Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 HIV Envelope Protein gp120 [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
HLA-DQB2 [NCBI] 0.00200837
CD4 [NCBI] 0.00121069
CXCR4 [NCBI] 0.00029586
CCR5 [NCBI] 0.000290989
CLCA3 [NCBI] 0.000141636
CXCL12 [NCBI] 8.3478e-05
CD209 [NCBI] 6.849e-05
IFNA16 [NCBI] 3.75926e-05
IFNA7 [NCBI] 3.68079e-05
GANC [NCBI] 3.67242e-05
GANAB [NCBI] 3.65645e-05
GCS1 [NCBI] 3.57331e-05
CCR3 [NCBI] 3.30981e-05
IFNA2 [NCBI] 3.22736e-05
LCK [NCBI] 3.12118e-05
CCL4 [NCBI] 3.01871e-05
GAA [NCBI] 2.98193e-05
IFNA1 [NCBI] 2.86154e-05
CCL5 [NCBI] 2.6704e-05
GRINA [NCBI] 2.56682e-05
GBA2 [NCBI] 2.56656e-05
GBA3 [NCBI] 2.50736e-05
GRIN3B [NCBI] 2.36412e-05
IFNG [NCBI] 2.33501e-05
GRIN2C [NCBI] 2.28338e-05
GRIN2D [NCBI] 2.23853e-05
GRIN3A [NCBI] 2.20837e-05
CCL3 [NCBI] 2.15503e-05
HLA-DQA2 [NCBI] 2.08709e-05
HLA-DRB5 [NCBI] 1.99503e-05
HLA-DRA [NCBI] 1.99161e-05
HLA-DRB3 [NCBI] 1.96217e-05
HLA-DRB4 [NCBI] 1.96217e-05
MAPK10 [NCBI] 1.93073e-05
GRIN2A [NCBI] 1.86184e-05
HLA-DOB [NCBI] 1.85323e-05
HLA-DOA [NCBI] 1.83551e-05
MAN1A2 [NCBI] 1.8194e-05
MANBA [NCBI] 1.8194e-05
GRIN1 [NCBI] 1.81257e-05
MAN2A2 [NCBI] 1.80457e-05
GRIN2B [NCBI] 1.79467e-05
TNF [NCBI] 1.78798e-05
MAN2B2 [NCBI] 1.77723e-05
MAN2A1 [NCBI] 1.74091e-05
MAN1A1 [NCBI] 1.74091e-05
IL1B [NCBI] 1.73421e-05
MAN2B1 [NCBI] 1.69916e-05
MAN2C1 [NCBI] 1.69916e-05
MAPK9 [NCBI] 1.69773e-05
MAN1B1 [NCBI] 1.68053e-05
HLA-DPA1 [NCBI] 1.67442e-05
HLA-DMA [NCBI] 1.65524e-05
HLA-DMB [NCBI] 1.63725e-05
MGAT2 [NCBI] 1.57747e-05
HLA-DPB1 [NCBI] 1.47398e-05
IL2 [NCBI] 1.46745e-05
IL1A [NCBI] 1.46659e-05
MAPK14 [NCBI] 1.4266e-05
FAS [NCBI] 1.42544e-05
MAPK8 [NCBI] 1.42364e-05
MAN1C1 [NCBI] 1.40543e-05
IL6 [NCBI] 1.36783e-05
CCR2 [NCBI] 1.3158e-05
DPP4 [NCBI] 1.29353e-05
MAPK3 [NCBI] 1.21416e-05
IL12B [NCBI] 1.20987e-05
CLEC4M [NCBI] 1.20013e-05
MANEA [NCBI] 1.19016e-05
CASP3 [NCBI] 1.18546e-05
MAPK1 [NCBI] 1.15428e-05
HLA-DRB1 [NCBI] 1.15193e-05
PIK3R2 [NCBI] 1.14397e-05
IL10 [NCBI] 1.09899e-05
C1QC [NCBI] 1.09391e-05
HLA-DQA1 [NCBI] 1.0819e-05
MGAT4C [NCBI] 1.07407e-05
IL12A [NCBI] 1.07265e-05
C1QB [NCBI] 1.06705e-05
PIK3R1 [NCBI] 1.06399e-05
MGAT4A [NCBI] 1.02716e-05
MGAT4B [NCBI] 9.99308e-06
PIK3C2G [NCBI] 9.99308e-06
CD3D [NCBI] 9.9699e-06
CD3G [NCBI] 9.90243e-06
