Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 HIV-1 [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
CD4 [NCBI] 0.00243275
CCR5 [NCBI] 0.00117361
HLA-DQB2 [NCBI] 0.000791076
CXCR4 [NCBI] 0.000702419
APOBEC3G [NCBI] 0.000669284
H2BFS [NCBI] 0.000663143
CXCL12 [NCBI] 0.000547409
TARBP2P [NCBI] 0.000426651
CCR2 [NCBI] 0.000402327
CCNT1 [NCBI] 0.000395932
RN7SL1 [NCBI] 0.000358766
TUBA4B [NCBI] 0.000345669
CD209 [NCBI] 0.000329987
CDK9 [NCBI] 0.000329559
EIF5AP1 [NCBI] 0.000302442
RN7SK [NCBI] 0.000296264
TRIM5 [NCBI] 0.00025471
PPIA [NCBI] 0.000249615
CCR3 [NCBI] 0.000230385
HLA-A [NCBI] 0.000202746
POLR2I [NCBI] 0.00020006
POLR2D [NCBI] 0.000199195
EIF5AP2 [NCBI] 0.000197523
EIF5AP3 [NCBI] 0.000197523
POLR2J [NCBI] 0.00019516
HLA-B [NCBI] 0.000194555
POLR2G [NCBI] 0.000192938
POLR2F [NCBI] 0.000192938
POLR2L [NCBI] 0.000190218
POLR2K [NCBI] 0.000190218
POLR2C [NCBI] 0.000190172
POLR2E [NCBI] 0.000189511
POLR2B [NCBI] 0.000188225
POLR2H [NCBI] 0.000187379
CCL4 [NCBI] 0.000185551
MIR29A [NCBI] 0.000178929
POLR2A [NCBI] 0.000162195
APOBEC3F [NCBI] 0.000156959
NFKB1 [NCBI] 0.000155344
CLCA3 [NCBI] 0.000150769
MT1DP [NCBI] 0.000150769
KPNA1 [NCBI] 0.000150677
KPNA2 [NCBI] 0.000148446
DEFT1P [NCBI] 0.000144842
CCL5 [NCBI] 0.000142269
NFKB2 [NCBI] 0.000140641
CCL3 [NCBI] 0.000139659
KPNA5 [NCBI] 0.000139623
TNF [NCBI] 0.000138665
KPNA6 [NCBI] 0.000132239
RELA [NCBI] 0.000131054
CD38 [NCBI] 0.000126946
KPNA4 [NCBI] 0.000124191
KPNA3 [NCBI] 0.000121995
RELB [NCBI] 0.000121283
TSG101 [NCBI] 0.000119084
HLA-C [NCBI] 0.000118859
PSMC3 [NCBI] 0.000113739
HLA-E [NCBI] 0.000112524
HLA-F [NCBI] 0.000109058
IFNG [NCBI] 9.7163e-05
NEWENTRY [NCBI] 9.37577e-05
HCK [NCBI] 9.29953e-05
HLA-G [NCBI] 8.80976e-05
XPO1 [NCBI] 8.28759e-05
PSMF1 [NCBI] 8.16477e-05
IPO5 [NCBI] 8.02933e-05
LCK [NCBI] 7.94617e-05
IL2 [NCBI] 7.89276e-05
CYP3A [NCBI] 7.61258e-05
GCS1 [NCBI] 7.6061e-05
TNPO1 [NCBI] 7.57238e-05
PSMC4 [NCBI] 7.42264e-05
PSIP1 [NCBI] 7.31002e-05
GANC [NCBI] 7.26575e-05
GANAB [NCBI] 7.16733e-05
PSME4 [NCBI] 7.12303e-05
IFNA1 [NCBI] 7.0617e-05
PSMD3 [NCBI] 6.84849e-05
PSMC5 [NCBI] 6.82496e-05
CCL3L1 [NCBI] 6.78891e-05
PSMD6 [NCBI] 6.78776e-05
NMT1 [NCBI] 6.75206e-05
SP1 [NCBI] 6.72057e-05
IFNA16 [NCBI] 6.70464e-05
KPNB1 [NCBI] 6.68912e-05
PSMB3 [NCBI] 6.67385e-05
PSMC2 [NCBI] 6.64647e-05
MAPK1 [NCBI] 6.62337e-05
PSMB2 [NCBI] 6.56865e-05
PSMD12 [NCBI] 6.56865e-05
PSMD5 [NCBI] 6.56865e-05
PSMB4 [NCBI] 6.55895e-05
IFNA7 [NCBI] 6.50105e-05
PSMD11 [NCBI] 6.47089e-05
PSMD13 [NCBI] 6.47089e-05
PSMD8 [NCBI] 6.42447e-05
PSMD9 [NCBI] 6.37956e-05
PSMC6 [NCBI] 6.37956e-05
PSMD1 [NCBI] 6.37956e-05
PSMB7 [NCBI] 6.37956e-05
PSMB6 [NCBI] 6.33604e-05
PSMA5 [NCBI] 6.29385e-05
CLEC4M [NCBI] 6.2701e-05
PSMA4 [NCBI] 6.25289e-05
PSMB1 [NCBI] 6.21309e-05
PSMD7 [NCBI] 6.21309e-05
PSMA2 [NCBI] 6.17439e-05
PSMC1 [NCBI] 6.13674e-05
PSMA1 [NCBI] 6.10007e-05
GBA2 [NCBI] 6.0919e-05
PSMD2 [NCBI] 6.06433e-05
PSME3 [NCBI] 6.02948e-05
IL10 [NCBI] 5.96479e-05
PSMA7 [NCBI] 5.96226e-05
PSME2 [NCBI] 5.96226e-05
PSMA3 [NCBI] 5.89811e-05
PSMB10 [NCBI] 5.89724e-05
GBA3 [NCBI] 5.87163e-05
PSMA6 [NCBI] 5.83676e-05
PSMB5 [NCBI] 5.77796e-05
AP1M1 [NCBI] 5.7562e-05
IFNA2 [NCBI] 5.69413e-05
CCL2 [NCBI] 5.60713e-05
MAPK3 [NCBI] 5.59308e-05
CXCR6 [NCBI] 5.53776e-05
PSMD10 [NCBI] 5.49224e-05
MAN1A1 [NCBI] 5.27993e-05
PSMD4 [NCBI] 5.27476e-05
PAK2 [NCBI] 5.18773e-05
MANBA [NCBI] 5.11332e-05
MAN2A2 [NCBI] 5.11332e-05
GAA [NCBI] 5.10974e-05
SLPI [NCBI] 5.08877e-05
NMT2 [NCBI] 5.07872e-05
PRKCH [NCBI] 5.05098e-05
MAN1A2 [NCBI] 5.04899e-05
HLA-DRA [NCBI] 5.02077e-05
MAN2B2 [NCBI] 4.98854e-05
FASLG [NCBI] 4.98853e-05
MAN1B1 [NCBI] 4.94885e-05
PDCD6IP [NCBI] 4.84006e-05
MAN2A1 [NCBI] 4.82627e-05
CD28 [NCBI] 4.82151e-05
NFKBIA [NCBI] 4.81338e-05
TBP [NCBI] 4.7467e-05
ICAM1 [NCBI] 4.6795e-05
MAN2B1 [NCBI] 4.64361e-05
MAN2C1 [NCBI] 4.60261e-05
PSME1 [NCBI] 4.59947e-05
PSMB8 [NCBI] 4.59402e-05
PRKCQ [NCBI] 4.58555e-05
UNG [NCBI] 4.52265e-05
ACTB [NCBI] 4.48316e-05
CCR7 [NCBI] 4.42169e-05
AGFG1 [NCBI] 4.40601e-05
IL6 [NCBI] 4.33193e-05
PIK3C2G [NCBI] 4.29263e-05
CD3G [NCBI] 4.24637e-05
PIK3R2 [NCBI] 4.18309e-05
CCNH [NCBI] 4.15962e-05
MGAT2 [NCBI] 4.12742e-05
PRKCG [NCBI] 4.1144e-05
HLA-DRB5 [NCBI] 4.06553e-05
GTF2H3 [NCBI] 4.0449e-05
PSMB9 [NCBI] 4.04461e-05
GTF2B [NCBI] 4.0246e-05
KAT2B [NCBI] 4.02283e-05
ACTG1 [NCBI] 3.99658e-05
EP300 [NCBI] 3.98866e-05
BANF1 [NCBI] 3.98511e-05
HLA-DRB3 [NCBI] 3.9621e-05
HLA-DRB4 [NCBI] 3.95112e-05
GTF2H1 [NCBI] 3.91151e-05
AP1S2 [NCBI] 3.88648e-05
GRIN3B [NCBI] 3.87323e-05
MNAT1 [NCBI] 3.82137e-05
NFATC1 [NCBI] 3.77051e-05
TARBP1 [NCBI] 3.73241e-05
MAN1C1 [NCBI] 3.71304e-05
GRIN2C [NCBI] 3.70489e-05
PIK3C2A [NCBI] 3.70489e-05
CCR1 [NCBI] 3.70275e-05
GTF2H2 [NCBI] 3.70194e-05
IL1B [NCBI] 3.66696e-05
GTF2H4 [NCBI] 3.65852e-05
PIK3C3 [NCBI] 3.64557e-05
CSNK2B [NCBI] 3.62054e-05
CDK7 [NCBI] 3.62052e-05
KHDRBS1 [NCBI] 3.61053e-05
AP1S1 [NCBI] 3.60468e-05
GRIN2D [NCBI] 3.58995e-05
PAK1 [NCBI] 3.58302e-05
IL4 [NCBI] 3.58231e-05
HTATSF1 [NCBI] 3.56598e-05
PIK3C2B [NCBI] 3.5634e-05
PIK3R1 [NCBI] 3.53157e-05
PRKCA [NCBI] 3.52221e-05
IL12A [NCBI] 3.52113e-05
GRIN3A [NCBI] 3.48817e-05
AP1S3 [NCBI] 3.4732e-05
CD86 [NCBI] 3.46878e-05
ERCC3 [NCBI] 3.4445e-05
SMARCB1 [NCBI] 3.43332e-05
PIK3CD [NCBI] 3.41879e-05
CDC2 [NCBI] 3.40172e-05
PRKCZ [NCBI] 3.38939e-05
CREBBP [NCBI] 3.38778e-05
AP1G2 [NCBI] 3.38543e-05
TARBP2 [NCBI] 3.38543e-05
NFATC2 [NCBI] 3.38464e-05
JUN [NCBI] 3.37217e-05
MANEA [NCBI] 3.34086e-05
UBD [NCBI] 3.33692e-05
CUL5 [NCBI] 3.31398e-05
ICAM3 [NCBI] 3.28807e-05
EIF5A [NCBI] 3.27677e-05
CALM2 [NCBI] 3.27527e-05
PIK3CB [NCBI] 3.25654e-05
TAF8 [NCBI] 3.2499e-05
MGAT4C [NCBI] 3.19002e-05
FURIN [NCBI] 3.16023e-05
PRKCI [NCBI] 3.13368e-05
PRKCE [NCBI] 3.11126e-05
DPP4 [NCBI] 3.09045e-05
GPR15 [NCBI] 3.08726e-05
PRKD3 [NCBI] 3.08726e-05
CCNB3 [NCBI] 3.08464e-05
MGAT4A [NCBI] 3.08464e-05
MAPK8 [NCBI] 3.0659e-05
PIK3CA [NCBI] 3.05762e-05
TAF11 [NCBI] 3.0572e-05
FAS [NCBI] 3.05586e-05
CCR8 [NCBI] 3.03857e-05
HEXIM1 [NCBI] 3.03116e-05
CALM3 [NCBI] 3.00054e-05
APLNR [NCBI] 2.98675e-05
MGAT4B [NCBI] 2.95275e-05
TAF13 [NCBI] 2.95275e-05
COPS6 [NCBI] 2.89868e-05
UBP1 [NCBI] 2.87748e-05
UBC [NCBI] 2.87526e-05
CD3D [NCBI] 2.87132e-05
IFNB1 [NCBI] 2.82948e-05
NR3C1 [NCBI] 2.82927e-05
BCL2 [NCBI] 2.82391e-05
BTAF1 [NCBI] 2.80986e-05
C1QA [NCBI] 2.79444e-05
MAP2K2 [NCBI] 2.72746e-05
KARS [NCBI] 2.71977e-05
APOBEC3B [NCBI] 2.71977e-05
CX3CR1 [NCBI] 2.71396e-05
TAF2 [NCBI] 2.69226e-05
IL1A [NCBI] 2.66749e-05
CSNK2A2 [NCBI] 2.6509e-05
CD80 [NCBI] 2.64967e-05
TUBA1C [NCBI] 2.64718e-05
TUBA8 [NCBI] 2.64718e-05
APOBEC3C [NCBI] 2.64041e-05
GTF2F1 [NCBI] 2.63509e-05
IL12B [NCBI] 2.62779e-05
GRIN2A [NCBI] 2.62211e-05
MGAT5B [NCBI] 2.60716e-05
SLC25A4 [NCBI] 2.5914e-05
UBB [NCBI] 2.57803e-05
CCNB1 [NCBI] 2.56613e-05
