Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Retroelements [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
LOC440264 [NCBI] 0.001205353
LOC440258 [NCBI] 0.00111907
hCG_19809 [NCBI] 0.000681684
hCG_2038586 [NCBI] 0.000599069
hCG_1983332 [NCBI] 0.000599069
C7orf13 [NCBI] 0.000561739
KIAA0087 [NCBI] 0.000509766
hCG_1645016 [NCBI] 0.000339976
tcag7.1149 [NCBI] 0.000339976
hCG_1783052 [NCBI] 0.000339976
hCG_1640785 [NCBI] 0.000339976
hCG_2023776 [NCBI] 0.000339976
hCG_1992539 [NCBI] 0.000339976
H2BFXP [NCBI] 0.000339976
WBP2P1 [NCBI] 0.000339976
hCG_1795065 [NCBI] 0.000339976
hCG_1793610 [NCBI] 0.000339976
hCG_1817208 [NCBI] 0.000339976
RP11-408E5.4 [NCBI] 0.000339976
LOC145989 [NCBI] 0.000339976
ERVK8 [NCBI] 0.000339976
RP11-118H4.2 [NCBI] 0.000339976
tcag7.1263 [NCBI] 0.000339976
hCG_27695 [NCBI] 0.000339976
hCG_1783417 [NCBI] 0.000339976
hCG_2024094 [NCBI] 0.000339976
hCG_1642425 [NCBI] 0.000339976
hCG_1644301 [NCBI] 0.000339976
hCG_1786132 [NCBI] 0.000339976
hCG_1820801 [NCBI] 0.000339976
hCG_1641617 [NCBI] 0.000339976
hCG_2042779 [NCBI] 0.000339976
hCG_1988300 [NCBI] 0.000339976
hCG_1818231 [NCBI] 0.000339976
hCG_1813818 [NCBI] 0.000339976
hCG_2032978 [NCBI] 0.000339976
tcag7.1293 [NCBI] 0.000339976
hCG_1790806 [NCBI] 0.000339976
tcag7.1093 [NCBI] 0.000339976
hCG_2040572 [NCBI] 0.000339976
RCTPI1 [NCBI] 0.000339976
hCG_1783494 [NCBI] 0.000339976
hCG_1640171 [NCBI] 0.000339976
hCG_1795091 [NCBI] 0.000339976
hCG_1643176 [NCBI] 0.000339976
tcag7.903 [NCBI] 0.000339976
hCG_1992287 [NCBI] 0.000339976
hCG_1789827 [NCBI] 0.000339976
hCG_2040201 [NCBI] 0.000339976
hCG_15200 [NCBI] 0.000339976
hCG_1982709 [NCBI] 0.000339976
hCG_1989844 [NCBI] 0.000339976
CYP51P1 [NCBI] 0.000339976
hCG_1818237 [NCBI] 0.000339976
hCG_1642034 [NCBI] 0.000339976
hCG_1646157 [NCBI] 0.000339976
DUXAP9 [NCBI] 0.000339976
PER4 [NCBI] 0.000339976
hCG_2041321 [NCBI] 0.000339976
LOC402679 [NCBI] 0.000339976
hCG_1815491 [NCBI] 0.000339976
hCG_2015269 [NCBI] 0.000339976
hCG_2015138 [NCBI] 0.000339976
tcag7.1239 [NCBI] 0.000339976
hCG_1660379 [NCBI] 0.000339976
hCG_2045437 [NCBI] 0.000339976
C1orf143 [NCBI] 0.000339976
SUB1P1 [NCBI] 0.000339976
hCG_2024596 [NCBI] 0.000339976
RPL23AP14 [NCBI] 0.000339976
LRE2 [NCBI] 0.000339976
hCG_26523 [NCBI] 0.000339976
hCG_1979841 [NCBI] 0.000339976
hCG_1642947 [NCBI] 0.000339976
KPNA7 [NCBI] 0.000339976
ARGFXP1 [NCBI] 0.000339976
hCG_1660138 [NCBI] 0.000339976
NCRNA00117 [NCBI] 0.000339976
DUXAP8 [NCBI] 0.000339976
hCG_23738 [NCBI] 0.000339976
WDR82P1 [NCBI] 0.000339976
hCG_1984265 [NCBI] 0.000339976
hCG_2003956 [NCBI] 0.000339976
hCG_2044975 [NCBI] 0.000339976
hCG_1776259 [NCBI] 0.000339976
ARGFXP2 [NCBI] 0.000339976
LOC645272 [NCBI] 0.000339976
hCG_2045614 [NCBI] 0.000339976
tcag7.1213 [NCBI] 0.000339976
hCG_1790950 [NCBI] 0.000339976
hCG_1641229 [NCBI] 0.000339976
hCG_1981531 [NCBI] 0.000339976
hCG_17955 [NCBI] 0.000339976
tcag7.926 [NCBI] 0.000339976
hCG_2026038 [NCBI] 0.000339976
tcag7.1023 [NCBI] 0.000339976
hCG_2028557 [NCBI] 0.000339976
hCG_1794003 [NCBI] 0.000339976
hCG_2025063 [NCBI] 0.000339976
tcag7.893 [NCBI] 0.000339976
hCG_1811337 [NCBI] 0.000339976
UBTFL7 [NCBI] 0.000339976
hCG_1644239 [NCBI] 0.000339976
hCG_2003663 [NCBI] 0.000339976
tcag7.1261 [NCBI] 0.000339976
RP11-430L17.1 [NCBI] 0.000339976
tcag7.1317 [NCBI] 0.000339976
EEF1DP1 [NCBI] 0.000339976
LOC152667 [NCBI] 0.000339976
tcag7.1056 [NCBI] 0.000339976
tcag7.1275 [NCBI] 0.000339976
hCG_2045751 [NCBI] 0.000339976
MEMO1P [NCBI] 0.000339976
BTF3L4P [NCBI] 0.000339976
PP13004 [NCBI] 0.000339976
RP11-122C9.1 [NCBI] 0.000339976
LSM12P [NCBI] 0.000339976
GK4P [NCBI] 0.000339976
tcag7.1244 [NCBI] 0.000339976
C18orf50 [NCBI] 0.000314703
XIC [NCBI] 0.000314703
PTTG3 [NCBI] 0.000280005
hCG_2019139 [NCBI] 0.000280005
tcag7.1217 [NCBI] 0.000280005
hCG_1820661 [NCBI] 0.000280005
LOC93432 [NCBI] 0.000280005
HYALP1 [NCBI] 0.000280005
RNY1 [NCBI] 0.000280005
hCG_2008140 [NCBI] 0.000280005
hCG_20426 [NCBI] 0.000280005
tcag7.929 [NCBI] 0.000280005
hCG_1994895 [NCBI] 0.000280005
hCG_1990547 [NCBI] 0.000280005
DKFZP586I1420 [NCBI] 0.000280005
ADH5P4 [NCBI] 0.000280005
RPL39P3 [NCBI] 0.000280005
hCG_2015435 [NCBI] 0.000280005
RNY3 [NCBI] 0.000280005
hCG_1749005 [NCBI] 0.000280005
hCG_1644608 [NCBI] 0.000280005
tcag7.1196 [NCBI] 0.000280005
LRE3 [NCBI] 0.000280005
LOC728606 [NCBI] 0.000280005
CDC14C [NCBI] 0.000280005
tcag7.940 [NCBI] 0.000280005
hCG_2040224 [NCBI] 0.000280005
