Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 RNA, Antisense [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
KCNQ1OT1 [NCBI] 0.000526685
GNASAS [NCBI] 0.000494842
SNORD55 [NCBI] 0.000366759
SNORD46 [NCBI] 0.000366759
SNORD36B [NCBI] 0.000366759
SNORD36A [NCBI] 0.000366759
SNORD36C [NCBI] 0.000366759
SNORD24 [NCBI] 0.000297372
HOXA11AS [NCBI] 0.000297372
PMCHL1 [NCBI] 0.000271203
TSIX [NCBI] 0.000261985
DLEU2 [NCBI] 0.000231548
ATXN8OS [NCBI] 0.000212829
ASFMR1 [NCBI] 0.00018305
SNORD38B [NCBI] 0.00018305
SMAD5OS [NCBI] 0.00018305
SNORD73A [NCBI] 0.00018305
SNORD32B [NCBI] 0.00018305
SNORD49A [NCBI] 0.00018305
SNORD60 [NCBI] 0.00018305
SNORD47 [NCBI] 0.00018305
SNORD53 [NCBI] 0.00018305
SNORD54 [NCBI] 0.00018305
SNORD58A [NCBI] 0.00018305
SNORD59A [NCBI] 0.00018305
SNORD49B [NCBI] 0.00018305
SNORD52 [NCBI] 0.00018305
SNORD59B [NCBI] 0.00018305
SNORD58B [NCBI] 0.00018305
SNORD45A [NCBI] 0.00018305
SNORD38A [NCBI] 0.00018305
SNORD37 [NCBI] 0.00018305
SNORD45C [NCBI] 0.00018305
MIR95 [NCBI] 0.00018305
GHRLOS [NCBI] 0.00018305
SNORD44 [NCBI] 0.00018305
SNORD51 [NCBI] 0.00018305
SNORD48 [NCBI] 0.00018305
ANCR [NCBI] 0.00018305
MIR98 [NCBI] 0.00018305
SNORD57 [NCBI] 0.00018305
SNORD41 [NCBI] 0.00018305
MIR100 [NCBI] 0.00018305
SNORD56 [NCBI] 0.00018305
SNORD45B [NCBI] 0.00018305
SNORD61 [NCBI] 0.000148357
SNORD33 [NCBI] 0.000148357
SNORD42A [NCBI] 0.000148357
MIR210 [NCBI] 0.000148357
SNORD74 [NCBI] 0.000148357
SNORD75 [NCBI] 0.000148357
SNORD35A [NCBI] 0.000148357
SNORD80 [NCBI] 0.000148357
MIR93 [NCBI] 0.000148357
SNORD32A [NCBI] 0.000148357
SNORD77 [NCBI] 0.000148357
MIR96 [NCBI] 0.000148357
MIR19A [NCBI] 0.000148357
SNORD78 [NCBI] 0.000148357
SNORD73B [NCBI] 0.000148357
SNORD76 [NCBI] 0.000148357
SNORD34 [NCBI] 0.000148357
EMX2OS [NCBI] 0.000148357
DIO3OS [NCBI] 0.000148357
SNORD81 [NCBI] 0.000148357
SNORD79 [NCBI] 0.000148357
SNORD43 [NCBI] 0.000148357
MIR107 [NCBI] 0.000135273
CDKN2BAS [NCBI] 0.000135273
PMCHL2 [NCBI] 0.000135273
SNORD16 [NCBI] 0.000135273
SNORD18C [NCBI] 0.000135273
SNORD50A [NCBI] 0.000135273
SNORD18A [NCBI] 0.000135273
GAS5 [NCBI] 0.000135273
MIR18A [NCBI] 0.000135273
SNORD18B [NCBI] 0.000135273
MIR22 [NCBI] 0.000135273
DISC2 [NCBI] 0.000126782
MESTIT1 [NCBI] 0.000126782
HOXA@ [NCBI] 0.000120472
MIR126 [NCBI] 0.000115447
MYCL2 [NCBI] 0.000111271
MIR17 [NCBI] 9.70517e-05
MIR155 [NCBI] 9.3068e-05
BIC [NCBI] 9.12946e-05
MIR21 [NCBI] 8.15451e-05
MS [NCBI] 4.74507e-05
PLAUR [NCBI] 1.26869e-05
PRKCA [NCBI] 8.3584e-06
EIF2C1 [NCBI] 8.32012e-06
EGF [NCBI] 7.5903e-06
NUDT6 [NCBI] 7.58028e-06
UBE3A [NCBI] 7.54189e-06
EGFR [NCBI] 7.23187e-06
BIRC5 [NCBI] 7.0863e-06
EIF2C2 [NCBI] 6.98052e-06
FGF13 [NCBI] 6.36792e-06
POU3F2 [NCBI] 5.49386e-06
HIF1A [NCBI] 5.30514e-06
CDKN1A [NCBI] 5.20687e-06
