Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 NADPH Oxidase [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
NCF1C [NCBI] 0.0087928
CYBB [NCBI] 0.000990683
CYBA [NCBI] 0.000794953
NCF1B [NCBI] 0.000576877
NOX1 [NCBI] 0.00021518
NOX4 [NCBI] 0.000196075
NCF4 [NCBI] 0.00010276
NCF1 [NCBI] 9.96599e-05
CYP2B7P1 [NCBI] 9.81489e-05
NCF2 [NCBI] 9.66587e-05
DUOX2 [NCBI] 9.48248e-05
IRGM [NCBI] 8.97884e-05
NOX5 [NCBI] 8.8494e-05
DUOX1 [NCBI] 8.83154e-05
RAC1 [NCBI] 5.71775e-05
NOX3 [NCBI] 4.48482e-05
NOXO1 [NCBI] 4.29959e-05
NOXA1 [NCBI] 3.57589e-05
NOS3 [NCBI] 3.50296e-05
RAC2 [NCBI] 1.88705e-05
MPO [NCBI] 1.87298e-05
NEWENTRY [NCBI] 1.80626e-05
PRKCB [NCBI] 1.45885e-05
PRKCD [NCBI] 1.39549e-05
TNF [NCBI] 1.33542e-05
FPR2 [NCBI] 1.31427e-05
NOS2 [NCBI] 1.30281e-05
MS [NCBI] 1.1545e-05
AKT1 [NCBI] 1.09683e-05
SOD1 [NCBI] 1.07559e-05
SPI1 [NCBI] 1.04407e-05
HMOX1 [NCBI] 9.47773e-06
HIF1A [NCBI] 7.99529e-06
PAK1 [NCBI] 7.33732e-06
LOC648998 [NCBI] 6.55761e-06
CAT [NCBI] 6.28397e-06
PRKCA [NCBI] 6.18237e-06
HOXA10 [NCBI] 5.94898e-06
SERPINF1 [NCBI] 5.78286e-06
OLR1 [NCBI] 5.70994e-06
LYN [NCBI] 5.6569e-06
CUX1 [NCBI] 5.6124e-06
SLC11A1 [NCBI] 5.48616e-06
MAPK14 [NCBI] 5.46047e-06
GPX1 [NCBI] 5.35736e-06
IRF1 [NCBI] 5.27373e-06
TPO [NCBI] 5.16852e-06
CCL2 [NCBI] 4.97207e-06
NQO1 [NCBI] 4.76058e-06
TGFB1 [NCBI] 4.67662e-06
PON2 [NCBI] 4.31329e-06
TLR4 [NCBI] 3.6971e-06
CASP3 [NCBI] 3.67617e-06
DUOXA2 [NCBI] 3.62989e-06
IRF8 [NCBI] 3.60722e-06
PRKCZ [NCBI] 3.55596e-06
SLC5A5 [NCBI] 3.44229e-06
SRC [NCBI] 3.3444e-06
VEGFA [NCBI] 3.31875e-06
CDC42 [NCBI] 3.25841e-06
ADAM17 [NCBI] 3.23403e-06
PRTN3 [NCBI] 3.17155e-06
S100A8 [NCBI] 3.13041e-06
MUC5AC [NCBI] 3.1009e-06
S100A9 [NCBI] 3.0632e-06
ACTG1 [NCBI] 2.99279e-06
VAV1 [NCBI] 2.95687e-06
CSNK2B [NCBI] 2.74867e-06
FPR3 [NCBI] 2.72519e-06
STAT1 [NCBI] 2.69844e-06
RELA [NCBI] 2.67849e-06
FGR [NCBI] 2.63406e-06
TRAF4 [NCBI] 2.60596e-06
CORO1A [NCBI] 2.57991e-06
AGER [NCBI] 2.51563e-06
FCGR3B [NCBI] 2.49753e-06
PLEK [NCBI] 2.49746e-06
