Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Neural Cell Adhesion Molecules [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
MS [NCBI] 0.00022359
MCAM [NCBI] 0.000205011
NCAM1 [NCBI] 0.000102084
L1CAM [NCBI] 7.24415e-05
CNTN2 [NCBI] 4.32297e-05
SIRPA [NCBI] 4.06226e-05
ST8SIA4 [NCBI] 2.92992e-05
CNTN1 [NCBI] 2.72705e-05
CD47 [NCBI] 2.25481e-05
GFAP [NCBI] 2.11829e-05
CD164 [NCBI] 2.04604e-05
ST8SIA2 [NCBI] 1.6508e-05
CHL1 [NCBI] 1.39579e-05
TYRO3 [NCBI] 1.23304e-05
PLXNB3 [NCBI] 1.22032e-05
FYN [NCBI] 1.18993e-05
PTPN6 [NCBI] 1.18272e-05
NCAM2 [NCBI] 1.03142e-05
ICAM5 [NCBI] 1.02647e-05
NCAN [NCBI] 1.02363e-05
BDNF [NCBI] 1.00204e-05
NRCAM [NCBI] 9.76611e-06
NOG [NCBI] 9.30868e-06
MERTK [NCBI] 7.58897e-06
CNTF [NCBI] 7.39029e-06
PTPN11 [NCBI] 7.35299e-06
SIRPB1 [NCBI] 7.11814e-06
LIF [NCBI] 6.84785e-06
NGF [NCBI] 6.82237e-06
OPCML [NCBI] 6.74805e-06
NFASC [NCBI] 6.74805e-06
PAX6 [NCBI] 5.93538e-06
GDNF [NCBI] 5.81428e-06
SIRPG [NCBI] 5.57553e-06
PTPRZ1 [NCBI] 5.06343e-06
CD68 [NCBI] 5.03872e-06
OMP [NCBI] 4.75438e-06
RELN [NCBI] 4.57949e-06
PTK2 [NCBI] 4.39443e-06
NRTN [NCBI] 4.06169e-06
RGMB [NCBI] 3.96585e-06
CDH15 [NCBI] 3.95396e-06
SDK2 [NCBI] 3.74576e-06
CUX2 [NCBI] 3.74576e-06
ST8SIA5 [NCBI] 3.74576e-06
NEGR1 [NCBI] 3.74576e-06
HNT [NCBI] 3.59077e-06
B3GAT2 [NCBI] 3.52748e-06
TTC12 [NCBI] 3.52748e-06
FGFR4 [NCBI] 3.41948e-06
CDH2 [NCBI] 3.40249e-06
CHST10 [NCBI] 3.29055e-06
DCC [NCBI] 3.26402e-06
CD24 [NCBI] 3.26402e-06
TNR [NCBI] 3.21905e-06
SEMA5A [NCBI] 3.1866e-06
DPYSL3 [NCBI] 3.04866e-06
FGFR1 [NCBI] 2.96895e-06
DLX3 [NCBI] 2.95609e-06
BSG [NCBI] 2.92792e-06
PAX3 [NCBI] 2.82704e-06
STAT3 [NCBI] 2.8023e-06
GFRA1 [NCBI] 2.75655e-06
ANKK1 [NCBI] 2.75655e-06
NTN1 [NCBI] 2.74738e-06
SPN [NCBI] 2.70922e-06
GAS6 [NCBI] 2.7031e-06
ANK2 [NCBI] 2.65453e-06
ANK1 [NCBI] 2.46193e-06
ALCAM [NCBI] 2.43056e-06
FRS2 [NCBI] 2.37976e-06
S100A8 [NCBI] 2.3594e-06
MAG [NCBI] 2.31472e-06
S100A9 [NCBI] 2.31472e-06