ERCC1 [NCBI] 5.01039e-06
CDK4 [NCBI] 4.72486e-06
SNAI2 [NCBI] 4.69619e-06
PCNA [NCBI] 4.19745e-06
E2F1 [NCBI] 3.9916e-06
ATG9B [NCBI] 3.96233e-06
ZEB2 [NCBI] 3.9266e-06
AREG [NCBI] 3.84578e-06
HYOU1 [NCBI] 3.81498e-06
TCF7L1 [NCBI] 3.73482e-06
PLK1 [NCBI] 3.61086e-06
CPE [NCBI] 3.54455e-06
ENOSF1 [NCBI] 3.52396e-06
CIITA [NCBI] 3.48962e-06
RPP14 [NCBI] 3.40285e-06
GADD45A [NCBI] 3.3643e-06
TRIM13 [NCBI] 3.32673e-06
KLHL1 [NCBI] 3.21553e-06
NGF [NCBI] 3.2105e-06
CRCP [NCBI] 3.15249e-06
LSM1 [NCBI] 3.02137e-06
GEMIN4 [NCBI] 2.99861e-06
SCN11A [NCBI] 2.97678e-06
VEGFA [NCBI] 2.96948e-06
BDNF [NCBI] 2.96809e-06
RICTOR [NCBI] 2.8284e-06
POMC [NCBI] 2.82436e-06
ARID4A [NCBI] 2.80494e-06
GNAS [NCBI] 2.79784e-06
RPS3A [NCBI] 2.79696e-06
DDX20 [NCBI] 2.78191e-06
DAP3 [NCBI] 2.78191e-06
PEG3 [NCBI] 2.72564e-06
RPL7A [NCBI] 2.69959e-06
HOXA11 [NCBI] 2.66275e-06
DAP [NCBI] 2.6173e-06
GAS1 [NCBI] 2.58559e-06
IGF2 [NCBI] 2.52769e-06
MBP [NCBI] 2.52343e-06
SLC1A5 [NCBI] 2.49176e-06
BAD [NCBI] 2.44335e-06
SIP1 [NCBI] 2.41204e-06
RRM1 [NCBI] 2.34928e-06
TNF [NCBI] 2.34361e-06
TIAM1 [NCBI] 2.28728e-06
CDK2 [NCBI] 2.28432e-06
TGFB1 [NCBI] 2.28362e-06
MAS1 [NCBI] 2.28147e-06
ZEB1 [NCBI] 2.27571e-06
SHC1 [NCBI] 2.23583e-06
PRKAA2 [NCBI] 2.19615e-06
GFAP [NCBI] 2.13557e-06
TDGF1 [NCBI] 2.13134e-06
TOP1 [NCBI] 2.1017e-06
DISC1 [NCBI] 2.0976e-06
XRCC5 [NCBI] 2.09458e-06
MFSD11 [NCBI] 2.06019e-06
BCL2L1 [NCBI] 2.05778e-06
CCNB1 [NCBI] 2.02875e-06
SFRS2 [NCBI] 1.98409e-06
TH [NCBI] 1.97957e-06
UCN [NCBI] 1.97107e-06
ETS2 [NCBI] 1.96469e-06
SNRPA [NCBI] 1.95525e-06
SNRPN [NCBI] 1.94598e-06
FMR1 [NCBI] 1.93855e-06
BMI1 [NCBI] 1.92792e-06
PRKCB [NCBI] 1.92493e-06
CASKIN1 [NCBI] 1.92022e-06
ERF [NCBI] 1.91621e-06
MYOG [NCBI] 1.90194e-06
PRKCZ [NCBI] 1.89356e-06
STMN1 [NCBI] 1.87719e-06
TATDN2 [NCBI] 1.82934e-06
ZNF215 [NCBI] 1.82934e-06
ZNF214 [NCBI] 1.82934e-06
DPCR1 [NCBI] 1.82934e-06
PAPLN [NCBI] 1.82934e-06
SLC44A3 [NCBI] 1.76176e-06
ZNF266 [NCBI] 1.76176e-06
CTNNB1 [NCBI] 1.76172e-06
PLN [NCBI] 1.75854e-06
DLX3 [NCBI] 1.75129e-06
CDC25A [NCBI] 1.74709e-06
HGF [NCBI] 1.73832e-06
CDC25C [NCBI] 1.73264e-06
PTHLH [NCBI] 1.71597e-06
MKRN2 [NCBI] 1.70792e-06
RTL1 [NCBI] 1.70792e-06
CDK6 [NCBI] 1.68408e-06
ZDHHC7 [NCBI] 1.66315e-06
IGF2AS [NCBI] 1.66315e-06
TBR1 [NCBI] 1.66315e-06
CUTA [NCBI] 1.62482e-06
KLHL4 [NCBI] 1.62482e-06
SMN1 [NCBI] 1.60356e-06
CLNK [NCBI] 1.59132e-06
LMBR1L [NCBI] 1.59132e-06
KCNRG [NCBI] 1.59132e-06
KLHL20 [NCBI] 1.59132e-06
SERPINA9 [NCBI] 1.56156e-06
TMSL8 [NCBI] 1.56156e-06
FAM46A [NCBI] 1.56156e-06
DHFR [NCBI] 1.56075e-06
MYOD1 [NCBI] 1.5409e-06
SLC44A4 [NCBI] 1.53479e-06
MAP3K13 [NCBI] 1.53479e-06
CDYL [NCBI] 1.53479e-06
UNQ1887 [NCBI] 1.53479e-06
SPPL2B [NCBI] 1.53479e-06
OGDH [NCBI] 1.53479e-06
GUCY1A3 [NCBI] 1.51046e-06