C1QA [NCBI] 9.86959e-06
MAP3K7IP1 [NCBI] 9.83732e-06
ICAM3 [NCBI] 9.77183e-06
HLA-C [NCBI] 9.74952e-06
FASLG [NCBI] 9.73716e-06
PIK3C2A [NCBI] 9.10317e-06
PIK3C3 [NCBI] 9.05518e-06
PIK3C2B [NCBI] 8.9193e-06
JUN [NCBI] 8.67742e-06
PIK3CD [NCBI] 8.64105e-06
FYN [NCBI] 8.63821e-06
HLA-E [NCBI] 8.61509e-06
PIK3CB [NCBI] 8.37301e-06
PRKCH [NCBI] 8.25417e-06
MGAT5B [NCBI] 8.11745e-06
CD3E [NCBI] 7.87284e-06
C3 [NCBI] 7.76484e-06
IL4 [NCBI] 7.49613e-06
HLA-F [NCBI] 7.35786e-06
PDIA5 [NCBI] 7.30601e-06
PRKCG [NCBI] 7.24751e-06
IFNB1 [NCBI] 7.1443e-06
ICAM1 [NCBI] 7.10633e-06
B3GALT2 [NCBI] 7.03118e-06
ADARB2 [NCBI] 7.03118e-06
B4GALT6 [NCBI] 6.91676e-06
PIK3CA [NCBI] 6.83635e-06
ST3GAL2 [NCBI] 6.81355e-06
B3GALT1 [NCBI] 6.81355e-06
FURIN [NCBI] 6.75388e-06
B4GALT4 [NCBI] 6.71953e-06
B3GALT4 [NCBI] 6.71953e-06
B4GALT3 [NCBI] 6.63319e-06
PTK2B [NCBI] 6.57458e-06
B4GALT2 [NCBI] 6.55335e-06
MBL2 [NCBI] 6.49057e-06
ST3GAL1 [NCBI] 6.47909e-06
PIK3CG [NCBI] 6.47786e-06
B3GALNT1 [NCBI] 6.4097e-06
FOS [NCBI] 6.37788e-06
ST3GAL3 [NCBI] 6.34456e-06
ST3GAL4 [NCBI] 6.34456e-06
PRKCZ [NCBI] 6.30893e-06
B3GALT5 [NCBI] 6.28318e-06
GLT6D1 [NCBI] 6.11785e-06
PDIA4 [NCBI] 6.1178e-06
CXCR6 [NCBI] 6.10142e-06
IL2RA [NCBI] 6.07426e-06
PRKCQ [NCBI] 6.05979e-06
C4B [NCBI] 6.05437e-06
PRKCI [NCBI] 5.99626e-06
PDIA6 [NCBI] 5.88897e-06
ADARB1 [NCBI] 5.70072e-06
HLA-G [NCBI] 5.69493e-06
GLT1D1 [NCBI] 5.60706e-06
B4GALT1 [NCBI] 5.60192e-06
NFKB1 [NCBI] 5.58129e-06
CFP [NCBI] 5.57092e-06
PRKCE [NCBI] 5.38959e-06
GLT25D1 [NCBI] 5.30387e-06
GLT8D1 [NCBI] 5.30387e-06
GLT25D2 [NCBI] 5.30387e-06
GLT8D2 [NCBI] 5.30387e-06
P4HB [NCBI] 5.04996e-06
AKT3 [NCBI] 4.97759e-06
APLNR [NCBI] 4.83082e-06
FUT8 [NCBI] 4.58696e-06
DMBT1 [NCBI] 4.56303e-06
CCR8 [NCBI] 4.52812e-06
FN1 [NCBI] 4.52093e-06
IL2RB [NCBI] 4.48329e-06
CCL2 [NCBI] 4.473e-06
PRKCD [NCBI] 4.4385e-06
PDIA2 [NCBI] 4.37625e-06
ITGAL [NCBI] 4.33031e-06
CASP1 [NCBI] 4.27483e-06
IL2RG [NCBI] 4.19671e-06
LMAN1 [NCBI] 4.18838e-06
GPR15 [NCBI] 4.14057e-06
HLA-A [NCBI] 4.12871e-06
PDIA3 [NCBI] 4.10848e-06
CD28 [NCBI] 3.96486e-06
FPR2 [NCBI] 3.89351e-06
HLA-DQB1 [NCBI] 3.84563e-06
HLA-B [NCBI] 3.82344e-06
PRKCB [NCBI] 3.81836e-06
PRKCA [NCBI] 3.80157e-06
PCSK7 [NCBI] 3.79185e-06
AKT2 [NCBI] 3.76945e-06
BDNF [NCBI] 3.75856e-06
PLCG1 [NCBI] 3.68905e-06
