Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Superoxides [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
NCF1C [NCBI] 0.00143158
IGAN [NCBI] 0.000405226
CYBB [NCBI] 0.00021465
PDLA [NCBI] 0.000201403
CYBA [NCBI] 0.000170051
MPO [NCBI] 0.000142963
TNF [NCBI] 7.80672e-05
SOD1 [NCBI] 7.45632e-05
NOS3 [NCBI] 7.3679e-05
CAT [NCBI] 5.89809e-05
NOX1 [NCBI] 4.69802e-05
NOS2 [NCBI] 4.5244e-05
NOX4 [NCBI] 3.70944e-05
CASP3 [NCBI] 2.20018e-05
RAC1 [NCBI] 1.95239e-05
NCF2 [NCBI] 1.85502e-05
FPR2 [NCBI] 1.81299e-05
NOX5 [NCBI] 1.79583e-05
NOXO1 [NCBI] 1.76966e-05
CTSG [NCBI] 1.53849e-05
PRKCB [NCBI] 1.39964e-05
SOD2 [NCBI] 1.19306e-05
XDH [NCBI] 1.17856e-05
NOXA1 [NCBI] 1.1661e-05
OLR1 [NCBI] 1.123e-05
HMOX1 [NCBI] 1.09693e-05
SOD3 [NCBI] 8.87585e-06
UCP3 [NCBI] 8.41616e-06
ADA [NCBI] 8.37009e-06
NCF4 [NCBI] 8.12931e-06
NCF1 [NCBI] 8.10094e-06
NOX3 [NCBI] 7.94254e-06
G6PD [NCBI] 7.75072e-06
PTGS2 [NCBI] 7.22739e-06
NQO1 [NCBI] 7.2217e-06
HIF1A [NCBI] 6.75861e-06
RAC2 [NCBI] 6.75029e-06
FPR1 [NCBI] 6.44953e-06
ITGAM [NCBI] 6.03222e-06
AKT1 [NCBI] 5.89769e-06
GPX1 [NCBI] 5.55415e-06
PRKCA [NCBI] 5.50701e-06
NOS1 [NCBI] 5.41774e-06
ACP5 [NCBI] 5.15191e-06
MAP3K5 [NCBI] 4.98e-06
CP [NCBI] 4.79205e-06
GCH1 [NCBI] 4.52852e-06
CD93 [NCBI] 4.46704e-06
PRKCD [NCBI] 4.31645e-06
CASP9 [NCBI] 4.02606e-06
FGR [NCBI] 3.9516e-06
SDHC [NCBI] 3.78815e-06
AIFM1 [NCBI] 3.45807e-06
C1QBP [NCBI] 3.37647e-06
LBP [NCBI] 3.36057e-06
PDE4B [NCBI] 3.32509e-06
PLD1 [NCBI] 3.31241e-06
TLR2 [NCBI] 3.29255e-06
PDE4A [NCBI] 3.25992e-06
CCL11 [NCBI] 3.25942e-06
INDO [NCBI] 3.1528e-06
IL8 [NCBI] 2.9527e-06
IFNGR1 [NCBI] 2.87908e-06
GAPDH [NCBI] 2.78693e-06
SLC25A14 [NCBI] 2.72841e-06
TLR5 [NCBI] 2.66579e-06
PTGR1 [NCBI] 2.59747e-06
PRKCZ [NCBI] 2.53517e-06
VASP [NCBI] 2.51068e-06
BCL2L1 [NCBI] 2.50724e-06
NDUFS4 [NCBI] 2.49249e-06
HCK [NCBI] 2.43421e-06
CYB5A [NCBI] 2.3439e-06
FASLG [NCBI] 2.33019e-06
CD40 [NCBI] 2.31315e-06
DUOX1 [NCBI] 2.23967e-06
LYN [NCBI] 2.23743e-06
DUOX2 [NCBI] 2.20533e-06
KCNJ8 [NCBI] 2.11179e-06
PRG2 [NCBI] 2.09564e-06
CASP7 [NCBI] 1.97638e-06
HRAS [NCBI] 1.94639e-06
CBL [NCBI] 1.94123e-06