IL6ST [NCBI] 2.28956e-06
TYROBP [NCBI] 2.13921e-06
TH [NCBI] 1.98759e-06
DDC [NCBI] 1.96817e-06
ABCD1 [NCBI] 1.96501e-06
CSNK1A1L [NCBI] 1.92198e-06
GRB2 [NCBI] 1.91499e-06
PAX2 [NCBI] 1.91108e-06
CD163 [NCBI] 1.87799e-06
TF [NCBI] 1.84104e-06
SIRPB2 [NCBI] 1.83109e-06
AMIGO1 [NCBI] 1.83109e-06
MUSK [NCBI] 1.82953e-06
ITGAV [NCBI] 1.8271e-06
MBP [NCBI] 1.80129e-06
LIFR [NCBI] 1.76542e-06
D4S234E [NCBI] 1.76352e-06
AMIGO3 [NCBI] 1.76352e-06
LAMB4 [NCBI] 1.76352e-06
TMEM187 [NCBI] 1.76352e-06
NEFM [NCBI] 1.76113e-06
SNAP25 [NCBI] 1.759e-06
KLRD1 [NCBI] 1.73004e-06
DTX3 [NCBI] 1.70968e-06
SDK1 [NCBI] 1.70968e-06
NGFR [NCBI] 1.68755e-06
ST8SIA3 [NCBI] 1.6649e-06
GPR123 [NCBI] 1.6649e-06
DUSP14 [NCBI] 1.6649e-06
LAGE3 [NCBI] 1.6649e-06
MAGEA3 [NCBI] 1.64145e-06
GAL3ST3 [NCBI] 1.62658e-06
AMIGO2 [NCBI] 1.62658e-06
SOD1 [NCBI] 1.61572e-06
SYNC [NCBI] 1.59308e-06
LSAMP [NCBI] 1.56332e-06
DAG1 [NCBI] 1.55142e-06
MYOD1 [NCBI] 1.54435e-06
RIT2 [NCBI] 1.53655e-06
CRBN [NCBI] 1.53655e-06
TUBB2B [NCBI] 1.53655e-06
GAL3ST2 [NCBI] 1.51222e-06
CLSTN1 [NCBI] 1.51222e-06
DTX1 [NCBI] 1.51222e-06
NDFIP1 [NCBI] 1.51222e-06
NQO1 [NCBI] 1.4923e-06
EPHA6 [NCBI] 1.48993e-06
MYLIP [NCBI] 1.48993e-06
ADAM23 [NCBI] 1.48993e-06
ROBO3 [NCBI] 1.48993e-06
MAP2 [NCBI] 1.4835e-06
FGF2 [NCBI] 1.48225e-06
DRD2 [NCBI] 1.47977e-06
KRT7 [NCBI] 1.47853e-06
BOC [NCBI] 1.46936e-06
DPYSL4 [NCBI] 1.46936e-06
SPON1 [NCBI] 1.46936e-06
JAK3 [NCBI] 1.46875e-06
NRXN2 [NCBI] 1.45026e-06
PXN [NCBI] 1.43251e-06
NRXN3 [NCBI] 1.43244e-06
DTX2 [NCBI] 1.43244e-06
PCNA [NCBI] 1.41806e-06
PMP22 [NCBI] 1.41805e-06
FRS3 [NCBI] 1.41574e-06
SCGB1A1 [NCBI] 1.40828e-06
MFRP [NCBI] 1.40002e-06
PSPN [NCBI] 1.40002e-06
CHGA [NCBI] 1.39553e-06
NOTCH1 [NCBI] 1.38721e-06
IGSF1 [NCBI] 1.38518e-06
MECP2 [NCBI] 1.38106e-06
SLC22A18 [NCBI] 1.37112e-06
BASP1 [NCBI] 1.37112e-06
ABCG4 [NCBI] 1.37112e-06
NEFH [NCBI] 1.37097e-06
STX12 [NCBI] 1.34505e-06
NDUFV2 [NCBI] 1.33291e-06
ST8SIA1 [NCBI] 1.32131e-06
