Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Sequence Tagged Sites [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
SEN2 [NCBI] 0.00022476
LOC440248 [NCBI] 0.00020977
MLRG [NCBI] 0.000142757
NDUFA5P1 [NCBI] 0.000142757
NCRNA00118 [NCBI] 0.000142757
KIAA0484 [NCBI] 0.000142757
KIAA0506 [NCBI] 0.000142757
HIST1H2APS4 [NCBI] 0.000142757
LOC152856 [NCBI] 0.000142757
KIAA0509 [NCBI] 0.000142757
C14orf26 [NCBI] 0.000142757
KIAA0492 [NCBI] 0.000142757
ZNF209 [NCBI] 0.000142757
LOC283553 [NCBI] 0.000142757
KIAA0485 [NCBI] 0.000142757
C21orf111 [NCBI] 0.000142757
MGC2752 [NCBI] 0.000117485
HLA-X [NCBI] 0.000117485
OR10G1P [NCBI] 0.000117485
AOX2P [NCBI] 0.000117485
TEX28P1 [NCBI] 0.000117485
OR7E37P [NCBI] 0.000117485
PTP4AP2 [NCBI] 0.000117485
EEF1AL1 [NCBI] 0.000117485
C18orf2 [NCBI] 0.000117485
LOC554234 [NCBI] 0.000117485
NCRNA00110 [NCBI] 0.000117485
hCG_2033649 [NCBI] 0.000117485
NCRNA00106 [NCBI] 0.000117485
OR4E1P [NCBI] 0.000117485
GK7P [NCBI] 0.000117485
IMPDH1P11 [NCBI] 0.000117485
RPSAP14 [NCBI] 0.000117485
LOC285733 [NCBI] 0.00010795
TEX28P2 [NCBI] 0.00010795
FAM91A2 [NCBI] 0.00010795
SUMO1P3 [NCBI] 0.00010795
FAM7B1 [NCBI] 0.00010795
IGLVI-42 [NCBI] 0.00010795
PTP4AP1 [NCBI] 0.000101761
PAR4 [NCBI] 0.000101761
LOC91316 [NCBI] 0.000101761
TRDV3 [NCBI] 0.000101761
LOC647946 [NCBI] 0.000101761
PAR5 [NCBI] 9.71611e-05
C21orf49 [NCBI] 9.71611e-05
PAR1 [NCBI] 9.71611e-05
ETM2 [NCBI] 9.71611e-05
ZDHHC8P [NCBI] 9.71611e-05
MGC40069 [NCBI] 9.34965e-05
DSCR8 [NCBI] 9.04503e-05
GDEP [NCBI] 9.04503e-05
SBDSP [NCBI] 9.04503e-05
MALAT1 [NCBI] 8.78435e-05
CACD [NCBI] 8.35422e-05
UOX [NCBI] 7.35196e-05
KCNQ1OT1 [NCBI] 5.48386e-05
DAZ1 [NCBI] 2.40701e-05
C21orf33 [NCBI] 9.029e-06
RPL3 [NCBI] 7.85507e-06
RPL5 [NCBI] 7.29436e-06
RBMY1A1 [NCBI] 6.85348e-06
RABGAP1L [NCBI] 6.17765e-06
TRAM2 [NCBI] 5.94781e-06
ODAM [NCBI] 5.85162e-06
RPL38 [NCBI] 5.54488e-06
RPL37 [NCBI] 5.54488e-06
RPL15 [NCBI] 5.54488e-06
RPS28 [NCBI] 5.54488e-06
GDI1 [NCBI] 5.53242e-06
RPL41 [NCBI] 5.42329e-06
RPL26 [NCBI] 5.3681e-06
AMELY [NCBI] 5.3681e-06
RPL24 [NCBI] 5.3681e-06
RPS4Y1 [NCBI] 5.31608e-06
CNOT7 [NCBI] 5.31608e-06
HIST1H2AC [NCBI] 5.31608e-06
RPL18A [NCBI] 5.31608e-06
RERE [NCBI] 5.31608e-06
GTF2F2 [NCBI] 5.15622e-06
RPS4X [NCBI] 5.05439e-06
RPL6 [NCBI] 5.01727e-06
CRADD [NCBI] 5.01727e-06
RPS25 [NCBI] 4.98162e-06
RPS24 [NCBI] 4.91425e-06
HIVEP2 [NCBI] 4.88236e-06
RPLP0 [NCBI] 4.85155e-06
SIM2 [NCBI] 4.73782e-06
RPL7A [NCBI] 4.56778e-06
DSC1 [NCBI] 4.5459e-06
RPL21 [NCBI] 4.50367e-06
CAV2 [NCBI] 4.44379e-06
RPS18 [NCBI] 4.40597e-06
BCL2A1 [NCBI] 4.35205e-06
NPHP1 [NCBI] 4.35205e-06
USP9Y [NCBI] 4.33476e-06
RPL14 [NCBI] 4.23748e-06
SATB1 [NCBI] 4.22223e-06
DMP1 [NCBI] 4.13581e-06
CXorf30 [NCBI] 4.11157e-06
ATF4B [NCBI] 4.11157e-06
ATF4C [NCBI] 4.11157e-06
MEIG1 [NCBI] 4.11157e-06
HOXD13 [NCBI] 4.09552e-06
LTB4R [NCBI] 4.08248e-06
GTF2F1 [NCBI] 4.00795e-06
SPHK1 [NCBI] 4.00795e-06
CHM [NCBI] 3.76858e-06
CAMK4 [NCBI] 3.76858e-06
RPL4 [NCBI] 3.72401e-06
CPE [NCBI] 3.69829e-06
GRIN2B [NCBI] 3.60982e-06
LOC158830 [NCBI] 3.48082e-06
C1orf194 [NCBI] 3.48082e-06
SPATA1 [NCBI] 3.48082e-06
ACTL5 [NCBI] 3.48082e-06
KIAA0495 [NCBI] 3.48082e-06
FAM83E [NCBI] 3.48082e-06
SMTNL1 [NCBI] 3.48082e-06
GAGE10 [NCBI] 3.48082e-06
GAGE12E [NCBI] 3.48082e-06
C3orf55 [NCBI] 3.48082e-06
LOC100129385 [NCBI] 3.48082e-06
ZFP92 [NCBI] 3.48082e-06
LOC100128641 [NCBI] 3.48082e-06
LCE6A [NCBI] 3.48082e-06
ATXN2 [NCBI] 3.39318e-06
MAP2K6 [NCBI] 3.26459e-06
SLC35E2 [NCBI] 3.24278e-06
ARHGAP11B [NCBI] 3.24278e-06
GAGE12B [NCBI] 3.24278e-06
KIF21B [NCBI] 3.24278e-06
C6orf103 [NCBI] 3.24278e-06
PKHD1L1 [NCBI] 3.24278e-06
MURC [NCBI] 3.24278e-06
TTC39A [NCBI] 3.24278e-06
SIRPB2 [NCBI] 3.24278e-06
DHTKD1 [NCBI] 3.24278e-06
N-PAC [NCBI] 3.24278e-06
CCDC39 [NCBI] 3.24278e-06
TSR2 [NCBI] 3.24278e-06
OR2W3 [NCBI] 3.24278e-06
C1orf88 [NCBI] 3.24278e-06
OR10G2 [NCBI] 3.24278e-06
OR10G3 [NCBI] 3.08822e-06
C6orf1 [NCBI] 3.08822e-06
RBM35A [NCBI] 3.08822e-06
NUDT13 [NCBI] 3.08822e-06
ZMAT1 [NCBI] 3.08822e-06
ZSCAN10 [NCBI] 3.08822e-06
OTUD3 [NCBI] 3.08822e-06
GAGE13 [NCBI] 3.08822e-06
C17orf79 [NCBI] 3.08822e-06
OR4E2 [NCBI] 3.08822e-06
HELB [NCBI] 3.08822e-06
EFTUD1 [NCBI] 3.08822e-06
GPR137 [NCBI] 3.08822e-06
FAM160A1 [NCBI] 3.08822e-06
FHDC1 [NCBI] 3.08822e-06
SCLT1 [NCBI] 3.08822e-06
KBTBD11 [NCBI] 3.08822e-06
TMEM41B [NCBI] 3.08822e-06
SYNPO2L [NCBI] 3.08822e-06
FTSJ2 [NCBI] 3.08822e-06
CCDC19 [NCBI] 3.08822e-06
FAM162B [NCBI] 3.08822e-06
C15orf33 [NCBI] 3.08822e-06
NUDT17 [NCBI] 3.08822e-06
CCDC46 [NCBI] 3.08822e-06
AKAP14 [NCBI] 3.08822e-06
C9orf152 [NCBI] 3.08822e-06
TMEM151B [NCBI] 3.08822e-06
RNF19B [NCBI] 2.9733e-06
PQLC3 [NCBI] 2.9733e-06
ARMETL1 [NCBI] 2.9733e-06
LPPR4 [NCBI] 2.9733e-06
FUNDC1 [NCBI] 2.9733e-06
RSBN1 [NCBI] 2.9733e-06
CCDC75 [NCBI] 2.9733e-06
KLHL21 [NCBI] 2.9733e-06
VSTM1 [NCBI] 2.9733e-06
LASS6 [NCBI] 2.9733e-06
KIAA0494 [NCBI] 2.9733e-06
SFTA2 [NCBI] 2.9733e-06