ITGAL [NCBI] 2.561e-05
TAF6 [NCBI] 2.56061e-05
TAF15 [NCBI] 2.54741e-05
HLA-DRB1 [NCBI] 2.51783e-05
IL7 [NCBI] 2.51183e-05
AP1B1 [NCBI] 2.50535e-05
GRIN1 [NCBI] 2.49604e-05
PRKCD [NCBI] 2.4739e-05
PPP2R2C [NCBI] 2.46968e-05
PPP2R3A [NCBI] 2.46968e-05
CSNK2A1 [NCBI] 2.46152e-05
CD3E [NCBI] 2.45786e-05
SUPT5H [NCBI] 2.44685e-05
GRIN2B [NCBI] 2.44293e-05
TAF12 [NCBI] 2.42843e-05
C1QB [NCBI] 2.42843e-05
TAF5 [NCBI] 2.42843e-05
CALM1 [NCBI] 2.42828e-05
PACS1 [NCBI] 2.38414e-05
TAF7 [NCBI] 2.37605e-05
FOS [NCBI] 2.36634e-05
MBL2 [NCBI] 2.36089e-05
PRKCB [NCBI] 2.30079e-05
TUBA3C [NCBI] 2.28641e-05
CCNB2 [NCBI] 2.28223e-05
TAF4 [NCBI] 2.28223e-05
SFRS1 [NCBI] 2.2745e-05
TAF10 [NCBI] 2.25369e-05
AP2M1 [NCBI] 2.21304e-05
IL8 [NCBI] 2.20378e-05
AP2B1 [NCBI] 2.20252e-05
ITGAV [NCBI] 2.1977e-05
TAF1 [NCBI] 2.19519e-05
CEBPB [NCBI] 2.18969e-05
C1QC [NCBI] 2.16463e-05
MS [NCBI] 2.16441e-05
PIK3CG [NCBI] 2.16272e-05
WEE1 [NCBI] 2.10066e-05
PPP2R2A [NCBI] 2.07932e-05
TAF9 [NCBI] 2.07159e-05
PPP2R2B [NCBI] 2.06364e-05
FYN [NCBI] 2.04537e-05
EIF2AK2 [NCBI] 2.04121e-05
VPS4A [NCBI] 2.03347e-05
PPP2R5B [NCBI] 2.02654e-05
TUBA1A [NCBI] 2.00477e-05
CASP3 [NCBI] 1.99858e-05
KIR3DL1 [NCBI] 1.99161e-05
SFRS2 [NCBI] 1.96492e-05
PPP2R4 [NCBI] 1.95124e-05
TFCP2 [NCBI] 1.93858e-05
HMGA1 [NCBI] 1.89574e-05
PPP2R5A [NCBI] 1.865e-05
TUBB1 [NCBI] 1.85217e-05
PPP2R5E [NCBI] 1.85217e-05
MRC1 [NCBI] 1.84794e-05
PRKACB [NCBI] 1.84794e-05
SDC3 [NCBI] 1.84608e-05
NPM1 [NCBI] 1.84494e-05
CCL7 [NCBI] 1.84494e-05
TUBA1B [NCBI] 1.83141e-05
CCL22 [NCBI] 1.82303e-05
GLT6D1 [NCBI] 1.81464e-05
CD81 [NCBI] 1.81206e-05
PLCD3 [NCBI] 1.7947e-05
PLCD4 [NCBI] 1.7947e-05
CCR4 [NCBI] 1.77116e-05
PRKACG [NCBI] 1.76853e-05
TUBA4A [NCBI] 1.76621e-05
TUBB4 [NCBI] 1.74381e-05
PCSK7 [NCBI] 1.74201e-05
MAP2K1 [NCBI] 1.719e-05
IL2RA [NCBI] 1.69968e-05
PLCB4 [NCBI] 1.69814e-05
TUBB2C [NCBI] 1.67694e-05
ACTG2 [NCBI] 1.67694e-05
CD247 [NCBI] 1.66014e-05
CX3CL1 [NCBI] 1.65339e-05
NFKBIB [NCBI] 1.64259e-05
PPP2R5D [NCBI] 1.63736e-05
GPX6 [NCBI] 1.62436e-05
TOP1 [NCBI] 1.62185e-05
MAPK10 [NCBI] 1.62065e-05
STAT1 [NCBI] 1.61334e-05
VPRBP [NCBI] 1.6105e-05
CXCL10 [NCBI] 1.60935e-05
CDC25C [NCBI] 1.56861e-05
PARP1 [NCBI] 1.56858e-05
PLCE1 [NCBI] 1.55153e-05
HSPA1A [NCBI] 1.54076e-05
HLA-DQA2 [NCBI] 1.53618e-05
ITGA5 [NCBI] 1.53283e-05
FN1 [NCBI] 1.5296e-05
HIST1H4K [NCBI] 1.52429e-05
GLT1D1 [NCBI] 1.52429e-05
GTF2F2 [NCBI] 1.52276e-05
AKT3 [NCBI] 1.52257e-05
PPP2R5C [NCBI] 1.507e-05
AP1G1 [NCBI] 1.507e-05
CYCS [NCBI] 1.49648e-05
TUBB3 [NCBI] 1.4931e-05
VCAM1 [NCBI] 1.48474e-05
BTRC [NCBI] 1.48382e-05
EGF [NCBI] 1.47601e-05
TNFSF10 [NCBI] 1.47356e-05
PRKD1 [NCBI] 1.46528e-05
NEDD4 [NCBI] 1.45576e-05
TCEB2 [NCBI] 1.45385e-05
AP2S1 [NCBI] 1.43744e-05
ERCC2 [NCBI] 1.42739e-05
CASP8 [NCBI] 1.42367e-05
GRINA [NCBI] 1.41507e-05
CHMP4A [NCBI] 1.41507e-05
PRMT6 [NCBI] 1.41507e-05
HIST1H4G [NCBI] 1.39327e-05
GLT8D1 [NCBI] 1.39327e-05
HIST1H3J [NCBI] 1.39327e-05
HIST1H4L [NCBI] 1.39327e-05
GLT25D1 [NCBI] 1.39327e-05
TUBB6 [NCBI] 1.39327e-05
HIST1H4J [NCBI] 1.39327e-05
HIST1H3H [NCBI] 1.39327e-05
HIST1H4H [NCBI] 1.39327e-05
HIST1H2AI [NCBI] 1.39327e-05
HIST1H2BI [NCBI] 1.39327e-05
GLT25D2 [NCBI] 1.39327e-05
GLT8D2 [NCBI] 1.39327e-05
HIST1H4E [NCBI] 1.39327e-05
H2AFJ [NCBI] 1.39327e-05
VIM [NCBI] 1.38782e-05
ACTA2 [NCBI] 1.38447e-05
CXCR5 [NCBI] 1.37489e-05
AP2A1 [NCBI] 1.3739e-05
VAV1 [NCBI] 1.37012e-05
PRKAR1B [NCBI] 1.35508e-05
USF1 [NCBI] 1.34826e-05
HIST1H2AD [NCBI] 1.34494e-05
HIST1H4B [NCBI] 1.34494e-05
HIST1H3I [NCBI] 1.34494e-05
HIST1H3G [NCBI] 1.34494e-05
HIST1H3D [NCBI] 1.34494e-05
PLCB1 [NCBI] 1.34393e-05
KAT5 [NCBI] 1.33398e-05
ABCB1 [NCBI] 1.32011e-05
CD74 [NCBI] 1.31533e-05
HIST1H2AJ [NCBI] 1.30346e-05
HIST1H2BC [NCBI] 1.30346e-05
HIST1H4C [NCBI] 1.30346e-05
HIST1H2BF [NCBI] 1.30346e-05
MDFIC [NCBI] 1.30346e-05
HIST1H4D [NCBI] 1.30346e-05
HLA-DQB1 [NCBI] 1.29697e-05
ATR [NCBI] 1.29457e-05
CTDP1 [NCBI] 1.28773e-05
CCL4L1 [NCBI] 1.28773e-05
CCRK [NCBI] 1.27807e-05
CCNT2 [NCBI] 1.27265e-05
H2AFY2 [NCBI] 1.2671e-05
HIST1H2AG [NCBI] 1.2671e-05
HIST1H3E [NCBI] 1.2671e-05
H2AFB3 [NCBI] 1.2671e-05
CYP2B6 [NCBI] 1.26311e-05
PDCD1 [NCBI] 1.26074e-05
MAPK9 [NCBI] 1.25781e-05
KLRB1 [NCBI] 1.25257e-05
PLCG2 [NCBI] 1.24775e-05
CCL8 [NCBI] 1.24224e-05
EED [NCBI] 1.24e-05
TFRC [NCBI] 1.23569e-05
HCP5 [NCBI] 1.23472e-05
GPX7 [NCBI] 1.23472e-05
B4GALT6 [NCBI] 1.23472e-05
NUPL2 [NCBI] 1.23472e-05
H2AFV [NCBI] 1.23472e-05
PLCB3 [NCBI] 1.23238e-05
PLCB2 [NCBI] 1.23238e-05
AP3D1 [NCBI] 1.23078e-05
ABCE1 [NCBI] 1.23078e-05
HLA-DPA1 [NCBI] 1.22489e-05
SDC2 [NCBI] 1.22222e-05
VPS4B [NCBI] 1.21782e-05
SUPT4H1 [NCBI] 1.21782e-05
PLCD1 [NCBI] 1.2103e-05
ADCY4 [NCBI] 1.20553e-05
HIST2H2AB [NCBI] 1.20553e-05
B3GALT1 [NCBI] 1.20553e-05
ST3GAL2 [NCBI] 1.20553e-05
HIST1H2AL [NCBI] 1.20553e-05
B3GALT2 [NCBI] 1.20553e-05
HIST1H4A [NCBI] 1.20553e-05
BST2 [NCBI] 1.20529e-05
DDB1 [NCBI] 1.19364e-05
ITGB3 [NCBI] 1.19052e-05
HLA-DMA [NCBI] 1.18929e-05
B4GALT4 [NCBI] 1.17896e-05
HIST1H2AA [NCBI] 1.17896e-05
B3GALT4 [NCBI] 1.17896e-05
C3 [NCBI] 1.17505e-05
CUL4A [NCBI] 1.16278e-05
NUP214 [NCBI] 1.16278e-05
PPP2CB [NCBI] 1.15908e-05
HLA-DOB [NCBI] 1.15908e-05
TUBB2A [NCBI] 1.1564e-05
ACTC1 [NCBI] 1.1564e-05
APOBEC3A [NCBI] 1.15457e-05
GPR1 [NCBI] 1.15457e-05
PPIB [NCBI] 1.15367e-05
HLA-DOA [NCBI] 1.14838e-05
SGTA [NCBI] 1.14838e-05
COPB1 [NCBI] 1.13799e-05
AP2A2 [NCBI] 1.13799e-05
HIST1H2BA [NCBI] 1.13203e-05
HIST1H3C [NCBI] 1.13203e-05
HIST1H4F [NCBI] 1.13203e-05
B4GALT3 [NCBI] 1.13203e-05
CD207 [NCBI] 1.12585e-05
TCEB1 [NCBI] 1.11804e-05
HIST1H3F [NCBI] 1.11108e-05
HIST1H2BM [NCBI] 1.11108e-05
B4GALT2 [NCBI] 1.11108e-05
HIST1H2BH [NCBI] 1.11108e-05
HIST1H2AB [NCBI] 1.11108e-05
HIST3H2A [NCBI] 1.11108e-05
CD83 [NCBI] 1.10747e-05
PLCG1 [NCBI] 1.10725e-05
HNRNPA1 [NCBI] 1.10289e-05
SDC4 [NCBI] 1.10118e-05
RAD23A [NCBI] 1.09733e-05
TLR9 [NCBI] 1.09634e-05
HIST1H3A [NCBI] 1.09151e-05
ADCY2 [NCBI] 1.09151e-05
ST3GAL1 [NCBI] 1.09151e-05
HIST1H2BL [NCBI] 1.09151e-05
HIST1H2AH [NCBI] 1.09151e-05
B3GALNT1 [NCBI] 1.09151e-05
HIST1H2BN [NCBI] 1.09151e-05
GPX5 [NCBI] 1.09151e-05
HIST1H2BO [NCBI] 1.09151e-05
HIST1H2BE [NCBI] 1.07316e-05
ST3GAL3 [NCBI] 1.07316e-05
H3F3B [NCBI] 1.07316e-05
ADCY9 [NCBI] 1.07316e-05
HIST1H2AK [NCBI] 1.07316e-05
ADCY5 [NCBI] 1.07316e-05
ADCY7 [NCBI] 1.07316e-05
HIST1H2BB [NCBI] 1.07316e-05
ST3GAL4 [NCBI] 1.07316e-05
HIST1H2AC [NCBI] 1.07316e-05
CCL1 [NCBI] 1.06547e-05
MAPK14 [NCBI] 1.05808e-05
TRIM22 [NCBI] 1.05587e-05
NUP98 [NCBI] 1.04548e-05
CD1D [NCBI] 1.04022e-05
CHMP4B [NCBI] 1.03954e-05
B3GALT5 [NCBI] 1.03954e-05
HIST1H2AE [NCBI] 1.03954e-05
ADCY8 [NCBI] 1.03954e-05
HIST1H2BD [NCBI] 1.03954e-05
FOXP3 [NCBI] 1.0265e-05
HIST1H2AM [NCBI] 1.02406e-05
HSPA6 [NCBI] 1.02406e-05
BCL11B [NCBI] 1.02406e-05
CXCR3 [NCBI] 1.01773e-05