hCG_17241 [NCBI] 0.000280005
HMG4L [NCBI] 0.000280005
PHKA1P1 [NCBI] 0.000280005
hCG_2033649 [NCBI] 0.000280005
hCG_1983896 [NCBI] 0.000280005
hCG_1730474 [NCBI] 0.000280005
DNM1P35 [NCBI] 0.000280005
tcag7.1188 [NCBI] 0.000280005
hCG_1789710 [NCBI] 0.000280005
GK7P [NCBI] 0.000280005
EEF1B4 [NCBI] 0.000280005
hCG_1986447 [NCBI] 0.000280005
TCP1P1 [NCBI] 0.000280005
hCG_2007354 [NCBI] 0.000280005
tcag7.1110 [NCBI] 0.000280005
tcag7.875 [NCBI] 0.000280005
LOC401431 [NCBI] 0.000280005
tcag7.565 [NCBI] 0.000280005
hCG_2018279 [NCBI] 0.000280005
hCG_1806964 [NCBI] 0.000280005
hCG_38984 [NCBI] 0.000280005
RNY4 [NCBI] 0.000280005
DUXAP10 [NCBI] 0.000280005
hCG_1731871 [NCBI] 0.000280005
KIAA1466 [NCBI] 0.000280005
CYP51P2 [NCBI] 0.000280005
hCG_1980447 [NCBI] 0.000280005
tcag7.979 [NCBI] 0.000280005
tcag7.1130 [NCBI] 0.000280005
LOC255308 [NCBI] 0.000270469
tcag7.1015 [NCBI] 0.000257379
tcag7.907 [NCBI] 0.000257379
UNQ6494 [NCBI] 0.000257379
hCG_1811732 [NCBI] 0.000257379
PMCHL2 [NCBI] 0.000257379
hCG_2030429 [NCBI] 0.000257379
C21orf122 [NCBI] 0.000257379
POU5F1P1 [NCBI] 0.000257379
NBPF22P [NCBI] 0.000257379
C7orf40 [NCBI] 0.000257379
C21orf54 [NCBI] 0.000257379
hCG_1993592 [NCBI] 0.000257379
tcag7.967 [NCBI] 0.000257379
GK3P [NCBI] 0.000257379
hCG_2009921 [NCBI] 0.000257379
hCG_1732469 [NCBI] 0.000257379
RNY5 [NCBI] 0.000257379
RNF216L [NCBI] 0.000257379
FLJ34048 [NCBI] 0.000257379
C15orf49 [NCBI] 0.000242692
CLK2P [NCBI] 0.000242692
LOC100009676 [NCBI] 0.000242692
TMEM191A [NCBI] 0.000242692
PIPSL [NCBI] 0.00023809
HOXA11AS [NCBI] 0.00023809
GDI2P [NCBI] 0.000236376
GMCL1L [NCBI] 0.000231774
GRID2IP [NCBI] 0.000231774
MORN2 [NCBI] 0.000231774
NANOGP8 [NCBI] 0.000231774
SEPT13 [NCBI] 0.0002281082
LOC791120 [NCBI] 0.0002230782
PMCHL1 [NCBI] 0.0002230782
GRIFIN [NCBI] 0.0002230782
PMS2L1 [NCBI] 0.0002200306
ABCC13 [NCBI] 0.0002132404
EMR4P [NCBI] 0.0002096624
SCAND2 [NCBI] 0.0002096624
TRGV9 [NCBI] 0.0001994543
RNR3 [NCBI] 0.0001951365
RNR5 [NCBI] 0.0001951365
RNR2 [NCBI] 0.0001951365
RNR4 [NCBI] 0.0001912133
CSNK2A1P [NCBI] 0.0001756679
RNR1 [NCBI] 0.000163471
HBB@ [NCBI] 0.0001286712
FKTN [NCBI] 4.07255e-05
CFDP1 [NCBI] 2.90279e-05
PEG10 [NCBI] 2.60979e-05
APOBEC3G [NCBI] 2.285869e-05
RTL1 [NCBI] 1.886277e-05
ERVWE1 [NCBI] 1.394268e-05
hCG_1651160 [NCBI] 1.319429e-05
UNCX [NCBI] 1.319429e-05
hCG_2024410 [NCBI] 1.319429e-05
ZCCHC16 [NCBI] 1.257069e-05
FAM127C [NCBI] 1.257069e-05
hCG_1745121 [NCBI] 1.257069e-05
ZCCHC5 [NCBI] 1.257069e-05
RGAG4 [NCBI] 1.257069e-05
hCG_1651889 [NCBI] 1.257069e-05
PGAM4 [NCBI] 1.214261e-05
RGAG1 [NCBI] 1.193604e-05
LDOC1L [NCBI] 1.181457e-05
FAM127B [NCBI] 1.154811e-05
CCBL2 [NCBI] 1.132356e-05
YY2 [NCBI] 1.120133e-05
RNASEH1 [NCBI] 1.11349e-05
RBM33 [NCBI] 1.102179e-05
FAM127A [NCBI] 1.080567e-05
NUDCD3 [NCBI] 1.080567e-05
LDOC1 [NCBI] 1.066754e-05
HCG9 [NCBI] 1.019669e-05
CYP51A1 [NCBI] 9.9854e-06
EIF2S3 [NCBI] 9.89837e-06
HGD [NCBI] 9.7855e-06
RPL21 [NCBI] 8.63948e-06
NUP153 [NCBI] 8.03277e-06
XRCC5 [NCBI] 7.82405e-06
NANOG [NCBI] 7.43438e-06
LOC642393 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1646420 [NCBI] 7.28479e-06
DUXA [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1642987 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1791193 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_2045048 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_24378 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_2015956 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1644884 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_2033311 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1657980 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1793136 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1814486 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1655019 [NCBI] 7.28479e-06
SLC38A8 [NCBI] 7.28479e-06
CTAGE7 [NCBI] 7.28479e-06
ARL5C [NCBI] 7.28479e-06
ARGFX [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1642624 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1645220 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_39912 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1820764 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1820717 [NCBI] 7.28479e-06
tcag7.955 [NCBI] 7.28479e-06
C12orf71 [NCBI] 7.28479e-06
PABPC4L [NCBI] 7.28479e-06
hCG_21078 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1776980 [NCBI] 7.28479e-06
PMS2L12 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_2025798 [NCBI] 7.28479e-06