S100A8 [NCBI] 1.93409e-06
PAM [NCBI] 1.91868e-06
TAC1 [NCBI] 1.91459e-06
CCL26 [NCBI] 1.90825e-06
CCL2 [NCBI] 1.90447e-06
TLR4 [NCBI] 1.88462e-06
TGFB1 [NCBI] 1.85471e-06
CCR3 [NCBI] 1.84977e-06
PON2 [NCBI] 1.84873e-06
CD38 [NCBI] 1.83115e-06
TLR9 [NCBI] 1.82e-06
VEGFA [NCBI] 1.81245e-06
SELL [NCBI] 1.80556e-06
H2AFX [NCBI] 1.78362e-06
PLEK [NCBI] 1.74601e-06
NGF [NCBI] 1.73982e-06
LOC648998 [NCBI] 1.70807e-06
CBR4 [NCBI] 1.70807e-06
IL1R1 [NCBI] 1.66959e-06
LIMK1 [NCBI] 1.66562e-06
SLC12A1 [NCBI] 1.62749e-06
MST1 [NCBI] 1.613e-06
PINK1 [NCBI] 1.52157e-06
PLAUR [NCBI] 1.51358e-06
UCP1 [NCBI] 1.51268e-06
C11orf31 [NCBI] 1.49587e-06
AIFM3 [NCBI] 1.49587e-06
APEX1 [NCBI] 1.4925e-06
CAV1 [NCBI] 1.48727e-06
APP [NCBI] 1.4631e-06
ACTB [NCBI] 1.45967e-06
PPARG [NCBI] 1.44357e-06
CD40LG [NCBI] 1.43385e-06
CYB5R4 [NCBI] 1.41285e-06
IKBKE [NCBI] 1.39881e-06
UCP2 [NCBI] 1.39741e-06
MAP2K1 [NCBI] 1.39073e-06
FCGR2A [NCBI] 1.38583e-06
OSGIN1 [NCBI] 1.37939e-06
BAX [NCBI] 1.36198e-06
MAP2K4 [NCBI] 1.3378e-06
CHUK [NCBI] 1.33749e-06
IKBKB [NCBI] 1.32927e-06
SMPD2 [NCBI] 1.32293e-06
CDC25C [NCBI] 1.3174e-06
CDGAP [NCBI] 1.29864e-06
COQ2 [NCBI] 1.29864e-06
SMPD4 [NCBI] 1.27638e-06
P2RY11 [NCBI] 1.25585e-06
SEMA7A [NCBI] 1.23679e-06
NFE2L2 [NCBI] 1.23469e-06
VIP [NCBI] 1.23352e-06
NFKBIB [NCBI] 1.22132e-06
SCFD1 [NCBI] 1.219e-06
DHODH [NCBI] 1.219e-06
ATP4B [NCBI] 1.219e-06
AHR [NCBI] 1.21457e-06
FPR3 [NCBI] 1.20234e-06
NDUFS1 [NCBI] 1.20234e-06
MIOX [NCBI] 1.18666e-06
AMN [NCBI] 1.18666e-06
NDUFA1 [NCBI] 1.17185e-06
PAK1 [NCBI] 1.16973e-06
EMR2 [NCBI] 1.15783e-06
TACR3 [NCBI] 1.15783e-06
GRINA [NCBI] 1.15783e-06
DAPP1 [NCBI] 1.14451e-06
CYP4F3 [NCBI] 1.11974e-06
PDIA4 [NCBI] 1.11974e-06
GCHFR [NCBI] 1.11974e-06
TAC3 [NCBI] 1.11974e-06
ING4 [NCBI] 1.10817e-06
FKBP1B [NCBI] 1.10817e-06
SIRT3 [NCBI] 1.09708e-06
SMPD3 [NCBI] 1.09708e-06
TXN2 [NCBI] 1.08644e-06
HBP1 [NCBI] 1.07622e-06
TBCE [NCBI] 1.07622e-06
CLCN3 [NCBI] 1.06637e-06
SERPINF1 [NCBI] 1.06348e-06
S1PR3 [NCBI] 1.04772e-06
TACR2 [NCBI] 1.04772e-06
GRIN3B [NCBI] 1.04772e-06
ASAP1 [NCBI] 1.03887e-06
PTGFR [NCBI] 1.03887e-06
GIT2 [NCBI] 1.03887e-06