TAP1 [NCBI] 1.01453e-05
CYC1 [NCBI] 1.00935e-05
TP53 [NCBI] 1.0079e-05
TRIM34 [NCBI] 9.97814e-06
RP11-631M21.2 [NCBI] 9.97814e-06
ADCY1 [NCBI] 9.95342e-06
VPS24 [NCBI] 9.95342e-06
HIST3H2BB [NCBI] 9.95342e-06
KDR [NCBI] 9.90779e-06
PRKAR2A [NCBI] 9.90647e-06
IL13 [NCBI] 9.88464e-06
LAMP1 [NCBI] 9.86386e-06
HIST2H4A [NCBI] 9.81966e-06
KIR2DL3 [NCBI] 9.73859e-06
HIST1H2BK [NCBI] 9.69171e-06
HIST1H2BJ [NCBI] 9.69171e-06
SLC35A3 [NCBI] 9.59021e-06
HIST2H2AC [NCBI] 9.56909e-06
HIST1H4I [NCBI] 9.56909e-06
ADCY3 [NCBI] 9.56909e-06
GZMA [NCBI] 9.5493e-06
DEFA1 [NCBI] 9.50162e-06
PURA [NCBI] 9.50162e-06
HIST2H2AA3 [NCBI] 9.45138e-06
HIST1H2BG [NCBI] 9.45138e-06
IPO7 [NCBI] 9.45138e-06
H2AFY [NCBI] 9.3382e-06
KLRC1 [NCBI] 9.2694e-06
TRIM6 [NCBI] 9.26016e-06
AKT2 [NCBI] 9.24301e-06
LMNB2 [NCBI] 9.22922e-06
CD2 [NCBI] 9.20903e-06
CD63 [NCBI] 9.1533e-06
HLA-DPB1 [NCBI] 9.06245e-06
CCNO [NCBI] 9.02273e-06
DDX3X [NCBI] 9.02273e-06
HLA-DMB [NCBI] 8.99116e-06
PRKAR2B [NCBI] 8.99116e-06
HIST3H3 [NCBI] 8.99116e-06
ZNF175 [NCBI] 8.97282e-06
CHMP4C [NCBI] 8.97282e-06
H2AFZ [NCBI] 8.9247e-06
GTF2E2 [NCBI] 8.9247e-06
POU2F1 [NCBI] 8.87665e-06
GZMB [NCBI] 8.87416e-06
SOD2 [NCBI] 8.86215e-06
ADCY6 [NCBI] 8.82985e-06
HIVEP1 [NCBI] 8.82985e-06
EZR [NCBI] 8.72273e-06
APOBEC3H [NCBI] 8.71835e-06
B4GALT1 [NCBI] 8.64895e-06
CFP [NCBI] 8.64895e-06
STAU1 [NCBI] 8.56254e-06
MRC2 [NCBI] 8.56254e-06
NFATC4 [NCBI] 8.56254e-06
RDBP [NCBI] 8.56254e-06
CCL11 [NCBI] 8.50642e-06
HIST1H3B [NCBI] 8.39708e-06
PCSK5 [NCBI] 8.39708e-06
GTF2E1 [NCBI] 8.39708e-06
PPP1CB [NCBI] 8.39708e-06
HDAC1 [NCBI] 8.34481e-06
HIST2H3C [NCBI] 8.31776e-06
CHMP2A [NCBI] 8.28288e-06
RNGTT [NCBI] 8.28288e-06
CCL3L3 [NCBI] 8.28288e-06
C4B [NCBI] 8.27652e-06
IRF1 [NCBI] 8.26194e-06
CD69 [NCBI] 8.24056e-06
KIR3DS1 [NCBI] 8.16536e-06
GPX2 [NCBI] 8.16536e-06
CHMP5 [NCBI] 8.09341e-06
LMNB1 [NCBI] 8.09207e-06
PTK2B [NCBI] 8.0443e-06
DDX1 [NCBI] 8.0206e-06
APLN [NCBI] 7.98726e-06
YWHAE [NCBI] 7.94784e-06
CHMP1A [NCBI] 7.91881e-06
CTDSPL [NCBI] 7.91881e-06
CHMP1B [NCBI] 7.91881e-06
RAC1 [NCBI] 7.88981e-06
HIST2H2BE [NCBI] 7.88277e-06
PRKAG1 [NCBI] 7.88277e-06
NFATC3 [NCBI] 7.81626e-06
ACTA1 [NCBI] 7.78189e-06
CHMP6 [NCBI] 7.75694e-06
CCNE1 [NCBI] 7.75658e-06
FPR2 [NCBI] 7.75658e-06
KLRD1 [NCBI] 7.67901e-06
SELL [NCBI] 7.64776e-06
TRIM21 [NCBI] 7.6255e-06
PRKAG2 [NCBI] 7.6255e-06
GPX4 [NCBI] 7.6255e-06
AP3M1 [NCBI] 7.60608e-06
TNFRSF4 [NCBI] 7.53589e-06
CD68 [NCBI] 7.49076e-06
VPS28 [NCBI] 7.46484e-06
H3F3A [NCBI] 7.44669e-06
YY1 [NCBI] 7.44406e-06
GPX3 [NCBI] 7.3895e-06
CIITA [NCBI] 7.37681e-06
IL3RA [NCBI] 7.3719e-06
NCOA1 [NCBI] 7.3719e-06
PLAU [NCBI] 7.357e-06
NR2F1 [NCBI] 7.33893e-06
ATP6V1H [NCBI] 7.33207e-06
MDFI [NCBI] 7.20682e-06
ACOT8 [NCBI] 7.20682e-06
EIF2S3 [NCBI] 7.20682e-06
HIST4H4 [NCBI] 7.11964e-06
CASP1 [NCBI] 7.11679e-06
FOXO3 [NCBI] 7.08618e-06
YWHAB [NCBI] 7.05592e-06
NCR2 [NCBI] 7.01851e-06
KAT2A [NCBI] 6.92089e-06
IL16 [NCBI] 6.87333e-06
CCL4L2 [NCBI] 6.86885e-06
ITGB2 [NCBI] 6.81984e-06
PDIA2 [NCBI] 6.76682e-06
KLRC2 [NCBI] 6.69075e-06
PRKAR1A [NCBI] 6.68382e-06
WHSC2 [NCBI] 6.66933e-06
XRCC6 [NCBI] 6.65834e-06
CD8A [NCBI] 6.64691e-06
LTA [NCBI] 6.6446e-06
HSPA5 [NCBI] 6.60524e-06
DICER1 [NCBI] 6.60375e-06
CCR6 [NCBI] 6.58959e-06
MSN [NCBI] 6.58677e-06
PLAUR [NCBI] 6.58291e-06
TRAT1 [NCBI] 6.576e-06
EIF2S2 [NCBI] 6.576e-06
NUP153 [NCBI] 6.56125e-06
HSPA2 [NCBI] 6.51939e-06
TCEA3 [NCBI] 6.51697e-06
CDK2 [NCBI] 6.50404e-06
MED21 [NCBI] 6.48649e-06
CHUK [NCBI] 6.47033e-06
EGFR [NCBI] 6.46785e-06
CSF2 [NCBI] 6.42586e-06
SPN [NCBI] 6.41802e-06
SFRS5 [NCBI] 6.4005e-06
AIFM1 [NCBI] 6.35521e-06
CFTR [NCBI] 6.25675e-06
YWHAH [NCBI] 6.24285e-06
HSPA9 [NCBI] 6.24285e-06
CD58 [NCBI] 6.2381e-06
NAPSA [NCBI] 6.2381e-06
PPP1CA [NCBI] 6.20551e-06
YWHAZ [NCBI] 6.1625e-06
PTH [NCBI] 6.14734e-06
CANX [NCBI] 6.13233e-06
LGALS3BP [NCBI] 6.06106e-06
IL15 [NCBI] 6.04953e-06
MAPK12 [NCBI] 6.01523e-06
CASP9 [NCBI] 5.96953e-06
HSPA1B [NCBI] 5.95752e-06
SLC22A1 [NCBI] 5.94577e-06
HDGF2 [NCBI] 5.89448e-06
VPS37A [NCBI] 5.89448e-06
SDK1 [NCBI] 5.89448e-06
FUT8 [NCBI] 5.89062e-06
INDO [NCBI] 5.89062e-06
PRKDC [NCBI] 5.88821e-06
HTATIP2 [NCBI] 5.87847e-06
PPP2R1A [NCBI] 5.87847e-06
DEFA3 [NCBI] 5.81322e-06
TNIP1 [NCBI] 5.81322e-06
ADA [NCBI] 5.80671e-06
CD9 [NCBI] 5.79327e-06
NCR1 [NCBI] 5.76158e-06
CXCL1 [NCBI] 5.70896e-06
COMMD1 [NCBI] 5.68837e-06
DEFA4 [NCBI] 5.65984e-06
TLR2 [NCBI] 5.64306e-06
HSPA4 [NCBI] 5.60851e-06
AP1M2 [NCBI] 5.57041e-06
TLR7 [NCBI] 5.50033e-06
RAB11A [NCBI] 5.48901e-06
CHST8 [NCBI] 5.45726e-06
PDIA5 [NCBI] 5.45726e-06
SMARCA4 [NCBI] 5.42103e-06
DEFB1 [NCBI] 5.31907e-06
PRKACA [NCBI] 5.30191e-06
LARP7 [NCBI] 5.27906e-06
RNF39 [NCBI] 5.27906e-06
CHST7 [NCBI] 5.27906e-06
AFF4 [NCBI] 5.27906e-06
CEBPD [NCBI] 5.27341e-06
IKBKB [NCBI] 5.25336e-06
SYNPO [NCBI] 5.25129e-06
CD82 [NCBI] 5.24945e-06
PPP2CA [NCBI] 5.19587e-06
SELE [NCBI] 5.16459e-06
RAC2 [NCBI] 5.15478e-06
CHMP2B [NCBI] 5.15478e-06
CD40LG [NCBI] 5.1479e-06
SDC1 [NCBI] 5.13482e-06
ERAS [NCBI] 5.12e-06
PCSK1 [NCBI] 5.06251e-06
TNFRSF1B [NCBI] 5.04962e-06
ITGB1 [NCBI] 5.04664e-06
PPP1CC [NCBI] 5.01785e-06
CCK [NCBI] 4.99674e-06
IWS1 [NCBI] 4.97641e-06
SNF8 [NCBI] 4.97641e-06
SUPT6H [NCBI] 4.97641e-06
ADARB2 [NCBI] 4.97641e-06
DHX9 [NCBI] 4.97412e-06
YWHAG [NCBI] 4.93129e-06
NEDD4L [NCBI] 4.93129e-06
EIF4G1 [NCBI] 4.92974e-06
NOS2 [NCBI] 4.91448e-06
PPP2R1B [NCBI] 4.88933e-06
NUP62 [NCBI] 4.88933e-06
HSPA8 [NCBI] 4.88415e-06
APOBEC3D [NCBI] 4.84556e-06
CHST5 [NCBI] 4.84556e-06
CD70 [NCBI] 4.7736e-06
IFNW1 [NCBI] 4.72539e-06
KHDRBS2 [NCBI] 4.72539e-06
CHST3 [NCBI] 4.72539e-06
IL3 [NCBI] 4.70949e-06
TLR3 [NCBI] 4.69596e-06
PABPC1 [NCBI] 4.69134e-06
LILRB1 [NCBI] 4.68848e-06
LTF [NCBI] 4.68848e-06
RAN [NCBI] 4.64696e-06
IKBKE [NCBI] 4.63406e-06
TGFB1 [NCBI] 4.57969e-06
RAF1 [NCBI] 4.51947e-06
CHST10 [NCBI] 4.51106e-06
NUP54 [NCBI] 4.51106e-06
CHST4 [NCBI] 4.51106e-06
EMD [NCBI] 4.51071e-06
PCSK6 [NCBI] 4.47642e-06
FCER2 [NCBI] 4.47642e-06
TAP2 [NCBI] 4.46652e-06
CD40 [NCBI] 4.46607e-06
RSAD2 [NCBI] 4.41463e-06
C1QBP [NCBI] 4.41363e-06
HSPD1 [NCBI] 4.41123e-06
EIF2S1 [NCBI] 4.40952e-06
CFH [NCBI] 4.38777e-06
IL7R [NCBI] 4.37687e-06
CHST1 [NCBI] 4.32418e-06
UGT8 [NCBI] 4.32418e-06
TCEA2 [NCBI] 4.32418e-06
RNF216 [NCBI] 4.32418e-06
CHST2 [NCBI] 4.32418e-06
LDHC [NCBI] 4.32418e-06
CD59 [NCBI] 4.31921e-06
CR2 [NCBI] 4.31312e-06
STAT3 [NCBI] 4.30249e-06
SNRPA1 [NCBI] 4.23902e-06
CEP55 [NCBI] 4.23902e-06
CCL13 [NCBI] 4.22111e-06
RBX1 [NCBI] 4.16203e-06
ISG20 [NCBI] 4.15858e-06
CFL2 [NCBI] 4.15858e-06
CHST9 [NCBI] 4.15858e-06
CCL19 [NCBI] 4.12808e-06
FGF2 [NCBI] 4.11155e-06
POM121 [NCBI] 4.08238e-06
B3GAT1 [NCBI] 4.08238e-06
PARP4 [NCBI] 4.08238e-06
NCR3 [NCBI] 4.07656e-06
GPX1 [NCBI] 4.0714e-06
LYN [NCBI] 4.06087e-06
CTLA4 [NCBI] 4.04892e-06
IL1RN [NCBI] 4.04694e-06