CXCL1 [NCBI] 3.65283e-06
VIP [NCBI] 3.62433e-06
PLA2G4F [NCBI] 3.57937e-06
PLA2G2F [NCBI] 3.57937e-06
PLA2G2E [NCBI] 3.57937e-06
NOS1 [NCBI] 3.52894e-06
TNFRSF10D [NCBI] 3.50942e-06
CFH [NCBI] 3.47523e-06
PLA2G4D [NCBI] 3.45795e-06
PLA2G12B [NCBI] 3.45795e-06
CD2 [NCBI] 3.43388e-06
CCR1 [NCBI] 3.41008e-06
CD207 [NCBI] 3.31167e-06
ADAR [NCBI] 3.29443e-06
DEFA4 [NCBI] 3.27624e-06
SLC35A3 [NCBI] 3.27624e-06
EDN1 [NCBI] 3.27347e-06
ALB [NCBI] 3.22209e-06
CHST7 [NCBI] 3.20442e-06
CHST8 [NCBI] 3.20442e-06
PLA2G12A [NCBI] 3.14116e-06
HSPA12B [NCBI] 3.14116e-06
HSPA14 [NCBI] 3.14116e-06
ERAS [NCBI] 3.08463e-06
IL8 [NCBI] 3.0527e-06
PLA2G3 [NCBI] 3.03354e-06
IL7 [NCBI] 2.99373e-06
CHST5 [NCBI] 2.98692e-06
CHST3 [NCBI] 2.98692e-06
GPR1 [NCBI] 2.94406e-06
TPST1 [NCBI] 2.94406e-06
TNFRSF10C [NCBI] 2.91513e-06
CHST10 [NCBI] 2.90439e-06
JMJD7-PLA2G4B [NCBI] 2.86747e-06
CHST4 [NCBI] 2.86747e-06
TPST2 [NCBI] 2.86747e-06
HSPA5 [NCBI] 2.86093e-06
EZR [NCBI] 2.86093e-06
CSF2 [NCBI] 2.83799e-06
UGT8 [NCBI] 2.83295e-06
CHST2 [NCBI] 2.80053e-06
CHST1 [NCBI] 2.80053e-06
PPIA [NCBI] 2.79404e-06
CD59 [NCBI] 2.77295e-06
CHST9 [NCBI] 2.74107e-06
HSPA6 [NCBI] 2.74107e-06
TNFRSF10B [NCBI] 2.73655e-06
PRKACG [NCBI] 2.71366e-06
PLA2G2D [NCBI] 2.66275e-06
PLA2G4C [NCBI] 2.66275e-06
CCL7 [NCBI] 2.6135e-06
CCL22 [NCBI] 2.60087e-06
CHST6 [NCBI] 2.51527e-06
JAK1 [NCBI] 2.47363e-06
CCL11 [NCBI] 2.45649e-06
MRC1 [NCBI] 2.43044e-06
PRKACB [NCBI] 2.41498e-06
VIM [NCBI] 2.4062e-06
IL13 [NCBI] 2.40296e-06
MRC2 [NCBI] 2.39997e-06
DEFA3 [NCBI] 2.39997e-06
NFATC4 [NCBI] 2.39997e-06
F2 [NCBI] 2.39364e-06
NOS2 [NCBI] 2.38122e-06
CD40 [NCBI] 2.37438e-06
PLA2G10 [NCBI] 2.34382e-06
CCR4 [NCBI] 2.33785e-06
MAP3K11 [NCBI] 2.31783e-06
STAT1 [NCBI] 2.27231e-06
NFATC3 [NCBI] 2.25794e-06
PLA2G1B [NCBI] 2.24674e-06
PLA2G5 [NCBI] 2.23576e-06
PCSK1 [NCBI] 2.23576e-06
MAP2K2 [NCBI] 2.20197e-06
SDC3 [NCBI] 2.15532e-06
MS [NCBI] 2.12244e-06
PTGS2 [NCBI] 2.11558e-06
IL16 [NCBI] 2.11063e-06
DEFA1 [NCBI] 2.10213e-06
TNFSF10 [NCBI] 2.04636e-06
CYCS [NCBI] 2.04618e-06
HSPA2 [NCBI] 2.04618e-06
CCL13 [NCBI] 2.03865e-06
C5 [NCBI] 2.03123e-06
PLA2G7 [NCBI] 2.03123e-06
POLR2I [NCBI] 2.00957e-06
GTF2F1 [NCBI] 2.00254e-06
HSPA9 [NCBI] 1.99561e-06
POLR2D [NCBI] 1.98877e-06
POLR2J [NCBI] 1.96225e-06
POLR2L [NCBI] 1.96225e-06
