Gendoo

MeSH keywords -> Related genes, diseases (OMIM)


Query MeSH keywords list

01 Tumor Suppressor Proteins [NCBI]


Gene


Gene Link Information
Gain
01
DLEU2 [NCBI] 0.00160619
PTEN [NCBI] 0.00157437
PML [NCBI] 0.00101138
FABP7 [NCBI] 0.000920045
TP63 [NCBI] 0.000913784
TFF1 [NCBI] 0.000886611
VHL [NCBI] 0.000811274
ATM [NCBI] 0.000713785
CDKN2B [NCBI] 0.00065735
RASSF1 [NCBI] 0.000627972
CDKN1A [NCBI] 0.000622899
NTN1 [NCBI] 0.000539931
GDI2P [NCBI] 0.000433528
INGX [NCBI] 0.000433528
HYMAI [NCBI] 0.000413677
TP73 [NCBI] 0.000406886
KCNQ1OT1 [NCBI] 0.000351932
ST7OT3 [NCBI] 0.000344725
CDK2 [NCBI] 0.000312993
STAT5A [NCBI] 0.000281698
TSC2 [NCBI] 0.000269268
ATR [NCBI] 0.000268767
LOH3CR2A [NCBI] 0.000239996
CKAP4 [NCBI] 0.000233941
KISS1 [NCBI] 0.000226192
DCC [NCBI] 0.00022247
AKT1 [NCBI] 0.000213789
CHEK2 [NCBI] 0.000211563
CDKN1B [NCBI] 0.00020841
TERC [NCBI] 0.000207203
TP53 [NCBI] 0.000193196
ING1 [NCBI] 0.000190768
MGMT [NCBI] 0.00018546
BARD1 [NCBI] 0.00018524
CDK4 [NCBI] 0.00017303
MIR378 [NCBI] 0.000172151
DLEU2L [NCBI] 0.000172151
ST11 [NCBI] 0.000172151
UBM2 [NCBI] 0.000172151
LOC285634 [NCBI] 0.000172151
MIR372 [NCBI] 0.000172151
MIR203 [NCBI] 0.000172151
STGC3 [NCBI] 0.000172151
MIR371 [NCBI] 0.000172151
FABP3P2 [NCBI] 0.000172151
ST7OT2 [NCBI] 0.000172151
UVM1 [NCBI] 0.000172151
VHLP [NCBI] 0.000172151
ST7OT1 [NCBI] 0.000172151
TSC1 [NCBI] 0.000147924
STAT5B [NCBI] 0.00013883
LOC404718 [NCBI] 0.000137467
EXT3 [NCBI] 0.000137467
ST7OT4 [NCBI] 0.000137467
MIR373 [NCBI] 0.000137467
TPTEps1 [NCBI] 0.000137467
NRC1 [NCBI] 0.000137467
NBN [NCBI] 0.000135324
HIF1A [NCBI] 0.000125768
CDC73 [NCBI] 0.000124466
MIR34C [NCBI] 0.000124391
LOC220115 [NCBI] 0.000124391
CASC2 [NCBI] 0.000124391
MIR34B [NCBI] 0.000124391
HSP90AB2P [NCBI] 0.000124391
TPM3L2 [NCBI] 0.000124391
FRA6E [NCBI] 0.000124391
NEWENTRY [NCBI] 0.000123407
CDKN2C [NCBI] 0.000123237
MXI1 [NCBI] 0.000116954
DISC2 [NCBI] 0.000115909
CADM1 [NCBI] 0.000109448
PRNT [NCBI] 0.000104593
WWOX [NCBI] 0.000103997
CHEK1 [NCBI] 0.000103937
TUBA4B [NCBI] 0.000100426
HSP90AA2 [NCBI] 0.000100426
H2AFX [NCBI] 9.99128e-05
TCEA1P2 [NCBI] 9.37504e-05
KISS1R [NCBI] 9.26656e-05
BNIP3L [NCBI] 8.79417e-05
MRE11A [NCBI] 8.65586e-05
IGHG3 [NCBI] 8.62524e-05
MIR34A [NCBI] 8.62524e-05
ENO1 [NCBI] 8.36335e-05
BRCA1 [NCBI] 8.24718e-05
IBD5 [NCBI] 8.05227e-05
DLC1 [NCBI] 7.91703e-05
TFF2 [NCBI] 7.90268e-05
FLCN [NCBI] 7.80381e-05
XIST [NCBI] 7.73377e-05
RRM1 [NCBI] 7.70258e-05
FABP2 [NCBI] 7.31298e-05
PRKDC [NCBI] 7.30272e-05
PLAGL1 [NCBI] 7.21164e-05
CDK6 [NCBI] 6.79588e-05
DLG5 [NCBI] 6.17714e-05
BIN1 [NCBI] 6.03665e-05
FABP1 [NCBI] 6.01782e-05
MEG3 [NCBI] 5.86391e-05
RAD50 [NCBI] 5.80309e-05
E2F1 [NCBI] 5.77506e-05
TOB1 [NCBI] 5.74154e-05
CYLD [NCBI] 5.702e-05
SP100 [NCBI] 5.6911e-05
SCRIB [NCBI] 5.54394e-05
BNIP3 [NCBI] 5.52264e-05
LZTS1 [NCBI] 5.34082e-05
RHEB [NCBI] 4.55948e-05
EPB41L3 [NCBI] 4.47204e-05
ING2 [NCBI] 4.41311e-05
CDKN1C [NCBI] 4.33342e-05
MLH1 [NCBI] 4.31951e-05
FHIT [NCBI] 4.29709e-05
CDKN2A [NCBI] 4.20062e-05
NDRG2 [NCBI] 4.19247e-05
DLG1 [NCBI] 4.12259e-05
PROX1 [NCBI] 4.10415e-05
FEZ1 [NCBI] 3.99996e-05
SKP2 [NCBI] 3.78166e-05
LATS2 [NCBI] 3.77769e-05
TFF3 [NCBI] 3.71506e-05
PALB2 [NCBI] 3.60982e-05
TP53BP1 [NCBI] 3.57597e-05
CUL2 [NCBI] 3.52444e-05
ARID4A [NCBI] 3.48064e-05
CCND2 [NCBI] 3.4351e-05
CDC25A [NCBI] 3.42871e-05
DAXX [NCBI] 3.40881e-05
CDK2AP1 [NCBI] 3.39039e-05
DLG2 [NCBI] 3.32518e-05
PINX1 [NCBI] 3.28978e-05
RBM5 [NCBI] 3.25989e-05
CTNNB1 [NCBI] 3.08839e-05
FABP5 [NCBI] 2.99124e-05
FABP3 [NCBI] 2.96239e-05
SCGB3A1 [NCBI] 2.92964e-05
BAX [NCBI] 2.91445e-05
CASP3 [NCBI] 2.76052e-05
DEC1 [NCBI] 2.74428e-05
MCC [NCBI] 2.73934e-05
DBC1 [NCBI] 2.65262e-05
JARID1A [NCBI] 2.60277e-05
FRAP1 [NCBI] 2.49383e-05
ING4 [NCBI] 2.42204e-05
RASSF2 [NCBI] 2.42204e-05
CDKN2D [NCBI] 2.34832e-05
STAT3 [NCBI] 2.31152e-05
BCL11B [NCBI] 2.29943e-05
COPS5 [NCBI] 2.23749e-05
PKD1 [NCBI] 2.22977e-05
FOXO1 [NCBI] 2.19926e-05
TCEB1 [NCBI] 2.19378e-05
ST13 [NCBI] 2.11135e-05
LATS1 [NCBI] 2.10219e-05
MDC1 [NCBI] 2.06082e-05
YAP1 [NCBI] 2.03927e-05
MDM2 [NCBI] 2.02169e-05
TES [NCBI] 2.00542e-05
HOPX [NCBI] 1.98313e-05
RBL2 [NCBI] 1.95589e-05
BBC3 [NCBI] 1.93317e-05
EIF4EBP1 [NCBI] 1.92741e-05
SMAD2 [NCBI] 1.92177e-05
MEN1 [NCBI] 1.90282e-05
CBFA2T3 [NCBI] 1.90207e-05
CDON [NCBI] 1.90026e-05
RAD51 [NCBI] 1.88049e-05
BAP1 [NCBI] 1.87789e-05
RB1 [NCBI] 1.87538e-05
CDC25C [NCBI] 1.83783e-05
IFT88 [NCBI] 1.8315e-05
FAM123B [NCBI] 1.82943e-05
STK11 [NCBI] 1.80331e-05
RHOBTB2 [NCBI] 1.80213e-05
ZMYND10 [NCBI] 1.75977e-05
ERCC1 [NCBI] 1.75947e-05
CCND1 [NCBI] 1.74797e-05
BCL2L1 [NCBI] 1.7139e-05
EGFR [NCBI] 1.71372e-05
MYC [NCBI] 1.70322e-05
GSTP1 [NCBI] 1.68802e-05
SMAD4 [NCBI] 1.68635e-05
UVRAG [NCBI] 1.64878e-05
MAX [NCBI] 1.64069e-05
CREBBP [NCBI] 1.63597e-05
TCEB2 [NCBI] 1.6107e-05
DLEC1 [NCBI] 1.56283e-05
DPH1 [NCBI] 1.55208e-05
BCLAF1 [NCBI] 1.53851e-05
RRM2 [NCBI] 1.50232e-05
DLG3 [NCBI] 1.49692e-05
APC [NCBI] 1.49617e-05
USP7 [NCBI] 1.48993e-05
SPINK7 [NCBI] 1.4647e-05
ARHGDIB [NCBI] 1.45765e-05
JAK2 [NCBI] 1.43422e-05
TMEM158 [NCBI] 1.42855e-05
RPA1 [NCBI] 1.42576e-05
UBE4B [NCBI] 1.35965e-05
CCNE1 [NCBI] 1.34752e-05
PLA2G16 [NCBI] 1.34466e-05
RBL1 [NCBI] 1.33936e-05
DCLRE1C [NCBI] 1.32455e-05
UNC5C [NCBI] 1.32203e-05
TUSC2 [NCBI] 1.32203e-05
ABL1 [NCBI] 1.31842e-05
SUMO1 [NCBI] 1.29498e-05
BRAF [NCBI] 1.29474e-05
HRAS [NCBI] 1.28376e-05
ADAM11 [NCBI] 1.28207e-05
SFN [NCBI] 1.24676e-05
UBE2D1 [NCBI] 1.24177e-05
STK3 [NCBI] 1.23609e-05
KANK1 [NCBI] 1.2174e-05
CASP9 [NCBI] 1.21507e-05
HDAC1 [NCBI] 1.18333e-05
RASSF5 [NCBI] 1.16516e-05
FOXO3 [NCBI] 1.1625e-05
DLG4 [NCBI] 1.15231e-05
PTK2 [NCBI] 1.13999e-05
ZBTB16 [NCBI] 1.11975e-05
EXTL1 [NCBI] 1.11778e-05
SMAD3 [NCBI] 1.11747e-05
TERF2 [NCBI] 1.11197e-05
SLC22A4 [NCBI] 1.09448e-05
TACC2 [NCBI] 1.08968e-05
AKT2 [NCBI] 1.08016e-05
PAX6 [NCBI] 1.06655e-05
CCNA2 [NCBI] 1.06604e-05
TOPBP1 [NCBI] 1.06102e-05
BRCA2 [NCBI] 1.04767e-05
INTS6 [NCBI] 1.04502e-05
DMBT1 [NCBI] 1.03426e-05
PHF17 [NCBI] 1.02564e-05
STAT1 [NCBI] 1.01385e-05
UBA1 [NCBI] 9.85222e-06
INPPL1 [NCBI] 9.78753e-06
MXD1 [NCBI] 9.74161e-06
SLC2A1 [NCBI] 9.70231e-06
HIPK2 [NCBI] 9.64485e-06
XRCC5 [NCBI] 9.55074e-06
NPAT [NCBI] 9.548e-06
RAD9A [NCBI] 9.45889e-06
TGFB1 [NCBI] 9.43816e-06
SEMA3B [NCBI] 9.39512e-06
ST7 [NCBI] 9.25166e-06
KAT5 [NCBI] 8.99105e-06
UBE2I [NCBI] 8.98534e-06
C9orf127 [NCBI] 8.97425e-06
EGLN1 [NCBI] 8.79647e-06
PMAIP1 [NCBI] 8.77706e-06
NOD2 [NCBI] 8.75669e-06
KRAS [NCBI] 8.66154e-06
MN1 [NCBI] 8.63798e-06
ESR1 [NCBI] 8.54345e-06
PPM1D [NCBI] 8.34292e-06
STK4 [NCBI] 8.3393e-06
SP1 [NCBI] 8.31411e-06
FANCD2 [NCBI] 8.2298e-06
EP300 [NCBI] 8.19979e-06
CCRK [NCBI] 8.18144e-06
ZBTB17 [NCBI] 8.15752e-06
HIF1AN [NCBI] 7.98883e-06
TJP1 [NCBI] 7.90622e-06
LIN9 [NCBI] 7.88922e-06
RAD17 [NCBI] 7.83149e-06
CDC2 [NCBI] 7.77542e-06
PCNA [NCBI] 7.77124e-06
ST5 [NCBI] 7.69214e-06
RNASET2 [NCBI] 7.69214e-06
CDK7 [NCBI] 7.66779e-06
RUNX3 [NCBI] 7.65389e-06
FOXO4 [NCBI] 7.61375e-06
ETV6 [NCBI] 7.59444e-06
CDH1 [NCBI] 7.54283e-06
YWHAA [NCBI] 7.5391e-06
SIRT1 [NCBI] 7.50841e-06
BRIP1 [NCBI] 7.45505e-06
LASS2 [NCBI] 7.3607e-06
TRIM13 [NCBI] 7.3607e-06
RARA [NCBI] 7.34423e-06
BLM [NCBI] 7.33104e-06
YWHAB [NCBI] 7.30881e-06
APAF1 [NCBI] 7.23125e-06
MDM4 [NCBI] 7.20203e-06
YWHAG [NCBI] 7.1841e-06
FABP4 [NCBI] 7.02127e-06
SLC22A5 [NCBI] 7.00421e-06
MSH2 [NCBI] 6.99358e-06
GLTSCR2 [NCBI] 6.96732e-06
NEO1 [NCBI] 6.96732e-06
EGLN2 [NCBI] 6.95643e-06
MAP2K1 [NCBI] 6.94085e-06
RPS6KA1 [NCBI] 6.93877e-06
EPB41L2 [NCBI] 6.89741e-06
MYCN [NCBI] 6.83819e-06
PLK1 [NCBI] 6.6602e-06
MTUS1 [NCBI] 6.60986e-06
E2F4 [NCBI] 6.56612e-06
PIK3CA [NCBI] 6.55102e-06
BAD [NCBI] 6.4999e-06
BHLHB3 [NCBI] 6.39167e-06
RBX1 [NCBI] 6.38566e-06
HIC1 [NCBI] 6.33972e-06
EGLN3 [NCBI] 6.25452e-06
LZTS2 [NCBI] 6.23734e-06
RRM2B [NCBI] 6.21337e-06
MSH6 [NCBI] 6.18098e-06
DISC1 [NCBI] 6.1677e-06
NEDD8 [NCBI] 6.13103e-06
RBBP8 [NCBI] 6.09523e-06
LDOC1 [NCBI] 6.08506e-06
IKBKB [NCBI] 5.97968e-06
STARD13 [NCBI] 5.94882e-06
ING5 [NCBI] 5.94882e-06
DDIT4 [NCBI] 5.91105e-06
BTG2 [NCBI] 5.87978e-06
BOC [NCBI] 5.8255e-06
DAPK1 [NCBI] 5.81331e-06
EPB41L1 [NCBI] 5.786e-06
ITCH [NCBI] 5.78096e-06
NFKB1 [NCBI] 5.71997e-06
SMARCA4 [NCBI] 5.71949e-06
CTDSPL [NCBI] 5.71285e-06
NF2 [NCBI] 5.66493e-06
SMARCB1 [NCBI] 5.6637e-06
SENP1 [NCBI] 5.64013e-06
BTG1 [NCBI] 5.64013e-06
PRKAA1 [NCBI] 5.60511e-06
MUC2 [NCBI] 5.57446e-06
BCL2 [NCBI] 5.51994e-06
LLGL1 [NCBI] 5.51307e-06
DNAJA3 [NCBI] 5.45278e-06
RUNX1T1 [NCBI] 5.44621e-06
CHUK [NCBI] 5.43781e-06
BECN1 [NCBI] 5.43561e-06
IKBKG [NCBI] 5.43285e-06
JAK3 [NCBI] 5.39188e-06
PTGS2 [NCBI] 5.35624e-06
ATRIP [NCBI] 5.32568e-06
CNTN2 [NCBI] 5.31605e-06
YWHAH [NCBI] 5.25631e-06
SMC1A [NCBI] 5.20816e-06
WRN [NCBI] 5.17629e-06
CD82 [NCBI] 5.16935e-06
IKBKE [NCBI] 5.16103e-06
SERPINB5 [NCBI] 5.1044e-06
EPAS1 [NCBI] 5.05288e-06
CDC20 [NCBI] 5.04313e-06
TSSC4 [NCBI] 4.958e-06
KAT2B [NCBI] 4.95599e-06
P53AIP1 [NCBI] 4.92582e-06
MS [NCBI] 4.838e-06
YWHAZ [NCBI] 4.83207e-06
TUSC4 [NCBI] 4.81208e-06