HMGXB3 [NCBI] 2.9733e-06
TBC1D3C [NCBI] 2.9733e-06
FLJ36031 [NCBI] 2.9733e-06
C11orf1 [NCBI] 2.9733e-06
ZNF557 [NCBI] 2.9733e-06
FAM21B [NCBI] 2.9733e-06
CAPSL [NCBI] 2.9733e-06
CCDC101 [NCBI] 2.9733e-06
USP17 [NCBI] 2.9733e-06
TRAPPC9 [NCBI] 2.9733e-06
DUS4L [NCBI] 2.9733e-06
SDCCAG10 [NCBI] 2.9733e-06
DEXI [NCBI] 2.9733e-06
MRPL53 [NCBI] 2.9733e-06
ZNF491 [NCBI] 2.9733e-06
LYG1 [NCBI] 2.9733e-06
IGSF3 [NCBI] 2.9733e-06
FAM104A [NCBI] 2.9733e-06
CYHR1 [NCBI] 2.9733e-06
DENND4B [NCBI] 2.9733e-06
GAGE2A [NCBI] 2.9733e-06
UEVLD [NCBI] 2.9733e-06
PROL1 [NCBI] 2.9733e-06
ZNF208 [NCBI] 2.9733e-06
CRCT1 [NCBI] 2.9733e-06
SRFBP1 [NCBI] 2.9733e-06
C7orf53 [NCBI] 2.9733e-06
CCDC57 [NCBI] 2.88173e-06
KIAA0467 [NCBI] 2.88173e-06
PDCL2 [NCBI] 2.88173e-06
C11orf73 [NCBI] 2.88173e-06
STAC [NCBI] 2.88173e-06
CLMN [NCBI] 2.88173e-06
TMCC2 [NCBI] 2.88173e-06
MRPL36 [NCBI] 2.88173e-06
ANKRD22 [NCBI] 2.88173e-06
USP21 [NCBI] 2.88173e-06
AARSD1 [NCBI] 2.88173e-06
CYP39A1 [NCBI] 2.88173e-06
SLC17A3 [NCBI] 2.88173e-06
ZNF606 [NCBI] 2.88173e-06
WDR22 [NCBI] 2.88173e-06
MYCT1 [NCBI] 2.88173e-06
WDSUB1 [NCBI] 2.88173e-06
NTN3 [NCBI] 2.88173e-06
PGS1 [NCBI] 2.88173e-06
SETD3 [NCBI] 2.88173e-06
C15orf24 [NCBI] 2.88173e-06
DAAM2 [NCBI] 2.88173e-06
KIAA1609 [NCBI] 2.88173e-06
TPTE2 [NCBI] 2.88173e-06
TTC29 [NCBI] 2.88173e-06
POMZP3 [NCBI] 2.88173e-06
CAPN8 [NCBI] 2.88173e-06
SPINK6 [NCBI] 2.88173e-06
SLC25A44 [NCBI] 2.88173e-06
TCTA [NCBI] 2.88173e-06
C9orf150 [NCBI] 2.88173e-06
BTN3A2 [NCBI] 2.88173e-06
ATAD5 [NCBI] 2.88173e-06
TMEM87A [NCBI] 2.88173e-06
TEX28 [NCBI] 2.88173e-06
RP11-345P4.4 [NCBI] 2.88173e-06
SPN [NCBI] 2.85484e-06
APITD1 [NCBI] 2.80559e-06
ABCA9 [NCBI] 2.80559e-06
LRRC37B [NCBI] 2.80559e-06
FAM13A1 [NCBI] 2.80559e-06
RPL3L [NCBI] 2.80559e-06
PTCD3 [NCBI] 2.80559e-06
IER5 [NCBI] 2.80559e-06
LYZL1 [NCBI] 2.80559e-06
ZSCAN22 [NCBI] 2.80559e-06
C17orf42 [NCBI] 2.80559e-06
ZNF711 [NCBI] 2.80559e-06
SMC1B [NCBI] 2.80559e-06
BTN2A1 [NCBI] 2.80559e-06
UBE2Q1 [NCBI] 2.80559e-06
ZNHIT2 [NCBI] 2.80559e-06
LAMB4 [NCBI] 2.80559e-06
DSCR3 [NCBI] 2.80559e-06
MED19 [NCBI] 2.80559e-06
FMNL2 [NCBI] 2.80559e-06
PLCH2 [NCBI] 2.80559e-06
ARHGEF10 [NCBI] 2.80559e-06
ZNF169 [NCBI] 2.80559e-06
C1orf43 [NCBI] 2.80559e-06
PLCL2 [NCBI] 2.80559e-06
TBC1D8 [NCBI] 2.80559e-06
ZNF500 [NCBI] 2.80559e-06
TEX11 [NCBI] 2.80559e-06
AR [NCBI] 2.76629e-06
HFE [NCBI] 2.76553e-06
CREB1 [NCBI] 2.74116e-06
BTN3A1 [NCBI] 2.74042e-06
FAM20B [NCBI] 2.74042e-06
TRIM38 [NCBI] 2.74042e-06
HIST1H4G [NCBI] 2.74042e-06
SPIN2A [NCBI] 2.74042e-06
NPVF [NCBI] 2.74042e-06
PCDH24 [NCBI] 2.74042e-06
HS2ST1 [NCBI] 2.74042e-06
AKR1D1 [NCBI] 2.74042e-06
RASSF8 [NCBI] 2.74042e-06
RRH [NCBI] 2.74042e-06
DPPA4 [NCBI] 2.74042e-06
MRRF [NCBI] 2.74042e-06
S100A16 [NCBI] 2.74042e-06
INTS8 [NCBI] 2.74042e-06
TMEM63A [NCBI] 2.74042e-06
ABCA8 [NCBI] 2.74042e-06
HECTD3 [NCBI] 2.74042e-06
CACNA2D3 [NCBI] 2.74042e-06
LHFPL1 [NCBI] 2.74042e-06
USP53 [NCBI] 2.74042e-06
RRP15 [NCBI] 2.74042e-06
CWC15 [NCBI] 2.74042e-06
HIST1H4H [NCBI] 2.74042e-06
DPF3 [NCBI] 2.74042e-06
EIF2C4 [NCBI] 2.74042e-06
HIST1H2BI [NCBI] 2.74042e-06
KLRA1 [NCBI] 2.74042e-06
C11orf60 [NCBI] 2.74042e-06
PALMD [NCBI] 2.74042e-06
SRGAP2 [NCBI] 2.74042e-06
BTN2A2 [NCBI] 2.74042e-06
ZIC4 [NCBI] 2.74042e-06
WBSCR17 [NCBI] 2.74042e-06
HIST1H4E [NCBI] 2.74042e-06
CLPP [NCBI] 2.74042e-06
HIST1H2AD [NCBI] 2.68345e-06
OLFM2 [NCBI] 2.68345e-06
DSTYK [NCBI] 2.68345e-06
ZBTB40 [NCBI] 2.68345e-06
ZNF33A [NCBI] 2.68345e-06
PCNX [NCBI] 2.68345e-06
HIST1H4B [NCBI] 2.68345e-06
TTC3 [NCBI] 2.68345e-06
DNTTIP1 [NCBI] 2.68345e-06
FBXO9 [NCBI] 2.68345e-06
DSCR4 [NCBI] 2.68345e-06
LAPTM4A [NCBI] 2.68345e-06
MED10 [NCBI] 2.68345e-06
ELOVL6 [NCBI] 2.68345e-06
BTN3A3 [NCBI] 2.68345e-06
HIST1H3G [NCBI] 2.68345e-06
CEP63 [NCBI] 2.68345e-06
MALL [NCBI] 2.68345e-06
CREB5 [NCBI] 2.68345e-06
RPRD2 [NCBI] 2.68345e-06
MYBPH [NCBI] 2.68345e-06
CTNNA2 [NCBI] 2.68345e-06
NMNAT2 [NCBI] 2.68345e-06
CROCC [NCBI] 2.68345e-06
STBD1 [NCBI] 2.68345e-06
RRAGB [NCBI] 2.68345e-06
VPS13D [NCBI] 2.68345e-06
TAGAP [NCBI] 2.68345e-06
NAP1L3 [NCBI] 2.68345e-06
HMGN4 [NCBI] 2.68345e-06
EML1 [NCBI] 2.68345e-06
GALNT13 [NCBI] 2.68345e-06
KNTC1 [NCBI] 2.68345e-06
GLCE [NCBI] 2.68345e-06
BRDT [NCBI] 2.68345e-06
LAIR2 [NCBI] 2.68345e-06
HIST1H3D [NCBI] 2.68345e-06
C13orf18 [NCBI] 2.68345e-06
ETV6 [NCBI] 2.6561e-06
SOX9 [NCBI] 2.64312e-06
PPP1R7 [NCBI] 2.63284e-06
MGST2 [NCBI] 2.63284e-06
HIST1H1T [NCBI] 2.63284e-06
FBXO28 [NCBI] 2.63284e-06
HIST1H2BC [NCBI] 2.63284e-06
EML2 [NCBI] 2.63284e-06
PLXNA4 [NCBI] 2.63284e-06
PLEK2 [NCBI] 2.63284e-06
HIST1H4C [NCBI] 2.63284e-06
PHF20 [NCBI] 2.63284e-06
FARS2 [NCBI] 2.63284e-06
HS1BP3 [NCBI] 2.63284e-06
GPR34 [NCBI] 2.63284e-06
NUDT4 [NCBI] 2.63284e-06
LRP10 [NCBI] 2.63284e-06
FBRS [NCBI] 2.63284e-06
WDR33 [NCBI] 2.63284e-06
HIST1H2BF [NCBI] 2.63284e-06
RPL37A [NCBI] 2.63284e-06
WFIKKN2 [NCBI] 2.63284e-06
PPIL3 [NCBI] 2.63284e-06
EEF1E1 [NCBI] 2.63284e-06
