Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Cytochromes b5 [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
CYB5P4 [NCBI] 0.000494854
CYB5P3 [NCBI] 0.000494854
CYB5P2 [NCBI] 0.000243173
CYB5P1 [NCBI] 0.000243173
CYB5A [NCBI] 7.74738e-05
CYP3A4 [NCBI] 2.94102e-05
CYP17A1 [NCBI] 1.18635e-05
CYP2C9 [NCBI] 1.08999e-05
CYB5B [NCBI] 7.52895e-06
CYP3A5 [NCBI] 7.25416e-06
HEBP1 [NCBI] 6.92201e-06
CYP3A7 [NCBI] 5.33582e-06
CYP2C19 [NCBI] 4.77904e-06
CYB5R4 [NCBI] 4.66544e-06
CYB5R1 [NCBI] 4.66544e-06
CYP1A2 [NCBI] 4.28005e-06
MB [NCBI] 3.80823e-06
CYB5R3 [NCBI] 3.65635e-06
POR [NCBI] 3.48812e-06
CYCS [NCBI] 3.43177e-06
CYP2A6 [NCBI] 3.14356e-06
SCD [NCBI] 3.06885e-06
CYP2E1 [NCBI] 2.62971e-06
CYB5R2 [NCBI] 2.26368e-06
FA2H [NCBI] 2.26368e-06
NENF [NCBI] 2.09314e-06
NDOR1 [NCBI] 1.98989e-06
ASNA1 [NCBI] 1.96929e-06
VAMP1 [NCBI] 1.93232e-06
SEC63 [NCBI] 1.89985e-06
HPCAL1 [NCBI] 1.8709e-06
SUOX [NCBI] 1.82099e-06
SEC61B [NCBI] 1.82099e-06
HERC2 [NCBI] 1.79914e-06
VSNL1 [NCBI] 1.73427e-06
PGRMC1 [NCBI] 1.72616e-06
DSC2 [NCBI] 1.60099e-06
CAT [NCBI] 1.56462e-06
INDO [NCBI] 1.46649e-06
NR5A1 [NCBI] 1.46052e-06
CYP2B6 [NCBI] 1.43789e-06
GATA6 [NCBI] 1.41454e-06
HSP90B1 [NCBI] 1.33008e-06
LCAT [NCBI] 1.19206e-06
MIP [NCBI] 1.16741e-06
CYP2C8 [NCBI] 1.16741e-06
SP3 [NCBI] 1.09793e-06
STAR [NCBI] 1.0783e-06
NQO1 [NCBI] 1.05615e-06
PAM [NCBI] 1.05168e-06
CYBB [NCBI] 1.02577e-06
CYP1A1 [NCBI] 1.00165e-06
TOP2A [NCBI] 8.79559e-07
PLN [NCBI] 7.87403e-07
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
methemoglobinemia due to deficiency of cytochrome b5 [NCBI] 0.000439702
CYP1A1 [NCBI] 0.000275564
NQO3A2 [NCBI] 4.81542e-05
cytochrome b5 reductase 2 [NCBI] 4.81542e-05
MB [NCBI] 4.58419e-05
NCB5OR [NCBI] 4.07314e-05
FA2H [NCBI] 3.47587e-05
VAMP1 [NCBI] 3.27851e-05
CYP11A1 [NCBI] 2.74843e-05
CYP3A4 [NCBI] 2.28755e-05
PLN [NCBI] 1.87325e-05
SCD [NCBI] 1.79211e-05
CAT [NCBI] 1.1992e-05
STAR [NCBI] 1.158e-05
Database Center for Life Science