MAP3K5 [NCBI] 2.47984e-06
CLCN3 [NCBI] 2.4458e-06
ACTB [NCBI] 2.41288e-06
VCAM1 [NCBI] 2.34389e-06
TP63 [NCBI] 2.33267e-06
ARHGDIA [NCBI] 2.32293e-06
BMP4 [NCBI] 2.32106e-06
UCP2 [NCBI] 2.31864e-06
PTPN6 [NCBI] 2.25883e-06
PTK2 [NCBI] 2.24437e-06
PDGFA [NCBI] 2.22989e-06
PTGS2 [NCBI] 2.21163e-06
ARHGEF7 [NCBI] 2.17373e-06
SOD2 [NCBI] 2.1143e-06
SIX1 [NCBI] 2.1072e-06
NFKBIB [NCBI] 2.05176e-06
SATB1 [NCBI] 2.02091e-06
FPR1 [NCBI] 2.01214e-06
JAK2 [NCBI] 2.00442e-06
MSN [NCBI] 1.99865e-06
PLCB2 [NCBI] 1.98667e-06
TTF1 [NCBI] 1.97036e-06
GRLF1 [NCBI] 1.96238e-06
INPP5D [NCBI] 1.95341e-06
DDIT3 [NCBI] 1.95122e-06
CTGF [NCBI] 1.88363e-06
NFKB1 [NCBI] 1.87223e-06
JUN [NCBI] 1.86258e-06
CKAP4 [NCBI] 1.86064e-06
TXNRD1 [NCBI] 1.8364e-06
TGFB1I1 [NCBI] 1.81807e-06
FAM92B [NCBI] 1.81486e-06
RAGE [NCBI] 1.79458e-06
P2RX7 [NCBI] 1.78888e-06
CASP9 [NCBI] 1.78386e-06
SOS1 [NCBI] 1.76664e-06
EGFR [NCBI] 1.75093e-06
PLA2G4A [NCBI] 1.71489e-06
IL8RB [NCBI] 1.67692e-06
TLR2 [NCBI] 1.66394e-06
PAK2 [NCBI] 1.62059e-06
CSNK2A2 [NCBI] 1.5773e-06
SLC9A1 [NCBI] 1.55877e-06
TRAF6 [NCBI] 1.5236e-06
LPO [NCBI] 1.52021e-06
INS [NCBI] 1.50753e-06
EPO [NCBI] 1.50546e-06
MMP12 [NCBI] 1.50034e-06
PBX1 [NCBI] 1.48122e-06
ACTA1 [NCBI] 1.47192e-06
TBC1D8 [NCBI] 1.46277e-06
ME3 [NCBI] 1.46277e-06
DUOXA1 [NCBI] 1.46277e-06
PHOX2B [NCBI] 1.45978e-06
TAGLN [NCBI] 1.45679e-06
BTK [NCBI] 1.45356e-06
PAX8 [NCBI] 1.44792e-06
AGT [NCBI] 1.44368e-06
FOS [NCBI] 1.43347e-06
FAS [NCBI] 1.43072e-06
XDH [NCBI] 1.42781e-06
APEX1 [NCBI] 1.42781e-06
CTTN [NCBI] 1.41943e-06
TXNDC17 [NCBI] 1.41804e-06
ARHGEF18 [NCBI] 1.41804e-06
TXNDC11 [NCBI] 1.41804e-06
CAV1 [NCBI] 1.39423e-06
KCNC3 [NCBI] 1.37976e-06
PXDN [NCBI] 1.37976e-06
CD40LG [NCBI] 1.36934e-06
ITGAM [NCBI] 1.36187e-06
OSGIN1 [NCBI] 1.34631e-06
MEOX1 [NCBI] 1.34631e-06
HCK [NCBI] 1.34486e-06
FCGR2A [NCBI] 1.3215e-06
BCKDK [NCBI] 1.31659e-06
IL4R [NCBI] 1.308e-06
VHL [NCBI] 1.30481e-06
CX3CL1 [NCBI] 1.30358e-06
MAP2K1 [NCBI] 1.29859e-06
IL8 [NCBI] 1.29068e-06
SMPD2 [NCBI] 1.28987e-06