DNAJC6 [NCBI] 2.63284e-06
MYBPC2 [NCBI] 2.63284e-06
SNX18 [NCBI] 2.63284e-06
KIAA0999 [NCBI] 2.63284e-06
RASAL2 [NCBI] 2.63284e-06
C18orf1 [NCBI] 2.63284e-06
PCDH20 [NCBI] 2.63284e-06
GPRC6A [NCBI] 2.63284e-06
HIST1H4D [NCBI] 2.63284e-06
WRN [NCBI] 2.62527e-06
DBH [NCBI] 2.62275e-06
MUPCDH [NCBI] 2.58731e-06
CSN1S1 [NCBI] 2.58731e-06
PDE4DIP [NCBI] 2.58731e-06
CDY2B [NCBI] 2.58731e-06
ADAP2 [NCBI] 2.58731e-06
CLIC6 [NCBI] 2.58731e-06
DOPEY2 [NCBI] 2.58731e-06
RPL39 [NCBI] 2.58731e-06
SPEG [NCBI] 2.58731e-06
SATB2 [NCBI] 2.58731e-06
DIAPH3 [NCBI] 2.58731e-06
PSTPIP2 [NCBI] 2.58731e-06
UBR4 [NCBI] 2.58731e-06
RDH14 [NCBI] 2.58731e-06
LACRT [NCBI] 2.58731e-06
CHD1L [NCBI] 2.58731e-06
SRPX2 [NCBI] 2.58731e-06
AMOTL2 [NCBI] 2.58731e-06
CFHR3 [NCBI] 2.58731e-06
KBTBD10 [NCBI] 2.58731e-06
S100A7A [NCBI] 2.58731e-06
BDH1 [NCBI] 2.58731e-06
HIST1H3E [NCBI] 2.58731e-06
RPL27A [NCBI] 2.58731e-06
NAG [NCBI] 2.58731e-06
ATP5G2 [NCBI] 2.54594e-06
GBP2 [NCBI] 2.54594e-06
RAB11FIP4 [NCBI] 2.54594e-06
PITRM1 [NCBI] 2.54594e-06
CEP170 [NCBI] 2.54594e-06
ZFP36L2 [NCBI] 2.54594e-06
GSTA3 [NCBI] 2.54594e-06
HCP5 [NCBI] 2.54594e-06
CROP [NCBI] 2.54594e-06
BTF3 [NCBI] 2.54594e-06
STAP1 [NCBI] 2.54594e-06
FETUB [NCBI] 2.54594e-06
PTPRT [NCBI] 2.54594e-06
ADARB2 [NCBI] 2.54594e-06
UTP6 [NCBI] 2.54594e-06
UBAP2L [NCBI] 2.54594e-06
XRN1 [NCBI] 2.54594e-06
PPP1R12B [NCBI] 2.54594e-06
NDUFA5 [NCBI] 2.54594e-06
PTPRH [NCBI] 2.54594e-06
RPL17 [NCBI] 2.54594e-06
BFSP1 [NCBI] 2.54594e-06
SCEL [NCBI] 2.50804e-06
HNRNPA0 [NCBI] 2.50804e-06
PLXDC1 [NCBI] 2.50804e-06
OPN1MW [NCBI] 2.50804e-06
AHCYL1 [NCBI] 2.50804e-06
CMAS [NCBI] 2.50804e-06
NHLH2 [NCBI] 2.50804e-06
POGZ [NCBI] 2.50804e-06
H1FX [NCBI] 2.50804e-06
LGALS4 [NCBI] 2.50804e-06
DRG2 [NCBI] 2.50804e-06
MTMR9 [NCBI] 2.50804e-06
TTL [NCBI] 2.50804e-06
RFX2 [NCBI] 2.50804e-06
CSN3 [NCBI] 2.50804e-06
FSCN2 [NCBI] 2.50804e-06
ATP5E [NCBI] 2.50804e-06
AP3S1 [NCBI] 2.50804e-06
EIF1 [NCBI] 2.50804e-06
RPS15A [NCBI] 2.50804e-06
CCNF [NCBI] 2.50804e-06
UCHL5IP [NCBI] 2.50804e-06
HIST1H4A [NCBI] 2.50804e-06
SYNPO2 [NCBI] 2.50804e-06
SPAG1 [NCBI] 2.50804e-06
CPSF4 [NCBI] 2.47305e-06
CDY1B [NCBI] 2.47305e-06
GABRG3 [NCBI] 2.47305e-06
SF3B14 [NCBI] 2.47305e-06
GLMN [NCBI] 2.47305e-06
DOCK7 [NCBI] 2.47305e-06
ANGPT4 [NCBI] 2.47305e-06
KIF13A [NCBI] 2.47305e-06
HIST1H1D [NCBI] 2.47305e-06
RAB3GAP2 [NCBI] 2.47305e-06
GIGYF2 [NCBI] 2.47305e-06
AFAP1 [NCBI] 2.47305e-06
SNX27 [NCBI] 2.47305e-06
HSN2 [NCBI] 2.47305e-06
PNMA2 [NCBI] 2.47305e-06
EZH1 [NCBI] 2.47305e-06
P2RX6 [NCBI] 2.47305e-06
MRVI1 [NCBI] 2.47305e-06
RPL30 [NCBI] 2.47305e-06
SARDH [NCBI] 2.47305e-06
ATP6V0B [NCBI] 2.47305e-06
AKTIP [NCBI] 2.47305e-06
SPATA2 [NCBI] 2.47305e-06
SLC12A4 [NCBI] 2.47305e-06
RPL34 [NCBI] 2.47305e-06
PDE6C [NCBI] 2.44058e-06
CNGA1 [NCBI] 2.44058e-06
DAZAP2 [NCBI] 2.44058e-06
RBBP5 [NCBI] 2.44058e-06
CBR3 [NCBI] 2.44058e-06
DLGAP2 [NCBI] 2.44058e-06
FATE1 [NCBI] 2.44058e-06
SMPD4 [NCBI] 2.44058e-06
BZW1 [NCBI] 2.44058e-06
IL1F8 [NCBI] 2.44058e-06
RPS8 [NCBI] 2.44058e-06
SLC4A1AP [NCBI] 2.44058e-06
CHD5 [NCBI] 2.44058e-06
AQP8 [NCBI] 2.44058e-06
RPS15 [NCBI] 2.44058e-06
MEN1 [NCBI] 2.41549e-06
SLC9A5 [NCBI] 2.41027e-06
BANP [NCBI] 2.41027e-06
FMO5 [NCBI] 2.41027e-06
PDLIM3 [NCBI] 2.41027e-06
RPS29 [NCBI] 2.41027e-06
CTDSPL [NCBI] 2.41027e-06
PCDH8 [NCBI] 2.41027e-06
TRAK2 [NCBI] 2.41027e-06
CEBPG [NCBI] 2.41027e-06
CENPI [NCBI] 2.41027e-06
RPL18 [NCBI] 2.41027e-06
HIST1H3C [NCBI] 2.41027e-06
CSMD1 [NCBI] 2.41027e-06
SURF4 [NCBI] 2.41027e-06
BBS5 [NCBI] 2.41027e-06
HIST1H4F [NCBI] 2.41027e-06
RPS23 [NCBI] 2.41027e-06
CA6 [NCBI] 2.41027e-06
TRAK1 [NCBI] 2.41027e-06
MAPK6 [NCBI] 2.41027e-06
GRM8 [NCBI] 2.41027e-06
CCNB1IP1 [NCBI] 2.41027e-06
CORT [NCBI] 2.41027e-06
SEPT8 [NCBI] 2.41027e-06
B4GALT3 [NCBI] 2.41027e-06
PRKG2 [NCBI] 2.41027e-06
UQCRC1 [NCBI] 2.41027e-06
OCM2 [NCBI] 2.41027e-06
CNDP1 [NCBI] 2.41027e-06
RAC1 [NCBI] 2.3901e-06
FAM107A [NCBI] 2.38187e-06
IFT88 [NCBI] 2.38187e-06
MN1 [NCBI] 2.38187e-06
SERPINB8 [NCBI] 2.38187e-06
NAV2 [NCBI] 2.38187e-06
HIST1H3F [NCBI] 2.38187e-06
SETMAR [NCBI] 2.38187e-06
CALML3 [NCBI] 2.38187e-06
SLC17A1 [NCBI] 2.38187e-06
JMJD7-PLA2G4B [NCBI] 2.38187e-06
CEP350 [NCBI] 2.38187e-06
B4GALT2 [NCBI] 2.38187e-06
CCNE2 [NCBI] 2.38187e-06
SCYL1 [NCBI] 2.38187e-06
HIST1H2BH [NCBI] 2.38187e-06
ATP6V0A1 [NCBI] 2.38187e-06
HIST1H2AB [NCBI] 2.38187e-06
DAZAP1 [NCBI] 2.38187e-06
CDH16 [NCBI] 2.38187e-06
RPL35 [NCBI] 2.38187e-06
RPL8 [NCBI] 2.38187e-06
RPS11 [NCBI] 2.38187e-06
RGS8 [NCBI] 2.38187e-06
EIF3G [NCBI] 2.38187e-06
SLC9A3 [NCBI] 2.37295e-06
HIST1H3A [NCBI] 2.35514e-06
AHNAK [NCBI] 2.35514e-06
E4F1 [NCBI] 2.35514e-06
GALNT2 [NCBI] 2.35514e-06
PRB1 [NCBI] 2.35514e-06
FOXN3 [NCBI] 2.35514e-06
DDAH2 [NCBI] 2.35514e-06
DPAGT1 [NCBI] 2.35514e-06
ASH2L [NCBI] 2.35514e-06
EVPL [NCBI] 2.35514e-06
PHLDA1 [NCBI] 2.35514e-06
PRMT2 [NCBI] 2.35514e-06
HIST1H1E [NCBI] 2.35514e-06
RPS10 [NCBI] 2.35514e-06