POLR2K [NCBI] 1.96225e-06
HSPA1B [NCBI] 1.96225e-06
POLR2F [NCBI] 1.94948e-06
PLCB1 [NCBI] 1.94948e-06
POLR2G [NCBI] 1.93701e-06
POLR2H [NCBI] 1.93701e-06
SLC1A2 [NCBI] 1.93701e-06
CANX [NCBI] 1.93701e-06
TNFRSF10A [NCBI] 1.93231e-06
PLA2G2A [NCBI] 1.92483e-06
POLR2C [NCBI] 1.91885e-06
POLR2E [NCBI] 1.91885e-06
CD38 [NCBI] 1.90878e-06
CD9 [NCBI] 1.90708e-06
POLR2B [NCBI] 1.90708e-06
TP53 [NCBI] 1.90372e-06
NRAS [NCBI] 1.86785e-06
CD81 [NCBI] 1.86785e-06
HSPA4 [NCBI] 1.86785e-06
CD80 [NCBI] 1.85717e-06
PLA2G6 [NCBI] 1.85717e-06
SELL [NCBI] 1.84669e-06
MAP3K7 [NCBI] 1.84669e-06
CCL8 [NCBI] 1.84153e-06
SDC2 [NCBI] 1.83137e-06
PLA2G4A [NCBI] 1.82139e-06
PRKAR2A [NCBI] 1.81648e-06
PRSS2 [NCBI] 1.80678e-06
CD55 [NCBI] 1.80678e-06
CD79B [NCBI] 1.80678e-06
PTGS1 [NCBI] 1.80378e-06
NFATC1 [NCBI] 1.79726e-06
GFAP [NCBI] 1.79658e-06
CXCR3 [NCBI] 1.79276e-06
ITGA3 [NCBI] 1.77873e-06
ALOX5 [NCBI] 1.75646e-06
ADA [NCBI] 1.74476e-06
HSPA8 [NCBI] 1.7351e-06
TGM6 [NCBI] 1.72887e-06
TGM7 [NCBI] 1.72887e-06
CSNK2B [NCBI] 1.72269e-06
ZAP70 [NCBI] 1.71466e-06
IL3 [NCBI] 1.71058e-06
SDC4 [NCBI] 1.69485e-06
CSNK2A2 [NCBI] 1.68336e-06
NFATC2 [NCBI] 1.63632e-06
BBC3 [NCBI] 1.61597e-06
GPX6 [NCBI] 1.57047e-06
EIF4E [NCBI] 1.56837e-06
OPRM1 [NCBI] 1.55343e-06
FCAMR [NCBI] 1.51666e-06
POLR2A [NCBI] 1.49769e-06
NFKBIA [NCBI] 1.49769e-06
HSPA1A [NCBI] 1.48983e-06
AKT1 [NCBI] 1.4879e-06
FCGR3A [NCBI] 1.48208e-06
CD40LG [NCBI] 1.47446e-06
PLCH2 [NCBI] 1.47192e-06
TNFRSF1B [NCBI] 1.46446e-06
VCAM1 [NCBI] 1.45466e-06
BAX [NCBI] 1.45066e-06
MAP2K1 [NCBI] 1.44904e-06
GTF2F2 [NCBI] 1.44743e-06
PRKAR1A [NCBI] 1.44267e-06
CCL20 [NCBI] 1.4403e-06
CLCA4 [NCBI] 1.43363e-06
PTPRC [NCBI] 1.43095e-06
CTSG [NCBI] 1.4183e-06
PLCH1 [NCBI] 1.40016e-06
SMAD7 [NCBI] 1.39088e-06
RAF1 [NCBI] 1.36992e-06
SLPI [NCBI] 1.34587e-06
GABRP [NCBI] 1.34369e-06
TGM4 [NCBI] 1.34369e-06
GPX7 [NCBI] 1.34369e-06
SMPD2 [NCBI] 1.34369e-06
MAPK15 [NCBI] 1.34369e-06
GULP1 [NCBI] 1.3194e-06
SLC7A4 [NCBI] 1.3194e-06
GPX1 [NCBI] 1.31181e-06
TBP [NCBI] 1.30817e-06
FRAP1 [NCBI] 1.29739e-06
ADCY4 [NCBI] 1.29714e-06
TGM5 [NCBI] 1.29714e-06
MAPK4 [NCBI] 1.29714e-06
KCNMB4 [NCBI] 1.29714e-06
SMPD4 [NCBI] 1.29714e-06
IL1RN [NCBI] 1.2767e-06
PLCZ1 [NCBI] 1.2766e-06
IFNW1 [NCBI] 1.2766e-06
KHDRBS2 [NCBI] 1.2766e-06