KRT5 [NCBI] 4.7794e-06
SIN3A [NCBI] 4.75834e-06
CKS1B [NCBI] 4.75353e-06
BIRC5 [NCBI] 4.72146e-06
UNC5A [NCBI] 4.68416e-06
TTC4 [NCBI] 4.68416e-06
PGR [NCBI] 4.65367e-06
FBXW7 [NCBI] 4.60266e-06
SIX3 [NCBI] 4.58618e-06
CADM3 [NCBI] 4.57023e-06
TUSC3 [NCBI] 4.57023e-06
SMARCA2 [NCBI] 4.55844e-06
CUL1 [NCBI] 4.49511e-06
MYO18B [NCBI] 4.46752e-06
ARNT [NCBI] 4.46527e-06
NME1 [NCBI] 4.40622e-06
RBM6 [NCBI] 4.37399e-06
USP33 [NCBI] 4.37399e-06
RPL10 [NCBI] 4.35908e-06
MAGI2 [NCBI] 4.35908e-06
RASGRF1 [NCBI] 4.35908e-06
PRKCD [NCBI] 4.32743e-06
TRIM28 [NCBI] 4.31579e-06
TERF1 [NCBI] 4.29478e-06
PAXIP1 [NCBI] 4.28814e-06
JUN [NCBI] 4.23583e-06
PPAP2A [NCBI] 4.23346e-06
PRKAB1 [NCBI] 4.23346e-06
SCP2 [NCBI] 4.18817e-06
HOXA9 [NCBI] 4.16573e-06
JAK1 [NCBI] 4.15547e-06
CCL26 [NCBI] 4.15536e-06
YY1AP1 [NCBI] 4.14759e-06
CDT1 [NCBI] 4.13645e-06
MXD4 [NCBI] 4.13504e-06
SAV1 [NCBI] 4.13504e-06
BRMS1 [NCBI] 4.08414e-06
WISP3 [NCBI] 4.08414e-06
GADD45A [NCBI] 4.07791e-06
CSTF1 [NCBI] 4.06614e-06
PLAGL2 [NCBI] 4.06614e-06
CCND3 [NCBI] 4.06309e-06
DIRAS1 [NCBI] 4.0578e-06
TUSC5 [NCBI] 4.0578e-06
FNIP1 [NCBI] 4.0578e-06
ZYX [NCBI] 4.04529e-06
YWHAQ [NCBI] 4.04529e-06
HDAC2 [NCBI] 4.02968e-06
MYST4 [NCBI] 4.00149e-06
SPTBN1 [NCBI] 3.99447e-06
XRCC4 [NCBI] 3.97124e-06
RARB [NCBI] 3.95933e-06
PPP1R13B [NCBI] 3.94061e-06
DNMT3B [NCBI] 3.92627e-06
TERT [NCBI] 3.89941e-06
SUMO2 [NCBI] 3.89393e-06
JARID1B [NCBI] 3.88307e-06
EXTL2 [NCBI] 3.88307e-06
ERBB4 [NCBI] 3.87228e-06
PLAG1 [NCBI] 3.85765e-06
VEGFA [NCBI] 3.84726e-06
S100A7 [NCBI] 3.84668e-06
GGNBP2 [NCBI] 3.84597e-06
EGF [NCBI] 3.83578e-06
EXTL3 [NCBI] 3.82854e-06
KIAA1967 [NCBI] 3.82854e-06
BMPR1A [NCBI] 3.77112e-06
RBBP7 [NCBI] 3.75782e-06
TACC1 [NCBI] 3.72734e-06
CDH13 [NCBI] 3.68776e-06
SP140 [NCBI] 3.68024e-06
LLGL2 [NCBI] 3.68024e-06
UIMC1 [NCBI] 3.6802e-06
SIAH1 [NCBI] 3.66523e-06
NOTCH1 [NCBI] 3.65733e-06
PLK3 [NCBI] 3.6431e-06
RB1CC1 [NCBI] 3.63509e-06
HIF3A [NCBI] 3.59186e-06
MCRS1 [NCBI] 3.59186e-06
MYCBP2 [NCBI] 3.59186e-06
VBP1 [NCBI] 3.59186e-06
RHEBL1 [NCBI] 3.54377e-06
GRIN2B [NCBI] 3.52708e-06
XPO1 [NCBI] 3.51812e-06
TSG101 [NCBI] 3.51143e-06
NKX3-1 [NCBI] 3.4787e-06
RELN [NCBI] 3.47807e-06
KRT14 [NCBI] 3.47684e-06
RNF4 [NCBI] 3.47201e-06
ATMIN [NCBI] 3.42764e-06
FEZ2 [NCBI] 3.42764e-06
SLIT1 [NCBI] 3.39917e-06
CA9 [NCBI] 3.38975e-06
AMACR [NCBI] 3.36807e-06
MAD1L1 [NCBI] 3.35067e-06
EEF1E1 [NCBI] 3.32652e-06
MLL [NCBI] 3.31275e-06
VHLL [NCBI] 3.30467e-06
MSN [NCBI] 3.2926e-06
E2F2 [NCBI] 3.28278e-06
TRRAP [NCBI] 3.26727e-06
UBE2D3 [NCBI] 3.26727e-06
CCNB1 [NCBI] 3.26464e-06
CCNA1 [NCBI] 3.25023e-06
SASH1 [NCBI] 3.23695e-06
CALCOCO2 [NCBI] 3.23695e-06
UNC5B [NCBI] 3.23695e-06
BAK1 [NCBI] 3.22784e-06
SAP30 [NCBI] 3.20714e-06
SP3 [NCBI] 3.18927e-06
IGFBP7 [NCBI] 3.17835e-06
CTNNA1 [NCBI] 3.17748e-06
AR [NCBI] 3.17661e-06
NTN4 [NCBI] 3.15656e-06
TOB2 [NCBI] 3.15656e-06
USP20 [NCBI] 3.15656e-06
IRS1 [NCBI] 3.15076e-06
SLIT2 [NCBI] 3.12307e-06
ZEB1 [NCBI] 3.08496e-06
UBAC1 [NCBI] 3.08364e-06
PRICKLE1 [NCBI] 3.08364e-06
ID1 [NCBI] 3.07657e-06
YWHAE [NCBI] 3.05714e-06
NCOR2 [NCBI] 3.02993e-06
MAP1S [NCBI] 3.01692e-06
MOAP1 [NCBI] 3.01692e-06
UHMK1 [NCBI] 3.01692e-06
RET [NCBI] 3.00004e-06
RUNX1 [NCBI] 2.98613e-06
CASK [NCBI] 2.92769e-06
BTRC [NCBI] 2.91443e-06
SLC29A1 [NCBI] 2.90225e-06
LIMD1 [NCBI] 2.8984e-06
CBFA2T2 [NCBI] 2.8984e-06
MCPH1 [NCBI] 2.88417e-06
NTHL1 [NCBI] 2.88417e-06
CEBPD [NCBI] 2.87823e-06
SCGB3A2 [NCBI] 2.84524e-06
TNFSF10 [NCBI] 2.80612e-06
MYBL2 [NCBI] 2.79772e-06
IGFBPL1 [NCBI] 2.79431e-06
CADM4 [NCBI] 2.79431e-06
CUL3 [NCBI] 2.76383e-06
MT1G [NCBI] 2.74867e-06
EPO [NCBI] 2.73789e-06
NDRG1 [NCBI] 2.7267e-06
DNMT1 [NCBI] 2.72222e-06
SKP1 [NCBI] 2.70864e-06
CIB1 [NCBI] 2.69089e-06
SFRP2 [NCBI] 2.69089e-06
MSH3 [NCBI] 2.68861e-06
MAPK1 [NCBI] 2.67285e-06
TGFBR1 [NCBI] 2.6699e-06
AKT3 [NCBI] 2.65631e-06
TNFAIP3 [NCBI] 2.63163e-06
SOCS1 [NCBI] 2.6311e-06
SPI1 [NCBI] 2.62945e-06
CABLES1 [NCBI] 2.62307e-06
SMG1 [NCBI] 2.62307e-06
WEE1 [NCBI] 2.59346e-06
GRLF1 [NCBI] 2.57476e-06
ERBB2 [NCBI] 2.56358e-06
MYST2 [NCBI] 2.54934e-06
KCNA4 [NCBI] 2.52884e-06
TCEB3 [NCBI] 2.51495e-06
KLF6 [NCBI] 2.51399e-06
SMAD7 [NCBI] 2.51288e-06
GAB1 [NCBI] 2.51181e-06
DCK [NCBI] 2.50073e-06
E2F3 [NCBI] 2.49936e-06
TUBB2A [NCBI] 2.49936e-06
MCM2 [NCBI] 2.4858e-06
SUV39H1 [NCBI] 2.48495e-06
EPB41 [NCBI] 2.48495e-06
PARP1 [NCBI] 2.48154e-06
TNFRSF10B [NCBI] 2.48154e-06
RBBP4 [NCBI] 2.45673e-06
RHOA [NCBI] 2.43357e-06
CNN1 [NCBI] 2.42381e-06
PKMYT1 [NCBI] 2.42006e-06
KRT3 [NCBI] 2.42006e-06
PPFIA1 [NCBI] 2.42006e-06
ZNF652 [NCBI] 2.40599e-06
CMTM5 [NCBI] 2.40599e-06
CRTAM [NCBI] 2.40599e-06
RASSF3 [NCBI] 2.40599e-06
CREBL2 [NCBI] 2.40599e-06
TACC3 [NCBI] 2.39086e-06
BIK [NCBI] 2.36388e-06
MUC5AC [NCBI] 2.3513e-06
CCNH [NCBI] 2.3513e-06
CASR [NCBI] 2.34123e-06
SIAH2 [NCBI] 2.33557e-06
TCEAL1 [NCBI] 2.33557e-06
SIN3B [NCBI] 2.33557e-06
IRF1 [NCBI] 2.30438e-06
BACH1 [NCBI] 2.29072e-06
EIF4E [NCBI] 2.28892e-06
RASSF6 [NCBI] 2.28507e-06
CC2D1B [NCBI] 2.28507e-06
OVCA2 [NCBI] 2.28507e-06
PRDM4 [NCBI] 2.28507e-06
TPTE2 [NCBI] 2.28507e-06
DIRAS3 [NCBI] 2.25944e-06
BMI1 [NCBI] 2.24626e-06
TP53BP2 [NCBI] 2.24484e-06
ENAH [NCBI] 2.23565e-06
UBE3A [NCBI] 2.23238e-06
SHH [NCBI] 2.22432e-06
SOCS2 [NCBI] 2.22268e-06
SUFU [NCBI] 2.21259e-06
CFLAR [NCBI] 2.20262e-06
CDC6 [NCBI] 2.20102e-06
FOXC2 [NCBI] 2.20102e-06
IGF1R [NCBI] 2.19897e-06
NPM1 [NCBI] 2.19173e-06
RELA [NCBI] 2.1907e-06
SLC4A3 [NCBI] 2.19019e-06
CRTC2 [NCBI] 2.19019e-06
USHBP1 [NCBI] 2.18695e-06
ZDHHC2 [NCBI] 2.18695e-06
DPH2 [NCBI] 2.18695e-06
CDK2AP2 [NCBI] 2.18695e-06
APITD1 [NCBI] 2.18695e-06
HRASLS [NCBI] 2.18695e-06
NTN3 [NCBI] 2.18695e-06
SFRP1 [NCBI] 2.16941e-06
SMARCC2 [NCBI] 2.16844e-06
PPP1R13L [NCBI] 2.16844e-06
ELF4 [NCBI] 2.14729e-06
CREB1 [NCBI] 2.14248e-06
BIRC3 [NCBI] 2.1388e-06
STMN1 [NCBI] 2.12706e-06
KIF1B [NCBI] 2.12671e-06
HES5 [NCBI] 2.12671e-06
SMC3 [NCBI] 2.10668e-06
ACTL7A [NCBI] 2.10435e-06
RASSF4 [NCBI] 2.10435e-06
TRAF7 [NCBI] 2.10435e-06
STARD8 [NCBI] 2.10435e-06
BCL7A [NCBI] 2.10435e-06
PMS2 [NCBI] 2.06588e-06
CSNK2A1 [NCBI] 2.05786e-06
UBB [NCBI] 2.05245e-06
EXT2 [NCBI] 2.04956e-06
KCNRG [NCBI] 2.03302e-06
TSPAN32 [NCBI] 2.03302e-06
PAF1 [NCBI] 2.03302e-06
TPTE [NCBI] 2.03302e-06
SNIP [NCBI] 2.03302e-06
SMARCC1 [NCBI] 2.03144e-06
TMEFF2 [NCBI] 2.03144e-06
EXT1 [NCBI] 2.03144e-06
RPS6KB1 [NCBI] 2.02532e-06
ZNF148 [NCBI] 2.01375e-06
MCM7 [NCBI] 2.00766e-06
DDB1 [NCBI] 2.00766e-06
PTPN6 [NCBI] 2.00391e-06
PTPN13 [NCBI] 1.99895e-06
EEF2K [NCBI] 1.99646e-06
MYCBP [NCBI] 1.99646e-06
KLF10 [NCBI] 1.97956e-06
ELAC1 [NCBI] 1.97026e-06
GKN2 [NCBI] 1.97026e-06
C9orf86 [NCBI] 1.97026e-06
CRIPT [NCBI] 1.97026e-06
BRSK1 [NCBI] 1.97026e-06
IRF2BP1 [NCBI] 1.97026e-06
LEO1 [NCBI] 1.97026e-06
SLC2A4 [NCBI] 1.96402e-06
BTK [NCBI] 1.95356e-06
JAG1 [NCBI] 1.95169e-06
USH1C [NCBI] 1.94686e-06
TDG [NCBI] 1.93103e-06
RPA2 [NCBI] 1.93103e-06
HNRNPA2B1 [NCBI] 1.93103e-06
BRAP [NCBI] 1.93103e-06
HSPA8 [NCBI] 1.92398e-06
TFAP2C [NCBI] 1.91553e-06
ATG5 [NCBI] 1.91553e-06
AVEN [NCBI] 1.91422e-06
TENC1 [NCBI] 1.91422e-06
NDRG3 [NCBI] 1.91422e-06
MAP3K14 [NCBI] 1.91168e-06
PLEK [NCBI] 1.90852e-06
ATP2B4 [NCBI] 1.90034e-06
FAS [NCBI] 1.89986e-06
MYST3 [NCBI] 1.88546e-06
HDAC3 [NCBI] 1.88478e-06
DUSP1 [NCBI] 1.87998e-06
PRMT5 [NCBI] 1.87087e-06
TFAP2A [NCBI] 1.86956e-06
VPS53 [NCBI] 1.86362e-06
PRAM1 [NCBI] 1.86362e-06
HIST2H2AB [NCBI] 1.86362e-06
UBE4A [NCBI] 1.86362e-06
THAP1 [NCBI] 1.86362e-06
XRCC6 [NCBI] 1.86204e-06
NDEL1 [NCBI] 1.85656e-06
GNB2L1 [NCBI] 1.85457e-06
CD44 [NCBI] 1.84463e-06
EZR [NCBI] 1.83983e-06
RAF1 [NCBI] 1.82126e-06
RCVRN [NCBI] 1.81815e-06
ID3 [NCBI] 1.81815e-06
POLR1A [NCBI] 1.8175e-06
DENND4A [NCBI] 1.8175e-06
MINPP1 [NCBI] 1.8175e-06
NCF4 [NCBI] 1.81521e-06
CAV1 [NCBI] 1.81462e-06
EZH2 [NCBI] 1.81103e-06
NUMA1 [NCBI] 1.81103e-06
EGR1 [NCBI] 1.8052e-06
RAP1GAP [NCBI] 1.80192e-06
TGIF1 [NCBI] 1.80192e-06
RPS6 [NCBI] 1.78887e-06
ROCK1 [NCBI] 1.77626e-06
TNFRSF10D [NCBI] 1.77605e-06
DHX58 [NCBI] 1.77513e-06
BTG3 [NCBI] 1.77513e-06
HIC2 [NCBI] 1.77513e-06
SENP8 [NCBI] 1.77513e-06
CNKSR2 [NCBI] 1.77513e-06
STEAP3 [NCBI] 1.77513e-06
RNF123 [NCBI] 1.77513e-06
MXD3 [NCBI] 1.77513e-06
ILK [NCBI] 1.76107e-06
ID2 [NCBI] 1.75601e-06
ATF2 [NCBI] 1.75211e-06
SEMA3A [NCBI] 1.75105e-06
TIMP3 [NCBI] 1.74276e-06
HSP90AB1 [NCBI] 1.71508e-06
PDCD4 [NCBI] 1.71508e-06
XPA [NCBI] 1.70839e-06
RANGAP1 [NCBI] 1.70347e-06
PRDM2 [NCBI] 1.70347e-06
ING3 [NCBI] 1.69954e-06
MT1H [NCBI] 1.69954e-06
KRT6C [NCBI] 1.69954e-06
NEDD4 [NCBI] 1.69205e-06
PRLR [NCBI] 1.68541e-06
FOXM1 [NCBI] 1.6808e-06
CLDN7 [NCBI] 1.66972e-06
NDRG4 [NCBI] 1.66551e-06
DCLRE1B [NCBI] 1.66551e-06
SUPT3H [NCBI] 1.66551e-06
JUB [NCBI] 1.66551e-06
EPOR [NCBI] 1.65824e-06
XIAP [NCBI] 1.65295e-06
SHC1 [NCBI] 1.65295e-06
ST20 [NCBI] 1.65232e-06
LOC647597 [NCBI] 1.65232e-06
C11orf18 [NCBI] 1.65232e-06
LOC390998 [NCBI] 1.65232e-06
ETS2 [NCBI] 1.64319e-06
CNKSR1 [NCBI] 1.63359e-06
FABP6 [NCBI] 1.63359e-06
RIT1 [NCBI] 1.63359e-06
CNOT7 [NCBI] 1.63359e-06
CCNE2 [NCBI] 1.63359e-06
HGF [NCBI] 1.63184e-06