AMAC1L1 [NCBI] 7.28479e-06
LOC389490 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1812962 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1645727 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1781062 [NCBI] 7.28479e-06
tcag7.350 [NCBI] 7.28479e-06
DPRX [NCBI] 7.28479e-06
tcag7.23 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_2001000 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1984468 [NCBI] 7.28479e-06
LOC100130764 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1654703 [NCBI] 7.28479e-06
LOC143678 [NCBI] 7.28479e-06
DUXB [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1814936 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_18290 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_2040054 [NCBI] 7.28479e-06
NCRNA00168 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_2036596 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1659830 [NCBI] 7.28479e-06
C1orf70 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_2004593 [NCBI] 7.28479e-06
LOC727722 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1646471 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_2045830 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_22804 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1641703 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1793639 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1776047 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1813624 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1644323 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1741344 [NCBI] 7.28479e-06
LOC727765 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_25371 [NCBI] 7.28479e-06
LOC387787 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_25653 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1787519 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_2031213 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1995786 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1795560 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_18385 [NCBI] 7.28479e-06
TTC24 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1642535 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_2044152 [NCBI] 7.28479e-06
GLRA4 [NCBI] 7.28479e-06
tcag7.873 [NCBI] 7.28479e-06
C11orf91 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1771830 [NCBI] 7.28479e-06
CTD-2267G17.3 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1742852 [NCBI] 7.28479e-06
tcag7.1231 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1815504 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1790474 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_2013212 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_1644355 [NCBI] 7.28479e-06
hCG_2045843 [NCBI] 7.28479e-06
SOX2 [NCBI] 6.75989e-06
LOC401335 [NCBI] 6.65401e-06
FAM183A [NCBI] 6.65401e-06
LRRC53 [NCBI] 6.65401e-06
SH2D7 [NCBI] 6.65401e-06
ZSCAN5B [NCBI] 6.65401e-06
RAB19 [NCBI] 6.2831e-06
hCG_1647286 [NCBI] 6.2831e-06
AMAC1L2 [NCBI] 6.2831e-06
POTEF [NCBI] 6.2831e-06
FAM150B [NCBI] 6.2831e-06
hCG_2042718 [NCBI] 6.2831e-06
LOC285889 [NCBI] 6.2831e-06
MYO1H [NCBI] 6.2831e-06
TMEM194B [NCBI] 6.2831e-06
C20orf187 [NCBI] 6.2831e-06
LOC154907 [NCBI] 6.2831e-06
GK2 [NCBI] 6.2831e-06
tcag7.1260 [NCBI] 6.2831e-06
hCG_16001 [NCBI] 6.2831e-06
C6orf224 [NCBI] 6.2831e-06
FER1L5 [NCBI] 6.2831e-06
FLJ42177 [NCBI] 6.2831e-06
LOC255374 [NCBI] 6.2831e-06
ZNF696 [NCBI] 6.2831e-06
DNHD2 [NCBI] 6.2831e-06
TMEM195 [NCBI] 6.2831e-06
C7orf62 [NCBI] 6.2831e-06
hCG_2020170 [NCBI] 6.2831e-06
AMAC1 [NCBI] 6.2831e-06
hCG_1653094 [NCBI] 6.2831e-06
SFTA3 [NCBI] 6.2831e-06
ARD1B [NCBI] 6.2831e-06
ZNF674 [NCBI] 6.2831e-06
C7orf61 [NCBI] 6.2831e-06
OTOL1 [NCBI] 6.2831e-06
LOC401320 [NCBI] 6.2831e-06
C7orf51 [NCBI] 6.2831e-06
LEUTX [NCBI] 6.2831e-06
C6orf184 [NCBI] 6.2831e-06
hCG_1795283 [NCBI] 6.2831e-06
AMAC1L3 [NCBI] 6.2831e-06
hCG_1757335 [NCBI] 6.2831e-06
hCG_1786283 [NCBI] 6.2831e-06
C17orf100 [NCBI] 6.2831e-06
ZNF425 [NCBI] 6.2831e-06
C6orf138 [NCBI] 6.2831e-06
OR9A4 [NCBI] 6.2831e-06
hCG_1999814 [NCBI] 6.2831e-06
tcag7.1017 [NCBI] 6.2831e-06
MAGED4 [NCBI] 6.2831e-06
PATE3 [NCBI] 6.04503e-06
YY1 [NCBI] 6.03706e-06
MET [NCBI] 5.90948e-06
C17orf99 [NCBI] 5.90504e-06
LOC136242 [NCBI] 5.90504e-06
THAP5 [NCBI] 5.90504e-06
C11orf48 [NCBI] 5.90504e-06
ZNF713 [NCBI] 5.90504e-06
TIFAB [NCBI] 5.90504e-06
MSGN1 [NCBI] 5.90504e-06
PRDM13 [NCBI] 5.90504e-06