KMO [NCBI] 1.28987e-06
PTPN11 [NCBI] 1.2777e-06
CDGAP [NCBI] 1.26559e-06
ITGA2B [NCBI] 1.25735e-06
SMPD4 [NCBI] 1.24334e-06
GRB2 [NCBI] 1.21552e-06
PAX3 [NCBI] 1.18818e-06
SCFD1 [NCBI] 1.18599e-06
CYP2E1 [NCBI] 1.15448e-06
PLAGL2 [NCBI] 1.15366e-06
IL1B [NCBI] 1.1508e-06
IL18 [NCBI] 1.14162e-06
FASLG [NCBI] 1.14065e-06
DDO [NCBI] 1.13886e-06
DECR1 [NCBI] 1.13886e-06
RAD54B [NCBI] 1.13886e-06
CSNK2A1 [NCBI] 1.12601e-06
SYTL1 [NCBI] 1.12485e-06
SLC2A4RG [NCBI] 1.12485e-06
PGAM1 [NCBI] 1.12485e-06
EYA2 [NCBI] 1.11154e-06
DAPP1 [NCBI] 1.11154e-06
STEAP1 [NCBI] 1.11154e-06
TARBP2 [NCBI] 1.09887e-06
MAPK8 [NCBI] 1.09334e-06
MEOX2 [NCBI] 1.08678e-06
PREX1 [NCBI] 1.07522e-06
HAGH [NCBI] 1.07522e-06
SMPD3 [NCBI] 1.06414e-06
ACTG2 [NCBI] 1.06414e-06
HBP1 [NCBI] 1.0433e-06
SGK1 [NCBI] 1.04295e-06
G6PD [NCBI] 1.03557e-06
NRG2 [NCBI] 1.03346e-06
FOXG1 [NCBI] 1.03346e-06
LTB4R2 [NCBI] 1.03346e-06
EBI3 [NCBI] 1.03346e-06
CCHCR1 [NCBI] 1.02398e-06
MYD88 [NCBI] 1.02146e-06
PEX13 [NCBI] 1.01483e-06
NNAT [NCBI] 1.00598e-06
SORBS2 [NCBI] 1.00598e-06
ABCC11 [NCBI] 1.00598e-06
TICAM1 [NCBI] 9.97426e-07
PTGS1 [NCBI] 9.96531e-07
BPI [NCBI] 9.95027e-07
JAK3 [NCBI] 9.9386e-07
RHOG [NCBI] 9.89139e-07
KCNMB1 [NCBI] 9.89139e-07
ALOX15B [NCBI] 9.89139e-07
FZD7 [NCBI] 9.81106e-07
MEIS1 [NCBI] 9.73311e-07
SMTN [NCBI] 9.73311e-07
IL1A [NCBI] 9.6668e-07
PRRX1 [NCBI] 9.65741e-07
GNG2 [NCBI] 9.65741e-07
MAP3K2 [NCBI] 9.65741e-07
ETS1 [NCBI] 9.5904e-07
ADM [NCBI] 9.5904e-07
RASGRF1 [NCBI] 9.58384e-07
THBS2 [NCBI] 9.58384e-07
MAGED1 [NCBI] 9.44262e-07
SNX1 [NCBI] 9.37476e-07
PLSCR1 [NCBI] 9.37476e-07
UTS2 [NCBI] 9.37476e-07
PLA2G10 [NCBI] 9.30862e-07
ATG16L1 [NCBI] 9.24412e-07
GAS6 [NCBI] 9.18117e-07
ARHGAP5 [NCBI] 9.18117e-07
TG [NCBI] 9.0949e-07
AXL [NCBI] 9.05964e-07
ACTA2 [NCBI] 9.05964e-07
HOXA11 [NCBI] 9.00093e-07
ITGB3 [NCBI] 8.97297e-07
CNN1 [NCBI] 8.95406e-07
METAP2 [NCBI] 8.88735e-07
GPX4 [NCBI] 8.83236e-07
CCS [NCBI] 8.83236e-07
IL10RA [NCBI] 8.83236e-07
PRDX6 [NCBI] 8.77851e-07
PON3 [NCBI] 8.77851e-07
FOXE1 [NCBI] 8.77851e-07