ALDH2 [NCBI] 1.02238e-06
ADM [NCBI] 1.02129e-06
PRODH [NCBI] 1.01396e-06
ACO1 [NCBI] 1.01396e-06
PDE5A [NCBI] 1.00625e-06
ARHGAP1 [NCBI] 1.00616e-06
ARHGDIA [NCBI] 1.00616e-06
BID [NCBI] 9.98908e-07
PRRX1 [NCBI] 9.98582e-07
GRIN2C [NCBI] 9.98582e-07
ENTPD1 [NCBI] 9.84051e-07
SLC11A1 [NCBI] 9.82539e-07
SFRS10 [NCBI] 9.77076e-07
RNF7 [NCBI] 9.77076e-07
MAPK14 [NCBI] 9.75553e-07
GRIN2D [NCBI] 9.70282e-07
CD69 [NCBI] 9.63659e-07
GRIN3A [NCBI] 9.50895e-07
CYP24A1 [NCBI] 9.50895e-07
CXCL1 [NCBI] 9.49542e-07
SAA2 [NCBI] 9.4474e-07
STAT1 [NCBI] 9.36412e-07
ARHGEF7 [NCBI] 9.32846e-07
SRC [NCBI] 9.3207e-07
PDK1 [NCBI] 9.27096e-07
IRF1 [NCBI] 9.24905e-07
MB [NCBI] 9.23131e-07
RNASE2 [NCBI] 9.15962e-07
CCS [NCBI] 9.15962e-07
PRDX6 [NCBI] 9.10568e-07
PON3 [NCBI] 9.10568e-07
CTNS [NCBI] 9.05284e-07
SMPD1 [NCBI] 8.90044e-07
DYNLL1 [NCBI] 8.90044e-07
NFAT5 [NCBI] 8.80358e-07
ECE1 [NCBI] 8.75647e-07
SPI1 [NCBI] 8.75251e-07
BMP4 [NCBI] 8.72864e-07
CXCL2 [NCBI] 8.66473e-07
FBLN5 [NCBI] 8.66473e-07
CDKN1A [NCBI] 8.62658e-07
ALOX12 [NCBI] 8.62005e-07
PTPRJ [NCBI] 8.62005e-07
MAPKAPK2 [NCBI] 8.53293e-07
SNCB [NCBI] 8.53293e-07
MAP3K7IP1 [NCBI] 8.53293e-07
IL9R [NCBI] 8.53293e-07
IL16 [NCBI] 8.49044e-07
GIT1 [NCBI] 8.44864e-07
IER3 [NCBI] 8.44864e-07
PTPN6 [NCBI] 8.42931e-07
PLCB2 [NCBI] 8.4075e-07
FCER2 [NCBI] 8.36701e-07
CEACAM8 [NCBI] 8.36701e-07
TP53 [NCBI] 8.35839e-07
CCR2 [NCBI] 8.29038e-07
NR4A3 [NCBI] 8.24919e-07
MCL1 [NCBI] 8.21187e-07
LCP2 [NCBI] 8.21108e-07
CYCS [NCBI] 8.17353e-07
CCL13 [NCBI] 8.13651e-07
PON1 [NCBI] 8.12776e-07
TNFSF10 [NCBI] 8.1032e-07
GSR [NCBI] 8.10002e-07
AGFG1 [NCBI] 8.06404e-07
RAP1A [NCBI] 7.959e-07
CEACAM6 [NCBI] 7.92493e-07
IGF1 [NCBI] 7.92422e-07
GRAP2 [NCBI] 7.89129e-07
SPHK1 [NCBI] 7.89129e-07
EGR1 [NCBI] 7.87804e-07
CCL24 [NCBI] 7.85809e-07
LGALS9 [NCBI] 7.82532e-07
RYR2 [NCBI] 7.79295e-07
BIK [NCBI] 7.76099e-07
MAPK1 [NCBI] 7.70434e-07
CCL18 [NCBI] 7.66743e-07
TXNRD1 [NCBI] 7.66743e-07
CSRP3 [NCBI] 7.63699e-07
CSF3 [NCBI] 7.63699e-07
ANXA1 [NCBI] 7.63699e-07
S100A9 [NCBI] 7.60691e-07
PLA2G2A [NCBI] 7.57717e-07
IL8RA [NCBI] 7.57717e-07
ACTG1 [NCBI] 7.37818e-07
IL12RB1 [NCBI] 7.37818e-07