C7orf54 [NCBI] 5.90504e-06
OOEP [NCBI] 5.90504e-06
CRYGN [NCBI] 5.90504e-06
PRR15 [NCBI] 5.90504e-06
C4orf21 [NCBI] 5.90504e-06
C7orf47 [NCBI] 5.90504e-06
OR6V1 [NCBI] 5.90504e-06
FAM71F2 [NCBI] 5.90504e-06
ALG11 [NCBI] 5.90504e-06
C1orf226 [NCBI] 5.90504e-06
LINGO3 [NCBI] 5.90504e-06
UBN2 [NCBI] 5.90504e-06
CLEC2L [NCBI] 5.90504e-06
tcag7.977 [NCBI] 5.90504e-06
KIF26B [NCBI] 5.90504e-06
KIF4B [NCBI] 5.90504e-06
SPIN4 [NCBI] 5.90504e-06
DPY19L1 [NCBI] 5.90504e-06
LOC285941 [NCBI] 5.90504e-06
RNASEK [NCBI] 5.90504e-06
LOC285972 [NCBI] 5.90504e-06
FAM180A [NCBI] 5.90504e-06
OR2F2 [NCBI] 5.90504e-06
TPRX1 [NCBI] 5.90504e-06
KIAA1324L [NCBI] 5.90504e-06
hCG_17324 [NCBI] 5.90504e-06
STRA8 [NCBI] 5.90504e-06
KLHDC10 [NCBI] 5.90504e-06
hCG_1776018 [NCBI] 5.90504e-06
tcag7.1177 [NCBI] 5.90504e-06
NEK10 [NCBI] 5.90504e-06
CSAG3 [NCBI] 5.90504e-06
C7orf33 [NCBI] 5.90504e-06
C1orf86 [NCBI] 5.90504e-06
C9orf102 [NCBI] 5.75045e-06
RSBN1L [NCBI] 5.75045e-06
OTUD3 [NCBI] 5.75045e-06
HEATR5A [NCBI] 5.75045e-06
ONECUT3 [NCBI] 5.75045e-06
DKFZP434B0335 [NCBI] 5.75045e-06
VWA3A [NCBI] 5.75045e-06
DENND1B [NCBI] 5.75045e-06
C7orf49 [NCBI] 5.75045e-06
CCDC121 [NCBI] 5.75045e-06
RAG2 [NCBI] 5.7064e-06
hCG_2045899 [NCBI] 5.65954e-06
UBL4B [NCBI] 5.65954e-06
PRPS1L1 [NCBI] 5.65954e-06
C7orf34 [NCBI] 5.65954e-06
LRGUK [NCBI] 5.65954e-06
SAMD9L [NCBI] 5.65954e-06
TSGA13 [NCBI] 5.65954e-06
CCDC126 [NCBI] 5.65954e-06
MRGPRD [NCBI] 5.65954e-06
GSTT2B [NCBI] 5.65954e-06
KIAA0644 [NCBI] 5.65954e-06
OR2A12 [NCBI] 5.65954e-06
EEPD1 [NCBI] 5.65954e-06
EVX2 [NCBI] 5.65954e-06
ZNRF2 [NCBI] 5.65954e-06
KLF14 [NCBI] 5.65954e-06
ZNF737 [NCBI] 5.65954e-06
ZNF90 [NCBI] 5.65954e-06
TMEM60 [NCBI] 5.65954e-06
PION [NCBI] 5.65954e-06
TMEM114 [NCBI] 5.65954e-06
WEE2 [NCBI] 5.65954e-06
C7orf30 [NCBI] 5.65954e-06
SLC23A3 [NCBI] 5.65954e-06
C7orf41 [NCBI] 5.65954e-06
C7orf29 [NCBI] 5.65954e-06
FAM111B [NCBI] 5.65954e-06
KIAA1731 [NCBI] 5.65954e-06
RPL39L [NCBI] 5.65954e-06
CNPY1 [NCBI] 5.65954e-06
C7orf45 [NCBI] 5.65954e-06
ZNF789 [NCBI] 5.65954e-06
TGIF2LY [NCBI] 5.65954e-06
DNAH10 [NCBI] 5.65954e-06
FLJ23834 [NCBI] 5.65954e-06
KIAA0226 [NCBI] 5.65954e-06
POTEE [NCBI] 5.65954e-06
ANKMY2 [NCBI] 5.65954e-06
C1orf68 [NCBI] 5.6355e-06
TDRD6 [NCBI] 5.59194e-06
COL28A1 [NCBI] 5.59194e-06
UNC119B [NCBI] 5.54459e-06
FDXACB1 [NCBI] 5.54459e-06
C6orf35 [NCBI] 5.54459e-06
BTF3L4 [NCBI] 5.54459e-06
HHIPL2 [NCBI] 5.54459e-06
ZDHHC22 [NCBI] 5.54459e-06
KIAA1614 [NCBI] 5.54459e-06
ZNF594 [NCBI] 5.54459e-06
SH3PXD2B [NCBI] 5.54459e-06
ADAT2 [NCBI] 5.54459e-06
TMEM184A [NCBI] 5.54459e-06
C7orf53 [NCBI] 5.54459e-06
LOC751071 [NCBI] 5.47699e-06
C11orf41 [NCBI] 5.47699e-06
AMZ1 [NCBI] 5.47699e-06
ZNF498 [NCBI] 5.47699e-06
GPR146 [NCBI] 5.47699e-06
TET3 [NCBI] 5.47699e-06
AVL9 [NCBI] 5.47699e-06
GIMAP2 [NCBI] 5.47699e-06
SLC13A4 [NCBI] 5.47699e-06
TWISTNB [NCBI] 5.47699e-06
CCDC132 [NCBI] 5.47699e-06
MS4A15 [NCBI] 5.47699e-06
ZSWIM3 [NCBI] 5.47699e-06
RNF148 [NCBI] 5.47699e-06
FLJ36031 [NCBI] 5.47699e-06
GATAD1 [NCBI] 5.47699e-06
ZSWIM6 [NCBI] 5.47699e-06
TRYX3 [NCBI] 5.47699e-06
TMEM139 [NCBI] 5.47699e-06
GPR141 [NCBI] 5.47699e-06
MOSPD3 [NCBI] 5.47699e-06
UBE2S [NCBI] 5.47699e-06
TIGD2 [NCBI] 5.47699e-06
DUS4L [NCBI] 5.47699e-06
DGKI [NCBI] 5.47699e-06
C7orf23 [NCBI] 5.47699e-06
FAM50B [NCBI] 5.47699e-06
C7orf42 [NCBI] 5.47699e-06
CNPY4 [NCBI] 5.47699e-06
C1orf58 [NCBI] 5.47699e-06
DENND4B [NCBI] 5.47699e-06
SLC25A40 [NCBI] 5.47699e-06
C14orf172 [NCBI] 5.47699e-06
SLC37A3 [NCBI] 5.47699e-06
BUD31 [NCBI] 5.47699e-06
hCG_1776007 [NCBI] 5.47699e-06
SCRT1 [NCBI] 5.47699e-06
ZNF98 [NCBI] 5.45299e-06
DNAH17 [NCBI] 5.42313e-06
KIAA0467 [NCBI] 5.38539e-06
WDR60 [NCBI] 5.38539e-06
ASB10 [NCBI] 5.38539e-06
ZNF398 [NCBI] 5.38539e-06
ATXN1L [NCBI] 5.38539e-06
GIN1 [NCBI] 5.38539e-06
LRRC61 [NCBI] 5.38539e-06
ACN9 [NCBI] 5.38539e-06
TMUB1 [NCBI] 5.38539e-06
KCTD7 [NCBI] 5.38539e-06
FIGNL1 [NCBI] 5.38539e-06
PTCHD2 [NCBI] 5.38539e-06
ZNF658 [NCBI] 5.38539e-06
C7orf36 [NCBI] 5.33153e-06
NACA2 [NCBI] 5.33153e-06
GIMAP1 [NCBI] 5.33153e-06
SNX8 [NCBI] 5.33153e-06
LMOD2 [NCBI] 5.33153e-06
WDR45L [NCBI] 5.33153e-06
TMEM140 [NCBI] 5.33153e-06
UBE2D4 [NCBI] 5.33153e-06
ULK4 [NCBI] 5.33153e-06
TIGD1 [NCBI] 5.33153e-06
CLDN23 [NCBI] 5.33153e-06
GLI4 [NCBI] 5.33153e-06
ADCK2 [NCBI] 5.33153e-06
TGIF2LX [NCBI] 5.33153e-06
WIZ [NCBI] 5.33153e-06
C7orf38 [NCBI] 5.33153e-06
NDUFA4 [NCBI] 5.33153e-06
FAM133B [NCBI] 5.33153e-06