CD24 [NCBI] 4.0298e-06
ZAP70 [NCBI] 4.01244e-06
TH1L [NCBI] 4.01001e-06
CLDN5 [NCBI] 3.9946e-06
CFL1 [NCBI] 3.9946e-06
SMARCA2 [NCBI] 3.95085e-06
KCNK3 [NCBI] 3.94109e-06
CD8B [NCBI] 3.94109e-06
PDIA4 [NCBI] 3.94109e-06
NOX3 [NCBI] 3.94109e-06
BCL2L1 [NCBI] 3.86949e-06
CCL21 [NCBI] 3.81498e-06
CCBP2 [NCBI] 3.81246e-06
PCNA [NCBI] 3.79285e-06
SLC1A2 [NCBI] 3.79133e-06
ETS1 [NCBI] 3.778e-06
CD274 [NCBI] 3.757e-06
ZNRD1 [NCBI] 3.75224e-06
CD160 [NCBI] 3.75224e-06
GTF2A2 [NCBI] 3.75224e-06
RPS25 [NCBI] 3.75224e-06
HLA-DQA1 [NCBI] 3.72983e-06
NCL [NCBI] 3.72024e-06
GSS [NCBI] 3.69446e-06
KIF4A [NCBI] 3.69446e-06
ORM2 [NCBI] 3.69446e-06
DMBT1 [NCBI] 3.65166e-06
IL18 [NCBI] 3.64602e-06
CMKLR1 [NCBI] 3.63894e-06
TCERG1 [NCBI] 3.63894e-06
PDIA6 [NCBI] 3.63894e-06
TNFSF4 [NCBI] 3.62932e-06
OSM [NCBI] 3.60716e-06
MAPK13 [NCBI] 3.58551e-06
ZBTB7A [NCBI] 3.58551e-06
PTBP2 [NCBI] 3.58551e-06
LMNA [NCBI] 3.55896e-06
COBRA1 [NCBI] 3.53402e-06
ISG15 [NCBI] 3.5214e-06
B2M [NCBI] 3.51256e-06
CHST6 [NCBI] 3.48435e-06
TCEA1 [NCBI] 3.48435e-06
HIVEP2 [NCBI] 3.48435e-06
ARHGDIA [NCBI] 3.48435e-06
VPS37D [NCBI] 3.48295e-06
TNFSF14 [NCBI] 3.47988e-06
CD244 [NCBI] 3.47988e-06
H2AFX [NCBI] 3.46373e-06
SLC22A2 [NCBI] 3.43925e-06
SHC3 [NCBI] 3.43638e-06
KLF9 [NCBI] 3.43638e-06
MAP1LC3A [NCBI] 3.38999e-06
ADARB1 [NCBI] 3.38999e-06
SMUG1 [NCBI] 3.34509e-06
S100B [NCBI] 3.34133e-06
VDAC1 [NCBI] 3.30355e-06
HLTF [NCBI] 3.30159e-06
PTPRC [NCBI] 3.26843e-06
NOX1 [NCBI] 3.23021e-06
MAGI2 [NCBI] 3.21847e-06
RDX [NCBI] 3.21847e-06
TLR4 [NCBI] 3.20251e-06
ITGA3 [NCBI] 3.19459e-06
SRC [NCBI] 3.18747e-06
SMARCC2 [NCBI] 3.17871e-06
SFRS7 [NCBI] 3.17871e-06
LDHB [NCBI] 3.17871e-06
IL4R [NCBI] 3.14472e-06
XRCC5 [NCBI] 3.12203e-06
SAT1 [NCBI] 3.10248e-06
MAP3K11 [NCBI] 3.10248e-06
VPS37C [NCBI] 3.08656e-06
TGM7 [NCBI] 3.08656e-06
TGM6 [NCBI] 3.08656e-06
TRIM6-TRIM34 [NCBI] 3.08656e-06
DCK [NCBI] 3.08008e-06
NOX5 [NCBI] 3.03025e-06
TLR8 [NCBI] 3.03025e-06
PLA2G10 [NCBI] 3.03025e-06
ELMO1 [NCBI] 3.03025e-06
BAG3 [NCBI] 2.99552e-06
CDC42 [NCBI] 2.98659e-06
LMAN1 [NCBI] 2.97855e-06
IL2RG [NCBI] 2.97855e-06
VWF [NCBI] 2.97084e-06
HAX1 [NCBI] 2.96166e-06
GTF2A1 [NCBI] 2.96166e-06
SMARCC1 [NCBI] 2.92861e-06
CBX3 [NCBI] 2.92861e-06
LGALS3 [NCBI] 2.91695e-06
TH [NCBI] 2.91466e-06
BRD4 [NCBI] 2.89636e-06
IFNAR1 [NCBI] 2.85739e-06
FEN1 [NCBI] 2.84281e-06
ALB [NCBI] 2.8403e-06
CAMK2B [NCBI] 2.83408e-06
CD1A [NCBI] 2.83408e-06
TUBB4Q [NCBI] 2.82984e-06
VPS37B [NCBI] 2.82984e-06
MT4 [NCBI] 2.82984e-06
C7orf49 [NCBI] 2.82984e-06
HGS [NCBI] 2.814e-06
TRAF5 [NCBI] 2.80398e-06
ZNF350 [NCBI] 2.77455e-06
IGAN [NCBI] 2.77399e-06
RPA2 [NCBI] 2.74576e-06
ITGB5 [NCBI] 2.71757e-06
CXCL11 [NCBI] 2.70326e-06
LDHA [NCBI] 2.66293e-06
ORM1 [NCBI] 2.66293e-06
TTK [NCBI] 2.66293e-06
STAT5A [NCBI] 2.65795e-06
CD36 [NCBI] 2.65043e-06
HMBOX1 [NCBI] 2.63945e-06
INPP5E [NCBI] 2.63945e-06
M6PRBP1 [NCBI] 2.63643e-06
CCNC [NCBI] 2.63643e-06
CDK8 [NCBI] 2.63643e-06
SMPD1 [NCBI] 2.63643e-06
RHOB [NCBI] 2.63643e-06
BBC3 [NCBI] 2.58659e-06
IRF2 [NCBI] 2.58659e-06
EIF4G2 [NCBI] 2.58499e-06
SKP1 [NCBI] 2.53549e-06
P4HB [NCBI] 2.53549e-06
NCF1 [NCBI] 2.53549e-06
LDHD [NCBI] 2.53549e-06
EDN1 [NCBI] 2.52367e-06
LEF1 [NCBI] 2.513e-06
ILF3 [NCBI] 2.51143e-06
PLA2G2F [NCBI] 2.48813e-06
GLRX5 [NCBI] 2.48813e-06
PLA2G2E [NCBI] 2.48813e-06
PLA2G4F [NCBI] 2.48813e-06
FCRL6 [NCBI] 2.48813e-06
PLA2G4D [NCBI] 2.48813e-06
PLA2G12B [NCBI] 2.48813e-06
PTMA [NCBI] 2.48781e-06
SATB1 [NCBI] 2.48781e-06
ANXA2 [NCBI] 2.46567e-06
TNFRSF10D [NCBI] 2.46461e-06
IL9R [NCBI] 2.46461e-06
FPR1 [NCBI] 2.46461e-06
ITGAE [NCBI] 2.4425e-06
POU2F2 [NCBI] 2.4425e-06
SNRPB [NCBI] 2.44181e-06
PPP1R8 [NCBI] 2.44181e-06
EIF4E [NCBI] 2.43103e-06
LRP1 [NCBI] 2.43103e-06
SERPINA1 [NCBI] 2.42862e-06
PTBP1 [NCBI] 2.39741e-06
RAD17 [NCBI] 2.37577e-06
RB1 [NCBI] 2.36313e-06
DHX30 [NCBI] 2.36262e-06
NUP188 [NCBI] 2.36262e-06
PLCH2 [NCBI] 2.36262e-06
NUP37 [NCBI] 2.36262e-06
SEH1L [NCBI] 2.36262e-06
HIF1A [NCBI] 2.35778e-06
CD22 [NCBI] 2.35284e-06
NCOA6 [NCBI] 2.31297e-06
IRF8 [NCBI] 2.30989e-06
U2AF2 [NCBI] 2.29931e-06
TNFRSF10B [NCBI] 2.28974e-06
RBM34 [NCBI] 2.25546e-06
CETN1 [NCBI] 2.25546e-06
SDK2 [NCBI] 2.25546e-06
CPT1C [NCBI] 2.25546e-06
MT1B [NCBI] 2.25546e-06
NUP205 [NCBI] 2.25546e-06
MT1M [NCBI] 2.25546e-06
SP140 [NCBI] 2.25546e-06
TRAIP [NCBI] 2.25546e-06
PACS2 [NCBI] 2.25546e-06
PSMC3IP [NCBI] 2.25546e-06
GLI2 [NCBI] 2.25313e-06
IFNGR2 [NCBI] 2.25313e-06
C5 [NCBI] 2.23381e-06
PDE4B [NCBI] 2.23381e-06
NOLC1 [NCBI] 2.23381e-06
PAFAH1B1 [NCBI] 2.21707e-06
SUV39H1 [NCBI] 2.21477e-06
GRK1 [NCBI] 2.19602e-06
FKBP1A [NCBI] 2.19602e-06
CD48 [NCBI] 2.18729e-06
APOC3 [NCBI] 2.18729e-06
DR1 [NCBI] 2.17755e-06
REL [NCBI] 2.17755e-06
SP3 [NCBI] 2.16895e-06
MST1R [NCBI] 2.16774e-06
NUPL1 [NCBI] 2.16201e-06
NUP43 [NCBI] 2.16201e-06
RNF125 [NCBI] 2.16201e-06
NUP35 [NCBI] 2.16201e-06
RPA4 [NCBI] 2.16201e-06
PAAF1 [NCBI] 2.16201e-06
DBR1 [NCBI] 2.16201e-06
CLCA4 [NCBI] 2.16201e-06
C3orf15 [NCBI] 2.16201e-06
GNAI1 [NCBI] 2.15935e-06
PDE4A [NCBI] 2.15935e-06
TOP2B [NCBI] 2.14843e-06
DDIT3 [NCBI] 2.14221e-06
CSF1R [NCBI] 2.14142e-06
CREM [NCBI] 2.14142e-06
CCL24 [NCBI] 2.12374e-06
THBS1 [NCBI] 2.11051e-06
NXF1 [NCBI] 2.08912e-06
VPS25 [NCBI] 2.07922e-06
TBC1D9 [NCBI] 2.07922e-06
PLA2G12A [NCBI] 2.07922e-06
METTL1 [NCBI] 2.07922e-06
PLCH1 [NCBI] 2.07922e-06
HSPA12B [NCBI] 2.07922e-06
CLEC4G [NCBI] 2.07922e-06
PPM1F [NCBI] 2.07922e-06
PDCD11 [NCBI] 2.07922e-06
GRHL1 [NCBI] 2.07922e-06
FCGR3A [NCBI] 2.07349e-06
PRDX1 [NCBI] 2.05546e-06
HCFC1 [NCBI] 2.05166e-06
PRF1 [NCBI] 2.02271e-06
SNRNP70 [NCBI] 2.00665e-06
YWHAQ [NCBI] 2.00665e-06
TFCP2L1 [NCBI] 2.00493e-06
TNNC2 [NCBI] 2.00493e-06
STAU2 [NCBI] 2.00493e-06
VPS36 [NCBI] 2.00493e-06
IL17D [NCBI] 2.00493e-06
PPP3R2 [NCBI] 2.00493e-06
MAPK15 [NCBI] 2.00493e-06
TUBB2B [NCBI] 2.00493e-06
IFITM2 [NCBI] 2.00493e-06
GRSF1 [NCBI] 2.00493e-06
KLRF1 [NCBI] 2.00493e-06
GABRP [NCBI] 2.00493e-06
HDGFRP3 [NCBI] 2.00493e-06
PLA2G3 [NCBI] 2.00493e-06
HSPA14 [NCBI] 2.00493e-06
TNFRSF18 [NCBI] 1.99081e-06
THRA [NCBI] 1.97518e-06
IL8RA [NCBI] 1.95975e-06
C9orf156 [NCBI] 1.93759e-06
VPS53 [NCBI] 1.93759e-06
SMPD2 [NCBI] 1.93759e-06
FETUB [NCBI] 1.93759e-06
VTA1 [NCBI] 1.93759e-06
UBASH3A [NCBI] 1.93759e-06
SECTM1 [NCBI] 1.93759e-06
SLC7A4 [NCBI] 1.93759e-06
STK36 [NCBI] 1.93759e-06
PHKA1 [NCBI] 1.93759e-06
TGM4 [NCBI] 1.93759e-06
ZNF174 [NCBI] 1.93759e-06
CLIP4 [NCBI] 1.93759e-06
GULP1 [NCBI] 1.93759e-06
EIF2C2 [NCBI] 1.92946e-06
CEL [NCBI] 1.92946e-06
C5AR1 [NCBI] 1.91461e-06
PRMT1 [NCBI] 1.91461e-06
EEF1A1 [NCBI] 1.88544e-06
NOX4 [NCBI] 1.88544e-06
FCGR2A [NCBI] 1.87646e-06
TGM5 [NCBI] 1.87605e-06
NFAM1 [NCBI] 1.87605e-06
MAPK4 [NCBI] 1.87605e-06
KCNMB4 [NCBI] 1.87605e-06
GTF3A [NCBI] 1.87605e-06
SH3RF1 [NCBI] 1.87605e-06
MAP1LC3C [NCBI] 1.87605e-06