RPL10A [NCBI] 2.35514e-06
MYO15A [NCBI] 2.35514e-06
TPM4 [NCBI] 2.35514e-06
PSG5 [NCBI] 2.35514e-06
RPL36A [NCBI] 2.35514e-06
CAMKK1 [NCBI] 2.35514e-06
PKD2L1 [NCBI] 2.35514e-06
USP11 [NCBI] 2.35514e-06
HRAS [NCBI] 2.34443e-06
RPL23A [NCBI] 2.3299e-06
HIST1H2BE [NCBI] 2.3299e-06
MYBPC1 [NCBI] 2.3299e-06
RPL12 [NCBI] 2.3299e-06
GRM7 [NCBI] 2.3299e-06
PLXNA2 [NCBI] 2.3299e-06
EML4 [NCBI] 2.3299e-06
HELLS [NCBI] 2.3299e-06
B3GALNT1 [NCBI] 2.3299e-06
IL1F6 [NCBI] 2.3299e-06
GCNT2 [NCBI] 2.3299e-06
HIST1H2BB [NCBI] 2.3299e-06
RPS20 [NCBI] 2.3299e-06
CDY2A [NCBI] 2.3299e-06
HSPA13 [NCBI] 2.3299e-06
RPL28 [NCBI] 2.306e-06
GDF11 [NCBI] 2.306e-06
RPS7 [NCBI] 2.306e-06
SLC17A2 [NCBI] 2.306e-06
SPRR2D [NCBI] 2.306e-06
IL1F9 [NCBI] 2.306e-06
SEMA5A [NCBI] 2.306e-06
RPL36 [NCBI] 2.306e-06
RPS17 [NCBI] 2.306e-06
ALDH7A1 [NCBI] 2.306e-06
SRP72 [NCBI] 2.306e-06
DHX38 [NCBI] 2.306e-06
CFL2 [NCBI] 2.306e-06
SLC25A5 [NCBI] 2.306e-06
SPG20 [NCBI] 2.306e-06
KIF1A [NCBI] 2.306e-06
PFDN1 [NCBI] 2.306e-06
CALCOCO1 [NCBI] 2.28329e-06
LYL1 [NCBI] 2.28329e-06
RPL31 [NCBI] 2.28329e-06
CDY1 [NCBI] 2.28329e-06
RPL35A [NCBI] 2.28329e-06
IFIT2 [NCBI] 2.28329e-06
GRIK1 [NCBI] 2.28329e-06
ITM2C [NCBI] 2.28329e-06
HIST1H2AE [NCBI] 2.28329e-06
EGR3 [NCBI] 2.28329e-06
COPS8 [NCBI] 2.28329e-06
GLRA2 [NCBI] 2.28329e-06
RPS5 [NCBI] 2.28329e-06
HIST1H2BD [NCBI] 2.28329e-06
IL1F7 [NCBI] 2.28329e-06
VPS33B [NCBI] 2.28329e-06
DDAH1 [NCBI] 2.26167e-06
CDC42BPA [NCBI] 2.26167e-06
HLCS [NCBI] 2.26167e-06
RPS12 [NCBI] 2.26167e-06
HIST1H1A [NCBI] 2.26167e-06
RPLP1 [NCBI] 2.26167e-06
TREX2 [NCBI] 2.26167e-06
RPL13A [NCBI] 2.26167e-06
GRM4 [NCBI] 2.26167e-06
IL1F10 [NCBI] 2.26167e-06
CCL14 [NCBI] 2.24103e-06
DDR2 [NCBI] 2.24103e-06
PDE1A [NCBI] 2.24103e-06
KLF12 [NCBI] 2.24103e-06
MAFB [NCBI] 2.24103e-06
SLC2A5 [NCBI] 2.24103e-06
PIGK [NCBI] 2.24103e-06
ENAM [NCBI] 2.24103e-06
RPS2 [NCBI] 2.24103e-06
ADD3 [NCBI] 2.24103e-06
CFHR1 [NCBI] 2.24103e-06
EPRS [NCBI] 2.24103e-06
PLCB4 [NCBI] 2.24103e-06
SOAT2 [NCBI] 2.24103e-06
NISCH [NCBI] 2.24103e-06
IMMT [NCBI] 2.24103e-06
CFTR [NCBI] 2.22597e-06
GALNT1 [NCBI] 2.2213e-06
LRIG1 [NCBI] 2.2213e-06
HIST1H1B [NCBI] 2.2213e-06
RPS9 [NCBI] 2.2213e-06
PKNOX1 [NCBI] 2.2213e-06
NRG2 [NCBI] 2.2213e-06
ODF1 [NCBI] 2.2213e-06
RPL13 [NCBI] 2.2213e-06
RPL11 [NCBI] 2.2213e-06
FAU [NCBI] 2.2213e-06
HYAL1 [NCBI] 2.2213e-06
AES [NCBI] 2.2213e-06
MYH1 [NCBI] 2.20239e-06
RPLP2 [NCBI] 2.20239e-06
CCL16 [NCBI] 2.20239e-06
SLC12A2 [NCBI] 2.20239e-06
CNGB3 [NCBI] 2.20239e-06
OFD1 [NCBI] 2.20239e-06
NAPA [NCBI] 2.20239e-06
CLEC2B [NCBI] 2.20239e-06
VAMP3 [NCBI] 2.20239e-06
ABI2 [NCBI] 2.20239e-06
GRM5 [NCBI] 2.19783e-06
SGCD [NCBI] 2.18423e-06
IL1F5 [NCBI] 2.18423e-06
PTP4A2 [NCBI] 2.18423e-06
RPL19 [NCBI] 2.18423e-06
RPL32 [NCBI] 2.18423e-06
SULT1B1 [NCBI] 2.18423e-06
OPCML [NCBI] 2.18423e-06
HIST1H4I [NCBI] 2.18423e-06
NT5C3 [NCBI] 2.18423e-06
CDKN3 [NCBI] 2.16678e-06
PBRM1 [NCBI] 2.16678e-06
SPOP [NCBI] 2.16678e-06
DRG1 [NCBI] 2.16678e-06
MACF1 [NCBI] 2.16678e-06
SH3GLB1 [NCBI] 2.16678e-06
CCDC6 [NCBI] 2.16678e-06
RPS16 [NCBI] 2.16678e-06
PHKA2 [NCBI] 2.16678e-06
SMARCD1 [NCBI] 2.16678e-06
TNNI1 [NCBI] 2.16678e-06
BRD7 [NCBI] 2.16678e-06
HOMER1 [NCBI] 2.14998e-06
RAB18 [NCBI] 2.14998e-06
TNNI2 [NCBI] 2.14998e-06
TMBIM6 [NCBI] 2.14998e-06
HIST1H2BG [NCBI] 2.14998e-06
A1CF [NCBI] 2.14998e-06
FGL2 [NCBI] 2.14998e-06
LUM [NCBI] 2.13378e-06
SIGLEC5 [NCBI] 2.13378e-06
CTNND2 [NCBI] 2.13378e-06
OTOF [NCBI] 2.13378e-06
CACNB2 [NCBI] 2.13378e-06
SPARCL1 [NCBI] 2.13378e-06
RAB1A [NCBI] 2.11814e-06
DSC3 [NCBI] 2.11814e-06
EXOSC2 [NCBI] 2.11814e-06
RFC5 [NCBI] 2.11814e-06
GSTA4 [NCBI] 2.11814e-06
DAZ2 [NCBI] 2.11814e-06
DDX3Y [NCBI] 2.11814e-06
SLC2A4 [NCBI] 2.11029e-06
TUBA3C [NCBI] 2.10302e-06
ABCA2 [NCBI] 2.10302e-06
RPS14 [NCBI] 2.10302e-06
SPRR3 [NCBI] 2.10302e-06
NOS1AP [NCBI] 2.10302e-06
UBA52 [NCBI] 2.10302e-06
ATP6V1B1 [NCBI] 2.10302e-06
SACS [NCBI] 2.10302e-06
RPS26 [NCBI] 2.10302e-06
RPS27A [NCBI] 2.0884e-06
ANGPTL1 [NCBI] 2.0884e-06
LPIN1 [NCBI] 2.0884e-06
RBMX [NCBI] 2.0884e-06
IFI27 [NCBI] 2.0884e-06
PGK2 [NCBI] 2.0884e-06
SORBS2 [NCBI] 2.0884e-06
RFC3 [NCBI] 2.0884e-06
CAV1 [NCBI] 2.07501e-06
A1BG [NCBI] 2.07423e-06
FGF6 [NCBI] 2.07423e-06
MARK3 [NCBI] 2.07423e-06
CCL15 [NCBI] 2.07423e-06
PPY [NCBI] 2.07423e-06
PDLIM5 [NCBI] 2.06049e-06
KCNJ6 [NCBI] 2.06049e-06
RPS13 [NCBI] 2.06049e-06
RPL10 [NCBI] 2.06049e-06
GTF2E2 [NCBI] 2.06049e-06
HPR [NCBI] 2.06049e-06
EIF2C1 [NCBI] 2.06049e-06
SLC6A8 [NCBI] 2.04716e-06
ENTPD1 [NCBI] 2.04716e-06
CDC5L [NCBI] 2.04716e-06
SSPN [NCBI] 2.04716e-06
HINT1 [NCBI] 2.04716e-06
TPM2 [NCBI] 2.04716e-06
MTMR2 [NCBI] 2.04716e-06
TRIM25 [NCBI] 2.03421e-06
AIPL1 [NCBI] 2.03421e-06
CPM [NCBI] 2.03421e-06
GJA5 [NCBI] 2.03421e-06
RPL29 [NCBI] 2.03421e-06
RPS3A [NCBI] 2.03421e-06
UHRF1 [NCBI] 2.03421e-06
ARSB [NCBI] 2.03421e-06
PTPRE [NCBI] 2.03421e-06
AMFR [NCBI] 2.02162e-06
AMBN [NCBI] 2.02162e-06
ITPR2 [NCBI] 2.00938e-06