MAP3K8 [NCBI] 1.62702e-06
NR4A1 [NCBI] 1.61673e-06
AXIN1 [NCBI] 1.6143e-06
LRP1 [NCBI] 1.61421e-06
ERCC2 [NCBI] 1.60883e-06
RAP1A [NCBI] 1.60659e-06
E4F1 [NCBI] 1.60353e-06
OS9 [NCBI] 1.60353e-06
BNIP2 [NCBI] 1.60353e-06
SLIT3 [NCBI] 1.60353e-06
HNRNPH2 [NCBI] 1.60353e-06
GDF15 [NCBI] 1.59727e-06
CDC37 [NCBI] 1.59658e-06
BUB1 [NCBI] 1.58349e-06
PTCH1 [NCBI] 1.57698e-06
RBP1 [NCBI] 1.57698e-06
POLR1B [NCBI] 1.57512e-06
ISG20 [NCBI] 1.57512e-06
RARRES1 [NCBI] 1.57512e-06
TRIM22 [NCBI] 1.57512e-06
RFWD2 [NCBI] 1.57512e-06
LRP1B [NCBI] 1.57512e-06
MAST2 [NCBI] 1.57512e-06
UCHL1 [NCBI] 1.56737e-06
DDX5 [NCBI] 1.56737e-06
TRAF2 [NCBI] 1.56433e-06
MAP2K2 [NCBI] 1.56098e-06
MAP1B [NCBI] 1.55789e-06
PFDN5 [NCBI] 1.54821e-06
CDK5RAP3 [NCBI] 1.54821e-06
AKAP8 [NCBI] 1.54821e-06
NEUROD2 [NCBI] 1.54821e-06
LRPPRC [NCBI] 1.54821e-06
PTPN11 [NCBI] 1.54717e-06
MYO7A [NCBI] 1.54303e-06
TEP1 [NCBI] 1.53931e-06
DMTF1 [NCBI] 1.52263e-06
PHB2 [NCBI] 1.52263e-06
KRT12 [NCBI] 1.52263e-06
IFI44 [NCBI] 1.52263e-06
TWIST1 [NCBI] 1.51712e-06
PRKCZ [NCBI] 1.51203e-06
CRKL [NCBI] 1.50353e-06
TFRC [NCBI] 1.4988e-06
SENP6 [NCBI] 1.49828e-06
SERTAD1 [NCBI] 1.49828e-06
KRT6B [NCBI] 1.49828e-06
MRPS12 [NCBI] 1.49828e-06
TPM1 [NCBI] 1.49486e-06
APBA1 [NCBI] 1.48629e-06
MCL1 [NCBI] 1.48118e-06
ATRX [NCBI] 1.47783e-06
NR5A2 [NCBI] 1.47783e-06
NFKBIA [NCBI] 1.47721e-06
CASP2 [NCBI] 1.46946e-06
TXNIP [NCBI] 1.4612e-06
MUC6 [NCBI] 1.4528e-06
TRIM27 [NCBI] 1.4528e-06
CRADD [NCBI] 1.4528e-06
STC2 [NCBI] 1.4315e-06
CCDC6 [NCBI] 1.4315e-06
SMARCD1 [NCBI] 1.4315e-06
JARID1C [NCBI] 1.4315e-06
ATG7 [NCBI] 1.4315e-06
RNF8 [NCBI] 1.4315e-06
CA12 [NCBI] 1.4315e-06
TNIP2 [NCBI] 1.4315e-06
MYL2 [NCBI] 1.4315e-06
IL2RB [NCBI] 1.41356e-06
CKS2 [NCBI] 1.41106e-06
PLK2 [NCBI] 1.41106e-06
HIST2H2AC [NCBI] 1.41106e-06
TRAT1 [NCBI] 1.41106e-06
GRB2 [NCBI] 1.40782e-06
ADRA1D [NCBI] 1.39141e-06
ROBO1 [NCBI] 1.39141e-06
ZNF143 [NCBI] 1.39141e-06
KRT6A [NCBI] 1.39141e-06
AURKA [NCBI] 1.38485e-06
NCOA2 [NCBI] 1.37615e-06
SPARCL1 [NCBI] 1.3725e-06
MAP3K4 [NCBI] 1.3725e-06
TLK1 [NCBI] 1.3725e-06
FBXW11 [NCBI] 1.3725e-06
GATA5 [NCBI] 1.35427e-06
CSTF2 [NCBI] 1.35427e-06
IGFBP3 [NCBI] 1.35108e-06
GATA6 [NCBI] 1.34769e-06
PRKAA2 [NCBI] 1.34075e-06
FRZB [NCBI] 1.34075e-06
NBL1 [NCBI] 1.33668e-06
CDK3 [NCBI] 1.33668e-06
TFEB [NCBI] 1.33668e-06
TAX1BP1 [NCBI] 1.33668e-06
H2AFY [NCBI] 1.33668e-06
COBRA1 [NCBI] 1.33668e-06
KAL1 [NCBI] 1.33387e-06
ESRRB [NCBI] 1.31969e-06
DDX3X [NCBI] 1.31969e-06
NHEJ1 [NCBI] 1.31969e-06
MAZ [NCBI] 1.31969e-06
CXCL14 [NCBI] 1.31969e-06
CASP7 [NCBI] 1.31868e-06
CDX2 [NCBI] 1.31763e-06
TRAF3 [NCBI] 1.30704e-06
AIFM1 [NCBI] 1.3056e-06
ADRA1B [NCBI] 1.30325e-06
EPB42 [NCBI] 1.30325e-06
CCL17 [NCBI] 1.29769e-06
BCAR1 [NCBI] 1.29375e-06
NCK1 [NCBI] 1.28984e-06
RECQL [NCBI] 1.28758e-06
SMARCE1 [NCBI] 1.28733e-06
MNDA [NCBI] 1.28733e-06
WISP2 [NCBI] 1.28733e-06
SYCP3 [NCBI] 1.28733e-06
HEATR6 [NCBI] 1.28196e-06
OBFC2B [NCBI] 1.28196e-06
HRASLS2 [NCBI] 1.28196e-06
FOXA1 [NCBI] 1.27492e-06
SEPT6 [NCBI] 1.27191e-06
RANBP9 [NCBI] 1.27191e-06
TNIP1 [NCBI] 1.27191e-06
ARHGDIA [NCBI] 1.27191e-06
MAPK12 [NCBI] 1.27191e-06
CHD3 [NCBI] 1.27191e-06
MED23 [NCBI] 1.27191e-06
FBL [NCBI] 1.27191e-06
PPP2R5A [NCBI] 1.27191e-06
SEPT7 [NCBI] 1.27191e-06
DNAJB1 [NCBI] 1.26248e-06
MAP2K4 [NCBI] 1.2592e-06
MYST1 [NCBI] 1.25695e-06
RAD21 [NCBI] 1.25695e-06
PTPRG [NCBI] 1.25695e-06
CST6 [NCBI] 1.25695e-06
NR3C1 [NCBI] 1.25435e-06
NCOA3 [NCBI] 1.25027e-06
TLX3 [NCBI] 1.24243e-06
BHLHB2 [NCBI] 1.24243e-06
AP1B1 [NCBI] 1.24243e-06
MAP2K7 [NCBI] 1.23236e-06
BCL11A [NCBI] 1.22832e-06
MZF1 [NCBI] 1.22832e-06
ARID1A [NCBI] 1.22832e-06
EXOC4 [NCBI] 1.22832e-06
MKI67 [NCBI] 1.21492e-06
RNF7 [NCBI] 1.2146e-06
WWP1 [NCBI] 1.2146e-06
HDAC7 [NCBI] 1.2146e-06
FLNA [NCBI] 1.20354e-06
LPP [NCBI] 1.20126e-06
ACTL6A [NCBI] 1.20126e-06
FKBP8 [NCBI] 1.20126e-06
AKAP1 [NCBI] 1.20126e-06
RDX [NCBI] 1.20126e-06
BIRC2 [NCBI] 1.19792e-06
CHAF1A [NCBI] 1.19792e-06
MAPRE1 [NCBI] 1.18826e-06
PEG3 [NCBI] 1.18826e-06
PIM1 [NCBI] 1.17592e-06
PPP2R2B [NCBI] 1.17561e-06
KIAA1303 [NCBI] 1.17561e-06
CNOT8 [NCBI] 1.16326e-06
MARK2 [NCBI] 1.16326e-06
MAPK11 [NCBI] 1.16326e-06
ARHGAP5 [NCBI] 1.16326e-06
DDX1 [NCBI] 1.15123e-06
CLSPN [NCBI] 1.15123e-06
PPP2R2A [NCBI] 1.15123e-06
FLT3 [NCBI] 1.14396e-06
ANKHD1-EIF4EBP3 [NCBI] 1.14252e-06
RPRD1A [NCBI] 1.14252e-06
ZNF141 [NCBI] 1.14252e-06
HECW2 [NCBI] 1.14252e-06
IFLTD1 [NCBI] 1.14252e-06
PTPMT1 [NCBI] 1.14252e-06
SLC35F2 [NCBI] 1.14252e-06
TRIM66 [NCBI] 1.14252e-06
BRMS1L [NCBI] 1.14252e-06
ASCL3 [NCBI] 1.14252e-06
OBFC2A [NCBI] 1.14252e-06
MAST3 [NCBI] 1.14252e-06
CMTM4 [NCBI] 1.14252e-06
MTMR11 [NCBI] 1.14252e-06
G3BP1 [NCBI] 1.13948e-06
NFKB2 [NCBI] 1.13909e-06
MAP2K3 [NCBI] 1.13399e-06
HGS [NCBI] 1.13399e-06
ITGB1 [NCBI] 1.12843e-06
FANCF [NCBI] 1.12801e-06
VEGFC [NCBI] 1.12392e-06
PRKAG1 [NCBI] 1.1168e-06
WIF1 [NCBI] 1.1168e-06
GTF2I [NCBI] 1.1168e-06
CSNK1A1 [NCBI] 1.10585e-06
GFI1 [NCBI] 1.10585e-06
PIAS2 [NCBI] 1.09514e-06
DMAP1 [NCBI] 1.09514e-06
NCK2 [NCBI] 1.09514e-06
HTRA2 [NCBI] 1.09514e-06
ORC2L [NCBI] 1.09514e-06
CXCL11 [NCBI] 1.0946e-06
VWF [NCBI] 1.09381e-06
ABCG2 [NCBI] 1.09205e-06
DAP [NCBI] 1.08466e-06
RAD54L [NCBI] 1.08466e-06
DHX9 [NCBI] 1.08466e-06
PA2G4 [NCBI] 1.08466e-06
PTH [NCBI] 1.08257e-06
BID [NCBI] 1.08046e-06
TRAF6 [NCBI] 1.08043e-06
NOD1 [NCBI] 1.07578e-06
TINF2 [NCBI] 1.07441e-06
TLN1 [NCBI] 1.07441e-06
MIB1 [NCBI] 1.07441e-06
HOXA5 [NCBI] 1.07441e-06
VDR [NCBI] 1.06631e-06
CUL5 [NCBI] 1.06436e-06
NBR1 [NCBI] 1.06436e-06
SNAI2 [NCBI] 1.05637e-06
APOD [NCBI] 1.05491e-06
STIP1 [NCBI] 1.05453e-06
PARD3 [NCBI] 1.05453e-06
BCL2A1 [NCBI] 1.05453e-06
SAMD9L [NCBI] 1.05216e-06
TP53I13 [NCBI] 1.05216e-06
RSRC2 [NCBI] 1.05216e-06
NOPE [NCBI] 1.05216e-06
CMTM1 [NCBI] 1.05216e-06
C3CER1 [NCBI] 1.05216e-06
TBKBP1 [NCBI] 1.05216e-06
CNOT6L [NCBI] 1.05216e-06
SMPDL3A [NCBI] 1.05216e-06
CMTM6 [NCBI] 1.05216e-06
ZNF197 [NCBI] 1.05216e-06
PPIL5 [NCBI] 1.05216e-06
HJURP [NCBI] 1.05216e-06
GPR19 [NCBI] 1.05216e-06
GOLGA6B [NCBI] 1.05216e-06
FNIP2 [NCBI] 1.05216e-06
KANK4 [NCBI] 1.05216e-06
SLC22A14 [NCBI] 1.05216e-06
SIRPB2 [NCBI] 1.05216e-06
CMTM7 [NCBI] 1.05216e-06
DNAJC24 [NCBI] 1.05216e-06
NFKBIB [NCBI] 1.05202e-06
CASP8 [NCBI] 1.04914e-06
FGF3 [NCBI] 1.04853e-06
EVI1 [NCBI] 1.04411e-06
LOXL1 [NCBI] 1.03545e-06
PPP2R1B [NCBI] 1.03545e-06
GIPC1 [NCBI] 1.03545e-06
CXCL10 [NCBI] 1.02929e-06
RAD1 [NCBI] 1.02618e-06
NFAT5 [NCBI] 1.02618e-06
AKAP13 [NCBI] 1.02618e-06
ADRA1A [NCBI] 1.02618e-06
PIAS4 [NCBI] 1.0171e-06
MCM6 [NCBI] 1.0171e-06
GSK3B [NCBI] 1.01269e-06
ESRRG [NCBI] 1.00818e-06
SOX2 [NCBI] 1.00559e-06
IGF1 [NCBI] 1.00434e-06
LGI1 [NCBI] 9.9943e-07
HIST4H4 [NCBI] 9.9943e-07
CHFR [NCBI] 9.9943e-07
SNRPN [NCBI] 9.9734e-07
IL24 [NCBI] 9.93257e-07
MAP2K6 [NCBI] 9.93257e-07
PABPC1 [NCBI] 9.90839e-07
PTPRJ [NCBI] 9.90839e-07
MTAP [NCBI] 9.90839e-07
NR1H2 [NCBI] 9.90839e-07
POT1 [NCBI] 9.90839e-07
GLTSCR1 [NCBI] 9.85117e-07
POLE4 [NCBI] 9.85117e-07
ITFG1 [NCBI] 9.85117e-07
GOLGA6 [NCBI] 9.85117e-07
ZNF443 [NCBI] 9.85117e-07
BVES [NCBI] 9.85117e-07
EID3 [NCBI] 9.85117e-07
WDR65 [NCBI] 9.85117e-07
FOXN4 [NCBI] 9.85117e-07
DLEU7 [NCBI] 9.85117e-07
NRIP3 [NCBI] 9.85117e-07
LRRC59 [NCBI] 9.85117e-07
MRO [NCBI] 9.85117e-07
TMEM184C [NCBI] 9.85117e-07
DIRAS2 [NCBI] 9.85117e-07
GNL1 [NCBI] 9.85117e-07
SLC22A13 [NCBI] 9.85117e-07
GRHL3 [NCBI] 9.85117e-07
TIPRL [NCBI] 9.85117e-07
MT2A [NCBI] 9.82401e-07
FAT1 [NCBI] 9.82401e-07
RAD23B [NCBI] 9.74112e-07
TSLP [NCBI] 9.74112e-07
MAPKAPK2 [NCBI] 9.74112e-07
DIAPH1 [NCBI] 9.65967e-07
CDA [NCBI] 9.65967e-07
MAD2L1 [NCBI] 9.61529e-07
IRF8 [NCBI] 9.61529e-07
SPTAN1 [NCBI] 9.57961e-07
IER3 [NCBI] 9.57961e-07
GIT1 [NCBI] 9.57961e-07
RAB5A [NCBI] 9.57961e-07
PTPRF [NCBI] 9.57961e-07
PAX9 [NCBI] 9.57961e-07
ERF [NCBI] 9.57675e-07
FOS [NCBI] 9.57675e-07
ELF1 [NCBI] 9.50091e-07
CSK [NCBI] 9.5004e-07
KLF4 [NCBI] 9.46258e-07
EMD [NCBI] 9.4235e-07
INPP5D [NCBI] 9.39835e-07
SRC [NCBI] 9.39724e-07
TMPRSS2 [NCBI] 9.34737e-07
GHDC [NCBI] 9.318e-07
GOLT1A [NCBI] 9.318e-07
SGSM3 [NCBI] 9.318e-07
DDIT4L [NCBI] 9.318e-07
RPS27L [NCBI] 9.318e-07
MTMR12 [NCBI] 9.318e-07
STK33 [NCBI] 9.318e-07
CLIP3 [NCBI] 9.318e-07
C1orf2 [NCBI] 9.318e-07
KANK3 [NCBI] 9.318e-07
CMTM8 [NCBI] 9.318e-07
CYTSA [NCBI] 9.318e-07
TNIP3 [NCBI] 9.318e-07
PRKCDBP [NCBI] 9.318e-07
ZC3H10 [NCBI] 9.318e-07
FRMD3 [NCBI] 9.318e-07
TNKS [NCBI] 9.27246e-07
MCM4 [NCBI] 9.27246e-07
DNAJA1 [NCBI] 9.27246e-07
CD2 [NCBI] 9.27246e-07
CDH4 [NCBI] 9.19875e-07
PMS1 [NCBI] 9.12619e-07
KPNA3 [NCBI] 9.12619e-07
NUP153 [NCBI] 9.05476e-07
HCFC1 [NCBI] 9.03649e-07
POLR2A [NCBI] 9.02625e-07
PDE4B [NCBI] 8.98442e-07
OGG1 [NCBI] 8.95652e-07
HSPA1A [NCBI] 8.92195e-07
CUL4A [NCBI] 8.91514e-07
PSMD10 [NCBI] 8.91514e-07
CDC7 [NCBI] 8.91514e-07
SAPS1 [NCBI] 8.87555e-07
IPO8 [NCBI] 8.87555e-07
TCEB3B [NCBI] 8.87555e-07
SCGB1C1 [NCBI] 8.87555e-07
MPP3 [NCBI] 8.87555e-07
TMEM55B [NCBI] 8.87555e-07
RASSF8 [NCBI] 8.87555e-07
C11orf16 [NCBI] 8.87555e-07
XPNPEP3 [NCBI] 8.87555e-07
STK11IP [NCBI] 8.87555e-07
BIN2 [NCBI] 8.87555e-07