MEPCE [NCBI] 5.33153e-06
TCTA [NCBI] 5.33153e-06
KCTD1 [NCBI] 5.33153e-06
LHFPL3 [NCBI] 5.33153e-06
SERF1A [NCBI] 5.33153e-06
PTCD1 [NCBI] 5.33153e-06
UTP14C [NCBI] 5.33153e-06
GNAT3 [NCBI] 5.30646e-06
PSMG3 [NCBI] 5.28673e-06
C7orf10 [NCBI] 5.25536e-06
UFSP1 [NCBI] 5.25536e-06
SGK269 [NCBI] 5.25536e-06
GSG1 [NCBI] 5.25536e-06
GIMAP6 [NCBI] 5.25536e-06
PHLDB3 [NCBI] 5.25536e-06
REM2 [NCBI] 5.21056e-06
SNX10 [NCBI] 5.21056e-06
TMEM176A [NCBI] 5.21056e-06
RNF133 [NCBI] 5.21056e-06
RBMXL2 [NCBI] 5.21056e-06
TRIM4 [NCBI] 5.21056e-06
GIMAP7 [NCBI] 5.21056e-06
C17orf49 [NCBI] 5.21056e-06
SLC13A1 [NCBI] 5.21056e-06
ASZ1 [NCBI] 5.21056e-06
SCRN3 [NCBI] 5.21056e-06
ZNF282 [NCBI] 5.21056e-06
C20orf194 [NCBI] 5.21056e-06
ZNF394 [NCBI] 5.21056e-06
C5orf20 [NCBI] 5.21056e-06
FAM20C [NCBI] 5.21056e-06
TRIM69 [NCBI] 5.21056e-06
TSGA14 [NCBI] 5.21056e-06
EPDR1 [NCBI] 5.21056e-06
ASB4 [NCBI] 5.21056e-06
RPL10L [NCBI] 5.21056e-06
RPL36AL [NCBI] 5.21056e-06
CCDC136 [NCBI] 5.21056e-06
BCAS4 [NCBI] 5.21056e-06
MYO1G [NCBI] 5.21056e-06
FKBP9 [NCBI] 5.21056e-06
HCCA2 [NCBI] 5.21056e-06
WDFY4 [NCBI] 5.21056e-06
BAGE2 [NCBI] 5.21056e-06
RUNDC3B [NCBI] 5.21056e-06
TSPAN12 [NCBI] 5.21056e-06
FBXO10 [NCBI] 5.21056e-06
FERD3L [NCBI] 5.21056e-06
PALM2-AKAP2 [NCBI] 5.21056e-06
GIMAP8 [NCBI] 5.21056e-06
SEMA3D [NCBI] 5.21056e-06
IMPACT [NCBI] 5.21056e-06
GALNTL5 [NCBI] 5.21056e-06
KIAA0415 [NCBI] 5.21056e-06
FSCN3 [NCBI] 5.21056e-06
FKBP14 [NCBI] 5.21056e-06
CXorf36 [NCBI] 5.19015e-06
HOXA2 [NCBI] 5.19015e-06
HECW1 [NCBI] 5.17222e-06
ECE2 [NCBI] 5.17222e-06
CHCHD3 [NCBI] 5.17222e-06
TSPAN33 [NCBI] 5.17222e-06
NAP1L5 [NCBI] 5.14535e-06
GIGYF1 [NCBI] 5.10701e-06
JMJD2D [NCBI] 5.10701e-06
PARP12 [NCBI] 5.10701e-06
SLC12A9 [NCBI] 5.10701e-06
CROT [NCBI] 5.10701e-06
NPVF [NCBI] 5.10701e-06
TNRC18 [NCBI] 5.10701e-06
AKR1D1 [NCBI] 5.10701e-06
SLC47A2 [NCBI] 5.10701e-06
ATXN7L1 [NCBI] 5.10701e-06
NDUFB2 [NCBI] 5.10701e-06
RABGAP1L [NCBI] 5.10701e-06
ZNRF3 [NCBI] 5.10701e-06
STK17A [NCBI] 5.10701e-06
NEUROD6 [NCBI] 5.10701e-06
ZSCAN21 [NCBI] 5.10701e-06
FBXO24 [NCBI] 5.10701e-06
NOBOX [NCBI] 5.10701e-06
GGCT [NCBI] 5.10701e-06
EVX1 [NCBI] 5.10701e-06
WBSCR17 [NCBI] 5.10701e-06
CREB3L2 [NCBI] 5.10701e-06
AGAP3 [NCBI] 5.10701e-06
ZNF212 [NCBI] 5.10701e-06
RELN [NCBI] 5.10501e-06
HOXA6 [NCBI] 5.08251e-06
ZNF277 [NCBI] 5.08251e-06
GJC3 [NCBI] 5.07348e-06
INF2 [NCBI] 5.07348e-06
GPR22 [NCBI] 5.05001e-06
HIBADH [NCBI] 5.05001e-06
HMGXB4 [NCBI] 5.05001e-06
GALNT11 [NCBI] 5.05001e-06
OCM [NCBI] 5.05001e-06
MRPS33 [NCBI] 5.05001e-06
ZKSCAN5 [NCBI] 5.05001e-06
RBM11 [NCBI] 5.05001e-06
C7orf11 [NCBI] 5.05001e-06
UBE3C [NCBI] 5.05001e-06
EYS [NCBI] 5.03771e-06
BMPER [NCBI] 5.01691e-06
C7orf20 [NCBI] 5.01648e-06
BBS9 [NCBI] 5.01648e-06
SAMSN1 [NCBI] 5.01648e-06
CES3 [NCBI] 5.01648e-06
IMMP2L [NCBI] 5.01648e-06
OR2F1 [NCBI] 5.01648e-06
PABPC3 [NCBI] 5.01648e-06
BAIAP2L1 [NCBI] 5.01648e-06
UBL4A [NCBI] 5.01648e-06
DAGLB [NCBI] 5.01648e-06
CPA4 [NCBI] 5.01648e-06
AGFG2 [NCBI] 5.01648e-06
TAS2R40 [NCBI] 5.01648e-06
ALG13 [NCBI] 5.01648e-06
GLCCI1 [NCBI] 5.01648e-06
LRCH4 [NCBI] 5.01648e-06
TSC22D4 [NCBI] 5.01648e-06
BZW2 [NCBI] 5.01648e-06
HIG2 [NCBI] 5.01648e-06
CSAG2 [NCBI] 5.01648e-06
MRPL20 [NCBI] 5.01648e-06
AGR3 [NCBI] 5.01648e-06
CTTNBP2 [NCBI] 5.01648e-06
ELTD1 [NCBI] 5.01648e-06
NCAPG2 [NCBI] 5.01648e-06
AUTS2 [NCBI] 4.99937e-06
ZNF3 [NCBI] 4.99937e-06
RGSL1 [NCBI] 4.99937e-06
MRPS17 [NCBI] 4.9867e-06
TMEM106B [NCBI] 4.96584e-06
CALN1 [NCBI] 4.96584e-06
GAL3ST4 [NCBI] 4.93606e-06
CGB2 [NCBI] 4.93606e-06
RAPGEF5 [NCBI] 4.93606e-06
NXPH1 [NCBI] 4.93606e-06
ARL4A [NCBI] 4.93606e-06
TAS2R60 [NCBI] 4.93606e-06
PLXNA4 [NCBI] 4.93606e-06
hCG_20857 [NCBI] 4.93606e-06
ZC3H11A [NCBI] 4.93606e-06
C7orf43 [NCBI] 4.93606e-06
SEMA3E [NCBI] 4.93606e-06
BHLHB8 [NCBI] 4.93606e-06
RNF32 [NCBI] 4.93606e-06
CHST12 [NCBI] 4.93606e-06
FAM62B [NCBI] 4.93606e-06
UNKL [NCBI] 4.92028e-06
ZMIZ2 [NCBI] 4.90927e-06
NPTX2 [NCBI] 4.90927e-06
ZKSCAN1 [NCBI] 4.90927e-06
MRPL32 [NCBI] 4.90927e-06
PILRA [NCBI] 4.90927e-06
MRPS24 [NCBI] 4.90927e-06
C1GALT1 [NCBI] 4.8905e-06
SATB2 [NCBI] 4.8905e-06
DNAJC14 [NCBI] 4.8905e-06
DGKB [NCBI] 4.8905e-06
SLC35B4 [NCBI] 4.8905e-06
FAM126A [NCBI] 4.8905e-06
LMTK2 [NCBI] 4.8905e-06
CDY2B [NCBI] 4.86371e-06
POP7 [NCBI] 4.86371e-06
CLEC5A [NCBI] 4.86371e-06
RAVER1 [NCBI] 4.86371e-06
MAP3K13 [NCBI] 4.86371e-06
FAM50A [NCBI] 4.86371e-06
TMED4 [NCBI] 4.86371e-06
APOBEC3H [NCBI] 4.86371e-06
ZDHHC4 [NCBI] 4.86371e-06