KCNQ1 [NCBI] 1.50694e-06
PAM [NCBI] 1.48006e-06
DAPK2 [NCBI] 1.4676e-06
SLC44A2 [NCBI] 1.4676e-06
MAGED2 [NCBI] 1.4485e-06
CST8 [NCBI] 1.4485e-06
RPS8 [NCBI] 1.4485e-06
GBX2 [NCBI] 1.4485e-06
COX5B [NCBI] 1.4485e-06
CCK [NCBI] 1.43566e-06
NKTR [NCBI] 1.43068e-06
GEMIN6 [NCBI] 1.43068e-06
TREML1 [NCBI] 1.43068e-06
EMX2 [NCBI] 1.43068e-06
HIST1H3C [NCBI] 1.43068e-06
PNPLA6 [NCBI] 1.41398e-06
SLC44A1 [NCBI] 1.41398e-06
BSN [NCBI] 1.41398e-06
HIST1H3F [NCBI] 1.41398e-06
TSPYL2 [NCBI] 1.41398e-06
AVPR1B [NCBI] 1.41398e-06
ARNTL2 [NCBI] 1.41398e-06
SCGB1A1 [NCBI] 1.40485e-06
HIST1H3A [NCBI] 1.39826e-06
DIO3 [NCBI] 1.39826e-06
SRF [NCBI] 1.38482e-06
GTF2A1L [NCBI] 1.38342e-06
RPS20 [NCBI] 1.38342e-06
CDY2A [NCBI] 1.38342e-06
GEMIN5 [NCBI] 1.38342e-06
SLC2A4RG [NCBI] 1.36936e-06
PLAC1 [NCBI] 1.36936e-06
ATP6V0C [NCBI] 1.35601e-06
HIGD1A [NCBI] 1.35601e-06
SLC31A1 [NCBI] 1.35601e-06
WNT2B [NCBI] 1.35601e-06
TAF1B [NCBI] 1.35601e-06
CCL4L2 [NCBI] 1.34329e-06
ANXA11 [NCBI] 1.34329e-06
EFNA3 [NCBI] 1.34329e-06
RPL13A [NCBI] 1.34329e-06
GRIK1 [NCBI] 1.33116e-06
TRIM37 [NCBI] 1.33116e-06
AKT1S1 [NCBI] 1.33116e-06
AMD1 [NCBI] 1.33116e-06
SLC25A20 [NCBI] 1.33116e-06
POP1 [NCBI] 1.33116e-06
SRRM2 [NCBI] 1.31955e-06
MYST2 [NCBI] 1.31955e-06
ATM [NCBI] 1.31903e-06
CCND1 [NCBI] 1.31541e-06
IL6ST [NCBI] 1.31093e-06
TERT [NCBI] 1.31004e-06
REV3L [NCBI] 1.30843e-06
ZW10 [NCBI] 1.30843e-06
KALRN [NCBI] 1.30843e-06
ZNRD1 [NCBI] 1.29776e-06
FADS1 [NCBI] 1.29776e-06
FAU [NCBI] 1.29776e-06
CCL4L1 [NCBI] 1.29776e-06
HIF3A [NCBI] 1.28749e-06
TSNAX [NCBI] 1.28749e-06
MEST [NCBI] 1.27761e-06
NUDC [NCBI] 1.27761e-06
PPFIA1 [NCBI] 1.27761e-06
CLCN3 [NCBI] 1.27761e-06
MAP4K1 [NCBI] 1.27761e-06
SMAD3 [NCBI] 1.26983e-06
BCL2 [NCBI] 1.26983e-06
MAPKAP1 [NCBI] 1.26808e-06
HOMER1 [NCBI] 1.26808e-06
PTPRS [NCBI] 1.25889e-06
RNF4 [NCBI] 1.25889e-06
DDIT4 [NCBI] 1.25889e-06
FYN [NCBI] 1.25605e-06
MSH4 [NCBI] 1.25e-06
HMGB2 [NCBI] 1.25e-06
CRMP1 [NCBI] 1.25e-06
RPS14 [NCBI] 1.25e-06
CCL28 [NCBI] 1.25e-06
SIAH2 [NCBI] 1.25e-06
PRKDC [NCBI] 1.24498e-06
RAMP2 [NCBI] 1.24139e-06
FZD2 [NCBI] 1.24139e-06
AK1 [NCBI] 1.24139e-06
EHMT2 [NCBI] 1.23306e-06
HMMR [NCBI] 1.23306e-06
PNN [NCBI] 1.23306e-06
SIM2 [NCBI] 1.23306e-06
BTK [NCBI] 1.22883e-06
UPRT [NCBI] 1.22498e-06
LMO4 [NCBI] 1.22498e-06
UBE2V2 [NCBI] 1.22498e-06
HOXA7 [NCBI] 1.21714e-06
FOXH1 [NCBI] 1.20953e-06
APH1A [NCBI] 1.20953e-06
TRRAP [NCBI] 1.20953e-06
GOLGA4 [NCBI] 1.20213e-06
FZD4 [NCBI] 1.19492e-06
REV1 [NCBI] 1.19492e-06
CAV1 [NCBI] 1.18818e-06
FZD1 [NCBI] 1.18791e-06
RAMP1 [NCBI] 1.18791e-06
ELF4 [NCBI] 1.18791e-06
EGR1 [NCBI] 1.1854e-06
CHRNA5 [NCBI] 1.18108e-06
HIST1H3B [NCBI] 1.18108e-06
SIX5 [NCBI] 1.18108e-06
FCRL3 [NCBI] 1.18108e-06
MYC [NCBI] 1.17579e-06
COL4A3BP [NCBI] 1.17442e-06
LGALS7 [NCBI] 1.17442e-06