RPAIN [NCBI] 8.87555e-07
BTG4 [NCBI] 8.87555e-07
PID1 [NCBI] 8.87555e-07
RP11-631M21.2 [NCBI] 8.87555e-07
SCUBE2 [NCBI] 8.87555e-07
TRIM8 [NCBI] 8.87555e-07
CMTM3 [NCBI] 8.87555e-07
CEP164 [NCBI] 8.87555e-07
CYB561D2 [NCBI] 8.87555e-07
CDC37L1 [NCBI] 8.87555e-07
VPS37A [NCBI] 8.87555e-07
SFRS2B [NCBI] 8.87555e-07
CHD2 [NCBI] 8.87555e-07
DRAM [NCBI] 8.87555e-07
LYPD1 [NCBI] 8.87555e-07
MTMR10 [NCBI] 8.87555e-07
DPH3 [NCBI] 8.87555e-07
RNF126 [NCBI] 8.87555e-07
MRPS34 [NCBI] 8.87555e-07
NIT1 [NCBI] 8.87555e-07
ZNF276 [NCBI] 8.87555e-07
DUSP14 [NCBI] 8.87555e-07
ZNF639 [NCBI] 8.87555e-07
TMEM9B [NCBI] 8.87555e-07
TBC1D7 [NCBI] 8.87555e-07
PCDH9 [NCBI] 8.87555e-07
ZNF189 [NCBI] 8.87555e-07
CNOT10 [NCBI] 8.87555e-07
FLT4 [NCBI] 8.84689e-07
CASP6 [NCBI] 8.78567e-07
S100A2 [NCBI] 8.77965e-07
XRCC1 [NCBI] 8.7599e-07
FGFR3 [NCBI] 8.68161e-07
REL [NCBI] 8.64808e-07
MMP14 [NCBI] 8.61962e-07
IRF4 [NCBI] 8.58696e-07
PSMC3 [NCBI] 8.58369e-07
MYB [NCBI] 8.52021e-07
BRPF1 [NCBI] 8.49758e-07
PI4K2B [NCBI] 8.49758e-07
ONECUT2 [NCBI] 8.49758e-07
CMTM2 [NCBI] 8.49758e-07
GMCL1 [NCBI] 8.49758e-07
GUCY1A2 [NCBI] 8.49758e-07
APIP [NCBI] 8.49758e-07
AGAP3 [NCBI] 8.49758e-07
CBWD2 [NCBI] 8.49758e-07
GPR125 [NCBI] 8.49758e-07
RBP5 [NCBI] 8.49758e-07
COMMD5 [NCBI] 8.49758e-07
SEPHS1 [NCBI] 8.49758e-07
HHATL [NCBI] 8.49758e-07
TUBB6 [NCBI] 8.49758e-07
PRMT3 [NCBI] 8.49758e-07
FBXO31 [NCBI] 8.49758e-07
NCKAP1L [NCBI] 8.49758e-07
PKN3 [NCBI] 8.49758e-07
SAPS2 [NCBI] 8.49758e-07
MIA3 [NCBI] 8.49758e-07
ZNF131 [NCBI] 8.49758e-07
ATAD3A [NCBI] 8.49758e-07
RQCD1 [NCBI] 8.49758e-07
BCR [NCBI] 8.46267e-07
CCNT1 [NCBI] 8.45814e-07
PPP1CA [NCBI] 8.45761e-07
HHEX [NCBI] 8.45761e-07
MIF [NCBI] 8.42637e-07
PSCA [NCBI] 8.39586e-07
FKBP1A [NCBI] 8.39586e-07
S100A11 [NCBI] 8.39586e-07
PSMD4 [NCBI] 8.39586e-07
NXF1 [NCBI] 8.33495e-07
IGFBP5 [NCBI] 8.27486e-07
DDR1 [NCBI] 8.27486e-07
HSPA1B [NCBI] 8.27486e-07
APLF [NCBI] 8.16783e-07
WDR68 [NCBI] 8.16783e-07
NLGN2 [NCBI] 8.16783e-07
GCN1L1 [NCBI] 8.16783e-07
TRIM16 [NCBI] 8.16783e-07
SMYD2 [NCBI] 8.16783e-07
MIA2 [NCBI] 8.16783e-07
RPS6KA6 [NCBI] 8.16783e-07
ODZ2 [NCBI] 8.16783e-07
TMOD3 [NCBI] 8.16783e-07
GPR124 [NCBI] 8.16783e-07
SAP30L [NCBI] 8.16783e-07
RASAL2 [NCBI] 8.16783e-07
OSGIN1 [NCBI] 8.16783e-07
ZNF23 [NCBI] 8.16783e-07
AIM2 [NCBI] 8.16783e-07
SFRS15 [NCBI] 8.16783e-07
CAPZB [NCBI] 8.16783e-07
SDCCAG1 [NCBI] 8.16783e-07
MPP2 [NCBI] 8.16783e-07
ZCCHC8 [NCBI] 8.16783e-07
KCTD11 [NCBI] 8.16783e-07
RTF1 [NCBI] 8.16783e-07
MRCL3 [NCBI] 8.16783e-07
HIG2 [NCBI] 8.16783e-07
DCTD [NCBI] 8.16783e-07
NLRX1 [NCBI] 8.16783e-07
TRAIP [NCBI] 8.16783e-07
BRWD3 [NCBI] 8.16783e-07
RAB39 [NCBI] 8.16783e-07
SIRPA [NCBI] 8.15704e-07
KLC1 [NCBI] 8.15704e-07
TNFRSF25 [NCBI] 8.15704e-07
UBE2L3 [NCBI] 8.15704e-07
TGFB3 [NCBI] 8.09928e-07
NKX2-1 [NCBI] 8.07461e-07
CEACAM1 [NCBI] 7.98596e-07
PRKCI [NCBI] 7.9406e-07
PSIP1 [NCBI] 7.93037e-07
MCM3 [NCBI] 7.93037e-07
BCL6 [NCBI] 7.88269e-07
GRWD1 [NCBI] 7.8755e-07
FAM129A [NCBI] 7.8755e-07
TNS3 [NCBI] 7.8755e-07
C11orf17 [NCBI] 7.8755e-07
CTDSP2 [NCBI] 7.8755e-07
ANGPTL6 [NCBI] 7.8755e-07
TLK2 [NCBI] 7.8755e-07
IVNS1ABP [NCBI] 7.8755e-07
FANCM [NCBI] 7.8755e-07
FAM62A [NCBI] 7.8755e-07
TWSG1 [NCBI] 7.8755e-07
KRT75 [NCBI] 7.8755e-07
JMY [NCBI] 7.8755e-07
HTRA3 [NCBI] 7.8755e-07
PFDN6 [NCBI] 7.8755e-07
BNIPL [NCBI] 7.8755e-07
DPH5 [NCBI] 7.8755e-07
LANCL1 [NCBI] 7.8755e-07
CCDC80 [NCBI] 7.8755e-07
LCMT2 [NCBI] 7.8755e-07
PDS5A [NCBI] 7.8755e-07
GBL [NCBI] 7.8755e-07
KIAA0101 [NCBI] 7.8755e-07
IFT20 [NCBI] 7.8755e-07
SPTBN4 [NCBI] 7.8755e-07
GINS2 [NCBI] 7.8755e-07
BFAR [NCBI] 7.8755e-07
CREBZF [NCBI] 7.8755e-07
MRPL41 [NCBI] 7.8755e-07
MTIF2 [NCBI] 7.8755e-07
MON2 [NCBI] 7.8755e-07
TIMM50 [NCBI] 7.8755e-07
LSAMP [NCBI] 7.8755e-07
FBXW5 [NCBI] 7.8755e-07
ANKRD28 [NCBI] 7.8755e-07
SEC62 [NCBI] 7.8755e-07
TELO2 [NCBI] 7.8755e-07
UPF1 [NCBI] 7.87547e-07
EGR2 [NCBI] 7.87547e-07
SKI [NCBI] 7.76769e-07
TIAM1 [NCBI] 7.76769e-07
OSM [NCBI] 7.76624e-07
MVP [NCBI] 7.71477e-07
HNRNPK [NCBI] 7.66249e-07
EEF1A1 [NCBI] 7.66249e-07
RAPH1 [NCBI] 7.61306e-07
GTPBP4 [NCBI] 7.61306e-07
SENP5 [NCBI] 7.61306e-07
NEK1 [NCBI] 7.61306e-07
SECTM1 [NCBI] 7.61306e-07
UACA [NCBI] 7.61306e-07
BNIP1 [NCBI] 7.61306e-07
ANKRD17 [NCBI] 7.61306e-07
OTUD5 [NCBI] 7.61306e-07
GNG4 [NCBI] 7.61306e-07
SRPRB [NCBI] 7.61306e-07
WHSC1L1 [NCBI] 7.61306e-07
CTR9 [NCBI] 7.61306e-07
CHD6 [NCBI] 7.61306e-07
CNOT2 [NCBI] 7.61306e-07
FEM1B [NCBI] 7.61306e-07
CAB39 [NCBI] 7.61306e-07
TUBB2B [NCBI] 7.61306e-07
KANK2 [NCBI] 7.61306e-07
RAVER1 [NCBI] 7.61306e-07
IPO9 [NCBI] 7.61306e-07
DYRK2 [NCBI] 7.61306e-07
AZI2 [NCBI] 7.61306e-07
NME3 [NCBI] 7.61306e-07
TBK1 [NCBI] 7.61082e-07
BAG1 [NCBI] 7.60178e-07
HSP90AA1 [NCBI] 7.60178e-07
ACTG1 [NCBI] 7.55976e-07
SDHD [NCBI] 7.55976e-07
ELAVL1 [NCBI] 7.55976e-07
NRAS [NCBI] 7.41009e-07
SDHB [NCBI] 7.41009e-07
GATA4 [NCBI] 7.41009e-07
KITLG [NCBI] 7.41009e-07
C1orf102 [NCBI] 7.37506e-07
KIAA0368 [NCBI] 7.37506e-07
TUBGCP2 [NCBI] 7.37506e-07
FETUB [NCBI] 7.37506e-07
EI24 [NCBI] 7.37506e-07
H2AFY2 [NCBI] 7.37506e-07
IARS [NCBI] 7.37506e-07
STRADA [NCBI] 7.37506e-07
UBA7 [NCBI] 7.37506e-07
PWP1 [NCBI] 7.37506e-07
REXO4 [NCBI] 7.37506e-07
FILIP1L [NCBI] 7.37506e-07
KATNA1 [NCBI] 7.37506e-07
RINT1 [NCBI] 7.37506e-07
PARD6B [NCBI] 7.37506e-07
TIPARP [NCBI] 7.37506e-07
WBP1 [NCBI] 7.37506e-07
MYL6 [NCBI] 7.37506e-07
PFDN2 [NCBI] 7.37506e-07
PPP6C [NCBI] 7.37506e-07
RIF1 [NCBI] 7.37506e-07
PPP1R14C [NCBI] 7.37506e-07
RNF139 [NCBI] 7.37506e-07
BARX2 [NCBI] 7.37506e-07
MED8 [NCBI] 7.37506e-07
GUCY1B3 [NCBI] 7.37506e-07
SAMD9 [NCBI] 7.37506e-07
GMNN [NCBI] 7.31312e-07
FASN [NCBI] 7.21829e-07
PIN1 [NCBI] 7.21829e-07
ISG15 [NCBI] 7.17165e-07
AVP [NCBI] 7.16086e-07
KATNB1 [NCBI] 7.15741e-07
GLMN [NCBI] 7.15741e-07
MAP3K7IP3 [NCBI] 7.15741e-07
DOCK7 [NCBI] 7.15741e-07
RGMA [NCBI] 7.15741e-07
PTPLAD1 [NCBI] 7.15741e-07
POLE2 [NCBI] 7.15741e-07
POLE3 [NCBI] 7.15741e-07
BRSK2 [NCBI] 7.15741e-07
TNS1 [NCBI] 7.15741e-07
DMRT2 [NCBI] 7.15741e-07
C1orf149 [NCBI] 7.15741e-07
AAMP [NCBI] 7.15741e-07
ZNF451 [NCBI] 7.15741e-07
STAP2 [NCBI] 7.15741e-07
TTRAP [NCBI] 7.15741e-07
LARS2 [NCBI] 7.15741e-07
MTCH1 [NCBI] 7.15741e-07
SCIN [NCBI] 7.15741e-07
CEBPZ [NCBI] 7.15741e-07
SH3BGRL [NCBI] 7.15741e-07
BRCC3 [NCBI] 7.15741e-07
TESC [NCBI] 7.15741e-07
AP3S1 [NCBI] 7.15741e-07
EPHA6 [NCBI] 7.15741e-07
CHD5 [NCBI] 7.15741e-07
ANKHD1 [NCBI] 7.15741e-07
KCTD12 [NCBI] 7.15741e-07
SYNPO2 [NCBI] 7.15741e-07
DPF2 [NCBI] 7.15741e-07
GRIN2A [NCBI] 7.12551e-07
ASCL1 [NCBI] 7.12551e-07
MEF2C [NCBI] 7.07988e-07
GSN [NCBI] 7.07988e-07
LOX [NCBI] 7.03472e-07
RS1 [NCBI] 6.99004e-07
DPYSL4 [NCBI] 6.95696e-07
PCBP4 [NCBI] 6.95696e-07
HOMER3 [NCBI] 6.95696e-07
TFB2M [NCBI] 6.95696e-07
C13orf15 [NCBI] 6.95696e-07
MAPKAPK5 [NCBI] 6.95696e-07
EDA2R [NCBI] 6.95696e-07
WFDC1 [NCBI] 6.95696e-07
RPL30 [NCBI] 6.95696e-07
RASGRF2 [NCBI] 6.95696e-07
ADI1 [NCBI] 6.95696e-07
MAGT1 [NCBI] 6.95696e-07
RBCK1 [NCBI] 6.95696e-07
EAF2 [NCBI] 6.95696e-07
CIZ1 [NCBI] 6.95696e-07
CAMTA1 [NCBI] 6.95696e-07
TRERF1 [NCBI] 6.95696e-07
KCNH5 [NCBI] 6.95696e-07
SEC16A [NCBI] 6.95696e-07
MED31 [NCBI] 6.95696e-07
C19orf2 [NCBI] 6.95696e-07
CDR2 [NCBI] 6.95696e-07
HIST1H2AA [NCBI] 6.95696e-07
SAPS3 [NCBI] 6.95696e-07
ATG3 [NCBI] 6.95696e-07
RAC1 [NCBI] 6.95185e-07
GAPDH [NCBI] 6.93249e-07
PPARD [NCBI] 6.85878e-07
YY1 [NCBI] 6.83625e-07
RPL18 [NCBI] 6.77125e-07
WNK2 [NCBI] 6.77125e-07
POLR1D [NCBI] 6.77125e-07
IQGAP2 [NCBI] 6.77125e-07
DNAJB4 [NCBI] 6.77125e-07
SOCS7 [NCBI] 6.77125e-07
NUP50 [NCBI] 6.77125e-07
SPDYA [NCBI] 6.77125e-07
MOBKL1B [NCBI] 6.77125e-07
SOSTDC1 [NCBI] 6.77125e-07
RPL38 [NCBI] 6.77125e-07
RRP12 [NCBI] 6.77125e-07
TNS4 [NCBI] 6.77125e-07
CHMP1A [NCBI] 6.77125e-07
VANGL2 [NCBI] 6.77125e-07
VARS [NCBI] 6.77125e-07
SPZ1 [NCBI] 6.77125e-07
BLCAP [NCBI] 6.77125e-07
PSRC1 [NCBI] 6.77125e-07
FANCB [NCBI] 6.77125e-07
PIR [NCBI] 6.77125e-07
DDX58 [NCBI] 6.7315e-07
IKZF1 [NCBI] 6.64875e-07
IL7 [NCBI] 6.60799e-07
NCOA1 [NCBI] 6.60799e-07
RHOC [NCBI] 6.60799e-07
LPAR3 [NCBI] 6.59832e-07
MAGI3 [NCBI] 6.59832e-07
LIN7B [NCBI] 6.59832e-07
PTPN18 [NCBI] 6.59832e-07
GRIPAP1 [NCBI] 6.59832e-07
HDAC10 [NCBI] 6.59832e-07
APBB2 [NCBI] 6.59832e-07
DVL3 [NCBI] 6.59832e-07
CCT6A [NCBI] 6.59832e-07
JMJD2C [NCBI] 6.59832e-07
EGR4 [NCBI] 6.59832e-07
HIST3H2A [NCBI] 6.59832e-07
DCLRE1A [NCBI] 6.59832e-07
PDRG1 [NCBI] 6.59832e-07
SERPINB8 [NCBI] 6.59832e-07
RIPK3 [NCBI] 6.59832e-07
MATN2 [NCBI] 6.59832e-07
MTMR3 [NCBI] 6.59832e-07
PERP [NCBI] 6.59832e-07
CCAR1 [NCBI] 6.59832e-07
HES6 [NCBI] 6.59832e-07
CCT3 [NCBI] 6.59832e-07
SPANXC [NCBI] 6.59832e-07
UBAP1 [NCBI] 6.59832e-07
NBEA [NCBI] 6.59832e-07
NLGN1 [NCBI] 6.59832e-07
RANBP2 [NCBI] 6.56762e-07
YBX1 [NCBI] 6.49101e-07
SRF [NCBI] 6.45942e-07
MTMR1 [NCBI] 6.43656e-07
HIPK3 [NCBI] 6.43656e-07
GAS7 [NCBI] 6.43656e-07
PLXNA2 [NCBI] 6.43656e-07
GNG12 [NCBI] 6.43656e-07
KIF18A [NCBI] 6.43656e-07
AP3B2 [NCBI] 6.43656e-07
LIN7A [NCBI] 6.43656e-07
GKN1 [NCBI] 6.43656e-07
PDCD2 [NCBI] 6.43656e-07
RPL35 [NCBI] 6.43656e-07
RPL8 [NCBI] 6.43656e-07
RHOU [NCBI] 6.43656e-07