GLS2 [NCBI] 1.87605e-06
PDE8A [NCBI] 1.87605e-06
PDE1C [NCBI] 1.87605e-06
OTUD4 [NCBI] 1.87605e-06
NDFIP1 [NCBI] 1.87605e-06
PHKB [NCBI] 1.87605e-06
SOD3 [NCBI] 1.87113e-06
MMP2 [NCBI] 1.84428e-06
BAX [NCBI] 1.83927e-06
MYD88 [NCBI] 1.82167e-06
TFAP4 [NCBI] 1.8194e-06
NUP85 [NCBI] 1.8194e-06
HERV-FRD [NCBI] 1.8194e-06
NUP155 [NCBI] 1.8194e-06
HIC2 [NCBI] 1.8194e-06
CETN3 [NCBI] 1.8194e-06
PLCZ1 [NCBI] 1.8194e-06
WFDC1 [NCBI] 1.8194e-06
MID2 [NCBI] 1.8194e-06
CDCA7L [NCBI] 1.8194e-06
HAT1 [NCBI] 1.8194e-06
SCGB2A1 [NCBI] 1.8194e-06
HDAC6 [NCBI] 1.81555e-06
IL2RB [NCBI] 1.78872e-06
CAMK2A [NCBI] 1.77554e-06
FCGR1A [NCBI] 1.77554e-06
USF2 [NCBI] 1.77554e-06
ABCC4 [NCBI] 1.77554e-06
ZNF259 [NCBI] 1.76694e-06
KCNMB3 [NCBI] 1.76694e-06
CLEC11A [NCBI] 1.76694e-06
TPST1 [NCBI] 1.76694e-06
NUP93 [NCBI] 1.76694e-06
SMPD4 [NCBI] 1.76694e-06
TWF1 [NCBI] 1.76694e-06
IFI35 [NCBI] 1.76694e-06
PDE1B [NCBI] 1.76694e-06
TOM1L1 [NCBI] 1.76694e-06
CLEC1B [NCBI] 1.76694e-06
NUP50 [NCBI] 1.76694e-06
KCNMB2 [NCBI] 1.76694e-06
CD34 [NCBI] 1.76251e-06
XCL1 [NCBI] 1.74962e-06
LTBR [NCBI] 1.73688e-06
SMAD3 [NCBI] 1.72891e-06
GSN [NCBI] 1.72428e-06
ARF6 [NCBI] 1.72428e-06
KRR1 [NCBI] 1.71812e-06
GRIPAP1 [NCBI] 1.71812e-06
SLC28A3 [NCBI] 1.71812e-06
PKIA [NCBI] 1.71812e-06
ABCB5 [NCBI] 1.71812e-06
MT1H [NCBI] 1.71812e-06
MAPK6 [NCBI] 1.71812e-06
IFIT3 [NCBI] 1.71812e-06
STK38L [NCBI] 1.71812e-06
TPST2 [NCBI] 1.71812e-06
CXCL13 [NCBI] 1.69948e-06
JAK3 [NCBI] 1.69443e-06
RBL2 [NCBI] 1.68151e-06
CD79B [NCBI] 1.67522e-06
GATA3 [NCBI] 1.67452e-06
SRP9 [NCBI] 1.67247e-06
NEU2 [NCBI] 1.67247e-06
NAP1L4 [NCBI] 1.67247e-06
PAPOLA [NCBI] 1.67247e-06
SLC44A1 [NCBI] 1.67247e-06
ZMYND8 [NCBI] 1.67247e-06
STK38 [NCBI] 1.67247e-06
JMJD7-PLA2G4B [NCBI] 1.67247e-06
CCT4 [NCBI] 1.67247e-06
LAMP3 [NCBI] 1.67247e-06
EIF4ENIF1 [NCBI] 1.67247e-06
IFI30 [NCBI] 1.67247e-06
EIF5B [NCBI] 1.67247e-06
ENO1 [NCBI] 1.65147e-06
CD46 [NCBI] 1.64808e-06
TP73 [NCBI] 1.64692e-06
JAK1 [NCBI] 1.63237e-06
LRRFIP1 [NCBI] 1.62963e-06
MT1X [NCBI] 1.62963e-06
DDX24 [NCBI] 1.62963e-06
ZFP161 [NCBI] 1.62963e-06
PPP3CC [NCBI] 1.62963e-06
CAMLG [NCBI] 1.62963e-06
NFIB [NCBI] 1.62963e-06
DDX19B [NCBI] 1.62963e-06
TMF1 [NCBI] 1.62963e-06
CDC42EP1 [NCBI] 1.62963e-06
SLC25A19 [NCBI] 1.62963e-06
CHRNB1 [NCBI] 1.62963e-06
CPSF3 [NCBI] 1.62963e-06
MPO [NCBI] 1.61419e-06
GATA1 [NCBI] 1.59567e-06
MTDH [NCBI] 1.58929e-06
MT1G [NCBI] 1.58929e-06
EXOC7 [NCBI] 1.58929e-06
IFITM3 [NCBI] 1.58929e-06
GLIPR1 [NCBI] 1.58929e-06
MYST4 [NCBI] 1.58929e-06
CYP51A1 [NCBI] 1.58929e-06
IL8RB [NCBI] 1.58313e-06
STAT5B [NCBI] 1.58024e-06
BECN1 [NCBI] 1.57214e-06
KLF1 [NCBI] 1.56126e-06
MT1E [NCBI] 1.55117e-06
ARC [NCBI] 1.55117e-06
ARMET [NCBI] 1.55117e-06
SLC25A5 [NCBI] 1.55117e-06
F2RL1 [NCBI] 1.55048e-06
CXCL9 [NCBI] 1.5481e-06
NGF [NCBI] 1.54435e-06
EPO [NCBI] 1.53458e-06
SIRT1 [NCBI] 1.51672e-06
SLC28A1 [NCBI] 1.51506e-06
DNAJB2 [NCBI] 1.51506e-06
NCKAP1 [NCBI] 1.51506e-06
EDF1 [NCBI] 1.51506e-06
NUP160 [NCBI] 1.51506e-06
MT1F [NCBI] 1.51506e-06
CLEC4A [NCBI] 1.51506e-06
MKNK2 [NCBI] 1.51506e-06
ZNF10 [NCBI] 1.51506e-06
BAD [NCBI] 1.5074e-06
C3AR1 [NCBI] 1.49817e-06
DARC [NCBI] 1.48801e-06
NUTF2 [NCBI] 1.48076e-06
SP110 [NCBI] 1.48076e-06
KHDRBS3 [NCBI] 1.48076e-06
IFITM1 [NCBI] 1.48076e-06
NUP133 [NCBI] 1.48076e-06
SWAP70 [NCBI] 1.48076e-06
IFI44 [NCBI] 1.48076e-06
NKRF [NCBI] 1.48076e-06
PRDX4 [NCBI] 1.48076e-06
CD226 [NCBI] 1.48076e-06
SLC28A2 [NCBI] 1.48076e-06
ADAR [NCBI] 1.474e-06
TNFRSF10C [NCBI] 1.46797e-06
FGF1 [NCBI] 1.45809e-06
PLA2G2D [NCBI] 1.44811e-06
PDE1A [NCBI] 1.44811e-06
CDC2L5 [NCBI] 1.44811e-06
PDZK1IP1 [NCBI] 1.44811e-06
UBA2 [NCBI] 1.44811e-06
ULBP3 [NCBI] 1.44811e-06
PLA2G4C [NCBI] 1.44811e-06
KCNN1 [NCBI] 1.44811e-06
NXT1 [NCBI] 1.44811e-06
ARFIP2 [NCBI] 1.44811e-06
PDE4C [NCBI] 1.44811e-06
IL6R [NCBI] 1.42899e-06
IL1R1 [NCBI] 1.41946e-06
MYST2 [NCBI] 1.41697e-06
AMD1 [NCBI] 1.41697e-06
TOM1 [NCBI] 1.41697e-06
AP3M2 [NCBI] 1.41697e-06
RPA3 [NCBI] 1.41697e-06
POLE [NCBI] 1.41697e-06
TCEB3 [NCBI] 1.41697e-06
PTPRO [NCBI] 1.41697e-06
HNRNPAB [NCBI] 1.41697e-06
LSM1 [NCBI] 1.41697e-06
DOCK2 [NCBI] 1.41697e-06
CHD1 [NCBI] 1.41697e-06
YBX1 [NCBI] 1.41562e-06
MMP9 [NCBI] 1.40292e-06
WASL [NCBI] 1.40067e-06
CAT [NCBI] 1.3917e-06
PDIA3 [NCBI] 1.39141e-06
CCL14 [NCBI] 1.38721e-06
IL28A [NCBI] 1.38721e-06
PDE7A [NCBI] 1.38721e-06
SIVA1 [NCBI] 1.38721e-06
XCR1 [NCBI] 1.38721e-06
PPP3CB [NCBI] 1.38721e-06
SMPD3 [NCBI] 1.38721e-06
TRIM32 [NCBI] 1.38721e-06
AES [NCBI] 1.38721e-06
MR1 [NCBI] 1.38721e-06
PLEC1 [NCBI] 1.37312e-06
CREB1 [NCBI] 1.36475e-06
ATF4 [NCBI] 1.36409e-06
MAP1LC3B [NCBI] 1.35872e-06
SF3B2 [NCBI] 1.35872e-06
CCL16 [NCBI] 1.35872e-06
DPT [NCBI] 1.35872e-06
SNRPB2 [NCBI] 1.35872e-06
CLEC2B [NCBI] 1.35872e-06
ABI2 [NCBI] 1.35872e-06
SMARCD1 [NCBI] 1.35872e-06
ABCC1 [NCBI] 1.35514e-06
IRF3 [NCBI] 1.34833e-06
VIP [NCBI] 1.34669e-06
CPT1B [NCBI] 1.3314e-06
PTPRB [NCBI] 1.3314e-06
ARHGEF1 [NCBI] 1.3314e-06
EEF2 [NCBI] 1.3314e-06
FRK [NCBI] 1.3314e-06
RPP14 [NCBI] 1.32877e-06
SLC2A3 [NCBI] 1.32877e-06
CLCA2 [NCBI] 1.30516e-06
LAIR1 [NCBI] 1.30516e-06
DCP2 [NCBI] 1.30516e-06
PDE10A [NCBI] 1.30516e-06
PHKA2 [NCBI] 1.30516e-06
CD180 [NCBI] 1.30516e-06
VBP1 [NCBI] 1.30516e-06
PTGS2 [NCBI] 1.30058e-06
GADD45A [NCBI] 1.29464e-06
RNASEH1 [NCBI] 1.28628e-06
GRN [NCBI] 1.28628e-06
BIRC5 [NCBI] 1.28157e-06
EID1 [NCBI] 1.27994e-06
CREB3 [NCBI] 1.27994e-06
RFC5 [NCBI] 1.27994e-06
DNAJC3 [NCBI] 1.27994e-06
SEMA4D [NCBI] 1.27994e-06
NUP107 [NCBI] 1.27994e-06
TM4SF1 [NCBI] 1.27994e-06
RPL3 [NCBI] 1.27994e-06
FBXW11 [NCBI] 1.27994e-06
BACH2 [NCBI] 1.27994e-06
LIF [NCBI] 1.27066e-06
TXN [NCBI] 1.26978e-06
ARHGEF12 [NCBI] 1.25565e-06
VAMP8 [NCBI] 1.25565e-06
CD33 [NCBI] 1.25565e-06
HMOX2 [NCBI] 1.23224e-06
PKN2 [NCBI] 1.23224e-06
CCL28 [NCBI] 1.23224e-06
SF3B4 [NCBI] 1.23224e-06
RAE1 [NCBI] 1.23224e-06
SNRPD2 [NCBI] 1.23224e-06
UBA52 [NCBI] 1.23224e-06
NNAT [NCBI] 1.23224e-06
PPP3R1 [NCBI] 1.23224e-06
TXNRD2 [NCBI] 1.23224e-06
LAMA4 [NCBI] 1.23224e-06
HMGB1 [NCBI] 1.22188e-06
F2R [NCBI] 1.22188e-06
IL22 [NCBI] 1.20964e-06
CD53 [NCBI] 1.20964e-06
IFI27 [NCBI] 1.20964e-06
GIT2 [NCBI] 1.20964e-06
KCNN2 [NCBI] 1.20964e-06
GLRX2 [NCBI] 1.20964e-06
ABCC11 [NCBI] 1.20964e-06
RIMS1 [NCBI] 1.20964e-06
RFC3 [NCBI] 1.20964e-06
POLQ [NCBI] 1.20964e-06
KIF22 [NCBI] 1.20964e-06
SETDB1 [NCBI] 1.20964e-06
RHOG [NCBI] 1.18782e-06
PDE11A [NCBI] 1.18782e-06
KLRG1 [NCBI] 1.18782e-06
MADD [NCBI] 1.18782e-06
AATF [NCBI] 1.18782e-06
CPT1A [NCBI] 1.18782e-06
ITPR1 [NCBI] 1.1862e-06
PPARG [NCBI] 1.18011e-06
CXCR7 [NCBI] 1.16671e-06
SMARCE1 [NCBI] 1.16671e-06
ARHGEF6 [NCBI] 1.16671e-06
PDE2A [NCBI] 1.16671e-06
ULBP1 [NCBI] 1.16671e-06
EEF1A2 [NCBI] 1.16671e-06
NEU3 [NCBI] 1.14629e-06
ITPA [NCBI] 1.14629e-06
C9 [NCBI] 1.14629e-06
NUP88 [NCBI] 1.14629e-06