IDUA [NCBI] 1.17442e-06
P2RY2 [NCBI] 1.17442e-06
APP [NCBI] 1.17173e-06
KIAA1303 [NCBI] 1.16793e-06
TGFBR1 [NCBI] 1.16637e-06
GBP1 [NCBI] 1.15539e-06
POU3F1 [NCBI] 1.14934e-06
MAPK8IP1 [NCBI] 1.14934e-06
ODC1 [NCBI] 1.14343e-06
RPL21 [NCBI] 1.13764e-06
SLC2A1 [NCBI] 1.13413e-06
NUPR1 [NCBI] 1.13198e-06
IKBKE [NCBI] 1.12793e-06
VHL [NCBI] 1.1267e-06
RRM2B [NCBI] 1.12643e-06
GPX4 [NCBI] 1.12643e-06
CASK [NCBI] 1.12643e-06
DUOX2 [NCBI] 1.12643e-06
LIMS1 [NCBI] 1.121e-06
GABRB2 [NCBI] 1.121e-06
WNT2 [NCBI] 1.121e-06
CALCRL [NCBI] 1.11568e-06
HAND2 [NCBI] 1.11568e-06
GRIA1 [NCBI] 1.11046e-06
OAS1 [NCBI] 1.11046e-06
CCNB2 [NCBI] 1.11046e-06
TARDBP [NCBI] 1.11046e-06
NMUR2 [NCBI] 1.10535e-06
PAK3 [NCBI] 1.10033e-06
DSC2 [NCBI] 1.10033e-06
NUP62 [NCBI] 1.10033e-06
CHUK [NCBI] 1.08605e-06
JUNB [NCBI] 1.08582e-06
VAV2 [NCBI] 1.08116e-06
CLCA1 [NCBI] 1.08116e-06
GADD45B [NCBI] 1.08116e-06
IKBKB [NCBI] 1.08044e-06
CHRNA3 [NCBI] 1.07658e-06
TRADD [NCBI] 1.07207e-06
COCH [NCBI] 1.07207e-06
DAPK1 [NCBI] 1.07207e-06
S100P [NCBI] 1.06764e-06
SIAH1 [NCBI] 1.06764e-06
GPER [NCBI] 1.06764e-06
GRB2 [NCBI] 1.06505e-06
KAT2A [NCBI] 1.06329e-06
CUGBP1 [NCBI] 1.059e-06
SSB [NCBI] 1.059e-06
CASP3 [NCBI] 1.05806e-06
PTPRF [NCBI] 1.05478e-06
RAB5A [NCBI] 1.05478e-06
MSX1 [NCBI] 1.05478e-06
GAPDH [NCBI] 1.05119e-06
PTBP1 [NCBI] 1.05063e-06
DQX1 [NCBI] 1.05063e-06
OXA1L [NCBI] 1.04252e-06
DNAJA1 [NCBI] 1.03856e-06
NCOA6 [NCBI] 1.03856e-06
SNCG [NCBI] 1.03856e-06
GRB7 [NCBI] 1.03465e-06
DSG2 [NCBI] 1.03465e-06
IFNGR2 [NCBI] 1.02702e-06
RRM2 [NCBI] 1.02702e-06
TJP1 [NCBI] 1.02511e-06
ETV4 [NCBI] 1.02328e-06
CDH15 [NCBI] 1.01959e-06
PRKAR2B [NCBI] 1.01596e-06
CD86 [NCBI] 1.01429e-06
POLK [NCBI] 1.00883e-06
PRDX3 [NCBI] 1.00883e-06
HAND1 [NCBI] 1.00534e-06
NMU [NCBI] 1.0019e-06
FHL2 [NCBI] 1.0019e-06
NR6A1 [NCBI] 1.0019e-06
ELAVL4 [NCBI] 1.0019e-06
CDX1 [NCBI] 9.98498e-07
MAP1B [NCBI] 9.88554e-07
IRS1 [NCBI] 9.77357e-07
HNRNPC [NCBI] 9.75856e-07
CEACAM1 [NCBI] 9.6973e-07
NOP2 [NCBI] 9.6973e-07
TGFB1I1 [NCBI] 9.66719e-07
FASLG [NCBI] 9.59785e-07
CASP2 [NCBI] 9.57891e-07
IGF2R [NCBI] 9.57891e-07
PRM1 [NCBI] 9.55013e-07
EEF1A1 [NCBI] 9.52166e-07
ELAVL1 [NCBI] 9.46564e-07
LIG3 [NCBI] 9.46564e-07
SMAD5 [NCBI] 9.41079e-07
DNMT3B [NCBI] 9.41079e-07
LCN1 [NCBI] 9.38379e-07
GJB3 [NCBI] 9.38379e-07
HSPA4 [NCBI] 9.38379e-07
HLA-F [NCBI] 9.33061e-07
TFDP1 [NCBI] 9.33061e-07
CDKN2C [NCBI] 9.25282e-07
ADRA2A [NCBI] 9.22739e-07
HSF2 [NCBI] 9.22739e-07
PMAIP1 [NCBI] 9.20221e-07
MEF2C [NCBI] 9.20221e-07
UNG [NCBI] 9.20221e-07
RPL4 [NCBI] 9.17727e-07
TRPM2 [NCBI] 9.17727e-07
PLA2G4A [NCBI] 9.15257e-07
PTGS1 [NCBI] 9.12391e-07
PRKAA1 [NCBI] 9.10386e-07
SPARC [NCBI] 9.07983e-07
NR2F1 [NCBI] 9.03245e-07
SIX3 [NCBI] 9.00907e-07
KRT18 [NCBI] 8.9859e-07
NOX1 [NCBI] 8.96294e-07