AP4M1 [NCBI] 4.86371e-06
PDHA2 [NCBI] 4.86371e-06
KDELR2 [NCBI] 4.82231e-06
LIPH [NCBI] 4.82231e-06
PPP1R9A [NCBI] 4.82231e-06
TMEM130 [NCBI] 4.82231e-06
RP9 [NCBI] 4.82231e-06
GNG7 [NCBI] 4.82231e-06
ITGB8 [NCBI] 4.79796e-06
ZNF423 [NCBI] 4.79796e-06
AEBP1 [NCBI] 4.79796e-06
GIMAP4 [NCBI] 4.79796e-06
GAL3ST2 [NCBI] 4.79796e-06
ZNF655 [NCBI] 4.79796e-06
LSM5 [NCBI] 4.79796e-06
ARPC1A [NCBI] 4.79796e-06
GPC2 [NCBI] 4.79796e-06
PILRB [NCBI] 4.79796e-06
OPN1SW [NCBI] 4.79796e-06
SAMD9 [NCBI] 4.79796e-06
SNX15 [NCBI] 4.78437e-06
PNPLA8 [NCBI] 4.77565e-06
MAGEL2 [NCBI] 4.77565e-06
AGK [NCBI] 4.76002e-06
BCAS3 [NCBI] 4.76002e-06
PRUNE2 [NCBI] 4.76002e-06
CDRT1 [NCBI] 4.75505e-06
TNPO3 [NCBI] 4.73771e-06
USP24 [NCBI] 4.73771e-06
BET1 [NCBI] 4.73771e-06
JMJD1B [NCBI] 4.73771e-06
CTAGE5 [NCBI] 4.73771e-06
CGB1 [NCBI] 4.73771e-06
ACTL6B [NCBI] 4.73771e-06
GCC1 [NCBI] 4.73771e-06
GIMAP5 [NCBI] 4.73771e-06
OR51E2 [NCBI] 4.73771e-06
NUPL2 [NCBI] 4.73771e-06
PFTK1 [NCBI] 4.73771e-06
ZC3HAV1 [NCBI] 4.73771e-06
MPP6 [NCBI] 4.73771e-06
TBRG4 [NCBI] 4.73771e-06
STARD3NL [NCBI] 4.73771e-06
JMJD2B [NCBI] 4.72501e-06
TSPAN13 [NCBI] 4.71711e-06
GNG11 [NCBI] 4.71711e-06
CDCA7L [NCBI] 4.71711e-06
GDI2 [NCBI] 4.69799e-06
CPSF4 [NCBI] 4.6821e-06
CDY1B [NCBI] 4.6821e-06
AASS [NCBI] 4.6821e-06
LBH [NCBI] 4.6821e-06
PURB [NCBI] 4.6821e-06
TBX20 [NCBI] 4.6821e-06
TFEC [NCBI] 4.6821e-06
CYTH3 [NCBI] 4.6821e-06
ABCF2 [NCBI] 4.68015e-06
CAPZA2 [NCBI] 4.68015e-06
ABCB5 [NCBI] 4.68015e-06
MICAL3 [NCBI] 4.67019e-06
SFTPA1 [NCBI] 4.66298e-06
PADI3 [NCBI] 4.64959e-06
TAS2R3 [NCBI] 4.64959e-06
TPST1 [NCBI] 4.64959e-06
SOSTDC1 [NCBI] 4.63047e-06
OSBPL1A [NCBI] 4.63047e-06
MTA3 [NCBI] 4.63047e-06
CPA1 [NCBI] 4.63047e-06
COG8 [NCBI] 4.63047e-06
DPPA3 [NCBI] 4.63047e-06
SEMA3C [NCBI] 4.63047e-06
ZFP42 [NCBI] 4.63047e-06
SYPL1 [NCBI] 4.63047e-06
ATP6V1F [NCBI] 4.62842e-06
TAS2R5 [NCBI] 4.60014e-06
FIG4 [NCBI] 4.60014e-06
JTV1 [NCBI] 4.5823e-06
CPVL [NCBI] 4.5823e-06
DYNC1I1 [NCBI] 4.5823e-06
TPK1 [NCBI] 4.5823e-06
GNGT1 [NCBI] 4.56558e-06
MKLN1 [NCBI] 4.56558e-06
ATP5J2 [NCBI] 4.56558e-06
FASTK [NCBI] 4.55386e-06
MTMR3 [NCBI] 4.55386e-06
ARS2 [NCBI] 4.55386e-06
BAZ1A [NCBI] 4.53714e-06
SUPT3H [NCBI] 4.53714e-06
LSM8 [NCBI] 4.53714e-06
RARRES2 [NCBI] 4.53714e-06
UBE2H [NCBI] 4.53714e-06
JMJD2C [NCBI] 4.5271e-06
PADI2 [NCBI] 4.5214e-06
DDX56 [NCBI] 4.5214e-06
PCLO [NCBI] 4.5214e-06
NARG1 [NCBI] 4.50653e-06
API5 [NCBI] 4.49464e-06
OSBPL3 [NCBI] 4.49464e-06
CAMLG [NCBI] 4.49464e-06
SMARCD3 [NCBI] 4.49464e-06
CIP29 [NCBI] 4.49464e-06
EIF2AK1 [NCBI] 4.49464e-06
BPGM [NCBI] 4.49464e-06
LARS [NCBI] 4.48512e-06
EPC1 [NCBI] 4.47977e-06
MBTPS2 [NCBI] 4.47977e-06
BET1L [NCBI] 4.45451e-06
SKAP2 [NCBI] 4.45451e-06
GSTK1 [NCBI] 4.45451e-06
CDY2A [NCBI] 4.45451e-06
PRKACG [NCBI] 4.45232e-06
STEAP1 [NCBI] 4.42706e-06
SSBP1 [NCBI] 4.42706e-06
GLUD2 [NCBI] 4.42706e-06
ACSL3 [NCBI] 4.41649e-06
ARPC1B [NCBI] 4.41432e-06
DNAJB9 [NCBI] 4.39375e-06
LRRC4 [NCBI] 4.39375e-06
GARS [NCBI] 4.39375e-06
ARF5 [NCBI] 4.39038e-06
SLCO1A2 [NCBI] 4.39038e-06
ATP6V0A4 [NCBI] 4.39038e-06
SRP14 [NCBI] 4.38038e-06
POLD2 [NCBI] 4.38038e-06
CDY1 [NCBI] 4.38038e-06
YKT6 [NCBI] 4.38038e-06
COPG2 [NCBI] 4.36764e-06
SYMPK [NCBI] 4.36764e-06
SPAM1 [NCBI] 4.34599e-06
CLDN12 [NCBI] 4.34599e-06
EIF4H [NCBI] 4.33383e-06
HTR5A [NCBI] 4.33383e-06
BAGE [NCBI] 4.33271e-06
ADCY1 [NCBI] 4.3222e-06
NNT [NCBI] 4.3222e-06
SRXN1 [NCBI] 4.31316e-06
EIF3B [NCBI] 4.31316e-06
OPN1LW [NCBI] 4.30153e-06
ST7 [NCBI] 4.29339e-06
PDIA4 [NCBI] 4.29339e-06
MTERF [NCBI] 4.28176e-06
MEOX2 [NCBI] 4.27445e-06
NACA [NCBI] 4.27062e-06
RPA3 [NCBI] 4.26282e-06
PACRG [NCBI] 4.26282e-06
FAU [NCBI] 4.25992e-06
GPR37 [NCBI] 4.25992e-06
HOXA3 [NCBI] 4.25627e-06
SHFM1 [NCBI] 4.25627e-06
P53AIP1 [NCBI] 4.25168e-06
TRAT1 [NCBI] 4.24964e-06
DNAJB6 [NCBI] 4.24098e-06
CHN2 [NCBI] 4.2335e-06
LMBR1 [NCBI] 4.22716e-06
LARGE [NCBI] 4.2228e-06
TRIM24 [NCBI] 4.2228e-06
MAFK [NCBI] 4.2228e-06
DPP3 [NCBI] 4.21124e-06
JMJD2A [NCBI] 4.20532e-06
BRF1 [NCBI] 4.19504e-06
TRIP6 [NCBI] 4.19504e-06
JAZF1 [NCBI] 4.19409e-06
AGR2 [NCBI] 4.19306e-06
TES [NCBI] 4.18848e-06
EEF1G [NCBI] 4.18513e-06
HIST2H2AA3 [NCBI] 4.1782e-06
CCM2 [NCBI] 4.17558e-06
NUB1 [NCBI] 4.17558e-06
GPNMB [NCBI] 4.17558e-06
EPHB6 [NCBI] 4.16636e-06
ORC5L [NCBI] 4.15874e-06
SEMA4D [NCBI] 4.15874e-06
MEST [NCBI] 4.15206e-06
TAS2R38 [NCBI] 4.14251e-06
SNURF [NCBI] 4.14251e-06
FGL2 [NCBI] 4.13199e-06
TAX1BP1 [NCBI] 4.10871e-06