PTK2 [NCBI] 1.13561e-06
KLRK1 [NCBI] 1.13044e-06
TUBB [NCBI] 1.1265e-06
HINT1 [NCBI] 1.1265e-06
CNP [NCBI] 1.1265e-06
FOXH1 [NCBI] 1.1265e-06
MYST1 [NCBI] 1.1265e-06
FBXO5 [NCBI] 1.1265e-06
CTNNB1 [NCBI] 1.11312e-06
IFRD2 [NCBI] 1.10732e-06
TRAP1 [NCBI] 1.10732e-06
DFFB [NCBI] 1.10732e-06
DDX6 [NCBI] 1.10732e-06
ITPR3 [NCBI] 1.10732e-06
MT1A [NCBI] 1.10732e-06
GPT [NCBI] 1.10732e-06
SP4 [NCBI] 1.10732e-06
RASGRF1 [NCBI] 1.10732e-06
WARS [NCBI] 1.10732e-06
DEFB103A [NCBI] 1.10732e-06
ENTPD1 [NCBI] 1.08871e-06
LAMA2 [NCBI] 1.08871e-06
ENDOG [NCBI] 1.08871e-06
PPP1R13L [NCBI] 1.08871e-06
PRRX1 [NCBI] 1.08871e-06
EXOSC10 [NCBI] 1.08871e-06
MARCO [NCBI] 1.08871e-06
MMP1 [NCBI] 1.08623e-06
MAP3K14 [NCBI] 1.08191e-06
LCP1 [NCBI] 1.07064e-06
ITPR2 [NCBI] 1.07064e-06
MT3 [NCBI] 1.07064e-06
ICAM2 [NCBI] 1.07064e-06
CTSE [NCBI] 1.07064e-06
ARID1A [NCBI] 1.07064e-06
AKAP1 [NCBI] 1.07064e-06
CETN2 [NCBI] 1.07064e-06
SNRPD3 [NCBI] 1.07064e-06
CHRNA1 [NCBI] 1.07064e-06
TCF7L2 [NCBI] 1.05775e-06
DAXX [NCBI] 1.05775e-06
SNW1 [NCBI] 1.05309e-06
PLSCR1 [NCBI] 1.05309e-06
RAB4A [NCBI] 1.05309e-06
RFC2 [NCBI] 1.05309e-06
BCL11A [NCBI] 1.05309e-06
DFFA [NCBI] 1.05309e-06
EEF1D [NCBI] 1.05309e-06
CCND1 [NCBI] 1.04161e-06
CSK [NCBI] 1.03835e-06
STX2 [NCBI] 1.03603e-06
FUT2 [NCBI] 1.03603e-06
SLC7A11 [NCBI] 1.03603e-06
IMPDH2 [NCBI] 1.03603e-06
THY1 [NCBI] 1.03603e-06
APOA1 [NCBI] 1.02725e-06
CYP3A4 [NCBI] 1.02711e-06
DHFR [NCBI] 1.02456e-06
TBX21 [NCBI] 1.01942e-06
HNRNPU [NCBI] 1.01942e-06
TJP2 [NCBI] 1.01942e-06
MAPK11 [NCBI] 1.01942e-06
PDE3B [NCBI] 1.01942e-06
CD44 [NCBI] 1.01099e-06
FLII [NCBI] 1.00327e-06
NLRP1 [NCBI] 1.00327e-06
CBX1 [NCBI] 1.00327e-06
OPRK1 [NCBI] 1.00327e-06
RFC4 [NCBI] 1.00327e-06
SFPQ [NCBI] 9.87528e-07
NDRG2 [NCBI] 9.87528e-07
HYAL2 [NCBI] 9.87528e-07
MSH2 [NCBI] 9.79039e-07
MMP7 [NCBI] 9.76595e-07
LSP1 [NCBI] 9.72193e-07
ELL [NCBI] 9.72193e-07
ITGAX [NCBI] 9.72193e-07
SART3 [NCBI] 9.72193e-07
IL27 [NCBI] 9.72193e-07
SERPINH1 [NCBI] 9.72193e-07
HAVCR2 [NCBI] 9.72193e-07
GH1 [NCBI] 9.64755e-07
TIA1 [NCBI] 9.58895e-07
TNNC1 [NCBI] 9.57243e-07
ABCB4 [NCBI] 9.57243e-07
CD5 [NCBI] 9.57243e-07
GTF2I [NCBI] 9.42661e-07
NUP210 [NCBI] 9.42661e-07
NEU1 [NCBI] 9.42661e-07
APOE [NCBI] 9.41726e-07
STAT2 [NCBI] 9.41555e-07
RPL5 [NCBI] 9.28431e-07
GRM1 [NCBI] 9.28431e-07
SLC29A2 [NCBI] 9.28431e-07
IRF9 [NCBI] 9.24564e-07
CLEC4C [NCBI] 9.14538e-07
GNAO1 [NCBI] 9.14538e-07
LAMA3 [NCBI] 9.14538e-07
IGF2BP1 [NCBI] 9.14538e-07
SLBP [NCBI] 9.14538e-07
CASP6 [NCBI] 9.07913e-07
CD27 [NCBI] 9.00969e-07
FUT3 [NCBI] 9.00969e-07
HNRNPA2B1 [NCBI] 9.00969e-07
PLA2G1B [NCBI] 9.00969e-07
SDCBP [NCBI] 9.00969e-07
DMAP1 [NCBI] 9.00969e-07
PIP5K1A [NCBI] 9.00969e-07
PRKRA [NCBI] 9.00969e-07
TCF7 [NCBI] 9.00969e-07
MAP1A [NCBI] 9.00969e-07
NFIC [NCBI] 9.00969e-07
ULBP2 [NCBI] 8.87711e-07
PLA2G5 [NCBI] 8.87711e-07
SNRPD1 [NCBI] 8.87711e-07
CPT2 [NCBI] 8.87711e-07
UBA1 [NCBI] 8.87711e-07
G6PD [NCBI] 8.8648e-07
TARDBP [NCBI] 8.74752e-07
C2 [NCBI] 8.74752e-07
SERPINB2 [NCBI] 8.74752e-07
VIPR2 [NCBI] 8.74752e-07
PPP3CA [NCBI] 8.74752e-07
POLA1 [NCBI] 8.74752e-07
OAS1 [NCBI] 8.62079e-07
CDK5R1 [NCBI] 8.62079e-07
IFI16 [NCBI] 8.62079e-07
IFIH1 [NCBI] 8.62079e-07
TLE1 [NCBI] 8.62079e-07
BCL2A1 [NCBI] 8.62079e-07
TGM3 [NCBI] 8.62079e-07
TIMP1 [NCBI] 8.59898e-07
BMPR2 [NCBI] 8.54735e-07
MAP2 [NCBI] 8.51105e-07
GAS1 [NCBI] 8.49683e-07
MICA [NCBI] 8.49606e-07
RPA1 [NCBI] 8.44282e-07
DSTN [NCBI] 8.37553e-07
JUNB [NCBI] 8.37553e-07
MYST3 [NCBI] 8.37553e-07
AAAS [NCBI] 8.37553e-07
PRMT5 [NCBI] 8.37553e-07
ACE [NCBI] 8.29948e-07
NFAT5 [NCBI] 8.2568e-07
CNBP [NCBI] 8.2568e-07
KIF2C [NCBI] 8.2568e-07
WASF2 [NCBI] 8.2568e-07
CCL20 [NCBI] 8.19509e-07
DNM2 [NCBI] 8.14054e-07
RNASEN [NCBI] 8.14054e-07
HSPG2 [NCBI] 8.02666e-07
CAMK1 [NCBI] 8.02666e-07
IGFBP4 [NCBI] 8.02666e-07
NFYA [NCBI] 8.02666e-07
PDE3A [NCBI] 8.02666e-07
ABCG2 [NCBI] 7.95986e-07
CLCA1 [NCBI] 7.91508e-07
MERTK [NCBI] 7.91508e-07
HMGCR [NCBI] 7.91508e-07
CLDN1 [NCBI] 7.91508e-07
CXCL6 [NCBI] 7.91508e-07
NONO [NCBI] 7.91508e-07
CBX5 [NCBI] 7.80573e-07
TRADD [NCBI] 7.80573e-07
LAMA5 [NCBI] 7.80573e-07
CD1C [NCBI] 7.80573e-07
TROVE2 [NCBI] 7.71215e-07
NDRG1 [NCBI] 7.69853e-07
ITCH [NCBI] 7.69853e-07
NGB [NCBI] 7.69853e-07
AKT1 [NCBI] 7.64228e-07
MAPK7 [NCBI] 7.59341e-07
DAPK1 [NCBI] 7.59341e-07
MT2A [NCBI] 7.59341e-07
PLK3 [NCBI] 7.59341e-07
BCL6 [NCBI] 7.5355e-07
SSB [NCBI] 7.49031e-07
ANP32A [NCBI] 7.49031e-07
SH3GL2 [NCBI] 7.49031e-07
TCF4 [NCBI] 7.49031e-07
TPR [NCBI] 7.49031e-07
CYBB [NCBI] 7.44697e-07
HSP90AA1 [NCBI] 7.44584e-07
ATF1 [NCBI] 7.28989e-07
RAB7A [NCBI] 7.26976e-07
MX1 [NCBI] 7.19245e-07
CHRNB2 [NCBI] 7.09679e-07
KIR2DS2 [NCBI] 7.09679e-07
LIFR [NCBI] 7.05554e-07
KCNN3 [NCBI] 7.00284e-07
CUL1 [NCBI] 7.00284e-07
UBE2D1 [NCBI] 7.00284e-07
HCLS1 [NCBI] 7.00284e-07
DEK [NCBI] 7.00284e-07
CEACAM8 [NCBI] 7.00284e-07
APOB [NCBI] 6.91583e-07
ABCC5 [NCBI] 6.91058e-07
F2 [NCBI] 6.87209e-07
TNFRSF1A [NCBI] 6.84761e-07
PRDX2 [NCBI] 6.81993e-07
CAV1 [NCBI] 6.80557e-07
PRNP [NCBI] 6.74922e-07
SIP1 [NCBI] 6.73086e-07
IGF1 [NCBI] 6.67408e-07
KLF6 [NCBI] 6.64332e-07
TCF12 [NCBI] 6.55727e-07
PLA2G7 [NCBI] 6.55727e-07
SH3KBP1 [NCBI] 6.55727e-07
CLTC [NCBI] 6.55727e-07
GYPA [NCBI] 6.55727e-07
ALOX15 [NCBI] 6.47267e-07
CDC2L2 [NCBI] 6.47267e-07
DES [NCBI] 6.47267e-07
CDC37 [NCBI] 6.47267e-07
APP [NCBI] 6.39609e-07
CYP11A1 [NCBI] 6.38948e-07
NR4A1 [NCBI] 6.38948e-07
PGGT1B [NCBI] 6.33471e-07
AICDA [NCBI] 6.30766e-07
PRDX3 [NCBI] 6.30766e-07
MS4A2 [NCBI] 6.30766e-07
TRAF1 [NCBI] 6.22718e-07
MYC [NCBI] 6.20905e-07
CALCA [NCBI] 6.16238e-07
MDK [NCBI] 6.14799e-07
SNCA [NCBI] 6.0856e-07
IL12RB2 [NCBI] 6.07008e-07
SMAD6 [NCBI] 5.9934e-07
PML [NCBI] 5.94646e-07
S100A8 [NCBI] 5.91793e-07
TNFSF8 [NCBI] 5.91793e-07
SREBF1 [NCBI] 5.85712e-07
GLRX [NCBI] 5.84363e-07
CTCF [NCBI] 5.84363e-07
RAD52 [NCBI] 5.84363e-07
TNFRSF8 [NCBI] 5.77047e-07
SMARCA1 [NCBI] 5.77047e-07
DDR1 [NCBI] 5.77047e-07
POLB [NCBI] 5.77047e-07
PLD2 [NCBI] 5.69844e-07
TLR6 [NCBI] 5.69844e-07
KIR2DL2 [NCBI] 5.69844e-07
PTCRA [NCBI] 5.55762e-07
CCL18 [NCBI] 5.55762e-07
TXNRD1 [NCBI] 5.55762e-07
CDK4 [NCBI] 5.51716e-07
FRAP1 [NCBI] 5.51567e-07
S100A12 [NCBI] 5.48879e-07
MUC7 [NCBI] 5.48879e-07
SFTPD [NCBI] 5.48879e-07
UBE2I [NCBI] 5.44932e-07
S100A9 [NCBI] 5.42097e-07
MBP [NCBI] 5.39642e-07
UPF1 [NCBI] 5.35415e-07
AHR [NCBI] 5.33071e-07
NRF1 [NCBI] 5.2883e-07
PLA2G2A [NCBI] 5.2883e-07
VTN [NCBI] 5.2883e-07
VIPR1 [NCBI] 5.2883e-07
TNFRSF11B [NCBI] 5.28126e-07
RAD51 [NCBI] 5.26566e-07
MAG [NCBI] 5.2234e-07
TF [NCBI] 5.1704e-07
TIAM1 [NCBI] 5.15943e-07
ADORA2A [NCBI] 5.15943e-07
ACTN4 [NCBI] 5.15943e-07
VCL [NCBI] 5.09637e-07
SLC2A1 [NCBI] 5.04991e-07
ZEB1 [NCBI] 5.03419e-07
RAGE [NCBI] 5.03419e-07
CCND3 [NCBI] 5.03419e-07
BDKRB2 [NCBI] 5.03419e-07
JAK2 [NCBI] 4.99164e-07
