06
ANG [NCBI] 6.14796e-06
RPL4 [NCBI] 5.78829e-06
POLR1E [NCBI] 5.59457e-06
RPP14 [NCBI] 5.47336e-06
POLR1C [NCBI] 5.46021e-06
XPO1 [NCBI] 5.37041e-06
MTERF [NCBI] 5.3452e-06
BNC1 [NCBI] 5.31026e-06
ABCE1 [NCBI] 5.15534e-06
RPL14 [NCBI] 4.55138e-06
TCOF1 [NCBI] 4.55138e-06
RAG1 [NCBI] 4.53847e-06
NOLC1 [NCBI] 4.41745e-06
MRPL9 [NCBI] 4.15361e-06
MRPL16 [NCBI] 4.05495e-06
DHFR [NCBI] 4.0227e-06
TFAM [NCBI] 4.01946e-06
MRPL20 [NCBI] 3.89994e-06
C15orf15 [NCBI] 3.83664e-06
MRPS16 [NCBI] 3.83664e-06
CDKN2A [NCBI] 3.79076e-06
MRPL32 [NCBI] 3.78006e-06
GTPBP3 [NCBI] 3.78006e-06
MTO1 [NCBI] 3.72892e-06
MRPS22 [NCBI] 3.68226e-06
TFB2M [NCBI] 3.63935e-06
RRP1 [NCBI] 3.63935e-06
BAZ2A [NCBI] 3.59964e-06
POLR1D [NCBI] 3.59964e-06
KRR1 [NCBI] 3.56268e-06
DDX21 [NCBI] 3.46505e-06
RPL13A [NCBI] 3.38254e-06
TBP [NCBI] 3.31245e-06
MYO1C [NCBI] 3.24807e-06
EBNA1BP2 [NCBI] 3.22862e-06
RPS24 [NCBI] 3.20985e-06
RPL3 [NCBI] 3.19172e-06
RPS14 [NCBI] 3.19172e-06
FBL [NCBI] 3.12479e-06
EIF6 [NCBI] 3.09423e-06
RPL5 [NCBI] 2.9632e-06
ERCC2 [NCBI] 2.93404e-06
RPL7 [NCBI] 2.88751e-06
SBDS [NCBI] 2.88751e-06
TTF1 [NCBI] 2.77033e-06
DR1 [NCBI] 2.68802e-06
DDX5 [NCBI] 2.66762e-06
NOP2 [NCBI] 2.62285e-06
NCL [NCBI] 2.58726e-06
GJB3 [NCBI] 2.55932e-06
GJB6 [NCBI] 2.46027e-06
MKI67 [NCBI] 2.41691e-06
ERCC6 [NCBI] 2.41691e-06
GAPDH [NCBI] 2.34552e-06
GTF2F2 [NCBI] 2.13349e-06
C11orf48 [NCBI] 2.07641e-06
USF1 [NCBI] 2.03182e-06
PCNA [NCBI] 1.98669e-06
MRPL47 [NCBI] 1.98551e-06
LOC751071 [NCBI] 1.91793e-06
AEN [NCBI] 1.91793e-06
KBTBD2 [NCBI] 1.91793e-06
MRPL53 [NCBI] 1.91793e-06
TWISTNB [NCBI] 1.91793e-06
MRPL54 [NCBI] 1.91793e-06
MRPL21 [NCBI] 1.86407e-06
MRPL46 [NCBI] 1.86407e-06
MRPL35 [NCBI] 1.86407e-06
MRPL34 [NCBI] 1.86407e-06
CLDN23 [NCBI] 1.86407e-06
BXDC5 [NCBI] 1.86407e-06
PHLDB3 [NCBI] 1.86407e-06
ZCCHC17 [NCBI] 1.81928e-06
ISG20L2 [NCBI] 1.81928e-06
MRPL36 [NCBI] 1.81928e-06
MRPL52 [NCBI] 1.81928e-06
MRPL50 [NCBI] 1.81928e-06
MRPL44 [NCBI] 1.81928e-06
MRPL49 [NCBI] 1.81928e-06
TINP1 [NCBI] 1.81928e-06
ERN2 [NCBI] 1.81928e-06
BXDC1 [NCBI] 1.81928e-06
MRPL51 [NCBI] 1.81928e-06
MRPL45 [NCBI] 1.81928e-06
FGF2 [NCBI] 1.78598e-06
BNC2 [NCBI] 1.78095e-06
MRPL43 [NCBI] 1.78095e-06
MRPL48 [NCBI] 1.78095e-06
URB1 [NCBI] 1.78095e-06
PRMT3 [NCBI] 1.78095e-06
RRP15 [NCBI] 1.78095e-06
MRPL27 [NCBI] 1.78095e-06