RAMP3 [NCBI] 4.10009e-06
IFRD1 [NCBI] 4.09356e-06
CALU [NCBI] 4.09356e-06
AHRR [NCBI] 4.07891e-06
RBMX [NCBI] 4.07029e-06
CNTNAP2 [NCBI] 4.06813e-06
UPRT [NCBI] 4.05383e-06
DBNL [NCBI] 4.04773e-06
HOXA1 [NCBI] 4.03758e-06
IGF2BP3 [NCBI] 4.02949e-06
PDK4 [NCBI] 4.0125e-06
ABP1 [NCBI] 4.00948e-06
ARD1A [NCBI] 4.00464e-06
DLD [NCBI] 3.997e-06
CHD3 [NCBI] 3.99166e-06
MAGI2 [NCBI] 3.98957e-06
RPS3A [NCBI] 3.98402e-06
COPS6 [NCBI] 3.98402e-06
TRRAP [NCBI] 3.9714e-06
SMURF1 [NCBI] 3.96937e-06
SART1 [NCBI] 3.96178e-06
RAD21 [NCBI] 3.95912e-06
PPP1R3A [NCBI] 3.95675e-06
GRM3 [NCBI] 3.95675e-06
AMPH [NCBI] 3.95675e-06
HOXA7 [NCBI] 3.95481e-06
ASNS [NCBI] 3.95169e-06
EXOC4 [NCBI] 3.94447e-06
COMMD1 [NCBI] 3.94447e-06
FSCN1 [NCBI] 3.93661e-06
FZD1 [NCBI] 3.92549e-06
HUS1 [NCBI] 3.92549e-06
CRHR2 [NCBI] 3.92549e-06
IMPDH2 [NCBI] 3.91195e-06
SMARCA5 [NCBI] 3.90698e-06
NPSR1 [NCBI] 3.90698e-06
DGAT1 [NCBI] 3.90543e-06
SMC3 [NCBI] 3.88895e-06
PEG3 [NCBI] 3.88895e-06
ELMO1 [NCBI] 3.88455e-06
GHRHR [NCBI] 3.88243e-06
ATRIP [NCBI] 3.88243e-06
PCSK7 [NCBI] 3.86986e-06
GK [NCBI] 3.86499e-06
GUSB [NCBI] 3.86499e-06
ATG16L1 [NCBI] 3.86054e-06
GLUD1 [NCBI] 3.8527e-06
AZGP1 [NCBI] 3.85213e-06
NUDT1 [NCBI] 3.84998e-06
ABCB4 [NCBI] 3.83595e-06
CBX3 [NCBI] 3.82101e-06
SMC1A [NCBI] 3.82101e-06
CARD11 [NCBI] 3.81889e-06
ARHGEF7 [NCBI] 3.80498e-06
PRKAG1 [NCBI] 3.79918e-06
EPHB4 [NCBI] 3.79256e-06
VIPR2 [NCBI] 3.7923e-06
PRDX5 [NCBI] 3.78931e-06
GAP43 [NCBI] 3.78931e-06
PIP5K1A [NCBI] 3.78362e-06
PSMA2 [NCBI] 3.77965e-06
SLC25A13 [NCBI] 3.77713e-06
HOXA11 [NCBI] 3.776e-06
IMPDH1 [NCBI] 3.77396e-06
CAMK2B [NCBI] 3.76451e-06
PRKAG2 [NCBI] 3.76451e-06
PON3 [NCBI] 3.76294e-06
CAV2 [NCBI] 3.74218e-06
GNA12 [NCBI] 3.73888e-06
WNT2 [NCBI] 3.73515e-06
AKAP9 [NCBI] 3.7285e-06
ETV1 [NCBI] 3.72457e-06
INSIG1 [NCBI] 3.71943e-06
PEX1 [NCBI] 3.71567e-06
DLX5 [NCBI] 3.71567e-06
NPC1L1 [NCBI] 3.71053e-06
USP9Y [NCBI] 3.69837e-06
RPSA [NCBI] 3.69092e-06
HOXA5 [NCBI] 3.68696e-06
TAF6 [NCBI] 3.67484e-06
GSTT2 [NCBI] 3.65228e-06
RNASEH2A [NCBI] 3.64418e-06
PSMC2 [NCBI] 3.63957e-06
PAX4 [NCBI] 3.63505e-06
CALCR [NCBI] 3.62709e-06
GPER [NCBI] 3.62264e-06
TGIF1 [NCBI] 3.61926e-06
CBX5 [NCBI] 3.61158e-06
CHRM3 [NCBI] 3.60612e-06
SEMA3A [NCBI] 3.5942e-06
ADCYAP1R1 [NCBI] 3.5936e-06
PURA [NCBI] 3.59087e-06
ACCN3 [NCBI] 3.59003e-06
TRPV6 [NCBI] 3.57835e-06
RBMY1A1 [NCBI] 3.57612e-06
RP2 [NCBI] 3.57612e-06
PCBP2 [NCBI] 3.54931e-06
PCBP1 [NCBI] 3.53829e-06
TRPV5 [NCBI] 3.533e-06
CUL1 [NCBI] 3.53038e-06
IRF5 [NCBI] 3.5235e-06
PLA2G7 [NCBI] 3.50835e-06
CHRM2 [NCBI] 3.50796e-06
PTPN12 [NCBI] 3.5062e-06
DAOA [NCBI] 3.50493e-06
CYCS [NCBI] 3.50239e-06
KCND2 [NCBI] 3.49863e-06
PRKAR2B [NCBI] 3.48469e-06
RALA [NCBI] 3.47548e-06
CDC2L2 [NCBI] 3.46919e-06
TAC1 [NCBI] 3.46388e-06
NAMPT [NCBI] 3.44174e-06
RBBP4 [NCBI] 3.43997e-06
MUC5AC [NCBI] 3.43148e-06
TNFRSF6B [NCBI] 3.40991e-06
HIPK2 [NCBI] 3.40853e-06
HRH4 [NCBI] 3.40378e-06
AKR1B1 [NCBI] 3.39543e-06
HOXA13 [NCBI] 3.3938e-06
PSMD4 [NCBI] 3.38821e-06
IL11RA [NCBI] 3.38338e-06
TNFRSF25 [NCBI] 3.36973e-06
CYP3A7 [NCBI] 3.36973e-06
GALT [NCBI] 3.36427e-06
ZYX [NCBI] 3.32477e-06
NRF1 [NCBI] 3.3095e-06
PRSS2 [NCBI] 3.29816e-06
FOXP2 [NCBI] 3.29179e-06
SCNN1B [NCBI] 3.28962e-06
KRIT1 [NCBI] 3.28739e-06
RHEB [NCBI] 3.27556e-06
SMO [NCBI] 3.27278e-06
SFRP1 [NCBI] 3.25046e-06
HLA-F [NCBI] 3.24317e-06
PODXL [NCBI] 3.23757e-06
PMAIP1 [NCBI] 3.20781e-06
RPL4 [NCBI] 3.20094e-06
MTPN [NCBI] 3.197e-06
SP100 [NCBI] 3.18598e-06
PTPRZ1 [NCBI] 3.17909e-06
EN2 [NCBI] 3.17568e-06
TDGF1 [NCBI] 3.16798e-06
CENPC1 [NCBI] 3.1587e-06
IKZF1 [NCBI] 3.15404e-06
MCM7 [NCBI] 3.14766e-06
PIP [NCBI] 3.14414e-06
NAP1L1 [NCBI] 3.12945e-06
ZFY [NCBI] 3.10732e-06
HIF1A [NCBI] 3.10179e-06
ATF3 [NCBI] 3.08805e-06
NEDD8 [NCBI] 3.06713e-06
EZH2 [NCBI] 3.04235e-06
CHAF1A [NCBI] 3.03735e-06
NAIP [NCBI] 3.02206e-06
SCD [NCBI] 3.01341e-06
PRSS1 [NCBI] 3.00731e-06
AQP1 [NCBI] 2.99611e-06
RPP14 [NCBI] 2.98945e-06
MAP2K3 [NCBI] 2.97804e-06
CENPB [NCBI] 2.97526e-06
CD36 [NCBI] 2.9591e-06
HMGB1 [NCBI] 2.9579e-06
PPIA [NCBI] 2.95779e-06
FGF8 [NCBI] 2.95734e-06
ERCC4 [NCBI] 2.9554e-06
NOD1 [NCBI] 2.95352e-06
HDAC2 [NCBI] 2.94462e-06
RBPJ [NCBI] 2.93734e-06
DDC [NCBI] 2.92138e-06
GCK [NCBI] 2.91121e-06
CTAGE1 [NCBI] 2.88988e-06
RIPK1 [NCBI] 2.88878e-06
GDI1 [NCBI] 2.87166e-06
GLI3 [NCBI] 2.86388e-06
TAGLN [NCBI] 2.86004e-06
PIK3CG [NCBI] 2.84856e-06
TFPI2 [NCBI] 2.82234e-06
TWIST1 [NCBI] 2.7892e-06
TSC2 [NCBI] 2.77523e-06