SLC6A12 [NCBI] 7.37818e-07
KCNJ2 [NCBI] 7.37818e-07
PDPK1 [NCBI] 7.32406e-07
KCNJ1 [NCBI] 7.27107e-07
SAA1 [NCBI] 7.24499e-07
PLA2G6 [NCBI] 7.24499e-07
PROS1 [NCBI] 7.21917e-07
MAPK9 [NCBI] 7.1936e-07
FCGR1A [NCBI] 7.1936e-07
EDNRB [NCBI] 7.1936e-07
CCL8 [NCBI] 7.1683e-07
GRIN2A [NCBI] 7.14324e-07
IL1RN [NCBI] 7.08568e-07
PPOX [NCBI] 6.99788e-07
RAPGEF3 [NCBI] 6.92822e-07
AKR1C4 [NCBI] 6.92822e-07
FCGR2B [NCBI] 6.92822e-07
SLC18A2 [NCBI] 6.92822e-07
NAGA [NCBI] 6.90542e-07
IL8RB [NCBI] 6.88282e-07
GRIN1 [NCBI] 6.7944e-07
DNAJB1 [NCBI] 6.77278e-07
APLP1 [NCBI] 6.77278e-07
ATF3 [NCBI] 6.73007e-07
TH [NCBI] 6.67298e-07
PDE4D [NCBI] 6.66735e-07
PODXL [NCBI] 6.66735e-07
GRIN2B [NCBI] 6.66735e-07
CXCR5 [NCBI] 6.64678e-07
CTGF [NCBI] 6.64224e-07
PAK2 [NCBI] 6.60615e-07
CSNK2B [NCBI] 6.58608e-07
TNFAIP3 [NCBI] 6.52681e-07
LTF [NCBI] 6.48806e-07
LILRB1 [NCBI] 6.48806e-07
SIGLEC1 [NCBI] 6.48806e-07
LGALS3 [NCBI] 6.48806e-07
HEBP1 [NCBI] 6.46891e-07
CSNK2A2 [NCBI] 6.39375e-07
TJP1 [NCBI] 6.37571e-07
ID3 [NCBI] 6.37531e-07
CSF2 [NCBI] 6.357e-07
MAP2K3 [NCBI] 6.32079e-07
CD86 [NCBI] 6.27557e-07
HSP90B1 [NCBI] 6.24991e-07
DMRT1 [NCBI] 6.24991e-07
IL15RA [NCBI] 6.16406e-07
PPBP [NCBI] 6.13054e-07
TRAF6 [NCBI] 6.13054e-07
CRYAB [NCBI] 6.11394e-07
LPO [NCBI] 6.11394e-07
BBC3 [NCBI] 6.06483e-07
GSTA5 [NCBI] 6.04867e-07
IL15 [NCBI] 6.04867e-07
PFN1 [NCBI] 6.01667e-07
SNCA [NCBI] 5.99344e-07
CCNE1 [NCBI] 5.93843e-07
CX3CR1 [NCBI] 5.92308e-07
STC1 [NCBI] 5.86262e-07
CCL3 [NCBI] 5.81823e-07
CXCL5 [NCBI] 5.81823e-07
MAP2K6 [NCBI] 5.81823e-07
DAXX [NCBI] 5.71768e-07
TLR7 [NCBI] 5.66203e-07
SLC4A1 [NCBI] 5.64832e-07
CTTN [NCBI] 5.62112e-07
AKT2 [NCBI] 5.58088e-07
CD163 [NCBI] 5.48951e-07
GC [NCBI] 5.47673e-07
FOXO3 [NCBI] 5.47673e-07
CYSLTR2 [NCBI] 5.38915e-07
PTGS1 [NCBI] 5.34238e-07
IRF4 [NCBI] 5.32848e-07
ITGB2 [NCBI] 5.31653e-07
ATP7A [NCBI] 5.26931e-07
CCR6 [NCBI] 5.18886e-07
MSRA [NCBI] 5.18886e-07
CX3CL1 [NCBI] 5.05696e-07
FOSL1 [NCBI] 4.97294e-07
HSP90AA1 [NCBI] 4.96264e-07
ELK1 [NCBI] 4.85226e-07
ITGA2B [NCBI] 4.83274e-07
CD52 [NCBI] 4.78463e-07
ILK [NCBI] 4.74684e-07
DHFR [NCBI] 4.67289e-07