MYBL2 [NCBI] 8.94018e-07
NAP1L1 [NCBI] 8.91761e-07
IRAK1 [NCBI] 8.89524e-07
GRIN1 [NCBI] 8.87306e-07
MSH2 [NCBI] 8.79564e-07
FABP1 [NCBI] 8.7649e-07
PAX1 [NCBI] 8.7649e-07
GRIN2B [NCBI] 8.7438e-07
KHDRBS1 [NCBI] 8.72287e-07
PEBP1 [NCBI] 8.72287e-07
SOD1 [NCBI] 8.70194e-07
PAK2 [NCBI] 8.6815e-07
AURKB [NCBI] 8.6815e-07
TNFRSF10C [NCBI] 8.6815e-07
SQSTM1 [NCBI] 8.66106e-07
BIRC2 [NCBI] 8.62066e-07
PRM2 [NCBI] 8.60069e-07
LGALS1 [NCBI] 8.58088e-07
S100A6 [NCBI] 8.56122e-07
FBLN1 [NCBI] 8.56122e-07
HSD11B1 [NCBI] 8.5417e-07
ID3 [NCBI] 8.44626e-07
MTF1 [NCBI] 8.44626e-07
BACE2 [NCBI] 8.42759e-07
MYH9 [NCBI] 8.39064e-07
EIF2AK2 [NCBI] 8.37236e-07
GNAI2 [NCBI] 8.37236e-07
DBI [NCBI] 8.35421e-07
RPS19 [NCBI] 8.33619e-07
HBA2 [NCBI] 8.31829e-07
KAT2B [NCBI] 8.30051e-07
ID2 [NCBI] 8.28286e-07
TIMP2 [NCBI] 8.24791e-07
FGF8 [NCBI] 8.24791e-07
IRF2 [NCBI] 8.12917e-07
WNT1 [NCBI] 8.12917e-07
FGF3 [NCBI] 8.07991e-07
MYO6 [NCBI] 8.0637e-07
RIPK1 [NCBI] 8.0637e-07
WNT5A [NCBI] 8.04759e-07
CCL4 [NCBI] 7.99985e-07
DCC [NCBI] 7.93754e-07
TGFBR2 [NCBI] 7.93754e-07
DSG1 [NCBI] 7.93754e-07
DLG1 [NCBI] 7.9222e-07
PINK1 [NCBI] 7.86172e-07
POU2F2 [NCBI] 7.86172e-07
VDR [NCBI] 7.72484e-07
CSK [NCBI] 7.71648e-07
MYO7A [NCBI] 7.71648e-07
PAX2 [NCBI] 7.7024e-07
TGM1 [NCBI] 7.68839e-07
PROC [NCBI] 7.64683e-07
PITX1 [NCBI] 7.64683e-07
AKR1C2 [NCBI] 7.64683e-07
AKT2 [NCBI] 7.63312e-07
CFTR [NCBI] 7.62505e-07
DSP [NCBI] 7.52604e-07
WT1 [NCBI] 7.48702e-07
S100A4 [NCBI] 7.47414e-07
TSG101 [NCBI] 7.46132e-07
INHBA [NCBI] 7.44858e-07
KRT14 [NCBI] 7.41071e-07
TIMP1 [NCBI] 7.36107e-07
VCAM1 [NCBI] 7.32447e-07
MUSK [NCBI] 7.30036e-07
ITGAV [NCBI] 7.28839e-07
TYMS [NCBI] 7.28839e-07
PRKAR1A [NCBI] 7.26462e-07
NCOA2 [NCBI] 7.26462e-07
MSRA [NCBI] 7.22937e-07
ISL1 [NCBI] 7.20614e-07
HRAS [NCBI] 7.18645e-07
SMARCB1 [NCBI] 7.18312e-07
CASP9 [NCBI] 7.13364e-07
PRKCI [NCBI] 7.12646e-07
CDX2 [NCBI] 7.10415e-07
TAL1 [NCBI] 7.10415e-07
SYK [NCBI] 7.06011e-07
DUSP1 [NCBI] 7.02757e-07
NKX2-5 [NCBI] 7.02757e-07
CDKN1C [NCBI] 7.01682e-07
SMAD7 [NCBI] 7.00611e-07
FOSL1 [NCBI] 7.00611e-07
MSTN [NCBI] 6.98483e-07
TNFRSF1A [NCBI] 6.9324e-07
WFDC5 [NCBI] 6.87088e-07
SFRS1 [NCBI] 6.85071e-07
BSG [NCBI] 6.84068e-07
DSG3 [NCBI] 6.84068e-07
ID1 [NCBI] 6.82074e-07
NPY [NCBI] 6.79579e-07
ALOX5AP [NCBI] 6.79113e-07
ILK [NCBI] 6.77158e-07
RAD9A [NCBI] 6.76186e-07
ATF2 [NCBI] 6.75218e-07
ATXN1 [NCBI] 6.75218e-07
MYCN [NCBI] 6.74254e-07
MIP [NCBI] 6.72336e-07
HAPLN1 [NCBI] 6.72336e-07
VCAN [NCBI] 6.67605e-07
FN1 [NCBI] 6.67605e-07
XPA [NCBI] 6.65737e-07
CCND2 [NCBI] 6.64808e-07
SERPINB5 [NCBI] 6.62043e-07
PGGT1B [NCBI] 6.59307e-07
SOD2 [NCBI] 6.56601e-07
FRAP1 [NCBI] 6.53924e-07
PAX3 [NCBI] 6.51276e-07
ADAR [NCBI] 6.46922e-07
PRKD1 [NCBI] 6.40953e-07
CHAT [NCBI] 6.39731e-07
NOS3 [NCBI] 6.32463e-07