HSPE1 [NCBI] 2.00938e-06
CYB5A [NCBI] 2.00938e-06
RNPS1 [NCBI] 2.00938e-06
CLIC1 [NCBI] 2.00938e-06
COMMD1 [NCBI] 2.00938e-06
JARID1A [NCBI] 1.99746e-06
LPP [NCBI] 1.99746e-06
DLG2 [NCBI] 1.99746e-06
RPS3 [NCBI] 1.98584e-06
GAS6 [NCBI] 1.98584e-06
HIST1H3B [NCBI] 1.98584e-06
KCNK9 [NCBI] 1.98584e-06
TACSTD2 [NCBI] 1.98584e-06
RFC2 [NCBI] 1.98584e-06
PSMD11 [NCBI] 1.98584e-06
GJA4 [NCBI] 1.98584e-06
RPL23 [NCBI] 1.97452e-06
RRAD [NCBI] 1.97452e-06
GBP1 [NCBI] 1.97452e-06
GK [NCBI] 1.96348e-06
MAP3K11 [NCBI] 1.96348e-06
HSPB2 [NCBI] 1.96348e-06
RPS27 [NCBI] 1.96348e-06
NPR1 [NCBI] 1.96348e-06
AXL [NCBI] 1.95269e-06
STX4 [NCBI] 1.95269e-06
CARD11 [NCBI] 1.95269e-06
HLF [NCBI] 1.95269e-06
RFC4 [NCBI] 1.95269e-06
MARK2 [NCBI] 1.95269e-06
LYST [NCBI] 1.94217e-06
ECT2 [NCBI] 1.94217e-06
TAF7 [NCBI] 1.94217e-06
ELK4 [NCBI] 1.94217e-06
PIBF1 [NCBI] 1.93188e-06
HEPH [NCBI] 1.93188e-06
RPL27 [NCBI] 1.93188e-06
TGM3 [NCBI] 1.92182e-06
CALCRL [NCBI] 1.92182e-06
KTN1 [NCBI] 1.92182e-06
SLC9A2 [NCBI] 1.92182e-06
RPS21 [NCBI] 1.91198e-06
NFYB [NCBI] 1.91198e-06
PIK3CD [NCBI] 1.91198e-06
DCX [NCBI] 1.91198e-06
VHL [NCBI] 1.91027e-06
DSC2 [NCBI] 1.90235e-06
DST [NCBI] 1.90235e-06
CACNA1F [NCBI] 1.90235e-06
CASK [NCBI] 1.90235e-06
USH1C [NCBI] 1.89293e-06
CUL5 [NCBI] 1.89293e-06
SPTLC2 [NCBI] 1.89293e-06
RPL7 [NCBI] 1.89293e-06
TRA@ [NCBI] 1.89293e-06
G6PC [NCBI] 1.88369e-06
GRPR [NCBI] 1.88369e-06
UBTF [NCBI] 1.88369e-06
DYNLL1 [NCBI] 1.87465e-06
DYRK1A [NCBI] 1.86578e-06
PLAG1 [NCBI] 1.86578e-06
RPSA [NCBI] 1.86578e-06
DLX5 [NCBI] 1.86578e-06
PRPF8 [NCBI] 1.86578e-06
ATP2B4 [NCBI] 1.85708e-06
OXTR [NCBI] 1.85708e-06
CYLD [NCBI] 1.85708e-06
GSTO1 [NCBI] 1.85708e-06
ESRRG [NCBI] 1.85708e-06
PPP2R1B [NCBI] 1.84855e-06
SDC3 [NCBI] 1.84855e-06
C10orf2 [NCBI] 1.84855e-06
MYST3 [NCBI] 1.84018e-06
PIK3CB [NCBI] 1.84018e-06
S1PR1 [NCBI] 1.83196e-06
BRD2 [NCBI] 1.83196e-06
MERTK [NCBI] 1.83196e-06
BANF1 [NCBI] 1.83196e-06
PAK3 [NCBI] 1.82388e-06
CCNC [NCBI] 1.82388e-06
RAP1GAP [NCBI] 1.82388e-06
VAV2 [NCBI] 1.81595e-06
ICOS [NCBI] 1.81595e-06
ASAH1 [NCBI] 1.81595e-06
RPS6 [NCBI] 1.80816e-06
EFNB2 [NCBI] 1.80816e-06
SEMA3A [NCBI] 1.8005e-06
PURA [NCBI] 1.79297e-06
CHRM1 [NCBI] 1.78557e-06
KAT2A [NCBI] 1.78557e-06
CDC27 [NCBI] 1.78557e-06
RP2 [NCBI] 1.77828e-06
GRB2 [NCBI] 1.77298e-06
TRPV5 [NCBI] 1.77111e-06
KCNE2 [NCBI] 1.77111e-06
CBFB [NCBI] 1.76406e-06
PSMC5 [NCBI] 1.76406e-06
HEXB [NCBI] 1.75711e-06
CCL26 [NCBI] 1.75711e-06
FKTN [NCBI] 1.75711e-06
LRP6 [NCBI] 1.75027e-06
INHBB [NCBI] 1.75027e-06
GNAI3 [NCBI] 1.75027e-06
RRM2 [NCBI] 1.75027e-06
SF1 [NCBI] 1.74353e-06
ARID4A [NCBI] 1.74309e-06
PMS1 [NCBI] 1.71755e-06
TSPY1 [NCBI] 1.71755e-06
SH3KBP1 [NCBI] 1.71755e-06
MLLT4 [NCBI] 1.71129e-06
KRT1 [NCBI] 1.71129e-06
CDC7 [NCBI] 1.71129e-06
CASP4 [NCBI] 1.69901e-06
SLC1A3 [NCBI] 1.69901e-06
WNK1 [NCBI] 1.693e-06
CSF1R [NCBI] 1.68121e-06
CREM [NCBI] 1.68121e-06
VAMP2 [NCBI] 1.68121e-06
IGFBP5 [NCBI] 1.67543e-06
FTO [NCBI] 1.66973e-06
GNAI1 [NCBI] 1.66973e-06
DDX5 [NCBI] 1.66973e-06
DAZL [NCBI] 1.66973e-06
EDNRA [NCBI] 1.66973e-06
WWOX [NCBI] 1.66409e-06
CSTA [NCBI] 1.66409e-06
CD34 [NCBI] 1.65853e-06
DPYD [NCBI] 1.65853e-06
TPM3 [NCBI] 1.65853e-06
TYRO3 [NCBI] 1.65303e-06
MXI1 [NCBI] 1.65303e-06
RPL9 [NCBI] 1.63694e-06
LRP5 [NCBI] 1.6317e-06
ERCC3 [NCBI] 1.62653e-06
ZYX [NCBI] 1.62653e-06
ETF1 [NCBI] 1.62653e-06
RPL22 [NCBI] 1.62653e-06
CA2 [NCBI] 1.62653e-06
GRK5 [NCBI] 1.62141e-06
TP53BP2 [NCBI] 1.62141e-06
ADRBK2 [NCBI] 1.62141e-06
NOV [NCBI] 1.61635e-06
TNNI3 [NCBI] 1.61635e-06
PIP [NCBI] 1.61635e-06
ADORA2A [NCBI] 1.61135e-06
SCNN1B [NCBI] 1.61135e-06
ENO1 [NCBI] 1.59667e-06
FOXP2 [NCBI] 1.59667e-06
GTF2B [NCBI] 1.59189e-06
SMAD5 [NCBI] 1.59189e-06
PPT2 [NCBI] 1.58247e-06
CHRNA7 [NCBI] 1.58247e-06
GRIN2A [NCBI] 1.58247e-06
SOS1 [NCBI] 1.5687e-06
TFDP1 [NCBI] 1.5687e-06
TSC1 [NCBI] 1.5687e-06
GCNT1 [NCBI] 1.55975e-06
TRPM2 [NCBI] 1.55975e-06
SDC2 [NCBI] 1.55534e-06
APOA4 [NCBI] 1.55098e-06
PTPRZ1 [NCBI] 1.55098e-06
KRT18 [NCBI] 1.54666e-06
DARC [NCBI] 1.52978e-06
GRIN1 [NCBI] 1.52978e-06
OAT [NCBI] 1.52158e-06
SI [NCBI] 1.52158e-06
IRF7 [NCBI] 1.51753e-06
MCM7 [NCBI] 1.51753e-06
EDA [NCBI] 1.51753e-06
FOXA1 [NCBI] 1.51353e-06
RECQL [NCBI] 1.50561e-06
MEF2A [NCBI] 1.50171e-06
PTPN13 [NCBI] 1.49784e-06
HBG1 [NCBI] 1.49021e-06
DSG1 [NCBI] 1.48644e-06
AIRE [NCBI] 1.4827e-06
IL2RG [NCBI] 1.47532e-06
FANCD2 [NCBI] 1.47167e-06
LTF [NCBI] 1.46806e-06
TNFRSF10C [NCBI] 1.46447e-06
CDH2 [NCBI] 1.45738e-06
PAK2 [NCBI] 1.45738e-06
NSF [NCBI] 1.45738e-06
PER1 [NCBI] 1.45388e-06
FABP2 [NCBI] 1.45041e-06
DSPP [NCBI] 1.45041e-06
DISC1 [NCBI] 1.45041e-06
ZBTB16 [NCBI] 1.44696e-06
KLRB1 [NCBI] 1.44015e-06
BMP6 [NCBI] 1.44015e-06
ELN [NCBI] 1.43678e-06
GNAI2 [NCBI] 1.43678e-06
SHOX [NCBI] 1.43013e-06
DHFR [NCBI] 1.42083e-06
RPS19 [NCBI] 1.42032e-06
MAD1L1 [NCBI] 1.4171e-06
ATP7B [NCBI] 1.4171e-06
CLN3 [NCBI] 1.40758e-06
SLC6A6 [NCBI] 1.40758e-06
MAP2K3 [NCBI] 1.40446e-06