RELB [NCBI] 4.66401e-07
BDNF [NCBI] 4.5783e-07
SERPINA1 [NCBI] 4.37541e-07
MAP2K2 [NCBI] 4.32805e-07
COL1A1 [NCBI] 4.32026e-07
CD68 [NCBI] 4.31647e-07
NAT1 [NCBI] 4.31249e-07
EGFR [NCBI] 4.2759e-07
IL18 [NCBI] 4.27403e-07
SCARB1 [NCBI] 4.25882e-07
NTN1 [NCBI] 4.25126e-07
CYSLTR1 [NCBI] 4.20641e-07
CSNK2A1 [NCBI] 4.19902e-07
MSN [NCBI] 4.18431e-07
VAV1 [NCBI] 4.16243e-07
PRKCE [NCBI] 4.14796e-07
SPN [NCBI] 4.13358e-07
GHRL [NCBI] 4.1193e-07
MAPK8 [NCBI] 4.04233e-07
APOE [NCBI] 4.03991e-07
TFF2 [NCBI] 4.03546e-07
TLR3 [NCBI] 4.02861e-07
FXN [NCBI] 3.95467e-07
CS [NCBI] 3.87036e-07
RHOA [NCBI] 3.87036e-07
ADCYAP1 [NCBI] 3.82005e-07
CCL5 [NCBI] 3.81384e-07
MYD88 [NCBI] 3.69913e-07
BPI [NCBI] 3.57351e-07
PTGES2 [NCBI] 3.56797e-07
RELA [NCBI] 3.51876e-07
CYP3A4 [NCBI] 3.49448e-07
MAPK3 [NCBI] 3.49191e-07
CRP [NCBI] 3.40822e-07
PXN [NCBI] 3.4031e-07
BAK1 [NCBI] 3.37767e-07
CD83 [NCBI] 3.36759e-07
BAD [NCBI] 3.34259e-07
KRAS [NCBI] 3.30322e-07
TFRC [NCBI] 3.23135e-07
PRL [NCBI] 3.22327e-07
PARP1 [NCBI] 3.17561e-07
FADD [NCBI] 3.15283e-07
CLU [NCBI] 3.13928e-07
SELPLG [NCBI] 3.13479e-07
ITGB3 [NCBI] 3.11246e-07
MARCKS [NCBI] 3.10802e-07
CXCR3 [NCBI] 3.06853e-07
PREPL [NCBI] 3.04262e-07
CXCR4 [NCBI] 3.03406e-07
PROM1 [NCBI] 2.97099e-07
CDKN1B [NCBI] 2.96273e-07
ADIPOQ [NCBI] 2.95862e-07
CCND1 [NCBI] 2.89389e-07
TPO [NCBI] 2.82354e-07
TP63 [NCBI] 2.74088e-07
XIAP [NCBI] 2.73354e-07
SHC1 [NCBI] 2.73354e-07
GRP [NCBI] 2.72623e-07
NOG [NCBI] 2.69008e-07
INS [NCBI] 2.67581e-07
OSM [NCBI] 2.61979e-07
JAK1 [NCBI] 2.59579e-07
BTK [NCBI] 2.5158e-07
PDGFA [NCBI] 2.5158e-07
IFNG [NCBI] 2.50928e-07
AGT [NCBI] 2.48667e-07
UMOD [NCBI] 2.42666e-07
MYC [NCBI] 2.28915e-07
MOG [NCBI] 2.20491e-07
CHEK1 [NCBI] 2.18583e-07
VHL [NCBI] 2.08325e-07
E2F1 [NCBI] 2.05291e-07
IL2 [NCBI] 2.04042e-07
ABCB1 [NCBI] 1.95558e-07
FOXP3 [NCBI] 1.91361e-07
GRB2 [NCBI] 1.83065e-07
EGF [NCBI] 1.7824e-07
CD4 [NCBI] 1.76436e-07
NFKB1 [NCBI] 1.76227e-07
CYP2C19 [NCBI] 1.70484e-07
RAG1 [NCBI] 1.70082e-07
IL1B [NCBI] 1.65146e-07
AR [NCBI] 1.6199e-07
CYP2C9 [NCBI] 1.5304e-07
VWF [NCBI] 1.51649e-07
GSTP1 [NCBI] 1.50036e-07
CST3 [NCBI] 1.44047e-07