RPS11 [NCBI] 6.43656e-07
USP11 [NCBI] 6.43656e-07
TRIM23 [NCBI] 6.43656e-07
MMP24 [NCBI] 6.43656e-07
FANCI [NCBI] 6.43656e-07
PAPOLA [NCBI] 6.43656e-07
SORBS3 [NCBI] 6.43656e-07
UPK3A [NCBI] 6.43656e-07
PLLP [NCBI] 6.43656e-07
NFIB [NCBI] 6.43656e-07
ZFYVE9 [NCBI] 6.43656e-07
COPS7A [NCBI] 6.43656e-07
RPRM [NCBI] 6.43656e-07
TBL1XR1 [NCBI] 6.43656e-07
INSM1 [NCBI] 6.43656e-07
TIAF1 [NCBI] 6.43656e-07
HIST1H2AB [NCBI] 6.43656e-07
ADAM22 [NCBI] 6.43656e-07
RNF20 [NCBI] 6.43656e-07
FANCA [NCBI] 6.41001e-07
AIRE [NCBI] 6.37154e-07
BCL2L11 [NCBI] 6.37154e-07
PER2 [NCBI] 6.37154e-07
BDNF [NCBI] 6.34306e-07
VCP [NCBI] 6.33342e-07
TH [NCBI] 6.30451e-07
GLI1 [NCBI] 6.29566e-07
SI [NCBI] 6.29566e-07
KPNB1 [NCBI] 6.29566e-07
MPRIP [NCBI] 6.28465e-07
LRRFIP1 [NCBI] 6.28465e-07
CCT8 [NCBI] 6.28465e-07
HIST1H2AH [NCBI] 6.28465e-07
FBXW4 [NCBI] 6.28465e-07
ELP3 [NCBI] 6.28465e-07
DAPK3 [NCBI] 6.28465e-07
TUBB1 [NCBI] 6.28465e-07
DDX56 [NCBI] 6.28465e-07
CIP29 [NCBI] 6.28465e-07
SPRR2B [NCBI] 6.28465e-07
SLC27A6 [NCBI] 6.28465e-07
SLA [NCBI] 6.28465e-07
TTF2 [NCBI] 6.28465e-07
SFXN1 [NCBI] 6.28465e-07
BAG2 [NCBI] 6.28465e-07
TAOK1 [NCBI] 6.28465e-07
RPL24 [NCBI] 6.28465e-07
POLR1E [NCBI] 6.28465e-07
DARS [NCBI] 6.28465e-07
HERC1 [NCBI] 6.28465e-07
PADI2 [NCBI] 6.28465e-07
RCN2 [NCBI] 6.28465e-07
SMARCD3 [NCBI] 6.28465e-07
CTNNAL1 [NCBI] 6.28465e-07
RPL10A [NCBI] 6.28465e-07
ASGR2 [NCBI] 6.28465e-07
EIF4G1 [NCBI] 6.25825e-07
SREBF1 [NCBI] 6.25819e-07
KHDRBS1 [NCBI] 6.22118e-07
HDAC4 [NCBI] 6.14804e-07
SCGB2A2 [NCBI] 6.14804e-07
ERCC6 [NCBI] 6.14804e-07
PIK3R1 [NCBI] 6.14706e-07
SP110 [NCBI] 6.1415e-07
MRAS [NCBI] 6.1415e-07
NTNG1 [NCBI] 6.1415e-07
HIST1H2AK [NCBI] 6.1415e-07
NUAK2 [NCBI] 6.1415e-07
CC2D1A [NCBI] 6.1415e-07
LAG3 [NCBI] 6.1415e-07
RP6-213H19.1 [NCBI] 6.1415e-07
HIST1H2AC [NCBI] 6.1415e-07
HNRNPH3 [NCBI] 6.1415e-07
IKZF2 [NCBI] 6.1415e-07
BRE [NCBI] 6.1415e-07
PDZD2 [NCBI] 6.1415e-07
CTDSP1 [NCBI] 6.1415e-07
SIX6 [NCBI] 6.1415e-07
IFT57 [NCBI] 6.1415e-07
SLC25A3 [NCBI] 6.1415e-07
CAT [NCBI] 6.11734e-07
PTPN1 [NCBI] 6.11197e-07
HNF1B [NCBI] 6.10806e-07
IRF3 [NCBI] 6.08507e-07
KPNA2 [NCBI] 6.07621e-07
PPARG [NCBI] 6.03082e-07
LAPTM4B [NCBI] 6.00618e-07
MED17 [NCBI] 6.00618e-07
CNTNAP1 [NCBI] 6.00618e-07
PGAM1 [NCBI] 6.00618e-07
DRAP1 [NCBI] 6.00618e-07
NGFRAP1 [NCBI] 6.00618e-07
CCNK [NCBI] 6.00618e-07
PVALB [NCBI] 6.00618e-07
MDFI [NCBI] 6.00618e-07
LRRC7 [NCBI] 6.00618e-07
ALG2 [NCBI] 6.00618e-07
PLEKHO1 [NCBI] 6.00618e-07
ITM2C [NCBI] 6.00618e-07
WDR77 [NCBI] 6.00618e-07
MKNK2 [NCBI] 6.00618e-07
MELK [NCBI] 6.00618e-07
CHP2 [NCBI] 6.00618e-07
USP2 [NCBI] 6.00618e-07
NUAK1 [NCBI] 6.00618e-07
EHF [NCBI] 6.00618e-07
TFIP11 [NCBI] 6.00618e-07
CDIPT [NCBI] 6.00618e-07
PROKR2 [NCBI] 6.00618e-07
SLC25A5 [NCBI] 6.00618e-07
PIWIL1 [NCBI] 6.00618e-07
RCC1 [NCBI] 5.97083e-07
GDF11 [NCBI] 5.87792e-07
TAX1BP3 [NCBI] 5.87792e-07
ME2 [NCBI] 5.87792e-07
H3F3B [NCBI] 5.87792e-07
CDC42BPA [NCBI] 5.87792e-07
THBS4 [NCBI] 5.87792e-07
MORF4L2 [NCBI] 5.87792e-07
TNP1 [NCBI] 5.87792e-07
JTB [NCBI] 5.87792e-07
PTPRK [NCBI] 5.87792e-07
MIZF [NCBI] 5.87792e-07
EREG [NCBI] 5.87792e-07
LYVE1 [NCBI] 5.87792e-07
HUS1B [NCBI] 5.87792e-07
CCNG1 [NCBI] 5.87792e-07
CRABP1 [NCBI] 5.87792e-07
ANKRD2 [NCBI] 5.87792e-07
TAF1B [NCBI] 5.87792e-07
SETD8 [NCBI] 5.87792e-07
POLR1C [NCBI] 5.87792e-07
USP9X [NCBI] 5.87792e-07
ATP6V0C [NCBI] 5.87792e-07
CDH16 [NCBI] 5.87792e-07
HIST1H2AE [NCBI] 5.87792e-07
SYCP1 [NCBI] 5.87792e-07
SSBP1 [NCBI] 5.87792e-07
TRAF4 [NCBI] 5.87792e-07
CASP10 [NCBI] 5.86818e-07
HSPA5 [NCBI] 5.83454e-07
FANCC [NCBI] 5.83454e-07
SHOX [NCBI] 5.83454e-07
CSNK2A2 [NCBI] 5.76813e-07
CIAPIN1 [NCBI] 5.75603e-07
GPSM2 [NCBI] 5.75603e-07
ASGR1 [NCBI] 5.75603e-07
IFITM1 [NCBI] 5.75603e-07
ARL11 [NCBI] 5.75603e-07
DYNLRB1 [NCBI] 5.75603e-07
CDC14B [NCBI] 5.75603e-07
CCNG2 [NCBI] 5.75603e-07
TARBP2 [NCBI] 5.75603e-07
SNTB2 [NCBI] 5.75603e-07
TFB1M [NCBI] 5.75603e-07
TUBB4 [NCBI] 5.75603e-07
RBM10 [NCBI] 5.75603e-07
MTSS1 [NCBI] 5.75603e-07
SEC13 [NCBI] 5.75603e-07
TRPM5 [NCBI] 5.75603e-07
PABPC4 [NCBI] 5.75603e-07
EPHA8 [NCBI] 5.75603e-07
SEC61A1 [NCBI] 5.75603e-07
SGMS1 [NCBI] 5.75603e-07
TXLNA [NCBI] 5.75603e-07
HIST1H2AM [NCBI] 5.75603e-07
CENPJ [NCBI] 5.75603e-07
RCHY1 [NCBI] 5.75603e-07
ATF4 [NCBI] 5.73534e-07
REN [NCBI] 5.73534e-07
MPO [NCBI] 5.71923e-07
CEBPA [NCBI] 5.67057e-07
TRIM37 [NCBI] 5.63994e-07
CTCFL [NCBI] 5.63994e-07
BIRC6 [NCBI] 5.63994e-07
CD3EAP [NCBI] 5.63994e-07
PLEKHA1 [NCBI] 5.63994e-07
TNFRSF21 [NCBI] 5.63994e-07
ASAP2 [NCBI] 5.63994e-07
EPRS [NCBI] 5.63994e-07
COPB2 [NCBI] 5.63994e-07
YEATS4 [NCBI] 5.63994e-07
MEOX2 [NCBI] 5.63994e-07
FDXR [NCBI] 5.63994e-07
SHFM1 [NCBI] 5.63994e-07
GCM2 [NCBI] 5.63994e-07
NLGN3 [NCBI] 5.63994e-07
NFYC [NCBI] 5.63994e-07
IL17RD [NCBI] 5.63994e-07
ZAK [NCBI] 5.63994e-07
PAWR [NCBI] 5.5754e-07
DBI [NCBI] 5.5754e-07
FASLG [NCBI] 5.56834e-07
SET [NCBI] 5.54419e-07
INSL4 [NCBI] 5.52914e-07
NOXA1 [NCBI] 5.52914e-07
NFIL3 [NCBI] 5.52914e-07
NXT1 [NCBI] 5.52914e-07
ST8SIA1 [NCBI] 5.52914e-07
KIF20A [NCBI] 5.52914e-07
EVL [NCBI] 5.52914e-07
PTPRD [NCBI] 5.52914e-07
MPP1 [NCBI] 5.52914e-07
CHD1 [NCBI] 5.52914e-07
HAGH [NCBI] 5.52914e-07
HIST1H1B [NCBI] 5.52914e-07
PKNOX1 [NCBI] 5.52914e-07
POLE [NCBI] 5.52914e-07
DUSP10 [NCBI] 5.52914e-07
STX6 [NCBI] 5.52914e-07
SLC27A1 [NCBI] 5.52914e-07
HSP90B1 [NCBI] 5.51323e-07
RHOD [NCBI] 5.4232e-07
CISH [NCBI] 5.4232e-07
REV3L [NCBI] 5.4232e-07
DAB2IP [NCBI] 5.4232e-07
MYH14 [NCBI] 5.4232e-07
CDC14A [NCBI] 5.4232e-07
SENP2 [NCBI] 5.4232e-07
TP53INP1 [NCBI] 5.4232e-07
ZIC1 [NCBI] 5.4232e-07
HNRNPAB [NCBI] 5.4232e-07
GOLGA3 [NCBI] 5.4232e-07
NOXO1 [NCBI] 5.4232e-07
PCNT [NCBI] 5.4232e-07
HMGN1 [NCBI] 5.4232e-07
TXN [NCBI] 5.42183e-07
PAK1 [NCBI] 5.37913e-07
NFATC2 [NCBI] 5.36209e-07
RAG2 [NCBI] 5.3438e-07
NUDT21 [NCBI] 5.32172e-07
MLL2 [NCBI] 5.32172e-07
KLF11 [NCBI] 5.32172e-07
TOP3A [NCBI] 5.32172e-07
MED15 [NCBI] 5.32172e-07
OPCML [NCBI] 5.32172e-07
MYO10 [NCBI] 5.32172e-07
CRTC1 [NCBI] 5.32172e-07
HIST2H4A [NCBI] 5.32172e-07
ARID1B [NCBI] 5.32172e-07
SOX18 [NCBI] 5.32172e-07
ERC1 [NCBI] 5.32172e-07
RPL32 [NCBI] 5.32172e-07
RPL6 [NCBI] 5.32172e-07
ABCA7 [NCBI] 5.32172e-07
S1PR2 [NCBI] 5.32172e-07
DNAJB6 [NCBI] 5.32172e-07
TRIM32 [NCBI] 5.32172e-07
LRDD [NCBI] 5.32172e-07
PARP2 [NCBI] 5.32172e-07
KIF21A [NCBI] 5.32172e-07
CRK [NCBI] 5.30328e-07
CBX4 [NCBI] 5.29132e-07
JARID1D [NCBI] 5.22436e-07
SPOP [NCBI] 5.22436e-07
BRF1 [NCBI] 5.22436e-07
IREB2 [NCBI] 5.22436e-07
TBCE [NCBI] 5.22436e-07
HIST1H4I [NCBI] 5.22436e-07
HIST2H2AA3 [NCBI] 5.22436e-07
TRIP6 [NCBI] 5.22436e-07
MAP2K5 [NCBI] 5.22436e-07
NPAS2 [NCBI] 5.22436e-07
TMBIM6 [NCBI] 5.22436e-07
SPAG9 [NCBI] 5.22436e-07
SLC25A6 [NCBI] 5.22436e-07
PPP2R5D [NCBI] 5.22436e-07
JDP2 [NCBI] 5.22436e-07
BRD7 [NCBI] 5.22436e-07
SH2B2 [NCBI] 5.22436e-07
SIM1 [NCBI] 5.22436e-07
UBE2K [NCBI] 5.22436e-07
BMF [NCBI] 5.22436e-07
RPL11 [NCBI] 5.22436e-07
NET1 [NCBI] 5.22436e-07
CAPG [NCBI] 5.22436e-07
MAPK8 [NCBI] 5.22225e-07
DDIT3 [NCBI] 5.20514e-07
HMGB1 [NCBI] 5.18834e-07
CD28 [NCBI] 5.16015e-07
NEFL [NCBI] 5.15421e-07
ITK [NCBI] 5.13217e-07
SFRP5 [NCBI] 5.13081e-07
ALX4 [NCBI] 5.13081e-07
ZMYM2 [NCBI] 5.13081e-07
MORF4L1 [NCBI] 5.13081e-07
SSH1 [NCBI] 5.13081e-07
SERPINE2 [NCBI] 5.13081e-07
TREX1 [NCBI] 5.13081e-07
IPO7 [NCBI] 5.13081e-07
PTPRCAP [NCBI] 5.13081e-07
ATP5A1 [NCBI] 5.13081e-07
RPS16 [NCBI] 5.13081e-07
BACH2 [NCBI] 5.13081e-07
FOXG1 [NCBI] 5.13081e-07
SETX [NCBI] 5.13081e-07
LDLRAP1 [NCBI] 5.13081e-07
RBM14 [NCBI] 5.13081e-07
EEF1G [NCBI] 5.13081e-07
STRAP [NCBI] 5.13081e-07
ORC3L [NCBI] 5.13081e-07
NUDC [NCBI] 5.13081e-07
CSE1L [NCBI] 5.13081e-07
PARVB [NCBI] 5.13081e-07
DACH1 [NCBI] 5.13081e-07
PTBP2 [NCBI] 5.13081e-07
RIPK1 [NCBI] 5.07683e-07
PTK2B [NCBI] 5.07683e-07
WNT5A [NCBI] 5.04947e-07
MNT [NCBI] 5.0408e-07
NUB1 [NCBI] 5.0408e-07
TADA2L [NCBI] 5.0408e-07
GADD45G [NCBI] 5.0408e-07
LEMD3 [NCBI] 5.0408e-07
HNRNPM [NCBI] 5.0408e-07
EBNA1BP2 [NCBI] 5.0408e-07
DNMT3L [NCBI] 5.0408e-07
MAML1 [NCBI] 5.0408e-07
BAI1 [NCBI] 5.0408e-07
MPDZ [NCBI] 5.0408e-07
PRC1 [NCBI] 5.0408e-07
CSDA [NCBI] 5.0408e-07
TANK [NCBI] 5.0408e-07
ARHGEF1 [NCBI] 5.0408e-07
ABTB1 [NCBI] 5.0408e-07
PRSS3 [NCBI] 5.0408e-07
CREB3 [NCBI] 5.0408e-07
KIF3A [NCBI] 5.0408e-07
SNURF [NCBI] 5.0408e-07
NMI [NCBI] 5.0408e-07
NF1 [NCBI] 4.96858e-07
MYO1A [NCBI] 4.95409e-07
DNAJC3 [NCBI] 4.95409e-07
ZIC3 [NCBI] 4.95409e-07
SUZ12 [NCBI] 4.95409e-07
AGAP2 [NCBI] 4.95409e-07
ERRFI1 [NCBI] 4.95409e-07
TADA3L [NCBI] 4.95409e-07
PRKAB2 [NCBI] 4.95409e-07
TAF1C [NCBI] 4.95409e-07
MYOD1 [NCBI] 4.90783e-07
EID1 [NCBI] 4.87046e-07
SLC5A8 [NCBI] 4.87046e-07
FOXI1 [NCBI] 4.87046e-07
RAE1 [NCBI] 4.87046e-07
NLK [NCBI] 4.87046e-07
ATG12 [NCBI] 4.87046e-07
RPL3 [NCBI] 4.87046e-07
IKZF3 [NCBI] 4.87046e-07
HOXA1 [NCBI] 4.87046e-07
TUBG1 [NCBI] 4.87046e-07
NNAT [NCBI] 4.87046e-07
HMGB2 [NCBI] 4.87046e-07
ATXN7 [NCBI] 4.87046e-07
ACTA1 [NCBI] 4.86344e-07
CEBPB [NCBI] 4.86344e-07
PADI4 [NCBI] 4.83763e-07
PIP [NCBI] 4.83763e-07
GDI1 [NCBI] 4.83763e-07
HES1 [NCBI] 4.83763e-07