RLBP1 [NCBI] 1.40135e-06
REG1A [NCBI] 1.40135e-06
DMRT1 [NCBI] 1.38914e-06
CLCN1 [NCBI] 1.38614e-06
DSP [NCBI] 1.3802e-06
NPC1 [NCBI] 1.37434e-06
SLC5A1 [NCBI] 1.37144e-06
XPNPEP2 [NCBI] 1.37144e-06
FAH [NCBI] 1.36285e-06
DRD3 [NCBI] 1.3489e-06
RHO [NCBI] 1.34074e-06
HES1 [NCBI] 1.33806e-06
PBX1 [NCBI] 1.33806e-06
CDK2 [NCBI] 1.32968e-06
GATA2 [NCBI] 1.32486e-06
SNRPN [NCBI] 1.3197e-06
MYO7A [NCBI] 1.31206e-06
IL2RA [NCBI] 1.30704e-06
FOS [NCBI] 1.29717e-06
NF1 [NCBI] 1.29232e-06
FGB [NCBI] 1.28514e-06
AKT2 [NCBI] 1.28514e-06
VCAM1 [NCBI] 1.28278e-06
PRKCZ [NCBI] 1.27808e-06
ERCC5 [NCBI] 1.27344e-06
COMP [NCBI] 1.26884e-06
IRF9 [NCBI] 1.25756e-06
BMPR2 [NCBI] 1.24225e-06
ITGAV [NCBI] 1.23374e-06
PMS2 [NCBI] 1.23374e-06
PRKCQ [NCBI] 1.22746e-06
SMN2 [NCBI] 1.22539e-06
TYRP1 [NCBI] 1.22539e-06
SST [NCBI] 1.22333e-06
CCR1 [NCBI] 1.20127e-06
CDKN1A [NCBI] 1.19965e-06
KLRD1 [NCBI] 1.19738e-06
SUMO1 [NCBI] 1.19352e-06
FOSL1 [NCBI] 1.19352e-06
LEPR [NCBI] 1.16926e-06
MAP2K4 [NCBI] 1.16206e-06
CFH [NCBI] 1.1585e-06
CACNA1A [NCBI] 1.15674e-06
CDC42 [NCBI] 1.15148e-06
ELK1 [NCBI] 1.14802e-06
RAF1 [NCBI] 1.14802e-06
POU5F1 [NCBI] 1.14629e-06
CYP2C8 [NCBI] 1.13947e-06
FN1 [NCBI] 1.1361e-06
ABCA1 [NCBI] 1.13109e-06
ATF2 [NCBI] 1.13109e-06
IL18 [NCBI] 1.12124e-06
PGGT1B [NCBI] 1.1148e-06
TBP [NCBI] 1.09758e-06
CYP2E1 [NCBI] 1.06087e-06
ADCYAP1 [NCBI] 1.05947e-06
MLX [NCBI] 1.05947e-06
MSN [NCBI] 1.05807e-06
DIABLO [NCBI] 1.04976e-06
ABL1 [NCBI] 1.04703e-06
MYOC [NCBI] 1.04432e-06
IRS2 [NCBI] 1.03894e-06
IGFBP3 [NCBI] 1.03761e-06
MEFV [NCBI] 1.03761e-06
ARNT [NCBI] 1.0181e-06
MATN1 [NCBI] 1.01305e-06
STAR [NCBI] 1.00806e-06
CP [NCBI] 1.00559e-06
CTNNA1 [NCBI] 1.00191e-06
MUC2 [NCBI] 9.97045e-07
EP300 [NCBI] 9.9224e-07
HCFC1 [NCBI] 9.88673e-07
CASP3 [NCBI] 9.85479e-07
ERCC1 [NCBI] 9.83963e-07
SRY [NCBI] 9.67888e-07
CCR3 [NCBI] 9.66763e-07
PGF [NCBI] 9.58975e-07
JUN [NCBI] 9.57874e-07
POU2F1 [NCBI] 9.55681e-07
IGF2 [NCBI] 9.49172e-07
CD83 [NCBI] 9.45955e-07
RPA1 [NCBI] 9.29212e-07
GFAP [NCBI] 9.22318e-07
PREPL [NCBI] 9.14112e-07
TNFRSF10A [NCBI] 9.13125e-07
WAS [NCBI] 9.08225e-07
IL1A [NCBI] 9.04346e-07
GRP [NCBI] 8.96699e-07
NOS1 [NCBI] 8.77282e-07
TROVE2 [NCBI] 8.63089e-07
RB1 [NCBI] 8.60482e-07
TNFRSF10B [NCBI] 8.57032e-07
MAPK14 [NCBI] 8.54465e-07
PKD1 [NCBI] 8.49378e-07
ITPR1 [NCBI] 8.47696e-07
PGR [NCBI] 8.40216e-07
CDKN2B [NCBI] 8.40216e-07
HP [NCBI] 8.40216e-07
BDNF [NCBI] 8.39748e-07
PLEK [NCBI] 8.37753e-07
LDLR [NCBI] 8.32872e-07
IBSP [NCBI] 8.30454e-07
OPRL1 [NCBI] 8.10853e-07
CD46 [NCBI] 8.07805e-07
ALB [NCBI] 8.03276e-07
SMAD2 [NCBI] 8.01031e-07
INS [NCBI] 7.93638e-07
BCL2 [NCBI] 7.89267e-07
CALCA [NCBI] 7.7504e-07
SHC1 [NCBI] 7.68803e-07
RET [NCBI] 7.58623e-07
TP53 [NCBI] 7.50449e-07
JAK1 [NCBI] 7.43513e-07
GJB1 [NCBI] 7.37123e-07
IGF1 [NCBI] 7.32086e-07
GZMB [NCBI] 7.27732e-07
NAT2 [NCBI] 7.20381e-07
SLC2A1 [NCBI] 7.19775e-07
TTR [NCBI] 6.98564e-07
SMAD4 [NCBI] 6.9571e-07
MAPK1 [NCBI] 6.80656e-07
PPARG [NCBI] 6.77391e-07
CHEK1 [NCBI] 6.65131e-07
CTGF [NCBI] 6.58375e-07
CREBBP [NCBI] 6.54277e-07
MAP2K1 [NCBI] 6.47713e-07
E2F1 [NCBI] 6.42249e-07
PTHLH [NCBI] 6.40773e-07
PRKCB [NCBI] 6.35409e-07
FMR1 [NCBI] 6.30123e-07
SNCA [NCBI] 6.17461e-07
CYP2C19 [NCBI] 5.89103e-07
IL1B [NCBI] 5.7164e-07
CETP [NCBI] 5.69214e-07
AHR [NCBI] 5.68811e-07
CDK4 [NCBI] 5.58498e-07
COMT [NCBI] 5.55773e-07
CYP2C9 [NCBI] 5.54225e-07
GSTP1 [NCBI] 5.43202e-07
CTSL1 [NCBI] 5.32156e-07
IRS1 [NCBI] 5.29629e-07
BIRC5 [NCBI] 4.40179e-07
NGF [NCBI] 4.11881e-07
STAT1 [NCBI] 4.01978e-07
IL1RN [NCBI] 3.81335e-07
TNFSF10 [NCBI] 3.37646e-07
AFP [NCBI] 3.25085e-07
MPO [NCBI] 2.5122e-07
VWF [NCBI] 1.96191e-07
CCK [NCBI] 1.81483e-07
PCNA [NCBI] 1.52353e-07
TNF [NCBI] 1.55687e-08
EGF [NCBI] 8.59126e-09
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
glomerulopathy with fibronectin deposits [NCBI] 0.00176385
laurin-sandrow syndrome [NCBI] 0.00176385
multiple mitochondrial dysfunctions syndrome [NCBI] 0.000931631
RMD1 [NCBI] 0.000831882
diabetes mellitus, noninsulin-dependent, 3 [NCBI] 0.00068108
IOSCA [NCBI] 0.00068108
spiegler-brooke syndrome [NCBI] 0.000649401
CGF1 [NCBI] 0.000598712
SCZD3 [NCBI] 0.000453401
diabetes mellitus, transient neonatal, 1 [NCBI] 0.000417371
myeloproliferative syndrome, transient [NCBI] 0.000394492
OFC1 [NCBI] 0.000265978
spermatogenic failure, nonobstructive, y-linked [NCBI] 0.000202193
MAFD6 [NCBI] 0.000188322
cri-du-chat syndrome [NCBI] 0.000165468
DHRD [NCBI] 0.000157188
homozygous 11p15-p14 deletion syndrome [NCBI] 0.000139989
BPES [NCBI] 0.000108395
myotubular myopathy with abnormal genital development [NCBI] 0.000101769
SPD2 [NCBI] 9.49797e-05
MRX21 [NCBI] 8.99359e-05
DAZ [NCBI] 8.69821e-05
RPL18A [NCBI] 8.40198e-05
AIH2 [NCBI] 7.97303e-05
RP10 [NCBI] 7.97303e-05
CMT4B1 [NCBI] 7.97303e-05
LISX1 [NCBI] 7.50254e-05
HTX1 [NCBI] 7.3037e-05
CYLD [NCBI] 7.12315e-05
sertoli cell-only syndrome, y-linked [NCBI] 7.12315e-05