GNB1 [NCBI] 8.72576e-07
PRAME [NCBI] 8.62335e-07
SMPD1 [NCBI] 8.57362e-07
DYNLL1 [NCBI] 8.57362e-07
ABI1 [NCBI] 8.38373e-07
MMP2 [NCBI] 8.30448e-07
ALOX12 [NCBI] 8.29376e-07
S100P [NCBI] 8.24992e-07
CSF3R [NCBI] 8.20682e-07
CLCNKB [NCBI] 8.20682e-07
MAP3K7IP1 [NCBI] 8.20682e-07
TRPC3 [NCBI] 8.16442e-07
HIF1AN [NCBI] 8.16442e-07
SHC1 [NCBI] 8.15968e-07
POR [NCBI] 8.12271e-07
ORAI1 [NCBI] 8.12271e-07
IQGAP1 [NCBI] 8.08166e-07
WASF1 [NCBI] 8.08166e-07
SMAD3 [NCBI] 8.07345e-07
NGF [NCBI] 8.05661e-07
PDF [NCBI] 8.04125e-07
CEACAM8 [NCBI] 8.04125e-07
RANGAP1 [NCBI] 7.96229e-07
NR4A3 [NCBI] 7.9237e-07
DSG2 [NCBI] 7.9237e-07
PTPN12 [NCBI] 7.88568e-07
PMS1 [NCBI] 7.88568e-07
TRPC1 [NCBI] 7.88568e-07
EXO1 [NCBI] 7.88568e-07
JAK1 [NCBI] 7.86124e-07
GNAI3 [NCBI] 7.84821e-07
IFNGR2 [NCBI] 7.84821e-07
ACTC1 [NCBI] 7.84821e-07
ETV4 [NCBI] 7.81128e-07
PDE4B [NCBI] 7.81128e-07
AGFG1 [NCBI] 7.73899e-07
IRAK4 [NCBI] 7.73899e-07
ABCG2 [NCBI] 7.67294e-07
IFNG [NCBI] 7.67294e-07
ACE2 [NCBI] 7.60023e-07
PDE4A [NCBI] 7.60023e-07
EYA1 [NCBI] 7.60023e-07
ARRB1 [NCBI] 7.60023e-07
CDX1 [NCBI] 7.56668e-07
PON1 [NCBI] 7.52656e-07
LTBP1 [NCBI] 7.50088e-07
ACTN1 [NCBI] 7.40526e-07
RASA3 [NCBI] 7.40526e-07
BGN [NCBI] 7.40526e-07
CCL18 [NCBI] 7.34344e-07
CXCR6 [NCBI] 7.34344e-07
IL23R [NCBI] 7.31309e-07
SERPINE1 [NCBI] 7.28658e-07
CACNA1C [NCBI] 7.28309e-07
PLA2G2A [NCBI] 7.25345e-07
IL8RA [NCBI] 7.25345e-07
HRAS [NCBI] 7.24602e-07
YWHAQ [NCBI] 7.19517e-07
DMBT1 [NCBI] 7.16652e-07
NUP98 [NCBI] 7.16652e-07
APP [NCBI] 7.15255e-07
PRMT1 [NCBI] 7.1382e-07
MAS1 [NCBI] 7.1382e-07
MAPK1 [NCBI] 7.10879e-07
PML [NCBI] 7.09637e-07
CLC [NCBI] 7.08248e-07
TEK [NCBI] 7.05507e-07
ARRB2 [NCBI] 7.05507e-07
SDHD [NCBI] 7.05507e-07
ELAVL1 [NCBI] 7.05507e-07
MOG [NCBI] 7.00435e-07
STATH [NCBI] 6.94832e-07
KCNJ1 [NCBI] 6.94832e-07
PLA2G6 [NCBI] 6.92232e-07
CD80 [NCBI] 6.92232e-07
TGFA [NCBI] 6.89659e-07
MAPK9 [NCBI] 6.87112e-07
RNASE3 [NCBI] 6.87112e-07
EDNRB [NCBI] 6.87112e-07
S100A7 [NCBI] 6.87112e-07
ARF6 [NCBI] 6.82093e-07