MLX [NCBI] 6.31852e-07
T [NCBI] 6.28623e-07
CDC2 [NCBI] 6.19955e-07
MSN [NCBI] 6.18411e-07
PRKCE [NCBI] 6.14592e-07
GHRL [NCBI] 6.11579e-07
NOS2 [NCBI] 6.10629e-07
CBX4 [NCBI] 6.06394e-07
NPHS1 [NCBI] 6.04204e-07
NEFL [NCBI] 6.00598e-07
DAG1 [NCBI] 5.93539e-07
INSR [NCBI] 5.92152e-07
NID1 [NCBI] 5.82652e-07
APAF1 [NCBI] 5.81324e-07
DMPK [NCBI] 5.74149e-07
JUN [NCBI] 5.73507e-07
POU2F1 [NCBI] 5.72866e-07
MAP2 [NCBI] 5.60402e-07
FGF2 [NCBI] 5.59795e-07
SERPINF1 [NCBI] 5.56784e-07
AGTR1 [NCBI] 5.56784e-07
TRH [NCBI] 5.51348e-07
GATA1 [NCBI] 5.4114e-07
ALDH2 [NCBI] 5.36143e-07
CYBB [NCBI] 5.35594e-07
PXN [NCBI] 5.35594e-07
FGF7 [NCBI] 5.33955e-07
BAK1 [NCBI] 5.32869e-07
MEN1 [NCBI] 5.31248e-07
EPB41L1 [NCBI] 5.28571e-07
PDE5A [NCBI] 5.28039e-07
CTNNA1 [NCBI] 5.26979e-07
PRNP [NCBI] 5.26451e-07
CHGA [NCBI] 5.17644e-07
JAG1 [NCBI] 5.10628e-07
FADD [NCBI] 5.0866e-07
CDKN2B [NCBI] 5.0866e-07
EPB41L2 [NCBI] 5.07196e-07
HNF1B [NCBI] 5.02855e-07
GDNF [NCBI] 4.99062e-07
SRC [NCBI] 4.90745e-07
BAX [NCBI] 4.89334e-07
IRF1 [NCBI] 4.87141e-07
FABP7 [NCBI] 4.82712e-07
ERBB4 [NCBI] 4.75371e-07
ENG [NCBI] 4.74099e-07
CFLAR [NCBI] 4.73255e-07
IBSP [NCBI] 4.72834e-07
HNF1A [NCBI] 4.72834e-07
MMP2 [NCBI] 4.70324e-07
AR [NCBI] 4.66759e-07
XIAP [NCBI] 4.62954e-07
PRKCD [NCBI] 4.62551e-07
SPI1 [NCBI] 4.62149e-07
CDH1 [NCBI] 4.59752e-07
PTPN6 [NCBI] 4.4587e-07
GRM5 [NCBI] 4.43635e-07
PDGFA [NCBI] 4.38868e-07
CDKN2A [NCBI] 4.36701e-07
AGT [NCBI] 4.35625e-07
TROVE2 [NCBI] 4.33134e-07
PYY [NCBI] 4.32075e-07
UMOD [NCBI] 4.28927e-07
MAPT [NCBI] 4.27887e-07
EPO [NCBI] 4.22343e-07
IGF1 [NCBI] 4.20406e-07
PML [NCBI] 4.08676e-07
MOG [NCBI] 4.03965e-07
TAP1 [NCBI] 4.03344e-07
CHEK1 [NCBI] 4.018e-07
TOP2A [NCBI] 3.98137e-07
TTR [NCBI] 3.92459e-07
MAP2K1 [NCBI] 3.88078e-07
CNTF [NCBI] 3.8549e-07
PTPN11 [NCBI] 3.81245e-07
FOLR1 [NCBI] 3.76257e-07
CTGF [NCBI] 3.55635e-07
NFKB1 [NCBI] 3.52915e-07
PAX6 [NCBI] 3.4902e-07
TF [NCBI] 3.38206e-07
ACP5 [NCBI] 3.22545e-07
GSTP1 [NCBI] 3.21698e-07
ESR1 [NCBI] 3.15859e-07
CD38 [NCBI] 3.14017e-07
APOB [NCBI] 3.09984e-07
BACE1 [NCBI] 3.00621e-07
PTK2 [NCBI] 2.82775e-07
CTSL1 [NCBI] 2.81734e-07
HFE [NCBI] 2.78813e-07
PTGS2 [NCBI] 2.51252e-07
MLH1 [NCBI] 2.30915e-07
PTEN [NCBI] 2.19082e-07
LIF [NCBI] 2.16518e-07
STAT3 [NCBI] 1.78464e-07
CAT [NCBI] 1.58787e-07
AKT1 [NCBI] 1.1173e-07
MPO [NCBI] 1.05395e-07
TP53 [NCBI] 9.49218e-08
VWF [NCBI] 9.17463e-08
VIP [NCBI] 8.67891e-08
APOE [NCBI] 8.14968e-08
ACHE [NCBI] 4.89043e-08
PRL [NCBI] 1.06815e-08
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
IGAN1 [NCBI] 0.00122186
FSHMD1A [NCBI] 0.00088762
SRS [NCBI] 0.000790173
AS [NCBI] 0.00031174
antisense igf2r [NCBI] 0.000311609
BWS [NCBI] 0.000228145
angiotensin ii binding protein [NCBI] 0.00018672
TSIX [NCBI] 0.000125696