HAT1 [NCBI] 1.2766e-06
COLEC12 [NCBI] 1.2766e-06
MAPK6 [NCBI] 1.25753e-06
KCNMB3 [NCBI] 1.25753e-06
TWF1 [NCBI] 1.25753e-06
KCNMB2 [NCBI] 1.25753e-06
PRKACA [NCBI] 1.24997e-06
CXCL10 [NCBI] 1.24835e-06
SRP9 [NCBI] 1.23974e-06
CHRNB1 [NCBI] 1.23974e-06
CSNK2A1 [NCBI] 1.2294e-06
CDC2 [NCBI] 1.2294e-06
MSN [NCBI] 1.22631e-06
ZMYND8 [NCBI] 1.22307e-06
GPX5 [NCBI] 1.22307e-06
VAV1 [NCBI] 1.22171e-06
NEU2 [NCBI] 1.20739e-06
ADCY7 [NCBI] 1.20739e-06
NAP1L4 [NCBI] 1.20739e-06
TUBA1C [NCBI] 1.20739e-06
ADCY2 [NCBI] 1.20739e-06
ADCY9 [NCBI] 1.20739e-06
LDHC [NCBI] 1.20739e-06
TUBA8 [NCBI] 1.19258e-06
PLCD3 [NCBI] 1.19258e-06
MTDH [NCBI] 1.19258e-06
ADCY8 [NCBI] 1.17855e-06
PLCD4 [NCBI] 1.17855e-06
NCKAP1 [NCBI] 1.16523e-06
ADCY5 [NCBI] 1.16523e-06
APOA1 [NCBI] 1.15608e-06
NOX3 [NCBI] 1.15254e-06
KCNN1 [NCBI] 1.14044e-06
ADCY1 [NCBI] 1.12886e-06
PI4KA [NCBI] 1.12886e-06
AP3M2 [NCBI] 1.12886e-06
PLCB4 [NCBI] 1.12886e-06
PTPRO [NCBI] 1.12886e-06
VPS24 [NCBI] 1.12886e-06
SMPD3 [NCBI] 1.11778e-06
VAV3 [NCBI] 1.11778e-06
FGF2 [NCBI] 1.10903e-06
PTPRB [NCBI] 1.10713e-06
ADCY3 [NCBI] 1.10713e-06
PPP2R5B [NCBI] 1.10713e-06
ORM2 [NCBI] 1.0969e-06
PACS1 [NCBI] 1.0969e-06
JAK3 [NCBI] 1.09587e-06
CLCA2 [NCBI] 1.08705e-06
HTATSF1 [NCBI] 1.08705e-06
MAPK13 [NCBI] 1.07756e-06
LAMA4 [NCBI] 1.07756e-06
SDC1 [NCBI] 1.07284e-06
HMOX2 [NCBI] 1.06839e-06
CD58 [NCBI] 1.06839e-06
ERO1L [NCBI] 1.05953e-06
NNAT [NCBI] 1.05953e-06
CD53 [NCBI] 1.05953e-06
PLCE1 [NCBI] 1.05096e-06
TUBA3C [NCBI] 1.05096e-06
KCNN2 [NCBI] 1.05096e-06
KRAS [NCBI] 1.03918e-06
CCR7 [NCBI] 1.03918e-06
BID [NCBI] 1.03814e-06
ADCY6 [NCBI] 1.03461e-06
MAPK12 [NCBI] 1.0268e-06
NEU3 [NCBI] 1.0268e-06
C9 [NCBI] 1.0268e-06
TFRC [NCBI] 1.02371e-06
TUBA1B [NCBI] 1.01922e-06
ALPP [NCBI] 1.01922e-06
HINT1 [NCBI] 1.01922e-06
LAMA2 [NCBI] 1.01185e-06
RASGRF1 [NCBI] 1.01185e-06
LDHB [NCBI] 1.00468e-06
ENDOG [NCBI] 1.00468e-06
LCP1 [NCBI] 9.97699e-07
CTSE [NCBI] 9.97699e-07
PCSK5 [NCBI] 9.97699e-07
CHRNA1 [NCBI] 9.97699e-07
PPP1CB [NCBI] 9.909e-07
RDX [NCBI] 9.909e-07
ICAM2 [NCBI] 9.84272e-07
CD69 [NCBI] 9.84272e-07
NOX5 [NCBI] 9.77808e-07
GPX2 [NCBI] 9.77808e-07
NLRP1 [NCBI] 9.71499e-07
FCGRT [NCBI] 9.71499e-07
MAPK11 [NCBI] 9.71499e-07
OPRK1 [NCBI] 9.71499e-07
TJP2 [NCBI] 9.59318e-07
CD5 [NCBI] 9.53434e-07
NEU1 [NCBI] 9.47679e-07