AGTR2 [NCBI] 6.82093e-07
FER [NCBI] 6.82093e-07
MEF2C [NCBI] 6.7962e-07
CREBBP [NCBI] 6.79138e-07
IKBKE [NCBI] 6.74549e-07
KEAP1 [NCBI] 6.72345e-07
TRPC6 [NCBI] 6.65275e-07
FCGR2B [NCBI] 6.6067e-07
CTSG [NCBI] 6.50175e-07
IRAK1 [NCBI] 6.49515e-07
CASP1 [NCBI] 6.47342e-07
RASA1 [NCBI] 6.47342e-07
ABCB1 [NCBI] 6.44831e-07
FANCA [NCBI] 6.43053e-07
IFNGR1 [NCBI] 6.37464e-07
DRD5 [NCBI] 6.36754e-07
PAX1 [NCBI] 6.36754e-07
CHUK [NCBI] 6.35902e-07
PDE4D [NCBI] 6.34689e-07
KHDRBS1 [NCBI] 6.32641e-07
IKBKB [NCBI] 6.3074e-07
PDGFB [NCBI] 6.28596e-07
SQSTM1 [NCBI] 6.26597e-07
PTPN1 [NCBI] 6.26597e-07
RPGR [NCBI] 6.24615e-07
IL1R1 [NCBI] 6.20697e-07
TNFAIP3 [NCBI] 6.20697e-07
LIMK1 [NCBI] 6.18761e-07
LGALS1 [NCBI] 6.18761e-07
XRCC6 [NCBI] 6.1684e-07
LILRB1 [NCBI] 6.1684e-07
MADCAM1 [NCBI] 6.13043e-07
PDIA3 [NCBI] 6.07453e-07
ABCC1 [NCBI] 6.03796e-07
CSF2 [NCBI] 6.03796e-07
PDGFRA [NCBI] 6.01988e-07
HOXA9 [NCBI] 6.01988e-07
SLC12A1 [NCBI] 6.00192e-07
GNAI2 [NCBI] 5.9841e-07
EIF2AK2 [NCBI] 5.9841e-07
SELP [NCBI] 5.86283e-07
HNRNPD [NCBI] 5.76346e-07
IRF2 [NCBI] 5.74729e-07
HMGB1 [NCBI] 5.74729e-07
CD86 [NCBI] 5.70379e-07
TLR5 [NCBI] 5.68363e-07
PTK2B [NCBI] 5.68363e-07
CCL4 [NCBI] 5.6216e-07
SH2D1A [NCBI] 5.60634e-07
CX3CR1 [NCBI] 5.60634e-07
CD3E [NCBI] 5.56111e-07
RARA [NCBI] 5.56111e-07
IL12A [NCBI] 5.54622e-07
PIK3CG [NCBI] 5.53143e-07
GATA2 [NCBI] 5.53143e-07
GP1BA [NCBI] 5.5021e-07
CXCL5 [NCBI] 5.5021e-07
RXRA [NCBI] 5.48757e-07
IL12B [NCBI] 5.44449e-07
IRS1 [NCBI] 5.37039e-07
CSK [NCBI] 5.34688e-07
PAX2 [NCBI] 5.33325e-07
EPHX1 [NCBI] 5.3197e-07
MYOG [NCBI] 5.30623e-07
DEFB1 [NCBI] 5.20108e-07
REG1A [NCBI] 5.20108e-07
VASP [NCBI] 5.18826e-07
OGG1 [NCBI] 5.15019e-07
ITGA2 [NCBI] 5.12515e-07
IRF4 [NCBI] 5.01562e-07
ITGB2 [NCBI] 5.00376e-07
MIF [NCBI] 4.9569e-07
CCR6 [NCBI] 4.87706e-07
PPARA [NCBI] 4.84366e-07
SUMO1 [NCBI] 4.79985e-07
CDX2 [NCBI] 4.75685e-07
ANGPT1 [NCBI] 4.68346e-07
DUSP1 [NCBI] 4.68346e-07
SNAP25 [NCBI] 4.61231e-07
RAB7A [NCBI] 4.60233e-07
GATA3 [NCBI] 4.52394e-07