PIK3CG [NCBI] 4.81199e-07
GATA2 [NCBI] 4.81199e-07
TUBA3C [NCBI] 4.7897e-07
GRIP1 [NCBI] 4.7897e-07
RBMX [NCBI] 4.7897e-07
UBA52 [NCBI] 4.7897e-07
MSH5 [NCBI] 4.7897e-07
MCTS1 [NCBI] 4.7897e-07
LHX1 [NCBI] 4.7897e-07
GYS1 [NCBI] 4.7897e-07
EIF4EBP2 [NCBI] 4.7897e-07
POLQ [NCBI] 4.7897e-07
SETDB1 [NCBI] 4.7897e-07
SRA1 [NCBI] 4.7897e-07
NLGN4X [NCBI] 4.7897e-07
NFKBIE [NCBI] 4.7897e-07
DUSP4 [NCBI] 4.7897e-07
PSEN1 [NCBI] 4.75088e-07
CAD [NCBI] 4.73617e-07
WNT4 [NCBI] 4.73617e-07
EHMT2 [NCBI] 4.71165e-07
INVS [NCBI] 4.71165e-07
RPLP0 [NCBI] 4.71165e-07
ALOX15B [NCBI] 4.71165e-07
CES2 [NCBI] 4.71165e-07
AATF [NCBI] 4.71165e-07
POLD1 [NCBI] 4.71165e-07
PLXNA1 [NCBI] 4.71165e-07
GNB2 [NCBI] 4.71165e-07
TOPORS [NCBI] 4.71165e-07
MAP4K4 [NCBI] 4.71165e-07
LAMA1 [NCBI] 4.63751e-07
SLC22A1 [NCBI] 4.63613e-07
DDX17 [NCBI] 4.63613e-07
EIF3E [NCBI] 4.63613e-07
LPAR1 [NCBI] 4.63613e-07
PSMD3 [NCBI] 4.63613e-07
EEF1A2 [NCBI] 4.63613e-07
E2F5 [NCBI] 4.63613e-07
HOXB2 [NCBI] 4.63613e-07
SOX6 [NCBI] 4.63613e-07
HOXB13 [NCBI] 4.63613e-07
MAP3K5 [NCBI] 4.58919e-07
ZFHX3 [NCBI] 4.56299e-07
HTATIP2 [NCBI] 4.56299e-07
ADORA2B [NCBI] 4.56299e-07
SUB1 [NCBI] 4.56299e-07
ANKRD1 [NCBI] 4.56299e-07
RPS13 [NCBI] 4.56299e-07
PPP2R5C [NCBI] 4.56299e-07
CLCN7 [NCBI] 4.56299e-07
PSMD6 [NCBI] 4.56299e-07
SEPT2 [NCBI] 4.56299e-07
HOXA7 [NCBI] 4.56299e-07
TUBB3 [NCBI] 4.56299e-07
NUP88 [NCBI] 4.56299e-07
EIF2C1 [NCBI] 4.56299e-07
COIL [NCBI] 4.56299e-07
PLG [NCBI] 4.55501e-07
KCNQ1 [NCBI] 4.52566e-07
TUBB [NCBI] 4.49211e-07
AKAP8L [NCBI] 4.49211e-07
PARVA [NCBI] 4.49211e-07
ATOH1 [NCBI] 4.49211e-07
ARHGEF2 [NCBI] 4.49211e-07
ATP2B2 [NCBI] 4.49211e-07
LITAF [NCBI] 4.49211e-07
PRKACB [NCBI] 4.49211e-07
FBXO5 [NCBI] 4.49211e-07
ELAVL2 [NCBI] 4.49211e-07
AP2B1 [NCBI] 4.49211e-07
PPID [NCBI] 4.49211e-07
COPS2 [NCBI] 4.49211e-07
PROZ [NCBI] 4.49211e-07
MTM1 [NCBI] 4.49211e-07
SHB [NCBI] 4.49211e-07
RRAS2 [NCBI] 4.49211e-07
PAX2 [NCBI] 4.47122e-07
ESR2 [NCBI] 4.46756e-07
ARNTL [NCBI] 4.42334e-07
NFATC4 [NCBI] 4.42334e-07
MT1A [NCBI] 4.42334e-07
HDAC8 [NCBI] 4.42334e-07
HOXB5 [NCBI] 4.42334e-07
NDUFA13 [NCBI] 4.42334e-07
SP4 [NCBI] 4.42334e-07
DAP3 [NCBI] 4.42334e-07
AKR1C2 [NCBI] 4.37964e-07
CCL22 [NCBI] 4.37964e-07
SLC9A3R2 [NCBI] 4.35659e-07
AZU1 [NCBI] 4.35659e-07
ZFYVE16 [NCBI] 4.35659e-07
FLNC [NCBI] 4.35659e-07
PTS [NCBI] 4.35659e-07
AMPH [NCBI] 4.35659e-07
CASP5 [NCBI] 4.35659e-07
PPP2R1A [NCBI] 4.35659e-07
MARCO [NCBI] 4.35659e-07
COMMD1 [NCBI] 4.35659e-07
CTBP2 [NCBI] 4.35659e-07
PPP1R3A [NCBI] 4.35659e-07
HIST2H3A [NCBI] 4.35659e-07
VAPA [NCBI] 4.35659e-07
WISP1 [NCBI] 4.35659e-07
EXOSC10 [NCBI] 4.35659e-07
U2AF2 [NCBI] 4.33475e-07
NQO1 [NCBI] 4.32579e-07
HIST2H3C [NCBI] 4.29174e-07
RAP1B [NCBI] 4.29174e-07
AP2A2 [NCBI] 4.29174e-07
ASF1A [NCBI] 4.29174e-07
SEL1L [NCBI] 4.29174e-07
MAPKAPK3 [NCBI] 4.29174e-07
TUFM [NCBI] 4.29174e-07
TRAPPC2 [NCBI] 4.29174e-07
PSMD12 [NCBI] 4.29174e-07
TERF2IP [NCBI] 4.29174e-07
APBA2 [NCBI] 4.29174e-07
ADRB3 [NCBI] 4.26849e-07
DEFB1 [NCBI] 4.24669e-07
FOXJ1 [NCBI] 4.2287e-07
IGFBP6 [NCBI] 4.2287e-07
RBP2 [NCBI] 4.2287e-07
TRIM25 [NCBI] 4.2287e-07
MKL1 [NCBI] 4.2287e-07
USP6 [NCBI] 4.2287e-07
TNK2 [NCBI] 4.2287e-07
JAG2 [NCBI] 4.2287e-07
SEMA3F [NCBI] 4.2287e-07
PPP1CB [NCBI] 4.2287e-07
VASP [NCBI] 4.22502e-07
IFNG [NCBI] 4.19244e-07
PALLD [NCBI] 4.16738e-07
TAF12 [NCBI] 4.16738e-07
MBD3 [NCBI] 4.16738e-07
PSMD13 [NCBI] 4.16738e-07
PEX5 [NCBI] 4.16738e-07
TPT1 [NCBI] 4.16738e-07
HLF [NCBI] 4.16738e-07
PROK2 [NCBI] 4.16738e-07
DNMT3A [NCBI] 4.16738e-07
PIGF [NCBI] 4.16738e-07
PSMD8 [NCBI] 4.16738e-07
XAF1 [NCBI] 4.16738e-07
THBS1 [NCBI] 4.13973e-07
IGF2 [NCBI] 4.13521e-07
STAT4 [NCBI] 4.11875e-07
WT1 [NCBI] 4.11875e-07
DGAT1 [NCBI] 4.10768e-07
HPGD [NCBI] 4.10768e-07
FKBP5 [NCBI] 4.10768e-07
RCOR1 [NCBI] 4.10768e-07
KIF23 [NCBI] 4.10768e-07
EEF1D [NCBI] 4.10768e-07
GPX2 [NCBI] 4.10768e-07
RPL23 [NCBI] 4.10768e-07
ATG16L1 [NCBI] 4.10768e-07
PEX19 [NCBI] 4.10768e-07
RABEP1 [NCBI] 4.10768e-07
UBE2D2 [NCBI] 4.10768e-07
S100A4 [NCBI] 4.09789e-07
SOCS3 [NCBI] 4.05623e-07
RRAD [NCBI] 4.04954e-07
PSMD9 [NCBI] 4.04954e-07
FLII [NCBI] 4.04954e-07
HYAL2 [NCBI] 4.04954e-07
PSMD1 [NCBI] 4.04954e-07
MAP3K11 [NCBI] 4.04954e-07
TIMELESS [NCBI] 4.04954e-07
OPRK1 [NCBI] 4.04954e-07
STAT6 [NCBI] 4.03025e-07
TCAP [NCBI] 3.99288e-07
EDAR [NCBI] 3.99288e-07
CARM1 [NCBI] 3.99288e-07
RPS27 [NCBI] 3.99288e-07
RPS3 [NCBI] 3.99288e-07
NR2C2 [NCBI] 3.99288e-07
NRIP1 [NCBI] 3.99288e-07
SREBF2 [NCBI] 3.97544e-07
PSMD7 [NCBI] 3.93764e-07
PLUNC [NCBI] 3.93764e-07
HAX1 [NCBI] 3.93764e-07
ACTA2 [NCBI] 3.93764e-07
GLUD1 [NCBI] 3.93764e-07
MAPK8IP1 [NCBI] 3.93764e-07
TDP1 [NCBI] 3.93764e-07
RAG1 [NCBI] 3.9342e-07
TIMP1 [NCBI] 3.91588e-07
TNFRSF10A [NCBI] 3.89038e-07
MAPK3 [NCBI] 3.89038e-07
ACTN3 [NCBI] 3.88375e-07
NFYB [NCBI] 3.88375e-07
SFRP4 [NCBI] 3.88375e-07
GRIK2 [NCBI] 3.88375e-07
HOXA11 [NCBI] 3.88375e-07
TPX2 [NCBI] 3.88375e-07
KPNA5 [NCBI] 3.88375e-07
MSLN [NCBI] 3.87677e-07
GJB1 [NCBI] 3.83226e-07
SYNPO [NCBI] 3.83115e-07
MAP3K7IP2 [NCBI] 3.83115e-07
HIRA [NCBI] 3.83115e-07
PSMA4 [NCBI] 3.83115e-07
ZNF350 [NCBI] 3.83115e-07
PKM2 [NCBI] 3.83115e-07
RALGDS [NCBI] 3.83115e-07
ITGAV [NCBI] 3.79995e-07
GRM1 [NCBI] 3.77978e-07
ELAC2 [NCBI] 3.77978e-07
ROCK2 [NCBI] 3.77978e-07
MMP16 [NCBI] 3.77978e-07
METAP2 [NCBI] 3.77978e-07
ELL [NCBI] 3.77978e-07
CAMK2B [NCBI] 3.77978e-07
ID4 [NCBI] 3.77978e-07
NUPR1 [NCBI] 3.77978e-07
IL2RA [NCBI] 3.74352e-07
KTN1 [NCBI] 3.72961e-07
CEBPE [NCBI] 3.72961e-07
CARD11 [NCBI] 3.72961e-07
BCL3 [NCBI] 3.72961e-07
CDK9 [NCBI] 3.70645e-07
PXN [NCBI] 3.68379e-07
RAC2 [NCBI] 3.68057e-07
NME2 [NCBI] 3.68057e-07
HSPA1L [NCBI] 3.68057e-07
PRKRA [NCBI] 3.68057e-07
MLLT3 [NCBI] 3.68057e-07
PSMC1 [NCBI] 3.68057e-07
PPARA [NCBI] 3.65165e-07
IFI16 [NCBI] 3.63263e-07
GNB1 [NCBI] 3.63263e-07
MKNK1 [NCBI] 3.63263e-07
PSMF1 [NCBI] 3.63263e-07
SDCBP [NCBI] 3.63263e-07
VISA [NCBI] 3.63263e-07
MAP1A [NCBI] 3.63263e-07
RXRB [NCBI] 3.58573e-07
CCNB2 [NCBI] 3.58573e-07
TARDBP [NCBI] 3.58573e-07
UBE2N [NCBI] 3.58573e-07
KLK10 [NCBI] 3.58573e-07
GRIA1 [NCBI] 3.58573e-07
MAP4K2 [NCBI] 3.58573e-07
H3F3A [NCBI] 3.58573e-07
RARRES3 [NCBI] 3.58573e-07
BUB1B [NCBI] 3.58573e-07
AKAP12 [NCBI] 3.58573e-07
CTAG1B [NCBI] 3.58004e-07
GLG1 [NCBI] 3.53984e-07
BCL2L2 [NCBI] 3.53984e-07
RAP2A [NCBI] 3.53984e-07
TAF10 [NCBI] 3.53984e-07
PSMD2 [NCBI] 3.53984e-07
DKK3 [NCBI] 3.53984e-07
PRAME [NCBI] 3.53984e-07
IL9 [NCBI] 3.53984e-07
POLA1 [NCBI] 3.53984e-07
PDZK1 [NCBI] 3.49493e-07
LDHA [NCBI] 3.49493e-07
RBM8A [NCBI] 3.49493e-07
RUVBL2 [NCBI] 3.49493e-07
CDH3 [NCBI] 3.49493e-07
TTK [NCBI] 3.49493e-07
KPNA6 [NCBI] 3.49493e-07
MATK [NCBI] 3.49493e-07
ANP32B [NCBI] 3.49493e-07
BANF1 [NCBI] 3.49493e-07
XPC [NCBI] 3.4586e-07
RUVBL1 [NCBI] 3.45095e-07
PER3 [NCBI] 3.45095e-07
ERBB2IP [NCBI] 3.45095e-07
OPRD1 [NCBI] 3.45095e-07
SYK [NCBI] 3.44164e-07
PAX5 [NCBI] 3.408e-07
DNM2 [NCBI] 3.40787e-07
SUMO3 [NCBI] 3.40787e-07
NTRK3 [NCBI] 3.40787e-07
UTRN [NCBI] 3.40787e-07
ANGPT1 [NCBI] 3.39131e-07
SPINT2 [NCBI] 3.39131e-07
NKX2-5 [NCBI] 3.39131e-07
JUNB [NCBI] 3.36566e-07
ATP2A1 [NCBI] 3.36566e-07
LIG4 [NCBI] 3.36566e-07
TRPA1 [NCBI] 3.36566e-07
ATXN3 [NCBI] 3.34182e-07
RRAS [NCBI] 3.32428e-07
ABI1 [NCBI] 3.32428e-07
MAP3K3 [NCBI] 3.32428e-07
HR [NCBI] 3.32428e-07
CYP7A1 [NCBI] 3.32428e-07
GADD45B [NCBI] 3.32428e-07
DMC1 [NCBI] 3.28372e-07
CXCL2 [NCBI] 3.28372e-07
NFYA [NCBI] 3.28372e-07
PTGES3 [NCBI] 3.28372e-07
DAB1 [NCBI] 3.28372e-07
PSMC2 [NCBI] 3.28372e-07
NR0B2 [NCBI] 3.28372e-07
MERTK [NCBI] 3.28372e-07
TNFRSF1A [NCBI] 3.24524e-07
JUND [NCBI] 3.24394e-07
RECQL4 [NCBI] 3.24394e-07
IL17RA [NCBI] 3.24394e-07
TRADD [NCBI] 3.24394e-07
CFB [NCBI] 3.24394e-07
PAX4 [NCBI] 3.24394e-07
PSMB5 [NCBI] 3.24394e-07
HOXB4 [NCBI] 3.24394e-07
CRB1 [NCBI] 3.20491e-07
IKBKAP [NCBI] 3.20491e-07
MBD4 [NCBI] 3.20491e-07
PTMA [NCBI] 3.20491e-07
GPER [NCBI] 3.20491e-07
NGB [NCBI] 3.20491e-07
CDC42 [NCBI] 3.19812e-07
MAPK14 [NCBI] 3.19787e-07
KAT2A [NCBI] 3.16662e-07
TFAP2B [NCBI] 3.16662e-07
CSF3R [NCBI] 3.16662e-07
MAP3K7IP1 [NCBI] 3.16662e-07
CLCNKB [NCBI] 3.16662e-07
SSRP1 [NCBI] 3.16662e-07
HESX1 [NCBI] 3.16662e-07
ACTN2 [NCBI] 3.16662e-07
C1QBP [NCBI] 3.15175e-07
GATA3 [NCBI] 3.13646e-07
ANP32A [NCBI] 3.12903e-07
IL16 [NCBI] 3.12903e-07
APTX [NCBI] 3.12903e-07
TPR [NCBI] 3.12903e-07
HSPB1 [NCBI] 3.12647e-07
TOP2A [NCBI] 3.11596e-07
LRP2 [NCBI] 3.09213e-07
PLCD1 [NCBI] 3.09213e-07
MNAT1 [NCBI] 3.09213e-07
MX1 [NCBI] 3.09213e-07
CLOCK [NCBI] 3.09213e-07
CBLB [NCBI] 3.09213e-07
NEFH [NCBI] 3.05656e-07
SKIL [NCBI] 3.05589e-07
SERPINB9 [NCBI] 3.05589e-07
MFGE8 [NCBI] 3.05589e-07
PIK3R2 [NCBI] 3.05589e-07
PKHD1 [NCBI] 3.0203e-07
IL11 [NCBI] 3.0203e-07
PSMC5 [NCBI] 3.0203e-07
TSPO [NCBI] 3.0203e-07
PRND [NCBI] 3.0203e-07
AOF2 [NCBI] 3.0203e-07
AXIN2 [NCBI] 2.98533e-07
MAP3K1 [NCBI] 2.98533e-07
TCF4 [NCBI] 2.98533e-07
PTF1A [NCBI] 2.98533e-07
ATXN1 [NCBI] 2.97345e-07
POLH [NCBI] 2.95909e-07
XBP1 [NCBI] 2.95096e-07
BIRC7 [NCBI] 2.95096e-07
LRP6 [NCBI] 2.95096e-07
SYT1 [NCBI] 2.95096e-07
IGFBP1 [NCBI] 2.9448e-07