MRPL33 [NCBI] 1.78095e-06
CCDC52 [NCBI] 1.78095e-06
MRPL13 [NCBI] 1.78095e-06
MRPL10 [NCBI] 1.74743e-06
POLR3D [NCBI] 1.74743e-06
CHST8 [NCBI] 1.74743e-06
MRPL55 [NCBI] 1.74743e-06
NOB1 [NCBI] 1.74743e-06
MRPL1 [NCBI] 1.71766e-06
SDAD1 [NCBI] 1.71766e-06
MRPL4 [NCBI] 1.71766e-06
RRS1 [NCBI] 1.71766e-06
MRPL41 [NCBI] 1.71766e-06
PDCD11 [NCBI] 1.71766e-06
MRPL18 [NCBI] 1.71766e-06
PCDH20 [NCBI] 1.71766e-06
WDR12 [NCBI] 1.69087e-06
NDUFA9 [NCBI] 1.69087e-06
MRPL12 [NCBI] 1.69087e-06
LACTB [NCBI] 1.69087e-06
MRPL22 [NCBI] 1.69087e-06
MRPL42 [NCBI] 1.69087e-06
ND6 [NCBI] 1.69087e-06
MRPL23 [NCBI] 1.66653e-06
NOL8 [NCBI] 1.66653e-06
MRPL28 [NCBI] 1.66653e-06
FTSJ1 [NCBI] 1.66653e-06
MRPL19 [NCBI] 1.66653e-06
PCDH10 [NCBI] 1.66653e-06
GTF3A [NCBI] 1.64423e-06
DDX50 [NCBI] 1.64423e-06
EXOSC1 [NCBI] 1.64423e-06
MAF1 [NCBI] 1.62364e-06
HNRNPA0 [NCBI] 1.62364e-06
EXOSC7 [NCBI] 1.62364e-06
XPOT [NCBI] 1.62364e-06
POLRMT [NCBI] 1.62364e-06
MRPL11 [NCBI] 1.62364e-06
EIF3EIP [NCBI] 1.60453e-06
SNAPC3 [NCBI] 1.60453e-06
DDX10 [NCBI] 1.60453e-06
RPS8 [NCBI] 1.60453e-06
RPS28 [NCBI] 1.60453e-06
RPS15 [NCBI] 1.60453e-06
DDX47 [NCBI] 1.5867e-06
NOL5A [NCBI] 1.5867e-06
NOP5/NOP58 [NCBI] 1.5867e-06
NKX2-1 [NCBI] 1.57338e-06
RPP30 [NCBI] 1.56998e-06
EIF3J [NCBI] 1.56998e-06
ATP6V1F [NCBI] 1.56998e-06
ATG10 [NCBI] 1.56998e-06
SDPR [NCBI] 1.56998e-06
LSM8 [NCBI] 1.56998e-06
MARS [NCBI] 1.56998e-06
EIF5B [NCBI] 1.56998e-06
NHP2 [NCBI] 1.55425e-06
DDX56 [NCBI] 1.55425e-06
RPL10A [NCBI] 1.55425e-06
QARS [NCBI] 1.55425e-06
RPL36A [NCBI] 1.55425e-06
RPL24 [NCBI] 1.55425e-06
ND4 [NCBI] 1.55425e-06
RPP38 [NCBI] 1.5394e-06
IMP3 [NCBI] 1.5394e-06
RPL26 [NCBI] 1.5394e-06
PAIP2 [NCBI] 1.5394e-06
RPS20 [NCBI] 1.5394e-06
SENP3 [NCBI] 1.52533e-06
XRN2 [NCBI] 1.52533e-06
RPS7 [NCBI] 1.51196e-06
RPS17 [NCBI] 1.51196e-06
GNL3 [NCBI] 1.48708e-06
COX10 [NCBI] 1.48708e-06
RPL35A [NCBI] 1.48708e-06
MRPS12 [NCBI] 1.48708e-06
CD3EAP [NCBI] 1.48708e-06
MYC [NCBI] 1.47849e-06
GAR1 [NCBI] 1.47546e-06
ATP6 [NCBI] 1.46433e-06
RNH1 [NCBI] 1.46433e-06
NHP2L1 [NCBI] 1.46433e-06
RPL32 [NCBI] 1.45364e-06
RPS25 [NCBI] 1.45364e-06
RPL6 [NCBI] 1.45364e-06
PPP2R5B [NCBI] 1.45364e-06
PINX1 [NCBI] 1.44336e-06
RPL11 [NCBI] 1.44336e-06
ND5 [NCBI] 1.44336e-06
FKBP3 [NCBI] 1.43347e-06
UPF3B [NCBI] 1.43347e-06
STRAP [NCBI] 1.43347e-06