NID2 [NCBI] 1.31019e-06
PTPRB [NCBI] 1.29951e-06
ESM1 [NCBI] 1.28925e-06
ARTN [NCBI] 1.28925e-06
DPP6 [NCBI] 1.28925e-06
ROBO1 [NCBI] 1.27937e-06
ALX4 [NCBI] 1.27937e-06
PHLDA2 [NCBI] 1.27937e-06
BACH2 [NCBI] 1.27937e-06
NRXN1 [NCBI] 1.26984e-06
SPARCL1 [NCBI] 1.26984e-06
NAB2 [NCBI] 1.25175e-06
NLGN4X [NCBI] 1.24315e-06
SLIT1 [NCBI] 1.24315e-06
DPYSL5 [NCBI] 1.24315e-06
RUNX1 [NCBI] 1.24062e-06
PDGFA [NCBI] 1.23222e-06
SHANK3 [NCBI] 1.22674e-06
CEACAM3 [NCBI] 1.22674e-06
ARD1A [NCBI] 1.2189e-06
EPHB1 [NCBI] 1.2189e-06
MFI2 [NCBI] 1.21128e-06
EPHA4 [NCBI] 1.21128e-06
CFP [NCBI] 1.20388e-06
GJB1 [NCBI] 1.20355e-06
PVRL1 [NCBI] 1.19668e-06
RAP1B [NCBI] 1.18966e-06
RPS6KA2 [NCBI] 1.18966e-06
NRP2 [NCBI] 1.18966e-06
RDX [NCBI] 1.18283e-06
STX2 [NCBI] 1.17617e-06
CEACAM5 [NCBI] 1.16968e-06
STMN2 [NCBI] 1.15714e-06
SILV [NCBI] 1.15109e-06
HCST [NCBI] 1.15109e-06
AXL [NCBI] 1.15109e-06
POU3F1 [NCBI] 1.15109e-06
TUBA1A [NCBI] 1.12818e-06
CTNNB1 [NCBI] 1.11488e-06
PTGER4 [NCBI] 1.09715e-06
BCAM [NCBI] 1.08757e-06
SPTB [NCBI] 1.08757e-06
AANAT [NCBI] 1.06503e-06
EFNB1 [NCBI] 1.06075e-06
LRP2 [NCBI] 1.05653e-06
SOX3 [NCBI] 1.05238e-06
CDH4 [NCBI] 1.0364e-06
PTGER2 [NCBI] 1.02876e-06
ETV5 [NCBI] 1.02502e-06
DNM1 [NCBI] 1.0177e-06
MDK [NCBI] 1.00364e-06
POU3F2 [NCBI] 1.00024e-06
PAX7 [NCBI] 1.00024e-06
PKD2 [NCBI] 1.00024e-06
UCHL1 [NCBI] 9.9357e-07
MAP1B [NCBI] 9.90297e-07
GNAI1 [NCBI] 9.83871e-07
S100A12 [NCBI] 9.74516e-07
PSIP1 [NCBI] 9.68461e-07
APLP2 [NCBI] 9.68461e-07
FUT8 [NCBI] 9.65484e-07
EGR2 [NCBI] 9.65484e-07
NTRK2 [NCBI] 9.65484e-07
CD9 [NCBI] 9.59631e-07
TP53BP2 [NCBI] 9.56753e-07
ACTG1 [NCBI] 9.48303e-07
APBB1 [NCBI] 9.42818e-07
ITGA6 [NCBI] 9.2702e-07
RS1 [NCBI] 9.16995e-07
KAL1 [NCBI] 9.12123e-07
LAMC1 [NCBI] 9.02643e-07
ITGB4 [NCBI] 9.02643e-07
GDF5 [NCBI] 8.95753e-07
THBD [NCBI] 8.93497e-07
MGAT3 [NCBI] 8.91259e-07
APLP1 [NCBI] 8.86841e-07
PAX1 [NCBI] 8.78224e-07
DARC [NCBI] 8.76114e-07
IL6R [NCBI] 8.67839e-07
PECAM1 [NCBI] 8.65811e-07