OLIG2 [NCBI] 2.91718e-07
TAF9 [NCBI] 2.91718e-07
KCNA2 [NCBI] 2.91718e-07
MCM5 [NCBI] 2.91718e-07
TUBA4A [NCBI] 2.88398e-07
KLF2 [NCBI] 2.88398e-07
HTRA1 [NCBI] 2.88398e-07
ABCC5 [NCBI] 2.88398e-07
RELB [NCBI] 2.87446e-07
FN1 [NCBI] 2.86061e-07
FLI1 [NCBI] 2.85132e-07
IFNGR2 [NCBI] 2.85132e-07
HCLS1 [NCBI] 2.85132e-07
HSPA2 [NCBI] 2.85132e-07
CXCL9 [NCBI] 2.84682e-07
RIPK2 [NCBI] 2.81921e-07
ETV5 [NCBI] 2.81921e-07
AKAP5 [NCBI] 2.81921e-07
DICER1 [NCBI] 2.81921e-07
ETV4 [NCBI] 2.81921e-07
OCLN [NCBI] 2.81921e-07
DES [NCBI] 2.81921e-07
SPRY2 [NCBI] 2.81921e-07
IL8 [NCBI] 2.79647e-07
IL2 [NCBI] 2.78938e-07
RALA [NCBI] 2.78761e-07
MBD2 [NCBI] 2.78761e-07
IRF6 [NCBI] 2.78761e-07
CAMK2G [NCBI] 2.78761e-07
FECH [NCBI] 2.78761e-07
SIP1 [NCBI] 2.78761e-07
GAB2 [NCBI] 2.78761e-07
PLAU [NCBI] 2.77894e-07
CALM3 [NCBI] 2.75653e-07
TCF12 [NCBI] 2.75653e-07
PHB [NCBI] 2.75653e-07
NGFR [NCBI] 2.75226e-07
TBP [NCBI] 2.73902e-07
ZEB2 [NCBI] 2.72594e-07
CLTC [NCBI] 2.72594e-07
CLDN2 [NCBI] 2.69584e-07
TNFAIP6 [NCBI] 2.6662e-07
UPK2 [NCBI] 2.6662e-07
MBD1 [NCBI] 2.6662e-07
MAF [NCBI] 2.63702e-07
HMGA2 [NCBI] 2.63702e-07
NMU [NCBI] 2.63702e-07
HSPA9 [NCBI] 2.63702e-07
PAX3 [NCBI] 2.62278e-07
TRAF1 [NCBI] 2.60829e-07
POLB [NCBI] 2.60829e-07
PIAS1 [NCBI] 2.60829e-07
VLDLR [NCBI] 2.60829e-07
POSTN [NCBI] 2.60829e-07
GFAP [NCBI] 2.58006e-07
COL4A1 [NCBI] 2.57999e-07
CAV3 [NCBI] 2.57999e-07
PPP1R15A [NCBI] 2.57999e-07
CTBP1 [NCBI] 2.55211e-07
ATP1A1 [NCBI] 2.55211e-07
S100A8 [NCBI] 2.55211e-07
RAD52 [NCBI] 2.52465e-07
IL6ST [NCBI] 2.51341e-07
PRDX1 [NCBI] 2.49759e-07
POLR2L [NCBI] 2.49759e-07
SMARCA1 [NCBI] 2.49759e-07
NES [NCBI] 2.49759e-07
RPS6KA3 [NCBI] 2.49759e-07
BMP7 [NCBI] 2.49689e-07
NEDD9 [NCBI] 2.47092e-07
PRF1 [NCBI] 2.47092e-07
ACTN1 [NCBI] 2.47092e-07
BGN [NCBI] 2.47092e-07
CAPN1 [NCBI] 2.47092e-07
PSEN2 [NCBI] 2.46414e-07
HNRNPA1 [NCBI] 2.44464e-07
INHA [NCBI] 2.44464e-07
FANCG [NCBI] 2.44464e-07
RAD23A [NCBI] 2.44464e-07
FTL [NCBI] 2.44464e-07
LGALS3BP [NCBI] 2.44464e-07
FOXP3 [NCBI] 2.43423e-07
LCK [NCBI] 2.42832e-07
NRP1 [NCBI] 2.41873e-07
CCL18 [NCBI] 2.41873e-07
ANXA1 [NCBI] 2.39319e-07
DAB2 [NCBI] 2.39319e-07
POLR2H [NCBI] 2.39319e-07
MTTP [NCBI] 2.39319e-07
CSF3 [NCBI] 2.39319e-07
MET [NCBI] 2.38199e-07
NOP2 [NCBI] 2.36801e-07
TPM3 [NCBI] 2.36801e-07
HMGA1 [NCBI] 2.36801e-07
NAT1 [NCBI] 2.34781e-07
TGFB1I1 [NCBI] 2.34317e-07
INDO [NCBI] 2.34317e-07
TCL1A [NCBI] 2.34317e-07
DOK1 [NCBI] 2.31868e-07
POLR2E [NCBI] 2.31868e-07
TNFRSF13B [NCBI] 2.29452e-07
GPC3 [NCBI] 2.27069e-07
CD9 [NCBI] 2.27069e-07
CCL1 [NCBI] 2.27069e-07
VCL [NCBI] 2.27069e-07
DIABLO [NCBI] 2.26992e-07
PRKCA [NCBI] 2.25595e-07
GCG [NCBI] 2.24717e-07
EWSR1 [NCBI] 2.24717e-07
KCNA1 [NCBI] 2.24717e-07
PRMT1 [NCBI] 2.24717e-07
NCL [NCBI] 2.22397e-07
TNFSF4 [NCBI] 2.20108e-07
PF4 [NCBI] 2.18568e-07
SLC6A12 [NCBI] 2.17848e-07
KCNJ2 [NCBI] 2.17848e-07
IL12RB1 [NCBI] 2.17848e-07
LIG3 [NCBI] 2.17848e-07
SMO [NCBI] 2.15618e-07
IRS2 [NCBI] 2.15253e-07
SOS1 [NCBI] 2.13417e-07
PDPK1 [NCBI] 2.13417e-07
VAV1 [NCBI] 2.13181e-07
RFC1 [NCBI] 2.11244e-07
HSPA4 [NCBI] 2.11244e-07
RETNLB [NCBI] 2.11244e-07
CTGF [NCBI] 2.08813e-07
AQP3 [NCBI] 2.06979e-07
TFDP1 [NCBI] 2.06979e-07
PDLIM7 [NCBI] 2.04887e-07
CETP [NCBI] 2.035e-07
KPNA1 [NCBI] 2.02821e-07
XCL1 [NCBI] 2.02821e-07
HDAC6 [NCBI] 2.02821e-07
MAPK9 [NCBI] 2.02821e-07
MAP3K7 [NCBI] 2.02821e-07
ENPP2 [NCBI] 2.02821e-07
ITGA6 [NCBI] 2.0078e-07
HPRT1 [NCBI] 2.0078e-07
NCOR1 [NCBI] 2.0078e-07
THRSP [NCBI] 2.0078e-07
GHR [NCBI] 2.00168e-07
DBN1 [NCBI] 1.98765e-07
NOTCH2 [NCBI] 1.98765e-07
AGTR2 [NCBI] 1.98765e-07
FOLH1 [NCBI] 1.98232e-07
BEST1 [NCBI] 1.96773e-07
LTBR [NCBI] 1.96773e-07
NANOG [NCBI] 1.96773e-07
KLRK1 [NCBI] 1.96315e-07
HRG [NCBI] 1.94806e-07
RPL4 [NCBI] 1.94806e-07
MIA [NCBI] 1.92863e-07
KIF11 [NCBI] 1.92863e-07
TRIM5 [NCBI] 1.92863e-07
DDB2 [NCBI] 1.90942e-07
CD151 [NCBI] 1.89044e-07
RCAN1 [NCBI] 1.89044e-07
APOA4 [NCBI] 1.89044e-07
PTH1R [NCBI] 1.87169e-07
CD79B [NCBI] 1.87169e-07
IL3RA [NCBI] 1.85315e-07
S100B [NCBI] 1.85315e-07
KRT10 [NCBI] 1.85315e-07
NR2F1 [NCBI] 1.83484e-07
HTR1A [NCBI] 1.81673e-07
CENPC1 [NCBI] 1.81673e-07
LAMC1 [NCBI] 1.81673e-07
ITGB4 [NCBI] 1.81673e-07
KRT18 [NCBI] 1.79883e-07
PPP2CA [NCBI] 1.79883e-07
ATF6 [NCBI] 1.78113e-07
NOX1 [NCBI] 1.78113e-07
IL8RB [NCBI] 1.78113e-07
CD177 [NCBI] 1.76363e-07
ITGA3 [NCBI] 1.76363e-07
CALR [NCBI] 1.74634e-07
ABCC6 [NCBI] 1.74634e-07
NAP1L1 [NCBI] 1.74634e-07
KLF1 [NCBI] 1.72923e-07
GRIN1 [NCBI] 1.71232e-07
TFE3 [NCBI] 1.71232e-07
FLT1 [NCBI] 1.68659e-07
CAPN3 [NCBI] 1.67905e-07
LAMC2 [NCBI] 1.67905e-07
ERBB3 [NCBI] 1.67905e-07
TDGF1 [NCBI] 1.66269e-07
ATF3 [NCBI] 1.66269e-07
ADCYAP1 [NCBI] 1.66177e-07
PSME1 [NCBI] 1.6465e-07
SGK1 [NCBI] 1.63726e-07
GNRHR [NCBI] 1.6305e-07
LMO2 [NCBI] 1.6305e-07
PPIB [NCBI] 1.6305e-07
PER1 [NCBI] 1.599e-07
PEBP1 [NCBI] 1.599e-07
C3AR1 [NCBI] 1.599e-07
POU2F1 [NCBI] 1.57343e-07
PDGFB [NCBI] 1.56816e-07
TNFRSF10C [NCBI] 1.56816e-07
PAK2 [NCBI] 1.56816e-07
G6PD [NCBI] 1.56759e-07
CSNK2B [NCBI] 1.55299e-07
IL6R [NCBI] 1.55299e-07
TOP1 [NCBI] 1.55299e-07
TCF7L1 [NCBI] 1.54233e-07
PECAM1 [NCBI] 1.53798e-07
IL3 [NCBI] 1.50843e-07
LIMK1 [NCBI] 1.49388e-07
RPL22 [NCBI] 1.47948e-07
LTF [NCBI] 1.47948e-07
FBLN1 [NCBI] 1.47948e-07
ADRBK1 [NCBI] 1.47948e-07
KRT8 [NCBI] 1.46523e-07
COL11A2 [NCBI] 1.46523e-07
SDC4 [NCBI] 1.45113e-07
NAIP [NCBI] 1.43717e-07
SCD [NCBI] 1.42335e-07
IL5 [NCBI] 1.42335e-07
PAM [NCBI] 1.4231e-07
MAP2 [NCBI] 1.4231e-07
KCNA5 [NCBI] 1.40967e-07
ALK [NCBI] 1.40164e-07
ESPL1 [NCBI] 1.39613e-07
ATP2A2 [NCBI] 1.39613e-07
FGFR4 [NCBI] 1.39613e-07
KRT7 [NCBI] 1.39454e-07
LPL [NCBI] 1.39411e-07
CSF2 [NCBI] 1.38272e-07
SERPINF1 [NCBI] 1.38044e-07
CXCL12 [NCBI] 1.36926e-07
SLC2A3 [NCBI] 1.35631e-07
EIF2AK2 [NCBI] 1.3433e-07
FURIN [NCBI] 1.33042e-07
ITGA5 [NCBI] 1.33042e-07
TPP1 [NCBI] 1.31766e-07
CUBN [NCBI] 1.30503e-07
CLN3 [NCBI] 1.30503e-07
DMRT1 [NCBI] 1.30503e-07
NOTCH4 [NCBI] 1.29252e-07
PPIA [NCBI] 1.28013e-07
FGR [NCBI] 1.28013e-07
HSPD1 [NCBI] 1.26787e-07
APOE [NCBI] 1.25983e-07
RBPJ [NCBI] 1.24369e-07
ACP5 [NCBI] 1.24279e-07
SNCA [NCBI] 1.23965e-07
HSF1 [NCBI] 1.21996e-07
GPI [NCBI] 1.20827e-07
AQP1 [NCBI] 1.20827e-07
LIPC [NCBI] 1.20827e-07
CYR61 [NCBI] 1.20827e-07
CYP2C9 [NCBI] 1.20211e-07
ATXN2 [NCBI] 1.19669e-07
NGF [NCBI] 1.18471e-07
IRF2 [NCBI] 1.17385e-07
WNT1 [NCBI] 1.17385e-07
HSD11B2 [NCBI] 1.1626e-07
MUC4 [NCBI] 1.1626e-07
IL15 [NCBI] 1.1626e-07
XRCC3 [NCBI] 1.15144e-07
SFRS2 [NCBI] 1.14039e-07
DYSF [NCBI] 1.14039e-07
TLR5 [NCBI] 1.12945e-07
FGF7 [NCBI] 1.1219e-07
CCL19 [NCBI] 1.10786e-07
CCL4 [NCBI] 1.08666e-07
TYR [NCBI] 1.07621e-07
FOXA2 [NCBI] 1.07621e-07
TNF [NCBI] 1.06686e-07
SLC5A1 [NCBI] 1.06586e-07
PDGFRB [NCBI] 1.06586e-07
TSHR [NCBI] 1.06586e-07
TGFBR2 [NCBI] 1.04543e-07
CD24 [NCBI] 1.04543e-07
CD86 [NCBI] 1.04028e-07
TF [NCBI] 1.02537e-07
PHOX2B [NCBI] 1.00566e-07
PINK1 [NCBI] 9.95941e-08
OPRM1 [NCBI] 9.67301e-08
PAX8 [NCBI] 9.67301e-08
TGM2 [NCBI] 9.48629e-08
TEC [NCBI] 9.48629e-08
F2RL3 [NCBI] 9.30286e-08
TLR7 [NCBI] 9.03371e-08
CCL21 [NCBI] 9.03371e-08
APEX1 [NCBI] 9.03371e-08
KRT20 [NCBI] 8.98088e-08
CD47 [NCBI] 8.85818e-08
EPHX1 [NCBI] 8.85818e-08
TCF3 [NCBI] 8.85818e-08
PAFAH1B1 [NCBI] 8.60057e-08
PROC [NCBI] 8.60057e-08
FADD [NCBI] 8.58705e-08
SLC9A3 [NCBI] 8.44272e-08
APOC3 [NCBI] 8.3496e-08
MMP7 [NCBI] 8.3496e-08
FAH [NCBI] 8.3496e-08
ABCB1 [NCBI] 8.285e-08
DIO2 [NCBI] 8.26738e-08
POMC [NCBI] 8.12311e-08
MARCKS [NCBI] 8.11294e-08
TIA1 [NCBI] 8.10506e-08
TOP2B [NCBI] 7.94551e-08
DSP [NCBI] 7.86676e-08
STAT2 [NCBI] 7.86676e-08
SSTR5 [NCBI] 7.78868e-08
SHBG [NCBI] 7.70997e-08
ITGA2 [NCBI] 7.63451e-08
B2M [NCBI] 7.40813e-08
CXCR4 [NCBI] 7.35131e-08
SMAD1 [NCBI] 7.33395e-08
PLCG1 [NCBI] 7.33395e-08
CD40LG [NCBI] 7.2604e-08
PRKCB [NCBI] 7.04543e-08
ITGAM [NCBI] 7.04343e-08
TNFRSF1B [NCBI] 6.97233e-08
PROM1 [NCBI] 6.72329e-08
FMR1 [NCBI] 6.66809e-08
HCK [NCBI] 6.55806e-08
GTF2F2 [NCBI] 6.49103e-08
TYMS [NCBI] 6.49103e-08
IFNGR1 [NCBI] 6.48625e-08
MB [NCBI] 6.48311e-08
TYK2 [NCBI] 6.42455e-08
PRKAR1A [NCBI] 6.35864e-08
CCL20 [NCBI] 6.29327e-08
GJB2 [NCBI] 6.22931e-08
PRKCQ [NCBI] 6.16416e-08
ISL1 [NCBI] 6.0372e-08
JUP [NCBI] 6.0372e-08
PLAT [NCBI] 5.97451e-08
PVR [NCBI] 5.97451e-08
F7 [NCBI] 5.91235e-08
CTSG [NCBI] 5.87533e-08
NRG1 [NCBI] 5.85069e-08
DHFR [NCBI] 5.74483e-08
IL4R [NCBI] 5.55004e-08
LAMB3 [NCBI] 5.47596e-08
ENG [NCBI] 5.44089e-08
MBP [NCBI] 5.36694e-08
HNF1A [NCBI] 5.33658e-08
CNTF [NCBI] 5.23639e-08
SOD1 [NCBI] 5.22221e-08
MTHFR [NCBI] 5.19043e-08
MMP2 [NCBI] 5.13206e-08
FOSL1 [NCBI] 4.98504e-08
VIM [NCBI] 4.98504e-08
KDR [NCBI] 4.87757e-08
MSTN [NCBI] 4.87757e-08
SPP1 [NCBI] 4.82451e-08
NEFM [NCBI] 4.77189e-08
PTGER1 [NCBI] 4.66795e-08
LEPR [NCBI] 4.61662e-08
DLX3 [NCBI] 4.61662e-08
CFH [NCBI] 4.51525e-08
MAGEA1 [NCBI] 4.41556e-08
WFDC5 [NCBI] 4.31752e-08
PSMB8 [NCBI] 4.26911e-08
LAT [NCBI] 4.22111e-08
NOG [NCBI] 4.18793e-08
DSG3 [NCBI] 4.1735e-08
PPARGC1A [NCBI] 3.94138e-08
LCN2 [NCBI] 3.94138e-08
MUC1 [NCBI] 3.92898e-08
TAP1 [NCBI] 3.86106e-08
CD93 [NCBI] 3.85123e-08
FGFR2 [NCBI] 3.6324e-08