RANBP1 [NCBI] 4.97289e-07
CLEC3B [NCBI] 4.97289e-07
PDE6B [NCBI] 4.97289e-07
GNAQ [NCBI] 4.91245e-07
ELAVL1 [NCBI] 4.91245e-07
ADRBK2 [NCBI] 4.91245e-07
CD14 [NCBI] 4.85392e-07
IL12RB1 [NCBI] 4.85283e-07
IFNAR2 [NCBI] 4.85283e-07
CAMP [NCBI] 4.85283e-07
RFC1 [NCBI] 4.79404e-07
SDHB [NCBI] 4.6224e-07
SFRP1 [NCBI] 4.6224e-07
PLA2G6 [NCBI] 4.6224e-07
PIN1 [NCBI] 4.56671e-07
BIRC3 [NCBI] 4.56671e-07
NCOR1 [NCBI] 4.56671e-07
TGFA [NCBI] 4.56671e-07
RAG1 [NCBI] 4.4587e-07
NRAS [NCBI] 4.45754e-07
TNFSF13B [NCBI] 4.45275e-07
TERT [NCBI] 4.43943e-07
DIABLO [NCBI] 4.42523e-07
CTSG [NCBI] 4.41525e-07
ITGA6 [NCBI] 4.40403e-07
IL6ST [NCBI] 4.39998e-07
ITGA4 [NCBI] 4.35121e-07
POMC [NCBI] 4.31731e-07
DDB2 [NCBI] 4.29908e-07
NOS1 [NCBI] 4.28326e-07
SHBG [NCBI] 4.24706e-07
DEFB4 [NCBI] 4.21022e-07
SOCS1 [NCBI] 4.21022e-07
PLA2G4A [NCBI] 4.19682e-07
SLC29A1 [NCBI] 4.19682e-07
NAP1L1 [NCBI] 4.19682e-07
CD151 [NCBI] 4.14667e-07
PRSS2 [NCBI] 4.14667e-07
RPS6KB1 [NCBI] 4.09715e-07
TRAF3 [NCBI] 4.09715e-07
CD55 [NCBI] 4.09715e-07
RANBP2 [NCBI] 4.09715e-07
ZFP36 [NCBI] 4.04825e-07
KCNN4 [NCBI] 4.04825e-07
ITGB4 [NCBI] 3.99997e-07
IFNGR1 [NCBI] 3.98634e-07
FCGR2B [NCBI] 3.95229e-07
FBXW7 [NCBI] 3.95229e-07
HP [NCBI] 3.89325e-07
IRF7 [NCBI] 3.85869e-07
FES [NCBI] 3.85869e-07
SHC1 [NCBI] 3.83981e-07
CALR [NCBI] 3.81275e-07
MME [NCBI] 3.81275e-07
INPP5D [NCBI] 3.80649e-07
RAG2 [NCBI] 3.80649e-07
XIAP [NCBI] 3.80449e-07
GFAP [NCBI] 3.78663e-07
TFE3 [NCBI] 3.76737e-07
KCNMA1 [NCBI] 3.72255e-07
EBAG9 [NCBI] 3.67826e-07
NPHS1 [NCBI] 3.6636e-07
RAB6A [NCBI] 3.63451e-07
DNAJB1 [NCBI] 3.63451e-07
BCL2L11 [NCBI] 3.63451e-07
NF2 [NCBI] 3.63451e-07
NCOA3 [NCBI] 3.59128e-07
LMO2 [NCBI] 3.54857e-07
ALOX5 [NCBI] 3.54857e-07
NEFL [NCBI] 3.52512e-07
MAP2K7 [NCBI] 3.50637e-07
TDGF1 [NCBI] 3.50637e-07
PTPRA [NCBI] 3.50637e-07
WRN [NCBI] 3.50246e-07
PDE4D [NCBI] 3.46467e-07
ATF3 [NCBI] 3.46467e-07
DNMT1 [NCBI] 3.46467e-07
PEBP1 [NCBI] 3.42345e-07
PODXL [NCBI] 3.42345e-07
GRB2 [NCBI] 3.41294e-07
ARF1 [NCBI] 3.34247e-07
SNRPA [NCBI] 3.34247e-07
SCGB2A2 [NCBI] 3.30268e-07
ELA2 [NCBI] 3.26336e-07
MKI67 [NCBI] 3.26336e-07
HTN3 [NCBI] 3.26336e-07
SIGLEC1 [NCBI] 3.22449e-07
SQSTM1 [NCBI] 3.22449e-07
FOLR1 [NCBI] 3.22137e-07
FLNA [NCBI] 3.18606e-07
LGALS1 [NCBI] 3.18606e-07
PECAM1 [NCBI] 3.18606e-07
FLT3 [NCBI] 3.16253e-07
BDNF [NCBI] 3.15228e-07
APOH [NCBI] 3.14808e-07
RHOA [NCBI] 3.114e-07
LIMK1 [NCBI] 3.11053e-07
CNTF [NCBI] 3.08144e-07
IGFBP3 [NCBI] 3.07303e-07
VEGFA [NCBI] 3.03099e-07
GBA [NCBI] 3.00042e-07
CASP10 [NCBI] 3.00042e-07
POLG [NCBI] 2.96454e-07
CDC20 [NCBI] 2.92907e-07
RBP4 [NCBI] 2.89399e-07
EZH2 [NCBI] 2.825e-07
IL18R1 [NCBI] 2.825e-07
CTSD [NCBI] 2.75753e-07
TTR [NCBI] 2.75514e-07
MAP2K3 [NCBI] 2.72435e-07
SLC9A1 [NCBI] 2.72435e-07
SKP2 [NCBI] 2.72435e-07
FANCC [NCBI] 2.72435e-07
SET [NCBI] 2.72435e-07
CRK [NCBI] 2.62699e-07
NOS3 [NCBI] 2.62146e-07
PIGR [NCBI] 2.59524e-07
TIMP2 [NCBI] 2.59524e-07
SERPING1 [NCBI] 2.50205e-07
IL15RA [NCBI] 2.47166e-07
ITK [NCBI] 2.47166e-07
TJP1 [NCBI] 2.46203e-07
SELP [NCBI] 2.44159e-07
A2M [NCBI] 2.38242e-07
HSF1 [NCBI] 2.38242e-07
DLG4 [NCBI] 2.29602e-07
PTEN [NCBI] 2.24023e-07
PTGS1 [NCBI] 2.22983e-07
RHO [NCBI] 2.21235e-07
E2F4 [NCBI] 2.21235e-07
XRCC4 [NCBI] 2.18505e-07
ACTR3 [NCBI] 2.15803e-07
TGFBR1 [NCBI] 2.15576e-07
TNFRSF9 [NCBI] 2.1313e-07
STAT6 [NCBI] 2.11318e-07
COL1A2 [NCBI] 2.07869e-07
GPI [NCBI] 2.07869e-07
ACTR2 [NCBI] 2.05279e-07
EGR1 [NCBI] 2.01279e-07
SLC5A1 [NCBI] 2.00181e-07
SOD1 [NCBI] 1.99788e-07
CAD [NCBI] 1.97672e-07
TNFRSF10A [NCBI] 1.96324e-07
NME1 [NCBI] 1.94768e-07
MLL [NCBI] 1.94768e-07
SERPINE1 [NCBI] 1.94612e-07
GATA2 [NCBI] 1.92732e-07
PIP [NCBI] 1.92732e-07
MAP2K6 [NCBI] 1.85514e-07
TGM2 [NCBI] 1.80825e-07
LAMA1 [NCBI] 1.80825e-07
OPRM1 [NCBI] 1.78518e-07
FCGR3B [NCBI] 1.78518e-07
CHEK2 [NCBI] 1.78253e-07
PTHLH [NCBI] 1.74225e-07
MAP3K5 [NCBI] 1.71737e-07
PXN [NCBI] 1.69936e-07
TCF3 [NCBI] 1.69523e-07
TGM1 [NCBI] 1.58792e-07
CYP3A5 [NCBI] 1.53373e-07
SLC2A4 [NCBI] 1.45007e-07
BID [NCBI] 1.44928e-07
TOP2A [NCBI] 1.43706e-07
FGF4 [NCBI] 1.42737e-07
APEX1 [NCBI] 1.40822e-07
BTK [NCBI] 1.39971e-07
CD163 [NCBI] 1.38927e-07
ADRB3 [NCBI] 1.33358e-07
CST3 [NCBI] 1.31955e-07
ABCC2 [NCBI] 1.30088e-07
PTPN6 [NCBI] 1.22832e-07
KRAS [NCBI] 1.21479e-07
ITGAM [NCBI] 1.19326e-07
SREBF2 [NCBI] 1.17652e-07
IRF4 [NCBI] 1.17652e-07
DNASE2B [NCBI] 1.14358e-07
MUC1 [NCBI] 1.11845e-07
E2F1 [NCBI] 1.11188e-07
MAX [NCBI] 1.11131e-07
SLC15A1 [NCBI] 1.11131e-07
GNB3 [NCBI] 1.07971e-07
NCOA2 [NCBI] 1.07971e-07
WT1 [NCBI] 1.07971e-07
NOG [NCBI] 1.05732e-07
PF4 [NCBI] 1.04223e-07
HNF1B [NCBI] 9.88249e-08
CDKN1A [NCBI] 9.80479e-08
F8 [NCBI] 9.69958e-08
LBP [NCBI] 9.2435e-08
SUMO1 [NCBI] 9.17322e-08
CTAG1B [NCBI] 9.03477e-08
SPI1 [NCBI] 8.67362e-08
LDLR [NCBI] 8.14944e-08
HNF1A [NCBI] 8.11722e-08
NCK1 [NCBI] 7.72912e-08
SPINT2 [NCBI] 7.72912e-08
PROM1 [NCBI] 7.66993e-08
CCL17 [NCBI] 7.60618e-08
BCAR1 [NCBI] 7.60618e-08
BAG1 [NCBI] 7.12766e-08
CDKN1C [NCBI] 7.0113e-08
SMAD2 [NCBI] 6.85192e-08
MSTN [NCBI] 6.78241e-08
SPP1 [NCBI] 6.66987e-08
WFDC5 [NCBI] 6.23212e-08
POLH [NCBI] 6.23212e-08
CDC25A [NCBI] 6.12575e-08
CDKN1B [NCBI] 6.03388e-08
ITGA2B [NCBI] 5.91659e-08
ELK1 [NCBI] 5.71218e-08
TNFRSF11A [NCBI] 5.6009e-08
ATM [NCBI] 5.59829e-08
CD52 [NCBI] 5.51243e-08
BSG [NCBI] 5.31727e-08
ID1 [NCBI] 5.22139e-08
ARID4A [NCBI] 5.15338e-08
LCN2 [NCBI] 5.12664e-08
CFLAR [NCBI] 5.09502e-08
CD93 [NCBI] 4.84901e-08
ATF2 [NCBI] 4.49405e-08
IGFBP1 [NCBI] 4.32294e-08
PLD1 [NCBI] 4.15599e-08
KCNH6 [NCBI] 3.78164e-08
CCND2 [NCBI] 3.45462e-08
MMP3 [NCBI] 3.23838e-08
HFE [NCBI] 3.1941e-08
HSPB1 [NCBI] 3.1904e-08
GAPDH [NCBI] 3.17931e-08
WAS [NCBI] 3.09592e-08
UGT1A1 [NCBI] 3.09592e-08
CDH1 [NCBI] 3.07452e-08
NGFR [NCBI] 2.9632e-08
SELPLG [NCBI] 2.7746e-08
SLC11A1 [NCBI] 2.59765e-08
INS [NCBI] 2.47449e-08
SRF [NCBI] 2.46818e-08
MARCKS [NCBI] 2.34152e-08
FMR1 [NCBI] 2.22853e-08
IGF1R [NCBI] 2.22391e-08
CTNNA1 [NCBI] 1.90175e-08
ADRB2 [NCBI] 1.75167e-08
PLEK [NCBI] 1.71499e-08
APOD [NCBI] 1.60613e-08
AMBP [NCBI] 1.57167e-08
TAT [NCBI] 1.46958e-08
COL1A1 [NCBI] 1.4256e-08
MPL [NCBI] 1.26946e-08
GSK3B [NCBI] 1.13875e-08
VDR [NCBI] 1.11052e-08
KIT [NCBI] 1.06341e-08
MDM2 [NCBI] 9.11774e-09
TNFSF11 [NCBI] 8.86474e-09
PTPN11 [NCBI] 7.79804e-09
CYP2D6 [NCBI] 7.03299e-09
ETV6 [NCBI] 3.95167e-09
BRCA1 [NCBI] 3.74949e-09
CDKN2A [NCBI] 2.12398e-09
NBN [NCBI] 1.89868e-09
NQO1 [NCBI] 1.64196e-09
FOXO1 [NCBI] 1.29051e-09
DAG1 [NCBI] 8.57487e-10
CBL [NCBI] 7.10829e-10
CD99 [NCBI] 5.93025e-10
HRAS [NCBI] 5.71423e-10
BCHE [NCBI] 3.78221e-10
CHEK1 [NCBI] 1.23536e-10
TCF7L1 [NCBI] 6.57067e-11
SAT2 [NCBI] 6.17552e-11
SMAD4 [NCBI] 3.34458e-11
FLT1 [NCBI] 2.39213e-11
APAF1 [NCBI] 1.08086e-11
DCT [NCBI] 2.26713e-12
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