FHOD1 [NCBI] 1.43347e-06
RPS16 [NCBI] 1.43347e-06
XPO5 [NCBI] 1.42393e-06
ATG12 [NCBI] 1.40581e-06
UBA52 [NCBI] 1.3972e-06
LALBA [NCBI] 1.3972e-06
FXR2 [NCBI] 1.3972e-06
AVPR1A [NCBI] 1.3972e-06
EHMT2 [NCBI] 1.38885e-06
ADARB1 [NCBI] 1.38885e-06
DDX17 [NCBI] 1.38076e-06
SLCO2B1 [NCBI] 1.36528e-06
DEFA3 [NCBI] 1.35786e-06
GTF2H3 [NCBI] 1.35065e-06
MYT1 [NCBI] 1.35065e-06
PDPN [NCBI] 1.34362e-06
RPL23 [NCBI] 1.32359e-06
NUDT1 [NCBI] 1.32359e-06
RPL7A [NCBI] 1.31724e-06
RPS27 [NCBI] 1.31103e-06
PPP2R2A [NCBI] 1.31103e-06
TAF7 [NCBI] 1.30497e-06
ABCB4 [NCBI] 1.29904e-06
ACTN3 [NCBI] 1.29904e-06
RPL21 [NCBI] 1.29324e-06
ELAC2 [NCBI] 1.28756e-06
BAT1 [NCBI] 1.28756e-06
SLC26A5 [NCBI] 1.28201e-06
ND1 [NCBI] 1.28201e-06
DHX9 [NCBI] 1.27656e-06
PA2G4 [NCBI] 1.27656e-06
IRS1 [NCBI] 1.27521e-06
GTF2H2 [NCBI] 1.27123e-06
ATG5 [NCBI] 1.266e-06
GTF2H4 [NCBI] 1.26087e-06
RUVBL1 [NCBI] 1.2509e-06
RNASEN [NCBI] 1.24129e-06
PABPC1 [NCBI] 1.2275e-06
RPS6 [NCBI] 1.22305e-06
FXR1 [NCBI] 1.22305e-06
SSRP1 [NCBI] 1.21869e-06
ACTN2 [NCBI] 1.21869e-06
APTX [NCBI] 1.21439e-06
SSB [NCBI] 1.21439e-06
MNAT1 [NCBI] 1.21016e-06
NARS [NCBI] 1.20599e-06
RNASEL [NCBI] 1.18996e-06
SLC26A4 [NCBI] 1.18229e-06
ETV5 [NCBI] 1.17854e-06
MBD2 [NCBI] 1.17484e-06
EIF1AX [NCBI] 1.17484e-06
MBD1 [NCBI] 1.16054e-06
HAND1 [NCBI] 1.16054e-06
ERN1 [NCBI] 1.15708e-06
GTF2H1 [NCBI] 1.15367e-06
PAX7 [NCBI] 1.15367e-06
SMARCA1 [NCBI] 1.14044e-06
POLR2K [NCBI] 1.14044e-06
CCNH [NCBI] 1.13723e-06
MDM4 [NCBI] 1.13093e-06
HNRNPC [NCBI] 1.13093e-06
ERCC3 [NCBI] 1.13093e-06
POLR2H [NCBI] 1.12784e-06
ETF1 [NCBI] 1.12478e-06
UPF1 [NCBI] 1.11877e-06
EIF2C2 [NCBI] 1.11581e-06
HBEGF [NCBI] 1.11e-06
CDK2 [NCBI] 1.08569e-06
TERF2 [NCBI] 1.08531e-06
NAP1L1 [NCBI] 1.04641e-06
RAB6A [NCBI] 1.03319e-06
EIF4G1 [NCBI] 1.02892e-06
TOP1 [NCBI] 1.02059e-06
CHAF1A [NCBI] 1.01653e-06
ARF1 [NCBI] 1.01452e-06
KAT5 [NCBI] 1.00469e-06
CSNK2A2 [NCBI] 1.00086e-06
CASP3 [NCBI] 9.985e-07
EIF2AK2 [NCBI] 9.91524e-07
PANK2 [NCBI] 9.84286e-07
CCNE1 [NCBI] 9.53978e-07
EIF4E [NCBI] 9.43077e-07
CAD [NCBI] 9.40044e-07
ERCC5 [NCBI] 9.3556e-07
SMARCA2 [NCBI] 9.34082e-07
NGF [NCBI] 9.18221e-07
ACTB [NCBI] 9.08817e-07
DNASE2B [NCBI] 8.66891e-07
PRKCI [NCBI] 8.65755e-07
NKX2-5 [NCBI] 8.55745e-07
RUNX2 [NCBI] 8.52493e-07
WFDC5 [NCBI] 8.39875e-07
VCAN [NCBI] 8.20124e-07