BMND1 [NCBI] 6.95784e-05
CDC42 [NCBI] 6.94775e-05
MODY1 [NCBI] 6.80541e-05
USH1C [NCBI] 6.80541e-05
RPL15 [NCBI] 6.75347e-05
OPTB3 [NCBI] 6.40874e-05
SPCH1 [NCBI] 6.40874e-05
EDC [NCBI] 6.40874e-05
hydatidiform mole [NCBI] 6.40874e-05
RPS10 [NCBI] 6.4015e-05
NPHP1 [NCBI] 6.18313e-05
MALAT1 [NCBI] 6.13188e-05
RPS25 [NCBI] 5.91298e-05
PCDH11X [NCBI] 5.91298e-05
PCDH11Y [NCBI] 5.91298e-05
CTNNA2 [NCBI] 5.91298e-05
ulcerative colitis, susceptibility to [NCBI] 5.8875e-05
UOX [NCBI] 5.8875e-05
TGD [NCBI] 5.79824e-05
RMD [NCBI] 5.71294e-05
CMM2 [NCBI] 5.71294e-05
CPX [NCBI] 5.63128e-05
RPL5 [NCBI] 5.56924e-05
GRIK1 [NCBI] 5.56924e-05
RPS4X [NCBI] 5.42895e-05
BOR1 [NCBI] 5.40533e-05
NPHP1 [NCBI] 5.30362e-05
RP3 [NCBI] 5.26834e-05
MCOPS7 [NCBI] 5.26834e-05
RPL3 [NCBI] 5.19038e-05
SPN [NCBI] 5.08709e-05
LGMD2A [NCBI] 5.0798e-05
LAMR1 [NCBI] 4.99215e-05
campomelic dysplasia [NCBI] 4.96383e-05
MDLS [NCBI] 4.90841e-05
GLC1A [NCBI] 4.80228e-05
DM2 [NCBI] 4.51594e-05
ALGS1 [NCBI] 4.47224e-05
galactosemia [NCBI] 4.34704e-05
down syndrome [NCBI] 4.30714e-05
FCMD [NCBI] 4.26809e-05
AS [NCBI] 4.25317e-05
HIST1H2AD [NCBI] 4.19956e-05
BRDT [NCBI] 4.19956e-05
RFC5 [NCBI] 4.19956e-05
HIST1H4D [NCBI] 4.19956e-05
HIST1H2BC [NCBI] 4.19956e-05
MUCDHL [NCBI] 4.19956e-05
HIST1H2BE [NCBI] 4.19956e-05
ZNF208 [NCBI] 4.19956e-05
ATP6V0A1 [NCBI] 4.19956e-05
HS2ST1 [NCBI] 4.19956e-05
HIST1H3D [NCBI] 4.19956e-05
HIST1H4C [NCBI] 4.19956e-05
HIST1H4E [NCBI] 4.19956e-05
HIST1H2BH [NCBI] 4.19956e-05
CLPP [NCBI] 4.19956e-05
OTUD3 [NCBI] 4.19956e-05
HIST1H4G [NCBI] 4.19956e-05
CCDC19 [NCBI] 4.19956e-05
HIST1H3A [NCBI] 4.19956e-05
HIST1H4H [NCBI] 4.19956e-05
HIST1H2BF [NCBI] 4.19956e-05
RPS15A [NCBI] 4.19956e-05
HIST1H2BI [NCBI] 4.19956e-05
HIST1H3F [NCBI] 4.19956e-05
HIST1H4B [NCBI] 4.19956e-05
HIST1H3G [NCBI] 4.19956e-05
EML1 [NCBI] 4.19956e-05
SLC17A2 [NCBI] 4.19956e-05
HIST1H2AC [NCBI] 4.19956e-05
RCC1 [NCBI] 4.15571e-05
VWS [NCBI] 4.11975e-05
CHM [NCBI] 4.11975e-05
NPC1 [NCBI] 4.08448e-05
velocardiofacial syndrome [NCBI] 3.79481e-05
IBD1 [NCBI] 3.62496e-05
SCA2 [NCBI] 3.57179e-05
SOX9 [NCBI] 3.52984e-05
EGF [NCBI] 3.4201e-05
downregulated in renal cell carcinoma 1 [NCBI] 3.37531e-05
SPAG1 [NCBI] 3.37531e-05
RFC3 [NCBI] 3.37531e-05
ASH2L [NCBI] 3.37531e-05
dxf34 gene [NCBI] 3.37531e-05
RPL17 [NCBI] 3.37531e-05
FTSJ2 [NCBI] 3.37531e-05
TPM4 [NCBI] 3.37531e-05
CENTA2 [NCBI] 3.37531e-05
CAPZB [NCBI] 3.37531e-05
P2RXL1 [NCBI] 3.37531e-05
CXORF2 [NCBI] 3.37531e-05
myeloid leukemia-related gene [NCBI] 3.37531e-05
EML4 [NCBI] 3.37531e-05
B4GALT2 [NCBI] 3.37531e-05
RPS23 [NCBI] 3.37531e-05
SSAV1 [NCBI] 3.37531e-05
NDUFA5 [NCBI] 3.37531e-05
PSMD11 [NCBI] 3.37531e-05
PPP1R7 [NCBI] 3.37531e-05
RPL13 [NCBI] 3.37531e-05
SLC12A4 [NCBI] 3.37531e-05
HIVEP1 [NCBI] 3.37531e-05
B4GALT3 [NCBI] 3.37531e-05
USP11 [NCBI] 3.37531e-05
SLC17A3 [NCBI] 3.37531e-05
RPL18 [NCBI] 3.37531e-05
ATP6V0B [NCBI] 3.37531e-05
abl interactor 2 [NCBI] 3.37531e-05
RPS28 [NCBI] 3.37531e-05
WRN [NCBI] 3.37402e-05
WHS [NCBI] 3.0945e-05
ZNF169 [NCBI] 3.06452e-05
RPL26 [NCBI] 3.06452e-05
SCEL [NCBI] 3.06452e-05
glutathione s-transferase, omega-1 [NCBI] 3.06452e-05
DLG2 [NCBI] 3.06452e-05
CDC27 [NCBI] 3.06452e-05
CYP2C18 [NCBI] 3.06452e-05
RPL24 [NCBI] 3.06452e-05
FMO5 [NCBI] 3.06452e-05
SULT4A1 [NCBI] 3.06452e-05
HIST1H3E [NCBI] 3.06452e-05
GSTA3 [NCBI] 3.06452e-05
HIST1H1D [NCBI] 3.06452e-05
NOS1AP [NCBI] 3.06452e-05
HIST1H2BB [NCBI] 3.06452e-05
CDH16 [NCBI] 3.06452e-05
RPL38 [NCBI] 3.06452e-05
HIST1H3B [NCBI] 3.06452e-05
RPS21 [NCBI] 3.06452e-05
HIST1H2AE [NCBI] 3.06452e-05
PTPRH [NCBI] 3.06452e-05
ZNF21 [NCBI] 3.06452e-05
SPOP [NCBI] 3.06452e-05
HIST1H1E [NCBI] 3.06452e-05
HIST1H4A [NCBI] 3.06452e-05
HMG20B [NCBI] 3.06452e-05
DRG2 [NCBI] 3.06452e-05
HIST1H2AB [NCBI] 3.06452e-05
KY [NCBI] 3.06452e-05
AMBN [NCBI] 3.06452e-05
RPS18 [NCBI] 3.06452e-05
PRMT2 [NCBI] 3.06452e-05
PIGK [NCBI] 3.06452e-05
plasticity-related gene 1 [NCBI] 3.06452e-05
HIST1H2BD [NCBI] 3.06452e-05
HIST1H2BG [NCBI] 3.06452e-05
RPS8 [NCBI] 3.06452e-05
TNF [NCBI] 2.98907e-05
UBTF [NCBI] 2.98426e-05
RFC4 [NCBI] 2.86287e-05
KCNK9 [NCBI] 2.86287e-05
CRADD [NCBI] 2.86287e-05
RPS4Y [NCBI] 2.86287e-05
PHLDA1 [NCBI] 2.86287e-05
RPL8 [NCBI] 2.86287e-05
RPL37 [NCBI] 2.86287e-05
RPL28 [NCBI] 2.86287e-05
RPS15 [NCBI] 2.86287e-05
DNAJC6 [NCBI] 2.86287e-05
P4HA2 [NCBI] 2.86287e-05
H1FT [NCBI] 2.86287e-05
GSTA4 [NCBI] 2.86287e-05
RPS5 [NCBI] 2.86287e-05
RPL6 [NCBI] 2.86287e-05
CYP2C8 [NCBI] 2.86287e-05
PTP4A2 [NCBI] 2.86287e-05
PRY [NCBI] 2.86287e-05
PIK3CB [NCBI] 2.86287e-05
RFC2 [NCBI] 2.86287e-05
CCL15 [NCBI] 2.86287e-05
CTDSPL [NCBI] 2.86287e-05
RPL27A [NCBI] 2.86287e-05
RPS26 [NCBI] 2.86287e-05
ES1 [NCBI] 2.86287e-05
SMS [NCBI] 2.78775e-05
RPL21 [NCBI] 2.71306e-05
RPS7 [NCBI] 2.71306e-05
BFSP1 [NCBI] 2.71306e-05
GRM7 [NCBI] 2.71306e-05
CSMD1 [NCBI] 2.71306e-05
PPIF [NCBI] 2.71306e-05
HYAL1 [NCBI] 2.71306e-05
NMNAT2 [NCBI] 2.71306e-05
CA6 [NCBI] 2.71306e-05