INHBA [NCBI] 2.76177e-06
KCNH2 [NCBI] 2.72528e-06
ATP7A [NCBI] 2.70443e-06
DNASE2B [NCBI] 2.67799e-06
IGFBP1 [NCBI] 2.58999e-06
NGFR [NCBI] 2.58047e-06
CACNA1A [NCBI] 2.55451e-06
POU5F1 [NCBI] 2.54196e-06
CDK6 [NCBI] 2.48947e-06
MITF [NCBI] 2.464577e-06
UBE2I [NCBI] 2.455487e-06
ADAR [NCBI] 2.452722e-06
AXIN1 [NCBI] 2.447967e-06
MLX [NCBI] 2.41672e-06
T [NCBI] 2.407712e-06
DIABLO [NCBI] 2.401021e-06
IRS2 [NCBI] 2.381129e-06
GHR [NCBI] 2.356087e-06
IGFBP3 [NCBI] 2.347837e-06
INPP5D [NCBI] 2.347812e-06
CBX4 [NCBI] 2.345617e-06
PTN [NCBI] 2.327867e-06
ERCC1 [NCBI] 2.284602e-06
XRCC1 [NCBI] 2.250609e-06
CFTR [NCBI] 2.18721e-06
TLR9 [NCBI] 2.165294e-06
F8 [NCBI] 2.157637e-06
PXN [NCBI] 2.147141e-06
RAC1 [NCBI] 2.13803e-06
CYP3A5 [NCBI] 2.131691e-06
SNAI2 [NCBI] 2.113287e-06
CDK5 [NCBI] 2.112189e-06
JAG1 [NCBI] 2.089275e-06
MECP2 [NCBI] 2.086575e-06
HNF1B [NCBI] 2.065186e-06
LEP [NCBI] 2.019355e-06
TERT [NCBI] 2.013701e-06
TROVE2 [NCBI] 2.007637e-06
SHH [NCBI] 1.991089e-06
HNF1A [NCBI] 1.980542e-06
BRCA2 [NCBI] 1.979764e-06
SPI1 [NCBI] 1.944628e-06
BTK [NCBI] 1.879837e-06
PON1 [NCBI] 1.873108e-06
CAV1 [NCBI] 1.863776e-06
IGF1 [NCBI] 1.857554e-06
CHEK2 [NCBI] 1.829899e-06
MLL [NCBI] 1.824694e-06
BRAF [NCBI] 1.792165e-06
ABCB1 [NCBI] 1.695453e-06
NFKB1 [NCBI] 1.638262e-06
RAG1 [NCBI] 1.618039e-06
BRCA1 [NCBI] 1.613548e-06
AHR [NCBI] 1.587627e-06
CD68 [NCBI] 1.544794e-06
G6PD [NCBI] 1.525549e-06
HLA-DRB1 [NCBI] 1.381782e-06
IL6 [NCBI] 1.271309e-06
CYP3A4 [NCBI] 1.187331e-06
MBP [NCBI] 1.023611e-06
HGF [NCBI] 9.87966e-07
EPO [NCBI] 8.24355e-07
ACHE [NCBI] 7.45576e-07
NPY [NCBI] 6.52727e-07
EGF [NCBI] 1.923496e-07
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
ARVD5 [NCBI] 0.00443676
LRE1 [NCBI] 0.000654011
glycerol kinase, testicular, type a [NCBI] 0.000364574
glycerol kinase, testicular, type b [NCBI] 0.000364574
CMT4J [NCBI] 0.000364574
AH [NCBI] 0.000282876
caudal duplication anomaly [NCBI] 0.000268276
ATCAY [NCBI] 0.000266926
twinning, monozygotic [NCBI] 0.000263575
charge syndrome [NCBI] 0.0002021575
PWS [NCBI] 0.0001819648
sotos syndrome [NCBI] 0.0001750237
HNPP [NCBI] 0.0001687635
FCMD [NCBI] 0.0001625764
CMT1A [NCBI] 0.0001486191
SMS [NCBI] 0.0001363948
GLUD2 [NCBI] 0.0001361529
PEG10 [NCBI] 0.0001290797
FKTN [NCBI] 0.0001218485
CHS [NCBI] 0.0001100939
CBX5 [NCBI] 0.0001099193
TPRXL [NCBI] 9.14014e-05
DPRX [NCBI] 9.14014e-05
ARGFX [NCBI] 9.14014e-05
DUXA [NCBI] 9.14014e-05
TGIF2LX [NCBI] 9.14014e-05
heterogeneous nuclear ribonucleoprotein g-t [NCBI] 9.14014e-05
RNF32 [NCBI] 9.14014e-05
C7ORF13 [NCBI] 9.14014e-05
JMJD2D [NCBI] 9.14014e-05
TGIF2LY [NCBI] 9.14014e-05
UBL4B [NCBI] 9.14014e-05
TPRX1 [NCBI] 9.14014e-05
RNY5 [NCBI] 7.57337e-05
kiaa0274 [NCBI] 7.57337e-05
KCNG2 [NCBI] 7.57337e-05
LRE2 [NCBI] 7.57337e-05
EIF2S3 [NCBI] 7.57337e-05
JMJD2B [NCBI] 7.57337e-05
phosphoglycerate mutase family 3 [NCBI] 7.57337e-05
SCAND2 [NCBI] 7.57337e-05
caytaxin [NCBI] 7.26226e-05
RNY4 [NCBI] 6.98222e-05
MARK1 [NCBI] 6.98222e-05
PRKACG [NCBI] 6.78025e-05
FAU [NCBI] 6.78025e-05
PPIA [NCBI] 6.72248e-05
LIPH [NCBI] 6.59844e-05
RNY1 [NCBI] 6.59844e-05
JMJD2C [NCBI] 6.59844e-05
GDI2 [NCBI] 6.59844e-05
RNY3 [NCBI] 6.59844e-05
prostate-, ovary-, testis-, and placenta-expressed gene on chromosome 2 [NCBI] 6.59844e-05
SENP2 [NCBI] 6.4483e-05
CFDP1 [NCBI] 6.31316e-05
JMJD2A [NCBI] 6.31316e-05
piwi-like 2: piwil2 [NCBI] 6.31316e-05
MAP3K13 [NCBI] 6.31316e-05
TRIM5 [NCBI] 6.31316e-05
CENPB [NCBI] 6.08589e-05
HELLS [NCBI] 6.08589e-05
DNMT3L [NCBI] 5.89694e-05
QKI [NCBI] 5.89694e-05
HEMB [NCBI] 5.84466e-05
ERV1 [NCBI] 5.73748e-05
SMARCA2 [NCBI] 5.59392e-05
RAD21 [NCBI] 5.59392e-05
TDGF1 [NCBI] 5.59392e-05
XRCC1 [NCBI] 5.52787e-05
CENPA [NCBI] 5.35552e-05
PCBP2 [NCBI] 5.25296e-05
SILV [NCBI] 5.20351e-05
LAMR1 [NCBI] 5.0723e-05
APOBEC3G [NCBI] 4.78021e-05
USH1C [NCBI] 4.71772e-05
MIF [NCBI] 4.67057e-05
ASIP [NCBI] 4.49779e-05
RAG1 [NCBI] 3.92432e-05
GK [NCBI] 3.86926e-05
RP2 [NCBI] 3.78359e-05
HMGB1 [NCBI] 3.42006e-05
PARG [NCBI] 3.39696e-05
ATF3 [NCBI] 3.37455e-05
SPTA1 [NCBI] 3.32996e-05
GNAS [NCBI] 2.77924e-05
MITF [NCBI] 2.55633e-05
TBP [NCBI] 2.44514e-05
NGFR [NCBI] 2.33094e-05
TERT [NCBI] 2.29919e-05
hemophilia a [NCBI] 2.24981e-05
DNMT1 [NCBI] 2.18791e-05
NF1 [NCBI] 1.927104e-05
GHR [NCBI] 1.736043e-05
PMCH [NCBI] 1.501824e-05
EGF [NCBI] 1.293031e-05
G6PD [NCBI] 3.61808e-06
RA [NCBI] 1.404985e-06
MBP [NCBI] 5.0494e-07
EPO [NCBI] 4.2140215e-09
Database Center for Life Science