MIP [NCBI] 3.6324e-08
PLD1 [NCBI] 3.58973e-08
IL4 [NCBI] 3.54722e-08
ADA [NCBI] 3.4491e-08
VCAN [NCBI] 3.42264e-08
AHR [NCBI] 3.39579e-08
APP [NCBI] 3.31216e-08
GPX1 [NCBI] 3.14361e-08
PGGT1B [NCBI] 3.06692e-08
SOD2 [NCBI] 2.95434e-08
ALB [NCBI] 2.95036e-08
NOS2 [NCBI] 2.83357e-08
BMP2 [NCBI] 2.60592e-08
AFP [NCBI] 2.50116e-08
PSMB9 [NCBI] 2.49919e-08
GNAS [NCBI] 2.43369e-08
NFE2L2 [NCBI] 2.40138e-08
PARK2 [NCBI] 2.3827e-08
EDN1 [NCBI] 2.36935e-08
PRKD1 [NCBI] 2.33762e-08
UMOD [NCBI] 2.31051e-08
PON1 [NCBI] 2.22148e-08
NAT2 [NCBI] 2.20383e-08
MAPT [NCBI] 2.1979e-08
MMP9 [NCBI] 2.17839e-08
HBA1 [NCBI] 2.15311e-08
PYY [NCBI] 2.15123e-08
CD38 [NCBI] 2.00486e-08
AGT [NCBI] 1.97944e-08
PRKACA [NCBI] 1.9503e-08
PLAUR [NCBI] 1.93275e-08
T [NCBI] 1.89474e-08
CCR2 [NCBI] 1.82964e-08
TGFBI [NCBI] 1.70834e-08
KIT [NCBI] 1.68272e-08
DEFB4 [NCBI] 1.63221e-08
CCL11 [NCBI] 1.62156e-08
LMNA [NCBI] 1.55826e-08
NOS3 [NCBI] 1.54087e-08
PTHLH [NCBI] 1.48412e-08
HNF4A [NCBI] 1.4168e-08
TLR2 [NCBI] 1.38395e-08
CTNND1 [NCBI] 1.3715e-08
UCP3 [NCBI] 1.3503e-08
LYN [NCBI] 1.30276e-08
FYN [NCBI] 1.29277e-08
GZMB [NCBI] 1.21836e-08
BACE1 [NCBI] 1.1518e-08
NPHS1 [NCBI] 1.13841e-08
INS [NCBI] 1.1264e-08
MBL2 [NCBI] 1.09887e-08
APOB [NCBI] 1.04294e-08
BMP4 [NCBI] 9.82322e-09
NR1H3 [NCBI] 9.72276e-09
AREG [NCBI] 9.49051e-09
GRP [NCBI] 9.44466e-09
LBP [NCBI] 9.19576e-09
FXN [NCBI] 8.79039e-09
PAEP [NCBI] 8.62034e-09
CD99 [NCBI] 7.79944e-09
ADAM17 [NCBI] 7.30725e-09
STAR [NCBI] 6.87756e-09
CS [NCBI] 6.73047e-09
CYBA [NCBI] 6.58523e-09
IBSP [NCBI] 6.43339e-09
PTGS1 [NCBI] 6.18222e-09
ZAP70 [NCBI] 6.11816e-09
IL6 [NCBI] 5.93932e-09
NOS1 [NCBI] 5.7086e-09
HMOX1 [NCBI] 4.77446e-09
CD68 [NCBI] 4.75079e-09
DCT [NCBI] 4.62201e-09
LIF [NCBI] 3.74915e-09
GIP [NCBI] 3.43784e-09
CBL [NCBI] 3.42748e-09
MYD88 [NCBI] 3.32872e-09
TNFSF11 [NCBI] 2.78321e-09
CCL2 [NCBI] 2.78321e-09
LDLR [NCBI] 2.06459e-09
HTT [NCBI] 1.89902e-09
BPI [NCBI] 1.54823e-09
CFTR [NCBI] 1.24557e-09
PRL [NCBI] 1.21459e-09
CLU [NCBI] 7.61883e-10
TLR4 [NCBI] 6.11255e-10
MECP2 [NCBI] 5.06537e-10
SDC1 [NCBI] 5.02365e-10
TNFRSF11A [NCBI] 4.22568e-10
CDK5 [NCBI] 3.54873e-10
ERG [NCBI] 2.85152e-10
ABCC2 [NCBI] 2.07479e-10
ETS1 [NCBI] 1.89157e-10
MPL [NCBI] 1.89157e-10
CHGA [NCBI] 1.48204e-10
ICAM1 [NCBI] 5.68721e-11
PMP22 [NCBI] 1.36498e-11
MMP13 [NCBI] 5.78201e-12
PRNP [NCBI] 4.0511e-13
OMIM


OMIM Link Information
gain
01
TS [NCBI] 0.016127
proteus syndrome [NCBI] 0.00952936
SHFM1 [NCBI] 0.00644063
CD [NCBI] 0.00583737
AT [NCBI] 0.00501299
spiegler-brooke syndrome [NCBI] 0.00420273
SHFM2 [NCBI] 0.00310942
EEC1 [NCBI] 0.00239547
PTEN [NCBI] 0.00235117
ATM [NCBI] 0.00220256
melanoma, uveal, susceptibility to, 1 [NCBI] 0.00190615
schimmelpenning-feuerstein-mims syndrome [NCBI] 0.00190615
melanoma, uveal, susceptibility to, 2 [NCBI] 0.00190615
CHDM [NCBI] 0.00190615
LAM [NCBI] 0.00190254
SHFM3 [NCBI] 0.00187977
RA [NCBI] 0.00181053
BRRS [NCBI] 0.00174425
VHL [NCBI] 0.00141174
SHFLD1 [NCBI] 0.00138524
trichoepithelioma, multiple familial [NCBI] 0.00138524
nonpapillary renal carcinoma 1 [NCBI] 0.00138524
HRPT3 [NCBI] 0.00138524
endometriosis, susceptibility to, 1 [NCBI] 0.00138524
SLE [NCBI] 0.00137036
TSC2 [NCBI] 0.00129257
VHL [NCBI] 0.00124091
thyroid carcinoma, nonmedullary, with or without cell oxyphilia [NCBI] 0.00106423
autism [NCBI] 0.00105093
EEC3 [NCBI] 0.00101426
TSC1 [NCBI] 0.000958932
LMS [NCBI] 0.000941892
AUTS9 [NCBI] 0.000897609
CDK2 [NCBI] 0.000855955
HPCX [NCBI] 0.000836784
JPS [NCBI] 0.000813557
RHS [NCBI] 0.000770497
adult syndrome [NCBI] 0.000767077
FRAP1 [NCBI] 0.000684628
CF [NCBI] 0.00062485
ankyloblepharon-ectodermal defects-cleft lip/palate [NCBI] 0.000595053
TFF1 [NCBI] 0.000559233
CDKN1B [NCBI] 0.000544429
DCC [NCBI] 0.00051717
TP73L [NCBI] 0.00049023
NTN1 [NCBI] 0.000481831
CYLD [NCBI] 0.000440016
TP73 [NCBI] 0.000384588
pheochromocytoma [NCBI] 0.000384428
BHD [NCBI] 0.000378511
erythrocytosis, familial, 2 [NCBI] 0.000354206
HRPT2 [NCBI] 0.000300037
BARD1 [NCBI] 0.000296628
SHFM4 [NCBI] 0.000278869
PML [NCBI] 0.000277286
FABP2 [NCBI] 0.000270563
TTC10 [NCBI] 0.000269646
ING1 [NCBI] 0.000269646
MXI1 [NCBI] 0.000251737
CYLD1 [NCBI] 0.000242668
IGSF4 [NCBI] 0.000232145
RASSF1 [NCBI] 0.000224934
CDK4 [NCBI] 0.000221185
fanconi anemia, complementation group n [NCBI] 0.000219919
parathyroid carcinoma [NCBI] 0.000219919
HRPT2 [NCBI] 0.000215693
ING2 [NCBI] 0.000215693
PROX1 [NCBI] 0.000215693
HIF1A [NCBI] 0.000212454
PRL [NCBI] 0.000204852
ATLD [NCBI] 0.000200497
AD [NCBI] 0.00018267
ING4 [NCBI] 0.000161751
DLC1 [NCBI] 0.000161751
pneumothorax, primary spontaneous [NCBI] 0.000157103
FLCN [NCBI] 0.00015025
DLG1 [NCBI] 0.000149178
polycystic kidneys [NCBI] 0.00014768
CDKN2C [NCBI] 0.000146413
PTH [NCBI] 0.000138335
SKP2 [NCBI] 0.000138319
AKT1 [NCBI] 0.000134791
PALB2 [NCBI] 0.000134785
HNSCC [NCBI] 0.000133622
LADD [NCBI] 0.000133622
TFF2 [NCBI] 0.000133502
LLGL1 [NCBI] 0.00013118
endometrial cancer [NCBI] 0.000125401
melanoma, uveal [NCBI] 0.00012493
TP53 [NCBI] 0.000118801
CEACAM5 [NCBI] 0.000114771
WWOX [NCBI] 0.000113949
GPR54 [NCBI] 0.000113595
RCC1 [NCBI] 0.000110466
PKDTS [NCBI] 0.000109937
ectrodactyly and ectodermal dysplasia without cleft lip/palate [NCBI] 0.000109937
ectrodactyly-cleft palate syndrome [NCBI] 0.000109937
CHEK2 [NCBI] 0.000109624
AVP [NCBI] 0.000109118
TCEB2 [NCBI] 0.000107822
TNF [NCBI] 0.000104576
esophageal cancer [NCBI] 0.000102716
PLAGL1 [NCBI] 0.000101817
KISS1 [NCBI] 9.78424e-05
glioma of brain, familial [NCBI] 9.5514e-05
NBS1 [NCBI] 9.47697e-05
INTS6 [NCBI] 9.4459e-05
STARD13 [NCBI] 9.4459e-05
JARID1A [NCBI] 9.4459e-05
BIN1 [NCBI] 9.44093e-05
FABP3 [NCBI] 9.36643e-05
NGFB [NCBI] 9.35303e-05
ATR [NCBI] 9.32799e-05
PTK2 [NCBI] 9.17392e-05
TH [NCBI] 9.11679e-05
prostate cancer [NCBI] 8.93137e-05
PJS [NCBI] 8.92648e-05
UNC5C [NCBI] 8.74411e-05
DLG5 [NCBI] 8.74411e-05
NPAT [NCBI] 8.23285e-05
CDKN2D [NCBI] 8.23285e-05
DLG2 [NCBI] 8.08621e-05
LZTS1 [NCBI] 8.08621e-05
EPB41L3 [NCBI] 8.08621e-05
BNIP3L [NCBI] 8.08621e-05
LATS2 [NCBI] 8.08621e-05
HRPT1 [NCBI] 7.97646e-05
exostoses, multiple, type i [NCBI] 7.97646e-05
FCDT [NCBI] 7.85296e-05
vacterl association with hydrocephalus [NCBI] 7.85296e-05
ST13 [NCBI] 7.82679e-05
CDON [NCBI] 7.82679e-05
BRCA1 [NCBI] 7.73055e-05
MPO [NCBI] 7.06731e-05
BNIP3 [NCBI] 6.8852e-05
IGSF4B [NCBI] 6.8852e-05
FEZ1 [NCBI] 6.8852e-05
DBC1 [NCBI] 6.8852e-05
HIPK2 [NCBI] 6.73595e-05
CDKN2B [NCBI] 6.71999e-05
renal cell carcinoma, papillary [NCBI] 6.67894e-05
melanoma-astrocytoma syndrome [NCBI] 6.67894e-05
CRC [NCBI] 6.62988e-05
GFAP [NCBI] 6.54994e-05
MTUS1 [NCBI] 6.29123e-05
TCEB3 [NCBI] 6.29123e-05
TCEB1 [NCBI] 6.29123e-05
TRIM13 [NCBI] 6.29123e-05
PHF17 [NCBI] 6.29123e-05
EGFR [NCBI] 6.08352e-05
CLPED1 [NCBI] 5.92296e-05
CMM3 [NCBI] 5.92296e-05
BMPR1A [NCBI] 5.8609e-05
CDK6 [NCBI] 5.81903e-05
TES [NCBI] 5.3905e-05
RASSF4 [NCBI] 5.3905e-05
FABP1 [NCBI] 5.3905e-05
DIRAS1 [NCBI] 5.3905e-05
CASC2 [NCBI] 5.3905e-05
IGSF4C [NCBI] 5.3905e-05
DLEC1 [NCBI] 5.3905e-05
GRLF1 [NCBI] 5.3905e-05
DLEU2 [NCBI] 5.3905e-05
UHMK1 [NCBI] 5.3905e-05
DLEU1 [NCBI] 5.3905e-05
SP140 [NCBI] 5.3905e-05
CDK2AP1 [NCBI] 5.3905e-05
ovarian cancer, epithelial [NCBI] 5.36553e-05
BDNF [NCBI] 5.32545e-05
TRAF2 [NCBI] 5.27274e-05
COPS5 [NCBI] 5.26959e-05
TFF3 [NCBI] 5.26163e-05
CDKN2A [NCBI] 5.15533e-05
CFTR [NCBI] 5.07974e-05
ST7 [NCBI] 5.03955e-05
AMACR [NCBI] 4.98529e-05
FPLD3 [NCBI] 4.92504e-05
MDC1 [NCBI] 4.83955e-05
PGR [NCBI] 4.71913e-05
FOXO3A [NCBI] 4.71691e-05
BBC3 [NCBI] 4.66268e-05
FDH [NCBI] 4.56182e-05
F3 [NCBI] 4.45702e-05
LIMD1 [NCBI] 4.37145e-05
FAM123B [NCBI] 4.37145e-05
ST5 [NCBI] 4.37145e-05
FABP5 [NCBI] 4.37145e-05
HYMAI [NCBI] 4.37145e-05
ABTB1 [NCBI] 4.37145e-05
CC2D1A [NCBI] 4.37145e-05
TRRAP [NCBI] 4.37145e-05
FTC [NCBI] 4.25352e-05
breast cancer [NCBI] 4.22145e-05
HIC1 [NCBI] 4.10875e-05
SCAR1 [NCBI] 3.98628e-05
LPL [NCBI] 3.96714e-05
STARD8 [NCBI] 3.9128e-05
MINPP1 [NCBI] 3.9128e-05
PRMT3 [NCBI] 3.9128e-05
EXTL1 [NCBI] 3.9128e-05
TOB1 [NCBI] 3.9128e-05
UNC5B [NCBI] 3.9128e-05
SCGB3A1 [NCBI] 3.9128e-05
DLG4 [NCBI] 3.79577e-05
myeloma, multiple [NCBI] 3.75092e-05
APOE [NCBI] 3.74456e-05
NEO1 [NCBI] 3.59903e-05
TLK1 [NCBI] 3.59903e-05
RNF139 [NCBI] 3.59903e-05
ZNF145 [NCBI] 3.5633e-05
exostoses, multiple, type ii [NCBI] 3.54102e-05
severe combined immunodeficiency with sensitivity to ionizing radiation [NCBI] 3.54102e-05
PIK3CA [NCBI] 3.38712e-05
EGLN1 [NCBI] 3.3594e-05
ADORA2B [NCBI] 3.3594e-05
ARID4A [NCBI] 3.3594e-05
MIRN15A [NCBI] 3.16541e-05
FABP4 [NCBI] 3.16541e-05
NFKB1 [NCBI] 3.04284e-05
RBX1 [NCBI] 3.00248e-05
MIRN16-1 [NCBI] 3.00248e-05
YAP1 [NCBI] 3.00248e-05
negative elongation factor polypeptide b [NCBI] 3.00248e-05
CUL2 [NCBI] 3.00248e-05
AFP [NCBI] 2.9962e-05
RASA1 [NCBI] 2.97431e-05
G6PD [NCBI] 2.96712e-05
EAOH [NCBI] 2.87852e-05
SCGB3A2 [NCBI] 2.86211e-05
HDAC1 [NCBI] 2.84933e-05
RB1CC1 [NCBI] 2.73888e-05
PPM1D [NCBI] 2.73888e-05
CCND1 [NCBI] 2.71215e-05
rap1-interacting factor 1, yeast, homolog of [NCBI] 2.6951e-05
CREBL2 [NCBI] 2.6951e-05
SAMD9L