TFAP2A [NCBI] 8.5982e-07
LILRB1 [NCBI] 8.57854e-07
SIGLEC1 [NCBI] 8.57854e-07
HSPA5 [NCBI] 8.52042e-07
EZR [NCBI] 8.52042e-07
CSNK2A2 [NCBI] 8.48238e-07
RPS6KA1 [NCBI] 8.46357e-07
GNAI2 [NCBI] 8.38966e-07
ITGA5 [NCBI] 8.37151e-07
MST1 [NCBI] 8.33559e-07
BMP2 [NCBI] 8.24121e-07
EPCAM [NCBI] 8.1135e-07
PTK2B [NCBI] 8.08097e-07
NPPB [NCBI] 8.04884e-07
LEF1 [NCBI] 8.04884e-07
TYR [NCBI] 8.00139e-07
STC1 [NCBI] 7.93945e-07
LRP1 [NCBI] 7.92419e-07
RLBP1 [NCBI] 7.92419e-07
CCL22 [NCBI] 7.66404e-07
IL6 [NCBI] 7.64905e-07
U2AF2 [NCBI] 7.6367e-07
SMAD1 [NCBI] 7.45307e-07
JUP [NCBI] 7.22328e-07
CX3CL1 [NCBI] 7.11019e-07
SYK [NCBI] 7.07722e-07
BCAR1 [NCBI] 7.05548e-07
DUSP1 [NCBI] 7.04468e-07
CDKN1C [NCBI] 7.03393e-07
CDKN1A [NCBI] 6.99767e-07
PTGER1 [NCBI] 6.95989e-07
IGFBP1 [NCBI] 6.74998e-07
FGFR2 [NCBI] 6.74041e-07
SST [NCBI] 6.70248e-07
FN1 [NCBI] 6.69309e-07
EDN1 [NCBI] 6.43495e-07
INPPL1 [NCBI] 6.42651e-07
MITF [NCBI] 6.37644e-07
NAT1 [NCBI] 6.33548e-07
PRKACA [NCBI] 6.31928e-07
T [NCBI] 6.30318e-07
CSNK2A1 [NCBI] 6.21648e-07
MSN [NCBI] 6.20103e-07
EGFR [NCBI] 6.19432e-07
CASP3 [NCBI] 6.09223e-07
SOX9 [NCBI] 6.04444e-07
NEFL [NCBI] 6.02285e-07
CD99 [NCBI] 5.9177e-07
IGFBP3 [NCBI] 5.88362e-07
PSEN1 [NCBI] 5.85001e-07
NID1 [NCBI] 5.84334e-07
CD44 [NCBI] 5.83006e-07
SGK1 [NCBI] 5.79718e-07
PTGES2 [NCBI] 5.54892e-07
MAPK3 [NCBI] 5.4677e-07
SDC1 [NCBI] 5.43371e-07
GATA1 [NCBI] 5.42809e-07
CRP [NCBI] 5.3781e-07
ITGB1 [NCBI] 5.37261e-07
FGF7 [NCBI] 5.35622e-07
BAD [NCBI] 5.30769e-07
CTNNA1 [NCBI] 5.28643e-07
PRNP [NCBI] 5.28115e-07
MMP13 [NCBI] 5.26012e-07
TFRC [NCBI] 5.18796e-07
KRT20 [NCBI] 5.1427e-07
FADD [NCBI] 5.10317e-07
CLU [NCBI] 5.08852e-07
SELPLG [NCBI] 5.08365e-07
AKT1 [NCBI] 5.06598e-07
ITPR1 [NCBI] 4.94218e-07
SRC [NCBI] 4.92394e-07
PROM1 [NCBI] 4.90585e-07
ADIPOQ [NCBI] 4.89236e-07
ATM [NCBI] 4.83919e-07
BMP7 [NCBI] 4.79149e-07
SHH [NCBI] 4.77865e-07
NOS1 [NCBI] 4.77439e-07
PSEN2 [NCBI] 4.77439e-07
ENG [NCBI] 4.7574e-07