ALOX5AP [NCBI] 4.45749e-07
LCN2 [NCBI] 4.45749e-07
PPARGC1A [NCBI] 4.45749e-07
CCR1 [NCBI] 4.42036e-07
PLD1 [NCBI] 4.38382e-07
YY1 [NCBI] 4.36577e-07
PLAU [NCBI] 4.29497e-07
PGGT1B [NCBI] 4.26898e-07
PIK3CA [NCBI] 4.18445e-07
BAX [NCBI] 4.17506e-07
UBE2I [NCBI] 4.13522e-07
NFE2L2 [NCBI] 4.111e-07
PIK3R1 [NCBI] 4.10298e-07
EDN1 [NCBI] 4.10298e-07
INPPL1 [NCBI] 4.095e-07
PRKD1 [NCBI] 4.095e-07
IRF3 [NCBI] 4.07911e-07
SERPINA1 [NCBI] 4.07121e-07
CASP8 [NCBI] 4.03988e-07
CREB1 [NCBI] 4.03988e-07
MET [NCBI] 4.03212e-07
LTA [NCBI] 4.01668e-07
ABL1 [NCBI] 3.9861e-07
DEFB4 [NCBI] 3.90415e-07
TGFB2 [NCBI] 3.82515e-07
EP300 [NCBI] 3.64908e-07
INSR [NCBI] 3.63612e-07
FLT1 [NCBI] 3.5413e-07
CD44 [NCBI] 3.53512e-07
CASP7 [NCBI] 3.51671e-07
IAPP [NCBI] 3.50452e-07
IL6 [NCBI] 3.49269e-07
CBL [NCBI] 3.40948e-07
MAP2 [NCBI] 3.34092e-07
FGF2 [NCBI] 3.3353e-07
MSH6 [NCBI] 3.32971e-07
CTLA4 [NCBI] 3.32412e-07
AGTR1 [NCBI] 3.30747e-07
PTGES2 [NCBI] 3.27455e-07
STAT6 [NCBI] 3.25829e-07
GATA1 [NCBI] 3.16332e-07
CRP [NCBI] 3.11745e-07
WAS [NCBI] 3.11241e-07
ITGB1 [NCBI] 3.11241e-07
PXN [NCBI] 3.11241e-07
ADRB2 [NCBI] 3.09241e-07
MATN1 [NCBI] 3.07753e-07
CD83 [NCBI] 3.07753e-07
BAD [NCBI] 3.05297e-07
TLR9 [NCBI] 3.04324e-07
RB1 [NCBI] 2.99051e-07
ABCC2 [NCBI] 2.93454e-07
SRF [NCBI] 2.91623e-07
BCL2L1 [NCBI] 2.88175e-07
SELPLG [NCBI] 2.84905e-07
MARCKS [NCBI] 2.82282e-07
CXCL1 [NCBI] 2.78412e-07
PREPL [NCBI] 2.75874e-07
CXCR4 [NCBI] 2.75036e-07
ITPR1 [NCBI] 2.7213e-07
ADIPOQ [NCBI] 2.67651e-07
NOS1 [NCBI] 2.57087e-07
IL1RN [NCBI] 2.57078e-07
ERBB4 [NCBI] 2.56707e-07
BCR [NCBI] 2.49997e-07
NOG [NCBI] 2.41416e-07
MUC1 [NCBI] 2.383e-07
IL4 [NCBI] 2.33557e-07
PRKDC [NCBI] 2.31233e-07
CCL11 [NCBI] 2.28613e-07
CCR2 [NCBI] 2.24438e-07
PARK2 [NCBI] 2.14568e-07
MMP9 [NCBI] 2.14568e-07
MLL [NCBI] 2.09839e-07
IGF1 [NCBI] 2.08388e-07
XRCC5 [NCBI] 2.06663e-07
NOD2 [NCBI] 2.02706e-07
TGFBR1 [NCBI] 1.98569e-07
PPARG [NCBI] 1.95333e-07
SLC2A1 [NCBI] 1.85494e-07
CDKN1A [NCBI] 1.83552e-07
GSTT1 [NCBI] 1.82509e-07
FOXP3 [NCBI] 1.66163e-07