POU5F1 [NCBI] 8.20124e-07
SIRT1 [NCBI] 8.13553e-07
FRAP1 [NCBI] 8.06242e-07
ADAR [NCBI] 7.99133e-07
SMARCA4 [NCBI] 7.99133e-07
SCP2 [NCBI] 7.95651e-07
EIF4EBP1 [NCBI] 7.92215e-07
IRF3 [NCBI] 7.91363e-07
SERPINA1 [NCBI] 7.90514e-07
CSNK2A1 [NCBI] 7.71723e-07
IRS2 [NCBI] 7.69371e-07
CDK7 [NCBI] 7.63964e-07
GHR [NCBI] 7.57921e-07
NEFL [NCBI] 7.52018e-07
WRN [NCBI] 7.48397e-07
ADCYAP1 [NCBI] 7.31022e-07
TP53 [NCBI] 7.29027e-07
JUN [NCBI] 7.24391e-07
VWF [NCBI] 7.19875e-07
MAPK3 [NCBI] 6.95354e-07
GFAP [NCBI] 6.92347e-07
CDKN1B [NCBI] 6.36777e-07
TROVE2 [NCBI] 5.80025e-07
IGF1 [NCBI] 5.66801e-07
MAPK1 [NCBI] 5.55252e-07
CDKN1A [NCBI] 5.42701e-07
CREBBP [NCBI] 5.3828e-07
E2F1 [NCBI] 5.31571e-07
IFNGR1 [NCBI] 5.15861e-07
FMR1 [NCBI] 5.13898e-07
SHBG [NCBI] 5.03249e-07
POMC [NCBI] 4.99277e-07
PAX6 [NCBI] 4.92038e-07
CYP2C19 [NCBI] 4.89002e-07
TF [NCBI] 4.80608e-07
SOD1 [NCBI] 4.07992e-07
TG [NCBI] 3.9849e-07
PTEN [NCBI] 3.51915e-07
STAT3 [NCBI] 3.06283e-07
NOS2 [NCBI] 2.8e-07
AFP [NCBI] 2.39726e-07
BDNF [NCBI] 2.09137e-07
EGF [NCBI] 2.05527e-07
EGFR [NCBI] 1.05076e-07
TNF [NCBI] 4.50487e-09
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
SPG16 [NCBI] 0.00296772
UBTF [NCBI] 0.000747366
MTRNR1 [NCBI] 0.000593954
chloramphenicol toxicity [NCBI] 0.000373151
RNR1 [NCBI] 0.000347379
DKC [NCBI] 0.000338146
TCOF [NCBI] 0.000276079
TRMU [NCBI] 0.000223317
DKC1 [NCBI] 0.000175275
COXPD5 [NCBI] 0.000174818
COXPD2 [NCBI] 0.000174818
HS3 [NCBI] 0.000143237
MDM1 [NCBI] 0.000120402
deafness, aminoglycoside-induced [NCBI] 0.000103358
alzheimer disease, susceptibility to, mitochondrial [NCBI] 0.000100831
RPL3 [NCBI] 8.30864e-05
SNORD43 [NCBI] 7.94288e-05
CES [NCBI] 7.23535e-05
TTF1 [NCBI] 6.92065e-05
SDS [NCBI] 6.23135e-05
BOP1 [NCBI] 5.89907e-05
MTND1 [NCBI] 5.73119e-05
ribonucleic acid, ribosomal, 5s [NCBI] 5.7019e-05
ERCC6 [NCBI] 4.58565e-05
KSS [NCBI] 4.48184e-05
EEF2 [NCBI] 4.17484e-05
DMD [NCBI] 4.08009e-05
antisense ercc1 [NCBI] 3.96979e-05
RRP15 [NCBI] 3.96979e-05
SNORD83A [NCBI] 3.96979e-05
GTPBP3 [NCBI] 3.96979e-05
rna, u86 small nucleolar [NCBI] 3.96979e-05
SNORD83B [NCBI] 3.96979e-05
leber optic atrophy [NCBI] 3.73307e-05
DMD [NCBI] 3.66438e-05
RA [NCBI] 3.60566e-05
MODY [NCBI] 3.27163e-05
npa1, yeast, homolog of [NCBI] 3.22776e-05
NOLA2 [NCBI] 3.22776e-05
NOLC1 [NCBI] 3.22776e-05