CXCL12 [NCBI] 9.78575e-08
JAK2 [NCBI] 8.52623e-08
IL6 [NCBI] 7.24305e-08
STAT3 [NCBI] 4.3966e-08
LPL [NCBI] 2.66807e-08
PTH [NCBI] 1.83307e-08
TRH [NCBI] 1.79334e-08
HGF [NCBI] 1.56968e-08
MS [NCBI] 1.02351e-08
NPY [NCBI] 8.21986e-09
ACHE [NCBI] 2.04312e-09
GFAP [NCBI] 1.5321e-09
EPO [NCBI] 1.21269e-09
PCNA [NCBI] 9.62718e-11
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
periodontitis, aggressive, 2 [NCBI] 0.00296772
XDH [NCBI] 0.00168534
MPO [NCBI] 0.00132802
CGD [NCBI] 0.00115363
IDDM [NCBI] 0.000838779
granulomatous disease, chronic, autosomal recessive, cytochrome b-positive, type i [NCBI] 0.000791375
CAT [NCBI] 0.000495267
SOD2 [NCBI] 0.000400364
TNF [NCBI] 0.000399265
OPTB1 [NCBI] 0.000253727
LAD [NCBI] 0.000188376
RA [NCBI] 0.000182407
myeloperoxidase deficiency [NCBI] 0.00016138
neutrophil immunodeficiency syndrome [NCBI] 0.000145777
CYBB [NCBI] 0.000133667
glycogen storage disease ib [NCBI] 0.000131993
NOX1 [NCBI] 0.000117756
NOX5 [NCBI] 0.000115646
ALS1 [NCBI] 9.41233e-05
FPRL1 [NCBI] 8.83051e-05
granulomatous disease, chronic, autosomal recessive, cytochrome b-positive, type ii [NCBI] 8.43617e-05
SOD1 [NCBI] 7.96266e-05
NCF1 [NCBI] 7.81549e-05
EGF [NCBI] 7.59994e-05
granulomatous disease, chronic, autosomal recessive, cytochrome b-negative [NCBI] 7.45368e-05
NOX4 [NCBI] 7.45297e-05
PHA [NCBI] 6.97926e-05
COH1 [NCBI] 6.41757e-05
RAC2 [NCBI] 6.41407e-05
CYBA [NCBI] 5.67225e-05
megaloblastic anemia 1 [NCBI] 5.0133e-05
NPY [NCBI] 4.70012e-05
PTH [NCBI] 4.55338e-05
NOXO1 [NCBI] 4.21384e-05
ACHE [NCBI] 4.01322e-05
ADA [NCBI] 3.81186e-05
KLK3 [NCBI] 3.64139e-05
ITGB2 [NCBI] 3.4804e-05
NCF2 [NCBI] 3.47552e-05
PRL [NCBI] 3.42857e-05
LNS [NCBI] 3.39214e-05
galactosemia [NCBI] 3.31758e-05
PCNA [NCBI] 3.19542e-05
G6PD [NCBI] 3.10283e-05
CP [NCBI] 3.0796e-05
CRH [NCBI] 3.07459e-05
EPO [NCBI] 2.94958e-05
GFAP [NCBI] 2.94259e-05
UCP3 [NCBI] 2.71219e-05
NOS1 [NCBI] 2.58782e-05
NOXA1 [NCBI] 2.48351e-05
RAC1 [NCBI] 2.41828e-05
SLC25A14 [NCBI] 2.20461e-05
CEACAM5 [NCBI] 2.06702e-05
MAP3K5 [NCBI] 2.06023e-05
AR [NCBI] 2.03462e-05
UCP1 [NCBI] 2.02063e-05
HGF [NCBI] 1.88775e-05
VASP [NCBI] 1.87376e-05