GSTM1 [NCBI] 1.45567e-07
TJP1 [NCBI] 1.4291e-07
AHR [NCBI] 1.3418e-07
CYP2C9 [NCBI] 1.29512e-07
SNCA [NCBI] 1.27491e-07
ACP5 [NCBI] 1.27324e-07
BDNF [NCBI] 1.23855e-07
TP53 [NCBI] 1.20567e-07
COMT [NCBI] 1.19247e-07
IL10 [NCBI] 1.09206e-07
ACE [NCBI] 1.07072e-07
VIP [NCBI] 1.06852e-07
APOE [NCBI] 9.80432e-08
CXCL12 [NCBI] 7.77318e-08
DHFR [NCBI] 7.74154e-08
TH [NCBI] 6.8183e-08
PLAUR [NCBI] 6.71924e-08
CD68 [NCBI] 6.49794e-08
PTEN [NCBI] 5.31318e-08
PTH [NCBI] 4.78299e-08
CTNNB1 [NCBI] 8.49504e-09
HGF [NCBI] 7.08741e-09
EGF [NCBI] 2.06876e-09
PCNA [NCBI] 1.29957e-09
AR [NCBI] 7.51783e-10
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
granulomatous disease, chronic, autosomal recessive, cytochrome b-positive, type i [NCBI] 0.00216337
CGD [NCBI] 0.00203072
granulomatous disease, chronic, autosomal recessive, cytochrome b-negative [NCBI] 0.000659259
CYBB [NCBI] 0.000630784
NCF1 [NCBI] 0.00053856
DUOX2 [NCBI] 0.000398015
granulomatous disease, chronic, autosomal recessive, cytochrome b-positive, type ii [NCBI] 0.000384118
NOX1 [NCBI] 0.000285233
thyroid hormonogenesis, genetic defect in, 6 [NCBI] 0.000275329
NCF2 [NCBI] 0.000239231
CYBA [NCBI] 0.00023013
XDH [NCBI] 0.000228341
NOX4 [NCBI] 0.000214091
NOX5 [NCBI] 0.000178371
MPO [NCBI] 0.000172499
DUOX1 [NCBI] 0.000163901
neutrophil immunodeficiency syndrome [NCBI] 0.000159215
NOXO1 [NCBI] 0.000155958
IBD10 [NCBI] 0.000127645
CUTL1 [NCBI] 0.000122097
SLE [NCBI] 0.000119096
NCF4 [NCBI] 7.13017e-05
NOX3 [NCBI] 7.13017e-05
thyroid hormonogenesis, genetic defect in, 2a [NCBI] 6.80174e-05
PEDF [NCBI] 6.70203e-05
glycogen storage disease ib [NCBI] 6.31474e-05
PGL1 [NCBI] 6.22917e-05
PDS [NCBI] 5.34666e-05
MEOX1 [NCBI] 5.33026e-05
TLR4 [NCBI] 4.91225e-05
CF [NCBI] 4.86918e-05
SOD2 [NCBI] 4.82031e-05
NIDDM [NCBI] 4.64443e-05
RAC2 [NCBI] 4.45603e-05
VEGF [NCBI] 4.25483e-05
PON2 [NCBI] 4.24176e-05
AGER [NCBI] 4.16082e-05
EGF [NCBI] 3.71916e-05
CAT [NCBI] 3.59361e-05
WBS [NCBI] 3.54104e-05
UCP2 [NCBI] 3.20232e-05
TNF [NCBI] 2.88814e-05