TRN [NCBI] 3.22776e-05
transcription termination factor, mitochondrial [NCBI] 3.22776e-05
NOLA1 [NCBI] 3.22776e-05
TFB1M [NCBI] 3.22776e-05
TRG1 [NCBI] 2.94789e-05
NOLA3 [NCBI] 2.94789e-05
RRN3 [NCBI] 2.94789e-05
IGKV1OR2108 [NCBI] 2.94789e-05
MTRNR2 [NCBI] 2.94789e-05
BNC2 [NCBI] 2.94789e-05
mitochondrial ribosomal protein s16: mrps16 [NCBI] 2.94789e-05
POP1 [NCBI] 2.94789e-05
MRPS22 [NCBI] 2.94789e-05
RNU3 [NCBI] 2.76625e-05
ACTN2 [NCBI] 2.76625e-05
FTSJ1 [NCBI] 2.76625e-05
TRNP3 [NCBI] 2.76625e-05
RNASEN [NCBI] 2.63127e-05
MAF1 [NCBI] 2.63127e-05
HNRPC [NCBI] 2.63127e-05
RPS25 [NCBI] 2.52376e-05
POLRMT [NCBI] 2.52376e-05
DHFR [NCBI] 2.4928e-05
humanin [NCBI] 2.43442e-05
FXR2 [NCBI] 2.43442e-05
RNU2 [NCBI] 2.35798e-05
EIF6 [NCBI] 2.35798e-05
ACTN3 [NCBI] 2.35798e-05
FXR1 [NCBI] 2.23189e-05
WARS [NCBI] 2.17857e-05
RMRP [NCBI] 2.13015e-05
TNF [NCBI] 2.10133e-05
EIF2S1 [NCBI] 2.08579e-05
TYMS [NCBI] 1.99613e-05
MTND4L [NCBI] 1.97152e-05
MAPK9 [NCBI] 1.93835e-05
ABCB4 [NCBI] 1.93835e-05
MTTS1 [NCBI] 1.90715e-05
RPS14 [NCBI] 1.90715e-05
TCOF1 [NCBI] 1.82337e-05
IFNAR1 [NCBI] 1.77416e-05
MTND3 [NCBI] 1.72919e-05
panencephalitis, subacute sclerosing [NCBI] 1.6951e-05
MTND2 [NCBI] 1.68781e-05
MTCO3 [NCBI] 1.68781e-05
FRAP1 [NCBI] 1.67841e-05
RPS6 [NCBI] 1.6683e-05
MTND6 [NCBI] 1.59686e-05
FA [NCBI] 1.59475e-05
TERC [NCBI] 1.58044e-05
PRKDC [NCBI] 1.56453e-05
MTND5 [NCBI] 1.56453e-05
MTCO2 [NCBI] 1.50542e-05
RUNX2 [NCBI] 1.50542e-05
MTCO1 [NCBI] 1.49165e-05
AD [NCBI] 1.47675e-05
GAPDH [NCBI] 1.43099e-05
fucosidosis [NCBI] 1.42787e-05
MTCYB [NCBI] 1.41602e-05
WT1 [NCBI] 1.31069e-05
EGF [NCBI] 1.29692e-05
PD [NCBI] 1.28083e-05
MTND4 [NCBI] 1.23174e-05
MAPK3 [NCBI] 1.16366e-05
PABPC1 [NCBI] 1.01826e-05
ATM [NCBI] 9.41268e-06
CDKN2A [NCBI] 9.36851e-06
MAPK1 [NCBI] 9.32476e-06
NPM1 [NCBI] 8.98888e-06
TBP [NCBI] 8.20927e-06
GJB2 [NCBI] 6.79412e-06
FMR1 [NCBI] 6.26387e-06
CDK2 [NCBI] 5.14199e-06
GHR [NCBI] 4.9833e-06
SERPINA6 [NCBI] 4.77209e-06
PI [NCBI] 4.50399e-06
EGFR [NCBI] 4.08402e-06
PCNA [NCBI] 2.91265e-06
CF [NCBI] 2.37386e-06
BDNF [NCBI] 1.36028e-06
PTHLH [NCBI] 1.16663e-06
POMC [NCBI] 8.93044e-07
AFP [NCBI] 8.84946e-07
TF [NCBI] 7.28705e-07
NGFB [NCBI] 5.32304e-07
SHBG [NCBI] 4.66037e-07
TG [NCBI] 7.09052e-08
GFAP [NCBI] 2.60454e-08
SLE [NCBI] 4.33131e-10
Database Center for Life Science