ING4 [NCBI] 1.78342e-05
FPR1 [NCBI] 1.78342e-05
CSF3 [NCBI] 1.7804e-05
ALOX12 [NCBI] 1.69506e-05
CYP2B6 [NCBI] 1.69506e-05
EGFR [NCBI] 1.64767e-05
FMF [NCBI] 1.64236e-05
LPL [NCBI] 1.57795e-05
CHS [NCBI] 1.57236e-05
PLCB2 [NCBI] 1.55378e-05
DAXX [NCBI] 1.55378e-05
CCL2 [NCBI] 1.53076e-05
CEBPE [NCBI] 1.49546e-05
PLCB3 [NCBI] 1.49546e-05
KCNMA1 [NCBI] 1.49546e-05
PPBP [NCBI] 1.44312e-05
KCNMB1 [NCBI] 1.44312e-05
GPT [NCBI] 1.42825e-05
PON2 [NCBI] 1.39567e-05
CTSG [NCBI] 1.39567e-05
SIRT2 [NCBI] 1.35229e-05
INDO [NCBI] 1.31236e-05
leber optic atrophy [NCBI] 1.28148e-05
EPAS1 [NCBI] 1.24095e-05
TH [NCBI] 1.20104e-05
PIK3CG [NCBI] 1.17854e-05
CYP1A2 [NCBI] 1.17854e-05
NGFB [NCBI] 1.17327e-05
IL16 [NCBI] 1.15008e-05
CF [NCBI] 1.12233e-05
UCP2 [NCBI] 1.11849e-05
ANXA1 [NCBI] 1.07348e-05
RNASE2 [NCBI] 1.05513e-05
DDIT3 [NCBI] 1.02844e-05
BDNF [NCBI] 9.69576e-06
ELA2 [NCBI] 9.3163e-06
PD [NCBI] 9.17516e-06
TLR7 [NCBI] 8.97907e-06
NOS2A [NCBI] 8.8193e-06
CYP2A6 [NCBI] 7.83562e-06
CYP3A4 [NCBI] 7.47279e-06
MST1 [NCBI] 7.13801e-06
GAPDH [NCBI] 7.0647e-06
TNFRSF6 [NCBI] 7.032e-06
MTATP6 [NCBI] 6.92857e-06
CSF2 [NCBI] 6.82763e-06
MAPK14 [NCBI] 6.82763e-06
MG [NCBI] 6.71579e-06
ABP1 [NCBI] 5.71431e-06
ATF3 [NCBI] 5.62633e-06
APOE [NCBI] 5.47891e-06
NOS3 [NCBI] 5.34089e-06
PTK2 [NCBI] 5.19615e-06
TS [NCBI] 4.82029e-06
PDCD8 [NCBI] 4.53791e-06
F2R [NCBI] 4.48556e-06
VIP [NCBI] 4.35524e-06
MTR [NCBI] 4.07611e-06
AKR1B1 [NCBI] 3.6803e-06
CYP1A1 [NCBI] 3.419e-06
SLE [NCBI] 3.27624e-06
SPP1 [NCBI] 2.98603e-06
ACP5 [NCBI] 2.96703e-06
RASA1 [NCBI] 2.88545e-06
NPPA [NCBI] 2.49522e-06
VEGF [NCBI] 2.21193e-06
DHFR [NCBI] 2.06471e-06
LPO [NCBI] 1.99102e-06
STAT1 [NCBI] 1.96856e-06
SLC2A4 [NCBI] 1.69675e-06
APP [NCBI] 1.23401e-06
FRAP1 [NCBI] 1.20869e-06
BCR [NCBI] 1.07798e-06
MB [NCBI] 8.3859e-07
AHR [NCBI] 4.45463e-07
RNASE3 [NCBI] 4.41852e-07
TLR4 [NCBI] 4.36513e-07
FA [NCBI] 4.05941e-07
IL2 [NCBI] 3.79731e-07
CTGF [NCBI] 3.2414e-07
PPARA [NCBI] 2.50228e-07
F3 [NCBI] 2.4062e-07
TNFSF6 [NCBI] 1.95304e-07
FGF7 [NCBI] 1.55176e-07
LCAT [NCBI] 4.567e-08
TPO [NCBI] 3.81633e-08
Database Center for Life Science