NOXA1 [NCBI] 2.82265e-05
PLAGL2 [NCBI] 2.82265e-05
SYTL1 [NCBI] 2.54314e-05
PTH [NCBI] 2.48025e-05
TRAF4 [NCBI] 2.36187e-05
TPO [NCBI] 2.26979e-05
SLOS [NCBI] 2.25459e-05
ATG16L1 [NCBI] 2.22725e-05
PTK2B [NCBI] 2.05467e-05
PAK1 [NCBI] 1.95506e-05
DUSP1 [NCBI] 1.88864e-05
EYA2 [NCBI] 1.88864e-05
IRF2 [NCBI] 1.88864e-05
CDH3 [NCBI] 1.82971e-05
ICSBP1 [NCBI] 1.82971e-05
GPX4 [NCBI] 1.82971e-05
SIX1 [NCBI] 1.72869e-05
SPI1 [NCBI] 1.68471e-05
INDO [NCBI] 1.64416e-05
MAP3K5 [NCBI] 1.59069e-05
MMP7 [NCBI] 1.57153e-05
SNX1 [NCBI] 1.53873e-05
PAK2 [NCBI] 1.53873e-05
LPO [NCBI] 1.53748e-05
EBI3 [NCBI] 1.5079e-05
HMOX1 [NCBI] 1.40039e-05
IRF1 [NCBI] 1.37673e-05
SDHD [NCBI] 1.3325e-05
TP73L [NCBI] 1.29185e-05
NOS2A [NCBI] 1.20273e-05
RAC1 [NCBI] 1.17114e-05
JAK2 [NCBI] 1.16292e-05
SLC26A4 [NCBI] 1.12727e-05
glycogen storage disease ixa [NCBI] 1.11348e-05
F3 [NCBI] 1.09963e-05
BGN [NCBI] 1.07434e-05
CTGF [NCBI] 1.05015e-05
ARF6 [NCBI] 1.02665e-05
CD47 [NCBI] 9.53233e-06
NTRK1 [NCBI] 9.43622e-06
PAX3 [NCBI] 9.34206e-06
RPGR [NCBI] 8.81415e-06
CSF3 [NCBI] 8.57138e-06
PARG [NCBI] 8.49326e-06
IRS1 [NCBI] 8.41647e-06
MMP2 [NCBI] 8.05107e-06
TH [NCBI] 6.97922e-06
HGF [NCBI] 6.22265e-06
TG [NCBI] 5.35752e-06
PPIA [NCBI] 5.13142e-06
VIP [NCBI] 4.61344e-06
PTEN [NCBI] 4.47125e-06
STAT1 [NCBI] 4.44267e-06
SLPI [NCBI] 4.276e-06
PON1 [NCBI] 4.2222e-06
PPARA [NCBI] 4.16799e-06
VASP [NCBI] 4.14307e-06
PD [NCBI] 3.39788e-06
BDNF [NCBI] 3.36077e-06
ACP5 [NCBI] 3.31369e-06
G6PD [NCBI] 2.13698e-06
PDCD8 [NCBI] 2.05707e-06
SOD1 [NCBI] 1.94876e-06
EGFR [NCBI] 1.83315e-06
NGFB [NCBI] 1.71583e-06
TNFSF6 [NCBI] 1.62228e-06
APOE [NCBI] 1.5717e-06
IAPP [NCBI] 1.4709e-06
DHFR [NCBI] 1.28882e-06
RASA1 [NCBI] 1.26414e-06
INS [NCBI] 1.12513e-06
EPO [NCBI] 1.11199e-06
SPP1 [NCBI] 8.67787e-07
SRF [NCBI] 5.94912e-07
NPPA [NCBI] 4.64724e-07
RA [NCBI] 3.01096e-07
PTK2 [NCBI] 1.96323e-07
CRC [NCBI] 1.72135e-07
RNASE3 [NCBI] 1.42383e-07
AHR [NCBI] 1.41009e-07
ADCYAP1 [NCBI] 3.43164e-09
COMT [NCBI] 2.64162e-09
Database Center for Life Science