ADAM17 [NCBI] 4.71133e-07
SHC1 [NCBI] 4.6459e-07
SPI1 [NCBI] 4.63785e-07
GRP [NCBI] 4.63785e-07
CDH1 [NCBI] 4.61387e-07
FASLG [NCBI] 4.591e-07
VWF [NCBI] 4.5523e-07
GRM5 [NCBI] 4.45262e-07
SLC2A4 [NCBI] 4.41949e-07
PGR [NCBI] 4.41584e-07
TFPI [NCBI] 4.36532e-07
NAT2 [NCBI] 4.3264e-07
IGF1 [NCBI] 4.22019e-07
EGR1 [NCBI] 4.19688e-07
MYC [NCBI] 4.15098e-07
LYN [NCBI] 4.11876e-07
MAPK1 [NCBI] 4.10918e-07
SMAD4 [NCBI] 4.09965e-07
MOG [NCBI] 4.05568e-07
SLC2A1 [NCBI] 3.95239e-07
PRKCB [NCBI] 3.67145e-07
SHBG [NCBI] 3.61226e-07
CFTR [NCBI] 3.38676e-07
ACHE [NCBI] 3.35107e-07
TNFSF11 [NCBI] 3.3277e-07
CD38 [NCBI] 3.15549e-07
G6PD [NCBI] 3.03863e-07
BACE1 [NCBI] 3.02139e-07
NPY [NCBI] 2.89339e-07
STAT1 [NCBI] 2.44059e-07
JAK2 [NCBI] 2.40575e-07
CDK2 [NCBI] 2.37427e-07
TNFSF10 [NCBI] 2.04511e-07
CASP9 [NCBI] 2.01291e-07
CHAT [NCBI] 1.69304e-07
AFP [NCBI] 1.22832e-07
BAX [NCBI] 1.07205e-07
AR [NCBI] 9.8375e-08
VEGFA [NCBI] 9.81167e-08
VIP [NCBI] 8.78561e-08
APOE [NCBI] 8.25405e-08
EGF [NCBI] 4.64041e-08
PTGS2 [NCBI] 2.5093e-08
TNF [NCBI] 2.30207e-08
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
zinc, elevated plasma [NCBI] 0.00247056
L1CAM [NCBI] 0.000705753
masa syndrome [NCBI] 0.000260479
ST8SIA2 [NCBI] 0.000198529
GFAP [NCBI] 0.000178198
MRT2 [NCBI] 0.00015942
MCAM [NCBI] 0.000139302
HSAS [NCBI] 0.000119503
MRXS13 [NCBI] 0.000114694
IBM2 [NCBI] 0.000107354
WHS [NCBI] 8.76984e-05
ST8SIA4 [NCBI] 7.83878e-05
MERTK [NCBI] 7.69214e-05
SDK1 [NCBI] 7.62983e-05
SDK2 [NCBI] 7.62983e-05
SCZD [NCBI] 7.61731e-05
CDH2 [NCBI] 7.11196e-05
BDNF [NCBI] 6.88111e-05
CNTF [NCBI] 6.76888e-05
krabbe disease [NCBI] 6.65027e-05
CHL1 [NCBI] 6.60771e-05
GDNF [NCBI] 5.89492e-05
MAG [NCBI] 5.81582e-05
OMP [NCBI] 5.55612e-05
PTPNS1 [NCBI] 5.38939e-05
CD47 [NCBI] 5.32748e-05
CRC [NCBI] 5.19171e-05
RTT [NCBI] 4.72705e-05
NRTN [NCBI] 3.90773e-05
SHH [NCBI] 3.83652e-05
dxs9879e [NCBI] 3.81368e-05
NCAM2 [NCBI] 3.81368e-05
CXORF12 [NCBI] 3.81368e-05