homeobox a11, antisense [NCBI] 0.000110497
hodgkin lymphoma [NCBI] 9.88142e-05
gnas complex locus, antisense transcript [NCBI] 9.84571e-05
immunodeficiency-centromeric instability-facial anomalies syndrome [NCBI] 9.02824e-05
LGMD2A [NCBI] 8.6986e-05
KCNQ1OT1 [NCBI] 6.92213e-05
NUDT6 [NCBI] 6.34252e-05
KLHL1 [NCBI] 6.34252e-05
thymidylate synthase, antisense [NCBI] 6.34252e-05
RPS3A [NCBI] 4.57659e-05
MFS [NCBI] 4.53529e-05
MEF2C [NCBI] 4.38188e-05
AT [NCBI] 4.27102e-05
EIF2C2 [NCBI] 4.07544e-05
SPP1 [NCBI] 3.9813e-05
GNAS [NCBI] 3.81076e-05
CPE [NCBI] 3.78111e-05
choline transporter-like protein 2 [NCBI] 3.6813e-05
DISC2 [NCBI] 3.6813e-05
PLAC1 [NCBI] 3.6813e-05
RNU73 [NCBI] 3.6813e-05
DIO3OS [NCBI] 3.6813e-05
MKRN2 [NCBI] 3.6813e-05
choline transporter-like protein 4 [NCBI] 3.6813e-05
EMX2OS [NCBI] 3.6813e-05
NCOA2 [NCBI] 3.40942e-05
DNMT3B [NCBI] 3.27753e-05
DAP [NCBI] 3.24703e-05
dna-binding transcriptional activator ncym [NCBI] 2.9395e-05
IGF2AS [NCBI] 2.9395e-05
MESTIT1 [NCBI] 2.9395e-05
GAS5 [NCBI] 2.9395e-05
ZNF214 [NCBI] 2.9395e-05
choline transporter-like protein 1 [NCBI] 2.9395e-05
thymosin, beta-15 [NCBI] 2.9395e-05
calcitonin gene-related peptide receptor component protein [NCBI] 2.9395e-05
DLEU2 [NCBI] 2.9395e-05
KCNRG [NCBI] 2.9395e-05
ZNF215 [NCBI] 2.9395e-05
GEMIN4 [NCBI] 2.9395e-05
SNORD43 [NCBI] 2.9395e-05
RA [NCBI] 2.71017e-05
CST8 [NCBI] 2.65985e-05
LUC7L [NCBI] 2.65985e-05
LMBR1L [NCBI] 2.65985e-05
MIRN23A [NCBI] 2.47845e-05
MIRN21 [NCBI] 2.47845e-05
SSNA1 [NCBI] 2.47845e-05
LIMS1 [NCBI] 2.47845e-05
DIO3 [NCBI] 2.3437e-05
piwi-like 2: piwil2 [NCBI] 2.3437e-05
TSPYL2 [NCBI] 2.3437e-05
MYOG [NCBI] 2.3437e-05
TRIM13 [NCBI] 2.3437e-05
PRDX3 [NCBI] 2.3437e-05
NOL1 [NCBI] 2.3437e-05
ZW10 [NCBI] 2.3437e-05
TECTB [NCBI] 2.3437e-05
SCN10A [NCBI] 2.3437e-05
HLA-F [NCBI] 2.3437e-05
SCN11A [NCBI] 2.3437e-05
UGB [NCBI] 2.27712e-05
SLC22A3 [NCBI] 2.23643e-05
MIRN17 [NCBI] 2.23643e-05
TGFB1I1 [NCBI] 2.23643e-05
DDX20 [NCBI] 2.23643e-05
MIRN15A [NCBI] 2.14731e-05
HYOU1 [NCBI] 2.14731e-05
PRL [NCBI] 2.08001e-05
TARDBP [NCBI] 2.0711e-05
HMMR [NCBI] 2.0711e-05
MAS1 [NCBI] 2.0711e-05
MIRN16-1 [NCBI] 2.0711e-05
GRM5 [NCBI] 2.0711e-05
OPHN1 [NCBI] 2.00454e-05
GRB7 [NCBI] 2.00454e-05
HAS1 [NCBI] 1.94547e-05
FKHL16 [NCBI] 1.94547e-05
EIF2C1 [NCBI] 1.94547e-05
S100A10 [NCBI] 1.94547e-05
CHEK1 [NCBI] 1.94547e-05
AKT2 [NCBI] 1.94547e-05
NOTCH2 [NCBI] 1.94547e-05
HOMER1 [NCBI] 1.94547e-05
PMCH [NCBI] 1.92008e-05
CALCRL [NCBI] 1.91726e-05
SLC22A2 [NCBI] 1.89239e-05
CCL4 [NCBI] 1.89239e-05
MIRN155 [NCBI] 1.89239e-05
DAPK1 [NCBI] 1.89239e-05
CDKN2B [NCBI] 1.84419e-05
EMX2 [NCBI] 1.84419e-05
DAP3 [NCBI] 1.84419e-05
TYMS [NCBI] 1.81732e-05
UCN [NCBI] 1.81297e-05
EIF2S1 [NCBI] 1.80007e-05
FMO1 [NCBI] 1.80007e-05
MIRNLET7A1 [NCBI] 1.80007e-05