MAP3K7IP2 [NCBI] 9.47679e-07
AP1M1 [NCBI] 9.42048e-07
PIP5K1A [NCBI] 9.42048e-07
LAMA3 [NCBI] 9.42048e-07
ALPI [NCBI] 9.42048e-07
FCAR [NCBI] 9.36535e-07
TUBA1A [NCBI] 9.36535e-07
GPX4 [NCBI] 9.36535e-07
TRAF5 [NCBI] 9.31136e-07
CD27 [NCBI] 9.31136e-07
SDCBP [NCBI] 9.25847e-07
TGM3 [NCBI] 9.15578e-07
SMPD1 [NCBI] 9.10592e-07
LDHA [NCBI] 9.10592e-07
GPX3 [NCBI] 9.10592e-07
ORM1 [NCBI] 9.05699e-07
DSTN [NCBI] 9.00896e-07
AP2M1 [NCBI] 9.00896e-07
CAPN2 [NCBI] 9.00896e-07
VAV2 [NCBI] 8.91547e-07
CLCA1 [NCBI] 8.91547e-07
LAMA5 [NCBI] 8.82523e-07
PLCG2 [NCBI] 8.82523e-07
MAPK7 [NCBI] 8.73801e-07
FPR1 [NCBI] 8.73801e-07
PLCB3 [NCBI] 8.73801e-07
LDHD [NCBI] 8.69547e-07
ANP32A [NCBI] 8.69547e-07
PLCD1 [NCBI] 8.65362e-07
PLCB2 [NCBI] 8.61243e-07
PCSK6 [NCBI] 8.61243e-07
HRAS [NCBI] 8.60475e-07
FCER2 [NCBI] 8.57188e-07
IL7R [NCBI] 8.53196e-07
CHRNB2 [NCBI] 8.53196e-07
CASP9 [NCBI] 8.52898e-07
LYZ [NCBI] 8.49265e-07
BIRC7 [NCBI] 8.49265e-07
CD8A [NCBI] 8.49265e-07
KCNN3 [NCBI] 8.45392e-07
MMP9 [NCBI] 8.4465e-07
TUBA4A [NCBI] 8.41576e-07
CLDN7 [NCBI] 8.37815e-07
OCLN [NCBI] 8.34109e-07
APOBEC3F [NCBI] 8.26851e-07
CALM3 [NCBI] 8.26851e-07
APP [NCBI] 8.1271e-07
LYN [NCBI] 8.10148e-07
IL12RB2 [NCBI] 8.06227e-07
FKBP1A [NCBI] 8.02944e-07
CFL1 [NCBI] 8.02944e-07
SMAD6 [NCBI] 8.02944e-07
TAC1 [NCBI] 7.9334e-07
GNAI1 [NCBI] 7.9334e-07
CAPN1 [NCBI] 7.9334e-07
PTCRA [NCBI] 7.90217e-07
SFTPD [NCBI] 7.84082e-07
STAT3 [NCBI] 7.82455e-07
MAG [NCBI] 7.81068e-07
ALPL [NCBI] 7.81068e-07
INDO [NCBI] 7.7809e-07
VIPR1 [NCBI] 7.7809e-07
VTN [NCBI] 7.72234e-07
C5AR1 [NCBI] 7.69356e-07
CEL [NCBI] 7.69356e-07
APLN [NCBI] 7.63694e-07
NOX4 [NCBI] 7.63694e-07
E2F1 [NCBI] 7.62956e-07
YWHAE [NCBI] 7.58155e-07
SFRP1 [NCBI] 7.47425e-07
XCL1 [NCBI] 7.39663e-07
HDAC6 [NCBI] 7.39663e-07
CD244 [NCBI] 7.39663e-07
NOS3 [NCBI] 7.37407e-07
ITGA6 [NCBI] 7.37127e-07
ISG15 [NCBI] 7.37127e-07
ITGA4 [NCBI] 7.27229e-07
LAMP1 [NCBI] 7.27229e-07
CD151 [NCBI] 7.22421e-07
KCNN4 [NCBI] 7.15375e-07
NOX1 [NCBI] 7.08519e-07
IRAK1 [NCBI] 7.01844e-07
KCNMA1 [NCBI] 7.01844e-07
BECN1 [NCBI] 7.01844e-07
CAPN3 [NCBI] 6.95341e-07
PPIB [NCBI] 6.89e-07
MAP2K7 [NCBI] 6.86922e-07
KHDRBS1 [NCBI] 6.8486e-07
PTPRA [NCBI] 6.8486e-07
CXCR5 [NCBI] 6.8486e-07
PDGFB [NCBI] 6.80787e-07
PAK2 [NCBI] 6.80787e-07