LIFR [NCBI] 3.34129e-05
TNF [NCBI] 3.18687e-05
CHST10 [NCBI] 3.07176e-05
GAL3ST3 [NCBI] 3.07176e-05
SIRPG [NCBI] 3.07176e-05
PLXNB3 [NCBI] 3.07176e-05
ST8SIA3 [NCBI] 3.07176e-05
SYNC1 [NCBI] 3.07176e-05
neurotrimin [NCBI] 3.07176e-05
CUTL2 [NCBI] 2.792e-05
CRBN [NCBI] 2.792e-05
NRCAM [NCBI] 2.61047e-05
DSCAML1 [NCBI] 2.61047e-05
GNRH1 [NCBI] 2.52345e-05
NRXN2 [NCBI] 2.3682e-05
NRXN3 [NCBI] 2.3682e-05
CD24 [NCBI] 2.3682e-05
CEACAM3 [NCBI] 2.3682e-05
TYRO3 [NCBI] 2.3682e-05
NGFB [NCBI] 2.347e-05
AXL [NCBI] 2.27897e-05
S100A12 [NCBI] 2.27897e-05
EGF [NCBI] 2.2384e-05
CTF1 [NCBI] 2.20264e-05
SEMA5A [NCBI] 2.13596e-05
FGFR1 [NCBI] 2.12041e-05
NRXN1 [NCBI] 2.07677e-05
DSCAM [NCBI] 2.07677e-05
ARTN [NCBI] 2.02356e-05
NCAM1 [NCBI] 2.02356e-05
MECP2 [NCBI] 1.99889e-05
TNC [NCBI] 1.97242e-05
PSPN [NCBI] 1.931e-05
NGFR [NCBI] 1.89721e-05
CSPG5 [NCBI] 1.8902e-05
ICAM5 [NCBI] 1.85235e-05
LU [NCBI] 1.81705e-05
SLC18A3 [NCBI] 1.70736e-05
DLK1 [NCBI] 1.57571e-05
FGFR4 [NCBI] 1.51514e-05
MUC1 [NCBI] 1.4481e-05
PTK2 [NCBI] 1.32587e-05
MG [NCBI] 1.31246e-05
MAP2 [NCBI] 1.30854e-05
VEGF [NCBI] 1.29359e-05
SEMA3A [NCBI] 1.26473e-05
DCC [NCBI] 1.20986e-05
MAP1B [NCBI] 1.18951e-05
AANAT [NCBI] 1.16997e-05
STC1 [NCBI] 9.04445e-06
BSG [NCBI] 9.04445e-06
GJB1 [NCBI] 7.64081e-06
AD [NCBI] 7.38128e-06
DDC [NCBI] 6.70683e-06
FGF2 [NCBI] 6.27853e-06
PMP22 [NCBI] 5.3733e-06
SST [NCBI] 4.54921e-06
VIP [NCBI] 4.15859e-06
CEACAM5 [NCBI] 3.89257e-06
MBP [NCBI] 3.8631e-06
SDC2 [NCBI] 3.51129e-06
NPY [NCBI] 3.49106e-06
SPP1 [NCBI] 3.27229e-06
RASA1 [NCBI] 2.84092e-06
RA [NCBI] 2.45845e-06
AFP [NCBI] 2.38754e-06
ACHE [NCBI] 2.29637e-06
AR [NCBI] 2.28817e-06
TH [NCBI] 2.15971e-06
CHAT [NCBI] 1.11699e-06
TFPI [NCBI] 7.72816e-07
PCNA [NCBI] 7.51134e-07
CFTR [NCBI] 7.20239e-07
F3 [NCBI] 4.29659e-07
EGFR [NCBI] 3.93603e-07
SLC6A3 [NCBI] 2.74361e-07
TF [NCBI] 1.91167e-07
TNFSF6 [NCBI] 6.38377e-08
SHBG [NCBI] 6.24576e-08
G6PD [NCBI] 1.42671e-08
Database Center for Life Science