human immunodeficiency virus type 1, susceptibility to [NCBI] 0.00291081
PPIA [NCBI] 0.00108791
CCR5 [NCBI] 0.000797829
TNF [NCBI] 0.000511843
SLPI [NCBI] 0.000328287
lymphoma, non-hodgkin, familial [NCBI] 0.000309664
CXCR4 [NCBI] 0.000256669
APOBEC3G [NCBI] 0.00022316
CDK9 [NCBI] 0.000163568
HLA-B [NCBI] 0.000157738
BANF1 [NCBI] 0.000133672
MBL2 [NCBI] 0.00011277
CXCL12 [NCBI] 0.000106284
PSIP1 [NCBI] 0.000106284
CCNT1 [NCBI] 0.000103129
DEFA1 [NCBI] 0.000101208
TARBP1 [NCBI] 9.62561e-05
CCL3L1 [NCBI] 9.57413e-05
CCL22 [NCBI] 9.21569e-05
TNFSF10 [NCBI] 9.11137e-05
CCL5 [NCBI] 9.03341e-05
EGF [NCBI] 8.85535e-05
SLE [NCBI] 8.52961e-05
TARBP2 [NCBI] 8.43796e-05
TCERG1 [NCBI] 7.84948e-05
TRIM5 [NCBI] 7.84948e-05
HRB [NCBI] 7.84948e-05
CCR2 [NCBI] 7.4521e-05
DEFA3 [NCBI] 6.8344e-05
TSG101 [NCBI] 6.79567e-05
CD4 [NCBI] 6.71695e-05
TNFSF6 [NCBI] 6.66642e-05
HTATSF1 [NCBI] 6.41624e-05
HIVE1 [NCBI] 6.41624e-05
VPS37C [NCBI] 6.41624e-05
CCL3 [NCBI] 5.673e-05
SMARCB1 [NCBI] 5.673e-05
UBP1 [NCBI] 5.40819e-05
PAK2 [NCBI] 5.35738e-05
HTATIP2 [NCBI] 4.95325e-05
TNIP1 [NCBI] 4.95325e-05
ADA [NCBI] 4.73353e-05
CXCR6 [NCBI] 4.64133e-05
HSPA1L [NCBI] 4.40258e-05
PTH [NCBI] 4.34611e-05
PSMC3 [NCBI] 4.04583e-05
CF [NCBI] 3.87187e-05
EGFR [NCBI] 3.85244e-05
KLK3 [NCBI] 3.70378e-05
CCL4 [NCBI] 3.67061e-05
SRC [NCBI] 3.65843e-05
KIR3DL1 [NCBI] 3.47978e-05
sickle cell anemia [NCBI] 3.43946e-05
bare lymphocyte syndrome, type ii [NCBI] 3.38893e-05
TNFRSF10B [NCBI] 3.34884e-05
CLEC4M [NCBI] 3.31895e-05
HTATIP [NCBI] 3.31895e-05
RA [NCBI] 3.25948e-05
CD209 [NCBI] 3.24712e-05
VPS37D [NCBI] 3.2077e-05
PRDX4 [NCBI] 3.2077e-05
VPS37B [NCBI] 3.2077e-05
EDF1 [NCBI] 3.2077e-05
CCK [NCBI] 2.97159e-05
HLA-DRB1 [NCBI] 2.6399e-05
ELA2 [NCBI] 2.60266e-05
OPRM1 [NCBI] 2.53579e-05
VEGF [NCBI] 2.52699e-05
DCK [NCBI] 2.49006e-05
BST2 [NCBI] 2.47621e-05
OTUD4 [NCBI] 2.47621e-05
ZNF175 [NCBI] 2.47621e-05
IPO7 [NCBI] 2.47621e-05
TFCP2L1 [NCBI] 2.47621e-05
CHMP5 [NCBI] 2.47621e-05
TMF1 [NCBI] 2.47621e-05
APOBEC3F [NCBI] 2.47621e-05
HDAC1 [NCBI] 2.45458e-05
CFH [NCBI] 2.2484e-05
RNASE2 [NCBI] 2.23724e-05
DDX3 [NCBI] 2.20088e-05
C6ORF55 [NCBI] 2.20088e-05
VPS37A [NCBI] 2.20088e-05
ATP6V1H [NCBI] 2.20088e-05
GRHL1 [NCBI] 2.20088e-05
TRIM22 [NCBI] 2.20088e-05
human endogenous retrovirus frd envelope protein [NCBI] 2.20088e-05
CCL3L2 [NCBI] 2.20088e-05
MIRN92-1 [NCBI] 2.20088e-05
CD207 [NCBI] 2.20088e-05
CCNT2 [NCBI] 2.20088e-05
CUL5 [NCBI] 2.20088e-05
HNRPU [NCBI] 2.20088e-05
FY [NCBI] 2.16737e-05
PCNA [NCBI] 2.07601e-05
ACOT8 [NCBI] 2.0225e-05
CCT4 [NCBI] 2.0225e-05
ZBTB7 [NCBI] 2.0225e-05
M6PRBP1 [NCBI] 2.0225e-05
DHPS [NCBI] 2.0225e-05
HIVEP2 [NCBI] 2.0225e-05
TLR8 [NCBI] 2.0225e-05
CD1C [NCBI] 2.0225e-05
PSMC4 [NCBI] 2.0225e-05
COPB [NCBI] 2.0225e-05
HCK [NCBI] 2.0225e-05
RP [NCBI] 1.99064e-05
IFNG [NCBI] 1.97744e-05
CRH [NCBI] 1.92968e-05
PSMC2 [NCBI] 1.89018e-05
KLF9 [NCBI] 1.89018e-05
MTDH [NCBI] 1.89018e-05
EIF5B [NCBI] 1.89018e-05
TFCP2 [NCBI] 1.89018e-05
G1P2 [NCBI] 1.89018e-05
AGTRL1 [NCBI] 1.89018e-05
VPS24 [NCBI] 1.89018e-05
LRRFIP1 [NCBI] 1.89018e-05
KIR2DL3 [NCBI] 1.78498e-05
MIRN17 [NCBI] 1.78498e-05
DEFB103A [NCBI] 1.78498e-05
COMMD1 [NCBI] 1.78498e-05
KIR2DL2 [NCBI] 1.78498e-05
VPS4B [NCBI] 1.78498e-05
TRAF5 [NCBI] 1.78498e-05
XPO1 [NCBI] 1.78498e-05
VPS4A [NCBI] 1.78498e-05
PPP1R13L [NCBI] 1.78498e-05
AES [NCBI] 1.78498e-05
RN7SK [NCBI] 1.78498e-05
VBP1 [NCBI] 1.78498e-05
PI [NCBI] 1.71616e-05
RPS25 [NCBI] 1.6977e-05
CCL7 [NCBI] 1.6977e-05
PSMC3IP [NCBI] 1.6977e-05
TNFSF7 [NCBI] 1.6977e-05
PCAF [NCBI] 1.6977e-05
TRIM32 [NCBI] 1.62316e-05
KRT7 [NCBI] 1.62316e-05
EED [NCBI] 1.62316e-05
IL8RA [NCBI] 1.62316e-05
ABCC4 [NCBI] 1.62316e-05
TARDBP [NCBI] 1.62316e-05
FCER2 [NCBI] 1.62316e-05
APLN [NCBI] 1.62316e-05
BRD4 [NCBI] 1.62316e-05
TH [NCBI] 1.60124e-05
PDCD6IP [NCBI] 1.55814e-05
MST1R [NCBI] 1.55814e-05
MYST3 [NCBI] 1.55814e-05
IL10 [NCBI] 1.52098e-05
BL [NCBI] 1.5109e-05
LGALS1 [NCBI] 1.50051e-05
CCL11 [NCBI] 1.50051e-05
SMARCA3 [NCBI] 1.50051e-05
TNFSF18 [NCBI] 1.50051e-05
EIF2C1 [NCBI] 1.50051e-05
A4GALT [NCBI] 1.44879e-05
VAV1 [NCBI] 1.44879e-05
CD80 [NCBI] 1.44879e-05
HLA-A [NCBI] 1.42315e-05
CCND3 [NCBI] 1.4019e-05
CCR3 [NCBI] 1.35903e-05
HLA-C [NCBI] 1.31956e-05
DPP4 [NCBI] 1.31956e-05
KIR2DL1 [NCBI] 1.31956e-05
FOLR1 [NCBI] 1.28299e-05
SCGF [NCBI] 1.28299e-05
TLR2 [NCBI] 1.24426e-05
CCL19 [NCBI] 1.21712e-05
EIF2C2 [NCBI] 1.21712e-05
PDCD8 [NCBI] 1.21184e-05
BTRC [NCBI] 1.18724e-05
CDK7 [NCBI] 1.18724e-05
LTF [NCBI] 1.18724e-05
CCL18 [NCBI] 1.15908e-05
XCL1 [NCBI] 1.15908e-05
PIP [NCBI] 1.15908e-05
TLR9 [NCBI] 1.11803e-05
WAS [NCBI] 1.09825e-05
EIF5A [NCBI] 1.08331e-05
HLA-DQB1 [NCBI] 1.0605e-05
LCK [NCBI] 1.03873e-05
DDIT3 [NCBI] 1.01793e-05
EEF2 [NCBI] 1.01793e-05
EMD [NCBI] 9.98003e-06
STAT1 [NCBI] 9.59984e-06
LRP1 [NCBI] 9.4052e-06
APOE [NCBI] 9.33791e-06
F3 [NCBI] 9.23656e-06
TLR7 [NCBI] 9.09475e-06
CAV1 [NCBI] 9.09475e-06
IRF3 [NCBI] 8.7835e-06
PRKDC [NCBI] 8.3535e-06
CDKN1A [NCBI] 8.3535e-06
TNFSF13B [NCBI] 7.9614e-06
ICAM1 [NCBI] 7.9614e-06
NGB [NCBI] 7.83809e-06
MPO [NCBI] 7.744e-06
HIF1A [NCBI] 7.48787e-06
SLC1A2 [NCBI] 7.37717e-06
EPO [NCBI] 7.33055e-06
CSF2 [NCBI] 6.96114e-06
CAT [NCBI] 6.76286e-06
NGFB [NCBI] 6.75767e-06
CCL21 [NCBI] 6.67414e-06
VIP [NCBI] 6.59123e-06
MSTN [NCBI] 6.58273e-06
ARF1 [NCBI] 6.49331e-06
UNG [NCBI] 6.32017e-06
NFKB1 [NCBI] 6.07365e-06
VDR [NCBI] 5.8588e-06
SLC11A1 [NCBI] 5.76713e-06
KLF1 [NCBI] 5.69411e-06
CEL [NCBI] 5.62245e-06
DNTT [NCBI] 5.48301e-06
DHFR [NCBI] 5.41626e-06
CDC2 [NCBI] 5.41517e-06
MDD [NCBI] 5.30219e-06
MMP2 [NCBI] 5.28302e-06
MAPK3 [NCBI] 5.09317e-06
JAK3 [NCBI] 5.09317e-06
MBP [NCBI] 4.87336e-06
TLR3 [NCBI] 4.74068e-06
CCL2 [NCBI] 4.52363e-06
B2M [NCBI] 4.52363e-06
BSG [NCBI] 4.03427e-06
FA [NCBI] 4.00975e-06
TNFRSF1A [NCBI] 3.81425e-06
AD [NCBI] 3.68727e-06
SOD2 [NCBI] 3.29407e-06
PIGR [NCBI] 3.09682e-06
SHBG [NCBI] 2.97717e-06
ATM [NCBI] 2.90257e-06
GDNF [NCBI] 2.84644e-06
APOB [NCBI] 2.64625e-06
TBP [NCBI] 2.55161e-06
RNASE3 [NCBI] 2.47092e-06
OSM [NCBI] 2.46064e-06
RHO [NCBI] 2.39267e-06
AHR [NCBI] 2.14395e-06
STAT5A [NCBI] 2.10338e-06
FGF2 [NCBI] 1.86755e-06
TNFRSF11B [NCBI] 1.78634e-06
NGFR [NCBI] 1.71147e-06
ABCC1 [NCBI] 1.69579e-06
SLC6A3 [NCBI] 1.69225e-06
POMC [NCBI] 1.66743e-06
TTR [NCBI] 1.47294e-06
IL6 [NCBI] 1.43323e-06
CNTF [NCBI] 1.41962e-06
HFE [NCBI] 1.10013e-06
HP [NCBI] 1.00107e-06
JAK2 [NCBI] 9.52646e-07
FMR1 [NCBI] 8.10358e-07
BDNF [NCBI] 6.08586e-07
GFAP [NCBI] 5.60328e-07
TLR4 [NCBI] 5.54181e-07
TP53 [NCBI] 4.40202e-07
IL2 [NCBI] 4.11524e-07
SDC2 [NCBI] 2.71769e-07
PF4 [NCBI] 2.71002e-07
MAP2 [NCBI] 2.57193e-07
PPARA [NCBI] 1.7078e-07
BCHE [NCBI] 1.40424e-07
FRAP1 [NCBI] 1.12746e-07
SRF [NCBI] 7.96878e-09
PTK2 [NCBI] 6.88834e-09
GAPDH [NCBI] 2.58989e-09
ACPP [NCBI] 1.1423e-11
Database Center for Life Science