FLNA [NCBI] 6.76778e-07
TJP1 [NCBI] 6.74136e-07
FGF1 [NCBI] 6.72833e-07
LTF [NCBI] 6.68948e-07
CD86 [NCBI] 6.64012e-07
NAIP [NCBI] 6.63232e-07
IFNAR1 [NCBI] 6.63232e-07
MAP2K3 [NCBI] 6.52176e-07
CTSD [NCBI] 6.52176e-07
PRSS1 [NCBI] 6.52176e-07
EIF2AK2 [NCBI] 6.5038e-07
SET [NCBI] 6.46826e-07
CCNB1 [NCBI] 6.43322e-07
SELP [NCBI] 6.38156e-07
TRAF6 [NCBI] 6.33095e-07
GPI [NCBI] 6.31431e-07
IRF2 [NCBI] 6.26504e-07
IL15 [NCBI] 6.24883e-07
ITK [NCBI] 6.23273e-07
CCL19 [NCBI] 6.16934e-07
CCNE1 [NCBI] 6.13825e-07
ANXA2 [NCBI] 6.13825e-07
CX3CR1 [NCBI] 6.12285e-07
PIP [NCBI] 6.06218e-07
MAP2K6 [NCBI] 6.01764e-07
TNFRSF4 [NCBI] 5.95948e-07
LAMA1 [NCBI] 5.94515e-07
TGM2 [NCBI] 5.93091e-07
CCL21 [NCBI] 5.86089e-07
TGM1 [NCBI] 5.83344e-07
SELE [NCBI] 5.67489e-07
STAT2 [NCBI] 5.67489e-07
THBS1 [NCBI] 5.64944e-07
TSG101 [NCBI] 5.61176e-07
ITGB2 [NCBI] 5.51404e-07
MAX [NCBI] 5.49021e-07
ITGAV [NCBI] 5.44326e-07
UCP2 [NCBI] 5.3972e-07
CCR6 [NCBI] 5.38582e-07
CX3CL1 [NCBI] 5.25332e-07
TGFB1 [NCBI] 5.22767e-07
SPINT2 [NCBI] 5.18972e-07
FAAH [NCBI] 5.12777e-07
MAP2K4 [NCBI] 5.10748e-07
WFDC5 [NCBI] 5.03778e-07
C1QBP [NCBI] 5.03778e-07
CD93 [NCBI] 4.94165e-07
ATF2 [NCBI] 4.92288e-07
STAT5B [NCBI] 4.87661e-07
SST [NCBI] 4.85836e-07
CCND2 [NCBI] 4.82227e-07
PLAU [NCBI] 4.79556e-07
MMP3 [NCBI] 4.76915e-07
STAT5A [NCBI] 4.70017e-07
CD1D [NCBI] 4.56004e-07
APOD [NCBI] 4.55206e-07
NFKBIB [NCBI] 4.5441e-07
CASP8 [NCBI] 4.53618e-07
TNFSF13B [NCBI] 4.45836e-07
SPN [NCBI] 4.32463e-07
INPP5D [NCBI] 4.23272e-07
MMP1 [NCBI] 4.18474e-07
EP300 [NCBI] 4.13776e-07
PAEP [NCBI] 4.13776e-07
MAP3K14 [NCBI] 4.13776e-07
CD44 [NCBI] 4.0213e-07
ADCYAP1 [NCBI] 4.00873e-07
IAPP [NCBI] 3.99001e-07
ESR2 [NCBI] 3.92268e-07
TLR4 [NCBI] 3.74174e-07
PGF [NCBI] 3.69396e-07
PXN [NCBI] 3.58807e-07
CD83 [NCBI] 3.55222e-07
TLR9 [NCBI] 3.51695e-07
PRNP [NCBI] 3.50202e-07
RB1 [NCBI] 3.4627e-07
PARP1 [NCBI] 3.35823e-07
MARCKS [NCBI] 3.28989e-07
HNF1B [NCBI] 3.28095e-07
TAP2 [NCBI] 3.25875e-07
XPO1 [NCBI] 3.24555e-07
PROM1 [NCBI] 3.15126e-07
CDKN1B [NCBI] 3.1429e-07
CAT [NCBI] 3.09064e-07
SMAD2 [NCBI] 3.06918e-07
TERT [NCBI] 3.04917e-07
XIAP [NCBI] 2.91075e-07
SHC1 [NCBI] 2.91075e-07
BCL2 [NCBI] 2.87032e-07
SLC6A3 [NCBI] 2.62793e-07
IGF1 [NCBI] 2.522e-07
MYC [NCBI] 2.45949e-07
TAP1 [NCBI] 2.36817e-07
IKBKE [NCBI] 2.25499e-07