MAP2K6 [NCBI] 2.71306e-05
PPP2R1B [NCBI] 2.71306e-05
VPS33B [NCBI] 2.71306e-05
DDX5 [NCBI] 2.71306e-05
GRM4 [NCBI] 2.71306e-05
HIST1H4F [NCBI] 2.71306e-05
RPS20 [NCBI] 2.71306e-05
RAP1GDS1 [NCBI] 2.71306e-05
RABGAP1L [NCBI] 2.71306e-05
RPS2 [NCBI] 2.71306e-05
SLC7A8 [NCBI] 2.71306e-05
RPS27 [NCBI] 2.71306e-05
RPL9 [NCBI] 2.71306e-05
RPS11 [NCBI] 2.71306e-05
RPS29 [NCBI] 2.71306e-05
RPS24 [NCBI] 2.71306e-05
MALL [NCBI] 2.71306e-05
RPL11 [NCBI] 2.71306e-05
RCN2 [NCBI] 2.71306e-05
RPL23 [NCBI] 2.71306e-05
DPAGT1 [NCBI] 2.71306e-05
CPE [NCBI] 2.63061e-05
CASK [NCBI] 2.59377e-05
HIST1H1A [NCBI] 2.59377e-05
PMS1 [NCBI] 2.59377e-05
MAD1L1 [NCBI] 2.59377e-05
RNPS1 [NCBI] 2.59377e-05
E4F1 [NCBI] 2.59377e-05
RPS9 [NCBI] 2.59377e-05
RAMP3 [NCBI] 2.59377e-05
IGSF1 [NCBI] 2.59377e-05
HIST1H1C [NCBI] 2.59377e-05
PCDH8 [NCBI] 2.59377e-05
RPS16 [NCBI] 2.59377e-05
CDY1 [NCBI] 2.59377e-05
SOAT2 [NCBI] 2.59377e-05
BCNS [NCBI] 2.58691e-05
TRPM2 [NCBI] 2.49466e-05
TRPV5 [NCBI] 2.49466e-05
XPNPEP2 [NCBI] 2.49466e-05
KLRA1 [NCBI] 2.49466e-05
PDLIM3 [NCBI] 2.49466e-05
CD83 [NCBI] 2.49466e-05
chromosome 17q21.31 microdeletion syndrome [NCBI] 2.49466e-05
TPM2 [NCBI] 2.49466e-05
RAB1 [NCBI] 2.49466e-05
AMELY [NCBI] 2.49466e-05
SATB2 [NCBI] 2.49466e-05
TP53BP2 [NCBI] 2.40989e-05
ENTPD1 [NCBI] 2.40989e-05
RPL7A [NCBI] 2.40989e-05
RPL4 [NCBI] 2.40989e-05
RPS13 [NCBI] 2.40989e-05
SLC2A5 [NCBI] 2.40989e-05
YES1 [NCBI] 2.40989e-05
RPS17 [NCBI] 2.40989e-05
EVPL [NCBI] 2.40989e-05
DDX6 [NCBI] 2.40989e-05
RPL7 [NCBI] 2.40989e-05
USP9Y [NCBI] 2.40989e-05
IBSP [NCBI] 2.40989e-05
SMAX1 [NCBI] 2.37041e-05
ERV1 [NCBI] 2.33584e-05
FOXA1 [NCBI] 2.33584e-05
HIST1H3C [NCBI] 2.33584e-05
GNAL [NCBI] 2.33584e-05
AIPL1 [NCBI] 2.33584e-05
SIM2 [NCBI] 2.33584e-05
SEMA5A [NCBI] 2.33584e-05
SACS [NCBI] 2.33584e-05
BBS4 [NCBI] 2.27011e-05
CNGB3 [NCBI] 2.27011e-05
MAPK6 [NCBI] 2.27011e-05
OXTR [NCBI] 2.27011e-05
GCNT2 [NCBI] 2.27011e-05
CCNC [NCBI] 2.27011e-05
PHKA1 [NCBI] 2.27011e-05
SYT2 [NCBI] 2.27011e-05
BMP6 [NCBI] 2.27011e-05
CYP2E [NCBI] 2.27011e-05
IMPDH1 [NCBI] 2.27011e-05
RAMP2 [NCBI] 2.27011e-05
CHS [NCBI] 2.23754e-05
FGF6 [NCBI] 2.21102e-05
NID [NCBI] 2.21102e-05
PDPK1 [NCBI] 2.21102e-05
CYLD1 [NCBI] 2.21102e-05
RPS3A [NCBI] 2.21102e-05
PRMT1 [NCBI] 2.21102e-05
CXORF5 [NCBI] 2.15737e-05
RPS12 [NCBI] 2.15737e-05
CALML3 [NCBI] 2.15737e-05
BCL2A1 [NCBI] 2.15737e-05
MYH1 [NCBI] 2.15737e-05
KRT18 [NCBI] 2.10825e-05
MID1 [NCBI] 2.10825e-05
SNN [NCBI] 2.10825e-05
WWOX [NCBI] 2.10825e-05
MSN [NCBI] 2.10825e-05
PPY [NCBI] 2.10825e-05
PAK3 [NCBI] 2.10825e-05
PJS [NCBI] 2.10495e-05
WBS [NCBI] 2.09442e-05
RAMP1 [NCBI] 2.06295e-05
FLI1 [NCBI] 2.06295e-05
FANCD2 [NCBI] 2.06295e-05
PLAG1 [NCBI] 2.06295e-05
TNFRSF10C [NCBI] 2.02093e-05
ETF1 [NCBI] 2.02093e-05
PRX [NCBI] 2.02093e-05
DGS [NCBI] 1.98345e-05
HEPH [NCBI] 1.98175e-05
FOXP2 [NCBI] 1.98175e-05
ENAM [NCBI] 1.98175e-05
RPS3 [NCBI] 1.98175e-05
OTOF [NCBI] 1.98175e-05
EFNB2 [NCBI] 1.98175e-05
LYST [NCBI] 1.94505e-05
TRIM25 [NCBI] 1.94505e-05
RALGDS [NCBI] 1.94505e-05
CYP2C9 [NCBI] 1.94505e-05
leber optic atrophy [NCBI] 1.93574e-05
ROR2 [NCBI] 1.91054e-05
ITGAV [NCBI] 1.91054e-05
RPS14 [NCBI] 1.91054e-05
VCAM1 [NCBI] 1.87798e-05
IL16 [NCBI] 1.87798e-05
TPM3 [NCBI] 1.87798e-05
RAF1 [NCBI] 1.87798e-05
USH1C [NCBI] 1.87798e-05
SLC6A8 [NCBI] 1.84717e-05
WNK1 [NCBI] 1.81792e-05
CYP2C19 [NCBI] 1.81792e-05
DRD3 [NCBI] 1.79009e-05
DSP [NCBI] 1.79009e-05
DCX [NCBI] 1.79009e-05
KRT1 [NCBI] 1.76355e-05
GHRHR [NCBI] 1.76355e-05
EDA [NCBI] 1.7139e-05
LRP5 [NCBI] 1.6906e-05
RPS19 [NCBI] 1.6906e-05
CACNA1C [NCBI] 1.66822e-05
PMS2 [NCBI] 1.66822e-05
GJA5 [NCBI] 1.6467e-05
RPS6 [NCBI] 1.6467e-05
DST [NCBI] 1.56794e-05
DPYD [NCBI] 1.56794e-05
RBP4 [NCBI] 1.56794e-05
GRPR [NCBI] 1.51534e-05
NDP [NCBI] 1.46726e-05
MYO7A [NCBI] 1.46726e-05
glycogen storage disease i [NCBI] 1.45211e-05
GK [NCBI] 1.45211e-05
JAK1 [NCBI] 1.45211e-05
HEXB [NCBI] 1.36901e-05
SLC6A6 [NCBI] 1.36901e-05
ZNF145 [NCBI] 1.34387e-05
WAS [NCBI] 1.29682e-05
CACNA1A [NCBI] 1.28566e-05
TBG [NCBI] 1.28566e-05
RP2 [NCBI] 1.28566e-05
WAS [NCBI] 1.28366e-05
BWS [NCBI] 1.25591e-05
TNFRSF10B [NCBI] 1.18519e-05
MTND4 [NCBI] 1.17611e-05
DSPP [NCBI] 1.10853e-05
XIST [NCBI] 1.05579e-05
factor v deficiency [NCBI] 1.01449e-05
SMN1 [NCBI] 9.52295e-06
LEPR [NCBI] 9.18356e-06
AIRE [NCBI] 9.07538e-06
MYOC [NCBI] 8.66488e-06
SI [NCBI] 8.66488e-06
CALCRL [NCBI] 8.56741e-06
PKD1 [NCBI] 8.02057e-06
RHO [NCBI] 7.26626e-06
HD [NCBI] 6.76281e-06
KLK3 [NCBI] 6.22858e-06
NGFB [NCBI] 6.2272e-06
PCNA [NCBI] 5.8199e-06
FMF [NCBI] 5.57382e-06
SST [NCBI] 5.55565e-06
COMP [NCBI] 5.2465e-06
GFAP [NCBI] 4.30907e-06
CCK [NCBI] 3.8141e-06
FA [NCBI] 3.45259e-06
AR [NCBI] 3.44537e-06
CP [NCBI] 3.31354e-06
STAR [NCBI] 3.26087e-06
PGR [NCBI] 2.30413e-06
MPO [NCBI] 1.9602e-06
DHFR [NCBI] 1.38267e-06
TTR [NCBI] 4.66853e-07
BDNF [NCBI] 2.69786e-07
HBB [NCBI] 2.32564e-07
CFTR [NCBI] 2.11328e-07
Database Center for Life Science