CDX2 [NCBI] 1.75939e-05
MEST [NCBI] 1.75939e-05
GRM1 [NCBI] 1.72166e-05
PCSK1 [NCBI] 1.68649e-05
PLK1 [NCBI] 1.66981e-05
PEG3 [NCBI] 1.65355e-05
NPHS1 [NCBI] 1.65355e-05
FGF3 [NCBI] 1.62258e-05
TRHR [NCBI] 1.59337e-05
MAPK8IP1 [NCBI] 1.59337e-05
TGM2 [NCBI] 1.56573e-05
POMC [NCBI] 1.5379e-05
MYCN [NCBI] 1.51454e-05
NME1 [NCBI] 1.51454e-05
MSX1 [NCBI] 1.51454e-05
UBE3A [NCBI] 1.49074e-05
CA2 [NCBI] 1.49074e-05
MAP4K1 [NCBI] 1.46801e-05
ATXN8OS [NCBI] 1.46801e-05
CLTC [NCBI] 1.44624e-05
CARM1 [NCBI] 1.44624e-05
TSG101 [NCBI] 1.42537e-05
HM13 [NCBI] 1.34954e-05
DISC1 [NCBI] 1.34954e-05
AREG [NCBI] 1.33224e-05
IGF2R [NCBI] 1.33224e-05
SLE [NCBI] 1.32413e-05
CAPN3 [NCBI] 1.31552e-05
PBP [NCBI] 1.31552e-05
NR6A1 [NCBI] 1.21192e-05
CHGA [NCBI] 1.21192e-05
EGFR [NCBI] 1.20681e-05
JAG1 [NCBI] 1.19874e-05
AGTR1 [NCBI] 1.18591e-05
MMP3 [NCBI] 1.13768e-05
ACHE [NCBI] 1.12487e-05
C4B [NCBI] 1.0938e-05
DMPK [NCBI] 1.0938e-05
DCC [NCBI] 1.08342e-05
C4A [NCBI] 1.08342e-05
MAP1B [NCBI] 1.06332e-05
AKR1B1 [NCBI] 1.04802e-05
GSC [NCBI] 9.82044e-06
LRP1 [NCBI] 9.49487e-06
XIST [NCBI] 9.42286e-06
NOTCH1 [NCBI] 9.19964e-06
PCNA [NCBI] 9.05938e-06
GCCR [NCBI] 9.05658e-06
NMU [NCBI] 8.91784e-06
protein c deficiency, congenital thrombotic disease due to [NCBI] 8.85002e-06
IL3 [NCBI] 8.34099e-06
IDUA [NCBI] 8.28121e-06
MEN1 [NCBI] 7.82984e-06
SRF [NCBI] 7.13658e-06
ABCC1 [NCBI] 7.13658e-06
VIP [NCBI] 7.056e-06
MAG [NCBI] 6.81252e-06
FBN1 [NCBI] 6.62128e-06
PPARG [NCBI] 6.54119e-06
PRKCM [NCBI] 6.38554e-06
EGF [NCBI] 6.10447e-06
apc gene [NCBI] 6.09102e-06
PAM [NCBI] 6.09102e-06
ABCC8 [NCBI] 6.05568e-06
HBA2 [NCBI] 5.52932e-06
MPO [NCBI] 5.2925e-06
BDNF [NCBI] 5.15514e-06
SLC2A4 [NCBI] 5.03922e-06
SOD2 [NCBI] 4.8295e-06
CEACAM5 [NCBI] 4.82551e-06
ACADM [NCBI] 4.58274e-06
PNPLA6 [NCBI] 4.55901e-06
MBP [NCBI] 4.52374e-06
DMD [NCBI] 4.2644e-06
FMR1 [NCBI] 3.87527e-06
ILK [NCBI] 3.61568e-06
APOE [NCBI] 3.60452e-06
FRAP1 [NCBI] 3.57289e-06
DHFR [NCBI] 3.1538e-06
NPY [NCBI] 2.972e-06
CDK2 [NCBI] 2.89196e-06
CAT [NCBI] 2.58637e-06
MAP2 [NCBI] 2.51652e-06
EPO [NCBI] 2.47594e-06
TNFSF10 [NCBI] 2.46877e-06
GAPDH [NCBI] 2.44116e-06
NPPA [NCBI] 2.00775e-06
GJA1 [NCBI] 1.87639e-06
CFTR [NCBI] 1.81792e-06
TNF [NCBI] 1.6505e-06
HGF [NCBI] 1.45741e-06
CF [NCBI] 1.4423e-06
GFAP [NCBI] 1.18447e-06
FGF7 [NCBI] 8.51148e-07
NGFB [NCBI] 8.17506e-07
AR [NCBI] 7.5613e-07
CTGF [NCBI] 6.23584e-07
TNFSF6 [NCBI] 4.86124e-07
VDR [NCBI] 4.30039e-07
TH [NCBI] 4.13552e-07
PYY [NCBI] 3.09387e-07
PTK2 [NCBI] 2.2856e-07
VEGF [NCBI] 1.75793e-07
CHAT [NCBI] 1.02748e-07
PTHLH [NCBI] 1.02714e-07
TTR [NCBI] 6.422e-08
CNTF [NCBI] 5.77122e-08
CRH [NCBI] 3.32087e-08
GNRH1 [NCBI] 2.51312e-08
GDNF [NCBI] 1.47823e-08
CCK [NCBI] 7.80603e-09
SHH [NCBI] 5.41917e-10
Database Center for Life Science