PTPN11 [NCBI] 2.17093e-07
IFNGR1 [NCBI] 2.08606e-07
CHUK [NCBI] 2.07898e-07
IKBKB [NCBI] 2.05559e-07
TNFRSF11A [NCBI] 2.02339e-07
POMC [NCBI] 1.94772e-07
TNFRSF11B [NCBI] 1.78454e-07
TNFSF11 [NCBI] 1.73436e-07
ESR1 [NCBI] 1.60353e-07
CST3 [NCBI] 1.59141e-07
TLR2 [NCBI] 1.49957e-07
PTK2 [NCBI] 1.32812e-07
SOD1 [NCBI] 1.22688e-07
BIRC5 [NCBI] 9.86315e-08
JAK2 [NCBI] 9.80993e-08
CDK2 [NCBI] 9.56852e-08
LIF [NCBI] 8.10286e-08
BCL2L1 [NCBI] 6.10319e-08
MBP [NCBI] 2.83056e-08
NGF [NCBI] 2.34157e-08
HGF [NCBI] 2.25861e-08
AFP [NCBI] 2.03283e-08
VEGFA [NCBI] 9.32091e-09
AVP [NCBI] 5.73842e-09
APOE [NCBI] 4.13825e-09
EPO [NCBI] 3.84859e-09
NPY [NCBI] 3.62638e-09
CDKN1A [NCBI] 2.58503e-09
CCK [NCBI] 2.1582e-09
TH [NCBI] 4.60073e-10
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
human immunodeficiency virus type 1, susceptibility to [NCBI] 0.000111774
SLE [NCBI] 0.000103413
CCR5 [NCBI] 8.74695e-05
CD209 [NCBI] 8.6144e-05
MBL2 [NCBI] 7.28034e-05
CXCR4 [NCBI] 7.04772e-05
BDNF [NCBI] 5.95308e-05
CCL22 [NCBI] 5.56579e-05
CLEC4M [NCBI] 5.41987e-05
VIP [NCBI] 4.44854e-05
TNFRSF10B [NCBI] 3.77236e-05
OPRM1 [NCBI] 3.22956e-05
PPIA [NCBI] 2.9832e-05
MTDH [NCBI] 2.90429e-05
ADA [NCBI] 2.68867e-05
SDC3 [NCBI] 2.63062e-05
SDC4 [NCBI] 2.50427e-05
GFAP [NCBI] 2.48526e-05
AD [NCBI] 2.39123e-05
DPP4 [NCBI] 2.31675e-05
SDC1 [NCBI] 2.24312e-05
PIP [NCBI] 2.1785e-05
IL16 [NCBI] 2.14893e-05
DEFA1 [NCBI] 2.12093e-05
SDC2 [NCBI] 2.1086e-05
CD4 [NCBI] 1.91942e-05
LYZ [NCBI] 1.8664e-05
SLC1A2 [NCBI] 1.69586e-05
TNFSF6 [NCBI] 1.49957e-05
CEL [NCBI] 1.49714e-05
DNTT [NCBI] 1.4652e-05
TNF [NCBI] 1.27409e-05
FGF1 [NCBI] 1.26358e-05
PAEP [NCBI] 1.23829e-05
FRAP1 [NCBI] 1.21421e-05
CFH [NCBI] 1.14023e-05
SLPI [NCBI] 1.02884e-05
FGF2 [NCBI] 1.01931e-05
MCP [NCBI] 9.38604e-06
FAAH [NCBI] 8.43273e-06
VEGF [NCBI] 8.06375e-06
TP53 [NCBI] 7.84888e-06
TNFSF10 [NCBI] 6.97968e-06
GPI [NCBI] 6.28489e-06
CAT [NCBI] 3.30516e-06
NGFB [NCBI] 2.55696e-06
SLC6A3 [NCBI] 2.4649e-06
GDNF [NCBI] 1.89102e-06
NPY [NCBI] 1.21105e-06
CEACAM5 [NCBI] 6.80797e-07
AVP [NCBI] 5.59804e-07
TH [NCBI] 4.56109e-07
CCK [NCBI] 2.96069e-07
CRH [NCBI] 2.41476e-07
EPO [NCBI] 1.91566e-07
APOE [NCBI] 1.53791e-08
MBP [NCBI] 1.50685e-08
HGF [NCBI] 6.75756e-09
AFP [NCBI] 5.0908e-10
Database Center for Life Science